هتل سی برگ مشهد

مشهد، سی متری اول احمدآباد ، ابتدای بلوار رضا
3.2
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران

معرفی هتل سی برگ مشهد

هتل سه ستاره سی برگ مشهد با ۲۵ سال سابقه در زمینه صنعت هتلداری در سال ۱۳۹۶ جهت ارتقا کیفیت خدمات مورد بازسازی قرار گرفته است. این هتل در بهترین نقطه مکانی شهر با طراحی و معماری مدرن در هشت طبقه و ۵۶ واحد، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان و مهمانان گرانقدر حضرت ثامن الحجج (علیه السلام) می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سی برگ مشهد

سی برگ-سوییت یک نفره
سوییت یک نفره
هتل یار
266,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 تیر
شنبه
266,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
266,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
266,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
266,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
266,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
266,000
تومان
27 تیر
جمعه
266,000
تومان
28 تیر
شنبه
266,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
266,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
266,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
266,000
تومان
سی برگ-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
266,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 تیر
شنبه
266,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
266,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
266,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
266,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
266,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
266,000
تومان
27 تیر
جمعه
266,000
تومان
28 تیر
شنبه
266,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
266,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
266,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
266,000
تومان
هتل یار
266,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 تیر
شنبه
266,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
266,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
266,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
266,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
266,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
266,000
تومان
27 تیر
جمعه
266,000
تومان
28 تیر
شنبه
266,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
266,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
266,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
266,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سی برگ-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
اقامت 24
304,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 تیر
شنبه
304,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
304,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
304,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
304,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
304,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
304,000
تومان
27 تیر
جمعه
304,000
تومان
28 تیر
شنبه
304,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
304,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
304,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
304,000
تومان
هتل یار
304,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 تیر
شنبه
304,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
304,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
304,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
304,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
304,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
304,000
تومان
27 تیر
جمعه
304,000
تومان
28 تیر
شنبه
304,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
304,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
304,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
304,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سی برگ-سوییت سه نفره
سوییت سه نفره
اقامت 24
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 تیر
شنبه
332,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
332,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
332,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
332,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
332,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
332,000
تومان
27 تیر
جمعه
332,000
تومان
28 تیر
شنبه
332,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
332,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
332,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
332,000
تومان
هتل یار
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 تیر
شنبه
332,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
332,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
332,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
332,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
332,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
332,000
تومان
27 تیر
جمعه
332,000
تومان
28 تیر
شنبه
332,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
332,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
332,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
332,000
تومان
سی برگ-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
514,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 تیر
شنبه
514,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
514,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
514,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
514,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
514,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
514,000
تومان
27 تیر
جمعه
514,000
تومان
28 تیر
شنبه
514,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
514,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
514,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
514,000
تومان
هتل یار
514,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 تیر
شنبه
514,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
514,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
514,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
514,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
514,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
514,000
تومان
27 تیر
جمعه
514,000
تومان
28 تیر
شنبه
514,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
514,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
514,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
514,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سی برگ-سوییت چهارنفره
سوییت چهارنفره
هتل یار
399,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 تیر
شنبه
399,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
399,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
399,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
399,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
399,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
399,000
تومان
27 تیر
جمعه
399,000
تومان
28 تیر
شنبه
399,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
399,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
399,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
399,000
تومان
سی برگ-سوییت پنج نفره
سوییت پنج نفره
هتل یار
465,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 تیر
شنبه
465,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
465,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
465,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
465,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
465,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
465,000
تومان
27 تیر
جمعه
465,000
تومان
28 تیر
شنبه
465,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
465,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
465,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
465,000
تومان
سی برگ-سوییت شش نفره
سوییت شش نفره
هتل یار
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 تیر
شنبه
532,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
532,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
532,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
532,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
532,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
532,000
تومان
27 تیر
جمعه
532,000
تومان
28 تیر
شنبه
532,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
532,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
532,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
532,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سی برگ مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
روم سرویس
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
کافی‌نت
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
رستوران چینی
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
خدمات راهنمای تور
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تبديل ارز
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
آب نمای موزيكال
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
شبكه پخش فيلم داخلی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
اتاق عقد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
سرويس به حرم رايگان
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
بیزینس سنتر
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل سی برگ مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سی برگ مشهد

(27 نظر)
موقعیت مکانی خوب
از لحاظ دسترسی و تمیزی و برخورد کارکنان هتل بسیار خوبی است اما با هزینه‌ای متوسط نباید انتظار خدمات و سرویس های هتل های ۵ ستاره را داشت.
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
از هیچ نظری رضایت نداشتیم
دسترسی مناسب
نقاط قوت:
هتل خوب بود
نقاط ضعف:
پارکینگ افتضاح بود
نقاط قوت:
متوسط بود
نقاط ضعف:
متوسط بود
داغون ترین هتلی که تا حالا رفتم ملحفه ها پر از مو نظافت اتاق افتضاح برخورد کارکنان سرد و داغون هر دفعه که وارد هتل میشدم باید به پرسنل توضیح میدادم من تو این هتل اتاق گرفتم. همه ش میپرسیدن شما؟ وسط اتاق بودم یهو یکی از کارکنان بدون در زدن کارت زد قفل رو باز کرد اومد تو. در یک کلمه افتضاااااااح هتل دوستاره رفتم حداقل ده برابر بهتر از این هتل. هتل های سه ستاره و بالاتر که بماند....
نقاط قوت:
در حد ستاره ش خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی ملاحظه نشد
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
به چشم نیومد
برخورد پرسنل بسیار محترمانه بود، هتل قدیمی به نظر میاد ولی خیلی تمیزه، صبحانه خوب و متنوعی هم سرو میشه هر روز. لوکیشنش هم برای من که هدف سفرم زیارتی نبود خیلی خوب بود.
از همکاری مجموعه هتل سی برگ مشهد و ارائه خدمات در حد توان بسیار سپاسگزارم
موقعیت مکانی عالی ؛ تمیزی اتاق ها خوب اما لابی هم قدیمی بود.
هتل از نظر موقعیت مکانی و تمیزی و برخورد کارکنان و سرو غذا فوق العاده عالی است ولی به لحاظ ساختاری آپارتمان دو خوابه احتیاج به تعمیر و بازسازی دارد.
پارکینگ که مثل همیشه هیچ تغییری نکرده و عملا هتل پارکینگ نداره ، تمیزی هتل نسبت به قبل ضعیف شده و تجهیزات خراب بودن ،تنها خوبیش موقعیت مکانی هتل هست.
خوب بود
هتل خوبيه! كلا من راضي بودم اخلاق كاركنانش هم خوب بود...
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان محیط ساکت و خلوت
نقاط ضعف:
غذای رستوران خوب نیست
خیلی خوب
نقاط قوت:
تمیزی محیط اتاق و محیط---پرسنل مودب
نقاط ضعف:
روشنایی اتاق مشکل داشت
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل، کیفیت و قیمت مناسب رستوران هتل، کم ترافیک بودن محل هتل
نقاط ضعف:
مبل داخل اطاق اصلا راحت نبود و بسیار سفت بود سرویس بهداشتی ایرانی اطاق بدلیل طراحی بد قابل استفاده نبود
- موقعیت مکانی عالی - پارکینگ خیلی ضعیف (ماشینم اپتیماست، کف ماشین گیر کرد، رمپ بسیار تنگ و تاریک) - اتاقاش نسبت به قیمتش بد نبود - توی اتاق هیچ خوراکی نبود - صبحانه در حد خیلی ضعیف چه از لحاظ کمیت و کیفیت
همگی عالی و خوب بودند فقط بخش لاندری ضعیف عمل میکردند
هتل خوبی بود .بخصوص موقعیتش برای خرید عالی بود. محله خیلی خوبی بود. اتاق ها هم تمیز بودن . شاید تنها اشکالی که بشه گرفت پارکینگش بود که در طبقه منفی2 بود و مارپیچی میرفت پایین واسه من که رانندگیم ضعیفه یکم سخت بود.
هتل مناسبی بود
از برخوردها و نوع سرویسها و همچنین تمییز بودن هتل کاملا راضی بودم و از این بابت کمال تشکر را دارم.
لطفا در سرویس های بهداشتی خود برای میهمانان خمیردندان و مسواک یکبار مصرف را نیز تعبیه کنید .
از اقامتم راضی بودم از رستوران استفاده نکردم نظافت اتاق ها عالی بود رفتار پرسنل خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سی برگ مشهد

مهمانان هتل سی برگ مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سی برگ مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سی برگ مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سی برگ مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سی برگ مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.