هتل سی برگ مشهد

مشهد، سی متری اول احمدآباد ، ابتدای بلوار رضا
3.2
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران

معرفی هتل سی برگ مشهد

هتل سه ستاره سی برگ مشهد با ۲۵ سال سابقه در زمینه صنعت هتلداری در سال ۱۳۹۶ جهت ارتقا کیفیت خدمات مورد بازسازی قرار گرفته است. این هتل در بهترین نقطه مکانی شهر با طراحی و معماری مدرن در هشت طبقه و ۵۶ واحد، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان و مهمانان گرانقدر حضرت ثامن الحجج (علیه السلام) می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سی برگ مشهد
سی برگ-سوییت یک نفره
سوییت یک نفره
هتل یار
155,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
155,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
155,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
155,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
155,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
155,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
155,000
تومان
16 اسفند
جمعه
155,000
تومان
17 اسفند
شنبه
155,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
155,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
155,000
تومان
سی برگ-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
145,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
145,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
145,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
145,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
145,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
145,000
تومان
16 اسفند
جمعه
145,000
تومان
17 اسفند
شنبه
145,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
145,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
145,000
تومان
20 اسفند
سه شنبه
207,000
تومان
هتل یار
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
145,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
145,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
145,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
145,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
145,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
145,000
تومان
16 اسفند
جمعه
145,000
تومان
17 اسفند
شنبه
145,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
145,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
145,000
تومان
20 اسفند
سه شنبه
302,000
تومان
اسنپ تریپ
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
145,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
145,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
145,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
145,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
145,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
145,000
تومان
16 اسفند
جمعه
145,000
تومان
17 اسفند
شنبه
145,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
145,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
145,000
تومان
20 اسفند
سه شنبه
207,000
تومان
سی برگ-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
اقامت 24
167,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
167,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
167,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
167,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
167,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
167,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
167,000
تومان
16 اسفند
جمعه
167,000
تومان
17 اسفند
شنبه
167,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
167,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
167,000
تومان
20 اسفند
سه شنبه
237,000
تومان
هتل یار
167,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
167,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
167,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
167,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
167,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
167,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
167,000
تومان
16 اسفند
جمعه
167,000
تومان
17 اسفند
شنبه
167,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
167,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
167,000
تومان
20 اسفند
سه شنبه
345,000
تومان
اسنپ تریپ
167,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
167,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
167,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
167,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
167,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
167,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
167,000
تومان
16 اسفند
جمعه
167,000
تومان
17 اسفند
شنبه
167,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
167,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
167,000
تومان
20 اسفند
سه شنبه
237,000
تومان
سی برگ-سوییت سه نفره
سوییت سه نفره
هتل یار
194,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
194,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
194,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
194,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
194,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
194,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
194,000
تومان
16 اسفند
جمعه
194,000
تومان
17 اسفند
شنبه
194,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
194,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
194,000
تومان
20 اسفند
سه شنبه
378,000
تومان
سی برگ-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
211,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
211,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
211,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
211,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
211,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
211,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
211,000
تومان
16 اسفند
جمعه
211,000
تومان
17 اسفند
شنبه
211,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
211,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
211,000
تومان
20 اسفند
سه شنبه
298,000
تومان
هتل یار
211,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
211,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
211,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
211,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
211,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
211,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
211,000
تومان
16 اسفند
جمعه
211,000
تومان
17 اسفند
شنبه
211,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
211,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
211,000
تومان
20 اسفند
سه شنبه
442,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سی برگ-سوییت چهارنفره
سوییت چهارنفره
هتل یار
232,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
232,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
232,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
232,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
232,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
232,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
232,000
تومان
16 اسفند
جمعه
232,000
تومان
17 اسفند
شنبه
232,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
232,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
232,000
تومان
20 اسفند
سه شنبه
455,000
تومان
سی برگ-سوییت پنج نفره
سوییت پنج نفره
هتل یار
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
270,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
270,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
270,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
270,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
270,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
270,000
تومان
16 اسفند
جمعه
270,000
تومان
17 اسفند
شنبه
270,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
270,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
270,000
تومان
20 اسفند
سه شنبه
531,000
تومان
سی برگ-سوییت شش نفره
سوییت شش نفره
هتل یار
312,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
312,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
312,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
312,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
312,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
312,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
312,000
تومان
16 اسفند
جمعه
312,000
تومان
17 اسفند
شنبه
312,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
312,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
312,000
تومان
20 اسفند
سه شنبه
607,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سی برگ مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
روم سرویس
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
کافی‌نت
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
خدمات راهنمای تور
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تبديل ارز
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
آب نمای موزيكال
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
شبكه پخش فيلم داخلی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
اتاق عقد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
سرويس به حرم رايگان
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل سی برگ مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سی برگ مشهد

(21 نظر)
داغون ترین هتلی که تا حالا رفتم ملحفه ها پر از مو نظافت اتاق افتضاح برخورد کارکنان سرد و داغون هر دفعه که وارد هتل میشدم باید به پرسنل توضیح میدادم من تو این هتل اتاق گرفتم. همه ش میپرسیدن شما؟ وسط اتاق بودم یهو یکی از کارکنان بدون در زدن کارت زد قفل رو باز کرد اومد تو. در یک کلمه افتضاااااااح هتل دوستاره رفتم حداقل ده برابر بهتر از این هتل. هتل های سه ستاره و بالاتر که بماند....
نقاط قوت:
در حد ستاره ش خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی ملاحظه نشد
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
به چشم نیومد
برخورد پرسنل بسیار محترمانه بود، هتل قدیمی به نظر میاد ولی خیلی تمیزه، صبحانه خوب و متنوعی هم سرو میشه هر روز. لوکیشنش هم برای من که هدف سفرم زیارتی نبود خیلی خوب بود.
از همکاری مجموعه هتل سی برگ مشهد و ارائه خدمات در حد توان بسیار سپاسگزارم
موقعیت مکانی عالی ؛ تمیزی اتاق ها خوب اما لابی هم قدیمی بود.
هتل از نظر موقعیت مکانی و تمیزی و برخورد کارکنان و سرو غذا فوق العاده عالی است ولی به لحاظ ساختاری آپارتمان دو خوابه احتیاج به تعمیر و بازسازی دارد.
پارکینگ که مثل همیشه هیچ تغییری نکرده و عملا هتل پارکینگ نداره ، تمیزی هتل نسبت به قبل ضعیف شده و تجهیزات خراب بودن ،تنها خوبیش موقعیت مکانی هتل هست.
هتل خوبيه! كلا من راضي بودم اخلاق كاركنانش هم خوب بود...
خوب بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان محیط ساکت و خلوت
نقاط ضعف:
غذای رستوران خوب نیست
خیلی خوب
نقاط قوت:
تمیزی محیط اتاق و محیط---پرسنل مودب
نقاط ضعف:
روشنایی اتاق مشکل داشت
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل، کیفیت و قیمت مناسب رستوران هتل، کم ترافیک بودن محل هتل
نقاط ضعف:
مبل داخل اطاق اصلا راحت نبود و بسیار سفت بود سرویس بهداشتی ایرانی اطاق بدلیل طراحی بد قابل استفاده نبود
- موقعیت مکانی عالی - پارکینگ خیلی ضعیف (ماشینم اپتیماست، کف ماشین گیر کرد، رمپ بسیار تنگ و تاریک) - اتاقاش نسبت به قیمتش بد نبود - توی اتاق هیچ خوراکی نبود - صبحانه در حد خیلی ضعیف چه از لحاظ کمیت و کیفیت
همگی عالی و خوب بودند فقط بخش لاندری ضعیف عمل میکردند
هتل خوبی بود .بخصوص موقعیتش برای خرید عالی بود. محله خیلی خوبی بود. اتاق ها هم تمیز بودن . شاید تنها اشکالی که بشه گرفت پارکینگش بود که در طبقه منفی2 بود و مارپیچی میرفت پایین واسه من که رانندگیم ضعیفه یکم سخت بود.
هتل مناسبی بود
از برخوردها و نوع سرویسها و همچنین تمییز بودن هتل کاملا راضی بودم و از این بابت کمال تشکر را دارم.
لطفا در سرویس های بهداشتی خود برای میهمانان خمیردندان و مسواک یکبار مصرف را نیز تعبیه کنید .
از اقامتم راضی بودم از رستوران استفاده نکردم نظافت اتاق ها عالی بود رفتار پرسنل خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل سی برگ مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سی برگ مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سی برگ مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سی برگ مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سی برگ مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.