هتل آپارتمان سلام مشهد

مشهد،خیابان امام رضا، دانش شرقی 19،کوچه سوم، سمت چپ، پلاک36
-
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان سلام مشهد
سلام-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
375,000
تومان
28 دی
شنبه
375,000
تومان
29 دی
یکشنبه
375,000
تومان
30 دی
دوشنبه
375,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
375,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
375,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
375,000
تومان
4 بهمن
جمعه
375,000
تومان
5 بهمن
شنبه
375,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
375,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
375,000
تومان
اسنپ تریپ
399,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
399,000
تومان
28 دی
شنبه
399,000
تومان
29 دی
یکشنبه
399,000
تومان
30 دی
دوشنبه
399,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
420,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
4 بهمن
جمعه
420,000
تومان
5 بهمن
شنبه
420,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
سلام-اتاق يک تخته
اتاق يک تخته
اقامت 24
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
170,000
تومان
28 دی
شنبه
170,000
تومان
29 دی
یکشنبه
170,000
تومان
30 دی
دوشنبه
170,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
170,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
170,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
170,000
تومان
4 بهمن
جمعه
170,000
تومان
5 بهمن
شنبه
170,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
170,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
170,000
تومان
اسنپ تریپ
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
170,000
تومان
28 دی
شنبه
170,000
تومان
29 دی
یکشنبه
170,000
تومان
30 دی
دوشنبه
170,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
170,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
170,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
170,000
تومان
4 بهمن
جمعه
170,000
تومان
5 بهمن
شنبه
170,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
170,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
170,000
تومان
ایران هتل آنلاین
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
170,000
تومان
28 دی
شنبه
170,000
تومان
29 دی
یکشنبه
170,000
تومان
30 دی
دوشنبه
170,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
170,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
170,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
170,000
تومان
4 بهمن
جمعه
170,000
تومان
5 بهمن
شنبه
170,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
170,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
170,000
تومان
هتل یار
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
170,000
تومان
28 دی
شنبه
170,000
تومان
29 دی
یکشنبه
170,000
تومان
30 دی
دوشنبه
170,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
170,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
170,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
170,000
تومان
4 بهمن
جمعه
170,000
تومان
5 بهمن
شنبه
170,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
170,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
170,000
تومان
سلام-سوئيت یک نفره
سوئيت یک نفره
اقامت 24
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
170,000
تومان
28 دی
شنبه
170,000
تومان
29 دی
یکشنبه
170,000
تومان
30 دی
دوشنبه
170,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
170,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
170,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
170,000
تومان
4 بهمن
جمعه
170,000
تومان
5 بهمن
شنبه
170,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
170,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
170,000
تومان
ایران هتل آنلاین
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
170,000
تومان
28 دی
شنبه
170,000
تومان
29 دی
یکشنبه
170,000
تومان
30 دی
دوشنبه
170,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
170,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
170,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
170,000
تومان
4 بهمن
جمعه
170,000
تومان
5 بهمن
شنبه
170,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
170,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
170,000
تومان
سلام-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
220,000
تومان
28 دی
شنبه
220,000
تومان
29 دی
یکشنبه
220,000
تومان
30 دی
دوشنبه
220,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
220,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
220,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
220,000
تومان
4 بهمن
جمعه
220,000
تومان
5 بهمن
شنبه
220,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
220,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
220,000
تومان
ایران هتل آنلاین
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
220,000
تومان
28 دی
شنبه
220,000
تومان
29 دی
یکشنبه
220,000
تومان
30 دی
دوشنبه
220,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
220,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
220,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
220,000
تومان
4 بهمن
جمعه
220,000
تومان
5 بهمن
شنبه
220,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
220,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
220,000
تومان
علاءالدین
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
295,000
تومان
28 دی
شنبه
295,000
تومان
29 دی
یکشنبه
295,000
تومان
30 دی
دوشنبه
220,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
220,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
220,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
220,000
تومان
4 بهمن
جمعه
220,000
تومان
5 بهمن
شنبه
220,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
220,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
220,000
تومان
اسنپ تریپ
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
299,000
تومان
28 دی
شنبه
299,000
تومان
29 دی
یکشنبه
299,000
تومان
30 دی
دوشنبه
299,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
220,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
220,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
220,000
تومان
4 بهمن
جمعه
220,000
تومان
5 بهمن
شنبه
220,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
220,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
220,000
تومان
سلام-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
215,000
تومان
28 دی
شنبه
215,000
تومان
29 دی
یکشنبه
215,000
تومان
30 دی
دوشنبه
215,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
215,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
215,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
215,000
تومان
4 بهمن
جمعه
215,000
تومان
5 بهمن
شنبه
215,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
215,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
215,000
تومان
هتل یار
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
215,000
تومان
28 دی
شنبه
215,000
تومان
29 دی
یکشنبه
215,000
تومان
30 دی
دوشنبه
215,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
215,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
215,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
215,000
تومان
4 بهمن
جمعه
215,000
تومان
5 بهمن
شنبه
215,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
215,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
215,000
تومان
ایران هتل آنلاین
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
215,000
تومان
28 دی
شنبه
215,000
تومان
29 دی
یکشنبه
215,000
تومان
30 دی
دوشنبه
215,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
215,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
215,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
215,000
تومان
4 بهمن
جمعه
215,000
تومان
5 بهمن
شنبه
215,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
215,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
215,000
تومان
اسنپ تریپ
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
220,000
تومان
28 دی
شنبه
220,000
تومان
29 دی
یکشنبه
220,000
تومان
30 دی
دوشنبه
220,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
220,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
220,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
220,000
تومان
4 بهمن
جمعه
220,000
تومان
5 بهمن
شنبه
220,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
220,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
220,000
تومان
علاءالدین
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
245,000
تومان
28 دی
شنبه
245,000
تومان
29 دی
یکشنبه
245,000
تومان
30 دی
دوشنبه
214,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
214,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
214,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
214,000
تومان
4 بهمن
جمعه
214,000
تومان
5 بهمن
شنبه
214,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
214,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
214,000
تومان
سلام-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ایران هتل آنلاین
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
215,000
تومان
28 دی
شنبه
215,000
تومان
29 دی
یکشنبه
215,000
تومان
30 دی
دوشنبه
215,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
215,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
215,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
215,000
تومان
4 بهمن
جمعه
215,000
تومان
5 بهمن
شنبه
215,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
215,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
215,000
تومان
هتل یار
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
215,000
تومان
28 دی
شنبه
215,000
تومان
29 دی
یکشنبه
215,000
تومان
30 دی
دوشنبه
215,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
215,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
215,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
215,000
تومان
4 بهمن
جمعه
215,000
تومان
5 بهمن
شنبه
215,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
215,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
215,000
تومان
اسنپ تریپ
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
220,000
تومان
28 دی
شنبه
220,000
تومان
29 دی
یکشنبه
220,000
تومان
30 دی
دوشنبه
220,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
220,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
220,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
220,000
تومان
4 بهمن
جمعه
220,000
تومان
5 بهمن
شنبه
220,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
220,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
220,000
تومان
سلام-اتاق دوتخته (فولبرد)
اتاق دوتخته (فولبرد)
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
320,000
تومان
28 دی
شنبه
320,000
تومان
29 دی
یکشنبه
320,000
تومان
30 دی
دوشنبه
320,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
320,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
320,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
320,000
تومان
4 بهمن
جمعه
320,000
تومان
5 بهمن
شنبه
320,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
320,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
320,000
تومان
علاءالدین
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
380,000
تومان
28 دی
شنبه
380,000
تومان
29 دی
یکشنبه
380,000
تومان
30 دی
دوشنبه
319,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
319,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
319,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
319,000
تومان
4 بهمن
جمعه
319,000
تومان
5 بهمن
شنبه
319,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
319,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
319,000
تومان
سلام-سوئیت یکخوابه دونفره (فولبرد)
سوئیت یکخوابه دونفره (فولبرد)
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
320,000
تومان
28 دی
شنبه
320,000
تومان
29 دی
یکشنبه
320,000
تومان
30 دی
دوشنبه
320,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
320,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
320,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
320,000
تومان
4 بهمن
جمعه
320,000
تومان
5 بهمن
شنبه
320,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
320,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
320,000
تومان
سلام-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
هتل یار
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
285,000
تومان
28 دی
شنبه
285,000
تومان
29 دی
یکشنبه
285,000
تومان
30 دی
دوشنبه
285,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
285,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
285,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
285,000
تومان
4 بهمن
جمعه
285,000
تومان
5 بهمن
شنبه
285,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
285,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
285,000
تومان
اسنپ تریپ
399,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
399,000
تومان
28 دی
شنبه
399,000
تومان
29 دی
یکشنبه
399,000
تومان
30 دی
دوشنبه
399,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
399,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
399,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
399,000
تومان
4 بهمن
جمعه
399,000
تومان
5 بهمن
شنبه
399,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
399,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
399,000
تومان
سلام-سوئیت یکخوابه سه نفره (فولبرد)
سوئیت یکخوابه سه نفره (فولبرد)
اقامت 24
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
470,000
تومان
28 دی
شنبه
470,000
تومان
29 دی
یکشنبه
470,000
تومان
30 دی
دوشنبه
470,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
470,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
470,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
470,000
تومان
4 بهمن
جمعه
470,000
تومان
5 بهمن
شنبه
470,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
470,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
470,000
تومان
سلام-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
335,000
تومان
28 دی
شنبه
335,000
تومان
29 دی
یکشنبه
335,000
تومان
30 دی
دوشنبه
335,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
335,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
335,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
335,000
تومان
4 بهمن
جمعه
335,000
تومان
5 بهمن
شنبه
335,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
335,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
335,000
تومان
هتل یار
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
جمعه
335,000
تومان
28 دی
شنبه
335,000
تومان
29 دی
یکشنبه
335,000
تومان
30 دی
دوشنبه
335,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
335,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
335,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
335,000
تومان
4 بهمن
جمعه
335,000
تومان
5 بهمن
شنبه
335,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
335,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
335,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان سلام مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سونا بخار
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
سونا خشک
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
اينترنت در اتاق
لاندري
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
نمای فضای سبز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
حوضچه آب سرد
فضای بيرون برای شام
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران تابستانی
سرویس به حرم پولی

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان سلام مشهد

(20 نظر)
در مجموع هتل خوبی است.اما اگر درخواستی داشتید زیاد معطل میشوید.حتی زمان تسویه حساب خیلی معطلی دارد.از آنجا که متعلق به بانک هست همان معطلی بانکی رو موقع تسویه حساب دارید
در مجموع هتل خوبی است.اما اگر درخواستی داشتید زیاد معطل میشوید.حتی زمان تسویه حساب خیلی معطلی دارد.از آنجا که متعلق به بانک هست همان معطلی بانکی رو موقع تسویه حساب دارید
به نسبت وجه پرداختی هتل خوبی بود،در خیابانی خلوت و از طرفی فاصله کم تا حرم.صبحانه خیلی متوسط بود.متاسفانه اینترنت نداشت(فقط در حد نیم گیگ)
به نسبت وجه پرداختی هتل خوبی بود،در خیابانی خلوت و از طرفی فاصله کم تا حرم.صبحانه خیلی متوسط بود.متاسفانه اینترنت نداشت(فقط در حد نیم گیگ)
خدمات و غذا و نحوه‌ی برخورد کارکنان عالی
خدمات و غذا و نحوه‌ی برخورد کارکنان عالی
هتل خوبی بود میتونن روی آموزش رفتاری پرسنل خودشون کار کنن. من راضی بودم.
هتل خوبی بود میتونن روی آموزش رفتاری پرسنل خودشون کار کنن. من راضی بودم.
عالی بود
عالی بود
هتل نسبتا خوبی بود.
هتل نسبتا خوبی بود.
میتونستن با کمترین هزینه طراحی لابی زیبا تری داشته باشن ،سالن ها کاملا ساده بودن
میتونستن با کمترین هزینه طراحی لابی زیبا تری داشته باشن ،سالن ها کاملا ساده بودن
به نظرم خیلی خوب بود. صبحانه عالی بود . استخر برای میهمان هتل هزینه داشت . رفار کارکنان خیلی خوب بود . عایق بندی صدا خوب نبود. آب و چای در اتاق ما دوباره شارژ نشد . به فاصله ۱۰۰ متر از هتل اتوبوس برای درب باب الجواد خیلی خوب بود .
به نظرم خیلی خوب بود. صبحانه عالی بود . استخر برای میهمان هتل هزینه داشت . رفار کارکنان خیلی خوب بود . عایق بندی صدا خوب نبود. آب و چای در اتاق ما دوباره شارژ نشد . به فاصله ۱۰۰ متر از هتل اتوبوس برای درب باب الجواد خیلی خوب بود .
خیلی خوب
خیلی خوب
عالی
عالی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل آپارتمان سلام مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان سلام مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان سلام مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان سلام مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان سلام مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.