هتل صدف مشهد

مشهد، میدان راه آهن، روبروی هاشمی نژاد29
0.8
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران

معرفی هتل صدف مشهد

هتل دو ستاره صدف مشهد در سال ۱۳۷۶ افتتاح و آخرین بازسازی مجموعه در سال ۱۳۸۰ انجام گردیده است. از مزیت های این هتل دسترسی آسان به راه آهن و فاصله ۲.۵ کیلومتری تا حرم مطهر امام رضا (ع) می‌باشد. این مجموعه در ۲ طبقه و ۶۶ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما میهمانان عزیز می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل صدف مشهد
صدف-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
95,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
95,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
95,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
95,000
تومان
2 اسفند
جمعه
95,000
تومان
3 اسفند
شنبه
95,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
95,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
95,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
95,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
95,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
95,000
تومان
9 اسفند
جمعه
95,000
تومان
هتل یار
95,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
95,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
95,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
86,000
تومان
2 اسفند
جمعه
86,000
تومان
3 اسفند
شنبه
86,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
86,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
86,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
86,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
86,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
86,000
تومان
9 اسفند
جمعه
86,000
تومان
ایران هتل آنلاین
120,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
120,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
120,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
120,000
تومان
2 اسفند
جمعه
120,000
تومان
3 اسفند
شنبه
120,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
120,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
120,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
120,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
120,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
120,000
تومان
9 اسفند
جمعه
120,000
تومان
صدف-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
95,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
95,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
95,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
86,000
تومان
2 اسفند
جمعه
86,000
تومان
3 اسفند
شنبه
86,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
86,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
86,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
86,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
86,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
86,000
تومان
9 اسفند
جمعه
86,000
تومان
ایران هتل آنلاین
120,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
120,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
120,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
120,000
تومان
2 اسفند
جمعه
120,000
تومان
3 اسفند
شنبه
120,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
120,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
120,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
120,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
120,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
120,000
تومان
9 اسفند
جمعه
120,000
تومان
صدف-اتاق دوتخته دبل (فولبرد)
اتاق دوتخته دبل (فولبرد)
هتل یار
130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
130,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
130,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
119,000
تومان
2 اسفند
جمعه
119,000
تومان
3 اسفند
شنبه
119,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
119,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
119,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
119,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
119,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
119,000
تومان
9 اسفند
جمعه
119,000
تومان
اقامت 24
130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
130,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
130,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
130,000
تومان
2 اسفند
جمعه
130,000
تومان
3 اسفند
شنبه
130,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
130,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
130,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
130,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
130,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
130,000
تومان
9 اسفند
جمعه
130,000
تومان
صدف-اتاق دوتخته توئین (فولبرد)
اتاق دوتخته توئین (فولبرد)
هتل یار
130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
130,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
130,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
119,000
تومان
2 اسفند
جمعه
119,000
تومان
3 اسفند
شنبه
119,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
119,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
119,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
119,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
119,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
119,000
تومان
9 اسفند
جمعه
119,000
تومان
صدف-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
140,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
140,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
124,000
تومان
2 اسفند
جمعه
124,000
تومان
3 اسفند
شنبه
124,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
124,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
124,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
124,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
124,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
124,000
تومان
9 اسفند
جمعه
124,000
تومان
اقامت 24
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
140,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
140,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
140,000
تومان
2 اسفند
جمعه
140,000
تومان
3 اسفند
شنبه
140,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
140,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
140,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
140,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
140,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
140,000
تومان
9 اسفند
جمعه
140,000
تومان
ایران هتل آنلاین
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
170,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
170,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
170,000
تومان
2 اسفند
جمعه
170,000
تومان
3 اسفند
شنبه
170,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
170,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
170,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
170,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
170,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
170,000
تومان
9 اسفند
جمعه
170,000
تومان
صدف-اتاق سه تخته (فولبرد)
اتاق سه تخته (فولبرد)
هتل یار
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
190,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
173,000
تومان
2 اسفند
جمعه
173,000
تومان
3 اسفند
شنبه
173,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
173,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
173,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
173,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
173,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
173,000
تومان
9 اسفند
جمعه
173,000
تومان
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
190,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
190,000
تومان
2 اسفند
جمعه
190,000
تومان
3 اسفند
شنبه
190,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
190,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
190,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
190,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
190,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
190,000
تومان
9 اسفند
جمعه
190,000
تومان
صدف-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
185,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
185,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
185,000
تومان
2 اسفند
جمعه
185,000
تومان
3 اسفند
شنبه
185,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
185,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
185,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
185,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
185,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
185,000
تومان
9 اسفند
جمعه
185,000
تومان
هتل یار
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
185,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
185,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
162,000
تومان
2 اسفند
جمعه
162,000
تومان
3 اسفند
شنبه
162,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
162,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
162,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
162,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
162,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
162,000
تومان
9 اسفند
جمعه
162,000
تومان
ایران هتل آنلاین
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
220,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
220,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
220,000
تومان
2 اسفند
جمعه
220,000
تومان
3 اسفند
شنبه
220,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
220,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
220,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
220,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
220,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
220,000
تومان
9 اسفند
جمعه
220,000
تومان
صدف-اتاق چهارتخته (فولبرد)
اتاق چهارتخته (فولبرد)
هتل یار
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
250,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
250,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
228,000
تومان
2 اسفند
جمعه
228,000
تومان
3 اسفند
شنبه
228,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
228,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
228,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
228,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
228,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
228,000
تومان
9 اسفند
جمعه
228,000
تومان
صدف-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
210,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
210,000
تومان
2 اسفند
جمعه
210,000
تومان
3 اسفند
شنبه
210,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
210,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
210,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
210,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
210,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
210,000
تومان
9 اسفند
جمعه
210,000
تومان
ایران هتل آنلاین
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
270,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
270,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
270,000
تومان
2 اسفند
جمعه
270,000
تومان
3 اسفند
شنبه
270,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
270,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
270,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
270,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
270,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
270,000
تومان
9 اسفند
جمعه
270,000
تومان
صدف-اتاق شش تخته
اتاق شش تخته
ایران هتل آنلاین
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
320,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
320,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
320,000
تومان
2 اسفند
جمعه
320,000
تومان
3 اسفند
شنبه
320,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
320,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
320,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
320,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
320,000
تومان
9 اسفند
جمعه
320,000
تومان
صدف-اتاق هفت تخته
اتاق هفت تخته
ایران هتل آنلاین
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
370,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
370,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
2 اسفند
جمعه
370,000
تومان
3 اسفند
شنبه
370,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
370,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
9 اسفند
جمعه
370,000
تومان

امکانات اتاق های هتل صدف مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
آژانس مسافرتي
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
سرويس به حرم رايگان
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
نمای پارکینگ

آدرس هتل صدف مشهد روی نقشه

برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل صدف مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل صدف مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل صدف مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل صدف مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل صدف مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.