هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا 19، سمت راست
3.6
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد
هتل آپارتمان قصر آیدین یکی از بهترین و مجلل‌ترین هتل آپارتمان‌های شهر مشهد مقدس بشمار می‌آید. آپارتمان‌های دو خوابه هتل دارای امکانات رفاهی ویژه ای مانند جکوزی اختصاصی است. از دیگر امکانات این هتل می‌توان به رستوران آن با تنوع غذایی بالا و کافی‌شاپ شبانه روزی اشاره کرد. هتل آپارتمان قصر آیدین از هتل های برگزیده میراث فرهنگی در شهر مقدس مشهد است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد
قصر آیدین-اتاق یک تخته هتلی
اتاق یک تخته هتلی
اقامت 24
125,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
125,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
125,000
تومان
24 آبان
جمعه
125,000
تومان
25 آبان
شنبه
125,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
125,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
125,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
125,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
125,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
125,000
تومان
1 آذر
جمعه
125,000
تومان
2 آذر
شنبه
125,000
تومان
اسنپ تریپ
125,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
125,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
125,000
تومان
24 آبان
جمعه
125,000
تومان
25 آبان
شنبه
125,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
125,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
125,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
125,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
125,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
125,000
تومان
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
125,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
125,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
125,000
تومان
24 آبان
جمعه
125,000
تومان
25 آبان
شنبه
125,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
125,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
125,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
125,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
125,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
125,000
تومان
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
125,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
125,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
125,000
تومان
24 آبان
جمعه
125,000
تومان
25 آبان
شنبه
125,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
125,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
125,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
125,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
125,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
125,000
تومان
1 آذر
جمعه
125,000
تومان
2 آذر
شنبه
125,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان دو خوابه چهار نفره
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
جاباما
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
255,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
255,000
تومان
24 آبان
جمعه
255,000
تومان
25 آبان
شنبه
255,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
255,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
255,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
255,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
255,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
255,000
تومان
1 آذر
جمعه
265,000
تومان
2 آذر
شنبه
265,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان کانکت دوخوابه هفت نفره
آپارتمان کانکت دوخوابه هفت نفره
اقامت 24
418,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
418,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
418,000
تومان
24 آبان
جمعه
418,000
تومان
25 آبان
شنبه
418,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
418,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
418,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
418,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
418,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
418,000
تومان
1 آذر
جمعه
418,000
تومان
2 آذر
شنبه
418,000
تومان
اسنپ تریپ
418,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
418,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
418,000
تومان
24 آبان
جمعه
418,000
تومان
25 آبان
شنبه
418,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
418,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
418,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
418,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
418,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
418,000
تومان
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
418,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
418,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
418,000
تومان
24 آبان
جمعه
418,000
تومان
25 آبان
شنبه
418,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
418,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
418,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
418,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
418,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
418,000
تومان
1 آذر
جمعه
418,000
تومان
2 آذر
شنبه
418,000
تومان
جاباما
418,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
418,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
418,000
تومان
24 آبان
جمعه
418,000
تومان
25 آبان
شنبه
418,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
418,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
418,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
418,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
418,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
418,000
تومان
1 آذر
جمعه
428,000
تومان
2 آذر
شنبه
428,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان کانکت دوخوابه شش نفره
آپارتمان کانکت دوخوابه شش نفره
اقامت 24
383,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
24 آبان
جمعه
383,000
تومان
25 آبان
شنبه
383,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
383,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
383,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
383,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
1 آذر
جمعه
383,000
تومان
2 آذر
شنبه
383,000
تومان
هتل یار
383,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
24 آبان
جمعه
383,000
تومان
25 آبان
شنبه
383,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
383,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
383,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
383,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
1 آذر
جمعه
383,000
تومان
2 آذر
شنبه
383,000
تومان
اسنپ تریپ
383,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
24 آبان
جمعه
383,000
تومان
25 آبان
شنبه
383,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
383,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
383,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
383,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
383,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
24 آبان
جمعه
383,000
تومان
25 آبان
شنبه
383,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
383,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
383,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
383,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
1 آذر
جمعه
393,000
تومان
2 آذر
شنبه
393,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه شش نفره
آپارتمان یکخوابه شش نفره
اقامت 24
337,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
337,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
337,000
تومان
24 آبان
جمعه
337,000
تومان
25 آبان
شنبه
337,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
337,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
337,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
337,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
337,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
337,000
تومان
1 آذر
جمعه
337,000
تومان
2 آذر
شنبه
337,000
تومان
اسنپ تریپ
337,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
337,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
337,000
تومان
24 آبان
جمعه
337,000
تومان
25 آبان
شنبه
337,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
337,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
337,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
337,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
337,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
337,000
تومان
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان دوخوابه شش نفره با جکوزی
آپارتمان دوخوابه شش نفره با جکوزی
اقامت 24
378,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
378,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
378,000
تومان
24 آبان
جمعه
378,000
تومان
25 آبان
شنبه
378,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
378,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
378,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
378,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
378,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
378,000
تومان
1 آذر
جمعه
378,000
تومان
2 آذر
شنبه
378,000
تومان
هتل یار
378,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
378,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
378,000
تومان
24 آبان
جمعه
378,000
تومان
25 آبان
شنبه
378,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
378,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
378,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
378,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
378,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
378,000
تومان
1 آذر
جمعه
378,000
تومان
2 آذر
شنبه
378,000
تومان
جاباما
378,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
378,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
378,000
تومان
24 آبان
جمعه
378,000
تومان
25 آبان
شنبه
378,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
378,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
378,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
378,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
378,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
378,000
تومان
1 آذر
جمعه
388,000
تومان
2 آذر
شنبه
388,000
تومان
اسنپ تریپ
378,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
378,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
378,000
تومان
24 آبان
جمعه
378,000
تومان
25 آبان
شنبه
378,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
378,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
378,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
378,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
378,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
378,000
تومان
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه پنج نفره سونادار
آپارتمان یکخوابه پنج نفره سونادار
اقامت 24
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
342,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
342,000
تومان
24 آبان
جمعه
342,000
تومان
25 آبان
شنبه
342,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
342,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
342,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
342,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
342,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
342,000
تومان
1 آذر
جمعه
342,000
تومان
2 آذر
شنبه
342,000
تومان
اسنپ تریپ
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
342,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
342,000
تومان
24 آبان
جمعه
342,000
تومان
25 آبان
شنبه
342,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
342,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
342,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
342,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
342,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
342,000
تومان
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان دوخوابه پنج نفره جکوزی دار
آپارتمان دوخوابه پنج نفره جکوزی دار
اقامت 24
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
342,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
342,000
تومان
24 آبان
جمعه
342,000
تومان
25 آبان
شنبه
342,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
342,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
342,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
342,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
342,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
342,000
تومان
1 آذر
جمعه
342,000
تومان
2 آذر
شنبه
342,000
تومان
اسنپ تریپ
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
342,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
342,000
تومان
24 آبان
جمعه
342,000
تومان
25 آبان
شنبه
342,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
342,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
342,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
342,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
342,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
342,000
تومان
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
342,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
342,000
تومان
24 آبان
جمعه
342,000
تومان
25 آبان
شنبه
342,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
342,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
342,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
342,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
342,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
342,000
تومان
1 آذر
جمعه
352,000
تومان
2 آذر
شنبه
352,000
تومان
هتل یار
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
342,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
342,000
تومان
24 آبان
جمعه
342,000
تومان
25 آبان
شنبه
342,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
342,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
342,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
342,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
342,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
342,000
تومان
1 آذر
جمعه
342,000
تومان
2 آذر
شنبه
342,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه پنج نفره
آپارتمان یکخوابه پنج نفره
اقامت 24
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
290,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
290,000
تومان
24 آبان
جمعه
290,000
تومان
25 آبان
شنبه
290,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
290,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
290,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
290,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
290,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
290,000
تومان
1 آذر
جمعه
290,000
تومان
2 آذر
شنبه
290,000
تومان
جاباما
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
290,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
290,000
تومان
24 آبان
جمعه
290,000
تومان
25 آبان
شنبه
290,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
290,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
290,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
290,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
290,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
290,000
تومان
1 آذر
جمعه
301,000
تومان
2 آذر
شنبه
301,000
تومان
اسنپ تریپ
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
290,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
290,000
تومان
24 آبان
جمعه
290,000
تومان
25 آبان
شنبه
290,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
290,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
290,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
290,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
290,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
290,000
تومان
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
291,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
291,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
291,000
تومان
24 آبان
جمعه
291,000
تومان
25 آبان
شنبه
291,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
291,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
291,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
291,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
291,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
291,000
تومان
1 آذر
جمعه
291,000
تومان
2 آذر
شنبه
291,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه چهارنفره سونادار
آپارتمان یکخوابه چهارنفره سونادار
اقامت 24
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
280,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
280,000
تومان
24 آبان
جمعه
280,000
تومان
25 آبان
شنبه
280,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
280,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
280,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
280,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
280,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
280,000
تومان
1 آذر
جمعه
280,000
تومان
2 آذر
شنبه
280,000
تومان
جاباما
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
280,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
280,000
تومان
24 آبان
جمعه
280,000
تومان
25 آبان
شنبه
280,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
280,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
280,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
280,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
280,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
280,000
تومان
1 آذر
جمعه
291,000
تومان
2 آذر
شنبه
291,000
تومان
هتل یار
281,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
281,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
281,000
تومان
24 آبان
جمعه
281,000
تومان
25 آبان
شنبه
281,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
281,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
281,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
281,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
281,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
281,000
تومان
1 آذر
جمعه
281,000
تومان
2 آذر
شنبه
281,000
تومان
اسنپ تریپ
281,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
281,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
281,000
تومان
24 آبان
جمعه
281,000
تومان
25 آبان
شنبه
281,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
281,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
281,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
281,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
281,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
281,000
تومان
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه چهار نفره
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
255,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
255,000
تومان
24 آبان
جمعه
255,000
تومان
25 آبان
شنبه
255,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
255,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
255,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
255,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
255,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
255,000
تومان
1 آذر
جمعه
255,000
تومان
2 آذر
شنبه
255,000
تومان
هتل یار
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
255,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
255,000
تومان
24 آبان
جمعه
255,000
تومان
25 آبان
شنبه
255,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
255,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
255,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
255,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
255,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
255,000
تومان
1 آذر
جمعه
255,000
تومان
2 آذر
شنبه
255,000
تومان
اسنپ تریپ
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
255,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
255,000
تومان
24 آبان
جمعه
255,000
تومان
25 آبان
شنبه
255,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
255,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
255,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
255,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
255,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
255,000
تومان
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه سه تخته
آپارتمان یکخوابه سه تخته
ای‌گردش
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
180,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
180,000
تومان
24 آبان
جمعه
180,000
تومان
25 آبان
شنبه
180,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
180,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
180,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
180,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
180,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
180,000
تومان
1 آذر
جمعه
180,000
تومان
2 آذر
شنبه
180,000
تومان
قصر آیدین-اتاق دو تخته دبل هتلی
اتاق دو تخته دبل هتلی
اقامت 24
136,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
136,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
136,000
تومان
24 آبان
جمعه
136,000
تومان
25 آبان
شنبه
136,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
136,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
136,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
136,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
136,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
136,000
تومان
1 آذر
جمعه
136,000
تومان
2 آذر
شنبه
136,000
تومان
اسنپ تریپ
136,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
136,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
136,000
تومان
24 آبان
جمعه
136,000
تومان
25 آبان
شنبه
136,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
136,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
136,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
136,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
136,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
136,000
تومان
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
136,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
136,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
136,000
تومان
24 آبان
جمعه
136,000
تومان
25 آبان
شنبه
136,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
136,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
136,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
136,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
136,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
136,000
تومان
1 آذر
جمعه
146,000
تومان
2 آذر
شنبه
146,000
تومان
قصر آیدین-اتاق دو تخته توئین هتلی
اتاق دو تخته توئین هتلی
اسنپ تریپ
136,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
136,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
136,000
تومان
24 آبان
جمعه
136,000
تومان
25 آبان
شنبه
136,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
136,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
136,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
136,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
136,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
136,000
تومان
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل