هتل قصرالضیافة مشهد

مشهد، حرم مطهر، صحن هدایت
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
معرفی هتل قصرالضیافة مشهد
هتل قصر الضیافه مشهد در ضلع شرقی حرم امام رضا (ع) و در قسمت ورودی صحن هدایت حرم مطهر واقع شده است. هتل قصر الضیافة از لحاظ موقعیت مکانی منحصر به فرد می باشد، زیرا تنها هتلی است که بخشی از آن در حرم مطهر امام رضا (ع) واقع شده است. هتل پنج ستاره قصر الضیافه مشهد با مجهزترین امکانات آماده سرویس دهی به زائران گرامی امام رضا (ع) می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل قصرالضیافة
قصرالضیافة-سوئیت یکخوابه دونفره فدک
سوئیت یکخوابه دونفره فدک
ایران هتل آنلاین
529,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
529,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
529,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
529,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
529,000
تومان
29 شهریور
جمعه
529,000
تومان
30 شهریور
شنبه
529,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
529,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
550,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
550,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
550,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
550,000
تومان
علاءالدین
549,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
549,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
549,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
549,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
549,000
تومان
29 شهریور
جمعه
549,000
تومان
30 شهریور
شنبه
549,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
549,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
529,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
529,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
529,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
529,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
529,000
تومان
قصرالضیافة-سوئیت یکخوابه دونفره رویال نور
سوئیت یکخوابه دونفره رویال نور
اسنپ تریپ
953,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
953,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
953,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
953,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
953,000
تومان
29 شهریور
جمعه
953,000
تومان
30 شهریور
شنبه
953,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
953,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
953,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
953,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
953,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
953,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
953,000
تومان
29 شهریور
جمعه
953,000
تومان
30 شهریور
شنبه
953,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
953,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
1,010,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
1,010,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
1,010,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
1,010,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
1,010,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
953,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
953,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
953,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
953,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
قصرالضیافة-سوئیت یکخوابه دونفره قدس
سوئیت یکخوابه دونفره قدس
ایران هتل آنلاین
622,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
622,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
622,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
622,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
622,000
تومان
29 شهریور
جمعه
622,000
تومان
30 شهریور
شنبه
622,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
622,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
650,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
650,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
650,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
650,000
تومان
اسنپ تریپ
622,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
622,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
622,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
622,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
622,000
تومان
29 شهریور
جمعه
622,000
تومان
30 شهریور
شنبه
622,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
622,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
645,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
645,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
645,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
645,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
645,000
تومان
29 شهریور
جمعه
645,000
تومان
30 شهریور
شنبه
645,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
645,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
655,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
622,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
622,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
622,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
622,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
قصرالضیافة-سوئیت یکخوابه سه نفره براق
سوئیت یکخوابه سه نفره براق
ایران هتل آنلاین
853,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
853,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
853,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
853,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
853,000
تومان
29 شهریور
جمعه
853,000
تومان
30 شهریور
شنبه
853,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
853,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
880,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
880,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
880,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
880,000
تومان
علاءالدین
889,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
889,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
889,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
889,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
889,000
تومان
29 شهریور
جمعه
889,000
تومان
30 شهریور
شنبه
889,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
889,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
853,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
853,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
853,000
تومان
29 شهریور
جمعه
853,000
تومان
30 شهریور
شنبه
853,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
853,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
902,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
853,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
853,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
853,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
853,000
تومان
قصرالضیافة-سوئیت دوخوابه چهارنفره رویال شمس A
سوئیت دوخوابه چهارنفره رویال شمس A
ایران هتل آنلاین
1,409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
1,409,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
1,409,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
1,409,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
1,409,000
تومان
29 شهریور
جمعه
1,409,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,409,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,409,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
1,410,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
1,410,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
1,410,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
1,410,000
تومان
علاءالدین
1,479,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
1,479,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
1,479,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
1,479,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
1,479,000
تومان
29 شهریور
جمعه
1,479,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,479,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,479,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
1,490,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
1,408,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
1,408,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
1,408,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
1,408,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
قصرالضیافة-سوئیت دوخوابه چهارنفره رویال شمس B
سوئیت دوخوابه چهارنفره رویال شمس B
ایران هتل آنلاین
1,178,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
1,178,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
1,178,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
1,178,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
1,178,000
تومان
29 شهریور
جمعه
1,178,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,178,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,178,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
1,200,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
1,200,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
1,200,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
1,200,000
تومان
اسنپ تریپ
1,178,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
1,178,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
1,178,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
1,178,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,178,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,178,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
1,235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
1,235,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
1,235,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
1,235,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
1,235,000
تومان
29 شهریور
جمعه
1,235,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,235,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,235,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
1,250,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
1,178,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
1,178,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
1,178,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
1,178,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
قصرالضیافة-سوئیت دوخوابه چهارنفره بقیع
سوئیت دوخوابه چهارنفره بقیع
ایران هتل آنلاین
1,039,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
1,039,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
1,039,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
1,039,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
1,039,000
تومان
29 شهریور
جمعه
1,039,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,039,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,039,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
1,110,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
1,110,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
1,110,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
1,110,000
تومان
علاءالدین
1,089,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
1,089,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
1,089,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
1,089,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
1,089,000
تومان
29 شهریور
جمعه
1,089,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,089,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,089,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
1,039,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
1,039,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
1,039,000
تومان
29 شهریور
جمعه
1,039,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,039,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,039,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
1,010,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
1,039,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
1,039,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
1,039,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
1,039,000
تومان
قصرالضیافة-سوییت رویال
سوییت رویال
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل قصرالضیافة مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
فست‌فود
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
کافی‌شاپ تابستانه
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
فضای سبز
سالن ورزشی
نمای رو به حرم
صرافی
غذای دریایی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
ویلچر
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
خشکشویی
حمام
فوتبال دستی
فضای بازی کودکان
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
لاندري
تبديل ارز
فتوكپي
خدمات اینترنتی
باغچه
آلاچيق بيرون از هتل
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
نمای رو به حیاط
نمای کوچه
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن چند منظوره
حوض آب
پينگ پنگ