هتل قصرالضیافة مشهد

مشهد، حرم مطهر، صحن هدایت
3.7
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
معرفی هتل قصرالضیافة مشهد
هتل قصر الضیافه مشهد در ضلع شرقی حرم امام رضا (ع) و در قسمت ورودی صحن هدایت حرم مطهر واقع شده است. هتل قصر الضیافة از لحاظ موقعیت مکانی منحصر به فرد می باشد، زیرا تنها هتلی است که بخشی از آن در حرم مطهر امام رضا (ع) واقع شده است. هتل پنج ستاره قصر الضیافه مشهد با مجهزترین امکانات آماده سرویس دهی به زائران گرامی امام رضا (ع) می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل قصرالضیافة
قصرالضیافة-سوئیت یکخوابه دونفره فدک
سوئیت یکخوابه دونفره فدک
اسنپ تریپ
490,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
490,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
495,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
495,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
495,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
495,000
تومان
3 خرداد
جمعه
495,000
تومان
4 خرداد
شنبه
495,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
495,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
495,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
495,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
495,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
495,000
تومان
10 خرداد
جمعه
495,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
قصرالضیافة-سوئیت یکخوابه دونفره قدس
سوئیت یکخوابه دونفره قدس
اسنپ تریپ
575,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
575,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
649,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
649,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
649,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
649,000
تومان
3 خرداد
جمعه
649,000
تومان
4 خرداد
شنبه
649,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
649,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
649,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
649,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
649,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
649,000
تومان
10 خرداد
جمعه
649,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
قصرالضیافة-سوئیت یکخوابه سه نفره براق
سوئیت یکخوابه سه نفره براق
علاءالدین
799,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
799,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
799,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
799,000
تومان
3 خرداد
جمعه
799,000
تومان
4 خرداد
شنبه
799,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
799,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
799,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
799,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
799,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
799,000
تومان
10 خرداد
جمعه
799,000
تومان
اسنپ تریپ
800,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
800,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
804,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
804,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
قصرالضیافة-سوئیت یکخوابه دونفره رویال نور
سوئیت یکخوابه دونفره رویال نور
اسنپ تریپ
898,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
898,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
قصرالضیافة-سوئیت دوخوابه چهارنفره بقیع
سوئیت دوخوابه چهارنفره بقیع
اسنپ تریپ
975,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
975,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
975,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
975,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
975,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
975,000
تومان
3 خرداد
جمعه
975,000
تومان
4 خرداد
شنبه
975,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
975,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
975,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
975,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
975,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
975,000
تومان
10 خرداد
جمعه
975,000
تومان
علاءالدین
975,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
975,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
975,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
975,000
تومان
3 خرداد
جمعه
975,000
تومان
4 خرداد
شنبه
975,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
975,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
975,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
975,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
975,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
975,000
تومان
10 خرداد
جمعه
975,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
قصرالضیافة-سوییت رویال
سوییت رویال
جاباما
1,120,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
1,120,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
قصرالضیافة-سوئیت دوخوابه چهارنفره رویال شمس B
سوئیت دوخوابه چهارنفره رویال شمس B
اسنپ تریپ
1,140,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
1,140,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
قصرالضیافة-سوئیت دوخوابه چهارنفره رویال شمس A
سوئیت دوخوابه چهارنفره رویال شمس A
اسنپ تریپ
1,308,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
1,308,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
1,325,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
1,325,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
1,325,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
1,325,000
تومان
3 خرداد
جمعه
1,325,000
تومان
4 خرداد
شنبه
1,325,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
1,325,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,325,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,325,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,325,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,325,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,325,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل قصرالضیافة مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
رستوران
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
خشکشویی
حمام

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل مجلل درویشی مشهد
4.1
امتیاز کاربران
65
نظرات کاربران
جاباما
از 370,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 370,000 تومان
اقامت 24
از 370,000 تومان
اسنپ تریپ
از 370,000 تومان
علاءالدین
از 370,500 تومان
هتل یار
از 560,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 608,000 تومان
property-card-image
هتل مدینة الرضا مشهد
3.9
امتیاز کاربران
51
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 315,000 تومان
علاءالدین
از 319,000 تومان
هتل یار
از 320,000 تومان
جاباما
از 360,000 تومان
اسنپ تریپ
از 428,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 428,000 تومان
اقامت 24
از 428,000 تومان
property-card-image
هتل الماس 2 مشهد
3.9
امتیاز کاربران
65
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 394,000 تومان
اقامت 24
از 394,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 394,000 تومان
جاباما
از 394,000 تومان
هتل یار
از 394,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 394,000 تومان
علاءالدین
از 395,000 تومان
property-card-image
هتل سی نور مشهد
3.7
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران
علاءالدین
از 229,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 230,000 تومان
اسنپ تریپ
از 230,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 230,000 تومان
اقامت 24
از 230,000 تومان
هتل یار
از 230,000 تومان
جاباما
از 230,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی قصر مشهد
3.6
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
اقامت 24
از 330,000 تومان
اسنپ تریپ
از 330,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 330,000 تومان
هتل یار
از 330,000 تومان
علاءالدین
از 349,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 379,502 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل پارس مشهد
3.6
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
علاءالدین
از 269,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 274,000 تومان
اقامت 24
از 274,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 274,000 تومان
هتل یار
از 274,000 تومان
جاباما
از 302,000 تومان
اسنپ تریپ
از 302,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی هما 1 مشهد
3.9
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 309,000 تومان
علاءالدین
از 309,000 تومان
اسنپ تریپ
از 339,000 تومان
جاباما
از 339,000 تومان
هتل یار
از 339,000 تومان
اقامت 24
از 339,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 339,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی هما 2 مشهد
3.5
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران
اقامت 24
از 212,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 252,000 تومان
علاءالدین
از 255,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 282,000 تومان
اسنپ تریپ
از 282,000 تومان
هتل یار
از 282,000 تومان
جاباما
از 282,000 تومان
property-card-image
هتل پارسیس مشهد
3.8
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 192,000 تومان
اقامت 24
از 192,000 تومان
هتل یار
از 192,000 تومان
اسنپ تریپ
از 192,000 تومان
علاءالدین
از 195,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 198,000 تومان
جاباما
از 221,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی کوثر ناب مشهد
2.4
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 280,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 350,000 تومان
اسنپ تریپ
از 350,000 تومان
اقامت 24
از 350,000 تومان
علاءالدین
از 355,000 تومان
جاباما
از 358,000 تومان
هتل یار
از 390,000 تومان
property-card-image
هتل پردیسان مشهد
3.7
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 190,000 تومان
اسنپ تریپ
از 190,000 تومان
هتل یار
از 190,000 تومان
اقامت 24
از 190,000 تومان
علاءالدین
از 230,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 244,000 تومان
جاباما
از 244,000 تومان
property-card-image
هتل قصر طلایی مشهد
4.2
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 309,403 تومان
ایران مارکوپولو
از 330,000 تومان
اسنپ تریپ
از 365,000 تومان
هتل یار
از 368,000 تومان
علاءالدین
از 389,000 تومان
اقامت 24
از 392,000 تومان
جاباما
از 398,000 تومان
property-card-image
هتل عماد مشهد
2.4
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
علاءالدین
از 189,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 190,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آبان مشهد
3.8
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 194,000 تومان
اسنپ تریپ
از 194,000 تومان
اقامت 24
از 194,000 تومان
جاباما
از 200,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 220,000 تومان
علاءالدین
از 229,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل الغدیر مشهد
3
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اقامت 24
از 220,000 تومان
علاءالدین
از 412,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آسیا مشهد
3.5
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 145,000 تومان
هتل یار
از 152,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 152,000 تومان
اقامت 24
از 152,000 تومان
علاءالدین
از 287,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل خورشید تابان مشهد
4
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران
اقامت 24
از 135,000 تومان
اسنپ تریپ
از 135,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 234,000 تومان
علاءالدین
از 245,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل قصرالضیافة مشهد

(20 نظر)
با سلام شايد بينظير ترين تجربه من و خانواده ام از اقامت در يك هتل ايراني مقيم شدن در هتل قصرالضيافه امام رضا بود و بايد اعتراف نمايم تجربه برخورد خوش و خدمات متمايز را در اين مجموعه داشته باشي . از پذيرايي و مهمان نوازي مديريت و كاركنان شايسته اين هتل سپاسگزاريم اميدواريم امكانات رفاهي آن بيشتر شود
نقاط قوت:
احترام و امكانات وموقعيت عالي به همه زايران توصيه مي كنم
نقاط ضعف:
صبحانه وامكانات پخت بهتري مي تواند داشته باشد و مشخصات مواد غذايي بر روي هر ماده در رستوران باشد اين هتل در دنيا نظير ندارد
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم برخورد خوب وصمیمی کارکنان
نقاط ضعف:
عدم تنوع صبحانه وشام با توجه به درجه هتل سرد بودن اتاقهای پشت به افتاب در فصل تابستان عدم رعایت تشریفات هتل باتوجه به درجه ان
با سلام . به نظر من با توجه به اینکه هرساله چندین دفعه به زیارت امام هشتم میام و هتلهای زیادی را رفتم این هتل یکی از بهترین و نزدیکترین و آرام و با کیفیت ترین هتل برای اقامت باشد . متشکرم
نقاط قوت:
هتل تمیز صبحانه کامل و عالی ارایه خدمات اطاقها عالی
نقاط ضعف:
تاخیر در تحویل لباسها بدلیل خرابی للندری تعطیلی لندری در ساعات عصر کیفیت پایین غذای ناهار و شام
نسبت به هتلهای لوکس از امکانات کمتری دارا میباشد ...
نقاط قوت:
خانه دار هاي محترم و عالي هرروز اتاق رو تميز ميكنن به ادم حس پاكي ميده فراتر از تمييز بودن كاركنان صبحانه بسيار عالييييي بخصوص مسئول خانم صبحانه محترم باادب بسيار متين حس پاكي بسيار ارامش عجيب داخل حرم مطهر بودن كاركنان صبحانه مهربان و با ادب دو شخص از مسئولين پذيرش كه اسمشون رو نميدونم چقدر خوب بودن
نقاط ضعف:
در ورود به حرم از بيرون شده بازم خوبه
سلام. برخورد پرسنل بسیار عالی بود. دسترسی به حرم عالی بود. اماااا کیفیت غذا در حد هتل 5 ستاره نبود و سیستم گرمایش و قطع کرده بودن و اتاق سرد بود...
همه چی خیلی خوب به غیر از غذا که خیلی خیلی بد بود...
سلام، نقاط مثبت: دسترسی عالی به حرم، کارکنان مهربان، تمیزی اتاق ها. دادن کارت برای یک وعده غذای حضرتی. نقاط منفی: قدیمی بودن وسایل و شیر آلات، کوچک بودن تخت دونفره و اتاق خواب دونفره درسوییتی که که بودیم، امکانات کم نسبت به هتل 5 ستاره (در حد هتل 3 ستاره)، صبحانه نسبتا ضعیف، هزینه بالا . نداشتن دید گنبد امام رضا. در کل این هتل برای کسانی که افراد مسن دارند و یا طفل نوپا دارند توصیه میشود....
در حد هتل ٥ ستاره نبود...
همه چیز خوب ، لوازم و اثاثه داخل اتاق ها مستعمل و غذا نسبت به کیفیت گران...
کارکنان پاسخگو نبودند . دسترسی به حرم بسیار خوب. ولی غذای حضرت که در نظرات آورده شده واقعیت ندارد . هتل به هیچ وجه در حد یک هتل ۵ ستاره نیست . غذا خوب بود ولی صبحانه خیر . اتاقها و امکانات قدیمی ....
کارکنان برخورد متناسبی دارند اما کیفیت غذا و برخی امکانات هتل متناسب هتل پنج ستاره نیست!!...
هتل بسیار خوبیه و به حرم خیلی نزدیکه
بنظرم یکی از بهترین هتلها بود،ازنظر تمیزی فوق العاده بود وغذاهاخیلی خیلی عالی بود،از همه ی اینها مهمتر برخورد بینظر کارکنان بود از همه نظر بینقص بود که بهترینها رو در ذهن آدم ها بجا میزاره
امکانات درحد هتل پنج ستاره نیست ولی دسترسی به حرم بی‌نظیر است ...
سلام من دو روز هست که در این هتل اقامت دارم و فردا از هتل خارج میشوم . با توجه به اینکه حداقل هشت سال تجربه در زمینه ی هتلداری دارم نظرم رو در ادامه درباره ی این هتل برای استفاده ی دیگران ابراز میکنم البته قبلش لازم هست عرض کنم که من دوستان زیادی در صنعت هتلداری دارم ولی دوست دارم در هتلهایی اقامت کنم که من را نشناسند تا راحت باشم و دغدغه ی اینکه مزاحم دوستانم باشم یا هزینه ی خدماتم رو از من دریافت نکنند نداشته باشم . درجه بندی هتل ها که برگرفته از شیوه های بین المللی است برحسب فضاهای فیزیکی و معماری هتل ها انجام میشود بنا براین در همین مرحله عرض کنم که قصر الضیافه اصولا هتل نیست و بر اساس ضوابط معماری در دسته ی هتل آپارتمان ها قرار دارد . هتل آپارتمانها نوعی مراکز اقامتی هستند که بر افرادی طراحی شدند که مایلند خدمات پذیرایی را خودشان تنظیم کنند بنابراین در هتل آپارتمانها فضاهای خدماتی محدود است و بیشتر امکانات پذیرایی و حتی پخت و پز داخل آپارتمانها قرار دارد . به همین منظور در هتل آپارتمانها داشتن فضاهای خدماتی مثل کافی شاپ رستوران و... آپشن حساب میشه و هتل آپارتمانها بر اساس اینکه چه فضاهای خدماتی دارند به صورت یک تا سه ستاره درجه بندی میشوند و ما اصولا هتل اپارتمان چهار و پنج ستاره نداریم . بر این مبنا اگر بخواهیم قصر الضیافه را یک هتل آپارتمان فرض کنیم به لحاظ امکانات فیزیکی یک هتل آپارتمان سه ستاره میتونه باشه که امتیازاتش در مقایسه با سایر هتل آپارتمان ها اینکه که لابی خیلی بزرگی داره کافی شاپ داره و رستوران داره و صبحانه هم روی اتاق داره که در هتل آپارتمانها مرسوم نیست . به لحاظ دکوراسیون قصر الضیافه متوسط رو به ضعیف هست به طوریکه من که اینجا رو به عنوان هتل پنج ستاره رزرو کردم در بدو ورود از دیدن کانتر پذیرش که از جنس پارتیشن بود جا خوردم و چون حتی تابلو پذیرشم نداره شک کردم که اصلا اینجا پذیرش هست ؟!!!! که البته اونجا پذیرش بود. مبلمان هارمونی نداره و همه چیز اینجا یه جورایی موقت هست و گویی سازه اصلا برای هتل طراحی معماری نشده تقریبا همه چیز پارتیشنی و ام دی افی است . بنابراین شما یک سازه دارید که حداکثر میتونید بهش بگید هتل آپارتمان که با مصالح کم کیفیت ایرانی ساخته شده مثلا کف طبقات سرامیک درجه پایین هست . وسایل آپارتمانها ساده و کم کیفیت سرویس های بهداشتی دیزاینی شبیه سرویس بهداشتی ادارات داره آیینه های بسیار ارزان قیمت روشویی و .... پرسنل افراد بد خلق ترشرو و بی ادب نیستند ولی اغلب آنها اصلا صمیمیت و رفتار گرمی که از پرسنل هتل های پنج ستاره انتظار میره رو ندارند . اطلاع رسانی به مهمان تقریبا انجام نمیشه و خودت باید کشف کنی . روم سرویس در واقع وجود نداره البته اگر تماس بگیری نمیگویند نداریم ولی چیزی هم برای ارائه ندارند هیچ اثری از منوی رستوران و کافی شاپ و اطلاعات خدمات در اتاق وجود نداره و فقط یک لیست تلفن داخلی که کهنه و پاره شده داخل آپارتمان ما هست. خلاصه اینکه اگر فرض کنیم قصر الضیافه یک هتل آپارتمان سه ستاره است باید بگم یک هتل آپارتمان با دکوراسیون ضعیف با قدمت چند ساله که در خیلی جاها فرسوده شده و تجهیزات رو به کهنگی است و پرسنل آموزش ندیده و مدیریت ضعیف هست . اما قصر الضیافه داره به عنوان یک هتل پنج ستاره فروخته میشه بر این اساس باید بگم که به مردم داره کمدفروشی میشه چون هتل پنج ستاره باید حداقل یک صبحانه خوری یک رستورا ن و یک سالن جشن و مهمانی داشته باشه استخر حتما باید داشته باشه که ابنجا فقط یک رستوران داره اونم به خاطر قراردادی که با ادارات داره فقط غدای بوفه داره که چون به اداره ها با قیمت ارزان فروخته شده کیفیت و تنوع خیلی کمی داره و نرخش برای مهمانان عادی گران هست و اصلا نمیصرفه. خلاصه اینکه اگر شما کسی هستید که برای سفرتون هتل رو انتخاب میکنید نه هتل آپارتمان باید بگم اینجا امکانات خدماتی اش در سطح هتل سه ستاره با حداقل ده سال قدمت هست و هیچ خدمتی اینجا کیفیت بالا و تنوع لازم رو نداره همه چیز در حداقل قرار داره . انتطارتتون رو برای ورود به یک هتل پنج ستاره به هیچ وجه تنظیم نکنید ضمن اینکه همین امکانات هم اصلا کاربر حرفه ای نداره و شدیدا ضعف مدیریت وجود داره و پرسنل خدماتشون به هیچ وجه خرفه ای نیست ولی همه اونها محترم هستند و اصلا بدخلق نیستند. در بدو ورود ما به این مثلا هتل پنج ستاره یک شزبت زعفرانی بسیار خوش طعم دادند اما در یک گیلاس پلاستیکی که حتی یک بار مصرف هم نبود و بدنه اش از اسکاچی که روش کشیده بودند خط خطی بود !!!!!! اما قصرالضیافه یک مزیت داره اونم اینکه دقیقا داخل صحن هست و فعلا هیچ هتلی به حرم حضرت امام رضا علیه السلام از این هتل نزدیکتر نیست و اگر شما انتظاراتت رو به اندازه یک هتل سه ستاره تنظیم کنی میتونی از این مزیت خیلی لذت ببری. ضمنا هیچ خبری از غدای حضرتی که درکلیپ این هتل در اسنپ تریپ هست وجود نداره حتی یک پرس . سیزدهم مرداد نود وهفت
تمیز بودن مودب بودن کارکنان خدمه کارمندان و نیز نزدیک حرم بودن ان
همه چيز خوب ولي كيفيت و تنوع غذا نسبت به قيمت ضعيف بود...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.