هتل قصرالضیافة مشهد

مشهد، حرم مطهر، صحن هدایت
3.7
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران

معرفی هتل قصرالضیافة مشهد

هتل قصر الضیافه مشهد در ضلع شرقی حرم امام رضا (ع) و در قسمت ورودی صحن هدایت حرم مطهر واقع شده است. هتل قصر الضیافة از لحاظ موقعیت مکانی منحصر به فرد می باشد، زیرا تنها هتلی است که بخشی از آن در حرم مطهر امام رضا (ع) واقع شده است. هتل پنج ستاره قصر الضیافه مشهد با مجهزترین امکانات آماده سرویس دهی به زائران گرامی امام رضا (ع) می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل قصرالضیافة مشهد

قصرالضیافة-سوئیت یکخوابه دونفره فدک
سوئیت یکخوابه دونفره فدک
اقامت 24
448,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
448,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
448,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
448,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
448,000
تومان
27 تیر
جمعه
448,000
تومان
28 تیر
شنبه
448,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
448,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
448,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
448,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
448,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
448,000
تومان
علاءالدین
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
450,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
450,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
450,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
450,000
تومان
27 تیر
جمعه
450,000
تومان
28 تیر
شنبه
450,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
450,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
450,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
450,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
453,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
453,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
453,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
453,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
453,000
تومان
27 تیر
جمعه
453,000
تومان
28 تیر
شنبه
453,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
453,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
453,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
453,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
453,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
453,000
تومان
ایران مارکوپولو
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
460,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
460,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
27 تیر
جمعه
460,000
تومان
28 تیر
شنبه
460,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
460,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
قصرالضیافة-سوئیت یکخوابه دونفره رویال نور
سوئیت یکخوابه دونفره رویال نور
اقامت 24
818,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
818,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
818,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
818,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
818,000
تومان
27 تیر
جمعه
818,000
تومان
28 تیر
شنبه
818,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
818,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
818,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
818,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
818,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
818,000
تومان
علاءالدین
818,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
818,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
818,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
818,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
818,000
تومان
27 تیر
جمعه
818,000
تومان
28 تیر
شنبه
818,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
818,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
818,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
818,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
823,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
823,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
823,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
823,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
823,000
تومان
27 تیر
جمعه
823,000
تومان
28 تیر
شنبه
823,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
823,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
823,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
823,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
823,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
823,000
تومان
ایران مارکوپولو
830,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
830,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
830,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
830,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
830,000
تومان
27 تیر
جمعه
830,000
تومان
28 تیر
شنبه
830,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
830,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
830,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
830,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
قصرالضیافة-سوئیت یکخوابه دونفره قدس
سوئیت یکخوابه دونفره قدس
اقامت 24
529,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
529,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
529,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
529,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
529,000
تومان
27 تیر
جمعه
529,000
تومان
28 تیر
شنبه
529,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
529,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
529,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
529,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
529,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
529,000
تومان
جاباما
529,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
529,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
529,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
529,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
529,000
تومان
27 تیر
جمعه
529,000
تومان
28 تیر
شنبه
529,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
529,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
529,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
529,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
530,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
530,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
530,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
530,000
تومان
27 تیر
جمعه
530,000
تومان
28 تیر
شنبه
530,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
530,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
530,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
530,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
534,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
534,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
534,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
534,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
534,000
تومان
27 تیر
جمعه
534,000
تومان
28 تیر
شنبه
534,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
534,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
534,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
534,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
534,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
534,000
تومان
ایران مارکوپولو
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
540,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
540,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
540,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
540,000
تومان
27 تیر
جمعه
540,000
تومان
28 تیر
شنبه
540,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
540,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
540,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
540,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
قصرالضیافة-سوئیت یکخوابه سه نفره براق
سوئیت یکخوابه سه نفره براق
اقامت 24
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
730,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
730,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
730,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
730,000
تومان
27 تیر
جمعه
730,000
تومان
28 تیر
شنبه
730,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
730,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
730,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
730,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
730,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
730,000
تومان
علاءالدین
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
730,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
730,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
730,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
730,000
تومان
27 تیر
جمعه
730,000
تومان
28 تیر
شنبه
730,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
730,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
730,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
730,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
730,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
730,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
730,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
730,000
تومان
27 تیر
جمعه
730,000
تومان
28 تیر
شنبه
730,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
730,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
730,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
730,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
735,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
735,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
735,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
735,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
735,000
تومان
27 تیر
جمعه
735,000
تومان
28 تیر
شنبه
735,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
735,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
735,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
735,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
735,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
735,000
تومان
ایران مارکوپولو
740,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
740,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
740,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
740,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
740,000
تومان
27 تیر
جمعه
740,000
تومان
28 تیر
شنبه
740,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
740,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
740,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
740,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
قصرالضیافة-سوئیت دوخوابه چهارنفره رویال شمس A
سوئیت دوخوابه چهارنفره رویال شمس A
ای‌گردش
1,010,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
1,010,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
1,010,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
1,010,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
1,010,000
تومان
27 تیر
جمعه
1,010,000
تومان
28 تیر
شنبه
1,010,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
1,010,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
1,010,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
1,010,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
1,010,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
1,010,000
تومان
اقامت 24
1,214,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
1,214,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
1,214,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
1,214,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
1,214,000
تومان
27 تیر
جمعه
1,214,000
تومان
28 تیر
شنبه
1,214,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
1,214,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
1,214,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
1,214,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
1,214,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
1,214,000
تومان
علاءالدین
1,214,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
1,214,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
1,214,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
1,214,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
1,214,000
تومان
27 تیر
جمعه
1,214,000
تومان
28 تیر
شنبه
1,214,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
1,214,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
1,214,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
1,214,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
1,230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
1,230,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
1,230,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
1,230,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
1,230,000
تومان
27 تیر
جمعه
1,230,000
تومان
28 تیر
شنبه
1,230,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
1,230,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
1,230,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
1,230,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
قصرالضیافة-سوئیت دوخوابه چهارنفره رویال شمس B
سوئیت دوخوابه چهارنفره رویال شمس B
اقامت 24
1,010,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
1,010,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
1,010,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
1,010,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
1,010,000
تومان
27 تیر
جمعه
1,010,000
تومان
28 تیر
شنبه
1,010,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
1,010,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
1,010,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
1,010,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
1,010,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
1,010,000
تومان
علاءالدین
1,010,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
1,010,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
1,010,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
1,010,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
1,010,000
تومان
27 تیر
جمعه
1,010,000
تومان
28 تیر
شنبه
1,010,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
1,010,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
1,010,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
1,010,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
1,030,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
1,030,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
1,030,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
1,030,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
1,030,000
تومان
27 تیر
جمعه
1,030,000
تومان
28 تیر
شنبه
1,030,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
1,030,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
1,030,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
1,030,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
قصرالضیافة-سوئیت دوخوابه چهارنفره بقیع
سوئیت دوخوابه چهارنفره بقیع
اقامت 24
892,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
892,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
892,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
892,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
892,000
تومان
27 تیر
جمعه
892,000
تومان
28 تیر
شنبه
892,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
892,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
892,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
892,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
892,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
892,000
تومان
علاءالدین
892,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
892,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
892,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
892,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
892,000
تومان
27 تیر
جمعه
892,000
تومان
28 تیر
شنبه
892,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
892,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
892,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
892,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
892,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
892,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
892,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
892,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
892,000
تومان
27 تیر
جمعه
892,000
تومان
28 تیر
شنبه
892,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
892,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
892,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
892,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
897,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
897,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
897,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
897,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
897,000
تومان
27 تیر
جمعه
897,000
تومان
28 تیر
شنبه
897,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
897,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
897,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
897,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
897,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
897,000
تومان
ایران مارکوپولو
909,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
909,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
909,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
909,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
909,000
تومان
27 تیر
جمعه
909,000
تومان
28 تیر
شنبه
909,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
909,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
909,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
909,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل قصرالضیافة مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
فست‌فود
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
کافی‌شاپ تابستانه
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
نمای رو به حرم
صرافی
چای‌ساز
غذای دریایی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
ویلچر
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
فضای بازی کودکان
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
لاندري
تبديل ارز
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
باغچه
آلاچيق بيرون از هتل
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
حوض آب
پينگ پنگ
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
صندوق امانات
رستوران
لاندري
فكس
اتاق چمدان
خدمات تهيه بليط
تاکسی سرویس
كافی شاپ
سالن كنفرانس
سالن چند منظوره
سرویسبهداشتیایرانی
سرویسبهداشتیفرنگی
رومسرویس
مینیبار
صرافی
نماز خانه

آدرس هتل قصرالضیافة مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل قصرالضیافة مشهد

(34 نظر)
کارکنان بسیار با محبت و منظم . غذاها با طبع عربی و عراقی بهتر سازگار بود. ماساژ و اتاق بازی کار نمیکرد. ورودی به هتل کمی گنگ بود و پیداکردن آدرس در اپلیکیشن ها سخت بود. مجاورت حضرت رضا فوق العاده بود .
الفندق عجيبببب قووووووي
پذیرش عالی خدمه عالی رستوران ایراداتی دارد
نزدیکترین هتل به حرم آقا رضا (ع) .. بطوریکه سه دقیقه پیاده از هتل تا باز شدن چشمتان به حرم طلایی حضرت بیشتر راه نیست.. در واقع هتل در صحن هدایت قرار دارد ... پرسنل بسیار مودب و پیگیر حل مشکلات مسافران ... امکانات هتل خوب و مناسب هست . هتل پنج ستاره زیارتی در نظر بگیرد .. پنج ستاره تاپ در نظر نباشد ..دارای صبحانه مناسب و طبخ گرم می باشد . بیشترین لذتی که یه زائر آقا رضا داره اینکه کل اقامت شما در چند صدمتری ایشون هست و حس خاصی میتونه بهتون بده ....
همه خوب بودن و بسیار تمیز موقعیت مکانی هتل انقدر خوب و عالیع که بقیه موارد رو تحت پوشش قرار میده فقط قیمت غذا کمی بالا بود. ممنون از شما
پرسنل پذیرش و خانه داری و رستوران بسیار عالی فقط زمان سرو غذا دیر بود و مدت زمان باز بودن رستوران کوتاه
اندازه اتاق ها بسیار عالی و امکانات داخل آن بسیار خوب بود . اتاق ها تمیز بودند. متاسفانه شیر آلات استفاده شده در سرویس های بهداشتی کیفیت بالایی نداشت. حمام در یکی از سرویس های بهداشتی قرار داشت و صرفا با یک پوشش پلاستیکی جدا شده بود. هواکش های سرویس بهداشتی در هنگام کار صدای آزاردهنده داشت. صبحانه آن تنوع کمی داشت و کیفیت آن در حد یک هتل پنج ستاره نبود. برخورد کارکنان بسیار خوب بود. آرامش و سکوت هتل خیلی عالی بود. در کل به نظر من هتل در حد یک هتل چهار ستاره خوب است.
عالی بود
برخورد خوب پرسنل .فضاي خوب هتل. نزديكي به حرم .
قرار گيري هتل در صحن هدايت و برخورد كاركنان عالي و ساير بخش ها بسيار خوب
سرویس دهی کارکنان خیلی ضعیف
خوب امکانات به نسبت هتل ۵ ستاره ضعیف است. قیمت غذا بالابود. نظافت و امکانات اتاقها به خصوص سرویسها معمولی بود.
هتل بسیار تمیز با دسترسی خیلی عالی ولی کیفیت صبحانه بسیار پایین بود و در حد بقیه امکانات هتل نبود
برخوردخوب. تمیزی متوسط. منوی غذایی محدود اما با کیفیت. آرام و بی سروصدا. مهمتر از همه که توی صحن هدایته و این عالیه.
واقعا هتل عالی از همه لحاظ بود ،من حتما به بقیه هم توصیه میکنم ،کیفیت غذا بسیار عالی ،فقط تعداد کارکنان در صبحانه خوری کم بود و نمیتوانستند خوب و سریع صبحانه سرو کنند ،چند بار باید میگفتیم تا نان و چایی بیاورند ،اما نان در وعده صبحانه که همانجا پخت میشد بی نظیر بود ارزوی موفقیت روز افزون برای کارکنان هتل
باسلام قیمت غذا خیلی بالابود. نظافت و امکانات اتاقها به خصوص سرویسها در حد معمولی بود
نزدیکی به حرم آقا علی ابن موسی الرضا
همه ی امکانات به نسبت هتل ۵ ستاره ضعیف تر است ولی یکی از درهای هتل به صحن هدایت باز میشود که بسیار عجیب و فوقالعاده است
به جز قیمت رستوران و نبود اسپا بقیه خوب بود
امكانات درحد هتل ٥ ستاره نيست اما دسترسي به حرم عاليه من به بقيه پيشنهاد ميدم درصورت داشتن بيمار (مثل خودم) از اين هتل استفاده كنند
امام رضا، امام مهربانی ها
رفتار کارکنان بسیار خوب بود. متاسفانه به علت تعمیرات از رستوران نتوانستیم استفاده کنیم. ولی کیفیت صبحانه خیلی خوب بود.دسترسی به حرم عالی بود و به نظر بنده همین نکته بسیار مثبت همه ی نکات را می پوشاند.
موقعیت مکانی عالی بود.ندارم
دسترسی عالیندارم
نقاط قوت:
- همجواری واقعی با حرم - سطح بالای ادب و مهمان نوازی بسیاری ازخدمه هتل - تمیزی و نظافت خوب اتاق و لابی و دیگر فضاها - آرامش محیط - امکانات نسبتا کافی
نقاط ضعف:
- در زمان پذیرش مصاحبه یا مشاوره ای برای انتخاب موقعیت اتاق با رعایت وضعیت جسمانی و سنی مهمانان به عمل نیامد. با توجه به سن بالای دونفر از مهمانان دور ترین اتاق نسبت به آسانسور اختصاص داده شد. - انگیزه کافی برای جذب مشتری در زمان های عادی هتل به چشم نمی آمد. اکثر اتاقها خالی مانده بود. - علایم مناسب و تابلو های کافی برای مسیر یابی مهمانان خصوصا در قسمت ورودی پارکینگ وجود نداشت. خیلی طول کشید تا ورودی هتل را در پارکینگ شماره ۳ حرم کشف کنیم. - بیشتر غذاهای رستوران برای مهمانان مسن تر نامناسب و خصوصا بسیار شور بود.
بنظرم یکی از بهترین هتلها بود،ازنظر تمیزی فوق العاده بود وغذاهاخیلی خیلی عالی بود،از همه ی اینها مهمتر برخورد بینظر کارکنان بوداز همه نظر بینقص بود که بهترینها رو در ذهن آدم ها بجا میزاره
هتل بسیار خوبیه و به حرم خیلی نزدیکه
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم و تمیزی اتاقها
نقاط ضعف:
رستوران و پذیرایی
نقاط قوت:
خانه دار هاي محترم و عالي هرروز اتاق رو تميز ميكنن به ادم حس پاكي ميده فراتر از تمييز بودن كاركنان صبحانه بسيار عالييييي بخصوص مسئول خانم صبحانه محترم باادب بسيار متين حس پاكي بسيار ارامش عجيب داخل حرم مطهر بودن كاركنان صبحانه مهربان و با ادب دو شخص از مسئولين پذيرش كه اسمشون رو نميدونم چقدر خوب بودن
نقاط ضعف:
در ورود به حرم از بيرون شده بازم خوبه
نقاط قوت:
هتل تمیز صبحانه کامل و عالی ارایه خدمات اطاقها عالی
نقاط ضعف:
تاخیر در تحویل لباسها بدلیل خرابی للندری تعطیلی لندری در ساعات عصر کیفیت پایین غذای ناهار و شام
با سلام . به نظر من با توجه به اینکه هرساله چندین دفعه به زیارت امام هشتم میام و هتلهای زیادی را رفتم این هتل یکی از بهترین و نزدیکترین و آرام و با کیفیت ترین هتل برای اقامت باشد . متشکرم
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم برخورد خوب وصمیمی کارکنان
نقاط ضعف:
عدم تنوع صبحانه وشام با توجه به درجه هتل سرد بودن اتاقهای پشت به افتاب در فصل تابستان عدم رعایت تشریفات هتل باتوجه به درجه ان
نقاط قوت:
احترام و امكانات وموقعيت عالي به همه زايران توصيه مي كنم
نقاط ضعف:
صبحانه وامكانات پخت بهتري مي تواند داشته باشد و مشخصات مواد غذايي بر روي هر ماده در رستوران باشد اين هتل در دنيا نظير ندارد
با سلام شايد بينظير ترين تجربه من و خانواده ام از اقامت در يك هتل ايراني مقيم شدن در هتل قصرالضيافه امام رضا بود و بايد اعتراف نمايم تجربه برخورد خوش و خدمات متمايز را در اين مجموعه داشته باشي . از پذيرايي و مهمان نوازي مديريت و كاركنان شايسته اين هتل سپاسگزاريم اميدواريم امكانات رفاهي آن بيشتر شود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل قصرالضیافة مشهد

مهمانان هتل قصرالضیافة مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل قصرالضیافة مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل قصرالضیافة مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل قصرالضیافة مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل قصرالضیافة مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.