هتل پارسیس مشهد

مشهد، بلوار وحدت، بعد از وحدت 7 ، بلوار امیرالمومنین، ساختمان دوم سمت راست
3.8
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران
معرفی هتل پارسیس مشهد
هتل پنج ستاره پارسیس مشهد در سال ۱۳۹۵ افتتاح گردیده، که در بلوار امیرالمومنین شهر مقدس مشهد واقع شده است. این هتل برآن است که با امکانات رفاهی رضایت شما مهمانان شایسته را فراهم نماید. هتل پارسیس مشهد در ۸ طبقه با ۱۱۲ واحد اقامتی به همراه پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما میهمانان و زائرین امام رضا (ع) می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پارسیس
پارسیس-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
287,500 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
287,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
287,500
تومان
4 مرداد
جمعه
287,500
تومان
5 مرداد
شنبه
287,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
287,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
287,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
287,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
287,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
287,500
تومان
11 مرداد
جمعه
287,500
تومان
12 مرداد
شنبه
287,500
تومان
ایران مارکوپولو
289,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
289,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
289,000
تومان
4 مرداد
جمعه
289,000
تومان
5 مرداد
شنبه
289,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
289,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
289,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
289,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
289,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
289,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
289,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
289,000
تومان
4 مرداد
جمعه
289,000
تومان
5 مرداد
شنبه
289,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
289,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
289,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
289,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
289,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
289,000
تومان
4 مرداد
جمعه
289,000
تومان
5 مرداد
شنبه
289,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
289,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
289,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
289,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
289,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
275,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
275,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
275,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیس-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
400,500 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
400,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
400,500
تومان
5 مرداد
شنبه
400,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
400,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
400,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
400,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
400,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
400,500
تومان
11 مرداد
جمعه
400,500
تومان
12 مرداد
شنبه
400,500
تومان
ایران مارکوپولو
402,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
402,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
402,000
تومان
4 مرداد
جمعه
402,000
تومان
5 مرداد
شنبه
402,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
402,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
402,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
402,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
402,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
402,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
402,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
402,000
تومان
4 مرداد
جمعه
402,000
تومان
5 مرداد
شنبه
402,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
402,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
402,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
402,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
402,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
402,000
تومان
11 مرداد
جمعه
402,000
تومان
12 مرداد
شنبه
402,000
تومان
جاباما
402,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
402,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
402,000
تومان
4 مرداد
جمعه
402,000
تومان
5 مرداد
شنبه
402,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
402,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
402,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
402,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
402,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
402,000
تومان
5 مرداد
شنبه
402,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
402,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
402,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
402,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
402,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
402,000
تومان
4 مرداد
جمعه
402,000
تومان
5 مرداد
شنبه
402,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
402,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
402,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
402,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
402,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
402,000
تومان
11 مرداد
جمعه
402,000
تومان
12 مرداد
شنبه
402,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
402,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
402,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
402,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
402,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
402,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
402,000
تومان
11 مرداد
جمعه
402,000
تومان
12 مرداد
شنبه
402,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
389,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
389,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
389,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
389,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیس-دوتخته - توئین
دوتخته - توئین
ایران هتل آنلاین
402,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
402,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
402,000
تومان
4 مرداد
جمعه
402,000
تومان
5 مرداد
شنبه
402,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
402,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
402,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
402,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
402,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
402,000
تومان
11 مرداد
جمعه
402,000
تومان
12 مرداد
شنبه
402,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
402,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
402,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
402,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
402,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
402,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
402,000
تومان
11 مرداد
جمعه
402,000
تومان
12 مرداد
شنبه
402,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
402,000
تومان
4 مرداد
جمعه
402,000
تومان
5 مرداد
شنبه
402,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
402,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
402,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
402,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
402,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
402,000
تومان
11 مرداد
جمعه
402,000
تومان
12 مرداد
شنبه
402,000
تومان
پارسیس-سه تخته - سه تخت سینگل
سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
507,000
تومان
4 مرداد
جمعه
507,000
تومان
5 مرداد
شنبه
507,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
507,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
507,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
507,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
507,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
507,000
تومان
11 مرداد
جمعه
507,000
تومان
12 مرداد
شنبه
507,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
485,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
485,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
485,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
504,800 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
504,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
504,800
تومان
4 مرداد
جمعه
504,800
تومان
5 مرداد
شنبه
504,800
تومان
6 مرداد
یکشنبه
504,800
تومان
7 مرداد
دوشنبه
504,800
تومان
8 مرداد
سه شنبه
504,800
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
504,800
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
504,800
تومان
11 مرداد
جمعه
504,800
تومان
12 مرداد
شنبه
504,800
تومان
ایران هتل آنلاین
507,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
507,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
507,000
تومان
4 مرداد
جمعه
507,000
تومان
5 مرداد
شنبه
507,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
507,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
507,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
507,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
507,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
507,000
تومان
11 مرداد
جمعه
507,000
تومان
12 مرداد
شنبه
507,000
تومان
ایران مارکوپولو
507,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
507,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
507,000
تومان
4 مرداد
جمعه
507,000
تومان
5 مرداد
شنبه
507,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
507,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
507,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
507,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
507,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
507,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
507,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
507,000
تومان
4 مرداد
جمعه
507,000
تومان
5 مرداد
شنبه
507,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
507,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
507,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
507,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
507,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
507,000
تومان
4 مرداد
جمعه
507,000
تومان
5 مرداد
شنبه
507,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
507,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
507,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
507,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
507,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
507,000
تومان
11 مرداد
جمعه
507,000
تومان
12 مرداد
شنبه
507,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
507,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
507,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
507,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
507,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
507,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
507,000
تومان
11 مرداد
جمعه
507,000
تومان
12 مرداد
شنبه
507,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
507,000
تومان
4 مرداد
جمعه
507,000
تومان
5 مرداد
شنبه
507,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
507,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
507,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
507,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
507,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیس-سوئیت سه نفره پرنسس
سوئیت سه نفره پرنسس
تورگردان
566,400 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
566,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
566,400
تومان
4 مرداد
جمعه
566,400
تومان
5 مرداد
شنبه
566,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
566,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
566,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
566,400
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
566,400
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
566,400
تومان
11 مرداد
جمعه
566,400
تومان
12 مرداد
شنبه
566,400
تومان
جاباما
569,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
569,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
569,000
تومان
4 مرداد
جمعه
569,000
تومان
5 مرداد
شنبه
569,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
569,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
569,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
569,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
569,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
569,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
569,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
569,000
تومان
4 مرداد
جمعه
569,000
تومان
5 مرداد
شنبه
569,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
569,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
569,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
569,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
569,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
569,000
تومان
11 مرداد
جمعه
569,000
تومان
12 مرداد
شنبه
569,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
569,000
تومان
4 مرداد
جمعه
569,000
تومان
5 مرداد
شنبه
569,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
569,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
569,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
569,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
569,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
569,000
تومان
11 مرداد
جمعه
569,000
تومان
12 مرداد
شنبه
569,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
569,000
تومان
4 مرداد
جمعه
569,000
تومان
5 مرداد
شنبه
569,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
569,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
569,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
569,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
569,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
569,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
569,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
569,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
569,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
569,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
569,000
تومان
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیس-سوئیت سه تخته پرنسس فولبرد
سوئیت سه تخته پرنسس فولبرد
ایران مارکوپولو
569,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
569,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
569,000
تومان
4 مرداد
جمعه
569,000
تومان
5 مرداد
شنبه
569,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
569,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
569,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
569,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
569,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیس-سوئیت یکخوابه سه نفره(دوتخته+سرویس اضافه)
سوئیت یکخوابه سه نفره(دوتخته+سرویس اضافه)
تورگردان
681,400 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
681,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
681,400
تومان
4 مرداد
جمعه
681,400
تومان
5 مرداد
شنبه
681,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
681,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
681,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
681,400
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
681,400
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
681,400
تومان
11 مرداد
جمعه
681,400
تومان
12 مرداد
شنبه
681,400
تومان
ایران هتل آنلاین
684,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
684,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
684,000
تومان
4 مرداد
جمعه
684,000
تومان
5 مرداد
شنبه
684,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
684,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
684,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
684,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
684,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
684,000
تومان
11 مرداد
جمعه
684,000
تومان
12 مرداد
شنبه
684,000
تومان
ایران مارکوپولو
684,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
684,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
684,000
تومان
4 مرداد
جمعه
684,000
تومان
5 مرداد
شنبه
684,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
684,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
684,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
684,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
684,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
684,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
684,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
684,000
تومان
4 مرداد
جمعه
684,000
تومان
5 مرداد
شنبه
684,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
684,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
684,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
684,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
684,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
684,000
تومان
4 مرداد
جمعه
684,000
تومان
5 مرداد
شنبه
684,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
684,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
684,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
684,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
684,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
684,000
تومان
4 مرداد
جمعه
684,000
تومان
5 مرداد
شنبه
684,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
684,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
684,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
684,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
684,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
684,000
تومان
11 مرداد
جمعه
684,000
تومان
12 مرداد
شنبه
684,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
684,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
684,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
684,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
684,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
684,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
684,000
تومان
11 مرداد
جمعه
684,000
تومان
12 مرداد
شنبه
684,000
تومان
پارسیس-آپارتمان یکخوابه چهار نفره رویال(دوتخته+دوتاسرویس اضافه)
آپارتمان یکخوابه چهار نفره رویال(دوتخته+دوتاسرویس اضافه)
تورگردان
732,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
732,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
732,000
تومان