هتل پارسیس مشهد

مشهد، بلوار وحدت، بعد از وحدت 7 ، بلوار امیرالمومنین، ساختمان دوم سمت راست
3.8
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
معرفی هتل پارسیس مشهد
هتل پنج ستاره پارسیس مشهد در سال ۱۳۹۵ افتتاح گردیده، که در بلوار امیرالمومنین شهر مقدس مشهد واقع شده است. این هتل برآن است که با امکانات رفاهی رضایت شما مهمانان شایسته را فراهم نماید. هتل پارسیس مشهد در ۸ طبقه با ۱۱۲ واحد اقامتی به همراه پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما میهمانان و زائرین امام رضا (ع) می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پارسیس
پارسیس-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
422,375
تومان
2 مهر
سه شنبه
422,375
تومان
3 مهر
چهارشنبه
422,375
تومان
4 مهر
پنجشنبه
422,375
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیس-سوئیت سه تخته پرنسس فولبرد
سوئیت سه تخته پرنسس فولبرد
ایران مارکوپولو
645,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
645,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
645,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
645,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
645,000
تومان
29 شهریور
جمعه
645,000
تومان
30 شهریور
شنبه
645,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
645,000
تومان
پارسیس-اتاق کانکت شش نفره
اتاق کانکت شش نفره
علاءالدین
1,030,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
1,030,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
1,030,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
1,030,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
1,030,000
تومان
29 شهریور
جمعه
1,030,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,030,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,030,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
1,029,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
1,029,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
1,029,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
1,029,000
تومان
هتل یار
1,030,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
1,030,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
1,030,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
1,030,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
1,030,000
تومان
29 شهریور
جمعه
1,030,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,030,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,030,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
905,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
905,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
905,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
905,000
تومان
ایران هتل آنلاین
1,030,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
1,030,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
1,030,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
1,030,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
1,030,000
تومان
29 شهریور
جمعه
1,030,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,030,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,030,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
905,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
905,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
905,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
905,000
تومان
اقامت 24
1,030,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
1,030,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
1,030,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
1,030,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
1,030,000
تومان
29 شهریور
جمعه
1,030,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,030,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,030,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
905,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
905,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
905,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
905,000
تومان
اسنپ تریپ
1,030,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
1,030,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
1,030,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
1,030,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
1,030,000
تومان
29 شهریور
جمعه
1,030,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,030,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,030,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
1,389,750
تومان
2 مهر
سه شنبه
1,389,750
تومان
3 مهر
چهارشنبه
1,389,750
تومان
4 مهر
پنجشنبه
1,389,750
تومان
جاباما
1,070,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
1,070,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
1,070,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
1,070,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
1,070,000
تومان
29 شهریور
جمعه
1,070,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,070,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,070,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
1,070,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
1,070,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
1,070,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
1,070,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
1,070,000
تومان
29 شهریور
جمعه
1,070,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,070,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,070,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
رزرواسیون مهر
1,070,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
1,070,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
1,070,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
1,070,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
1,070,000
تومان
29 شهریور
جمعه
1,070,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,070,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,070,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیس-سوئیت سه نفره پرنسس
سوئیت سه نفره پرنسس
اسنپ تریپ
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
630,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
630,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
630,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
630,000
تومان
29 شهریور
جمعه
630,000
تومان
30 شهریور
شنبه
630,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
630,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
831,125
تومان
2 مهر
سه شنبه
831,125
تومان
3 مهر
چهارشنبه
831,125
تومان
4 مهر
پنجشنبه
831,125
تومان
اقامت 24
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
630,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
630,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
630,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
630,000
تومان
29 شهریور
جمعه
630,000
تومان
30 شهریور
شنبه
630,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
630,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
554,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
554,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
554,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
554,000
تومان
هتل یار
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
630,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
630,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
630,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
630,000
تومان
29 شهریور
جمعه
630,000
تومان
30 شهریور
شنبه
630,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
630,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
554,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
554,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
554,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
554,000
تومان
ایران هتل آنلاین
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
630,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
630,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
630,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
630,000
تومان
29 شهریور
جمعه
630,000
تومان
30 شهریور
شنبه
630,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
630,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
554,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
554,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
554,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
554,000
تومان
جاباما
645,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
645,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
645,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
645,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
645,000
تومان
29 شهریور
جمعه
645,000
تومان
30 شهریور
شنبه
645,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
645,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
565,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
565,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
565,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
565,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
565,000
تومان
29 شهریور
جمعه
565,000
تومان
30 شهریور
شنبه
565,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
565,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
496,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
496,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
496,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
496,000
تومان
اسنپ تریپ
565,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
565,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
565,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
565,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
565,000
تومان
29 شهریور
جمعه
565,000
تومان
30 شهریور
شنبه
565,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
565,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
756,125
تومان
2 مهر
سه شنبه
756,125
تومان
3 مهر
چهارشنبه
756,125
تومان
4 مهر
پنجشنبه
756,125
تومان
ایران هتل آنلاین
565,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
565,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
565,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
565,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
565,000
تومان
29 شهریور
جمعه
565,000
تومان
30 شهریور
شنبه
565,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
565,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
496,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
496,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
496,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
496,000
تومان
هتل یار
565,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
565,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
565,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
565,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
565,000
تومان
29 شهریور
جمعه
565,000
تومان
30 شهریور
شنبه
565,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
565,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
496,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
496,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
496,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
496,000
تومان
ایران مارکوپولو
575,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
575,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
575,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
575,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
575,000
تومان
29 شهریور
جمعه
575,000
تومان
30 شهریور
شنبه
575,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
575,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
رزرواسیون مهر
575,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
575,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
575,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
575,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
575,000
تومان
29 شهریور
جمعه
575,000
تومان
30 شهریور
شنبه
575,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
575,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
575,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
575,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
575,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
575,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
575,000
تومان
29 شهریور
جمعه
575,000
تومان
30 شهریور
شنبه
575,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
575,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیس-سه تخته - سه تخت سینگل
سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
565,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
565,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
565,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
565,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
565,000
تومان
29 شهریور
جمعه
565,000
تومان
30 شهریور
شنبه
565,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
565,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
496,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
496,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
496,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
496,000
تومان
علاءالدین
565,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
565,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
565,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
565,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
565,000
تومان
29 شهریور
جمعه
565,000
تومان
30 شهریور
شنبه
565,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
565,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
564,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
564,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
564,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
564,000
تومان
پارسیس-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
456,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
456,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
456,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
456,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
456,000
تومان
29 شهریور
جمعه
456,000
تومان
30 شهریور
شنبه
456,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
456,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
401,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
401,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
401,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
401,000
تومان
جاباما
456,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
456,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
456,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
456,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
456,000
تومان
29 شهریور
جمعه
456,000
تومان
30 شهریور
شنبه
456,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
456,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
456,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
456,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
456,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
456,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
456,000
تومان
29 شهریور
جمعه
456,000
تومان
30 شهریور
شنبه
456,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
456,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
456,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
456,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
456,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
456,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
456,000
تومان
29 شهریور
جمعه
456,000
تومان
30 شهریور
شنبه
456,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
456,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
455,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
455,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
455,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
455,000
تومان
رزرواسیون مهر
456,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
456,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
456,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
456,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
456,000
تومان
29 شهریور
جمعه
456,000
تومان
30 شهریور
شنبه
456,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
456,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
456,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
456,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
456,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
456,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
456,000
تومان
29 شهریور
جمعه
456,000
تومان
30 شهریور
شنبه
456,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
456,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
401,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
401,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
401,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
401,000
تومان
هتل یار
456,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
456,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
456,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
456,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
456,000
تومان
29 شهریور
جمعه
456,000
تومان
30 شهریور
شنبه
456,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
456,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
401,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
401,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
401,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
401,000
تومان
اسنپ تریپ
456,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
456,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
456,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
456,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
456,000
تومان
29 شهریور
جمعه
456,000
تومان
30 شهریور
شنبه
456,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
456,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
606,250
تومان
2 مهر
سه شنبه
606,250
تومان
3 مهر
چهارشنبه
606,250
تومان
4 مهر
پنجشنبه
606,250
تومان
پارسیس-دوتخته - توئین
دوتخته - توئین
ایران هتل آنلاین
456,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
456,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
456,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
456,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
456,000
تومان
29 شهریور
جمعه
456,000
تومان
30 شهریور
شنبه
456,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
456,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
401,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
401,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
401,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
401,000
تومان
اسنپ تریپ
456,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
456,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
456,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
456,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
456,000
تومان
29 شهریور
جمعه
456,000
تومان
30 شهریور
شنبه
456,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
456,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
606,250
تومان
2 مهر
سه شنبه
606,250
تومان
3 مهر
چهارشنبه
606,250
تومان
4 مهر
پنجشنبه
606,250
تومان
هتل یار
456,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
456,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
456,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
456,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
456,000
تومان
29 شهریور
جمعه
456,000
تومان
30 شهریور
شنبه
456,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
456,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
401,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
401,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
401,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
401,000
تومان
پارسیس-سوئیت یکخوابه سه نفره(دوتخته+سرویس اضافه)
سوئیت یکخوابه سه نفره(دوتخته+سرویس اضافه)
اسنپ تریپ
761,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
761,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
761,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
761,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
761,000
تومان
29 شهریور
جمعه
761,000
تومان
30 شهریور
شنبه
761,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
761,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
1,021,875
تومان
2 مهر
سه شنبه
1,021,875
تومان
3 مهر
چهارشنبه
1,021,875
تومان
4 مهر
پنجشنبه
1,021,875
تومان
ایران هتل آنلاین
761,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
761,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
761,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
761,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
761,000
تومان
29 شهریور
جمعه
761,000
تومان
30 شهریور
شنبه
761,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
761,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
668,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
668,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
668,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
668,000
تومان
هتل یار
761,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
761,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
761,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
761,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
761,000
تومان
29 شهریور
جمعه
761,000
تومان
30 شهریور
شنبه
761,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
761,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
668,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
668,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
668,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
668,000
تومان
اقامت 24
761,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
761,000