هتل پارسیس مشهد

مشهد، بلوار وحدت، بعد از وحدت 7 ، بلوار امیرالمومنین، ساختمان دوم سمت راست
3.8
امتیاز کاربران
72
نظرات کاربران

معرفی هتل پارسیس مشهد

هتل پنج ستاره پارسیس مشهد در سال ۱۳۹۵ افتتاح گردیده، که در بلوار امیرالمومنین شهر مقدس مشهد واقع شده است. این هتل برآن است که با امکانات رفاهی رضایت شما مهمانان شایسته را فراهم نماید. هتل پارسیس مشهد در ۸ طبقه با ۱۱۲ واحد اقامتی به همراه پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما میهمانان و زائرین امام رضا (ع) می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارسیس مشهد

پارسیس-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
476,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
476,000
تومان
16 خرداد
جمعه
476,000
تومان
17 خرداد
شنبه
476,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
476,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
476,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
476,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
476,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
476,000
تومان
23 خرداد
جمعه
476,000
تومان
24 خرداد
شنبه
476,000
تومان
25 خرداد
یکشنبه
476,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
311,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
311,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
311,000
تومان
24 خرداد
شنبه
311,000
تومان
25 خرداد
یکشنبه
311,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
311,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
311,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
311,000
تومان
23 خرداد
جمعه
311,000
تومان
24 خرداد
شنبه
311,000
تومان
25 خرداد
یکشنبه
311,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیس-اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
ای‌گردش
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
16 خرداد
جمعه
595,000
تومان
17 خرداد
شنبه
595,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
595,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
595,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
595,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
595,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
23 خرداد
جمعه
595,000
تومان
24 خرداد
شنبه
595,000
تومان
25 خرداد
یکشنبه
595,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
553,300
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
553,300
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
553,300
تومان
23 خرداد
جمعه
553,300
تومان
24 خرداد
شنبه
553,300
تومان
25 خرداد
یکشنبه
553,300
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
553,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
553,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
553,000
تومان
24 خرداد
شنبه
553,000
تومان
25 خرداد
یکشنبه
553,000
تومان
پارسیس-اتاق کانکت شش نفره
اتاق کانکت شش نفره
ای‌گردش
1,064,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
1,064,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,064,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,064,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,064,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
1,064,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
1,064,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
1,064,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
1,064,000
تومان
23 خرداد
جمعه
1,064,000
تومان
24 خرداد
شنبه
1,064,000
تومان
25 خرداد
یکشنبه
1,064,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
988,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
988,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
988,000
تومان
23 خرداد
جمعه
988,000
تومان
24 خرداد
شنبه
988,000
تومان
25 خرداد
یکشنبه
988,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
988,300
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
988,300
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
988,300
تومان
23 خرداد
جمعه
988,300
تومان
24 خرداد
شنبه
988,300
تومان
25 خرداد
یکشنبه
988,300
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیس-سه تخته (سه تخت سینگل)
سه تخته (سه تخت سینگل)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
553,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
553,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
553,000
تومان
24 خرداد
شنبه
553,000
تومان
25 خرداد
یکشنبه
553,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیس-سوئیت سه نفره پرنسس
سوئیت سه نفره پرنسس
ای‌گردش
667,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
667,000
تومان
16 خرداد
جمعه
667,000
تومان
17 خرداد
شنبه
667,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
667,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
667,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
667,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
667,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
667,000
تومان
23 خرداد
جمعه
667,000
تومان
24 خرداد
شنبه
667,000
تومان
25 خرداد
یکشنبه
667,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیس-سوئیت دوتخته پرنسس
سوئیت دوتخته پرنسس
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
620,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
620,000
تومان
24 خرداد
شنبه
620,000
تومان
25 خرداد
یکشنبه
620,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
620,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
23 خرداد
جمعه
620,000
تومان
24 خرداد
شنبه
620,000
تومان
25 خرداد
یکشنبه
620,000
تومان
پارسیس-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
476,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
476,000
تومان
16 خرداد
جمعه
476,000
تومان
17 خرداد
شنبه
476,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
476,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
476,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
476,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
476,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
476,000
تومان
23 خرداد
جمعه
476,000
تومان
24 خرداد
شنبه
476,000
تومان
25 خرداد
یکشنبه
476,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
442,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
442,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
442,000
تومان
24 خرداد
شنبه
442,000
تومان
25 خرداد
یکشنبه
442,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
442,800
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
442,800
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
442,800
تومان
23 خرداد
جمعه
442,800
تومان
24 خرداد
شنبه
442,800
تومان
25 خرداد
یکشنبه
442,800
تومان
پارسیس-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
442,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
442,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
442,000
تومان
24 خرداد
شنبه
442,000
تومان
25 خرداد
یکشنبه
442,000
تومان
پارسیس-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
ای‌گردش
810,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
810,000
تومان
16 خرداد
جمعه
810,000
تومان
17 خرداد
شنبه
810,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
810,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
810,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
810,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
810,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
810,000
تومان
23 خرداد
جمعه
810,000
تومان
24 خرداد
شنبه
810,000
تومان
25 خرداد
یکشنبه
810,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
752,700
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
752,700
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
752,700
تومان
23 خرداد
جمعه
752,700
تومان
24 خرداد
شنبه
752,700
تومان
25 خرداد
یکشنبه
752,700
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
752,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
752,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
752,000
تومان
24 خرداد
شنبه
752,000
تومان
25 خرداد
یکشنبه
752,000
تومان
پارسیس-آپارتمان یکخوابه چهارنفره رویال (دوتخته+دوتاسرویس اضافه)
آپارتمان یکخوابه چهارنفره رویال (دوتخته+دوتاسرویس اضافه)
ای‌گردش
868,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
868,000
تومان
16 خرداد
جمعه
868,000
تومان
17 خرداد
شنبه
868,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
868,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
868,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
868,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
868,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
868,000
تومان
23 خرداد
جمعه
868,000
تومان
24 خرداد
شنبه
868,000
تومان
25 خرداد
یکشنبه
868,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
806,200
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
806,200
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
806,200
تومان
23 خرداد
جمعه
806,200
تومان
24 خرداد
شنبه
806,200
تومان
25 خرداد
یکشنبه
806,200
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
806,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
806,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
806,000
تومان
24 خرداد
شنبه
806,000
تومان
25 خرداد
یکشنبه
806,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پارسیس مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
سونا بخار
تلفن
جکوزی غیررایگان
حمام سنتی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
حمام سنتی
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
سالن بدنسازی غیررایگان
اطفای حریق
اسپا غیررایگان
کافی‌نت
بازی‌های کامپیوتری غیررایگان
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
فضای بازی کودکان غیررایگان
ارایشگاه مردانه
پارکینگ سرپوشیده
سرویس رایگان رفت و برگشت به حرم
لابی
چایخانه سنتی
اتاق سیگار
سرویس رایگان رفت‌وبرگشت فرودگاه
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
ترانسفر فرودگاه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
اتاق ویژه معلولان
سرویس بهداشتی معلولان
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
ترانسفر فرودگاهی (رفت)
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
لاندري
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
آژانس مسافرتي
خدمات ترانسفر رفت فرودگاهي رايگان
روم سرويس 24 ساعته
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
آرايشگاه زنانه
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
سرويس به حرم رايگان
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
خود پرداز بانک
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
خدمات اسپا
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل پارسیس مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارسیس مشهد

(72 نظر)
نقاط قوت:
به هیچ عنوان راضی نبودیم
نقاط ضعف:
بسیار افتضاح بود خدمات دهیشون ضعیف اتاق کوچک غذا به شدت افتضاح کیفیت پایین قیمت بالا
غذاهای صبحانه که باید گرم باشند اکثرا سرد بود ساعت ۵ صبح تا حدود ۴۵ دقیقه در راهرو با صدای بلند حرف میزدند (کارمند هتل داشت اطاق تحویل میداد )متاسفانه رعایت نمیکردند که بعد از تذکر اینجانب متوجه شدند که مردم خواب هستند
ساعت ۹:۳۰ صبح هیچی روی میز صبحانه نبود :/ متاسفانه با برخورد خوبی هم مواجه نشدیم ساعت ۱۰ بود که کمکم سوسیس و سیب زمینی گذاشتن جای تخم مرغ اب پز و عدسی و اینا. و اینکه کدوم هتل ۵ ستاره میگه از استخر ۱ بار میتونی استفاده کنی ! ما که کلا نرفتیم ولی جالبم نبود کلا... من توصیه نمیکنم این هتل رو
هتل از نظر موقعیت جای دنج وآرامی بود ولی در حد هتل پنج ستاره نبود کار کنان پذیرش برخورد خوبی داشتند ولی رستوران هم از نظر کیفیت صبحانه خوب نبود وهم کارکنانش خیلی سرد وبی روح برخورد میکردند واز نظر نظافت و روشنایی اتاقها هم خوب نبودند
نقاط قوت:
رفتارپرسنل عالی بود وعده های غذایی عالی بود درکل درحدهتل۵ستاره بود ممنون ازاقامت۲۴
نقاط ضعف:
استخرش روزاخربیش ازحدکلرداشت وچشمام خیلی اذیت شدن واینکه اگه افرادازادروبه استخروروف گاردن راه ندند عالی میشه واسایش افرادساکن برای استفاده ازاستخروروف گاردن بیشتره
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدیم
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
مسیر تا حرم دور بود
موقعیت مکانی هتل به حرم نزدیکه اما دور و برش رستوران و سوپر مارکت و ...نیست.پرسنل هتل بسیار مودب و خوش برخورد هستند و بیش از انتظار هوای مهمونها رو دارند.البته تیم اداره کننده چندان حرفه ای نیستند و اشکالاتی به چشم می خوره.من ساعت ۷ صبح به رستوران هتل مراجعه کردم برای صرف صبحانه.علیرغم تنوع خوب میز صبحانه متاسفانه نان موجود نبود و تا ساعت هفت و نیم هم که بنده اونجا رو ترک کردم خبری از نان نشد.اینترنت رایگان خیلی با امساک در اختیار میهمانها قرار می گیره (۵۰ مگ برای هر شب اقامت و هر اتاق)که اصلا زیبنده یک هتل ۵ستاره نیست.کیفیت غذاهای رستوران خوبه اما میتونه بهتر بشه.استخر خوبی داره اما در اونجا هم امساک رعایت شده(یک بلیط مجانی برای کل مدت اقامت صرف نظر از مدت اقامت).ترانسفر به حرم مرتبه و طبق برنامه انجام میشه.با توجه به نو بودن هتل نظافت اتاقها خوبه اما بنظر می رسه سرعت فرسایش بدلیل نگهداری غیر حرفه ای بالاست. خانواده سه نفره ما دو شب در این هتل اقامت داشتیم و مجموعا راضی بودیم اما اگر باز هم به مشهد برم این هتل رو انتخاب نخواهم کرد.
نقاط قوت:
درکل خوب بود مخصوصا برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
اگر رستوران فعالتری داشته باشد بهتراست.بامنوی دلخواه ونه بوفه
نقاط قوت:
همه چی عالی
نقاط ضعف:
چیزی ندیدیم
کارکنان بسیار خوب و محترمانه رفتار می کردند رستوران خوب بود ولی در بوفه صبحانه بهتر بود در حد هتل پنج ستاره می بود لکن همین اندازه و کیفیت هم قابل پذیرش بود و جذاب استفاده از آسانسورها کمی مشکل بود لابی و فضای هتل خوب بود استخر هرچند کوچک اما جذاب بود اتاقها و راهروها خوب و تمیز بودند ترانسفر هتل خوب بود لیکن ترانسفر برگشت به فرودگاه را انجام نمیدادند در کل هتل و خدماتش قابل پذیرش بود
نقاط قوت:
تمیزی اتاقها برخورد خوب کارکنان کیفیت غذا سرویس ۲۴ ساعته به حرم
نقاط ضعف:
به نظرم با یه هتل ۵ ستاره واقعی خیلی فاصله داره صدای صحبت عادی اطاقهای مجاور به راحتی قابل شنیدن بود از سر و صدای بیرون هتل اصلا" نتونستیم راحت استراحت کنیم انگار بسته یا باز بودن پنجره ها بی تاثیر بود تنوع غذای رستوران خیلی کم بود یخچال انقدر کوچیک بود که هیچی توش جا نمیشد
متوسط بود
نقاط قوت:
فضای خوب و محیط ارام و نظافت
نقاط ضعف:
کیفیت و تنوع صبحانه نسبت به هنلهای ۵ ستاره ضعیف و خدمات رسانی ضعیف استفاده از وسایل بهداشتی تاریخ گذشته
نقاط قوت:
هتل پارسیس مشهد خوبه راضی بودم
نقاط ضعف:
صبحانه در حد هتل ۵ستاره نیست تنوعش خیلی کمه کیفیت نهار و شام ضعیفه موقعیت مکانی برای خرید بیرون از هتل دوره رسیدگی پرسنل رستوران برای مهمان ضعیفه
برخورد کارکنان خوب.ترنسفر خوب.تمیزی خوب.استخر خوب و تمیز.آتلیه خوب.سفره خانه خوب. کیفیت غذا متوسط.صبحانه در حد هتل ۳ ستاره.صدا به راحتی به اتاق کناری منتقل میشه.
برخورد پرسنل پذیرش و رستوران خیلی خوب بود ولی از نظر نظافت و خانه داری مناسب نبود
هتل خوبی بود صبحانه خوب و متنوع بود و هر روز نسبت به روز قبل تغییر داشت اتاق ها تقریبا تمیز بود ولی میشد نظافت به صورت کامل تر انجام بشه . از استخر و جکوزی استفاده کردیم خوب بود ولی سونا خشک و بخار را روشن نکردند. آپارتمان رویال بزرگ و پرنور بود ولی مشکل شیب بندی داشت و در حمام که مشترک با دستشویی (ایرانی و فرنگی )بود آب کف حمام باقی میماند که گفتند در حال اصلاح است . پرسنل مودب و باشخصیتی داشت . در کل هتل خوب و قابل قبولی بود
نقاط قوت:
راضی بودیم از هتل
نقاط ضعف:
چیزی ندیدیم
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نظافت برای اتاق ضعیف بود رسیدگی نمیشد
نقاط قوت:
برخورد پرسنل پذیرش خوب و مودبانه است. ساختمان هتل نو و تمیز است. آتلیه سنتی عکس‌های زیبایی میگیرد. صبحانه بوفه کامل و خوب است. قیمت شام و نهار معقول است.
نقاط ضعف:
دیوارهای اتاق‌ها خیلی نازکند، به طوری که صدای حرف زدن و تلویزیون همسایه و سروصدای راهرو کاملا شنیده میشود، صدای جریان آب توی لوله‌ها هم کاملا داخل اتاق میاد که آزاردهنده‌ست. داخل اتاق ما راه‌آب حمام گرفتگی داشت که بعد از دو روز و کلی پیگیری رفع شد، هواکش دستشویی کار نمیکرد و بوی بد داخل اتاق میپیچید. دمپایی‌های یکبار مصرف خیلی بی‌کیفیت بودند و فوری پاره می‌شدند. در کل امکانات خوبی دارد اما اداره‌ی هتل به ۵ستاره نمیخورد.
نقاط قوت:
بسیار عالی از هر نظر خیلی خوش گذشت ..پیشنهاد میکنم که حتما به این هتل بروید کیفیت بالا بود غذا عالی برخورد کارکنان عالی
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی ندیدیم.به امید سفرها بعدی
در کل نسبت به قیمت در " پیشنهاد ویژه" ارزش داشت، ترنسفر با وجود هماهنگی روز قبل ما به موقع انجام نشد گویا تو ثبت سیستمیشون مشکلی پیش آمده بود. اما مسئول ترنسفر خوش برخورد بودند. پرسنل مودب و آموزش دیده بودند و ما زود رسیدیم و اتاق آماده داشتند و چک این کردند. اتاق تمیز بود اما سرویس بهداشتی و کاشی ها قدیمی شده بودند. کیفیت غذا راضی کننده بود و صبحانه اقلام کمتری نسبت به هتلهای 5 ستاره داشت اما همه اقلام موجود با کیفیت بودند. تلویزیون مرکزی نداشت. سرویس ها به هتل رفت و برگشت سرساعت کار میکردند که امتیاز خوبی بود. وای فای رایگان بود اما حجم آن بسیار محدود بود، ما ترجیح دادیم از اینترنت سیمکارت استفاده کنیم
برخورد کارکنان مناسب بود و پذیرش نسبتا سریع انجام شد. از لحاظ صبحانه و غذا نسبتا مناسب بود ولی صبحانه در حد هتل 5 ستاره نبود و تا توانسته بودند از سوسیس استفاده کرده بودند. تمیزی اتاقها مناسب بود ولی وسایل و امکانات نسبتا ضعیف بود مثلا اندازه تخت خواب و سرویس حمام و کمدها و ... مهمترین نکته اینکه مسافرین عزیز از طبقه 11 دوری کنند که مراسمهای روف گاردن 5 شب عزیز را از ما گرفت و صداهای صندلی و .... موجب صلب آرامش شبانه بود و ضمن تذکرات مکرر متاسفانه رسیدگی نشد و بنده از این لحاظ کاملا ناراضی بودم . صدای سالن و همسایه ها به راحتی منتقل می شد و عایق صوتی نداشتند.
برخورد پرسنل بسیار مؤدب و خوب، تمیزی هتل خوب، تنوع غذایی ناهار و شام خوب (البته اگر مواقعی مشکلی هم بود با تذکر برطرف می‌شد )، تنها مورد ناهار و شام قسمت بار بود که عنوان کردند بخاطر هزینه کم بار تنوع کم میباشد که بنده پیشنهاد دادم هزینه را به ۲۰ برسانند ولی تنوع بار رو بیشتر کنند مثلا حداقل میوه و دسر به بار اضافه شود تنوع صبحانه کم امکانات استخر خوب بود سرویس ایاب و ذهاب سر هرساعت وجود داشت ولی یک مشکلی هست اگر شما مادر و یا پدری دارید که توانایی پیاده روی نداشته باشه باید آژانس بگیرید زیرا سرویس تا نزدیکی حرم می رود( یک چهارراه فاصله )
کارکنان بخش پذیرش خوب بود استقبال از سمت هتل انجام شد.
صبحانه خوب نبود .
نقاط قوت:
امكانات خوب
نقاط ضعف:
دورى مسير
آرامش و نظم و امکانات عالی
کارکنان بسيار مودب بودند و پذيراي درخواست های مسافر بودند بجز در بخش آتليه که لازم است حتما قبل از عکس با آنها طي شود ولي هتل ايرادات فني بسیاری مانند خراب بودن شيرآلات، پرده و ... داشت.
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز و عالی برخورد پرسنل بی نظیر سرویس دهی عالی
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت : پذیرش هتل بسیار مودب و برخورد گرمی داشتند. فضاهای داخلی هتل و اتاق تمیز و از نظر ابعاد مناسب بود. سرویس حرم مزیت است. عکاسی سنتی هم خوب و برخورد کارمند ان گرم بود. نقاط ضعف : خانه داری هتل بسیار ضعیف است و با توجه به اینکه دو بار در دو روز متفاوت درخواست میکاپ شد اما ترتیب اثری داده نشد. تنوع صبحانه می تواند بهتر از این باشد و کیفیت آن در حد هتل سه ستاره بود. در بخش عکاسی سنتی باید لباس ها و فرم ها تعمیر شوند.
با همسر خوبم رفتیم به این هتل همه چیز عالی بود نزدیک به حرم ومراکز خرید و بازار رضا بود عالی بود هتل
هتل بسیار شیک و عالی هست و نزدیک به حرم و مراکز خرید هست و کارکنان خوب باشخصیت
این هتل خیلی خوب بود
همچی عالی بود
رفتار پرسنل بسیار عالی بود اما امکانات و ساختار کلی هتل در حد انتظار من نبود، مثلا سایز تخت خواب ها کوچک بود و قد تخت برای من کوتاه بود.
رفتار پرسنل هتل بسیار خوب و مودبانه بود. با وجود اینکه ساعت 9 صبح وارد هتل شدیم و انتظار داشتیم حدود ظهر اتاق را به ما تحویل دهند، اما بلافاصله کار پذیرش انجام شد و اتاقی بهتر از اتاقی که رزرو کرده بودیم را به ما تحویل دادند. اتاق بسیار تمیز و مرتب بود. کیفیت غذا و صبحانه کاملا مطلوب بود. ترنسفر به هتل به خوبی هماهنگ شد. ترنسفر به حرم به صورت مرتب انجام می شد. در مجموع با توجه به اینکه با تخفیف اتاق را رزرو کرده بودیم، ارزش اتاق بسیار بیشتر از هزینه پرداختی بود. در هنگام اقامت ما استخر هتل در حال تعمیرات بود و قابل استفاده نبود. اقامت در این هتل را کاملا توصیه می کنم.
همه چی فوق العاده بود برخورد پرسنل عالی نظافت ۲۰ حتما توصیه میکنم
بنده به مدت سه شب در این هتل اقامت داشتم و از نظر بنده نقاط مثبت این هتل: خوشرویی و استقبال خوب کارکنان هتل،تمیزی اتاق ،ملحفه ها به علاوه تمیز بودن پارکینگ و مسقف بودن آن،دسترسی آسان به نقاط مختلف شهر،سرویس 24ساعته رفت و برگشت به حرم که راس هر ساعت انجام می شد ، تنوع صبحانه نقاط ضعف: روم سرویس رو زمانیکه درخواست میکنین به خوبی روز اولی که اتاق را تحویل میگرین نیست و اصطلاحا به نوعی سمبل کاری است،نورپردازی اتاق به شدت ضعیف و سینک روشویی به سرعت پر از آب حاصل از شتشو میشدو نکته دیگه اینکه، متاسفانه بعد از دوروز از سرویس بهداشتی بوی متعفنی به مشام میرسید که برای رفعش مجبور به بازگذاشتن چند ساعته سیفون میشدیم
متاسفم که به علت کنسل شدن پرواز حتی پام به این هتل نرسید و باتوجه به اینکه خبر داده بودم همان روز که سفر لغو شده باز هزینه یک شب از حسابم کسر شد!! واسه شهری که به نام امام رضا است لااقل زشته
هتل خيلي خوبي بود ولي در حد ٤ ستاره تاپ
ضمن قدر دانى از مديريت هتل پارسيس. من 4 شب اقامت داشتم در اين هتل. به نظر من نسبت ب قيمتش عاليه. رسيدگى فوق العاده برخورد پرسنل فوق العاده همه چى خوب بود فقط يه مقدار با حرم فاصله داره كه اون هم سرويس راس هر ساعت ميده
به مهمانسرا شبيه تر است تا هتل ستاره پيشكشش! اصلا اثري از مفهوم خدمات و كلاس پنج ستاره مشاهده نكردم!
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل تمیزی مکان
نقاط ضعف:
صبحانه درحد هتل۵ستاره نبود
خوب ولی پنج ستاره نیست رستوران صبحانه و شام و ناهار یکی است بخش خانه داری ضعف هتل است آسانسور ها هم در مواقع شلوغی کلی معطل میکنن
نقاط قوت:
پذيرش و كاركنان عالي بودن.
نقاط ضعف:
در مقايسه با هتل هاي پنج ستاره از لحاظ امكانات پايينه
بسیار هتل خوبی است.
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل هتل نظافت مناست فضای اتاق ها و هتل دسترسی راحت به حرم (پیاده حدود ۱۵ دقیقه تا بست نواب صفوی) سرویس رایگان هتل برای حرم در کلیه ساعات شبانه روز کیفیت خوب غذای رستوران (نهار و صبحانه)
نقاط ضعف:
تنوع کم غذای رستوران برای منوی شام تاخیر نسبی در ارایه خدمات (طولانی شدن فرایند آماده سازی و تحویل اتاق، دریافت سفارش غذای و آوردن آن) نبود سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق ها
چون درتمامی هتلهای پنج ستاره استفاده استخر رایگان میباشدولی این هتل فقط یکبار رایگان است وبرای استفاده های مجددمیبایست ۵۰درصدهزینه پرداخت شود چنانچه اگر رایگان باشدخیلی بهتراست چون همه اکثرا همان یکبار رابه سختی استفاده میکنن ولی وقتی درباره استفاده مجدد آن صحبت هزینه میشه کمی درک اش سخته وتمام خوبیهای هتل به چشم دیگه نمیاد. و دوم اینکه کیفیت غذاهاشو بالاتر ببرن ونرخ غذاهاش هم خیلی بالاست مثلا یک پرس خورش قیمه بامالیات افزوده اش حدود۳۰ هزارتومانه باهمین مبلغ بهترین رستورانهای مشهدمیشه بهترین غذاها را خورد.
هتل بسیار تمیز و زیبایی است. برخورد کارکنان عالی است. سرویس ویژه حرم که هر ساعت انجام میشود بسیار عالی است. استخر چندان جالب نبود. هزینه جداگانه هم گرفته شد. کیفیت غذای رستوران و صبحانه مطلوب نبود.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل ، تمیزی اتاق ها و امکانات خوب اتاق و دکوراسیون خوب اتاق ها ، صبحانه کامل ، و داشتن سرویس ۲۴ ساعته به حرم ، اینترنت رایگان و پرسرعت اتاق ها .
نقاط ضعف:
به علت ضخامت کم دیوار اتاق ها صدای صحبت اتاق های مجاور شنیده می‌شد ،و باعث به هم ریختن آرامش می‌شد .
نقاط قوت:
برخورد و کیفیت پذیرایی عالی
نقاط ضعف:
اطراف هتل فروشگاهی نیست
نقاط قوت:
برخورد خوب وعالی پرسنل هتل.اطاق تمیز ومرتب.صبحانه متنوع وعالی.سرویس رفت وبرگشت عالی به حرم.
نقاط ضعف:
ندیدم
عملکرد کارکنان هتل محترمانه بود
خوب بود ولی در کلاس 3 ستاره ممتاز یا حداکثر 4 ستاره
نقاط قوت:
تمیزی و لوکس بودن اتاقها سالن غذا و کافی شاب تمیز و لوکس چایخانه سنتی هتل زیبا بود
نقاط ضعف:
قرار داشتن هتل در محله نستا پایین شهر بوستان نزدیک هتل چندان جذابیت ندارد
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
سلام به دوستان . این هتل هتل بسیار خوبیه .اول رفتار کارکنانش عالیه .من اتاقم صدای تاسیسات اذیت می کرد و گفتم در عرض یکساعت اتاق دیگه ای به ما تحویل دادند . یک عکس آتلیه رایگان هدیه دادند . اتاقها بسیار تمیز بود .بعد از اینکه درخواست کردیم اتاقمون رو در روز سوم کمی مرتب کنند بسیار عالی مرتب شده بود .جوری که لباسهای خودمان را هم برایمان تا کرده بودند . شاتل هر یکساعتیکبار به حرم داره که بدیش این بود منتظر نمی موند . صبحانه خوبی داشت . ناهار و شام اگر خورش یا مرغ و جوجه بود غذاش خوب بود . ولی غذاهای گوشتیش خیلی بد بود و کوبیده ش بو می داد . ولی ما شنسل رو خوردیم خوب بود . زرشک پلو با مرغ هم خوردیم خوب بود . فکر می کنم کباب های گوشت قرمزش خوب نبود .
من واقعا این هتل را به همه پیشنهاد میکنم ، رفتار پرسنل عالی بود و اتاق بسیار شیک و تمیز بود صبحانه هم خوب بود
بسمه تعالی در اردیبهشت 1397 به مدت سه شب در این هتل اقامت داشتم . با توجه به سفرهای متعددی که داشته ام ،این هتل را در سطح چهار ستاره می دانم . مساحت اتاق سه نفره که در آن حضور داشتیم بسیار کوچک بود . نکته تعجب آور ین بود که برای استفاده از استخر از ما طلب مبلغی کردند . رفتار پرسنل هتل محترمانه بود . صبحانه مناسب بود .نظافت اتاقها نسبتا مناسب بود .
بنده اردیبهشت 97 در این هتل به مدت 3 شب اقامت داشتم.همه چیز عالی بود.کیفیت غذا رفتار پرسنل نظم در سرویس های رفت و برگشتی به حرم و کلا عالی بود.البته قیمت آن با رزرو با اسنپ تریپ فوق العاده بود.از کارکنان هتل کمال تشکر را دارم
هتل بسیار با کیفیت و شیکی بود . البته به نسبت هزینه ای که پرداخت شده بود . برخورد پرسنل در حد عالی بود .
نقاط قوت:
سکوت و آرامش
نقاط ضعف:
محدود بودن لیست صبحانه و عدم تنوع آن
راضی بودم اما جزئیات هتل اصلا درست نبود توی سایت همچنین تمیز نبود و سروصدا زیاد بود.
نقاط قوت:
تميز و نوساز. برخورد پرسنل خوب بود.
نقاط ضعف:
نداشتن بعضي امكانات داخل اتاقها مثل اتو. سرويساى بهداشتيش در حد هتل پنج ستاره نبود.
عالی بود.