هتل پارس مشهد

مشهد، بلوار وکیل آباد، تقاطع شهید صیاد شیرازی
3.6
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
معرفی هتل پارس مشهد
هتل پنج ستاره پارس مشهد در سال ۱۳۸۲ در بلوار وکیل آباد افتتاح گردید و آخرین بازسازی مجموعه در سال ۱۳۹۰ انجام شده است. نزدیکی به منطقه خوش آب و هوای طرقبه و شاندیز و نزدیکی به نمایشگاه بین المللی شهر، از مزیت‌های این مجموعه می‌باشد. هتل پارس در ۶ طبقه و با ۲۲۹ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده پذیرایی و خدمت رسانی به شما عزیزان می‌‌‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پارس
پارس-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
269,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
269,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
3 خرداد
جمعه
269,000
تومان
4 خرداد
شنبه
269,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
269,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
269,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
269,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
10 خرداد
جمعه
269,000
تومان
اقامت 24
274,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
274,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
274,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
274,000
تومان
3 خرداد
جمعه
274,000
تومان
4 خرداد
شنبه
274,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
274,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
274,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
274,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
274,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
274,000
تومان
10 خرداد
جمعه
274,000
تومان
ایران هتل آنلاین
274,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
274,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
274,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
274,000
تومان
3 خرداد
جمعه
274,000
تومان
4 خرداد
شنبه
274,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
274,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
274,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
274,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
274,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
274,000
تومان
10 خرداد
جمعه
274,000
تومان
هتل یار
274,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
274,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
274,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
274,000
تومان
3 خرداد
جمعه
274,000
تومان
4 خرداد
شنبه
274,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
274,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
274,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
274,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
274,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
274,000
تومان
10 خرداد
جمعه
274,000
تومان
ایران مارکوپولو
274,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
274,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
274,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
274,000
تومان
3 خرداد
جمعه
274,000
تومان
4 خرداد
شنبه
274,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
274,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
274,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
274,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
274,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
274,000
تومان
10 خرداد
جمعه
274,000
تومان
جاباما
302,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
302,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
302,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
302,000
تومان
3 خرداد
جمعه
302,000
تومان
4 خرداد
شنبه
302,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
302,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
302,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
302,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
302,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
302,000
تومان
10 خرداد
جمعه
302,000
تومان
اسنپ تریپ
302,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
302,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
302,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
302,000
تومان
3 خرداد
جمعه
302,000
تومان
4 خرداد
شنبه
302,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
302,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
302,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
302,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
302,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
302,000
تومان
10 خرداد
جمعه
302,000
تومان
پارس-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
علاءالدین
305,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
305,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
3 خرداد
جمعه
305,000
تومان
4 خرداد
شنبه
305,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
10 خرداد
جمعه
305,000
تومان
ایران مارکوپولو
309,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
309,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
309,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
309,000
تومان
3 خرداد
جمعه
309,000
تومان
4 خرداد
شنبه
309,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
309,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
309,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
309,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
309,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
309,000
تومان
10 خرداد
جمعه
309,000
تومان
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
310,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
3 خرداد
جمعه
310,000
تومان
4 خرداد
شنبه
310,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
310,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
10 خرداد
جمعه
310,000
تومان
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
310,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
3 خرداد
جمعه
310,000
تومان
4 خرداد
شنبه
310,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
310,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
10 خرداد
جمعه
310,000
تومان
ایران هتل آنلاین
310,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
310,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
3 خرداد
جمعه
310,000
تومان
4 خرداد
شنبه
310,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
310,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
10 خرداد
جمعه
310,000
تومان
اسنپ تریپ
350,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
350,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
3 خرداد
جمعه
350,000
تومان
4 خرداد
شنبه
350,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
350,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
350,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
350,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
10 خرداد
جمعه
350,000
تومان
جاباما
460,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
460,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
460,000
تومان
3 خرداد
جمعه
460,000
تومان
4 خرداد
شنبه
460,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
460,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
460,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
460,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
460,000
تومان
10 خرداد
جمعه
460,000
تومان
پارس-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
310,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
3 خرداد
جمعه
310,000
تومان
4 خرداد
شنبه
310,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
310,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
10 خرداد
جمعه
310,000
تومان
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
310,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
3 خرداد
جمعه
310,000
تومان
4 خرداد
شنبه
310,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
310,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
10 خرداد
جمعه
310,000
تومان
ایران هتل آنلاین
310,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
310,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
3 خرداد
جمعه
310,000
تومان
4 خرداد
شنبه
310,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
310,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
10 خرداد
جمعه
310,000
تومان
اسنپ تریپ
350,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
350,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
3 خرداد
جمعه
350,000
تومان
4 خرداد
شنبه
350,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
350,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
350,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
350,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
10 خرداد
جمعه
350,000
تومان
جاباما
460,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
460,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
460,000
تومان
3 خرداد
جمعه
460,000
تومان
4 خرداد
شنبه
460,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
460,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
460,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
460,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
460,000
تومان
10 خرداد
جمعه
460,000
تومان
پارس-سويیت یکخوابه دو نفره
سويیت یکخوابه دو نفره
علاءالدین
395,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
395,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
3 خرداد
جمعه
395,000
تومان
4 خرداد
شنبه
395,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
395,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
395,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
395,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
10 خرداد
جمعه
395,000
تومان
ایران هتل آنلاین
398,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
398,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
398,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
398,000
تومان
3 خرداد
جمعه
398,000
تومان
4 خرداد
شنبه
398,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
398,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
398,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
398,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
398,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
398,000
تومان
10 خرداد
جمعه
398,000
تومان
ایران مارکوپولو
398,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
398,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
398,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
398,000
تومان
3 خرداد
جمعه
398,000
تومان
4 خرداد
شنبه
398,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
398,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
398,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
398,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
398,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
398,000
تومان
10 خرداد
جمعه
398,000
تومان
هتل یار
398,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
398,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
398,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
398,000
تومان
3 خرداد
جمعه
398,000
تومان
4 خرداد
شنبه
398,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
398,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
398,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
398,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
398,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
398,000
تومان
10 خرداد
جمعه
398,000
تومان
اقامت 24
398,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
398,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
398,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
398,000
تومان
3 خرداد
جمعه
398,000
تومان
4 خرداد
شنبه
398,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
398,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
398,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
398,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
398,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
398,000
تومان
10 خرداد
جمعه
398,000
تومان
اسنپ تریپ
438,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
438,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
438,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
438,000
تومان
3 خرداد
جمعه
438,000
تومان
4 خرداد
شنبه
438,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
438,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
438,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
438,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
438,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
438,000
تومان
10 خرداد
جمعه
438,000
تومان
جاباما
653,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
653,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
653,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
653,000
تومان
3 خرداد
جمعه
653,000
تومان
4 خرداد
شنبه
653,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
653,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
653,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
653,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
653,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
653,000
تومان
10 خرداد
جمعه
653,000
تومان
پارس-سوييت رویال دو خوابه چهارنفره
سوييت رویال دو خوابه چهارنفره
ایران مارکوپولو
590,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
590,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
3 خرداد
جمعه
590,000
تومان
4 خرداد
شنبه
590,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
590,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
590,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
10 خرداد
جمعه
590,000
تومان
علاءالدین
645,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
645,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
645,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
645,000
تومان
3 خرداد
جمعه
645,000
تومان
4 خرداد
شنبه
645,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
645,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
645,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
645,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
645,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
645,000
تومان
10 خرداد
جمعه
645,000
تومان
اقامت 24
852,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
852,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
852,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
852,000
تومان
3 خرداد
جمعه
852,000
تومان
4 خرداد
شنبه
852,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
852,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
852,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
852,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
852,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
852,000
تومان
10 خرداد
جمعه
852,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
پارس-سوئیت یک خوابه  - ظرفیت سه نفر
سوئیت یک خوابه - ظرفیت سه نفر
جاباما
743,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
743,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
743,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
743,000
تومان
3 خرداد
جمعه
743,000
تومان
4 خرداد
شنبه
743,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
743,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
743,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
743,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
743,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
743,000
تومان
10 خرداد
جمعه
743,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پارس مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
رمپ جهت ویلچر معلولین
اسپا
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
سرویس رایگان به حرم
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
رستوران فضای باز
اژانس مسافرتی
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
زمین تنیس
سونا بخار
حمام سنتی
سالن بیلیارد
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
سالن اسکواش

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل مجلل درویشی مشهد
4.1
امتیاز کاربران
65
نظرات کاربران
جاباما
از 370,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 370,000 تومان
اقامت 24
از 370,000 تومان
اسنپ تریپ
از 370,000 تومان
علاءالدین
از 370,500 تومان
هتل یار
از 560,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 608,000 تومان
property-card-image
هتل مدینة الرضا مشهد
3.9
امتیاز کاربران
51
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 315,000 تومان
علاءالدین
از 319,000 تومان
هتل یار
از 320,000 تومان
جاباما
از 360,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 428,000 تومان
اسنپ تریپ
از 428,000 تومان
اقامت 24
از 428,000 تومان
property-card-image
هتل الماس 2 مشهد
3.9
امتیاز کاربران
65
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 394,000 تومان
اقامت 24
از 394,000 تومان
اسنپ تریپ
از 394,000 تومان
جاباما
از 394,000 تومان
هتل یار
از 394,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 394,000 تومان
علاءالدین
از 395,000 تومان
property-card-image
هتل قصرالضیافة مشهد
3.7
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 490,000 تومان
علاءالدین
از 495,000 تومان
جاباما
از 804,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 975,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سی نور مشهد
3.7
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران
علاءالدین
از 229,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 230,000 تومان
اسنپ تریپ
از 230,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 230,000 تومان
اقامت 24
از 230,000 تومان
هتل یار
از 230,000 تومان
جاباما
از 230,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی قصر مشهد
3.6
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
اقامت 24
از 330,000 تومان
هتل یار
از 330,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 330,000 تومان
اسنپ تریپ
از 330,000 تومان
علاءالدین
از 349,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 379,502 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل بین المللی هما 1 مشهد
3.9
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
علاءالدین
از 309,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 309,000 تومان
جاباما
از 339,000 تومان
اسنپ تریپ
از 339,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 339,000 تومان
هتل یار
از 339,000 تومان
اقامت 24
از 339,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی هما 2 مشهد
3.5
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران
اقامت 24
از 212,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 252,000 تومان
علاءالدین
از 255,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 282,000 تومان
اسنپ تریپ
از 282,000 تومان
هتل یار
از 282,000 تومان
جاباما
از 282,000 تومان
property-card-image
هتل پارسیس مشهد
3.8
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 192,000 تومان
اقامت 24
از 192,000 تومان
هتل یار
از 192,000 تومان
اسنپ تریپ
از 192,000 تومان
علاءالدین
از 195,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 198,000 تومان
جاباما
از 221,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی کوثر ناب مشهد
2.4
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 280,000 تومان
اقامت 24
از 350,000 تومان
اسنپ تریپ
از 350,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 350,000 تومان
علاءالدین
از 355,000 تومان
جاباما
از 358,000 تومان
هتل یار
از 390,000 تومان
property-card-image
هتل پردیسان مشهد
3.7
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 190,000 تومان
هتل یار
از 190,000 تومان
اسنپ تریپ
از 190,000 تومان
اقامت 24
از 190,000 تومان
علاءالدین
از 230,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 244,000 تومان
جاباما
از 244,000 تومان
property-card-image
هتل قصر طلایی مشهد
4.2
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 309,403 تومان
ایران مارکوپولو
از 330,000 تومان
اسنپ تریپ
از 365,000 تومان
هتل یار
از 368,000 تومان
علاءالدین
از 389,000 تومان
اقامت 24
از 392,000 تومان
جاباما
از 398,000 تومان
property-card-image
هتل عماد مشهد
2.4
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
علاءالدین
از 189,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 190,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آبان مشهد
3.8
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
اقامت 24
از 194,000 تومان
اسنپ تریپ
از 194,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 194,000 تومان
جاباما
از 200,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 220,000 تومان
علاءالدین
از 229,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل الغدیر مشهد
3
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اقامت 24
از 220,000 تومان
علاءالدین
از 412,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آسیا مشهد
3.5
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 145,000 تومان
هتل یار
از 152,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 152,000 تومان
اقامت 24
از 152,000 تومان
علاءالدین
از 287,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل خورشید تابان مشهد
4
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 135,000 تومان
اقامت 24
از 135,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 234,000 تومان
علاءالدین
از 245,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل پارس مشهد

(26 نظر)
هتل پارس هتل بسیار خوبی است ولی با توجه به 5 ستاره بودنش کمی ضعیف بود. تمیزی هتل بسیار خوب و رسیدگی منظم انجام میشد. فضای لابی و استخر هتل به شکل خوبی طراحی شده بود. موقعیت قرار گیری هتل هم به حرم دور بود.
نقاط قوت:
از همه لحاظ بسیار خوب و عالی بود
نقاط ضعف:
فقط فشار آب مخصوصا آب گرم کم و در بعضی اوقات قطع می شد .
نقاط قوت:
اتاقهای خوب برخورد مناسب کارمندان صبحانه با کیفیت و تنوع بالا مینی بار رایگان و با تنوع و کیفیت خوب امکانات داخلی مناسب در هتل قرار گرفتن در منطقه خوش آب و هوا
نقاط ضعف:
پوشش بسیار ضعیف وای فای در هتل دور بودن از حرم مطهر
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی کیفیت خوب غذا های رستوران بویژه صبحانه دسترسی راحت به حمل و نقل عمومی (مترو)
نقاط ضعف:
کلر بیش از حد استفاده شده در آب استخر برخورد نامناسب پرسنل استخر خودرو نامناسب برای ترانسفر از فرودگاه به هتل
نقاط قوت:
بسیار عالی
نقاط ضعف:
همه چیز عالی بود به جز رفتار نگهبانان در ورودی
نقاط قوت:
فضای دلنشین ،امکانات بروز،برخورد مناسب
نقاط ضعف:
اتاق های مشرف به بلوار وکیل آباد بسیار پرسروصدا بود به گونه ای که تمام امتیازات مثبت هتل رو زیر سوال می برد
نقاط قوت:
کادر بسیار مودب و مهربان
نقاط ضعف:
بچشم نیومد
نقاط قوت:
فضاي دلنشين صبحانه عالي برخورد پرسنل عالي و....
نقاط ضعف:
داخل واحدها سرويس ايراني نبود
سرویس دهی خوب
نقاط قوت:
برخورد خوب
نقاط ضعف:
مسئله خاصي نديدم
هتلی دور از ترافیک - دارای فضای سبز زیبا - آرامش کنار دریاچه هتل - دسترسی آسان به مرکز خرید - پرسنل خوش بر خورد و کارآزموده - فاصله نزدیک به مناطق دیدنی طرقبه و شاندیز
از نظر من تنها مشکل هتل کیفیت غذای رستوران ها بود(نسبت به یک هتل پنج ستاره ضعیف بود). در باقی موارد کاملا راضی بودم....
کارکنان روابط عمومی بالایی دارند، اتاق ها تمیز و خوب بودند ولی دارای سیف باکس نبود، کیفیت و کمیت غذا نسبت به قیمت عادلانه نبود ...
همه چیز خوب بود. ولی سالن صبحانه خیلی بی روح بود، و میز بار صبحانه خیلی غنی نبود، که از یک هتل پنج ستاره توقع بیشتری هست. من از سوییت یکخوابه استفاده کردم، که نسبت به هتلهای پنج ستاره دیگری که توی مشهد رفتم به مراتب بهتر بود در مجموع خوب بود و راضی بودم...
همه چیز خیلی خوب بود، فقط سالن صبحانه از روح کافی برخوردار نبود متاسفانه. ضمنا میز بار صبحانه برای یک هتل پنج ستاره قدری فقیر به نظر میرسید و میتونست بهتر از این باشه ...
به نظر من از لحاظ برخورد كاركنان و نظافت خيلي خوب بود. ولي قيمت غذاها كمي بالاست. همچنين از اين نظر كه محل هتل و دسترسي اون به نقاط تفريحي و اينكه در نقطه آرامي هست قابل قبول هست....
از لحاظ برخورد کارکنان و نظافت اتاق ها و هتل عالی بود ولی از لحاظ کیفیت و قیمت غذا مناسب نبود...
هتل بسیار خوبی است تاکنون ما چندین بار در این هتل اقامت گزیده ایم از فرسودگی بخشی از هتل که در حال باز سازی میباشد که بگذریم ، اگر بخواهم روی کیفیت خدمت رسانی هتل ارزش گذاری کنم ، "درجه خیلی خوب را در نظر میگیرم در همه موارد "، اما تا عالی شدن مسیر طولانی دارد ، و البته قیمت مناسب هتل در ایام اقامت ما را میتوان جزو خدمات عالی هتل و ایران هتل در نظر گرفت ....
برخورد کارکنان خوب بود ولی طبق قانون برای کودک بالای ۷سال هزینه اقامت اضافه اخذ شد ولی من تاکنون در اکثر هتلهای ۵ ایران اقامت داشتم و در صورت عدم استفاده از سرویس مجزا جهت کودک هزینه ای اخد نمی شود (صرفا جهت رضایت مشتری) ولی در این هتل برای پسرم که ۷سال و چندماه بود و از سرویس مجزا استفاده نکرد هرشب معادل ۹۷هزارتومان هزینه دریافت شد.در هنگام انتخاب هتل هزینه نفر اضافه را در نظر بگیرید....
خیلی معمولی...
اگر سرمایش اتاقها بهبود پیدا کند بهتر است هم صدا میداد وهم خوب سرمایش را انجام نمیداد وموکتها از اتاقها جمع شود...
فضای فوق العاده - رفتار پرسنل عالی
در کل هتل خوبی هست
نقاط قوت:
کیفیت سرویس ها و اتاق ها برخورد پرسنل و..
نقاط ضعف:
سر و صدا از اتاق های رو به خیابان وکیل آباد اذیت میکرد اینترنت ضعیف بود و قطع میشد
اگر قصد سفر به مشهد زیارت باشد،کمی از لحاظ دسترسی به حرم و رفت و برگشت سخت می باشد.با اینکه خود هتل سرویس دفت و برگشت به حرم در ساعات مشخصی را دارد،ولی به علت بعد مسافت طولانی،در برخی ساعات از نظر ترافیک به مشکل خواهید خورد یا برای برنامه ریزی برای فرودگاه باید حتما پیش بینی ترافیک و فاصله طولانی تا فرودگاه را بکنید.اگر قصد از سفر به مشهد تفریحی باشد،هتل در جای خوش آب و هوای شهر و در مکانی با آرامش می باشد و همچنین فضایی زیبا و با آرامش دارد که حتی بهترین هتل در نزدیک حرم چنین فضای سبز و با آرامشی ندارد.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
صدای خیابان و عایق نبودن پنجره ها در مقابل صدا
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.