هتل آپارتمان پرنیان مشهد

مشهد ، خیابان امام رضا (ع) - دانش شرقی 8
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان پرنیان مشهد

هتل آپارتمان پرنیان مشهد در سال ۱۳۸۳ افتتاح و در جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۲ بازسازی انجام داده است. از مزیت های این هتل فاصله کمتر از ۱۲ دقیقه ای با حرم مطهر رضوی بوده و هچنین دسترسی مناسب و راحتی به بازارها و مجتمع تجاری مشهد بویژه بازار رضا (ع) دارد. این هتل از امکانات مناسب و کادری مجرب برخوردار بوده و می توان با اقامت هتل پرنیان، اقامت خاطره انگیزی را تجربه کرد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان پرنیان مشهد
پرنیان-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
هتل یار
130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
130,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
130,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
135,000
تومان
2 اسفند
جمعه
135,000
تومان
3 اسفند
شنبه
135,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
135,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
135,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
135,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
135,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
135,000
تومان
9 اسفند
جمعه
135,000
تومان
اقامت 24
148,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
148,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
148,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
155,000
تومان
2 اسفند
جمعه
155,000
تومان
3 اسفند
شنبه
155,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
155,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
155,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
155,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
155,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
155,000
تومان
9 اسفند
جمعه
155,000
تومان
اسنپ تریپ
148,500 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
148,500
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
148,500
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
355,885
تومان
2 اسفند
جمعه
355,885
تومان
3 اسفند
شنبه
355,885
تومان
4 اسفند
یکشنبه
355,885
تومان
5 اسفند
دوشنبه
355,885
تومان
6 اسفند
سه شنبه
355,885
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
355,885
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
355,885
تومان
9 اسفند
جمعه
355,885
تومان
ای‌گردش
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
180,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
180,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
180,000
تومان
2 اسفند
جمعه
180,000
تومان
3 اسفند
شنبه
180,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
180,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
180,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
180,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
180,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
180,000
تومان
9 اسفند
جمعه
180,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
پرنیان-آپارتمان رویال دونفره
آپارتمان رویال دونفره
اقامت 24
168,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
168,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
168,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
175,000
تومان
2 اسفند
جمعه
175,000
تومان
3 اسفند
شنبه
175,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
175,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
175,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
175,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
175,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
175,000
تومان
9 اسفند
جمعه
175,000
تومان
هتل یار
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
190,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
195,000
تومان
2 اسفند
جمعه
195,000
تومان
3 اسفند
شنبه
195,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
195,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
195,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
195,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
195,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
195,000
تومان
9 اسفند
جمعه
195,000
تومان
پرنیان-آپارتمان یکخوابه سه نفره رویال
آپارتمان یکخوابه سه نفره رویال
اسنپ تریپ
188,500 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
188,500
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
188,500
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
413,110
تومان
2 اسفند
جمعه
413,110
تومان
3 اسفند
شنبه
413,110
تومان
4 اسفند
یکشنبه
413,110
تومان
5 اسفند
دوشنبه
413,110
تومان
6 اسفند
سه شنبه
413,110
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
413,110
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
413,110
تومان
9 اسفند
جمعه
413,110
تومان
ای‌گردش
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
215,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
215,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
215,000
تومان
2 اسفند
جمعه
215,000
تومان
3 اسفند
شنبه
215,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
215,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
215,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
215,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
215,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
215,000
تومان
9 اسفند
جمعه
215,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
پرنیان-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
238,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
238,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
245,000
تومان
2 اسفند
جمعه
245,000
تومان
3 اسفند
شنبه
245,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
245,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
245,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
245,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
245,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
245,000
تومان
9 اسفند
جمعه
245,000
تومان
اسنپ تریپ
238,500 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
238,500
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
238,500
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
509,030
تومان
2 اسفند
جمعه
509,030
تومان
3 اسفند
شنبه
509,030
تومان
4 اسفند
یکشنبه
509,030
تومان
5 اسفند
دوشنبه
509,030
تومان
6 اسفند
سه شنبه
509,030
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
509,030
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
509,030
تومان
9 اسفند
جمعه
509,030
تومان
هتل یار
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
250,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
250,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
255,000
تومان
2 اسفند
جمعه
255,000
تومان
3 اسفند
شنبه
255,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
255,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
255,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
255,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
255,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
255,000
تومان
9 اسفند
جمعه
255,000
تومان
ای‌گردش
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
270,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
270,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
270,000
تومان
2 اسفند
جمعه
270,000
تومان
3 اسفند
شنبه
270,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
270,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
270,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
270,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
270,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
270,000
تومان
9 اسفند
جمعه
270,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
پرنیان-آپارتمان کانکت چهارنفره
آپارتمان کانکت چهارنفره
هتل یار
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
250,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
250,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
255,000
تومان
2 اسفند
جمعه
255,000
تومان
3 اسفند
شنبه
255,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
255,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
255,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
255,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
255,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
255,000
تومان
9 اسفند
جمعه
255,000
تومان
اقامت 24
288,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
288,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
288,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
295,000
تومان
2 اسفند
جمعه
295,000
تومان
3 اسفند
شنبه
295,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
295,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
295,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
295,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
295,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
295,000
تومان
9 اسفند
جمعه
295,000
تومان
اسنپ تریپ
288,500 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
288,500
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
288,500
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
711,770
تومان
2 اسفند
جمعه
711,770
تومان
3 اسفند
شنبه
711,770
تومان
4 اسفند
یکشنبه
711,770
تومان
5 اسفند
دوشنبه
711,770
تومان
6 اسفند
سه شنبه
711,770
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
711,770
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
711,770
تومان
9 اسفند
جمعه
711,770
تومان
ای‌گردش
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
335,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
335,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
335,000
تومان
2 اسفند
جمعه
335,000
تومان
3 اسفند
شنبه
335,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
335,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
335,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
335,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
335,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
335,000
تومان
9 اسفند
جمعه
335,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان پرنیان مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روم سرویس
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
کتابفروشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
ویلچر
تلویزیون LED در لابی
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل آپارتمان پرنیان مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان پرنیان مشهد

(6 نظر)
هتل بسیار تمیز و شیک بود. سوییتها جادار و امکانات مناسب.
من سه روز با خانواده از 18 تا 21 اردیبهشت 97 توی آپارتمان لوکس این هتل بودم. مزایا: تمیزی اتاق ها - سرویس بهداشتی، آشپزخانه و وسائل- خوشرویی پرسنل و پیگیری خواسته های مسافران- نزدیکی به حرم- سیستم سرمایشی خوب- معایب: مشکل گرفتگی و ایجاد بو در سینک آشپزخانه بود که حل کردن. پیشنهادم به هتل اینه که قبل از تحویل به مسافر اتاق دقیق تر چک شود. در کل خیلی خوب بود و دفعه بعد هم این هتل رو انتخاب می کنم.
هتل بسیار تمیز و فاصله نسبتا نزدیک به حرم. برخورد کارکنان خوب بود و با توجه به قیمت آن بسیار مناسب بود. درصورت سفر مجدد حتما دوباره همین هتل را انتخاب خواهم کرد.
از لحاظ تمیزی و پاکیزگی عالی بود،برخورد پرسنل بسیار خوب،نسب به هزینه ای که پرداخت کردم خیلی راضی بودم،ممنون از جاباما
ما 5 شب اقامت داشتیم تو هتل.آرامش و سکوت هتل عالی بود. کارکنان بسیار محترم و خوبی داشتند. پیاده از در هتل تا سر چهارراه دانش حدود 3 دقیقه است. از چهار راه تا فلکه آب هم حدود 5 دقیقه در کل خیلی راضی بودیم و انشالا سفر بعد هم انتخابمون هتل پرنیان هستش
سلام به دوستان عزیز و زائران گرامی خانواده ما به مدت 4 شب در هتل پرنیان ، که همنام دختر کوچولوی ماهم بود، اقامت داشتیم .از لحاظ کیفیت در ارائه خدمات و برخورد عزیزان و از نظر پاکیزگی و نظافت بسیار عالی بود و کاملا احساس راحتی داشتیم . به طوریکه ابتدا سه شب رزرو کرده بودیم اما یک شب دیگر هم ماندیم . و سفر خاطره انگیزی برای ما و دخترم که سفر اول زیارتی اش بود رقم خورد. با سپاس از مدیریت هتل و همچنین تشکر از سایت جاباما که به صورت جامع و دقیق فعالیت دارد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل آپارتمان پرنیان مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان پرنیان مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان پرنیان مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان پرنیان مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان پرنیان مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.