هتل آپارتمان امید مشهد

مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 3
2.4
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان امید مشهد

هتل آپارتمان امید مجموعه بی نظیریست که در سال ۱۳۹۶ مطابق با استانداردهای روز هتلداری و منطبق بر هویت ملی مبتنی بر آموزه های اسلامی افتتاح گردیده است. این هتل آپارتمان در فاصله چند قدمی حرم مطهر رضوی و مراکز تجاری از جمله بازار امید، بازار مرکزی و همچنین در نزدیکی اماکن دیدنی همچون باغ و موزه نادری می‌باشد. مدیریت این هتل در تلاش اند با ارائه خدمات و امکانات رفاهی مناسب شما میهمانان گرامی اقامتی به یاد ماندنی را تجربه نمایید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان امید مشهد
امید-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
هتل یار
436,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
436,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
436,000
تومان
4 بهمن
جمعه
436,000
تومان
5 بهمن
شنبه
436,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
436,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
436,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
436,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
436,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
436,000
تومان
11 بهمن
جمعه
436,000
تومان
12 بهمن
شنبه
436,000
تومان
اسنپ تریپ
436,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
436,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
436,000
تومان
4 بهمن
جمعه
436,000
تومان
5 بهمن
شنبه
436,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
436,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
436,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
436,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
436,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
436,000
تومان
11 بهمن
جمعه
436,000
تومان
12 بهمن
شنبه
436,000
تومان
ایران هتل آنلاین
436,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
436,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
436,000
تومان
4 بهمن
جمعه
436,000
تومان
5 بهمن
شنبه
436,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
436,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
436,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
436,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
436,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
436,000
تومان
11 بهمن
جمعه
436,000
تومان
12 بهمن
شنبه
436,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
شنبه
436,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
436,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
436,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
436,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
436,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
436,000
تومان
11 بهمن
جمعه
436,000
تومان
12 بهمن
شنبه
436,000
تومان
امید-سوئیت VIP دونفره
سوئیت VIP دونفره
اسنپ تریپ
704,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
704,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
704,000
تومان
4 بهمن
جمعه
704,000
تومان
5 بهمن
شنبه
704,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
704,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
704,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
745,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
745,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
745,000
تومان
11 بهمن
جمعه
704,000
تومان
12 بهمن
شنبه
704,000
تومان
هتل یار
704,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
704,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
704,000
تومان
4 بهمن
جمعه
704,000
تومان
5 بهمن
شنبه
704,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
704,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
704,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
745,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
745,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
704,000
تومان
11 بهمن
جمعه
704,000
تومان
12 بهمن
شنبه
704,000
تومان
ایران هتل آنلاین
704,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
704,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
704,000
تومان
4 بهمن
جمعه
704,000
تومان
5 بهمن
شنبه
704,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
704,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
704,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
745,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
745,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
704,000
تومان
11 بهمن
جمعه
704,000
تومان
12 بهمن
شنبه
704,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
شنبه
704,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
704,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
704,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
704,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
704,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
704,000
تومان
11 بهمن
جمعه
704,000
تومان
12 بهمن
شنبه
704,000
تومان
امید-آپارتمان یکخوابه روبه باغ
آپارتمان یکخوابه روبه باغ
اسنپ تریپ
491,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
491,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
491,000
تومان
4 بهمن
جمعه
491,000
تومان
5 بهمن
شنبه
491,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
491,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
491,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
527,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
527,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
527,000
تومان
11 بهمن
جمعه
491,000
تومان
12 بهمن
شنبه
491,000
تومان
ایران هتل آنلاین
491,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
491,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
491,000
تومان
4 بهمن
جمعه
491,000
تومان
5 بهمن
شنبه
491,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
491,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
491,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
527,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
527,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
491,000
تومان
11 بهمن
جمعه
491,000
تومان
12 بهمن
شنبه
491,000
تومان
هتل یار
491,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
491,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
491,000
تومان
4 بهمن
جمعه
491,000
تومان
5 بهمن
شنبه
491,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
491,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
491,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
527,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
491,000
تومان
12 بهمن
شنبه
491,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
شنبه
491,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
491,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
491,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
491,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
491,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
491,000
تومان
11 بهمن
جمعه
491,000
تومان
12 بهمن
شنبه
491,000
تومان
امید-آپارتمان یکخوابه روبه حرم رضوی (رضوی)
آپارتمان یکخوابه روبه حرم رضوی (رضوی)
ایران هتل آنلاین
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
650,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
650,000
تومان
4 بهمن
جمعه
650,000
تومان
5 بهمن
شنبه
650,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
695,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
695,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
650,000
تومان
11 بهمن
جمعه
650,000
تومان
12 بهمن
شنبه
650,000
تومان
هتل یار
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
650,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
650,000
تومان
4 بهمن
جمعه
650,000
تومان
5 بهمن
شنبه
650,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
695,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
650,000
تومان
12 بهمن
شنبه
650,000
تومان
اسنپ تریپ
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
650,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
650,000
تومان
4 بهمن
جمعه
650,000
تومان
5 بهمن
شنبه
650,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
695,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
695,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
695,000
تومان
11 بهمن
جمعه
650,000
تومان
12 بهمن
شنبه
650,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
شنبه
650,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
650,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
650,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
650,000
تومان
11 بهمن
جمعه
650,000
تومان
12 بهمن
شنبه
650,000
تومان
امید-آپارتمان یکخوابه VIP روبه حرم (سلام)
آپارتمان یکخوابه VIP روبه حرم (سلام)
ایران هتل آنلاین
990,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
990,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
990,000
تومان
4 بهمن
جمعه
990,000
تومان
5 بهمن
شنبه
990,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
990,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
990,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,051,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
1,051,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
990,000
تومان
11 بهمن
جمعه
990,000
تومان
12 بهمن
شنبه
990,000
تومان
اسنپ تریپ
990,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
990,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
990,000
تومان
4 بهمن
جمعه
990,000
تومان
5 بهمن
شنبه
990,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
990,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
990,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,051,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
1,051,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
1,051,000
تومان
11 بهمن
جمعه
990,000
تومان
12 بهمن
شنبه
990,000
تومان
هتل یار
990,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
990,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
990,000
تومان
4 بهمن
جمعه
990,000
تومان
5 بهمن
شنبه
990,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
990,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
990,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,051,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
1,051,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
990,000
تومان
11 بهمن
جمعه
990,000
تومان
12 بهمن
شنبه
990,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
شنبه
990,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
990,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
990,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
990,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
990,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
990,000
تومان
11 بهمن
جمعه
990,000
تومان
12 بهمن
شنبه
990,000
تومان
امید-آپارتمان دوخوابه رویال VIP
آپارتمان دوخوابه رویال VIP
ایران هتل آنلاین
1,635,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
1,635,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
1,635,000
تومان
4 بهمن
جمعه
1,635,000
تومان
5 بهمن
شنبه
1,635,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
1,635,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
1,635,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,745,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
1,745,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
1,635,000
تومان
11 بهمن
جمعه
1,635,000
تومان
12 بهمن
شنبه
1,635,000
تومان
هتل یار
1,635,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
1,635,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
1,635,000
تومان
4 بهمن
جمعه
1,635,000
تومان
5 بهمن
شنبه
1,635,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
1,635,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
1,635,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,745,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
1,635,000
تومان
12 بهمن
شنبه
1,635,000
تومان
اسنپ تریپ
1,635,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
1,635,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
1,635,000
تومان
4 بهمن
جمعه
1,635,000
تومان
5 بهمن
شنبه
1,635,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
1,635,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
1,635,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,745,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
1,745,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
1,745,000
تومان
11 بهمن
جمعه
1,635,000
تومان
12 بهمن
شنبه
1,635,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
شنبه
1,635,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
1,635,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
1,635,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,635,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
1,635,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
1,635,000
تومان
11 بهمن
جمعه
1,635,000
تومان
12 بهمن
شنبه
1,635,000
تومان
امید-اتاق کانکت چهارنفره روبه باغ
اتاق کانکت چهارنفره روبه باغ
اسنپ تریپ
990,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
990,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
990,000
تومان
4 بهمن
جمعه
990,000
تومان
5 بهمن
شنبه
990,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
990,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
990,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,044,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
1,044,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
1,044,000
تومان
11 بهمن
جمعه
990,000
تومان
12 بهمن
شنبه
990,000
تومان
هتل یار
990,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
990,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
990,000
تومان
4 بهمن
جمعه
990,000
تومان
5 بهمن
شنبه
990,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
990,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
990,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,044,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
1,044,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
990,000
تومان
11 بهمن
جمعه
990,000
تومان
12 بهمن
شنبه
990,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
شنبه
990,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
990,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
990,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
990,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
990,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
990,000
تومان
11 بهمن
جمعه
990,000
تومان
12 بهمن
شنبه
990,000
تومان
امید-اتاق کانکت چهارنفره روبه حرم
اتاق کانکت چهارنفره روبه حرم
اسنپ تریپ
1,308,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
1,308,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
1,308,000
تومان
4 بهمن
جمعه
1,308,000
تومان
5 بهمن
شنبه
1,308,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
1,308,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
1,308,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,381,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
1,381,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
1,381,000
تومان
11 بهمن
جمعه
1,308,000
تومان
12 بهمن
شنبه
1,308,000
تومان
هتل یار
1,308,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
1,308,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
1,308,000
تومان
4 بهمن
جمعه
1,308,000
تومان
5 بهمن
شنبه
1,308,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
1,308,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
1,308,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,381,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
1,381,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
1,308,000
تومان
11 بهمن
جمعه
1,308,000
تومان
12 بهمن
شنبه
1,308,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
شنبه
1,308,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
1,308,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
1,308,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,308,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
1,308,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
1,308,000
تومان
11 بهمن
جمعه
1,308,000
تومان
12 بهمن
شنبه
1,308,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان امید مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
اسپا
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
پرینت
خدمات تور
روم سرویس
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سالن بدنسازی
سونا بخار
دستگاه واکس کفش
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
اتاق بازی
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
سالن بدنسازی رایگان
جکوزی رایگان
استخر رایگان
سونا رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
مینی بار رایگان
سونا خشک
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
لاندري
تبديل ارز
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
سالن كنفرانس
كتابخانه
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پذيرش 24 ساعته
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات ترانسفر پولي
خدمات باربري
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
حوضچه آب سرد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اتاق رو به حرم
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل آپارتمان امید مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان امید مشهد

(5 نظر)
به همراه خانواده ام اقامت داشتیم. همه چیز خوب و راضی کننده بود.
برخورد کارکنان بسیار عالی بود
نقاط قوت:
بالکن که کاملا مشرف به حرم بود عالی بود. کیفیت غذا عالی برخورد پرسنل خیلی خیلی عالی دکوراسیون شیک لوازم کاملا تمیز
نقاط ضعف:
هزینه ی هتل یک مقدار بالاست درسته استخر داره ولی همه از استخر استفاده نمیکنن پس هزینه ی استخر رو بهتر از روی قیمت اتاق حذف کنن و یه مقدار قیمتر بشه
با سلام در خط دوم توضیحات ذیل کلمه طبعیت اشتباه میباشد اصلاح فرمایید. تبعیت درست میباشد نزدیک ترین مجموعه اقامتی به بارگاه امام هشتم شیعیان هتل آپارتمان امید است. هتل آپارتمان امید، هتلی نوساز، با معماری مدرن است که از جدیدترین استاندارهای صنعت هتلداری دنیا طبعیت می‌کند. برخی از آپارتمان‌های این هتل رو به باغ و
نزديكي به حرم ومشرفيت بالكن به صحن حرم اقا عالي بود صبحانه منو ضعيفي داشت استخر بانوان نداشت پتوها وتشك خيلي راحت نبودند سيستم اشپزخانه كامل نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل آپارتمان امید مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان امید مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان امید مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان امید مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان امید مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.