هتل آپارتمان امید مشهد

مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 3
2.4
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان امید مشهد
هتل آپارتمان امید مجموعه بی نظیریست که در سال ۱۳۹۶ مطابق با استانداردهای روز هتلداری و منطبق بر هویت ملی مبتنی بر آموزه های اسلامی افتتاح گردیده است. این هتل آپارتمان در فاصله چند قدمی حرم مطهر رضوی و مراکز تجاری از جمله بازار امید، بازار مرکزی و همچنین در نزدیکی اماکن دیدنی همچون باغ و موزه نادری می‌باشد. مدیریت این هتل در تلاش اند با ارائه خدمات و امکانات رفاهی مناسب شما میهمانان گرامی اقامتی به یاد ماندنی را تجربه نمایید.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان امید
امید-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
436,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
436,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
436,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
436,000
تومان
3 خرداد
جمعه
436,000
تومان
4 خرداد
شنبه
436,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
790,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
790,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
790,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
790,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
790,000
تومان
10 خرداد
جمعه
436,000
تومان
هتل یار
436,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
436,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
436,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
436,000
تومان
3 خرداد
جمعه
436,000
تومان
4 خرداد
شنبه
436,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
436,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
امید-آپارتمان یک خوابه رو به باغ
آپارتمان یک خوابه رو به باغ
هتل یار
482,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
482,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
537,000
تومان
3 خرداد
جمعه
537,000
تومان
4 خرداد
شنبه
537,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
482,000
تومان
ایران هتل آنلاین
482,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
482,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
537,000
تومان
3 خرداد
جمعه
537,000
تومان
4 خرداد
شنبه
537,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
537,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
537,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
482,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
482,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
482,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
3 خرداد
جمعه
537,000
تومان
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
537,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
482,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
10 خرداد
جمعه
482,000
تومان
اقامت 24
545,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
545,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
3 خرداد
جمعه
545,000
تومان
4 خرداد
شنبه
545,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
890,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
890,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
890,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
890,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
890,000
تومان
10 خرداد
جمعه
545,000
تومان
امید-آپارتمان یک خوابه رو به حرم ( رضوی )
آپارتمان یک خوابه رو به حرم ( رضوی )
هتل یار
597,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
597,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
597,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
633,000
تومان
3 خرداد
جمعه
633,000
تومان
4 خرداد
شنبه
633,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
597,000
تومان
اسنپ تریپ
597,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
597,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
597,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
597,000
تومان
3 خرداد
جمعه
633,000
تومان
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
633,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
597,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
597,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
597,000
تومان
10 خرداد
جمعه
597,000
تومان
ایران هتل آنلاین
597,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
597,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
597,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
643,000
تومان
3 خرداد
جمعه
643,000
تومان
4 خرداد
شنبه
643,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
643,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
643,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
597,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
597,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
597,000
تومان
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
722,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
722,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
722,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
722,000
تومان
3 خرداد
جمعه
722,000
تومان
4 خرداد
شنبه
722,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
1,170,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,170,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,170,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,170,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,170,000
تومان
10 خرداد
جمعه
722,000
تومان
امید-سوئیت VIP دونفره
سوئیت VIP دونفره
ایران هتل آنلاین
632,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
632,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
632,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
725,000
تومان
3 خرداد
جمعه
725,000
تومان
4 خرداد
شنبه
725,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
725,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
725,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
632,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
632,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
632,000
تومان
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
632,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
632,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
632,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
714,000
تومان
3 خرداد
جمعه
714,000
تومان
4 خرداد
شنبه
714,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
632,000
تومان
اقامت 24
817,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
817,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
817,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
817,000
تومان
3 خرداد
جمعه
817,000
تومان
4 خرداد
شنبه
817,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
1,340,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,340,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,340,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,340,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,340,000
تومان
10 خرداد
جمعه
817,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
امید-آپارتمان یک خوابه VIP رو به حرم ( سلام )
آپارتمان یک خوابه VIP رو به حرم ( سلام )
ایران هتل آنلاین
870,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
870,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
870,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
1,010,000
تومان
3 خرداد
جمعه
1,010,000
تومان
4 خرداد
شنبه
1,010,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
1,010,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,010,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
870,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
870,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
870,000
تومان
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
870,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
870,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
870,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
1,000,000
تومان
3 خرداد
جمعه
1,000,000
تومان
4 خرداد
شنبه
1,000,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
870,000
تومان
اقامت 24
1,226,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
1,226,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
1,226,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
1,226,000
تومان
3 خرداد
جمعه
1,226,000
تومان
4 خرداد
شنبه
1,226,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
1,960,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,960,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,960,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,960,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,960,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,226,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
امید-اتاق کانکت رو به باغ
اتاق کانکت رو به باغ
هتل یار
940,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
940,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
940,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
1,054,000
تومان
3 خرداد
جمعه
1,054,000
تومان
4 خرداد
شنبه
1,054,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
945,000
تومان
ایران هتل آنلاین
940,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
940,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
940,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
1,064,000
تومان
3 خرداد
جمعه
1,064,000
تومان
4 خرداد
شنبه
1,064,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
1,064,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,064,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
945,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
945,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
945,000
تومان
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
940,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
940,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
940,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
940,000
تومان
3 خرداد
جمعه
1,054,000
تومان
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
1,054,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
940,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
940,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
940,000
تومان
10 خرداد
جمعه
940,000
تومان
اقامت 24
1,090,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
1,090,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
1,090,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
1,090,000
تومان
3 خرداد
جمعه
1,090,000
تومان
4 خرداد
شنبه
1,090,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
1,746,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,746,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,746,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,746,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,746,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,090,000
تومان
امید-اتاق کانکت رو به حرم
اتاق کانکت رو به حرم
اسنپ تریپ
1,174,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
1,174,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
1,174,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
1,174,000
تومان
3 خرداد
جمعه
1,246,000
تومان
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
1,246,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,174,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,174,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,174,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,174,000
تومان
هتل یار
1,174,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
1,174,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
1,174,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
1,246,000
تومان
3 خرداد
جمعه
1,246,000
تومان
4 خرداد
شنبه
1,246,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
1,174,000
تومان
ایران هتل آنلاین
1,174,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
1,174,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
1,174,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
1,391,000
تومان
3 خرداد
جمعه
1,391,000
تومان
4 خرداد
شنبه
1,391,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
1,391,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,391,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,174,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,174,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,174,000
تومان
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
1,444,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
1,444,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
1,444,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
1,444,000
تومان
3 خرداد
جمعه
1,444,000
تومان
4 خرداد
شنبه
1,444,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
2,306,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
2,306,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
2,306,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
2,306,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
2,306,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,444,000
تومان
امید-آپارتمان دوخوابه رویال VIP
آپارتمان دوخوابه رویال VIP
هتل یار
1,449,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
1,449,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
1,449,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
1,653,000
تومان
3 خرداد
جمعه
1,653,000
تومان
4 خرداد
شنبه
1,653,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
1,449,000
تومان
ایران هتل آنلاین
1,449,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
1,449,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
1,449,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
1,663,000
تومان
3 خرداد
جمعه
1,663,000
تومان
4 خرداد
شنبه
1,663,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
1,663,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,663,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,449,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,449,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,449,000
تومان
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
2,042,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
2,042,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
2,042,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
2,042,000
تومان
3 خرداد
جمعه
2,042,000
تومان
4 خرداد
شنبه
2,042,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
3,250,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
3,250,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
3,250,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
3,250,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
3,250,000
تومان
10 خرداد
جمعه
2,042,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان امید مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
پرینت
روم سرویس
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
دستگاه واکس کفش
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
سالن بدنسازی رایگان
جکوزی رایگان
استخر رایگان
سونا رایگان
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
کافی شاپ 24 ساعته

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل مجلل درویشی مشهد
4.1
امتیاز کاربران
65
نظرات کاربران
اقامت 24
از 370,000 تومان
اسنپ تریپ
از 370,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 370,000 تومان
جاباما
از 370,000 تومان
علاءالدین
از 370,500 تومان
هتل یار
از 560,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 608,000 تومان
property-card-image
هتل مدینة الرضا مشهد
3.9
امتیاز کاربران
51
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 315,000 تومان
علاءالدین
از 319,000 تومان
هتل یار
از 320,000 تومان
جاباما
از 360,000 تومان
اقامت 24
از 428,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 428,000 تومان
اسنپ تریپ
از 428,000 تومان
property-card-image
هتل الماس 2 مشهد
3.9
امتیاز کاربران
65
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 394,000 تومان
هتل یار
از 394,000 تومان
جاباما
از 394,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 394,000 تومان
اسنپ تریپ
از 394,000 تومان
اقامت 24
از 394,000 تومان
علاءالدین
از 395,000 تومان
property-card-image
هتل قصرالضیافة مشهد
3.7
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 490,000 تومان
علاءالدین
از 495,000 تومان
جاباما
از 804,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 975,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سی نور مشهد
3.7
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران
علاءالدین
از 229,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 230,000 تومان
اسنپ تریپ
از 230,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 230,000 تومان
اقامت 24
از 230,000 تومان
هتل یار
از 230,000 تومان
جاباما
از 230,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی قصر مشهد
3.6
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
اقامت 24
از 330,000 تومان
هتل یار
از 330,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 330,000 تومان
اسنپ تریپ
از 330,000 تومان
علاءالدین
از 349,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 379,502 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل پارس مشهد
3.6
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
علاءالدین
از 269,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 274,000 تومان
اقامت 24
از 274,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 274,000 تومان
هتل یار
از 274,000 تومان
جاباما
از 302,000 تومان
اسنپ تریپ
از 302,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی هما 1 مشهد
3.9
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 309,000 تومان
علاءالدین
از 309,000 تومان
اسنپ تریپ
از 339,000 تومان
جاباما
از 339,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 339,000 تومان
اقامت 24
از 339,000 تومان
هتل یار
از 339,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی هما 2 مشهد
3.5
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران
اقامت 24
از 212,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 252,000 تومان
علاءالدین
از 255,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 282,000 تومان
اسنپ تریپ
از 282,000 تومان
هتل یار
از 282,000 تومان
جاباما
از 282,000 تومان
property-card-image
هتل پارسیس مشهد
3.8
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 192,000 تومان
اقامت 24
از 192,000 تومان
هتل یار
از 192,000 تومان
اسنپ تریپ
از 192,000 تومان
علاءالدین
از 195,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 198,000 تومان
جاباما
از 221,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی کوثر ناب مشهد
2.4
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 280,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 350,000 تومان
اسنپ تریپ
از 350,000 تومان
اقامت 24
از 350,000 تومان
علاءالدین
از 355,000 تومان
جاباما
از 358,000 تومان
هتل یار
از 390,000 تومان
property-card-image
هتل پردیسان مشهد
3.7
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 190,000 تومان
اسنپ تریپ
از 190,000 تومان
هتل یار
از 190,000 تومان
اقامت 24
از 190,000 تومان
علاءالدین
از 230,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 244,000 تومان
جاباما
از 244,000 تومان
property-card-image
هتل قصر طلایی مشهد
4.2
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 309,403 تومان
ایران مارکوپولو
از 330,000 تومان
اسنپ تریپ
از 365,000 تومان
هتل یار
از 368,000 تومان
علاءالدین
از 389,000 تومان
اقامت 24
از 392,000 تومان
جاباما
از 398,000 تومان
property-card-image
هتل عماد مشهد
2.4
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
علاءالدین
از 189,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 190,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آبان مشهد
3.8
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 194,000 تومان
اسنپ تریپ
از 194,000 تومان
اقامت 24
از 194,000 تومان
جاباما
از 200,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 220,000 تومان
علاءالدین
از 229,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل الغدیر مشهد
3
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اقامت 24
از 220,000 تومان
علاءالدین
از 412,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آسیا مشهد
3.5
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 145,000 تومان
هتل یار
از 152,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 152,000 تومان
اقامت 24
از 152,000 تومان
علاءالدین
از 287,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل خورشید تابان مشهد
4
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران
اقامت 24
از 135,000 تومان
اسنپ تریپ
از 135,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 234,000 تومان
علاءالدین
از 245,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان امید مشهد

(3 نظر)
نزديكي به حرم ومشرفيت بالكن به صحن حرم اقا عالي بود صبحانه منو ضعيفي داشت استخر بانوان نداشت پتوها وتشك خيلي راحت نبودند سيستم اشپزخانه كامل نبود ...
با سلام در خط دوم توضیحات ذیل کلمه طبعیت اشتباه میباشد اصلاح فرمایید. تبعیت درست میباشد نزدیک ترین مجموعه اقامتی به بارگاه امام هشتم شیعیان هتل آپارتمان امید است. هتل آپارتمان امید، هتلی نوساز، با معماری مدرن است که از جدیدترین استاندارهای صنعت هتلداری دنیا طبعیت می‌کند. برخی از آپارتمان‌های این هتل رو به باغ و
نقاط قوت:
بالکن که کاملا مشرف به حرم بود عالی بود. کیفیت غذا عالی برخورد پرسنل خیلی خیلی عالی دکوراسیون شیک لوازم کاملا تمیز
نقاط ضعف:
هزینه ی هتل یک مقدار بالاست درسته استخر داره ولی همه از استخر استفاده نمیکنن پس هزینه ی استخر رو بهتر از روی قیمت اتاق حذف کنن و یه مقدار قیمتر بشه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.