مهمانپذیر ممتاز مقدم مشهد

مشهد، خیابان نواب صفوی، بین خیابان نواب 5 و 7، مهمانپذیر مقدم
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران

معرفی مهمانپذیر ممتاز مقدم مشهد

هتل آپارتمان مقدم یکی از نزدیکترین هتلها به حرم میباشد( صحن اصلی صحن آزادی و به فاصه زمانی 5 دقیقه ای از حرم) و دسترسی فوق العاده ای به مراکز خرید شهر مشهد دارد، هتل دارای ۸۵ اتاق با ظرفیت 250نفر بوده و رستوران بزرگ با ظرفیت ۲۰۰ نفر، کافی شاپ، اینترنت پر سرعت و به خصوص غذاهای با کیفیت با برنج ایرانی میباشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مهمانپذیر ممتاز مقدم مشهد

مقدم-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
مقدم-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
مقدم-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
مقدم-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
مقدم-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
مقدم-سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
مقدم-آپارتمان چهارنفره (دوتخته+دوسرویس اضافه)
آپارتمان چهارنفره (دوتخته+دوسرویس اضافه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
مقدم-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
مقدم-آپارتمان شش نفره (چهارتخته+دوسرویس اضافه)
آپارتمان شش نفره (چهارتخته+دوسرویس اضافه)
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های مهمانپذیر ممتاز مقدم مشهد

صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

نظرات کاربران برای مهمانپذیر ممتاز مقدم مشهد

(6 نظر)
سلاماز اون چيزي كه بشه فكرش رو كرد افتضاح تر بود و متاسفانه بخاطر شلوغي نتونستيم جاي ديگه اي پيدا كنيم و ناچار شديم بمونيم چند روز! موارد مشكل دار رو عرض ميكنم كه اگر كسي خواست انتخاب كنه بدونه دقيقا با چه شرايطي روبرو خواهد شد! 1-هنگام ورود از ساعت 1 تا 3 نصفه شب تو لابي با چند تا بچه كوچيك معطل شديم و حتي يه نفر هم تو پذيرش هتل نبود كه اتاق بهمون بده يا حتي جوابمون رو بده!!!! 2-هنگام دادن اتاق دقيقا بدترين اتاقهارو بهمون اختصاص دادن چون از جاباما خريد كرده بوديم و اتاقهاي بهترشون رو براي مشتري هاي ديگه گذاشته بودن و اين رو اعلام هم كردن مسئولين هتل! 3-اتاق اول دقيقا كنار ورودي و پر سر و صدا ترين اتاق اين مهمانپذير بود كه اصلا نميشد توش استراحت كرد! اتاق دوم كنار دپوي زباله ها بود و اينقدر بوي گند ماهي ميداد كه نميشد توش نشست حتي يه دقيقه! اين اتاق دوم رو با دعوا ناچار شدن عوض كنن!!! و اونجا بود كه فهميديم اتاق خالي زياد بوده و براي كساي ديگه كنار گذاشته بودن! 4-جاكفشي نداشت و بايد كفشارو گوشه اتاق ميريختيم و تصور كنيد با بچه كوچيك چه مكافاتي ميشه! 5-هر كدوم از 5 تا تخت يه مدل بود چند تا چوبي چند تا فلزي! تشك ها مال دهه شصت ازين ابري هاي غير استاندارد و از صداي فنرهاي زير تخت اصلا نميشد روش استراحت كرد! 6-پتوها مال حدود 10 سال قبل و اينقدر كثيف كه بوي تعفن ميداد. وقتي اعتراض كرديم به مسئولاي هتل خيلي ريلكس گفتن شما زيادي حساسين و ماهي يه بار ميشوريم اينارو! ماهي يه بار!!!!! ما كه هيچ كدوم پتوهارو استفاده نكرديم از بس كثيف بود و بوي بد ميداد! 7-فرش 2 متري كه كف اتاق انداخته بودن اينقدر كثيف بود كه رنگش تغيير كرده بود و پر بود از جاي سوختگي با زغال و ...! من ناچار شدم بخاطر آلودگي زياد فرشهارو جمع كنم بذارم زير تخت كه بچه ها مريض نشن! 8-سيستم سرمايش اتاقا كولر آبيه اونم بصورتي كه هر 6 تا اتاق يه كولر مشترك داره كه تو راهرو كليداش نصبه! يكي از اين شيش تا اتاق سردش بشه كولر رو خاموش ميكنه و بقيه ميپزن از گرما تا يكي ديگه بياد روشن كنه! تو روز هم كه هوا گرمه خيلي جواب نميده! 9-اتاق دو خوابه اي كه دادن يكي از اتاقاش اينقدر كوچيك بود كه در اتاق پشت تخت بود و نميشد در رو بست! حالا شما در نظر بگيريد دو تا خونواده قرار بود با هم باشن و يكي ازينا حتي در اتاقشون رو هم نميتونستن ببندن كه زن و بچه شون راحت باشه! 10-حوله و مايع ظرفشويي و ظروف هيچي نداره درحاليكه به اسم سوئيت اتاق تحويل ميدن!!! 11-سرويس بهداشتيش حتي يه فن هواكش نداشت! 12-كل امكانات رفاهي اتاق يه يخچال قديمي، يه تلويزيون بسيار قديمي و داغون! و شيش تا استكان بود! همين! 13- با توجه به تعداد زياد اتاق و درهاي چوبي كه زيرش باز بود و عدم تذكر مسئولين مجموعه به مهمانها تقريبا صبح تا ظهر امكان استراحت تو اتاق نبود! 14-تعداد زيادي پله در ورودي مهانپذير كه براي افراد بيمار و مسن بسيار مشكل هست ولي هيچ جايي بهش هيچ اشاره نميشه موقع رزرو و پول دادن!!! 15-كاملا با اين عكسايي كه توي سايت هست متفاوت هست اتاق هاش (البته بعضي اتاق هاش اينجوريه و با كيفيت تره ولي اونهايي كه به ما دادن اصلا اينجوري نبود!) در كل از حداقل ها هم بسيار فاصله داشت و تنها وجه مثبتش نزديكي به حرم بود كه همين مسئله و اعتماد ما به جاباما باعث انتخابش شد كه متاسفانه اشتباه بود! همونجا اعتراض كرديم به جاباما كه حتما اينجارو عوض كنن و ما شكايت داريم كه گفتن پيگيري ميكنن و تهش فك كنم فقط تذكر دادن به مسئولان و ما ناچار شديم همونجا بمونيم. خواهشن اگر با خونواه ميخوايد سفر بريد اينجارو انتخاب نكنيد! درسته به حرم نزديكه ولي تو سفر زن و بچه آدم بايد آسايش داشته باشن! من تو اين يك هفته اي كه برگشتيم دو برابر هزينه اين مهمانپذير كثيف و بي كفيت خرج دارو و دكتر بچه هام كردم چون دچار بيماري ميكربي شدن كه منبعش آلودگيه!!! با تشكر از تاييد اين كامنت توسط جاباما
نقاط قوت:
مهمانپزیر ممتاز مقدم مشهد خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
اتاق خیلی کوچک بود امکانات اتاق خیلی ضعیف لوله های حمام فلزی بود
سلام دوتان خوبم هتلش خیلی به حرم نزدیکه پرسنلش خیلی خوبن به خصوص اقای پژنگ مدیر هتل کیفیت غذاهاش خوبه اتاقش نسبتا عالیه تنها حس بدی که داره فکر کنم نزدیک 15 تا پله ورودی داره همین بقیش عالیه حتما برید بر مبنای کیفیت و قیمت ارزش داره
من به همراه دوستان به این هتل اقامت داشتیم خیلی راضی بودیم ازهرلحاظ مخصوصا برخورد پرسنل
سلام این هتل به حرم به خصوص صحن اصلی حرم آزادی نزدیک هست غذاهاش خوبه قیمتش عالیه فقط ورودی به هتلش 10 تا شاید هم بیشتر پله میخوره اما طبقاتش اسانسور داره من و خانوادم که ازش راضی هستیم و بودیم
این هتل از لحاظ نزدیکی بسیار عالی می باشد به حرم مطهر خیلی نزدیک هست من از این هتل راضی هستم بر مبنای قیمت خیلی بهتر از هتلهای دیگر بود بازم قسمت بشه فقط به این هتل می ایم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مهمانپذیر ممتاز مقدم مشهد

مهمانان مهمانپذیر ممتاز مقدم مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مهمانپذیر ممتاز مقدم مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مهمانپذیر ممتاز مقدم مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مهمانپذیر ممتاز مقدم مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مهمانپذیر ممتاز مقدم مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.