هتل مدینة الرضا مشهد

مشهد، خیابان شیرازی، نبش شارستان رضوی
3.9
امتیاز کاربران
51
نظرات کاربران
معرفی هتل مدینة الرضا مشهد
هتل مدینةالرضا نزدیک ترین هتل پنچ ستاره مشهد از ورودی خیابان شیرازی به بارگاه ملکوتی امام رضا(علیه السلام) با محیطی فوق العاده زیبا، معماری اصیل ایرانی، نمای عالی و تجهیزات مدرن در سال ۱۳۹۲ افتتاح گردید. هتل مدینة الرضا با فضایی دلپذیر و با پرسنلی مجرب آماده پذیرایی و خدمت رسانی به شما مهمانان عزیز و زائران گرانقدر حضرت ثامن الحجج (علیه السلام) می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل مدینة الرضا
مدینة الرضا-یک تخته
یک تخته
ایران مارکوپولو
315,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
315,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
3 خرداد
جمعه
342,000
تومان
4 خرداد
شنبه
342,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
342,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
342,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
342,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
10 خرداد
جمعه
342,000
تومان
علاءالدین
319,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
319,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
3 خرداد
جمعه
355,000
تومان
4 خرداد
شنبه
355,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
355,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
355,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
355,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
10 خرداد
جمعه
355,000
تومان
هتل یار
320,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
320,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
357,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
357,000
تومان
3 خرداد
جمعه
357,000
تومان
4 خرداد
شنبه
357,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
357,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
357,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
357,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
357,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
357,000
تومان
10 خرداد
جمعه
357,000
تومان
جاباما
360,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
360,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
387,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
387,000
تومان
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
387,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
387,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
387,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
387,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
387,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
387,000
تومان
10 خرداد
جمعه
387,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
357,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
357,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
357,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
357,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
357,000
تومان
10 خرداد
جمعه
357,000
تومان
مدینة الرضا-دو تخته دابل استاندارد
دو تخته دابل استاندارد
ایران مارکوپولو
423,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
423,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
460,000
تومان
3 خرداد
جمعه
460,000
تومان
4 خرداد
شنبه
460,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
460,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
460,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
460,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
460,000
تومان
10 خرداد
جمعه
460,000
تومان
ایران هتل آنلاین
428,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
428,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
3 خرداد
جمعه
475,000
تومان
4 خرداد
شنبه
475,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
475,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
475,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
475,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
428,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
428,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
3 خرداد
جمعه
475,000
تومان
4 خرداد
شنبه
475,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
475,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
475,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
475,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
10 خرداد
جمعه
475,000
تومان
اسنپ تریپ
428,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
428,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
3 خرداد
جمعه
475,000
تومان
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
475,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
475,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
475,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
10 خرداد
جمعه
475,000
تومان
جاباما
468,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
468,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
3 خرداد
جمعه
505,000
تومان
4 خرداد
شنبه
505,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
505,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
505,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
505,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
10 خرداد
جمعه
505,000
تومان
مدینة الرضا-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
علاءالدین
425,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
425,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
3 خرداد
جمعه
475,000
تومان
4 خرداد
شنبه
475,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
475,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
475,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
475,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
10 خرداد
جمعه
475,000
تومان
هتل یار
428,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
428,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
3 خرداد
جمعه
475,000
تومان
4 خرداد
شنبه
475,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
475,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
475,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
475,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
10 خرداد
جمعه
475,000
تومان
اقامت 24
428,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
428,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
3 خرداد
جمعه
475,000
تومان
4 خرداد
شنبه
475,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
475,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
475,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
475,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
10 خرداد
جمعه
475,000
تومان
مدینة الرضا-دو تخته تویین استاندارد
دو تخته تویین استاندارد
اسنپ تریپ
428,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
428,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
3 خرداد
جمعه
475,000
تومان
4 خرداد
شنبه
475,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
475,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
475,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
475,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
10 خرداد
جمعه
475,000
تومان
مدینة الرضا-یک تخته استاندارد (فولبرد - منو بوفه)
یک تخته استاندارد (فولبرد - منو بوفه)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
435,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
435,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
435,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
435,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
435,000
تومان
10 خرداد
جمعه
435,000
تومان
مدینة الرضا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
519,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
519,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
575,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
575,000
تومان
3 خرداد
جمعه
575,000
تومان
4 خرداد
شنبه
575,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
575,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
575,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
575,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
575,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
575,000
تومان
10 خرداد
جمعه
575,000
تومان
ایران مارکوپولو
520,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
520,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
565,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
565,000
تومان
3 خرداد
جمعه
565,000
تومان
4 خرداد
شنبه
565,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
565,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
565,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
565,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
565,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
565,000
تومان
10 خرداد
جمعه
565,000
تومان
اسنپ تریپ
524,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
524,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
3 خرداد
جمعه
570,000
تومان
4 خرداد
شنبه
570,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
570,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
570,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
570,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
10 خرداد
جمعه
570,000
تومان
هتل یار
524,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
524,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
3 خرداد
جمعه
570,000
تومان
4 خرداد
شنبه
570,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
570,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
570,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
570,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
10 خرداد
جمعه
570,000
تومان
مدینة الرضا-سه تخته استاندارد(مسافر ایرانی)
سه تخته استاندارد(مسافر ایرانی)
ایران هتل آنلاین
524,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
524,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
3 خرداد
جمعه
570,000
تومان
4 خرداد
شنبه
570,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
570,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
570,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
570,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
564,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
564,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
610,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
610,000
تومان
3 خرداد
جمعه
610,000
تومان
4 خرداد
شنبه
610,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
610,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
610,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
610,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
610,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
610,000
تومان
10 خرداد
جمعه
610,000
تومان
مدینة الرضا-دو تخته دابل استاندارد (فولبرد - منو بوفه)
دو تخته دابل استاندارد (فولبرد - منو بوفه)
اسنپ تریپ
555,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
555,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
615,000
تومان
3 خرداد
جمعه
615,000
تومان
4 خرداد
شنبه
615,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
615,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
615,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
615,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
615,000
تومان
10 خرداد
جمعه
615,000
تومان
ایران هتل آنلاین
565,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
565,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
630,000
تومان
3 خرداد
جمعه
630,000
تومان
4 خرداد
شنبه
630,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
630,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
630,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
630,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
مدینة الرضا-دو تخته تویین استاندارد (فولبرد - منو بوفه)
دو تخته تویین استاندارد (فولبرد - منو بوفه)
اسنپ تریپ
555,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
555,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
615,000
تومان
3 خرداد
جمعه
615,000
تومان
4 خرداد
شنبه
615,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
615,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
615,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
615,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
615,000
تومان
10 خرداد
جمعه
615,000
تومان
مدینة الرضا-سه تخته رو به لابی
سه تخته رو به لابی
اقامت 24
564,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
564,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
610,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
610,000
تومان
3 خرداد
جمعه
610,000
تومان
4 خرداد
شنبه
610,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
610,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
610,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
610,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
610,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
610,000
تومان
10 خرداد
جمعه
610,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
مدینة الرضا-اتاق سه تخته برای مهمان خارجی
اتاق سه تخته برای مهمان خارجی
ایران هتل آنلاین
630,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
630,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
671,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
671,000
تومان
3 خرداد
جمعه
671,000
تومان
4 خرداد
شنبه
671,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
671,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
671,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
671,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
671,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
655,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
655,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
701,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
701,000
تومان
3 خرداد
جمعه
701,000
تومان
4 خرداد
شنبه
701,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
701,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
701,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
701,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
701,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
701,000
تومان
10 خرداد
جمعه
701,000
تومان
مدینة الرضا-دو تخته دابل لوکس
دو تخته دابل لوکس
ایران مارکوپولو
647,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
647,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
720,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
720,000
تومان
3 خرداد
جمعه
720,000
تومان
4 خرداد
شنبه
720,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
720,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
720,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
720,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
720,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
720,000
تومان
10 خرداد
جمعه
720,000
تومان
اقامت 24
652,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
652,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
723,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
723,000
تومان
3 خرداد
جمعه
723,000
تومان
4 خرداد
شنبه
723,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
723,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
723,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
723,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
723,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
723,000
تومان
10 خرداد
جمعه
723,000
تومان
اسنپ تریپ
652,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
652,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
723,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
723,000
تومان
3 خرداد
جمعه
723,000
تومان
4 خرداد
شنبه
723,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
723,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
723,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
723,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
723,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
723,000
تومان
10 خرداد
جمعه
723,000
تومان
هتل یار
652,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
652,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
723,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
723,000
تومان
3 خرداد
جمعه
723,000
تومان
4 خرداد
شنبه
723,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
723,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
723,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
723,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
723,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
723,000
تومان
10 خرداد
جمعه
723,000
تومان
جاباما
692,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
692,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
763,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
763,000
تومان
3 خرداد
جمعه
763,000
تومان
4 خرداد
شنبه
763,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
763,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
763,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
763,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
763,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
763,000
تومان
10 خرداد
جمعه
763,000
تومان
مدینة الرضا-سوئیت دوخوابه سه نفره
سوئیت دوخوابه سه نفره
علاءالدین
729,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
729,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
805,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
805,000
تومان
3 خرداد
جمعه
805,000
تومان
4 خرداد
شنبه
805,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
805,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
805,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
805,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
805,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
805,000
تومان
10 خرداد
جمعه
805,000
تومان
جاباما
990,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
990,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
1,094,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
1,094,000
تومان
3 خرداد
جمعه
1,094,000
تومان
4 خرداد
شنبه
1,094,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
1,094,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,094,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,094,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,094,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,094,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,094,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
مدینة الرضا-اتاق کانکت سه نفره
اتاق کانکت سه نفره
هتل یار
729,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
729,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
793,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
793,000
تومان
3 خرداد
جمعه
793,000
تومان
4 خرداد
شنبه
793,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
793,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
793,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
793,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
793,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
793,000
تومان
10 خرداد
جمعه
793,000
تومان
جاباما
769,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
769,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
833,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
833,000
تومان
3 خرداد
جمعه
833,000
تومان
4 خرداد
شنبه
833,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
833,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
833,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
833,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
833,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
833,000
تومان
10 خرداد
جمعه
833,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
793,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
793,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
793,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
793,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
793,000
تومان
10 خرداد
جمعه
793,000
تومان
مدینة الرضا-سه تخته استاندارد (فولبرد - منو بوفه)
سه تخته استاندارد (فولبرد - منو بوفه)
اسنپ تریپ
825,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
825,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
915,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
915,000
تومان
3 خرداد
جمعه
915,000
تومان
4 خرداد
شنبه
915,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
915,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
915,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
915,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
915,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
915,000
تومان
10 خرداد
جمعه
915,000
تومان
ایران هتل آنلاین
830,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
830,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
921,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
921,000
تومان
3 خرداد
جمعه
921,000
تومان
4 خرداد
شنبه
921,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
921,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
921,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
921,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
921,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
مدینة الرضا-اتاق کانکت چهار نفره
اتاق کانکت چهار نفره
ایران مارکوپولو
832,000 تومان
تقویم اتاق