هتل لاله مشهد

مشهد، خیابان کوهسنگی، نبش کوهسنگی 24
2.6
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران
معرفی هتل لاله مشهد
هتل سه ستاره لاله مشهد در سال ۱۳۷۳ در خیابان کوهسنگی افتتاح گردید. از بهترین ویژگی های این هتل نزدیکی به پارک کوهسنگی و دیگر اماکن تفریحی می‌باشد. هتل لاله با پرسنلی مجرب و آموزش دیده در هفت طبقه و ۱۰۱ واحد اقامتی آماده میزبانی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل لاله
لاله-اتاق دوتخته برای یک نفر
اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
181,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
181,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
181,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
181,000
تومان
3 خرداد
جمعه
181,000
تومان
4 خرداد
شنبه
181,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
181,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
181,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
181,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
181,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
181,000
تومان
10 خرداد
جمعه
181,000
تومان
لاله-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
187,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
187,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
187,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
187,000
تومان
3 خرداد
جمعه
187,000
تومان
4 خرداد
شنبه
187,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
187,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
187,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
187,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
187,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
187,000
تومان
10 خرداد
جمعه
187,000
تومان
اقامت 24
187,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
187,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
187,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
187,000
تومان
3 خرداد
جمعه
187,000
تومان
4 خرداد
شنبه
187,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
187,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
187,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
187,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
187,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
187,000
تومان
10 خرداد
جمعه
187,000
تومان
اسنپ تریپ
187,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
187,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
187,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
187,000
تومان
3 خرداد
جمعه
187,000
تومان
4 خرداد
شنبه
187,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
187,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
187,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
187,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
187,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
187,000
تومان
10 خرداد
جمعه
187,000
تومان
جاباما
210,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
210,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
3 خرداد
جمعه
210,000
تومان
4 خرداد
شنبه
210,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
210,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
210,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
210,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
10 خرداد
جمعه
210,000
تومان
هتل یار
211,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
211,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
211,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
211,000
تومان
3 خرداد
جمعه
211,000
تومان
4 خرداد
شنبه
211,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
211,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
211,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
211,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
211,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
211,000
تومان
10 خرداد
جمعه
211,000
تومان
لاله-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
240,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
240,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
3 خرداد
جمعه
240,000
تومان
4 خرداد
شنبه
240,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
240,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
240,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
240,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
10 خرداد
جمعه
240,000
تومان
اقامت 24
240,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
240,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
3 خرداد
جمعه
240,000
تومان
4 خرداد
شنبه
240,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
240,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
240,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
240,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
10 خرداد
جمعه
240,000
تومان
هتل یار
271,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
271,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
271,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
271,000
تومان
3 خرداد
جمعه
271,000
تومان
4 خرداد
شنبه
271,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
271,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
271,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
271,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
271,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
271,000
تومان
10 خرداد
جمعه
271,000
تومان
جاباما
284,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
284,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
284,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
284,000
تومان
3 خرداد
جمعه
284,000
تومان
4 خرداد
شنبه
284,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
284,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
284,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
284,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
284,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
284,000
تومان
10 خرداد
جمعه
284,000
تومان
لاله-سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
اسنپ تریپ
279,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
279,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
3 خرداد
جمعه
279,000
تومان
4 خرداد
شنبه
279,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
279,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
279,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
279,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
10 خرداد
جمعه
279,000
تومان
ایران هتل آنلاین
279,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
279,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
3 خرداد
جمعه
279,000
تومان
4 خرداد
شنبه
279,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
279,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
279,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
279,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
10 خرداد
جمعه
279,000
تومان
جاباما
311,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
311,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
311,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
311,000
تومان
3 خرداد
جمعه
311,000
تومان
4 خرداد
شنبه
311,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
311,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
311,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
311,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
311,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
311,000
تومان
10 خرداد
جمعه
311,000
تومان
لاله-آپارتمان دو خوابه چهارنفره
آپارتمان دو خوابه چهارنفره
ایران هتل آنلاین
530,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
530,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
530,000
تومان
3 خرداد
جمعه
530,000
تومان
4 خرداد
شنبه
530,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
530,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
530,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
530,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
530,000
تومان
10 خرداد
جمعه
530,000
تومان
اقامت 24
530,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
530,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
530,000
تومان
3 خرداد
جمعه
530,000
تومان
4 خرداد
شنبه
530,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
530,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
530,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
530,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
530,000
تومان
10 خرداد
جمعه
530,000
تومان
هتل یار
540,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
540,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
3 خرداد
جمعه
540,000
تومان
4 خرداد
شنبه
540,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
540,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
540,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
540,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
10 خرداد
جمعه
540,000
تومان
جاباما
586,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
586,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
586,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
586,000
تومان
3 خرداد
جمعه
586,000
تومان
4 خرداد
شنبه
586,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
586,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
586,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
586,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
586,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
586,000
تومان
10 خرداد
جمعه
586,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
لاله-آپارتمان چهارخوابه نه نفره
آپارتمان چهارخوابه نه نفره
اقامت 24
935,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
935,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
935,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
935,000
تومان
3 خرداد
جمعه
935,000
تومان
4 خرداد
شنبه
935,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
935,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
935,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
935,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
935,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
935,000
تومان
10 خرداد
جمعه
935,000
تومان
جاباما
946,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
946,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
946,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
946,000
تومان
3 خرداد
جمعه
946,000
تومان
4 خرداد
شنبه
946,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
946,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
946,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
946,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
946,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
946,000
تومان
10 خرداد
جمعه
946,000
تومان
هتل یار
956,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
956,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
956,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
956,000
تومان
3 خرداد
جمعه
956,000
تومان
4 خرداد
شنبه
956,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
956,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
956,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
956,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
956,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
956,000
تومان
10 خرداد
جمعه
956,000
تومان

امکانات اتاق های هتل لاله مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
روم سرویس 24 ساعته
سرویس رایگان به حرم
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
پرینت
کپسول اتش‌نشانی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
روزنامه
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
رستوران ایرانی
فتوکپی
ویلچر
فکس
خدمات بیدارباش
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
فضای بازی کودکان رایگان
کتابخانه

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل مجلل درویشی مشهد
4.1
امتیاز کاربران
65
نظرات کاربران
اقامت 24
از 370,000 تومان
اسنپ تریپ
از 370,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 370,000 تومان
جاباما
از 370,000 تومان
علاءالدین
از 370,500 تومان
هتل یار
از 560,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 608,000 تومان
property-card-image
هتل مدینة الرضا مشهد
3.9
امتیاز کاربران
51
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 315,000 تومان
علاءالدین
از 319,000 تومان
هتل یار
از 320,000 تومان
جاباما
از 360,000 تومان
اقامت 24
از 428,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 428,000 تومان
اسنپ تریپ
از 428,000 تومان
property-card-image
هتل الماس 2 مشهد
3.9
امتیاز کاربران
65
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 394,000 تومان
هتل یار
از 394,000 تومان
جاباما
از 394,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 394,000 تومان
اسنپ تریپ
از 394,000 تومان
اقامت 24
از 394,000 تومان
علاءالدین
از 395,000 تومان
property-card-image
هتل قصرالضیافة مشهد
3.7
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 490,000 تومان
علاءالدین
از 495,000 تومان
جاباما
از 804,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 975,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سی نور مشهد
3.7
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران
علاءالدین
از 229,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 230,000 تومان
اسنپ تریپ
از 230,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 230,000 تومان
اقامت 24
از 230,000 تومان
هتل یار
از 230,000 تومان
جاباما
از 230,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی قصر مشهد
3.6
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
اقامت 24
از 330,000 تومان
هتل یار
از 330,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 330,000 تومان
اسنپ تریپ
از 330,000 تومان
علاءالدین
از 349,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 379,502 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل پارس مشهد
3.6
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
علاءالدین
از 269,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 274,000 تومان
اقامت 24
از 274,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 274,000 تومان
هتل یار
از 274,000 تومان
جاباما
از 302,000 تومان
اسنپ تریپ
از 302,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی هما 1 مشهد
3.9
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 309,000 تومان
علاءالدین
از 309,000 تومان
اسنپ تریپ
از 339,000 تومان
جاباما
از 339,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 339,000 تومان
اقامت 24
از 339,000 تومان
هتل یار
از 339,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی هما 2 مشهد
3.5
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران
اقامت 24
از 212,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 252,000 تومان
علاءالدین
از 255,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 282,000 تومان
اسنپ تریپ
از 282,000 تومان
هتل یار
از 282,000 تومان
جاباما
از 282,000 تومان
property-card-image
هتل پارسیس مشهد
3.8
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 192,000 تومان
اقامت 24
از 192,000 تومان
هتل یار
از 192,000 تومان
اسنپ تریپ
از 192,000 تومان
علاءالدین
از 195,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 198,000 تومان
جاباما
از 221,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی کوثر ناب مشهد
2.4
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 280,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 350,000 تومان
اسنپ تریپ
از 350,000 تومان
اقامت 24
از 350,000 تومان
علاءالدین
از 355,000 تومان
جاباما
از 358,000 تومان
هتل یار
از 390,000 تومان
property-card-image
هتل پردیسان مشهد
3.7
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 190,000 تومان
اسنپ تریپ
از 190,000 تومان
هتل یار
از 190,000 تومان
اقامت 24
از 190,000 تومان
علاءالدین
از 230,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 244,000 تومان
جاباما
از 244,000 تومان
property-card-image
هتل قصر طلایی مشهد
4.2
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 309,403 تومان
ایران مارکوپولو
از 330,000 تومان
اسنپ تریپ
از 365,000 تومان
هتل یار
از 368,000 تومان
علاءالدین
از 389,000 تومان
اقامت 24
از 392,000 تومان
جاباما
از 398,000 تومان
property-card-image
هتل عماد مشهد
2.4
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
علاءالدین
از 189,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 190,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آبان مشهد
3.8
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 194,000 تومان
اسنپ تریپ
از 194,000 تومان
اقامت 24
از 194,000 تومان
جاباما
از 200,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 220,000 تومان
علاءالدین
از 229,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل الغدیر مشهد
3
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اقامت 24
از 220,000 تومان
علاءالدین
از 412,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آسیا مشهد
3.5
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 145,000 تومان
هتل یار
از 152,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 152,000 تومان
اقامت 24
از 152,000 تومان
علاءالدین
از 287,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل خورشید تابان مشهد
4
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران
اقامت 24
از 135,000 تومان
اسنپ تریپ
از 135,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 234,000 تومان
علاءالدین
از 245,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل لاله مشهد

(12 نظر)
دور از حرم ولی آرامش بخش...
این هتل را برای یکی از آشنایانم رزرو کردم و ایشون از اقامت در این هتل راضی بودند. ...
نقاط قوت:
از همه لحاظ خوب بود
نقاط ضعف:
اگر قصد از مسافرت زيارت امام رضا باشد از حرم دور هست .
خوب بود...
خوب بود...
خوب است ...
پاکیزگی و موقعیت مکانی...
اطاق و امکانات داخل اطاق بسیار معمولی و قدیمی می باشد. با این رنج قیمت امکان گرفتن هتل های به روز تری موجود می باشد...
ابتدای ورود به هتل با وجود رزرو اتاق با تخت دبل اما اتاق اماده نبود و تقریبا 1 ساعت منتظر شدیم تا اتاق را اماده کنند. اساسنسور بسیار کوچک چهار نفره دارد. سرعت اینترنت اصلا خوب نیست. در صبحانه املت و نیمرو و شیر ندارد. فضای پارکینگ به تعداد گفته شده در توضیحات جای ماشین ندارد . در مجموع هتل متوسطی هست....
هتل درسته قدیمیه اما اتاقهای تحویلی تمیز بودن. کارکنان پذیرش و نظافت فوق العاده خوش برخورد بودن .اما رستوران صبحانه که سلفه سری نیروی زحمت کش میزارو جمع میکنم.اما آقایی که واسه ناهار سفارش میگیره کلا طرز برخوردش در حد هتل نیست با یه سری خیلی خوبه یه سری بد!!!دیدم که میگما.کیفیت غذا خوب.و ما چهار نفر بودیم سه نفر از میز اردو استفاده کردیم که تو هزینه گارسون چهارنفرزد.قیمتی هم نداره.در کل رستوران نشده دل چسب نبود...
نظر مثبتی ندارم
وای فای اصلا کارایی نداره و جواب هم نمیده ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.