هتل لاله مشهد

مشهد، خیابان کوهسنگی، نبش کوهسنگی 24
2.6
امتیاز کاربران
51
نظرات کاربران
معرفی هتل لاله مشهد
هتل سه ستاره لاله مشهد در سال ۱۳۷۳ در خیابان کوهسنگی افتتاح گردید. از بهترین ویژگی های این هتل نزدیکی به پارک کوهسنگی و دیگر اماکن تفریحی می‌باشد. هتل لاله با پرسنلی مجرب و آموزش دیده در هفت طبقه و ۱۰۱ واحد اقامتی آماده میزبانی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل لاله مشهد
لاله-اتاق دوتخته برای یک نفر
اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
164,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
164,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
164,000
تومان
24 آبان
جمعه
164,000
تومان
25 آبان
شنبه
164,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
164,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
164,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
164,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
164,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
164,000
تومان
1 آذر
جمعه
164,000
تومان
2 آذر
شنبه
164,000
تومان
اسنپ تریپ
164,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
164,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
164,000
تومان
24 آبان
جمعه
164,000
تومان
25 آبان
شنبه
164,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
164,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
164,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
164,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
164,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
164,000
تومان
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
164,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
164,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
164,000
تومان
24 آبان
جمعه
164,000
تومان
25 آبان
شنبه
164,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
164,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
164,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
164,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
164,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
164,000
تومان
1 آذر
جمعه
164,000
تومان
2 آذر
شنبه
164,000
تومان
جاباما
179,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
179,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
179,000
تومان
24 آبان
جمعه
179,000
تومان
25 آبان
شنبه
179,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
179,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
179,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
179,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
179,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
179,000
تومان
1 آذر
جمعه
179,000
تومان
2 آذر
شنبه
179,000
تومان
لاله-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
191,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
191,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
191,000
تومان
24 آبان
جمعه
191,000
تومان
25 آبان
شنبه
191,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
191,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
191,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
191,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
191,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
191,000
تومان
1 آذر
جمعه
191,000
تومان
2 آذر
شنبه
191,000
تومان
جاباما
191,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
191,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
191,000
تومان
24 آبان
جمعه
191,000
تومان
25 آبان
شنبه
191,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
191,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
191,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
191,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
191,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
191,000
تومان
1 آذر
جمعه
191,000
تومان
2 آذر
شنبه
191,000
تومان
ایران هتل آنلاین
191,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
191,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
191,000
تومان
24 آبان
جمعه
191,000
تومان
25 آبان
شنبه
191,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
191,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
191,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
191,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
191,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
191,000
تومان
1 آذر
جمعه
191,000
تومان
2 آذر
شنبه
191,000
تومان
اسنپ تریپ
191,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
191,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
191,000
تومان
24 آبان
جمعه
191,000
تومان
25 آبان
شنبه
191,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
191,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
191,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
191,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
191,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
191,000
تومان
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
191,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
191,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
191,000
تومان
24 آبان
جمعه
191,000
تومان
25 آبان
شنبه
191,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
191,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
191,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
191,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
191,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
191,000
تومان
1 آذر
جمعه
191,000
تومان
2 آذر
شنبه
191,000
تومان
لاله-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
اقامت 24
271,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
271,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
271,000
تومان
24 آبان
جمعه
271,000
تومان
25 آبان
شنبه
271,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
271,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
271,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
271,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
271,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
271,000
تومان
1 آذر
جمعه
271,000
تومان
2 آذر
شنبه
271,000
تومان
اسنپ تریپ
271,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
271,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
271,000
تومان
24 آبان
جمعه
271,000
تومان
25 آبان
شنبه
271,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
271,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
271,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
271,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
271,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
271,000
تومان
24 آبان
جمعه
271,000
تومان
25 آبان
شنبه
271,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
271,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
271,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
271,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
271,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
271,000
تومان
1 آذر
جمعه
271,000
تومان
2 آذر
شنبه
271,000
تومان
ایران هتل آنلاین
271,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
271,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
271,000
تومان
24 آبان
جمعه
271,000
تومان
25 آبان
شنبه
271,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
271,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
271,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
271,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
271,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
271,000
تومان
1 آذر
جمعه
271,000
تومان
2 آذر
شنبه
271,000
تومان
جاباما
271,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
271,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
271,000
تومان
24 آبان
جمعه
271,000
تومان
25 آبان
شنبه
271,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
271,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
271,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
271,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
271,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
271,000
تومان
1 آذر
جمعه
271,000
تومان
2 آذر
شنبه
271,000
تومان
لاله-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ایران هتل آنلاین
191,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
191,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
191,000
تومان
24 آبان
جمعه
191,000
تومان
25 آبان
شنبه
191,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
191,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
191,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
191,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
191,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
191,000
تومان
1 آذر
جمعه
191,000
تومان
2 آذر
شنبه
191,000
تومان
اسنپ تریپ
191,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
191,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
191,000
تومان
24 آبان
جمعه
191,000
تومان
25 آبان
شنبه
191,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
191,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
191,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
191,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
191,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
191,000
تومان
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
لاله-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
24 آبان
جمعه
250,000
تومان
25 آبان
شنبه
250,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
250,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
250,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
250,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
1 آذر
جمعه
250,000
تومان
2 آذر
شنبه
250,000
تومان
اسنپ تریپ
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
24 آبان
جمعه
250,000
تومان
25 آبان
شنبه
250,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
250,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
250,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
250,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
24 آبان
جمعه
250,000
تومان
25 آبان
شنبه
250,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
250,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
250,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
250,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
1 آذر
جمعه
250,000
تومان
2 آذر
شنبه
250,000
تومان
جاباما
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
24 آبان
جمعه
250,000
تومان
25 آبان
شنبه
250,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
250,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
250,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
250,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
1 آذر
جمعه
250,000
تومان
2 آذر
شنبه
250,000
تومان
ایران هتل آنلاین
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
24 آبان
جمعه
250,000
تومان
25 آبان
شنبه
250,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
250,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
250,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
250,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
1 آذر
جمعه
250,000
تومان
2 آذر
شنبه
250,000
تومان
لاله-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
520,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
520,000
تومان
24 آبان
جمعه
520,000
تومان
25 آبان
شنبه
520,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
520,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
520,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
520,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
520,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
520,000
تومان
1 آذر
جمعه
520,000
تومان
2 آذر
شنبه
520,000
تومان
هتل یار
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
520,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
520,000
تومان
24 آبان
جمعه
520,000
تومان
25 آبان
شنبه
520,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
520,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
520,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
520,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
520,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
520,000
تومان
1 آذر
جمعه
520,000
تومان
2 آذر
شنبه
520,000
تومان
اسنپ تریپ
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
520,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
520,000
تومان
24 آبان
جمعه
520,000
تومان
25 آبان
شنبه
520,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
520,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
520,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
520,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
520,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
520,000
تومان
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
520,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
520,000
تومان
24 آبان
جمعه
520,000
تومان
25 آبان
شنبه
520,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
520,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
520,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
520,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
520,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
520,000
تومان
1 آذر
جمعه
520,000
تومان
2 آذر
شنبه
520,000
تومان
جاباما
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
520,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
520,000
تومان
24 آبان
جمعه
520,000
تومان
25 آبان
شنبه
520,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
520,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
520,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
520,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
520,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
520,000
تومان
1 آذر
جمعه
520,000
تومان
2 آذر
شنبه
520,000
تومان
لاله-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
375,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
375,000
تومان
24 آبان
جمعه
375,000
تومان
25 آبان
شنبه
375,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
375,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
375,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
375,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
375,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
375,000
تومان
1 آذر
جمعه
375,000
تومان
2 آذر
شنبه
375,000
تومان
اسنپ تریپ
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
375,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
375,000
تومان
24 آبان
جمعه
375,000
تومان
25 آبان
شنبه
375,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
375,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
375,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
375,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
375,000
تومان
24 آبان
جمعه
375,000
تومان
25 آبان
شنبه
375,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
375,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
375,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
375,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
375,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
375,000
تومان
1 آذر
جمعه
375,000
تومان
2 آذر
شنبه
375,000
تومان
ایران هتل آنلاین
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
390,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
390,000
تومان
24 آبان
جمعه
390,000
تومان
25 آبان
شنبه
390,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
390,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
390,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
390,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
390,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
390,000
تومان
1 آذر
جمعه
390,000
تومان
2 آذر
شنبه
390,000
تومان
لاله-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
331,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
331,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
331,000
تومان
24 آبان
جمعه
331,000
تومان
25 آبان
شنبه
331,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
331,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
331,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
331,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
331,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
331,000
تومان
1 آذر
جمعه
331,000
تومان
2 آذر
شنبه
331,000
تومان
هتل یار
331,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
331,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
331,000
تومان
24 آبان
جمعه
331,000
تومان
25 آبان
شنبه
331,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
331,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
331,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
331,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
331,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
331,000
تومان
1 آذر
جمعه
331,000
تومان
2 آذر
شنبه
331,000
تومان
ایران هتل آنلاین
346,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
346,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
346,000
تومان
24 آبان
جمعه
346,000
تومان
25 آبان
شنبه
346,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
346,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
346,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
346,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
346,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
346,000
تومان
1 آذر
جمعه
346,000
تومان
2 آذر
شنبه
346,000
تومان
لاله-آپارتمان چهارخوابه نه نفره
آپارتمان چهارخوابه نه نفره
اقامت 24
936,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
936,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
936,000
تومان
24 آبان
جمعه
936,000
تومان
25 آبان
شنبه
936,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
936,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
936,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
936,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
936,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
936,000
تومان
1 آذر
جمعه
936,000
تومان
2 آذر
شنبه
936,000
تومان
اسنپ تریپ
936,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
936,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
936,000
تومان
24 آبان
جمعه
936,000
تومان
25 آبان
شنبه
936,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
936,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
936,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
936,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
936,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
936,000
تومان
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
936,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
936,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
936,000
تومان
24 آبان
جمعه
936,000
تومان
25 آبان
شنبه
936,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
936,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
936,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
936,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
936,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
936,000
تومان
1 آذر
جمعه
936,000
تومان
2 آذر
شنبه
936,000
تومان
جاباما
936,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
936,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
936,000
تومان
24 آبان
جمعه
936,000
تومان
25 آبان
شنبه
936,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
936,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
936,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
936,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
936,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
936,000
تومان
1 آذر
جمعه
936,000
تومان
2 آذر
شنبه
936,000
تومان
ایران هتل آنلاین
936,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
936,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
936,000
تومان
24 آبان
جمعه
936,000
تومان
25 آبان
شنبه
936,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
936,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
936,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
936,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
936,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
936,000
تومان
1 آذر
جمعه
936,000
تومان
2 آذر
شنبه
936,000
تومان

امکانات اتاق های هتل لاله مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
روم سرویس 24 ساعته
سرویس رایگان به حرم
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
پرینت
کپسول اتش‌نشانی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
روزنامه
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
رستوران ایرانی
فتوکپی
ویلچر
فکس
خدمات بیدارباش
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
فضای بازی کودکان رایگان
کتابخانه
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
اينترنت در اتاق
خدمات اینترنتی
خودپرداز
نمای خیابان
پارک بازی كودكان
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سرويس به حرم رايگان
رادیو

آدرس هتل لاله مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل لاله مشهد

(51 نظر)
باعرض سلام لابی خوب وتمیزی داشت پذیرایی صبحونشون خیلی خوب بود اتاقشون شیک نبود نکرده بودند تراس اتاق رو بهش برسند وتمیز کنند سرویسهاش تمیز نبود
با توجه به قدیمی بودن هتل به نظر می رسد جهت بازسازی هتل و نو کردن تجهیزات آن اقدام گردد ضمنا چایساز در هتل های با درجه پایین وجود دارد که در این هتل نبود صبحانه در حد هتل ۳ ستاره نیست و به نظر می رسد مدیریت هزینه در آن اعمال می گردد تلویزیون هتل نیز کوچک بود و ال ای دی یا ال سی دی نبود حسن بزرگ هتل داشتن پارکینگ و سرویس حرم بود
با توجه به قدیمی بودن هتل به نظر می رسد جهت بازسازی هتل و نو کردن تجهیزات آن اقدام گردد ضمنا چایساز در هتل های با درجه پایین وجود دارد که در این هتل نبود صبحانه در حد هتل ۳ ستاره نیست و به نظر می رسد مدیریت هزینه در آن اعمال می گردد تلویزیون هتل نیز کوچک بود و ال ای دی یا ال سی دی نبود حسن بزرگ هتل داشتن پارکینگ و سرویس حرم بود
سلام باتوجه به تجربیات اقامت در سال های قبل پرسنل هتل بسیار خوش برخورد و رسیدگی عالی بود اما سرویس برای حرم قبلا دو سرویس و با زمان های کوتاه بود که این سری تبدیل به یک سرویس شده بود و زمان های طولانی که امیدوارم تغییر یابد
سلام باتوجه به تجربیات اقامت در سال های قبل پرسنل هتل بسیار خوش برخورد و رسیدگی عالی بود اما سرویس برای حرم قبلا دو سرویس و با زمان های کوتاه بود که این سری تبدیل به یک سرویس شده بود و زمان های طولانی که امیدوارم تغییر یابد
برای کسانی که از محیط پر ازدحام اطراف حرم خسته شدند جای مناسبی هست.ولی به همون میزان دوره.
نقاط قوت:
کاملا راضی بودیم
نقاط ضعف:
دیده نشد
سلام من چندیدن بار تو سالهای گذشته به این هتل رفتم و متاسفانه هر سال افتش محسوس بود ولی امسال دیگه خیلی محسوس بود نظافت روزانه تعطیل بعلاوه اینکه منوی صبحانه تنوعش کم بود و همچنین رسیدگی نکردن به خود هتل و اتاقها.
سلام من چندیدن بار تو سالهای گذشته به این هتل رفتم و متاسفانه هر سال افتش محسوس بود ولی امسال دیگه خیلی محسوس بود نظافت روزانه تعطیل بعلاوه اینکه منوی صبحانه تنوعش کم بود و همچنین رسیدگی نکردن به خود هتل و اتاقها.
نقاط قوت:
فقط پارکینگ خوب بود
نقاط ضعف:
برخورد بد کارکنان امکانات ضعیف اتاق بد بودن سرویس بهداشتی بد بودن غذا
همه چی عالی. هم کارکنان مودب هم فضا و قیمت و امکانات مناسب
پرسنل هتل بسیار مودب و خوش برخورد بودند و کمال تشکر را از پرسنل هتل دارم تنها ضعف مشاهده شده در تمیزی ملافه های تخت خوابها در اتاق هتل بوده که امیدوارم این مورد لحاظ گردد
پرسنل هتل بسیار مودب و خوش برخورد بودند و کمال تشکر را از پرسنل هتل دارم تنها ضعف مشاهده شده در تمیزی ملافه های تخت خوابها در اتاق هتل بوده که امیدوارم این مورد لحاظ گردد
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
هتل قدیمیه آسانسورش کوچیکه کاشی سرامیک داخل سرویس قدیمی اتوبوس هتل خیلی قدیمی کولر نداشت داخل اتاق سرویس فرنگی نداشت
سلام.داخل اتاق یه سری موارد مشکل داشت که اطلاع دادم و سریعا رفع شد/فقط بابت رستوران باید بگم غذای خوبی نداره /هتل قانون کنسلی نداره/هتل نیاز به بازسازی داره/در کل هتل معمولی بود
سلام.داخل اتاق یه سری موارد مشکل داشت که اطلاع دادم و سریعا رفع شد/فقط بابت رستوران باید بگم غذای خوبی نداره /هتل قانون کنسلی نداره/هتل نیاز به بازسازی داره/در کل هتل معمولی بود
برخورد کارکنان عالی ..فقط غذا یکم کیفیتش خوب نبود.
برخورد کارکنان عالی ..فقط غذا یکم کیفیتش خوب نبود.
کیفیت مناسبی داشت و از سرویس رایگان برای حرم راضی بودم .
کیفیت مناسبی داشت و از سرویس رایگان برای حرم راضی بودم .
مناسب بودن فضای اتاق با تعداد نفرات، نقاشی و تمیزی اتاق به تازگی انجام گردیده بود ، کم بودن تعداد آسانسورها و کوچک بودن فضای آسانسورها، عدم وجود کتری برقی در اتاق ، عدم وجود بطری آب مجانی و چای کیسه ای بر اساس تعداد نفرات و‌ شارژ بصورت روزانه ، در مورد غذا نیز بدلیل عدم استفاده نمیتوانم اظهار نظری کنم، میز صبحانه نیز در حد هتل مناسب بود فقط در بعضی از مواقع تمیز کردن میز و شارژ بعضی از اقلام صبحانه مانند قوری چای به کندی انجام میگرفت رفتار کارکنان هتل مناسب بود اینترنت نیز در اتاق موجود بود که البته در طول روز سرعت کند بوده و همچنین دارای محدودیت بود، عدم تعداد صندلی مناسب به تعداد نفرات، سیستم گرمایشی مناسب با توجه به اوضاع جوی مشهد
مناسب بودن فضای اتاق با تعداد نفرات، نقاشی و تمیزی اتاق به تازگی انجام گردیده بود ، کم بودن تعداد آسانسورها و کوچک بودن فضای آسانسورها، عدم وجود کتری برقی در اتاق ، عدم وجود بطری آب مجانی و چای کیسه ای بر اساس تعداد نفرات و‌ شارژ بصورت روزانه ، در مورد غذا نیز بدلیل عدم استفاده نمیتوانم اظهار نظری کنم، میز صبحانه نیز در حد هتل مناسب بود فقط در بعضی از مواقع تمیز کردن میز و شارژ بعضی از اقلام صبحانه مانند قوری چای به کندی انجام میگرفت رفتار کارکنان هتل مناسب بود اینترنت نیز در اتاق موجود بود که البته در طول روز سرعت کند بوده و همچنین دارای محدودیت بود، عدم تعداد صندلی مناسب به تعداد نفرات، سیستم گرمایشی مناسب با توجه به اوضاع جوی مشهد
با سلام. همانطور گه در تیتر نوشتم، هتل به بازسازی اساسی نیاز مبرم دارد. همه اجزا و تجهیزات هتل، مستهلک و از رده خارج است. تختها، تشکها، مبلها، روشنایی، پنجره ها، آیینه ها، سرویس بهداشتی، شیر آلات، تلویزیونها و حتی دمپایی ها و دربهای ورودی واحدها و همچنین آسانسورها و راهروها و رستوران و تجهیزات مربوطه بایستی به روز رسانی شوند. همگی از رده خارج است. غذاها اصلا کیفیت خوبی نداشت و متنوع نبود. صبحانه هم چیز خاصی بجز پنیر قالبی گچی و کره و مربای یک نفره، چیز دیگری نداشت. املت پر از آب بود و بی مزه. لوبیا هم انگار آب جوش به آن اضافه شده. همه موارد بالا را به مدیریت هتل نیز اعلام کردم و همه را قبول داشتند و گفتند که برآورد هزینه شده و بزودی برای بازسازی اقدام خواهند کرد. با تشکر
با سلام. همانطور گه در تیتر ن