هتل لاله مشهد

مشهد، خیابان کوهسنگی، نبش کوهسنگی 24
2.6
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران
معرفی هتل لاله مشهد
هتل سه ستاره لاله مشهد در سال ۱۳۷۳ در خیابان کوهسنگی افتتاح گردید. از بهترین ویژگی های این هتل نزدیکی به پارک کوهسنگی و دیگر اماکن تفریحی می‌باشد. هتل لاله با پرسنلی مجرب و آموزش دیده در هفت طبقه و ۱۰۱ واحد اقامتی آماده میزبانی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل لاله
لاله-اتاق دوتخته برای یک نفر
اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
181,000
تومان
4 مرداد
جمعه
181,000
تومان
5 مرداد
شنبه
181,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
181,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
181,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
181,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
181,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
181,000
تومان
11 مرداد
جمعه
181,000
تومان
12 مرداد
شنبه
181,000
تومان
لاله-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
187,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
187,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
187,000
تومان
4 مرداد
جمعه
187,000
تومان
5 مرداد
شنبه
187,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
187,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
187,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
187,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
187,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
187,000
تومان
11 مرداد
جمعه
187,000
تومان
12 مرداد
شنبه
187,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
186,600
تومان
4 مرداد
جمعه
186,600
تومان
5 مرداد
شنبه
186,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
186,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
186,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
186,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
186,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
186,600
تومان
11 مرداد
جمعه
186,600
تومان
12 مرداد
شنبه
186,600
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
187,000
تومان
4 مرداد
جمعه
187,000
تومان
5 مرداد
شنبه
187,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
187,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
187,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
187,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
187,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
187,000
تومان
11 مرداد
جمعه
187,000
تومان
12 مرداد
شنبه
187,000
تومان
لاله-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
4 مرداد
جمعه
240,000
تومان
5 مرداد
شنبه
240,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
240,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
240,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
240,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
11 مرداد
جمعه
240,000
تومان
12 مرداد
شنبه
240,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
239,600
تومان
4 مرداد
جمعه
239,600
تومان
5 مرداد
شنبه
239,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
239,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
239,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
239,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
239,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
239,600
تومان
11 مرداد
جمعه
239,600
تومان
12 مرداد
شنبه
239,600
تومان
لاله-سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
ایران هتل آنلاین
279,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
4 مرداد
جمعه
279,000
تومان
5 مرداد
شنبه
279,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
279,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
279,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
279,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
11 مرداد
جمعه
279,000
تومان
12 مرداد
شنبه
279,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
لاله-آپارتمان دو خوابه چهارنفره
آپارتمان دو خوابه چهارنفره
ایران هتل آنلاین
530,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
530,000
تومان
4 مرداد
جمعه
530,000
تومان
5 مرداد
شنبه
530,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
530,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
530,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
530,000
تومان
11 مرداد
جمعه
530,000
تومان
12 مرداد
شنبه
530,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
530,000
تومان
4 مرداد
جمعه
530,000
تومان
5 مرداد
شنبه
530,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
530,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
530,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
530,000
تومان
11 مرداد
جمعه
530,000
تومان
12 مرداد
شنبه
530,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
528,500
تومان
4 مرداد
جمعه
528,500
تومان
5 مرداد
شنبه
528,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
528,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
528,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
528,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
528,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
528,500
تومان
11 مرداد
جمعه
528,500
تومان
12 مرداد
شنبه
528,500
تومان
لاله-آپارتمان چهارخوابه نه نفره
آپارتمان چهارخوابه نه نفره
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
934,400
تومان
4 مرداد
جمعه
934,400
تومان
5 مرداد
شنبه
934,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
934,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
934,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
934,400
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
934,400
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
934,400
تومان
11 مرداد
جمعه
934,400
تومان
12 مرداد
شنبه
934,400
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
935,000
تومان
4 مرداد
جمعه
935,000
تومان
5 مرداد
شنبه
935,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
935,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
935,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
935,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
935,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
935,000
تومان
11 مرداد
جمعه
935,000
تومان
12 مرداد
شنبه
935,000
تومان

امکانات اتاق های هتل لاله مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
روم سرویس 24 ساعته
سرویس رایگان به حرم
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
پرینت
کپسول اتش‌نشانی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
روزنامه
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
رستوران ایرانی
فتوکپی
ویلچر
فکس
خدمات بیدارباش
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
فضای بازی کودکان رایگان
کتابخانه
خودپرداز

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل مجلل درویشی مشهد
4.1
امتیاز کاربران
65
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 465,000 تومان
هتل یار
از 465,500 تومان
اقامت 24
از 703,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 703,000 تومان
اسنپ تریپ
از 750,000 تومان
جاباما
از 1,035,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل قصرالضیافة مشهد
3.7
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 555,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 559,000 تومان
اسنپ تریپ
از 591,760 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل سی نور مشهد
3.7
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 436,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 436,000 تومان
اسنپ تریپ
از 490,000 تومان
هتل یار
از 490,000 تومان
اقامت 24
از 621,000 تومان
جاباما
از 621,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل پارس مشهد
3.6
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
علاءالدین
از 269,000 تومان
اسنپ تریپ
از 270,000 تومان
اقامت 24
از 270,000 تومان
هتل یار
از 270,000 تومان
جاباما
از 270,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 341,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل الماس 2 مشهد
3.9
امتیاز کاربران
65
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 469,000 تومان
جاباما
از 469,000 تومان
هتل یار
از 478,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 478,000 تومان
اقامت 24
از 1,331,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل بین المللی کوثر ناب مشهد
2.4
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
اقامت 24
از 374,000 تومان
هتل یار
از 374,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 385,000 تومان
اسنپ تریپ
از 388,960 تومان
ایران هتل آنلاین
از 1,102,000 تومان
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل مدینة الرضا مشهد
3.9
امتیاز کاربران
51
نظرات کاربران
علاءالدین
از 409,000 تومان
هتل یار
از 410,000 تومان
جاباما
از 410,000 تومان
اسنپ تریپ
از 550,000 تومان
اقامت 24
از 550,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 1,660,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل پارسیس مشهد
3.8
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران
علاءالدین
از 275,000 تومان
اقامت 24
از 289,000 تومان
جاباما
از 289,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 289,000 تومان
هتل یار
از 402,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 402,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل بین المللی هما 2 مشهد
3.5
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 290,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 295,000 تومان
اسنپ تریپ
از 358,000 تومان
اقامت 24
از 358,000 تومان
هتل یار
از 358,000 تومان
جاباما
از 368,000 تومان
علاءالدین
از 399,000 تومان
property-card-image
هتل قصر طلایی مشهد
4.2
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 470,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 470,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بین المللی هما 1 مشهد
3.9
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 349,000 تومان
اقامت 24
از 349,000 تومان
هتل یار
از 349,000 تومان
جاباما
از 349,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 370,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 715,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل میثاق مشهد
3.5
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران
علاءالدین
از 159,000 تومان
اقامت 24
از 162,000 تومان
هتل یار
از 162,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 162,000 تومان
اسنپ تریپ
از 164,000 تومان
جاباما
از 166,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل رفاه مشهد
4.5
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 248,000 تومان
علاءالدین
از 255,000 تومان
هتل یار
از 257,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 257,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آسیا مشهد
3.5
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
اقامت 24
از 162,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل توریست توس مشهد
3.3
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
هتل یار
از 225,000 تومان
علاءالدین
از 225,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل خورشید تابان مشهد
4
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 195,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 291,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل لاله مشهد

(15 نظر)
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
هتل قدیمیه آسانسورش کوچیکه کاشی سرامیک داخل سرویس قدیمی اتوبوس هتل خیلی قدیمی کولر نداشت داخل اتاق سرویس فرنگی نداشت
برخورد کارکنان عالی ..فقط غذا یکم کیفیتش خوب نبود....
کیفیت مناسبی داشت و از سرویس رایگان برای حرم راضی بودم ....
مناسب بودن فضای اتاق با تعداد نفرات، نقاشی و تمیزی اتاق به تازگی انجام گردیده بود ، کم بودن تعداد آسانسورها و کوچک بودن فضای آسانسورها، عدم وجود کتری برقی در اتاق ، عدم وجود بطری آب مجانی و چای کیسه ای بر اساس تعداد نفرات و‌ شارژ بصورت روزانه ، در مورد غذا نیز بدلیل عدم استفاده نمیتوانم اظهار نظری کنم، میز صبحانه نیز در حد هتل مناسب بود فقط در بعضی از مواقع تمیز کردن میز و شارژ بعضی از اقلام صبحانه مانند قوری چای به کندی انجام میگرفت رفتار کارکنان هتل مناسب بود اینترنت نیز در اتاق موجود بود که البته در طول روز سرعت کند بوده و همچنین دارای محدودیت بود، عدم تعداد صندلی مناسب به تعداد نفرات، سیستم گرمایشی مناسب با توجه به اوضاع جوی مشهد...
با سلام. همانطور گه در تیتر نوشتم، هتل به بازسازی اساسی نیاز مبرم دارد. همه اجزا و تجهیزات هتل، مستهلک و از رده خارج است. تختها، تشکها، مبلها، روشنایی، پنجره ها، آیینه ها، سرویس بهداشتی، شیر آلات، تلویزیونها و حتی دمپایی ها و دربهای ورودی واحدها و همچنین آسانسورها و راهروها و رستوران و تجهیزات مربوطه بایستی به روز رسانی شوند. همگی از رده خارج است. غذاها اصلا کیفیت خوبی نداشت و متنوع نبود. صبحانه هم چیز خاصی بجز پنیر قالبی گچی و کره و مربای یک نفره، چیز دیگری نداشت. املت پر از آب بود و بی مزه. لوبیا هم انگار آب جوش به آن اضافه شده. همه موارد بالا را به مدیریت هتل نیز اعلام کردم و همه را قبول داشتند و گفتند که برآورد هزینه شده و بزودی برای بازسازی اقدام خواهند کرد. با تشکر ...
با احترام و خوش برخورد نبودند...
غذا و صبحونه تنوع نداشت. به نظرم قیمت رو بالا ببرن ولی مثل سال های قبل بهتر رسیدگی کنن...
خوب بود.
با سلام و احترام . اینترنت هتل کلا قطع بود. اتاق من اینترنت گوشیم هم اصلا جواب نمیداد. غذا تنوع نداشت . متاسفانه چایی ها در اتاق بسیار سرد سرو میشد و با آبی که جوش نبود تهیه میشد. سیستم گرمایشی اتاق من ایراد داشت و وقتی مسول تاسیسات اومد برای تعمیر با همون کفش بیرون روی موکت اومد. تلویزیون اتاق من که خدایی در حد برفک بود و سه مرتبه به پذیرش اعلام کردم. تو یخچال در ظرف جا یخچی مو بود . **** اما برخورد کارکنان هتل به قدری خوب بود که راه اعتراض و ابراز نارحتی رواز آدم سلب میکرد . من روز دوم هتل عوض کردم. ...
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل داشتن پارکینگ که اکثر هتل ها ندارند سروییس رفت و برگشت به حرم بنده بشخصه خی ل ی راضی بودم وقتی رسیدم اتاق رو تحویل گرفتم دیدم فنکوئل خیلی گرم نیست گزارش دادم کمتر از سه دقیقه اومدند اشکالو رفع کردند
نقاط ضعف:
قدیمی بودن بنای هتل (سرامیک کف سرویس و ظاهر اتاق ولی واقعا تمیز بود)
نکات منفی توالت و حمام کوچک و چسبیده بهم آسانسور کوچک نبودن مبل در سوئیت جهت نشستن نکات مثبت صبحانه خوب تمیز دارای پارکینگ ...
وای فای اصلا کارایی نداره و جواب هم نمیده ...
نظر مثبتی ندارم
ابتدای ورود به هتل با وجود رزرو اتاق با تخت دبل اما اتاق اماده نبود و تقریبا 1 ساعت منتظر شدیم تا اتاق را اماده کنند. اساسنسور بسیار کوچک چهار نفره دارد. سرعت اینترنت اصلا خوب نیست. در صبحانه املت و نیمرو و شیر ندارد. فضای پارکینگ به تعداد گفته شده در توضیحات جای ماشین ندارد . در مجموع هتل متوسطی هست....
نقاط قوت:
از همه لحاظ خوب بود
نقاط ضعف:
اگر قصد از مسافرت زيارت امام رضا باشد از حرم دور هست .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.