هتل لاله مشهد

مشهد، خیابان کوهسنگی، نبش کوهسنگی 24
2.6
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
معرفی هتل لاله مشهد
هتل سه ستاره لاله مشهد در سال ۱۳۷۳ در خیابان کوهسنگی افتتاح گردید. از بهترین ویژگی های این هتل نزدیکی به پارک کوهسنگی و دیگر اماکن تفریحی می‌باشد. هتل لاله با پرسنلی مجرب و آموزش دیده در هفت طبقه و ۱۰۱ واحد اقامتی آماده میزبانی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل لاله
لاله-اتاق دوتخته برای یک نفر
اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
213,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
213,000
تومان
30 شهریور
شنبه
213,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
213,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
213,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
213,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
213,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
213,000
تومان
5 مهر
جمعه
213,000
تومان
6 مهر
شنبه
213,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
213,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
213,000
تومان
لاله-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
علاءالدین
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
185,000
تومان
30 شهریور
شنبه
185,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
185,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
185,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
185,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
185,000
تومان
5 مهر
جمعه
185,000
تومان
6 مهر
شنبه
185,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
185,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
هتل یار
223,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
223,000
تومان
30 شهریور
شنبه
223,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
223,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
223,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
223,000
تومان
30 شهریور
شنبه
223,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
223,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
206,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
206,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
206,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
206,000
تومان
5 مهر
جمعه
206,000
تومان
6 مهر
شنبه
206,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
206,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
206,000
تومان
اقامت 24
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
240,000
تومان
30 شهریور
شنبه
240,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
240,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
240,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
240,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
240,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
240,000
تومان
5 مهر
جمعه
240,000
تومان
6 مهر
شنبه
240,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
240,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
240,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
لاله-سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
ایران هتل آنلاین
323,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
323,000
تومان
30 شهریور
شنبه
323,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
323,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
286,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
286,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
286,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
286,000
تومان
5 مهر
جمعه
286,000
تومان
6 مهر
شنبه
286,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
286,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
286,000
تومان
اقامت 24
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
342,000
تومان
30 شهریور
شنبه
342,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
342,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
342,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
342,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
342,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
342,000
تومان
5 مهر
جمعه
342,000
تومان
6 مهر
شنبه
342,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
342,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
342,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
لاله-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
239,000
تومان
30 شهریور
شنبه
239,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
239,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
239,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
239,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
239,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
239,000
تومان
5 مهر
جمعه
239,000
تومان
6 مهر
شنبه
239,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
239,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
239,000
تومان
ایران هتل آنلاین
289,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
289,000
تومان
30 شهریور
شنبه
289,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
289,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
265,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
265,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
265,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
265,000
تومان
5 مهر
جمعه
265,000
تومان
6 مهر
شنبه
265,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
265,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
265,000
تومان
هتل یار
289,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
289,000
تومان
30 شهریور
شنبه
289,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
289,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
313,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
313,000
تومان
30 شهریور
شنبه
313,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
313,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
313,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
313,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
313,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
313,000
تومان
5 مهر
جمعه
313,000
تومان
6 مهر
شنبه
313,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
313,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
313,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
لاله-آپارتمان دو خوابه چهارنفره
آپارتمان دو خوابه چهارنفره
هتل یار
635,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
635,000
تومان
30 شهریور
شنبه
635,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
635,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
635,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
635,000
تومان
30 شهریور
شنبه
635,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
635,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
535,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
535,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
535,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
535,000
تومان
5 مهر
جمعه
535,000
تومان
6 مهر
شنبه
535,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
535,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
535,000
تومان
اقامت 24
642,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
642,000
تومان
30 شهریور
شنبه
642,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
642,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
642,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
642,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
642,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
642,000
تومان
5 مهر
جمعه
642,000
تومان
6 مهر
شنبه
642,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
642,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
642,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
لاله-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
458,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
458,000
تومان
30 شهریور
شنبه
458,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
458,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
458,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
458,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
458,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
458,000
تومان
5 مهر
جمعه
458,000
تومان
6 مهر
شنبه
458,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
458,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
458,000
تومان
لاله-آپارتمان چهارخوابه نه نفره
آپارتمان چهارخوابه نه نفره
اقامت 24
1,133,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
1,133,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,133,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,133,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
1,133,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
1,133,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
1,133,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
1,133,000
تومان
5 مهر
جمعه
1,133,000
تومان
6 مهر
شنبه
1,133,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
1,133,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
1,133,000
تومان
هتل یار
1,133,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
1,133,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,133,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,133,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل لاله مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
روم سرویس 24 ساعته
سرویس رایگان به حرم
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
پرینت
کپسول اتش‌نشانی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
روزنامه
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
رستوران ایرانی
فتوکپی
ویلچر
فکس
خدمات بیدارباش
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
فضای بازی کودکان رایگان
کتابخانه
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
اينترنت در اتاق
خدمات اینترنتی
خودپرداز
نمای خیابان
پارک بازی كودكان
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سرويس به حرم رايگان
رادیو

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل مجلل درویشی مشهد
4.1
امتیاز کاربران
55
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 418,000 تومان
علاءالدین
از 418,000 تومان
اقامت 24
از 633,000 تومان
اسنپ تریپ
از 675,000 تومان
جاباما
از 846,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 846,000 تومان
هتل یار
از 2,185,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی کوثر ناب مشهد
2.4
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران
علاءالدین
از 373,000 تومان
اسنپ تریپ
از 374,000 تومان
اقامت 24
از 374,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 374,000 تومان
جاباما
از 374,000 تومان
هتل یار
از 416,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بزرگ پارک حیات مشهد
3.3
امتیاز کاربران
46
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 307,000 تومان
اقامت 24
از 330,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 330,000 تومان
جاباما
از 330,000 تومان
علاءالدین
از 493,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل قصرالضیافة مشهد
3.7
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 529,000 تومان
علاءالدین
از 549,000 تومان
اسنپ تریپ
از 622,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سی نور مشهد
3.7
امتیاز کاربران
49
نظرات کاربران
علاءالدین
از 435,000 تومان
اسنپ تریپ
از 436,000 تومان
اقامت 24
از 436,000 تومان
هتل یار
از 436,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 1,000,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بین المللی قصر مشهد
3.6
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 350,000 تومان
علاءالدین
از 416,000 تومان
اسنپ تریپ
از 417,000 تومان
اقامت 24
از 417,000 تومان
هتل یار
از 417,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل الماس 2 مشهد
3.9
امتیاز کاربران
129
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 429,000 تومان
اقامت 24
از 429,000 تومان
هتل یار
از 429,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 429,000 تومان
جاباما
از 429,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 429,000 تومان
علاءالدین
از 550,000 تومان
property-card-image
هتل مدینة الرضا مشهد
3.9
امتیاز کاربران
80
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 465,000 تومان
جاباما
از 465,000 تومان
علاءالدین
از 465,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 740,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارس مشهد
3.6
امتیاز کاربران
48
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 270,000 تومان
علاءالدین
از 270,000 تومان
اسنپ تریپ
از 320,000 تومان
اقامت 24
از 320,000 تومان
هتل یار
از 320,000 تومان
جاباما
از 320,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 320,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی هما 1 مشهد
3.9
امتیاز کاربران
58
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 349,000 تومان
اقامت 24
از 349,000 تومان
جاباما
از 349,000 تومان
علاءالدین
از 360,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 370,000 تومان
هتل یار
از 485,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 519,000 تومان
property-card-image
هتل پردیسان مشهد
3.7
امتیاز کاربران
79
نظرات کاربران
علاءالدین
از 219,000 تومان
اسنپ تریپ
از 220,000 تومان
اقامت 24
از 220,000 تومان
هتل یار
از 220,000 تومان
جاباما
از 220,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 220,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 360,000 تومان
property-card-image
هتل پارسیس مشهد
3.8
امتیاز کاربران
59
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 456,000 تومان
اقامت 24
از 456,000 تومان
هتل یار
از 456,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 456,000 تومان
جاباما
از 456,000 تومان
علاءالدین
از 456,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 456,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی هما 2 مشهد
3.5
امتیاز کاربران
63
نظرات کاربران
اقامت 24
از 441,000 تومان
اسنپ تریپ
از 461,000 تومان
علاءالدین
از 462,000 تومان
هتل یار
از 559,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 1,350,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل قصر طلایی مشهد
4.2
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران
علاءالدین
از 468,000 تومان
اسنپ تریپ
از 470,000 تومان
اقامت 24
از 470,000 تومان
هتل یار
از 470,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 470,000 تومان
جاباما
از 470,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 470,000 تومان
property-card-image
هتل آسیا مشهد
3.5
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 185,000 تومان
علاءالدین
از 189,000 تومان
هتل یار
از 190,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 190,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل الغدیر مشهد
3
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
علاءالدین
از 389,000 تومان
اقامت 24
از 390,000 تومان
هتل یار
از 390,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل رفاه مشهد
4.5
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 248,000 تومان
علاءالدین
از 255,000 تومان
اسنپ تریپ
از 257,000 تومان
اقامت 24
از 257,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 257,000 تومان
جاباما
از 257,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل خورشید تابان مشهد
4
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران
اقامت 24
از 195,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 197,000 تومان
علاءالدین
از 295,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل میثاق مشهد
3.5
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران
علاءالدین
از 155,000 تومان
اسنپ تریپ
از 157,000 تومان
اقامت 24
از 157,000 تومان
هتل یار
از 157,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 157,000 تومان
جاباما
از 162,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 164,000 تومان
property-card-image
هتل آبان مشهد
3.8
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 205,000 تومان
اقامت 24
از 205,000 تومان
علاءالدین
از 209,000 تومان
جاباما
از 214,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 220,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل لاله مشهد

(20 نظر)
نقاط قوت:
کاملا راضی بودیم
نقاط ضعف:
دیده نشد
سلام من چندیدن بار تو سالهای گذشته به این هتل رفتم و متاسفانه هر سال افتش محسوس بود ولی امسال دیگه خیلی محسوس بود نظافت روزانه تعطیل بعلاوه اینکه منوی صبحانه تنوعش کم بود و همچنین رسیدگی نکردن به خود هتل و اتاقها. ...
نقاط قوت:
فقط پارکینگ خوب بود
نقاط ضعف:
برخورد بد کارکنان امکانات ضعیف اتاق بد بودن سرویس بهداشتی بد بودن غذا
همه چی عالی. هم کارکنان مودب هم فضا و قیمت و امکانات مناسب
پرسنل هتل بسیار مودب و خوش برخورد بودند و کمال تشکر را از پرسنل هتل دارم تنها ضعف مشاهده شده در تمیزی ملافه های تخت خوابها در اتاق هتل بوده که امیدوارم این مورد لحاظ گردد...
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
هتل قدیمیه آسانسورش کوچیکه کاشی سرامیک داخل سرویس قدیمی اتوبوس هتل خیلی قدیمی کولر نداشت داخل اتاق سرویس فرنگی نداشت
سلام.داخل اتاق یه سری موارد مشکل داشت که اطلاع دادم و سریعا رفع شد/فقط بابت رستوران باید بگم غذای خوبی نداره /هتل قانون کنسلی نداره/هتل نیاز به بازسازی داره/در کل هتل معمولی بود...
برخورد کارکنان عالی ..فقط غذا یکم کیفیتش خوب نبود....
کیفیت مناسبی داشت و از سرویس رایگان برای حرم راضی بودم ....
مناسب بودن فضای اتاق با تعداد نفرات، نقاشی و تمیزی اتاق به تازگی انجام گردیده بود ، کم بودن تعداد آسانسورها و کوچک بودن فضای آسانسورها، عدم وجود کتری برقی در اتاق ، عدم وجود بطری آب مجانی و چای کیسه ای بر اساس تعداد نفرات و‌ شارژ بصورت روزانه ، در مورد غذا نیز بدلیل عدم استفاده نمیتوانم اظهار نظری کنم، میز صبحانه نیز در حد هتل مناسب بود فقط در بعضی از مواقع تمیز کردن میز و شارژ بعضی از اقلام صبحانه مانند قوری چای به کندی انجام میگرفت رفتار کارکنان هتل مناسب بود اینترنت نیز در اتاق موجود بود که البته در طول روز سرعت کند بوده و همچنین دارای محدودیت بود، عدم تعداد صندلی مناسب به تعداد نفرات، سیستم گرمایشی مناسب با توجه به اوضاع جوی مشهد...
با سلام. همانطور گه در تیتر نوشتم، هتل به بازسازی اساسی نیاز مبرم دارد. همه اجزا و تجهیزات هتل، مستهلک و از رده خارج است. تختها، تشکها، مبلها، روشنایی، پنجره ها، آیینه ها، سرویس بهداشتی، شیر آلات، تلویزیونها و حتی دمپایی ها و دربهای ورودی واحدها و همچنین آسانسورها و راهروها و رستوران و تجهیزات مربوطه بایستی به روز رسانی شوند. همگی از رده خارج است. غذاها اصلا کیفیت خوبی نداشت و متنوع نبود. صبحانه هم چیز خاصی بجز پنیر قالبی گچی و کره و مربای یک نفره، چیز دیگری نداشت. املت پر از آب بود و بی مزه. لوبیا هم انگار آب جوش به آن اضافه شده. همه موارد بالا را به مدیریت هتل نیز اعلام کردم و همه را قبول داشتند و گفتند که برآورد هزینه شده و بزودی برای بازسازی اقدام خواهند کرد. با تشکر ...
با احترام و خوش برخورد نبودند...
غذا و صبحونه تنوع نداشت. به نظرم قیمت رو بالا ببرن ولی مثل سال های قبل بهتر رسیدگی کنن...
قیمت هتل نسبت به سرویس‌دهی زیاد استنظافت ضعیف بود
کیفیت غذا و سرویس نیاز بهدبهبود دارد
خوب بود.
با سلام و احترام . اینترنت هتل کلا قطع بود. اتاق من اینترنت گوشیم هم اصلا جواب نمیداد. غذا تنوع نداشت . متاسفانه چایی ها در اتاق بسیار سرد سرو میشد و با آبی که جوش نبود تهیه میشد. سیستم گرمایشی اتاق من ایراد داشت و وقتی مسول تاسیسات اومد برای تعمیر با همون کفش بیرون روی موکت اومد. تلویزیون اتاق من که خدایی در حد برفک بود و سه مرتبه به پذیرش اعلام کردم. تو یخچال در ظرف جا یخچی مو بود . **** اما برخورد کارکنان هتل به قدری خوب بود که راه اعتراض و ابراز نارحتی رواز آدم سلب میکرد . من روز دوم هتل عوض کردم. ...
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل داشتن پارکینگ که اکثر هتل ها ندارند سروییس رفت و برگشت به حرم بنده بشخصه خی ل ی راضی بودم وقتی رسیدم اتاق رو تحویل گرفتم دیدم فنکوئل خیلی گرم نیست گزارش دادم کمتر از سه دقیقه اومدند اشکالو رفع کردند
نقاط ضعف:
قدیمی بودن بنای هتل (سرامیک کف سرویس و ظاهر اتاق ولی واقعا تمیز بود)
نظر مثبتی ندارمرفتار پرسنل ( پذیرش ) واقعا بد بود
نقاط قوت:
از همه لحاظ خوب بود
نقاط ضعف:
اگر قصد از مسافرت زيارت امام رضا باشد از حرم دور هست .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.