هتل کیانا مشهد

مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 2، کوچه کربلا
3.7
امتیاز کاربران
70
نظرات کاربران

معرفی هتل کیانا مشهد

هتل چهار ستاره کیانا مشهد یکی از هتل‌های تازه تاسیس شهر می‌باشد که در سال ۱۳۹۱ شروع به فعالیت نموده است. این هتل با لابی و اتاق‌هایی با چیدمان شیک و مرتب، از جمله هتل‌هایی می‌باشد که با فاصله بسیار نزدیک به حرم مطهر رضوی در خیابان امام رضا واقع شده است. این هتل در ۷ طبقه و ۱۱۰ واحد اقامتی با پرسنل مجرب و آموزش دیده، آماده پذیرایی از شما عزیزان و زائران گرانقدر امام رضا (علیه السلام) می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کیانا مشهد

کیانا-اتاق دوتخته دبل فولبرد (منوانتخابی)
اتاق دوتخته دبل فولبرد (منوانتخابی)
علاءالدین
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
445,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
445,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
445,000
تومان
20 تیر
جمعه
445,000
تومان
21 تیر
شنبه
445,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
445,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
445,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
445,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
445,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
445,000
تومان
27 تیر
جمعه
445,000
تومان
اقامت 24
447,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
447,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
447,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
447,000
تومان
20 تیر
جمعه
447,000
تومان
21 تیر
شنبه
447,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
447,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
447,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
447,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
447,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
447,000
تومان
27 تیر
جمعه
447,000
تومان
هتل یار
447,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
447,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
447,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
447,000
تومان
20 تیر
جمعه
447,000
تومان
21 تیر
شنبه
447,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
447,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
447,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
447,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
447,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
447,000
تومان
27 تیر
جمعه
447,000
تومان
ای‌گردش
457,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
457,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
457,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
457,000
تومان
20 تیر
جمعه
457,000
تومان
21 تیر
شنبه
457,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
457,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
457,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
457,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
457,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
457,000
تومان
27 تیر
جمعه
457,000
تومان
جاباما
457,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
457,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
457,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
457,000
تومان
20 تیر
جمعه
457,000
تومان
21 تیر
شنبه
457,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
457,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
457,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
457,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
457,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
457,000
تومان
27 تیر
جمعه
457,000
تومان
کیانا-اتاق سه تخته فولبرد (منوانتخابی)
اتاق سه تخته فولبرد (منوانتخابی)
اقامت 24
665,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
665,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
665,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
665,000
تومان
20 تیر
جمعه
665,000
تومان
21 تیر
شنبه
665,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
665,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
665,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
665,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
665,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
665,000
تومان
27 تیر
جمعه
665,000
تومان
علاءالدین
665,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
665,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
665,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
665,000
تومان
20 تیر
جمعه
665,000
تومان
21 تیر
شنبه
665,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
665,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
665,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
665,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
665,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
665,000
تومان
27 تیر
جمعه
665,000
تومان
هتل یار
665,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
665,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
665,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
665,000
تومان
20 تیر
جمعه
665,000
تومان
21 تیر
شنبه
665,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
665,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
665,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
665,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
665,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
665,000
تومان
27 تیر
جمعه
665,000
تومان
ای‌گردش
675,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
675,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
675,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
675,000
تومان
20 تیر
جمعه
675,000
تومان
21 تیر
شنبه
675,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
675,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
675,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
675,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
675,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
675,000
تومان
27 تیر
جمعه
675,000
تومان
جاباما
675,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
675,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
675,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
675,000
تومان
20 تیر
جمعه
675,000
تومان
21 تیر
شنبه
675,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
675,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
675,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
675,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
675,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
675,000
تومان
27 تیر
جمعه
675,000
تومان
کیانا-اتاق چهارتخته فولبرد (منوانتخابی)
اتاق چهارتخته فولبرد (منوانتخابی)
اقامت 24
884,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
884,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
884,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
884,000
تومان
20 تیر
جمعه
884,000
تومان
21 تیر
شنبه
884,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
884,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
884,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
884,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
884,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
884,000
تومان
27 تیر
جمعه
884,000
تومان
هتل یار
884,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
884,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
884,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
884,000
تومان
20 تیر
جمعه
884,000
تومان
21 تیر
شنبه
884,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
884,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
884,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
884,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
884,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
884,000
تومان
27 تیر
جمعه
884,000
تومان
علاءالدین
889,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
889,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
889,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
889,000
تومان
20 تیر
جمعه
889,000
تومان
21 تیر
شنبه
889,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
889,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
889,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
889,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
889,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
889,000
تومان
27 تیر
جمعه
889,000
تومان
جاباما
894,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
894,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
894,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
894,000
تومان
20 تیر
جمعه
894,000
تومان
21 تیر
شنبه
894,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
894,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
894,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
894,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
894,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
894,000
تومان
27 تیر
جمعه
894,000
تومان
ای‌گردش
900,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
900,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
900,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
900,000
تومان
20 تیر
جمعه
900,000
تومان
21 تیر
شنبه
900,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
900,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
900,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
900,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
900,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
900,000
تومان
27 تیر
جمعه
900,000
تومان
کیانا-اتاق دوتخته
اتاق دوتخته
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
305,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
305,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
305,000
تومان
20 تیر
جمعه
305,000
تومان
21 تیر
شنبه
305,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
305,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
305,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
305,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
305,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
305,000
تومان
27 تیر
جمعه
305,000
تومان
ای‌گردش
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
305,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
305,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
305,000
تومان
20 تیر
جمعه
305,000
تومان
21 تیر
شنبه
305,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
305,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
305,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
305,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
305,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
305,000
تومان
27 تیر
جمعه
305,000
تومان
علاءالدین
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
305,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
305,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
305,000
تومان
20 تیر
جمعه
305,000
تومان
21 تیر
شنبه
305,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
305,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
305,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
305,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
305,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
305,000
تومان
27 تیر
جمعه
305,000
تومان
جاباما
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
305,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
305,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
305,000
تومان
20 تیر
جمعه
305,000
تومان
21 تیر
شنبه
305,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
305,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
305,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
305,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
305,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
305,000
تومان
27 تیر
جمعه
305,000
تومان
هتل یار
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
305,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
305,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
305,000
تومان
20 تیر
جمعه
305,000
تومان
21 تیر
شنبه
305,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
305,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
305,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
305,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
305,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
305,000
تومان
27 تیر
جمعه
305,000
تومان
کیانا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
445,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
445,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
445,000
تومان
20 تیر
جمعه
445,000
تومان
21 تیر
شنبه
445,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
445,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
445,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
445,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
445,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
445,000
تومان
27 تیر
جمعه
445,000
تومان
هتل یار
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
445,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
445,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
445,000
تومان
20 تیر
جمعه
445,000
تومان
21 تیر
شنبه
445,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
445,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
445,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
445,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
445,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
445,000
تومان
27 تیر
جمعه
445,000
تومان
علاءالدین
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
445,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
445,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
445,000
تومان
20 تیر
جمعه
445,000
تومان
21 تیر
شنبه
445,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
445,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
445,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
445,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
445,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
445,000
تومان
27 تیر
جمعه
445,000
تومان
جاباما
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
450,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
450,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
450,000
تومان
20 تیر
جمعه
450,000
تومان
21 تیر
شنبه
450,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
450,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
450,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
450,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
450,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
450,000
تومان
27 تیر
جمعه
450,000
تومان
کیانا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
علاءالدین
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
590,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
590,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
590,000
تومان
20 تیر
جمعه
590,000
تومان
21 تیر
شنبه
590,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
590,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
590,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
590,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
590,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
590,000
تومان
27 تیر
جمعه
590,000
تومان
اقامت 24
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
595,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
595,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
595,000
تومان
20 تیر
جمعه
595,000
تومان
21 تیر
شنبه
595,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
595,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
595,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
595,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
595,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
595,000
تومان
27 تیر
جمعه
595,000
تومان
جاباما
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
595,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
595,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
595,000
تومان
20 تیر
جمعه
595,000
تومان
21 تیر
شنبه
595,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
595,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
595,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
595,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
595,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
595,000
تومان
27 تیر
جمعه
595,000
تومان
هتل یار
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
595,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
595,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
595,000
تومان
20 تیر
جمعه
595,000
تومان
21 تیر
شنبه
595,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
595,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
595,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
595,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
595,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
595,000
تومان
27 تیر
جمعه
595,000
تومان
کیانا-اتاق کانکت چهارنفره
اتاق کانکت چهارنفره
اقامت 24
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
595,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
595,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
595,000
تومان
20 تیر
جمعه
595,000
تومان
21 تیر
شنبه
595,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
595,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
595,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
595,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
595,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
595,000
تومان
27 تیر
جمعه
595,000
تومان
هتل یار
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
595,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
595,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
595,000
تومان
20 تیر
جمعه
595,000
تومان
21 تیر
شنبه
595,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
595,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
595,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
595,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
595,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
595,000
تومان
27 تیر
جمعه
595,000
تومان
کیانا-اتاق کانکت چهارنفره فولبرد (منوانتخابی)
اتاق کانکت چهارنفره فولبرد (منوانتخابی)
اقامت 24
884,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
884,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
884,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
884,000
تومان
20 تیر
جمعه
884,000
تومان
21 تیر
شنبه
884,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
884,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
884,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
884,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
884,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
884,000
تومان
27 تیر
جمعه
884,000
تومان
هتل یار
884,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
884,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
884,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
884,000
تومان
20 تیر
جمعه
884,000
تومان
21 تیر
شنبه
884,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
884,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
884,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
884,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
884,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
884,000
تومان
27 تیر
جمعه
884,000
تومان
کیانا-آپارتمان یکخوابه چهارنفره فولبرد (منوانتخابی)
آپارتمان یکخوابه چهارنفره فولبرد (منوانتخابی)
اقامت 24
884,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
884,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
884,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
884,000
تومان
20 تیر
جمعه
884,000
تومان
21 تیر
شنبه
884,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
884,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
884,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
884,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
884,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
884,000
تومان
27 تیر
جمعه
884,000
تومان
هتل یار
884,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
884,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
884,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
884,000
تومان
20 تیر
جمعه
884,000
تومان
21 تیر
شنبه
884,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
884,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
884,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
884,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
884,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
884,000
تومان
27 تیر
جمعه
884,000
تومان
کیانا-اتاق دوتخته توئین فولبرد (منوانتخابی)
اتاق دوتخته توئین فولبرد (منوانتخابی)
هتل یار
447,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
447,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
447,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
447,000
تومان
20 تیر
جمعه
447,000
تومان
21 تیر
شنبه
447,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
447,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
447,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
447,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
447,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
447,000
تومان
27 تیر
جمعه
447,000
تومان
کیانا-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
305,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
305,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
305,000
تومان
20 تیر
جمعه
305,000
تومان
21 تیر
شنبه
305,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
305,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
305,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
305,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
305,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
305,000
تومان
27 تیر
جمعه
305,000
تومان
کیانا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
265,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
265,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
265,000
تومان
20 تیر
جمعه
265,000
تومان
21 تیر
شنبه
265,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
265,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
265,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
265,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
265,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
265,000
تومان
27 تیر
جمعه
265,000
تومان
کیانا-آپارتمان چهار نفره
آپارتمان چهار نفره
اقامت 24
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
590,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
590,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
590,000
تومان
20 تیر
جمعه
590,000
تومان
21 تیر
شنبه
590,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
590,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
590,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
590,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
590,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
590,000
تومان
27 تیر
جمعه
590,000
تومان
هتل یار
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
590,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
590,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
590,000
تومان
20 تیر
جمعه
590,000
تومان
21 تیر
شنبه
590,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
590,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
590,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
590,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
590,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
590,000
تومان
27 تیر
جمعه
590,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کیانا مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
فست‌فود
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
سونا بخار
جکوزی غیررایگان
حمام سنتی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
سونا غیررایگان
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اطفای حریق
اسپا غیررایگان
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
اتاق ویژه معلولان
سرویس بهداشتی معلولان
کافی نت
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
فضای بازی کودکان
سونا خشک
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
ترانسفر فرودگاهی (رفت)
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
خدمات راهنمای تور
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات