هتل کارن مشهد

مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 8 ، نبش رجب زاده 3
3.8
امتیاز کاربران
64
نظرات کاربران
معرفی هتل کارن مشهد
هتل سه ستاره کارن مشهد در سال ۱۳۹۶ افتتاح گردیده است. این هتل یکی از نزدیک ترین هتل ها به حرم مطهر امام رضا (ع) می‌باشد که تنها با ۷ دقیقه پباده روی میتوان خود را به آستان مبارک رضوی رساند. هتل کارن در ۸ طبقه و ۶۳ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل کارن مشهد
کارن-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ایران مارکوپولو
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
240,000
تومان
2 آذر
شنبه
240,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
240,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
240,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
240,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
240,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
240,000
تومان
8 آذر
جمعه
240,000
تومان
9 آذر
شنبه
240,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
240,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
240,000
تومان
جاباما
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
250,000
تومان
2 آذر
شنبه
250,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
250,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
250,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
250,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
250,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
250,000
تومان
8 آذر
جمعه
250,000
تومان
9 آذر
شنبه
250,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
250,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
250,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
225,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
225,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
225,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
225,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
225,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
225,000
تومان
8 آذر
جمعه
225,000
تومان
9 آذر
شنبه
225,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
225,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
225,000
تومان
کارن-اتاق دوتخته دبل (فولبرد-بوفه)
اتاق دوتخته دبل (فولبرد-بوفه)
اقامت 24
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
240,000
تومان
2 آذر
شنبه
240,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
240,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
240,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
240,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
240,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
240,000
تومان
8 آذر
جمعه
240,000
تومان
9 آذر
شنبه
240,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
240,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
240,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
240,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
240,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
240,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
240,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
240,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
240,000
تومان
8 آذر
جمعه
240,000
تومان
9 آذر
شنبه
240,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
کارن-اتاق دوتخته تویین (فولبرد-بوفه)
اتاق دوتخته تویین (فولبرد-بوفه)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
240,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
240,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
240,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
240,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
240,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
240,000
تومان
8 آذر
جمعه
240,000
تومان
9 آذر
شنبه
240,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
240,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
240,000
تومان
کارن-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
225,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
225,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
225,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
225,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
225,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
225,000
تومان
8 آذر
جمعه
225,000
تومان
9 آذر
شنبه
225,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
225,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
225,000
تومان
کارن-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
355,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
355,000
تومان
2 آذر
شنبه
355,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
355,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
355,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
355,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
355,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
355,000
تومان
8 آذر
جمعه
355,000
تومان
9 آذر
شنبه
355,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
355,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
355,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
330,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
330,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
330,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
330,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
330,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
330,000
تومان
8 آذر
جمعه
330,000
تومان
9 آذر
شنبه
330,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
330,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
330,000
تومان
کارن-اتاق سه تخته (فولبرد-بوفه)
اتاق سه تخته (فولبرد-بوفه)
اقامت 24
355,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
355,000
تومان
2 آذر
شنبه
355,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
355,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
355,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
355,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
355,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
355,000
تومان
8 آذر
جمعه
355,000
تومان
9 آذر
شنبه
355,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
355,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
355,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
355,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
355,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
355,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
355,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
355,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
355,000
تومان
8 آذر
جمعه
355,000
تومان
9 آذر
شنبه
355,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
355,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
355,000
تومان
کارن-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
جاباما
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
480,000
تومان
2 آذر
شنبه
480,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
480,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
480,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
480,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
480,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
480,000
تومان
8 آذر
جمعه
480,000
تومان
9 آذر
شنبه
480,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
480,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
480,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
434,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
434,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
434,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
434,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
434,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
434,000
تومان
8 آذر
جمعه
434,000
تومان
9 آذر
شنبه
434,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
434,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
434,000
تومان
کارن-اتاق چهارتخته (فولبرد-بوفه)
اتاق چهارتخته (فولبرد-بوفه)
ایران مارکوپولو
474,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
474,000
تومان
2 آذر
شنبه
474,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
474,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
474,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
474,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
474,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
474,000
تومان
8 آذر
جمعه
474,000
تومان
9 آذر
شنبه
474,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
474,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
474,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
480,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
480,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
480,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
480,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
480,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
480,000
تومان
8 آذر
جمعه
480,000
تومان
9 آذر
شنبه
480,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
480,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
480,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کارن مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
رستوران
لاندری
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اطفای حریق
لابی
کافی شاپ
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
سیستم بیدارباش مرکزی (WakeupCall)
اينترنت (Wifi)
سرویس رایگان از هتل به فرودگاه
مبل
كافی شاپ
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
خدمات اینترنتی
خدمات بیدار باش
روم سرويس 24 ساعته
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
نمای کوچه
خدمات باربري
نمای پارک
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل کارن مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کارن مشهد

(64 نظر)
هتل از نظر امکانات اتاق متوسط بود هزینه ها در مقایسه با امکانات ضعیف بود از نظر سلف سرویس هم رستورانش جالب نبود .
نقاط قوت:
نظافت اتاق و بهداشت خوب بود برخورد پرسنل خوب بود خدمات دهیشون هم خوب بود در کل راضی بودیم
نقاط ضعف:
کیفیت غذا خیلی متوسط بود
نقاط قوت:
فاصله کم تا حرم
نقاط ضعف:
غذای رستوران هتل خیلی چرب هستند
نقاط قوت:
عالی بود از نظر برخورد پرسنل کیفیت غذا و نظافت
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
از لحاظ برخورد پرسنل تمیزی هتل و بقیه چیزهای عمومی خیلی خوب بود حالا با توجه به ستاره ای که داره عالی بود راضی بودم
نقاط ضعف:
کیفیت غذاش پایینه و مشکل نبود پارکینگ که خیلی به مشکل برخوردیم متاسفانه
نقاط قوت:
کیفیت غذا عالی پرسنل خوب وکاردان ومودب اتاق اتاقها تمیز
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
اخلاق مهمترین عامل اصلی این هتل می باشد.
نقاط ضعف:
پرسنل رستوران هم از نظر ظاهر و هم نظر نظافت می تواند بهتر باشد.
برای پدر و مادرم رزرو کردم.کاملا رضایت داشتند.هم از پرسنل هم نزدیکی به حرم و هم تنوع و کیفیت غذا
نقاط قوت:
قیمت مناسب تمیزی اتاق ها( تمیزی این هتل با هتل های ۵ ستاره برابری می کند). در کل این هتل رو به کسایی که نمیخوان هزینه ای بابت خدمات اضافی که هتل های ۵ ستاره می دهند و از آن ها نیز استفاده نمیکنند، بپردازند توصیه میکنم.
نقاط ضعف:
عدم شارژ هر روزه یک بطری آب معدنی عدم اختصاص دمپایی های یک بار مصرف در اتاق
هتل بدون پارکینگ خدمات در اتاق ها از جمله مسواک و خمیردندان،آب معدنی،تعداد کافی حوله و ... وجود نداشت اینترنت هتل به طور کل قطع بود! اتاق فاقد مینی بار بود مزایا: برخورد گرم رسپشن صبحانه مناسب کیفیت ناهار و شام خوب هتل در کنار قیمت مناسب
هتل زیبا وشیک ونوسازی بود در نزدیکی بازار رضا و حرم مطهر قرار گرفته بود ممنون هستم از این لابی خوبی داشت محیط دلنشین و خیلی ارام بود
هتلی بسیار خوب همه چیز عالی بود
هتل خوبی بود با همسرم چندروزکه اقامت داشتیم خیلی بهمون خوش گزشت در بهترین جای خیابان امام رضا قرارگرفته همه چیز دورو اطراف هتل هست
هتل تمیز و خوبیه دسترسیش خوبه و منو و قیمت غذاها و کیفتشونم خوبه رفتار کارکنان هم مناسبه
با سلام من دو شب تو هتل بودم هتل تو رنج قیمت خودش مناسبه. برخورد پرسنل خیلی خوب و محترمانه. اتاق ها یا لااقل اتاقی که به ما داده بودند یک مقدار کوچیک بود. تنوع غذایی مناسب با نوع هتل بود . کیفیت غذا ها هم خوب بود فقط به نظر من تنها مشکل ساعت سرو غذا بود که ناهار از ساعت 13 تا 14:30 یک مقدار زمان کمی هست و شام از ساعت 20 تا 21:30 هم زمان کمی در کل من راضی بودم از اقامت
با شوهرم به این هتل خوب وعالی رفتیم خیلی تمیز بود و برخورذ کارکنان بسیار خوب بود و رستوران تمیزی داشت همچنین غذاهای خوشمزه
هتلی خیلی خوب بود به همراه دوستان دراین هتل اقامت داشتیم و حسابی بهمون خوش گزشت
نقاط قوت:
با سلام و احترام. ۱. کیفیت بهداشتی و تمیز و مرتب بودن اتاق در حد بسیار خوب ۲. کیفیت و کمیت غذا در حد بسیار خوب ۳. برخورد پرسنل مهماندار و آشپزخانه بسیار خوب ۴. سکوت و آرامش فضای هتل، عالی
نقاط ضعف:
۱. نداشتن پارکینگ اختصاصی ۲. برخورد مدیریت هتل نسبت به کارکنان، ضعیف تر بود. ۳. فاصله تا حرم ۱۳ دقیقه ۴. تمهیدی برای خشک کردن البسه وجود نداشت. البته یک شوفاژ در حمام قرار داشت که خراب بود. این مسئله و نکته منفی بسیار جزئی، برای چنین هتل خوبی انتظار نمیره. در هر حال بنده از ۱۰۰، نمره ۹۰ رو برای هتل در نظر میگیرم و بهمون خوش گذشت. آرزوی موفقیت دارم برای مدیریت هتل و کارکنانش.
نقاط قوت:
با سلام و احترام. ۱. کیفیت بهداشتی و تمیز و مرتب بودن اتاق در حد بسیار خوب ۲. کیفیت و کمیت غذا در حد بسیار خوب ۳. برخورد پرسنل مهماندار و آشپزخانه بسیار خوب ۴. سکوت و آرامش فضای هتل، عالی
نقاط ضعف:
۱. نداشتن پارکینگ اختصاصی ۲. برخورد مدیریت هتل نسبت به کارکنان، ضعیف تر بود. ۳. فاصله تا حرم ۱۳ دقیقه ۴. تمهیدی برای خشک کردن البسه وجود نداشت. البته یک شوفاژ در حمام قرار داشت که خراب بود. این مسئله و نکته منفی بسیار جزئی، برای چنین هتل خوبی انتظار نمیره. در هر حال بنده از ۱۰۰، نمره ۹۰ رو برای هتل در نظر میگیرم و بهمون خوش گذشت. آرزوی موفقیت دارم برای مدیریت هتل و کارکنانش.
هتل تازه ساخت و تمیزی بود. بوفه غذا هاش خوشمزه بود ولی تنوعش کم بود. کافی شاپ بسیار خوب و آرام. در کل محیط مناسبی برای اقامت داشت. فقط دیواراش نازک بود و صدای اتاق بغلی یکم اذیتمون کرد. در کل مثبت بود و من دوباره از ایران هتل میگیرم کارن رو.
نقاط قوت:
امکانات فراتر از قیمت ، نو بودن امکانات هتل ، تمیزی اتاق و سرویس ، نور مناسب ، پرسنل خوب و خوش برخورد ، غذای با کیفیت و متنوع سلف سرویس و شارژ لحظه ای آن ، کافی شاپ خلوت و رایگان ( چای با طعم های مختلف +قهوه ترک ) ، و قیمت های مناسب برای نوشیدنی های گرم دیگر و کیک های متنوع (قیمت ارزان زیر ۱۰ هزار تومان) ، آسانسور معلولین و ناتوانان ورودی هتل ،دسترسی راحت به حرم و بازار ،اینترنت رایگان در اتاق
نقاط ضعف:
ندارد
با توجه به شرایط موجود بیشتر هتل آپارتمان است
نقاط قوت:
هتل خیلی خوبی بود با موقعیت نزدیک به حرم حدود ١٠ دقیقه پیاده کیفیت غذا خوب بود بعضی از نوشیدنیهای کافی شاپ رایگان بود
نقاط ضعف:
نکته منفی محسوسی نداشت
نقاط قوت:
کیفیت و تنوع غذا نظافت برخورد پرسنل عالی موقعیت مکانی و نزدیکی به حرم امکانات اتاق عالی رسیدگی عالی
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی سر و صدای همسایه ها که رعایت نمیکردند و به دلیل نازک بودن دیوار و نزدیکی با اتاق بغلی خیلی صدا می امد
سلام و عرض ادب یک هتل خوب و نو ساز که رعایت مسائل نظافتی و بهداشتی در حد مطلوب صورت میگیرد. فاصله تا بازار رضا (ع) نزدیک و با کمی پیاده روی می توان به حرم رسید. غذا در رستوران تنوع و کیفیت مطلوبی دارد. با آنکه اتاق دو تخته رزرو شده بود اتاق سه تخته در اختیار گذاشتند. امیدوارم این مطلب مفیده فایده باشد. موفق و پیروز باشید
همه چی خوب بود فقط یکی از اتاق ها که 3 نفره بود کمی کوچک بود
یک هتل سه ستاره عالی ست. فقط اینکه همه خدمات رو از اول داخل اناق قرار نداده بودن و ما همه آنها رو ازشون خواستیم تا آوردن مثل حوله و مسواک و... اگر این هتل رو رزرو میکنین حتما با منوی بوفه ش که قیمت مناسبی هم داره بکیرین. بصرفه هستش . کافی شاپ رایگان هم داره.
سلام دوستان من 2 شب در این هتل بودم ... جای بسیار تمیز و مرتبی است ... سرویس ترانسفر رایگان برای یک حالت استقبال یا بدرقه دارد ...هتل نوساز است و سال 96 افتتاح شده ... برخورد پرسنل خیلی خوب است ما با آنکه ساعت 11 صبح به آنجا رسیدم بلافاصله اتاق را به ما تحویل دادن ...منوی غذای رستوران آن واقعا عالی است هم از نظر تنوع و هم از نظر کیفیت نسبت به حتی هتل های 5 ستاره مشهد ... استفاده از کافی شاپ آن رایگان است شامل چای ، قهوه و ....دسترسی آن تا حرم خوب است وو فقط 10 الی 15 دقیقه پیاده روی دارد و می شود از داخل بازار رضا عبور کرد ... در مجموع نسبت به قیمت آن عالی است .. فقط یک نقزه ضعف دارد که بعضی از اتاق های آن کوچک است و پنجره قابل باز شدن برای گردش هوا ندارد که موقع رزرو کردن به آن توجه کنید. با تشکر از اسنپ تریپ
نقاط قوت:
کیفیت اتاقها خوب،غذا هم خوب،کافی شاپ رایگان هتل هم خوب،
نقاط ضعف:
ندارد.
هتل خیلی خوبی هست ما این هتل و از همین سایت رزرو کردیم که هم از هتل هم از سایت خیلی راضی بودیم . کیفیت نهار نسبت به شام خیلی خیلی بهتر بود. کافی شاپ هتل رایگان هست. برخورد پرسنل شب خیلی خیلی بهتر از پرسنل صبح هست. در کل هتل نسبت به هزینه ای که میپردازید خیلی هتل عالی هست.
نقاط قوت:
در کل هتل تمیز و مرتبی بود برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
سیستم گرمایشی عصر ها روشن میشد و آسانسور ها در اوقات صرف غذا و تخلیه اتاقها شلوغ بود
دوستان عزیز این هتل واقعا عالیه هم رفتار کارکنان امکانات هتل غذا بسیار عالیه با تنوع زیاد به صورت سلف سرویس هر زمان هم خالی بشه سریع پر میکنن با انواع واقسام نوشیدنی وسالاد ودسر و همچنیین کافی شاپ رایگان داره دسترسی خوبی داره به حرم و بازار رضا من وهمسرم و یک نوزاد با اینکه اتاق دوتخته رزرو کرده بودیم برای راحتی ما اتاق سه تخته دادن هتل بسیار خوبی هست در حد ۴ستاره ولی درعوض هتل ابشار هم دو روز بودیم اصلا بهتون پیشنهاد نمیدم اصلا
سلام دوستان من از خدام افتخاري حرم امام رضا هستم و هر ماه مشهد مشرف ميشم هر ماه هم همين هتل انتخاب ميکنم چون همراه همسرم هستم/ هم قيمتش مناسبه هم غذاش سالمه و نسبتا تنوع داره و هم هتل تميزو نوسازيه در کل واسه يه سفر قيمت مناسب مخصوص زوج ها خيلي به صرفه است اگه کم خرج باشيد با 700 تومن ميتونيد با قطار از تهران به مشهد بريد و 2 شب اقامت خوبي داشته باشيد ممنون
نقاط قوت:
رفتار خوب ، کیفیت غذایی خوب، نظافت خوب،
نقاط ضعف:
فقط سر و صدایی که به علت نبود عایق صوتی از اتاقهای کناری و راهرو وارد اتاق میشود ، در کل نیز مسافران رعایت نمیکنند
نقاط قوت:
تنوع و کیفیت غذا کافی شاپ رایگان تمیزی محیط هتل
نقاط ضعف:
انتقال صدا بین اتق ها و راهرو
هتل تمیز و خوبی بود.غذا سلف سرویس و کیفیت غذا در حد متوسط رو به بالا بود.اما دسر نمی دادند.اما نکته مثبتش اینجا بود که همه غذاها سریعا تا قبل از اتمام ظرف، شارژ می شدند. لابی خیلی شیکی نداشت، اما بعضی نوشیدنیها مثل چند نوع چای، شیرکاکائو و شیر نسکافه به صورت رایگان در اختیار مهمانان قرار می گرفت.نور اتاقها کم بود.رفتار کارکنان خوب بود اما رزروشن ها زیاد به مسافر احترام نمی گذاشتند.مخصوصا رزروشنهای آقا.در کل نسبت به قیمتش، هتل خوبی بود.
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
اتاقهای دوتخته بسیار کوچکه وپنجره ندارد
نقاط قوت:
کیفیت غذا عالی برنج ایرانی ما ۲۰ نفر بودیم همه راضی بودن
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاقهای دونفره ونداشتن پنجره اتاقهای دونفره
هتل خیلی خوبی بود. من یه هفته اونجا بودم.واقعا نسبت به قیمتش عالی بود. اتاقها تمیز و رفتار پرسنل محترمانه. نزدیکی به حرم و صبحونه و ناهار و شام بوفه که تنوع خوب و کیفیت خوبی هم داشت و البته یه کافی شاپ رایگان برای در کردن خستگی روزانه. در کل بخوام برم بازم اونجارو برای اقامت انتخاب می کنم.
همه قسمت ها در حد عنوان هتل نبود می توان گفت با توجه امکانات هتل آپارتمان است
همه چیز این هتل واقعا عالی بود...اما دو مشکل وجود داشت یکی نبود جا پارک و شلوغی خیابان آن است که خود کارکنان هم این مساله را تایید می کنند البته پارکینگی در نزدیکی هتل قرار وجود دارد که روز اول به ما نگفته بودند...دیگری کوچک بودن اتاق ها بود به حدی که در بعضی از اتاق ها به سختی می توانستی تکان بخوری
از نظر برخورد پرسنل عالی..اتاقها تمیز و ساکت . غذاهابصورت سلف(ناهار جوجه و کوبیده و قیمه و قورمه و سوپ و ماهی و شنسل و مرغ و....شام هم پیتزا و سمبوسه و سوپ و مرغ و برنج و ...صبحانه هم شیر و تخم مرغ آب پز و نیمرو و عدسی و املت و شیر برنج و کره و مربا و پنیر و عسل .....کیفیت ناهارها عالیه اما شام درحد معمولی ..کافی شاپش فقط چای و نسکافه و شیر کاکائو رایگانه که بخاطر اینا نرید چون توی لیوان کاغذی براتون میارن و جالب نیست و ارزش نداره... اما چیزای دیگه داره که پولیه و کیفیتش اما خوبه..آدرش هم از بلوار امام رضا ورود ممنوعه نرید که گیر میکنید ...از ضلع جنوبی بازار رضا برید بعد کوچه رجب زاده رو برید داخل ..دویست سیصدمتر جلو تر سمت چپتون هتل معلومه...در کل من خیلی راضی بودم..دفعه بعد هم حتما اونجا میرم..در ضمن پارکینگ هم نداره ..
غذاها واقعا عالی،برنج سفیدش ازنظر ما چرب بود شارژ غذاها عالی بی وقفه، صبحانه خوب نظافت اتاق بخصوص سرویس فرنگی عالی پرسنل خانه داری عالی پرسنل اشپزخانه نوددرصدشون عالی خشکشویی زیر همون ساختمون هست که کارراه اندازه تا حرم تفریحی قدم بزنید بیست دقیقه راهه لابی کوچک کافی شاپ رایگان که دونفرپرسنل داشت که متاسفانه اداب میزبانیشون جای ارتقا داره اگر بخوان ارتقا پیداکنن پذیرش صبحش دوخانم بودن ک اصلیه خیلی بد عنق و سردبود که دربدو ورود من خوردتو ذوقم توقع رفتار خاصی نداشتم منتها اداب استقبال خوش امودگویی نداشت و دربرابر انتقادمن از کافی شاپ نهایتا سرشو کرد تو مانیتورکامپیوتر و زیرلب گفت ممنون پرسنل کافی شاپ سلام بلدنبود بلندشدن به پای میهمان بلد نبود البته عرض کردم دونفربودن که متاسفانه بدو ورود ما ایشون بودن اتاق فضای کوچکی داره اما ما راضی بودیم فقط شهرداری سطل سرکوچه ها میذاشت بوی تعفن موقع عبورزایرین رو ازارنمیداد خیلی بهتر بود و ازخیابان هتل که خارج شید دقیقا به وسط بازار امام رضا راه داره ما دیشب ازمشهدبرگشتیم امیدوارم سفرخوبی داشته باشیداگرتونستید اطلاعات هتل رفاه مطالعه کنید ما ازکنارش ردمیشدیم ظاهرا خوب بود پارگینگ هم داشت ممکنه سال بعد بریم اونجا
من که راضی بودم، رفتار پرسنل، تمیزی اتاق ها، غذا، نزدیکی به حرم و بازار همه قابل قبول بود. پیشنهاد میکنم حتما این هتل رو انتخاب کنید...
واقعا هتل خیلی خوبیه. توصیه میکنم برین. نسبت به پولی که میدین واقعا راضیتون میکنه.
هتل کارن یک هتل سه ستاره است اما امکانات خوبی دارد و برخورد کارکنان عالی است غذاها و صبحانه هم عالی بود سرویس بهداشتی تمیز بود کافی شاپ رایگان داشت که اون هم عالی بود صبحانه بسیار مفصل داشت در کل همه چیز به نظر من خوب بود در حالی که من هتل های 4 ستاره رفته بودم مثل هتل مینو یا هتل اترک یا هتل آیران این هتل کیفیت بهتری داشت فقط یک کم باید روی دکور و فضای هتل کار بیشتری بشود
هتل 2 ستاره نسبتا تمیزیه. با اینکه 1 ساله از ساختش میگذره ولی متاسفانه با عدم رعایت مسافرا بعضی از امکانات هتل مثل کمدهاش خراب شده. از لحاظ غذا خیلی معمولیه. هر وعده حدود 4 نوع غذا به صورت بوفه هست. صبحانه هم معمولیه و آپشن های زیادی نداره. موقعیت هتل بد نیسا. هم بازار رضا راه داره هم به خیابان امام رضا. کافی شاپش رایگانه. لابیش خیلی کوچیکه. در کل به اندازه هزینه ای که میدید مناسب به نظر میرسه.
نقاط قوت:
سلام میشه گفت که همه چی خوب بود اتاق غذا برخورد کارکنان تمیزی ونظافت هتل همه وهمه خوب بود
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی این هتل مسیرشه که واقعا دوره تا حرم
نقاط قوت:
امکانات خوب موقعیت مکانی خوب و خلوت به نسبت قرار گرفتن در نزدیکی حرم لیست غذای خوب و لذیذ تمیزی و محیط ساکت و همراه با ادب پرسنل برخی از آیتمهای منوی کافی شاپ رایگان است که از نکات مثبت و بدرد بخوریه
نقاط ضعف:
نسبت به تراکم جمعیتی در هتل آسانسور ضعیفه پارکینگ ندارد
نقاط قوت:
همه چی عالی بود خوب خوب
نقاط ضعف:
فاصله تا حرم زیاده
از اقامتم راضی بودم خداروشکر مشکلی داخل اتاق و هتل نداشتم. به نسبت قیمت انصافا خوب بود
در تاریخ ۲۴ اسفندتا ۲۸ اسفند ماه در هتل کارن مشهد اقامت داشتیم نقاط مثبت هتل: هتل نوساز و تمیزی هست موقعیت مکانی هتل بسیار عالیست برای رفتن به حرم مطهر و بازارهای ۱۷ شهریور فقط چنددقیقه پیاده روی نیاز داشت اتاق های هتل تمیز بودن برخورد کارکنان خوب بود. نقاط منفی:اتاق ها خیلی خیلی کوچک بودن ؛هوای اتاق خیلی گرم بودم و پنجره ای برا تهویه نداشت(اتاق۳۰۴)؛ اینترنت هتل اصلا وصل نشد؛ ما یه وعده شام رو در هتل خوردیم تنوع شام خوب نبود اما تنوع صبحانه خوب بود دیوار اتاق ها خیلی نازک بودن و صدای اتاق های بغل و راهرو شنیده میشد درکل به نسبت ۳ ستاره بودن و هزینه و موقعیت مکانی هتل خوبی بود و به دیگران پیشنهاد میکنم
همچي خيلي خوب بود
در چند روز اقامت در هتل كارن ، صميميت و رفتار دوستانه تمامى كاركنان بخصوص عزيزان كافى شاپ برايم دلپذير بود و با آسايش خاطر به كارهاى ديگر مى رسيدم
هتل نوساز و بسیار تمیز بود.تنوع غذا کم بود ولی با توجه به سه ستاره بودن به نظر قابل قبول بود.رفتار پرسنل خوب و دوستانه بود.
اتاق های تمیز و مرتب ،کیفیت غذا خوب، برخورد پرسنل خوب . نسبت به قیمت واقعا می ارزه. بیشتر به هتل چهار ستاره شبیه تا سه
نقاط قوت:
نو ساز تميز پرسنل خوب ،غدا خوب وسايل اتاق خوب و تميز
نقاط ضعف:
اتاق ها بسار كم نور دلگير طوري هر لحظه فكر مي كنيد نيمه شب است
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان وکادر پذیرش هتل کیفیت خوب غذا در وعده نهار وشام
نقاط ضعف:
عدم نور گیری اتاق
نقاط قوت:
برخورد خوب و حرفه ای پرسنل رسیدگی سریع به مکلات و پاسخگویی عالی بوفه نسبتا خوب کیفیت محل رستوران نامناسب تمیزی اتاق و هتل عالی
نقاط ضعف:
فضای اتاق خیلی کوچیکه تنوع ناهار و کیفیتش خوب نبود
نقاط قوت:
سلام باتشکرازکارکنان ومدیریت اقامت ۲۴ که موجبات این سفررافراهم نمودند.درموردهتل کارن هتل نوسازودارای پرسنل مودب وبااخلاق خوب اطاقها وسایرجاهای هتل تمیز ودایما توسط پرسنل زحمتکش موردنظافت قرارمیگرفت غذای هتل مطلوب ومتنوع وسالم میباشد نزدیکی به حرم خوب است وبا حدودکمترازده دقیقه ازسمت بازاررضا ازدرب باب الرضا به حرم مشرف میشوید ومن این هتل رابه همه مسافرین محترم ومخصوصا مسافرین که بیشتر تمایل به زیارت مکرر حرم مطهر رادارند توصیه میکنم
نقاط ضعف:
نکته منفی ازنظرمن دیده نشد فقط اگرساعت تخلیه اطاق کمی دیرتر بود خیلی خوب بود
من تا همین دو روز پیش مهمون این هتل بودم.نظافت اتاق ها عالی بود همه چیز نو و تمیز بود که امیدوارم مسافرا رعایت کنن که همینطوری تمیز بمونه.تنوع غذاهاشونم خیلی خوب بود اصلا لازم نبود برا شارژ غذا بهشون تذکر داد خودشون مرتب حواسشون بود و شارژ میکردن.اگه بازم برم مشهد بازم این هتل رو انتخاب میکنم.نسبت به ستارش خیلی عالی بود.
نقاط قوت:
قیمت مناسب که با توجه به فولبرد بودن خیلی ایده ال بود؛نزدیکی به حرم مطهر؛نزدیکی به بازار رضا؛
نقاط ضعف:
عدم وجود نمازخانه در هتل؛اتاق دو تخته ای که ما در ان اقامت داشتیم پنجره رو به خیابان نداشت و بسیار خفه و کوچک بود؛آسانسورهای هتل بسیار کند و ناکارامد بود
با سلام 1- اتاق ها از امکانات مناسبی برخوردارند. 2- از نظر تمیزی در حد خوب و مناسبی است. 3- تنوع غذائی محدود و کیفیت غذا نیز قابل قبول برای هتل 3 ستاره نیست . 4- متاسفانه بروشور راهنما در اتاق ها وجود ندارد. 5- برخورد کارکنان پذیرش مناسب است ولی پرسنل رستوران با اصول و رفتار مهمانداری آشنائی کامل ندارند. 5- در رستوران باید حتما به پرسنل تذکر داده شود تا مواد دسر را شارژ کنند.
نقاط قوت:
از همه لحاظ عالی بخصوص تمیزی اتاق ها و کل هتل همچنین سرویس دهی خوب و برخورد خوب پرسنل هتل نوساز با امکانات عالی در حد هتل ۴ ستاره
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.