هتل جواد مشهد

مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا 3
3.6
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران
معرفی هتل جواد مشهد
هتل چهار ستاره‌ جواد مشهد با چشم‌اندازی زیبا از بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا(علیه السلام) واقع درخیابان امام رضا در سال ۱۳۹۱ افتتاح گردید. هتل جواد مشهد به عنوان نزديكترين هتل چهار ستاره تاپ به حرم امام رضا (ع)، میزبانی زائران حرم رضوی را برای خود افتخاری می داند و همواره تلاش دارد با بهترین خدمات و امکانات پذیرای مسافران شهر مشهد باشد. این هتل در ۱۳ طبقه و ۱۰۵ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل جواد
جواد-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جاباما
255,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
255,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
255,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
255,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
10 خرداد
جمعه
255,000
تومان
11 خرداد
شنبه
255,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
264,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
264,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
264,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
264,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
264,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
264,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
264,000
تومان
10 خرداد
جمعه
264,000
تومان
11 خرداد
شنبه
264,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
264,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
264,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
264,000
تومان
جواد-اتاق دوتخته توئین رویال
اتاق دوتخته توئین رویال
اسنپ تریپ
349,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
349,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
349,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
349,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
349,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
349,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
349,000
تومان
10 خرداد
جمعه
349,000
تومان
11 خرداد
شنبه
349,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
349,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
349,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
443,000
تومان
اقامت 24
349,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
349,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
349,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
349,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
349,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
349,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
349,000
تومان
10 خرداد
جمعه
349,000
تومان
11 خرداد
شنبه
349,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
349,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
349,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
443,000
تومان
جواد-اتاق دوتخته برای یک نفر
اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
349,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
349,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
349,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
349,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
349,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
349,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
349,000
تومان
10 خرداد
جمعه
349,000
تومان
11 خرداد
شنبه
349,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
349,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
349,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
443,000
تومان
جواد-اتاق دوتخته دبل رویال
اتاق دوتخته دبل رویال
اقامت 24
349,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
349,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
349,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
349,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
349,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
349,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
349,000
تومان
10 خرداد
جمعه
349,000
تومان
11 خرداد
شنبه
349,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
349,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
349,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
443,000
تومان
جواد-اتاق دوتخته کینگ
اتاق دوتخته کینگ
اقامت 24
396,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
396,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
396,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
396,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
396,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
396,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
396,000
تومان
10 خرداد
جمعه
396,000
تومان
11 خرداد
شنبه
396,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
396,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
396,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
443,000
تومان
اسنپ تریپ
396,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
396,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
396,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
396,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
396,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
396,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
396,000
تومان
10 خرداد
جمعه
396,000
تومان
11 خرداد
شنبه
396,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
396,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
396,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
443,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جواد-اتاق سه تخته رویال
اتاق سه تخته رویال
اقامت 24
435,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
435,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
435,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
435,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
435,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
435,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
435,000
تومان
10 خرداد
جمعه
435,000
تومان
11 خرداد
شنبه
435,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
435,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
435,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
553,000
تومان
جواد-اتاق سه تخته کینگ
اتاق سه تخته کینگ
اقامت 24
494,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
494,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
494,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
494,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
494,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
494,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
494,000
تومان
10 خرداد
جمعه
494,000
تومان
11 خرداد
شنبه
494,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
494,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
494,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
553,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جواد-اتاق دبل سوپر لوکس ملل
اتاق دبل سوپر لوکس ملل
اقامت 24
604,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
604,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
604,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
604,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
604,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
604,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
604,000
تومان
10 خرداد
جمعه
604,000
تومان
11 خرداد
شنبه
604,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
604,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
604,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
675,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جواد-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
762,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
762,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
762,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
762,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
762,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
762,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
762,000
تومان
10 خرداد
جمعه
762,000
تومان
11 خرداد
شنبه
762,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
762,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
762,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
855,000
تومان
جواد-سوئیت کانکت چهار نفره
سوئیت کانکت چهار نفره
اقامت 24
1,138,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
1,138,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
1,138,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,138,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,138,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,138,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,138,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,138,000
تومان
11 خرداد
شنبه
1,138,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
1,138,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
1,138,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
1,278,000
تومان

امکانات اتاق های هتل جواد مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
اسپا
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
روم سرویس
سالن ورزشی
نمای رو به حرم
صرافی
سالن بدنسازی
تلفن
اشپزخانه
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل مجلل درویشی مشهد
4.1
امتیاز کاربران
65
نظرات کاربران
اقامت 24
از 370,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 370,000 تومان
علاءالدین
از 370,500 تومان
جاباما
از 465,000 تومان
اسنپ تریپ
از 560,000 تومان
هتل یار
از 560,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 608,000 تومان
property-card-image
هتل مدینة الرضا مشهد
3.9
امتیاز کاربران
51
نظرات کاربران
علاءالدین
از 315,000 تومان
هتل یار
از 320,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 342,000 تومان
جاباما
از 360,000 تومان
اسنپ تریپ
از 428,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 428,000 تومان
اقامت 24
از 428,000 تومان
property-card-image
هتل الماس 2 مشهد
3.9
امتیاز کاربران
65
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 442,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 442,000 تومان
اقامت 24
از 442,000 تومان
هتل یار
از 442,000 تومان
علاءالدین
از 445,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 545,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل قصرالضیافة مشهد
3.7
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 490,000 تومان
علاءالدین
از 495,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سی نور مشهد
3.7
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران
علاءالدین
از 229,000 تومان
اسنپ تریپ
از 230,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 230,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 230,000 تومان
اقامت 24
از 230,000 تومان
هتل یار
از 230,000 تومان
جاباما
از 230,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی قصر مشهد
3.6
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 330,000 تومان
هتل یار
از 330,000 تومان
اقامت 24
از 330,000 تومان
اسنپ تریپ
از 330,000 تومان
علاءالدین
از 349,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 379,502 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل پارس مشهد
3.6
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 264,000 تومان
اسنپ تریپ
از 264,000 تومان
جاباما
از 264,000 تومان
علاءالدین
از 269,000 تومان
اقامت 24
از 274,000 تومان
هتل یار
از 274,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 274,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی کوثر ناب مشهد
2.4
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 426,000 تومان
جاباما
از 426,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 426,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 426,000 تومان
اقامت 24
از 426,000 تومان
علاءالدین
از 429,000 تومان
هتل یار
از 474,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی هما 2 مشهد
3.5
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 235,000 تومان
علاءالدین
از 255,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 282,000 تومان
جاباما
از 282,000 تومان
هتل یار
از 282,000 تومان
اقامت 24
از 282,000 تومان
اسنپ تریپ
از 282,000 تومان
property-card-image
هتل پارسیس مشهد
3.8
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران
هتل یار
از 192,000 تومان
اقامت 24
از 192,000 تومان
علاءالدین
از 195,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 198,000 تومان
جاباما
از 221,000 تومان
اسنپ تریپ
از 273,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 273,000 تومان
property-card-image
هتل پردیسان مشهد
3.7
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 190,000 تومان
هتل یار
از 190,000 تومان
اقامت 24
از 190,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 190,000 تومان
علاءالدین
از 230,000 تومان
جاباما
از 244,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 574,000 تومان
property-card-image
هتل قصر طلایی مشهد
4.2
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 287,003 تومان
جاباما
از 358,000 تومان
اسنپ تریپ
از 365,000 تومان
هتل یار
از 368,000 تومان
علاءالدین
از 389,000 تومان
اقامت 24
از 521,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 580,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی هما 1 مشهد
3.9
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 309,000 تومان
علاءالدین
از 309,000 تومان
اسنپ تریپ
از 339,000 تومان
اقامت 24
از 339,000 تومان
هتل یار
از 339,000 تومان
جاباما
از 339,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 339,000 تومان
property-card-image
هتل الغدیر مشهد
3
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اقامت 24
از 395,000 تومان
علاءالدین
از 412,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل عماد مشهد
2.4
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 215,000 تومان
جاباما
از 250,000 تومان
علاءالدین
از 315,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آبان مشهد
3.8
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
اقامت 24
از 194,000 تومان
اسنپ تریپ
از 194,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 194,000 تومان
جاباما
از 200,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 220,000 تومان
علاءالدین
از 229,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل آسیا مشهد
3.5
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 145,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 152,000 تومان
اقامت 24
از 152,000 تومان
علاءالدین
از 287,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل توریست توس مشهد
3.3
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
هتل یار
از 180,000 تومان
علاءالدین
از 285,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل خورشید تابان مشهد
4
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 136,000 تومان
اقامت 24
از 136,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 234,000 تومان
علاءالدین
از 265,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل جواد مشهد

(39 نظر)
هتل موقعیت بسیار خوبی به حرم امام رضا و مراکز خرید شهر داره . اتاق ها تمیز بود و نورگیری مناسبی داشت. رستوران هم تمیز بود و تنوع غذایی خوبی داره. فضای آرام هتل برای استراحت قابل ذکر است.
برخورد خوب پرسنل/ مكان تميز / نزديكي به حرم/ رستوران و غذاها تميز و خوب...
به نسبت هزینه سرویس خوبی دریافت کردیم. بخصوص اینکه وقتی دیدن بچه کوچک داریم اتاق سه تخته به ما دادن
سرویس های اتاقش یه بوی نامطبوعی داشت هر چی هم که گفتیم رفع نشد مشکلش!
مادرو پدر شوهرم مریض شدن خواستیم کنسل کنیم اما گفتن کنسلی ممکن نیست. یکی از مشکلات هتل اینه که بسیار نورش کمهو ما وقتی که رفتیم خیلی هوا سرد بود اما گفتند که سیستم گرمایشی رو نمیتونن روشن کنن. برای ما یه هیتر آوردن چون بچه کوچیک همراهمون بود.
از نظر تعاریف که خوب است ببینیم واقعاً چطور است
خیلی راحت تونستیم رزرو کنیم این خیلی خوب بود.
نقاط قوت:
انواع غذا (ناهار) کیفیت عالی و قیمت نه چندان گران صبحانه بوفه عالی تمیزی اتاق برخورد کارکنان
نقاط ضعف:
بهار سفر کردیم سیستم کولر هنوز راه نیوفتاده بود با اینحال پنکه آوردند.
جای هتل برای ما مهم بود که اینجا موقعیت مکانیش عالی بود خیلی نزدیک به حرم بود
من برای پدرم گرفتم راضی بودن.
در ابتدای ورود ساعت 3 اتاق تحویلمان شد.ضمنا درخصوص اینکه چه کسانی در یک اتاق می توانند باشنداطلاع رسانی بیشتر شود.در بدو ورود به دلیل اینکه خواهر همسرم همراهمان بود به علت نامحرم بودن مدتی معطل شدیم.در صورتیکه اگر اطلاع داشتم از ابتدا اتاق مجزا رزرو می کردم....
روز قبلش الماس 2 از اسنپ تریپ رزرو کردم اون خیلی بهتر بود!
از هتل راضی هستم...
بار دوم است که این هتل جوادو برای اقامت انتخاب کردم و از همه چیز راضی هستم. فقط وقتی در خواست ویلچر کردم هتل ویلچر نداشت. و اینکه رفتار پرسنل به خاطر یک لیوان شکسته که من توضیح دادم شکسته شدن لیوان از سمت ما نبوده، زیاد مناسب نبود. ...
اگر اسنپ تریپ برای اعضا تخفیف جدایی در نظر بگیره مردم هم برای رزرو از سایت شما تشویق میشن
هتل درجه یکی نیست اما از حق نگذریم خوب بود.
اتاق کناری خانواده غیر ایرانی بودن خیلی بچه داشتند همش سر و صدا میکردن و هی میکوبیدن به دیوار
راضي بودم...
سلام من و خانواده ام چندین بار طی ۵ سال گذشته تو این هتل اقامت داشتم قبلا همه چیز هتل عالی بود نظافت ،کارکنان،غذا و... اما بدلیل مشغله کاری زیاد از سال ۹۴ به بعد نتونستم بیام مشهد مرداد امسال خانوادم اومدن و به خاطر رضایت از این هتل مجدادا تو همین هتل اتاق گرفتن اما از کیفیت غذا و منوی غذا اصلا راضی نبودن و میگفتن مثل قبل نیست نظافتش خوب بود ولی نه مثل گذشته قبلا هتل جواد به جرات میتونم بگم در حد هتلهای ۵ ستاره بود و همه جا ازش تعریف میکردم واقعا حیفه که کیفیت کار پایین بیاد ...
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم.تمیز و مرتب بودن..واز همه مهمتر شخص مدیر محترم مهربان و دقیق هتل که همیشه جهت وارسی در محوطه هتل حضور داشتند و بر همه چیز نظارت داشتند.
نقاط ضعف:
فیمت بالای خدمات جانبی از جمله کافی شاپ .خشکشویی...
بخش پذيرش با تاخير و كندي مواجه بود...
من برای مدیرمون گرفتم من حیث المجموع راضی بودن.
همه چیز خیلی خوب وبجا بود...
در کل همه چی در حد خوب ...
اتاق فوق العاده گرم مثل سونا طوری که شما خیس عرق میشدید 10 دفعه به مسئول هتل گفتیم تا سیستم گرمایشی رو خاموش کردن فشار آب حمام بسیار پایین مثل شیر سماور...
با سلام من فقط يك شب در اين هتل اقامت داشتم اما واقعأ براى همان يكشب هم كه در اين هتل اقامت داشتم متأسفم چون واقعأ دور از انتظار من بود هتلى كه ادعاى چهار ستاره بودن را دارد با اين وضعيت از مهمانان خود استقبال كند نداشتن تهويه در سرويس بهداشتى شيب زياد رمپ جهت حمل اسباب كه براى افرايكه ناراحتى زانو دارند و امكان استفاده از پلكان برايشان مقدور نيست هم دليل ديگر هست پاسخگويى ضعيف در قسمت پذيرش پخش شدن بوى غذاهاى رستوران در اتاقهاى طبقه اول چكش كارى در بيرون از اتاق (١١٠) كه فيلم مربوط به اين اتفاق را هم گرفته ام در كل امكانت در حد يك مسافرخانه بود نه هتل نظافت متوسط كيفيت صبحانه خوب خوشرويى مديريت هتل خوب اما پذيرش متوسط رو به پائين ( البته من با يكنفر فقط ارتباط داشتم)
نقاط قوت:
حسن برخورد کارکنان ،مسافت بسیار نزدیک تا حرم ، کیفیت خوب غذای رستوران
نقاط ضعف:
صبحانه رستوران هتل به کیفیت سایر وعده های غذایی نیست
نقاط قوت:
رفتار مناسب پرستل غذای بسیار با کیفیت منوی صبحانه عالی اتاق تمییز با امکانات قابل قبول رسیدگی عالی محیط آرام و لذت بخش
نقاط ضعف:
هیچ مشکلی ندیدم
نقاط قوت:
- موقعیت محلی بسیار عالی در نزدیکی به حرم - مدیریت و پرسنل بسیار مودب و باشخصیت - رستوران بسیار شیک با جایگاه مناسب برای سرورها - غذاهای متنوع با کیفیت در سطح بسیار عالی - اطاق های اقامتی بسیار تمیز با لوازم مناسب و حمام و سرویس بهداشتی در سطح بسیار خوب
نقاط ضعف:
- نکته منفی قابل ذکر مشاهده نکردم
نقاط قوت:
برخورد خوب و خوش کارکنان رسیدگی خوب موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
گرمای طاقت فرسای اتاق با اینکه پنکه اوردن
بسیار خوب بود
تمیزی و شیکی هتل عالی در حدچارستاره تاپ،نزدیکی به حرم خوب،برخورد پرسنل عالی
نقاط قوت:
بسيار تميز و مرتب امكانات عالي برخورد پرسنل عالي و مودبانه كلا به نسبت هتل هاي هم سطح ايراني بسيار عالي بود و براي اقامت توصيه ميشه
نقاط ضعف:
سيستم فاضلاب كمي مشكل داشت
نقاط قوت:
صبحانه و ناهار و شام بسیار عالی و بسیار نزدیک به حرم و برخورد خدمه عالی عالی
نقاط ضعف:
بسته بودن ساعت ورود به اتاق و تخلیه اتاق
من درتاريخ هشتم تيرماه آنجابودم اتاقي كه به مادادند طبقه هشتم بود سيستم سرمايش اصلا كارنميكرد با اينكه ٥باربه پذيرش هتل گزارش دادم بااين حال بابهانه هاي مختلف اصلا رسيدگي نكردند وحتي بامديرهتل هم صحبت كردم ايشان گفتندكه چيلردوم مجموعه الان روشن ميشود واوضاع درست ميشود روزبعد هم درست نشد وحتي اتاق ما راهم عوض نكردند روزآخررفتم پيش مديرهتل گفتم ناراضي هستم ايشان به ظاهر خيلي ناراحت شدند وزنگ زدند به مسئول تاسيسات اينجا تازه به ظاهرمتوجه شدند كه چيلر مجموعه خراب بوده (بااينكه اتاق مدير وحتي ورودي هتل بسيارخنك بود) ظاهرا اصلا رضايت مشتري برايشان مهم نبود ومن به هيچ كس توصيه نميكنم به اين هتل برود
این هتل را اصلا توصیه نمیکنم به دلایل زیر 1) مساحت اتاق 3 تخته بسیار کوچک هست خصوصا بچه ها اصلا امکان حرکت از انها گرفته می شود 2) موکتها کف اتاق خصوصانزدیک سرویس بهداشتی کهنه و رنگ رفته و البته کثیف 3) بخش پذیرش اتاق را با یک ساعت تاخیر تحویل داد و هیچ همکاری برای تعویض اتاق برای شبهای بعدی ا انجام نداد با توجه به 4 ستاره بودن هتل جواد امکانات ان با تعدا ستاره ها همخوانی ندارد به دلایل فوق در سفر های بعدی به هیچ وجه از این هتل رزرو انجام نخواهم داد
از همه جهت عالی ولی پیشنهاد میکنم افرادی که دارای ماشین هستند در نزدیکی حرم از هتلهای که ورودی پارکینگ در مکانهای شلوغ واقع است استفاده نکنن
نقاط قوت:
روزانه از شما بابت تظافت مردن اتاقتون خودشون سوال میمردن بدون اینکه شما بهشون بگین
نقاط ضعف:
میز و صندلی های نهارخوری باید نو بشن
نقاط قوت:
رستوران و پذیرایی خیلی خوب در حد عالی برخورد پرسنل خیلی مودبانه وای قدرداننی دارد خانه داری و سیروس اطاق خیلی خیلی خوب نظافت هتل خیلی خوب در حد عالی
نقاط ضعف:
متاسفانه فضای حمام تهویه خوبی نداشتن واکثر اوقات بوی نا مطبوع استشمام میشد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.