هتل جواد مشهد

مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا 3
3.6
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران
معرفی هتل جواد مشهد
هتل چهار ستاره‌ جواد مشهد با چشم‌اندازی زیبا از بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا(علیه السلام) واقع درخیابان امام رضا در سال ۱۳۹۱ افتتاح گردید. هتل جواد مشهد به عنوان نزديكترين هتل چهار ستاره تاپ به حرم امام رضا (ع)، میزبانی زائران حرم رضوی را برای خود افتخاری می داند و همواره تلاش دارد با بهترین خدمات و امکانات پذیرای مسافران شهر مشهد باشد. این هتل در ۱۳ طبقه و ۱۰۵ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل جواد
جواد-اتاق یک تخته رویال
اتاق یک تخته رویال
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
433,000
تومان
5 مرداد
شنبه
433,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
433,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
433,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
433,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
433,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
433,000
تومان
11 مرداد
جمعه
433,000
تومان
12 مرداد
شنبه
433,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
432,300
تومان
5 مرداد
شنبه
432,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
432,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
432,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
432,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
432,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
432,300
تومان
11 مرداد
جمعه
432,300
تومان
12 مرداد
شنبه
432,300
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
423,000
تومان
5 مرداد
شنبه
423,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
423,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
423,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
423,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
423,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
423,000
تومان
11 مرداد
جمعه
423,000
تومان
12 مرداد
شنبه
423,000
تومان
جواد-اتاق دوتخته دبل کینگ
اتاق دوتخته دبل کینگ
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
433,000
تومان
5 مرداد
شنبه
433,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
433,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
433,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
433,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
433,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
433,000
تومان
11 مرداد
جمعه
433,000
تومان
12 مرداد
شنبه
433,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
433,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
433,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
433,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
433,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
433,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
433,000
تومان
11 مرداد
جمعه
433,000
تومان
12 مرداد
شنبه
433,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
423,000
تومان
5 مرداد
شنبه
423,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
423,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
423,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
423,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
423,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
423,000
تومان
11 مرداد
جمعه
423,000
تومان
12 مرداد
شنبه
423,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
432,300
تومان
5 مرداد
شنبه
432,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
432,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
432,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
432,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
432,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
432,300
تومان
11 مرداد
جمعه
432,300
تومان
12 مرداد
شنبه
432,300
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
433,000
تومان
5 مرداد
شنبه
433,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
433,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
433,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
433,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
433,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
433,000
تومان
11 مرداد
جمعه
433,000
تومان
12 مرداد
شنبه
433,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
433,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
433,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
433,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
433,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
433,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
433,000
تومان
11 مرداد
جمعه
433,000
تومان
12 مرداد
شنبه
433,000
تومان
جواد-اتاق یک تخته کینگ
اتاق یک تخته کینگ
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
433,000
تومان
5 مرداد
شنبه
433,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
433,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
433,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
433,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
433,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
433,000
تومان
11 مرداد
جمعه
433,000
تومان
12 مرداد
شنبه
433,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
432,300
تومان
5 مرداد
شنبه
432,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
432,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
432,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
432,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
432,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
432,300
تومان
11 مرداد
جمعه
432,300
تومان
12 مرداد
شنبه
432,300
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
433,000
تومان
5 مرداد
شنبه
433,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
433,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
433,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
433,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
433,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
433,000
تومان
11 مرداد
جمعه
433,000
تومان
12 مرداد
شنبه
433,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
439,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
439,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
439,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
439,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
439,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
439,000
تومان
11 مرداد
جمعه
439,000
تومان
12 مرداد
شنبه
439,000
تومان
جواد-اتاق دوتخته توئین کینگ
اتاق دوتخته توئین کینگ
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
433,000
تومان
5 مرداد
شنبه
433,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
433,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
433,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
433,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
433,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
433,000
تومان
11 مرداد
جمعه
433,000
تومان
12 مرداد
شنبه
433,000
تومان
جواد-اتاق دوتخته توئین رویال
اتاق دوتخته توئین رویال
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
443,000
تومان
5 مرداد
شنبه
443,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
443,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
443,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
443,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
443,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
443,000
تومان
11 مرداد
جمعه
443,000
تومان
12 مرداد
شنبه
443,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
441,500
تومان
5 مرداد
شنبه
441,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
441,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
441,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
441,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
441,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
441,500
تومان
11 مرداد
جمعه
441,500
تومان
12 مرداد
شنبه
441,500
تومان
جواد-اتاق دوتخته دبل رویال
اتاق دوتخته دبل رویال
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
443,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
443,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
443,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
443,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
443,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
443,000
تومان
11 مرداد
جمعه
443,000
تومان
12 مرداد
شنبه
443,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
443,000
تومان
5 مرداد
شنبه
443,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
443,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
443,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
443,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
443,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
443,000
تومان
11 مرداد
جمعه
443,000
تومان
12 مرداد
شنبه
443,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
443,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
443,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
443,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
443,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
443,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
443,000
تومان
11 مرداد
جمعه
443,000
تومان
12 مرداد
شنبه
443,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
441,500
تومان
5 مرداد
شنبه
441,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
441,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
441,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
441,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
441,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
441,500
تومان
11 مرداد
جمعه
441,500
تومان
12 مرداد
شنبه
441,500
تومان
جواد-اتاق سه تخته کینگ
اتاق سه تخته کینگ
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
544,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
544,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
544,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
544,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
544,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
544,000
تومان
11 مرداد
جمعه
544,000
تومان
12 مرداد
شنبه
544,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
544,000
تومان
5 مرداد
شنبه
544,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
544,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
544,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
544,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
544,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
544,000
تومان
11 مرداد
جمعه
544,000
تومان
12 مرداد
شنبه
544,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
543,300
تومان
5 مرداد
شنبه
543,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
543,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
543,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
543,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
543,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
543,300
تومان
11 مرداد
جمعه
543,300
تومان
12 مرداد
شنبه
543,300
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
544,000
تومان
5 مرداد
شنبه
544,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
544,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
544,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
544,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
544,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
544,000
تومان
11 مرداد
جمعه
544,000
تومان
12 مرداد
شنبه
544,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
534,000
تومان
5 مرداد
شنبه
534,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
534,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
534,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
534,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
534,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
534,000
تومان
11 مرداد
جمعه
534,000
تومان
12 مرداد
شنبه
534,000
تومان
جواد-اتاق سه تخته رویال
اتاق سه تخته رویال
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
545,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
545,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
545,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
545,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
11 مرداد
جمعه
545,000
تومان
12 مرداد
شنبه
545,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
543,300
تومان
5 مرداد
شنبه
543,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
543,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
543,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
543,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
543,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
543,300
تومان
11 مرداد
جمعه
543,300
تومان
12 مرداد
شنبه
543,300
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
980,000
تومان
5 مرداد
شنبه
980,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
980,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
980,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
980,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
980,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
980,000
تومان
11 مرداد
جمعه
980,000
تومان
12 مرداد
شنبه
980,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
544,000
تومان
5 مرداد
شنبه
544,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
544,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
544,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
544,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
544,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
544,000
تومان
11 مرداد
جمعه
544,000
تومان
12 مرداد
شنبه
544,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
544,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
544,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
544,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
544,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
544,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
544,000
تومان
11 مرداد
جمعه
544,000
تومان
12 مرداد
شنبه
544,000
تومان
جواد-اتاق دبل سوپر لوکس ملل
اتاق دبل سوپر لوکس ملل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
675,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
675,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
675,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
675,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
675,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
675,000
تومان
11 مرداد
جمعه
675,000
تومان
12 مرداد
شنبه
675,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
677,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
677,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
677,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
677,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
677,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
677,000
تومان
11 مرداد
جمعه
677,000
تومان
12 مرداد
شنبه
677,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
675,000
تومان
5 مرداد
شنبه
675,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
675,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
675,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
675,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
675,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
675,000
تومان
11 مرداد
جمعه
675,000
تومان
12 مرداد
شنبه
675,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
673,700
تومان
5 مرداد
شنبه
673,700
تومان
6 مرداد
یکشنبه
673,700
تومان
7 مرداد
دوشنبه
673,700
تومان
8 مرداد
سه شنبه
673,700
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
673,700
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
673,700
تومان
11 مرداد
جمعه
673,700
تومان
12 مرداد
شنبه
673,700
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
675,000
تومان
5 مرداد
شنبه
675,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
675,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
675,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
675,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
675,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
675,000
تومان
11 مرداد
جمعه
675,000
تومان
12 مرداد
شنبه
675,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
657,000
تومان
5 مرداد
شنبه
657,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
657,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
657,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
657,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
657,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
657,000
تومان
11 مرداد
جمعه
657,000
تومان
12 مرداد
شنبه
657,000
تومان
جواد-اتاق یک تخته کینگ (فولبرد)
اتاق یک تخته کینگ (فولبرد)
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
713,900
تومان
5 مرداد
شنبه
713,900
تومان
6 مرداد
یکشنبه
713,900
تومان
7 مرداد
دوشنبه
713,900
تومان
8 مرداد
سه شنبه
713,900
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
713,900
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
713,900
تومان
11 مرداد
جمعه
713,900
تومان
12 مرداد
شنبه
713,900
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
660,000
تومان
5 مرداد
شنبه
660,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
660,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
660,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
660,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
660,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
11 مرداد
جمعه
660,000
تومان
12 مرداد
شنبه
660,000
تومان
جواد-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
666,000
تومان
5 مرداد
شنبه
666,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
666,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
666,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
666,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
666,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
666,000
تومان
11 مرداد
جمعه
666,000
تومان
12 مرداد
شنبه
666,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق