هتل جم مشهد

مشهد، خیابان پاسداران، جنب سینما قدس
3.3
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران

معرفی هتل جم مشهد

هتل سه ستاره جم مشهد در سال ۱۳۶۳ افتتاح و با ۳۰ سال سابقه در صنعت هتلداری در سال ۱۳۹۶ جهت ارتقا کیفیت مورد بازسازی قرار گرفت.این هتل با قرار گیری در خیابان پاسداران مشهد دسترسی راحت زائرین را به بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج(علیه السلام) به ارمغان اورده است.این مجموعه اقامتی با امکانات رفاهی مناسب و کادری مجرب آماده خدمت گذاری به میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جم مشهد

جم-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
247,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
247,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
247,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
247,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
247,000
تومان
27 تیر
جمعه
247,000
تومان
28 تیر
شنبه
247,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
247,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
247,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
247,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
هتل یار
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
250,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
250,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
250,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
250,000
تومان
27 تیر
جمعه
250,000
تومان
28 تیر
شنبه
250,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
250,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
250,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
250,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
جم-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
198,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
198,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
198,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
198,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
198,000
تومان
27 تیر
جمعه
198,000
تومان
28 تیر
شنبه
198,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
198,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
198,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
198,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
278,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
278,000
تومان
جاباما
198,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
198,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
198,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
198,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
198,000
تومان
27 تیر
جمعه
198,000
تومان
28 تیر
شنبه
198,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
198,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
198,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
198,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
278,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
278,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
278,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
278,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
278,000
تومان
27 تیر
جمعه
278,000
تومان
28 تیر
شنبه
278,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
278,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
278,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
278,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
278,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
278,000
تومان
هتل یار
278,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
278,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
278,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
278,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
278,000
تومان
27 تیر
جمعه
278,000
تومان
28 تیر
شنبه
278,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
278,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
278,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
278,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
278,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
278,000
تومان
جم-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
278,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
278,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
278,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
278,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
278,000
تومان
27 تیر
جمعه
278,000
تومان
28 تیر
شنبه
278,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
278,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
278,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
278,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
278,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
278,000
تومان
جم-اتاق دو تخته فولبرد
اتاق دو تخته فولبرد
اقامت 24
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
420,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
27 تیر
جمعه
420,000
تومان
28 تیر
شنبه
420,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
جم-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
248,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
248,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
248,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
248,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
248,000
تومان
27 تیر
جمعه
248,000
تومان
28 تیر
شنبه
248,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
248,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
248,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
248,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
349,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
349,000
تومان
جاباما
249,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
249,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
249,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
249,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
249,000
تومان
27 تیر
جمعه
249,000
تومان
28 تیر
شنبه
249,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
249,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
249,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
249,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
349,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
349,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
349,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
349,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
349,000
تومان
27 تیر
جمعه
349,000
تومان
28 تیر
شنبه
349,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
349,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
349,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
349,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
349,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
349,000
تومان
ای‌گردش
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
350,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
350,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
350,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
350,000
تومان
27 تیر
جمعه
350,000
تومان
28 تیر
شنبه
350,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
350,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
350,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
350,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
جم-اتاق سه تخته فولبرد
اتاق سه تخته فولبرد
اقامت 24
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
620,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
620,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
620,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
620,000
تومان
27 تیر
جمعه
620,000
تومان
28 تیر
شنبه
620,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
620,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
620,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
620,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
جم-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
300,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
300,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
300,000
تومان
27 تیر
جمعه
300,000
تومان
28 تیر
شنبه
300,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
300,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
جاباما
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
300,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
300,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
300,000
تومان
27 تیر
جمعه
300,000
تومان
28 تیر
شنبه
300,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
300,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
420,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
27 تیر
جمعه
420,000
تومان
28 تیر
شنبه
420,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
هتل یار
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
420,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
27 تیر
جمعه
420,000
تومان
28 تیر
شنبه
420,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
جم-سوییت چهارنفره
سوییت چهارنفره
ای‌گردش
776,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
776,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
776,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
776,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
776,000
تومان
27 تیر
جمعه
776,000
تومان
28 تیر
شنبه
776,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
776,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
776,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
776,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
776,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
776,000
تومان
جم-اتاق چهارتخته فولبرد
اتاق چهارتخته فولبرد
اقامت 24
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
820,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
820,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
820,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
820,000
تومان
27 تیر
جمعه
820,000
تومان
28 تیر
شنبه
820,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
820,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
820,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
820,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
1,020,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
1,020,000
تومان
جم-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
350,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
350,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
350,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
350,000
تومان
27 تیر
جمعه
350,000
تومان
28 تیر
شنبه
350,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
350,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
350,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
350,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
هتل یار
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
490,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
490,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
490,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
490,000
تومان
27 تیر
جمعه
490,000
تومان
28 تیر
شنبه
490,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
490,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
490,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
490,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
ای‌گردش
495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
495,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
495,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
495,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
495,000
تومان
27 تیر
جمعه
495,000
تومان
28 تیر
شنبه
495,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
495,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
495,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
495,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
495,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
495,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جم-اتاق پنج تخته فولبرد
اتاق پنج تخته فولبرد
اقامت 24
1,020,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
1,020,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
1,020,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
1,020,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
1,020,000
تومان
27 تیر
جمعه
1,020,000
تومان
28 تیر
شنبه
1,020,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
1,020,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
1,020,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
1,020,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
1,270,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
1,270,000
تومان

امکانات اتاق های هتل جم مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
ویلچر
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
تالار عروسی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
لاندري
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
فروشگاه سوغاتی
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل جم مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جم مشهد

(22 نظر)
سلام بهترین هتل از نظر امکانات و دسترسی به بازار و بیمارستان رفتار عالی و محترمانه پرسنل علی الخصوص خانم رحمتی و خانم شالچی سرویس منظم رفت و برگشت به حرم کیفیت غذا در کل از هر نظر عالی هست با تشکر از اسنپ تریپ بابت معرفی کردن این هتل با ارزوی موفقیت
هتل خوبی است
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
ما ۲۴ شهریور به مدت ۴ شب در این هتل ۲ اتاق رزرو کرده بودیم. درسته که پیاده نمی توانید به حرم برید اما یک اتوبوس با سرویس منظم شما رو به باب الجواد میبره و بر می گردونه. در اتاقهایی که در طبقه بالا و رو به خیابان جم باشه می تونید مناره های باب الجواد رو ببنید. روزی که برای تحویل اتاق مراجعه کردیم رزرواسیون هتل امکان انتخاب اتاق در شرایط مختلف رو به ما دادکه خیلی جذاب بود. اتاقها خیلی تمیز بودند.صبحانه کامل و خوشمزه بود ولی چون که تمام نهار وشام ها بیرون بودیم از رستوران هتل استفاده نکردیم. هتل در خیابان جم قرار داره که تعداد زیادی هتل هم اونجا قرار داره و همین حس جالبی میده .با پیاده روی می تونید به باغ ملی برید. در کل نسبت به پولی که پرداخت می کنید بهترین انتخابه.
من قبلا در این هتل اقامت داشتم و نظرم را گفته ام -چند روز پیش هم این هتل را رزرو کردم اما به خاطر مشکل شخصی که برایم به وجود اومد مجبور به لغو رزرو شدم .نکته مهم این که هتل جم هیچ مبلغی بابت جریمه کم نکرد و جاباما خیلی زود همه پولم را به حسابم بازگرداند که جاداره اینجا هم از مدیریت هتل جم و هم از مدیریت جاباما که هیچ مبلغی برای کارمزد خودشان هم کم نکردند کمال تشکر و سپاسگزاری را بنمایم.
ما در تاریخ ۴ شهریور ۹۸ به مدت دو شب اینجا اقامت داشتیم. هتل بسیار تمیز و عالی و برخورد کارکنان خوب و تنوع غذایی هم خوب. در مجموع هتل خیلی خوبیه
نقاط قوت:
روابط عمومی و نظافت هتل خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
پارکینگ سربسته نداشت محدود بود ، آسانسور خیلی تاخیر داشت معطل میشدیم صبحانه ضعیف بود
با تشکر از عوامل ایران هتل
سلام بنده 13 فروردین 98 به مدت سه شب در این هتل اقامت داشتم با اینکه 3 ستاره است ولی هتل خوبیه تنوع غذا خوب بزرگی اتاقها خوب نظم و ترتیب خوب پرسنل عالی نقطه ضعف : پارکینگ نداره - در روزهای که نیاز به باز کردن پنجره هست سروصدا خ زیاده ولی هتل خوبیه بنده توصیه می کنم راضی بودم
به مدت چهار شب در ایام عید در این هتل به همراه خانواده حضور داشتیم همه چیز عالی بود بخصوص برخورد کارکنان در نهایت ادب و همراهی بود از مدیریت هتل کمال سپاسگزاری را دارم
نقاط قوت:
هتل تمیز بود نظافت خوب برخورد عالی پرسنل موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
منوی صبحانه درحد معمولی بود آسانسورها خراب بود تهویه سرویس بهداشتی اتاق ها ضعیف بود خراب بودن دستگاه واکس کفش در لابی و خسارت دیدن کفش ها
درب دستشویی اتاق بسته نمی شد. هتل امکانات خاصی نداشت. اما موقعیت مکانی خوبی داشت. در کل بد نبود.
هتل کمی قدیمی است ولی در کل خوب است.
محیطی ارام، پرسنل مودب ، فاصله به حرم ایده آل اما پارکینگ مملو از خودروهایی که پشت سر هم پارک شده اند. در ضمن با پر شدن آسانسور در همکف و طبقات بالا، توقف در طبقات میانی صورت نمی پذیرد و انتظار خسته کننده بوده یا به ناچار استفاده از پله ها مد نظر قرار می گیرد. اما بر اساس قیمت امکانات قابل قبول است.
برخورد و رفتار کارکنان از نقاط قوت این هتل هست. اما امکانات ساده ای مثل نبودن آب معدنی یا مسواک. یا حتی دمپایی به تعداد در حین پیش پا افتاده بودن، با توجه به اینکه جزو درخواست های همه ی مسافرانه، که نقطه ضعف بزرگیه و نوید آینده ی خوبی برای این هتلو نمیده.
به طور کلی نسبت به قیمت مناسب بود . اما ناهار و شام تعریفی نداشت و هر وعده سلف سرویس اونم با قیمت نزدیک هر نفر چهل هزار تومن به نظرم انصاف نیست! ولی پرسنل واقعا مودب و مهربان هستن .
با توجه به سفرهای متعدد بنده به این هتل مثل همیشه از نظر نظافت هتل همان کیفیت قبل را حفظ کرده است.
کارکنان خوب بودن و راضی هستم
هتلی نسبتا تمیز و مناسبی بود
WIFI دارد ولی عملا به علت سرعت کم قابل استفاده نیست. سشوار در اتاقها نبود. یخچالها خالی بود. گاوصندوق نداشت. صابون مایع نبود و صابون جامد داشت. دمپاییها پلاستیکی بوده و یکبار مصرف نبود. تعداد حوله به تعداد افراد نبود. مسواک و خمیر دندان در اتاق نبود که با درخواست ارائه شد.
نقاط قوت:
بزرگ بودن اتاق ودارای پارتیشن بودن
نقاط ضعف:
قیمت بالای بوفه ناهار و شام نسبت به سرویس ارئه شده
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان هتل. صبحانه در زمان مقرر در طبقه منفی یک. موقعیت مکانی نسبتا مناسب. نظافت اتاق ها، لابی، و کافی شاپ قابل قبول بود. شیرآلات سرویس بهداشتی در وضعیت مناسب بودند.
نقاط ضعف:
به نظرم بهتر است برای تهویه مناسبتر اتاق ها تدبیری اندیشیده شود. مشکل انتقال صدا از درب و دیوارها هم به مانند بسیاری از هتل ها وجود داشت اما بیشتر از سمت راهرو بود تا سایر اتاق ها، بنابراین چندان حاد نبود. راستی اگر سنسور درب اتوماتیک ورودی سمت پارکینگ را اصلاح کنید خیلی خوب می شود زیرا هر کس می خواهد برود طبقه پایین، درب باز می شود! گفتم طبقه پایین، این را هم اضافه کنم که ظاهرا طبقه منفی یک، آسانسور ندارد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جم مشهد

مهمانان هتل جم مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جم مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جم مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جم مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جم مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.