هتل بین المللی هما 2 مشهد

مشهد ، میدان جانباز ، خیابان خیام
3.5
امتیاز کاربران
74
نظرات کاربران

معرفی هتل بین المللی هما 2 مشهد

هتل پنج ستاره بین المللی هما ۲ مشهد واقع در بلوار خیام، یکی از هتل‌های مجهز و پیشرفته، وابسته به خطوط هوایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) می‌باشد که افتخار سرویس دهی به صنعت گردشگری را برای سالیان متمادی داشته است. فضای سبز زیبای محوطه هتل، موقعیت مکانی مناسب با هوای سالم و به دور از آلودگی و ترافیک و شلوغی و نزدیکی به مراکز خرید بزرگی مانند پروما، سجاد، سپاد و الماس شرق از مزایای این هتل می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل بین المللی هما 2 مشهد
بین المللی هما 2-سوئیت یک نفره
سوئیت یک نفره
ایران مارکوپولو
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 فروردین
جمعه
380,000
تومان
16 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 فروردین
شنبه
425,000
تومان
17 فروردین
یکشنبه
425,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
425,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
425,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
425,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
425,000
تومان
22 فروردین
جمعه
425,000
تومان
23 فروردین
شنبه
425,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
425,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
425,000
تومان
بین المللی هما 2-سوئیت ویژه یک نفره
سوئیت ویژه یک نفره
ایران مارکوپولو
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 فروردین
جمعه
440,000
تومان
16 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 فروردین
شنبه
495,000
تومان
17 فروردین
یکشنبه
495,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
495,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
495,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
495,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
495,000
تومان
22 فروردین
جمعه
495,000
تومان
23 فروردین
شنبه
495,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
495,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
495,000
تومان
بین المللی هما 2-سوييت لوكس یکخوابه دونفره
سوييت لوكس یکخوابه دونفره
ایران مارکوپولو
805,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 فروردین
جمعه
805,000
تومان
16 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 فروردین
شنبه
855,000
تومان
17 فروردین
یکشنبه
855,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
855,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
855,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
855,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
855,000
تومان
22 فروردین
جمعه
855,000
تومان
23 فروردین
شنبه
855,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
855,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
855,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
بین المللی هما 2-سويیت رویال یکخوابه دونفره
سويیت رویال یکخوابه دونفره
ایران مارکوپولو
780,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 فروردین
جمعه
780,000
تومان
16 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 فروردین
شنبه
825,000
تومان
17 فروردین
یکشنبه
825,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
825,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
825,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
825,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
825,000
تومان
22 فروردین
جمعه
825,000
تومان
23 فروردین
شنبه
825,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
825,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
825,000
تومان
بین المللی هما 2-سوئیت ویژه دونفره
سوئیت ویژه دونفره
ایران مارکوپولو
640,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 فروردین
جمعه
640,000
تومان
16 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 فروردین
شنبه
695,000
تومان
17 فروردین
یکشنبه
695,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
695,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
695,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
695,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
695,000
تومان
22 فروردین
جمعه
695,000
تومان
23 فروردین
شنبه
695,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
695,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
695,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
بین المللی هما 2-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
ایران مارکوپولو
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 فروردین
جمعه
560,000
تومان
16 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 فروردین
شنبه
6,350,000
تومان
17 فروردین
یکشنبه
6,350,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
6,350,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
6,350,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
6,350,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
6,350,000
تومان
22 فروردین
جمعه
6,350,000
تومان
23 فروردین
شنبه
6,350,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
6,350,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
6,350,000
تومان
بین المللی هما 2-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
ایران مارکوپولو
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 فروردین
جمعه
540,000
تومان
16 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 فروردین
شنبه
565,000
تومان
17 فروردین
یکشنبه
565,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
565,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
565,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
565,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
565,000
تومان
22 فروردین
جمعه
565,000
تومان
23 فروردین
شنبه
565,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
565,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
565,000
تومان
بین المللی هما 2-سوئیت رویال ویژه دوخوابه چهارنفره
سوئیت رویال ویژه دوخوابه چهارنفره
ایران مارکوپولو
1,675,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 فروردین
جمعه
1,675,000
تومان
16 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 فروردین
شنبه
1,795,000
تومان
17 فروردین
یکشنبه
1,795,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
1,795,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
1,795,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
1,795,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
1,795,000
تومان
22 فروردین
جمعه
1,795,000
تومان
23 فروردین
شنبه
1,795,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
1,795,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
1,795,000
تومان
بین المللی هما 2-سوييت رويال دوخوابه چهارنفره
سوييت رويال دوخوابه چهارنفره
ایران مارکوپولو
1,345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 فروردین
جمعه
1,345,000
تومان
16 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 فروردین
شنبه
1,435,000
تومان
17 فروردین
یکشنبه
1,435,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
1,435,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
1,435,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
1,435,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
1,435,000
تومان
22 فروردین
جمعه
1,435,000
تومان
23 فروردین
شنبه
1,435,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
1,435,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
1,435,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
بین المللی هما 2-سوئیت چهارنفره کانکت
سوئیت چهارنفره کانکت
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 فروردین
شنبه
1,130,000
تومان
17 فروردین
یکشنبه
1,130,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
1,130,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
1,130,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
1,130,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
1,130,000
تومان
22 فروردین
جمعه
1,130,000
تومان
23 فروردین
شنبه
1,130,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
1,130,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
1,130,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
بین المللی هما 2-سوئيت کانکت ويژه چهارنفره
سوئيت کانکت ويژه چهارنفره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 فروردین
شنبه
1,390,000
تومان
17 فروردین
یکشنبه
1,390,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
1,390,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
1,390,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
1,390,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
1,390,000
تومان
22 فروردین
جمعه
1,390,000
تومان
23 فروردین
شنبه
1,390,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
1,390,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
1,390,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
بین المللی هما 2-سوئیت یکخوابه دوتخته لوکس هما کلاس
سوئیت یکخوابه دوتخته لوکس هما کلاس
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 فروردین
شنبه
1,260,000
تومان
17 فروردین
یکشنبه
1,260,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
1,260,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
1,260,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
1,260,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
1,260,000
تومان
22 فروردین
جمعه
1,260,000
تومان
23 فروردین
شنبه
1,260,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
1,260,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
1,260,000
تومان
بین المللی هما 2-سوئیت دوخوابه چهارتخته رویال هما کلاس
سوئیت دوخوابه چهارتخته رویال هما کلاس
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 فروردین
شنبه
2,870,000
تومان
17 فروردین
یکشنبه
2,870,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
2,870,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
2,870,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
2,870,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
2,870,000
تومان
22 فروردین
جمعه
2,870,000
تومان
23 فروردین
شنبه
2,870,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
2,870,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
2,870,000
تومان

امکانات اتاق های هتل بین المللی هما 2 مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
اتاق ویژه معلولین
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
سرویس رایگان به حرم
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
اینترنت با حجم محدود در لابی
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سالن بدنسازی
زمین تنیس
سونا بخار
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
سرویس رایگان رفت به حرم
خدمات پزشکی
حمام سنتی
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
شطرنج
کافی نت
مینی بار رایگان
بدرقه رایگان
سونا خشک
سرویس رایگان از هتل به فرودگاه
استخر سرپوشیده
آب نما
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
لاندري
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
شبكه پخش فيلم داخلی
اتاق VIP
خدمات باربري
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
حوضچه آب سرد
چايخانه تابستانی
بخش Check in و Check out سريع(Express)
اتاق عقد
اتاق ويژه معلولين
زمين تنيس
گشت نیم روزی
سرويس به حرم رايگان
ترانسفر فرودگاهی (برگشت)
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
خدمات بلیط
رستوران تابستانی
خدمات ترانسفر برگشت فرودگاهی رایگان
اینترنت با سرعت بالا
خود پرداز بانک
خدمات اسپا
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
بیزینس سنتر
غرفه صنایع دستی
چايخانه سنتی در فضای بسته(تمام فصول)

آدرس هتل بین المللی هما 2 مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بین المللی هما 2 مشهد

(74 نظر)
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
در حد خیلی معمولی
نقاط ضعف:
معمولی بود
هتل از نظر امکانات بسیار خوب بود و کیفیت صبحانه و تمیزی هتل بسیار مطلوب بود .
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودیم
نقاط ضعف:
افتضاح بود از همه نظر
نقاط قوت:
بسيار عالي از همه لحاظ
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
نظافت و تمیزی
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ مناسب
نقاط قوت:
خیلی راضی بودیم
نقاط ضعف:
هیچی نبود
بوفه صبحانه از لحاظ محتوا خیلی ضعیف بود و اینترنت محدود غیرقابل استفاده دریافت کردم
نقاط قوت:
رسیدگی سریع به درخواست مهمانان و برخورد مناسب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
نداشت
برخورد کارکنان خوب بود
نقاط قوت:
فضای مشاعات خیلی خوب و دلباز نوع ساخت و نقشه
نقاط ضعف:
دوری از حرم رستوران اصلا در سطح یک هتل پنج ستاره نیست
سوییت سه نفره ۴۰۶ سیستم خنک کننده هوایش مطلوب نبود و به اجبار درب اتاق میبایست باز گذاشته میشد که هوای خنک سالن وارد اتاق خواب شود واسه یه هتل ۵ ستاره میبایست یک سالن ورزشی مورد قبول با وسایل اولیه ورزشی موجود باشد که متاسفانه بشدت سالن ورزشی نا مناسب و دو دستگاه غیر کاربردی موجود بود هتل۵ ستاره بابت ورودی استخر نمیبایست شارژ از مسافرش بگیرد اما ۱۵ درصد هزینه ورودی استخر لحاظ شد وای فا خیلی ضعیف و مدام قطع میشد
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
همه چی عالی بود خیلی راضی بودیم
نقاط ضعف:
نداشت
هتل نسبتا خوبیه اما تنها مشکلی که من در چندین بار اقامتم دراین هتل داشتم مشکل اینترنت بود،هم اینکه مقدار گیگی که در اختیار مهمان قرار میدن خیلی کم و‌محدوده و هم اینکه سرعت و‌کیفیت اینترنت به شدت ضعیف و‌پایینه،در صورتی که یک هتل پنج ستاره باید اینترنت قوی و‌نامحدود در اختیار مهمان قراربده،مورد دیگه هم اینکه من از استخر هتل استفاده کردم خیلی کوچیک و قدیمی ‌و بدون امکانات امروزی
هتل خوب در منطقه ای دور از حرم و دارای فضای سبز خوب.صبحانه متوسط.استخر پولی نه چندان خوب.اتاق ها بزرگ و راحت.
نقاط قوت:
کاملا راضی بودیم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
هتل دو يال دارد كه يكي هنوز قديمي است و ظاهر مناسبي نسبت به هتل پنج ستاره ندارد
نقاط قوت:
همه چی فوق العاده چند ساله که به این هتل میام
نقاط ضعف:
نداره
👌👌
سلام هتل بسیار خوب و آرامش بخش بود،برخورد کارکنان هم خوب بود.
عالى بود خيلى آرام و آرامش بخش مخصوصاً فضاى سبزش
نقاط قوت:
فضای ارام ودلنشین استفاده از فروشگاههای موجود در هتل توصیه میکنم از برندهای بیشتری استفاده شود
نقاط ضعف:
شام وفست فودها کیفیت پایینی دارند خانه داری درزمینه رساندن اب معدنی و.ضعیف
محيط بسيار آروم، برخورد عالی ، باغ سرسبز و موقعيت فضای باز و سرسبز، برای سرو غذا فوق العاده بود.
خوب
نقاط قوت:
آرامش و سکوت و همچنین برخورد حرفه ای کارکنان هتل همراه با انرژی مثبت دسترسی به اتوبان ها و نبود ترافیک نزدیک بودن به بازارهای معروف محیط دلباز و زیبا دارا بودن رستوران سنتی با فضای کلاسیک و دلنشبن مخصوصا برای سرو شام
نقاط ضعف:
دور بودن از حرم مطهر و عدم کفایت تعداد و زمان های سرویس های هتل (۳سرویس در روز بسمت حرم ) هزینه ای بودن خدمات استخر میز صبحانه درخور نام هتل ۵ستاره نبود
در کل خوب هست از همه نظر فوق العاده است فقط نور داخلی اتاق ها کم هست ، روشنایی کامل نیست .
هتلی در حد ۴ ستاره هتلی نرمال و خوب بنده ۴ شب سوییت رویال اقامت داشتم نسبتا راضی بودم اما نسبت به هزینه هتلهای مشابه اقامت بسیار بهتر و راحت تری داشتیم.
كاركنان بسيار مودب هستند و نهايت همكاری را دارند.
هتل بسیار تمیز و راحت بود سایز اتاقها عالی بودند رفتار کارکنان خیلی عالی بود ، ما میخواستیم با توجه به ساعت پروازمون دیرتر اتاق رو تخلیه کنیم که با محبتشون ما رو شرمنده کردند و اجازه دادن ،روم سرویس خیلی خوب بود و در کل همه چیز عالی بود با اینکه یکم از حرم دور بود اما من هربار بخواهم به مشهد بیایم حتما این هتل را انتخاب میکنم .
نقاط قوت:
فضای بزرگ اتاقها
نقاط ضعف:
کیفیت پایین تشک خوشخواب
هتل دوست داشتنی
سفر خوب در كنار خانواده در فضايي آرام
نسبت به سایر هتلهایی که تاکنون استفاده کردم خوب بود.
این هتل فضای بسیار عالی و نوستالژی دارد نسبت به هتل های دیگر مشهد معماری بی نظیری دارد زمانی که در هتل اقامت دارید احساس میکنید وارد دهه 50 شده اید فقط مشکلی که دارد این است که اصلا به این هتل نمیرسند و حالت نوستالژی آن را حفظ نمی کنند وسایل نیاز به تعمیر و تعویض دارند اگر به این هتل برسند مطمئنا بهترین هتل مشهد خواهد شد.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
در حد یک هتل ۴ستاره بود تمام امکانات
همه چیز خوب بود فقط وای فای نداشتیم و پیشنهاد میکنم به اتاق های بازسازی نشده رسیدگی بیشتری بشود .
هتل خوبی بود نزدیک به حرم بود و نوساز بود رفتار پرسنل محترمانه بود
نقاط قوت:
محوطه بزرگ و سرسبز رفتار خوب و محترمانه پرسنل سوییت های دو نفره بزرگ و مناسب صبحانه نسبتا کامل و مناسب هتل وجود عصرانه روی اتاق وجود امکان دوچرخه سواری در محوطه
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس ایرانی در اتاقها سرویس بهداشتی داخل طبقات بد نبود ولی با توجه به ۵ ستاره بودن می‌توانست بسیار بهتر باشد. دور بودن از حرم. کم بودندفعات سرویس رفت به حرم. نداشتن سرویس برگشت از حرم
هتل خیلی خوب بود شیک و تمیز و نوساز بود و همه ی امکاناتی او که باید داشته باشه او داشت استقبال گرمی از ما شد در این هتل
هتل مرتب بود همه چیزش نظافت و بهداشت اتاقها به طور کامل رعایت شده بود و نزدیک به حرم بود
سفر خوبی در کنار خانواده بود در کنار این هتل خوب
هتل بسیار تمیز و خوبی بود
نقاط قوت:
اخلاق خوب پرسنل ، همکاری خوب با میهمان در هر شرایطی ، رسیدگی به موقع به میهمان
نقاط ضعف:
هزینه ش نسبت به خدماتش بالا بوده
نقاط قوت:
اس
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
فضای دلباز بیرونی و سالن لابی از مهم ترین نکات مثبت این هتل هست. سوییتی رو هم که استفاده کردیم بزرگ و روشن بودو چشم انداز خوبی داشت. تاکسی سرویس هتل همیشه آماده ست.البته اگه خوش شانس باشین و با مسئولش که آقایی بنام آقای جوان هستن ،سرویس تون جور بشه خیلی خوبه چون فردی با نزاکت ، جنتلمن و منصف هستن و باعث آبروی هتل و مشهدی ها هستن. امیدوارم سر و کارتون با بقیه راننده ها کمتر بیفته که بیشترشون هر جور دوست داشته