هتل بین المللی هما 2 مشهد

مشهد ، میدان جانباز ، خیابان خیام
3.5
امتیاز کاربران
74
نظرات کاربران

معرفی هتل بین المللی هما 2 مشهد

هتل پنج ستاره بین المللی هما ۲ مشهد واقع در بلوار خیام، یکی از هتل‌های مجهز و پیشرفته، وابسته به خطوط هوایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) می‌باشد که افتخار سرویس دهی به صنعت گردشگری را برای سالیان متمادی داشته است. فضای سبز زیبای محوطه هتل، موقعیت مکانی مناسب با هوای سالم و به دور از آلودگی و ترافیک و شلوغی و نزدیکی به مراکز خرید بزرگی مانند پروما، سجاد، سپاد و الماس شرق از مزایای این هتل می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل بین المللی هما 2 مشهد
بین المللی هما 2-سوئیت یک نفره
سوئیت یک نفره
ایران مارکوپولو
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
260,000
تومان
5 بهمن
شنبه
260,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
260,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
260,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
260,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
11 بهمن
جمعه
260,000
تومان
12 بهمن
شنبه
260,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
260,000
تومان
علاءالدین
269,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
269,000
تومان
5 بهمن
شنبه
269,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
269,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
269,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
269,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
269,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
269,000
تومان
11 بهمن
جمعه
269,000
تومان
12 بهمن
شنبه
269,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
269,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
269,000
تومان
ای‌گردش
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
275,000
تومان
5 بهمن
شنبه
275,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
275,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
275,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
275,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
275,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
275,000
تومان
11 بهمن
جمعه
275,000
تومان
12 بهمن
شنبه
275,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
275,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
275,000
تومان
ایران هتل آنلاین
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
275,000
تومان
5 بهمن
شنبه
275,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
275,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
275,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
275,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
275,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
275,000
تومان
11 بهمن
جمعه
275,000
تومان
12 بهمن
شنبه
275,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
275,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
275,000
تومان
هتل یار
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
275,000
تومان
5 بهمن
شنبه
275,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
275,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
275,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
275,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
275,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
275,000
تومان
11 بهمن
جمعه
275,000
تومان
12 بهمن
شنبه
275,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
275,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
275,000
تومان
جاباما
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
275,000
تومان
5 بهمن
شنبه
275,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
275,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
275,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
275,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
275,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
275,000
تومان
11 بهمن
جمعه
275,000
تومان
12 بهمن
شنبه
275,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
275,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
275,000
تومان
بین المللی هما 2-سوئیت ویژه یک نفره
سوئیت ویژه یک نفره
ایران مارکوپولو
312,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
312,000
تومان
5 بهمن
شنبه
312,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
312,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
312,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
312,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
312,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
312,000
تومان
11 بهمن
جمعه
312,000
تومان
12 بهمن
شنبه
312,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
312,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
312,000
تومان
علاءالدین
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
315,000
تومان
5 بهمن
شنبه
315,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
315,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
315,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
315,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
315,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
315,000
تومان
11 بهمن
جمعه
315,000
تومان
12 بهمن
شنبه
315,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
315,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
315,000
تومان
ای‌گردش
323,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
323,000
تومان
5 بهمن
شنبه
323,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
323,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
323,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
323,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
323,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
323,000
تومان
11 بهمن
جمعه
323,000
تومان
12 بهمن
شنبه
323,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
323,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
323,000
تومان
اقامت 24
323,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
323,000
تومان
5 بهمن
شنبه
323,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
323,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
323,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
323,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
323,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
323,000
تومان
12 بهمن
شنبه
323,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
323,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
323,000
تومان
اسنپ تریپ
323,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
323,000
تومان
5 بهمن
شنبه
323,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
323,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
323,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
323,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
323,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
323,000
تومان
12 بهمن
شنبه
323,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
323,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
323,000
تومان
هتل یار
323,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
323,000
تومان
5 بهمن
شنبه
323,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
323,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
323,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
323,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
323,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
323,000
تومان
11 بهمن
جمعه
323,000
تومان
12 بهمن
شنبه
323,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
323,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
323,000
تومان
ایران هتل آنلاین
323,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
323,000
تومان
5 بهمن
شنبه
323,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
323,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
323,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
323,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
323,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
323,000
تومان
11 بهمن
جمعه
323,000
تومان
12 بهمن
شنبه
323,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
323,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
377,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
377,000
تومان
5 بهمن
شنبه
377,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
377,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
377,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
377,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
377,000
تومان
12 بهمن
شنبه
377,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
377,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
377,000
تومان
بین المللی هما 2-سوييت لوكس یکخوابه دونفره
سوييت لوكس یکخوابه دونفره
علاءالدین
465,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
465,000
تومان
5 بهمن
شنبه
465,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
465,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
465,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
465,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
465,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
465,000
تومان
11 بهمن
جمعه
465,000
تومان
12 بهمن
شنبه
465,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
465,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
465,000
تومان
ایران مارکوپولو
467,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
467,000
تومان
5 بهمن
شنبه
467,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
467,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
467,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
467,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
467,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
467,000
تومان
11 بهمن
جمعه
467,000
تومان
12 بهمن
شنبه
467,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
467,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
467,000
تومان
اقامت 24
471,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
471,000
تومان
5 بهمن
شنبه
471,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
471,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
471,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
471,000
تومان
11 بهمن
جمعه
471,000
تومان
12 بهمن
شنبه
471,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
ای‌گردش
471,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
471,000
تومان
5 بهمن
شنبه
471,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
471,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
471,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
471,000
تومان
11 بهمن
جمعه
471,000
تومان
12 بهمن
شنبه
471,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
ایران هتل آنلاین
471,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
471,000
تومان
5 بهمن
شنبه
471,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
471,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
471,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
471,000
تومان
11 بهمن
جمعه
471,000
تومان
12 بهمن
شنبه
471,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
اسنپ تریپ
471,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
471,000
تومان
5 بهمن
شنبه
471,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
471,000
تومان
12 بهمن
شنبه
471,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
جاباما
471,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
471,000
تومان
5 بهمن
شنبه
471,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
471,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
471,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
471,000
تومان
11 بهمن
جمعه
471,000
تومان
12 بهمن
شنبه
471,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
هتل یار
471,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
471,000
تومان
5 بهمن
شنبه
471,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
471,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
471,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
471,000
تومان
11 بهمن
جمعه
471,000
تومان
12 بهمن
شنبه
471,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
بین المللی هما 2-سويیت رویال یکخوابه دونفره
سويیت رویال یکخوابه دونفره
ایران مارکوپولو
467,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
467,000
تومان
5 بهمن
شنبه
467,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
467,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
467,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
467,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
467,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
467,000
تومان
11 بهمن
جمعه
467,000
تومان
12 بهمن
شنبه
467,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
467,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
467,000
تومان
علاءالدین
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
470,000
تومان
5 بهمن
شنبه
470,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
470,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
470,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
470,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
470,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
470,000
تومان
11 بهمن
جمعه
470,000
تومان
12 بهمن
شنبه
470,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
470,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
470,000
تومان
اقامت 24
471,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
471,000
تومان
5 بهمن
شنبه
471,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
471,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
471,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
471,000
تومان
11 بهمن
جمعه
471,000
تومان
12 بهمن
شنبه
471,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
ای‌گردش
471,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
471,000
تومان
5 بهمن
شنبه
471,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
471,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
471,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
471,000
تومان
11 بهمن
جمعه
471,000
تومان
12 بهمن
شنبه
471,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
هتل یار
471,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
471,000
تومان
5 بهمن
شنبه
471,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
471,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
471,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
471,000
تومان
11 بهمن
جمعه
471,000
تومان
12 بهمن
شنبه
471,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
ایران هتل آنلاین
471,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
471,000
تومان
5 بهمن
شنبه
471,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
471,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
471,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
471,000
تومان
11 بهمن
جمعه
471,000
تومان
12 بهمن
شنبه
471,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
جاباما
471,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
471,000
تومان
5 بهمن
شنبه
471,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
471,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
471,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
471,000
تومان
11 بهمن
جمعه
471,000
تومان
12 بهمن
شنبه
471,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
بین المللی هما 2-سوئیت ویژه دونفره
سوئیت ویژه دونفره
اقامت 24
419,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
419,000
تومان
5 بهمن
شنبه
419,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
419,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
419,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
419,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
419,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
419,000
تومان
12 بهمن
شنبه
419,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
419,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
419,000
تومان
ای‌گردش
419,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
419,000
تومان
5 بهمن
شنبه
419,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
419,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
419,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
419,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
419,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
419,000
تومان
11 بهمن
جمعه
419,000
تومان
12 بهمن
شنبه
419,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
419,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
419,000
تومان
اسنپ تریپ
419,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
419,000
تومان
5 بهمن
شنبه
419,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
419,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
419,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
419,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
419,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
419,000
تومان
12 بهمن
شنبه
419,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
419,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
419,000
تومان
هتل یار
419,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
419,000
تومان
5 بهمن
شنبه
419,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
419,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
419,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
419,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
419,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
419,000
تومان
11 بهمن
جمعه
419,000
تومان
12 بهمن
شنبه
419,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
419,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
419,000
تومان
جاباما
419,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
419,000
تومان
5 بهمن
شنبه
419,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
419,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
419,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
419,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
419,000
تومان
12 بهمن
شنبه
419,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
419,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
419,000
تومان
علاءالدین
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
420,000
تومان
5 بهمن
شنبه
420,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
420,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
11 بهمن
جمعه
420,000
تومان
12 بهمن
شنبه
420,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
شنبه
412,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
412,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
412,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
412,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
412,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
412,000
تومان
11 بهمن
جمعه
412,000
تومان
12 بهمن
شنبه
412,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
412,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
412,000
تومان
بین المللی هما 2-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
علاءالدین
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
359,000
تومان
5 بهمن
شنبه
359,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
359,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
359,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
359,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
359,000
تومان
11 بهمن
جمعه
359,000
تومان
12 بهمن
شنبه
359,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
359,000
تومان
ایران مارکوپولو
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
359,000
تومان
5 بهمن
شنبه
359,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
359,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
359,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
359,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
359,000
تومان
11 بهمن
جمعه
359,000
تومان
12 بهمن
شنبه
359,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
359,000
تومان
اقامت 24
368,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
جمعه
368,000
تومان
5 بهمن
شنبه
368,000
تومان