هتل بین المللی هما 2 مشهد

مشهد ، میدان جانباز ، خیابان خیام
3.5
امتیاز کاربران
74
نظرات کاربران
معرفی هتل بین المللی هما 2 مشهد
هتل پنج ستاره بین المللی هما ۲ مشهد واقع در بلوار خیام، یکی از هتل‌های مجهز و پیشرفته، وابسته به خطوط هوایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) می‌باشد که افتخار سرویس دهی به صنعت گردشگری را برای سالیان متمادی داشته است. فضای سبز زیبای محوطه هتل، موقعیت مکانی مناسب با هوای سالم و به دور از آلودگی و ترافیک و شلوغی و نزدیکی به مراکز خرید بزرگی مانند پروما، سجاد، سپاد و الماس شرق از مزایای این هتل می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل بین المللی هما 2 مشهد
بین المللی هما 2-سوئیت یک نفره
سوئیت یک نفره
ایران مارکوپولو
301,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
301,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
301,000
تومان
24 آبان
جمعه
301,000
تومان
25 آبان
شنبه
301,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
301,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
305,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
305,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
305,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
305,000
تومان
24 آبان
جمعه
305,000
تومان
25 آبان
شنبه
305,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
305,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
305,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
305,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
305,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
305,000
تومان
جاباما
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
305,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آبان
جمعه
288,000
تومان
25 آبان
شنبه
288,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
288,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
305,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
305,000
تومان
24 آبان
جمعه
288,000
تومان
25 آبان
شنبه
288,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
288,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
305,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
20 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
20 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
بین المللی هما 2-سوئیت ویژه یک نفره
سوئیت ویژه یک نفره
ایران مارکوپولو
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
370,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
370,000
تومان
24 آبان
جمعه
370,000
تومان
25 آبان
شنبه
370,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
370,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
377,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
377,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
377,000
تومان
24 آبان
جمعه
353,000
تومان
25 آبان
شنبه
353,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
353,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
377,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
377,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
377,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
377,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
377,000
تومان
24 آبان
جمعه
377,000
تومان
25 آبان
شنبه
377,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
377,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
377,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
377,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
377,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
377,000
تومان
اسنپ تریپ
377,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
377,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
377,000
تومان
24 آبان
جمعه
353,000
تومان
25 آبان
شنبه
353,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
353,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
377,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
377,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
377,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
377,000
تومان
24 آبان
جمعه
353,000
تومان
25 آبان
شنبه
353,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
353,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
377,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
377,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
377,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
377,000
تومان
24 آبان
جمعه
353,000
تومان
25 آبان
شنبه
353,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
353,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
بین المللی هما 2-سوييت لوكس یکخوابه دو نفره
سوييت لوكس یکخوابه دو نفره
ایران مارکوپولو
615,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
615,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
615,000
تومان
24 آبان
جمعه
615,000
تومان
25 آبان
شنبه
615,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
615,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
636,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
636,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
636,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
636,000
تومان
24 آبان
جمعه
585,000
تومان
25 آبان
شنبه
585,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
585,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
636,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
636,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
636,000
تومان
24 آبان
جمعه
585,000
تومان
25 آبان
شنبه
585,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
585,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
636,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
636,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
636,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
636,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آبان
جمعه
585,000
تومان
25 آبان
شنبه
585,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
585,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
636,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
636,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
636,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
636,000
تومان
24 آبان
جمعه
594,000
تومان
25 آبان
شنبه
594,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
594,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
643,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
643,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
643,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
643,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
643,000
تومان
24 آبان
جمعه
643,000
تومان
25 آبان
شنبه
643,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
643,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
643,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
643,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
643,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
643,000
تومان
بین المللی هما 2-سويیت رویال یکخوابه دو نفره
سويیت رویال یکخوابه دو نفره
ایران مارکوپولو
615,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
615,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
615,000
تومان
24 آبان
جمعه
615,000
تومان
25 آبان
شنبه
615,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
615,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
636,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
636,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
636,000
تومان
24 آبان
جمعه
585,000
تومان
25 آبان
شنبه
585,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
585,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
636,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
636,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
636,000
تومان
24 آبان
جمعه
594,000
تومان
25 آبان
شنبه
594,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
594,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
643,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
643,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
643,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
643,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
643,000
تومان
24 آبان
جمعه
643,000
تومان
25 آبان
شنبه
643,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
643,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
643,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
643,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
643,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
643,000
تومان
هتل یار
643,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
643,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
643,000
تومان
24 آبان
جمعه
585,000
تومان
25 آبان
شنبه
585,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
585,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
643,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
بین المللی هما 2-سوئیت ویژه دو نفره
سوئیت ویژه دو نفره
ایران مارکوپولو
498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
498,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
498,000
تومان
24 آبان
جمعه
498,000
تومان
25 آبان
شنبه
498,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
498,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
511,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
511,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
511,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
511,000
تومان
24 آبان
جمعه
475,000
تومان
25 آبان
شنبه
475,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
475,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
511,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
511,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
511,000
تومان
24 آبان
جمعه
475,000
تومان
25 آبان
شنبه
475,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
475,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
511,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
511,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
511,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
511,000
تومان
24 آبان
جمعه
475,000
تومان
25 آبان
شنبه
475,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
475,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
511,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
521,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
521,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
521,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
521,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
521,000
تومان
24 آبان
جمعه
521,000
تومان
25 آبان
شنبه
521,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
521,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
521,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
521,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
521,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
521,000
تومان
جاباما
521,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
521,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
521,000
تومان
24 آبان
جمعه
478,000
تومان
25 آبان
شنبه
478,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
478,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
بین المللی هما 2-سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
ایران مارکوپولو
458,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
458,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
458,000
تومان
24 آبان
جمعه
458,000
تومان
25 آبان
شنبه
458,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
458,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
469,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
469,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
469,000
تومان
24 آبان
جمعه
437,000
تومان
25 آبان
شنبه
437,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
437,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
469,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
469,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
469,000
تومان
24 آبان
جمعه
437,000
تومان
25 آبان
شنبه
437,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
437,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
469,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
469,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
469,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
469,000
تومان
24 آبان
جمعه
437,000
تومان
25 آبان
شنبه
437,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
437,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
469,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
479,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
479,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
479,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
479,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
479,000
تومان
24 آبان
جمعه
479,000
تومان
25 آبان
شنبه
479,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
479,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
479,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
479,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
479,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
479,000
تومان
جاباما
479,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
479,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
479,000
تومان
24 آبان
جمعه
437,000
تومان
25 آبان
شنبه
437,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
437,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
بین المللی هما 2-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
ایران مارکوپولو
414,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
414,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
414,000
تومان
24 آبان
جمعه
414,000
تومان
25 آبان
شنبه
414,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
414,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
423,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
423,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
423,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
423,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
423,000
تومان
24 آبان
جمعه
423,000
تومان
25 آبان
شنبه
423,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
423,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
423,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
423,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
423,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
423,000
تومان
هتل یار
423,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
423,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
423,000
تومان
24 آبان
جمعه
395,000
تومان
25 آبان
شنبه
395,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
395,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
423,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
423,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
423,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
423,000
تومان
24 آبان
جمعه
395,000
تومان
25 آبان
شنبه
395,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
395,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
20 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
20 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آبان