هتل بین المللی هما 2 مشهد

مشهد ، میدان جانباز ، خیابان خیام
3.5
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران
معرفی هتل بین المللی هما 2 مشهد
هتل پنج ستاره بین المللی هما ۲ مشهد واقع در بلوار خیام، یکی از هتل‌های مجهز و پیشرفته، وابسته به خطوط هوایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) می‌باشد که افتخار سرویس دهی به صنعت گردشگری را برای سالیان متمادی داشته است. فضای سبز زیبای محوطه هتل، موقعیت مکانی مناسب با هوای سالم و به دور از آلودگی و ترافیک و شلوغی و نزدیکی به مراکز خرید بزرگی مانند پروما، سجاد، سپاد و الماس شرق از مزایای این هتل می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل بین المللی هما 2
بین المللی هما 2-سوئیت یک نفره
سوئیت یک نفره
ایران مارکوپولو
235,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
235,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
235,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
10 خرداد
جمعه
235,000
تومان
11 خرداد
شنبه
235,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
290,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
290,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
علاءالدین
255,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
255,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
255,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
10 خرداد
جمعه
255,000
تومان
11 خرداد
شنبه
255,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
319,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
319,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
319,000
تومان
جاباما
282,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
282,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
282,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
282,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
282,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
282,000
تومان
10 خرداد
جمعه
282,000
تومان
11 خرداد
شنبه
282,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
282,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
330,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
330,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
هتل یار
282,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
282,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
282,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
282,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
282,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
282,000
تومان
10 خرداد
جمعه
282,000
تومان
11 خرداد
شنبه
282,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
282,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
ایران هتل آنلاین
282,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
282,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
282,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
282,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
282,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
282,000
تومان
10 خرداد
جمعه
282,000
تومان
11 خرداد
شنبه
282,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
282,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
اقامت 24
282,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
282,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
282,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
282,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
282,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
282,000
تومان
10 خرداد
جمعه
282,000
تومان
11 خرداد
شنبه
282,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
282,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
290,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
290,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
اسنپ تریپ
282,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
282,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
282,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
282,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
282,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
282,000
تومان
10 خرداد
جمعه
282,000
تومان
11 خرداد
شنبه
282,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
282,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
بین المللی هما 2-سوئیت ویژه یک نفره
سوئیت ویژه یک نفره
ایران مارکوپولو
286,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
286,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
286,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
286,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
286,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
286,000
تومان
10 خرداد
جمعه
286,000
تومان
11 خرداد
شنبه
286,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
286,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
359,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
359,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
359,000
تومان
علاءالدین
305,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
10 خرداد
جمعه
305,000
تومان
11 خرداد
شنبه
305,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
399,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
399,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
399,000
تومان
اقامت 24
326,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
326,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
326,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
326,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
326,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
326,000
تومان
10 خرداد
جمعه
326,000
تومان
11 خرداد
شنبه
326,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
326,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
358,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
358,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
358,000
تومان
اسنپ تریپ
326,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
326,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
326,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
326,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
326,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
326,000
تومان
10 خرداد
جمعه
326,000
تومان
11 خرداد
شنبه
326,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
326,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
368,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
368,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
368,000
تومان
ایران هتل آنلاین
326,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
326,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
326,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
326,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
326,000
تومان
10 خرداد
جمعه
326,000
تومان
11 خرداد
شنبه
326,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
326,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
368,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
368,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
368,000
تومان
هتل یار
326,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
326,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
326,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
326,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
326,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
326,000
تومان
10 خرداد
جمعه
326,000
تومان
11 خرداد
شنبه
326,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
326,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
368,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
368,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
368,000
تومان
جاباما
326,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
326,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
326,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
326,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
326,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
326,000
تومان
10 خرداد
جمعه
326,000
تومان
11 خرداد
شنبه
326,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
326,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
398,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
398,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
398,000
تومان
بین المللی هما 2-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
ایران مارکوپولو
296,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
296,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
296,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
296,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
296,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
296,000
تومان
10 خرداد
جمعه
296,000
تومان
11 خرداد
شنبه
296,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
296,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
علاءالدین
315,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
315,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
315,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
315,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
10 خرداد
جمعه
315,000
تومان
11 خرداد
شنبه
315,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
315,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
449,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
449,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
449,000
تومان
جاباما
336,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
336,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
336,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
336,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
336,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
336,000
تومان
10 خرداد
جمعه
336,000
تومان
11 خرداد
شنبه
336,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
336,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
441,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
441,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
441,000
تومان
هتل یار
336,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
336,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
336,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
336,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
336,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
336,000
تومان
10 خرداد
جمعه
336,000
تومان
11 خرداد
شنبه
336,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
336,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
411,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
411,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
411,000
تومان
اقامت 24
336,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
336,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
336,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
336,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
336,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
336,000
تومان
10 خرداد
جمعه
336,000
تومان
11 خرداد
شنبه
336,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
336,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
401,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
401,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
401,000
تومان
ایران هتل آنلاین
336,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
336,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
336,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
336,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
336,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
336,000
تومان
10 خرداد
جمعه
336,000
تومان
11 خرداد
شنبه
336,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
336,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
411,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
411,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
411,000
تومان
اسنپ تریپ
336,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
336,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
336,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
336,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
336,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
336,000
تومان
10 خرداد
جمعه
336,000
تومان
11 خرداد
شنبه
336,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
336,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
بین المللی هما 2-سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
ایران مارکوپولو
327,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
327,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
327,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
327,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
327,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
327,000
تومان
10 خرداد
جمعه
327,000
تومان
11 خرداد
شنبه
327,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
327,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
446,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
446,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
446,000
تومان
علاءالدین
349,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
349,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
349,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
349,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
349,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
349,000
تومان
10 خرداد
جمعه
349,000
تومان
11 خرداد
شنبه
349,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
349,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
505,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
505,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
ایران هتل آنلاین
367,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
367,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
367,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
367,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
367,000
تومان
10 خرداد
جمعه
367,000
تومان
11 خرداد
شنبه
367,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
367,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
456,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
456,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
456,000
تومان
جاباما
367,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
367,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
367,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
367,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
367,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
367,000
تومان
10 خرداد
جمعه
367,000
تومان
11 خرداد
شنبه
367,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
367,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
486,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
486,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
486,000
تومان
هتل یار
367,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
367,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
367,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
367,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
367,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
367,000
تومان
10 خرداد
جمعه
367,000
تومان
11 خرداد
شنبه
367,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
367,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
456,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
456,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
456,000
تومان
اسنپ تریپ
367,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
367,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
367,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
367,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
367,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
367,000
تومان
10 خرداد
جمعه
367,000
تومان
11 خرداد
شنبه
367,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
367,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
456,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
456,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
456,000
تومان
اقامت 24
367,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
367,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
367,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
367,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
367,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
367,000
تومان
10 خرداد
جمعه
367,000
تومان
11 خرداد
شنبه
367,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
367,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
446,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
446,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
446,000
تومان
بین المللی هما 2-سوئیت ویژه دو نفره
سوئیت ویژه دو نفره
ایران مارکوپولو
374,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
374,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
374,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
374,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
374,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
374,000
تومان
10 خرداد
جمعه
374,000
تومان
11 خرداد
شنبه
374,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
374,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
486,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
486,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
486,000
تومان
علاءالدین
399,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
399,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
399,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
399,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
399,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
399,000
تومان
10 خرداد
جمعه
399,000
تومان
11 خرداد
شنبه
399,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
399,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
549,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
549,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
549,000
تومان
جاباما
414,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
414,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
414,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
414,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
414,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
414,000
تومان
10 خرداد
جمعه
414,000
تومان
11 خرداد
شنبه
414,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
414,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
526,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
526,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
526,000
تومان
اسنپ تریپ
414,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
414,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
414,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
414,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
414,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
414,000
تومان
10 خرداد
جمعه
414,000
تومان
11 خرداد
شنبه
414,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
414,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
496,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
496,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
هتل یار
414,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
414,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
414,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
414,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
414,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
414,000
تومان
10 خرداد
جمعه
414,000
تومان
11 خرداد
شنبه
414,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
414,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
496,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
496,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
اقامت 24
414,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
414,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
414,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
414,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
414,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
414,000
تومان
10 خرداد
جمعه
414,000
تومان
11 خرداد
شنبه
414,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
414,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
486,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
486,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
486,000
تومان
ایران هتل آنلاین
414,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
414,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
414,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
414,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
414,000
تومان
10 خرداد
جمعه
414,000
تومان
11 خرداد
شنبه
414,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
414,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
496,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
496,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
بین المللی هما 2-سوييت لوكس یکخوابه دو نفره
سوييت لوكس یکخوابه دو نفره
ایران مارکوپولو
404,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
404,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
404,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
404,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
404,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
404,000
تومان
10 خرداد
جمعه
404,000
تومان
11 خرداد
شنبه
404,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
404,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
531,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
531,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
531,000
تومان
جاباما
444,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
444,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
444,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
444,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
10 خرداد
جمعه
444,000
تومان
11 خرداد
شنبه
444,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
444,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
571,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
571,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
571,000
تومان
اقامت 24
444,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
444,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
444,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
444,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
10 خرداد
جمعه
444,000
تومان
11 خرداد
شنبه
444,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
444,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
531,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
531,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
531,000
تومان
ایران هتل آنلاین
444,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
444,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
444,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
444,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
10 خرداد
جمعه
444,000
تومان
11 خرداد
شنبه
444,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
444,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
541,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
541,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
541,000
تومان
هتل یار
444,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
444,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
444,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
444,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
10 خرداد
جمعه
444,000
تومان
11 خرداد
شنبه
444,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
444,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
541,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
541,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
541,000
تومان
اسنپ تریپ
444,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
444,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
444,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
444,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
10 خرداد
جمعه
444,000
تومان
11 خرداد
شنبه
444,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
444,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
541,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
بین المللی هما 2-سويیت رویال یکخوابه دو نفره
سويیت رویال یکخوابه دو نفره
ایران مارکوپولو
422,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
422,000
تومان