هتل هلیا مشهد

مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 8
3.4
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران
معرفی هتل هلیا مشهد
هتل سه ستاره هلیا مشهد در سال ۱۳۸۸ افتتاح گردیده است. این مجموعه در نزدیکی حرم مطهر حضرت امام رضا(علیه السلام) واقع شده است. از مزیت‌های این مجموعه می‌توان نزدیکی به بازار رضا و بازار هفده شهریور را اشاره نمود. هتل هلیا در هشت طبقه و ۸۴ واحد اقامتی آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل هلیا
هلیا-اتاق دو تخته فولبرد
اتاق دو تخته فولبرد
تورگردان
199,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
199,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
199,600
تومان
4 مرداد
جمعه
199,600
تومان
5 مرداد
شنبه
199,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
199,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
199,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
199,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
199,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
199,600
تومان
11 مرداد
جمعه
199,600
تومان
12 مرداد
شنبه
199,600
تومان
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
4 مرداد
جمعه
320,000
تومان
5 مرداد
شنبه
320,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
320,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
320,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
11 مرداد
جمعه
320,000
تومان
12 مرداد
شنبه
320,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
هلیا-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
200,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
4 مرداد
جمعه
200,000
تومان
5 مرداد
شنبه
200,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
200,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
200,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
11 مرداد
جمعه
200,000
تومان
12 مرداد
شنبه
200,000
تومان
جاباما
200,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
200,000
تومان
5 مرداد
شنبه
200,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
200,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
200,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
11 مرداد
جمعه
200,000
تومان
12 مرداد
شنبه
200,000
تومان
تورگردان
319,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
319,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
319,000
تومان
4 مرداد
جمعه
319,000
تومان
5 مرداد
شنبه
319,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
319,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
319,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
319,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
319,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
319,000
تومان
11 مرداد
جمعه
319,000
تومان
12 مرداد
شنبه
319,000
تومان
هلیا-اتاق سه تخته فولبرد
اتاق سه تخته فولبرد
تورگردان
299,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
299,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
299,600
تومان
4 مرداد
جمعه
299,600
تومان
5 مرداد
شنبه
299,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
299,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
299,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
299,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
299,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
299,600
تومان
11 مرداد
جمعه
299,600
تومان
12 مرداد
شنبه
299,600
تومان
اقامت 24
470,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
4 مرداد
جمعه
470,000
تومان
5 مرداد
شنبه
470,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
470,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
470,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
11 مرداد
جمعه
470,000
تومان
12 مرداد
شنبه
470,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
هلیا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جاباما
300,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
4 مرداد
جمعه
300,000
تومان
5 مرداد
شنبه
300,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
300,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
11 مرداد
جمعه
300,000
تومان
12 مرداد
شنبه
300,000
تومان
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
4 مرداد
جمعه
300,000
تومان
5 مرداد
شنبه
300,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
300,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
11 مرداد
جمعه
300,000
تومان
12 مرداد
شنبه
300,000
تومان
تورگردان
469,200 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
469,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
469,200
تومان
4 مرداد
جمعه
469,200
تومان
5 مرداد
شنبه
469,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
469,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
469,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
469,200
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
469,200
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
469,200
تومان
11 مرداد
جمعه
469,200
تومان
12 مرداد
شنبه
469,200
تومان
هلیا-اتاق چهار تخته فولبرد
اتاق چهار تخته فولبرد
تورگردان
399,400 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
399,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
399,400
تومان
4 مرداد
جمعه
399,400
تومان
5 مرداد
شنبه
399,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
399,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
399,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
399,400
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
399,400
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
399,400
تومان
11 مرداد
جمعه
399,400
تومان
12 مرداد
شنبه
399,400
تومان
اقامت 24
625,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
625,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
625,000
تومان
4 مرداد
جمعه
625,000
تومان
5 مرداد
شنبه
625,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
625,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
625,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
625,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
625,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
625,000
تومان
11 مرداد
جمعه
625,000
تومان
12 مرداد
شنبه
625,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
هلیا-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
400,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
4 مرداد
جمعه
400,000
تومان
5 مرداد
شنبه
400,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
400,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
400,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
400,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
11 مرداد
جمعه
400,000
تومان
12 مرداد
شنبه
400,000
تومان
جاباما
400,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
4 مرداد
جمعه
400,000
تومان
5 مرداد
شنبه
400,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
400,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
400,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
400,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
11 مرداد
جمعه
400,000
تومان
12 مرداد
شنبه
400,000
تومان
تورگردان
624,100 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
624,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
624,100
تومان
4 مرداد
جمعه
624,100
تومان
5 مرداد
شنبه
624,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
624,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
624,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
624,100
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
624,100
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
624,100
تومان
11 مرداد
جمعه
624,100
تومان
12 مرداد
شنبه
624,100
تومان
هلیا-اتاق پنج تخته فولبرد
اتاق پنج تخته فولبرد
تورگردان
499,300 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
499,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
499,300
تومان
4 مرداد
جمعه
499,300
تومان
5 مرداد
شنبه
499,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
499,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
499,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
499,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
499,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
499,300
تومان
11 مرداد
جمعه
499,300
تومان
12 مرداد
شنبه
499,300
تومان
اقامت 24
780,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
780,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
780,000
تومان
4 مرداد
جمعه
780,000
تومان
5 مرداد
شنبه
780,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
780,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
780,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
780,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
780,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
780,000
تومان
11 مرداد
جمعه
780,000
تومان
12 مرداد
شنبه
780,000
تومان
هلیا-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
500,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
4 مرداد
جمعه
500,000
تومان
5 مرداد
شنبه
500,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
500,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
500,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
500,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
11 مرداد
جمعه
500,000
تومان
12 مرداد
شنبه
500,000
تومان
جاباما
500,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
4 مرداد
جمعه
500,000
تومان
5 مرداد
شنبه
500,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
500,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
500,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
500,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
11 مرداد
جمعه
500,000
تومان
12 مرداد
شنبه
500,000
تومان
تورگردان
778,900 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
778,900
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
778,900
تومان
4 مرداد
جمعه
778,900
تومان
5 مرداد
شنبه
778,900
تومان
6 مرداد
یکشنبه
778,900
تومان
7 مرداد
دوشنبه
778,900
تومان
8 مرداد
سه شنبه
778,900
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
778,900
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
778,900
تومان
11 مرداد
جمعه
778,900
تومان
12 مرداد
شنبه
778,900
تومان

امکانات اتاق های هتل هلیا مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
رستوران
تلفن
کافی شاپ
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
سیستم بیدارباش مرکزی (WakeupCall)
خودپرداز

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل مجلل درویشی مشهد
4.1
امتیاز کاربران
65
نظرات کاربران
هتل یار
از 465,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 465,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 703,000 تومان
اسنپ تریپ
از 750,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل قصرالضیافة مشهد
3.7
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 559,000 تومان
اسنپ تریپ
از 591,760 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سی نور مشهد
3.7
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 436,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 436,000 تومان
اسنپ تریپ
از 490,000 تومان
هتل یار
از 490,000 تومان
اقامت 24
از 621,000 تومان
جاباما
از 621,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل پارس مشهد
3.6
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
علاءالدین
از 269,000 تومان
اسنپ تریپ
از 270,000 تومان
اقامت 24
از 270,000 تومان
هتل یار
از 270,000 تومان
جاباما
از 270,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 341,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل الماس 2 مشهد
3.9
امتیاز کاربران
65
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 478,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 478,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل بین المللی کوثر ناب مشهد
2.4
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
اقامت 24
از 374,000 تومان
هتل یار
از 374,000 تومان
اسنپ تریپ
از 388,960 تومان
ایران مارکوپولو
از 426,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 1,102,000 تومان
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل مدینة الرضا مشهد
3.9
امتیاز کاربران
51
نظرات کاربران
هتل یار
از 410,000 تومان
اسنپ تریپ
از 675,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 1,660,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل پارسیس مشهد
3.8
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 289,000 تومان
جاباما
از 289,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 402,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل بین المللی هما 2 مشهد
3.5
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 290,000 تومان
هتل یار
از 290,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 290,000 تومان
جاباما
از 300,000 تومان
علاءالدین
از 358,000 تومان
اقامت 24
از 531,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل قصر طلایی مشهد
4.2
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 470,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 470,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بین المللی هما 1 مشهد
3.9
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 349,000 تومان
اقامت 24
از 349,000 تومان
هتل یار
از 349,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 370,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 715,000 تومان
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل میثاق مشهد
3.5
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران
علاءالدین
از 159,000 تومان
اقامت 24
از 162,000 تومان
هتل یار
از 162,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 162,000 تومان
اسنپ تریپ
از 164,000 تومان
جاباما
از 166,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل رفاه مشهد
4.5
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 248,000 تومان
هتل یار
از 257,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 257,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل آسیا مشهد
3.5
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
اقامت 24
از 162,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل خورشید تابان مشهد
4
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 195,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 295,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل هلیا مشهد

(28 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی تمیزی منظره خوب و روشن اتاق رفتار مناسب و مؤدب پرسنل
نقاط ضعف:
کیفیت پایین و تنوع کم صبحانه تنوع کم سلف نهار وشام(من فولبرد نگرفته بودم) خدمات کم زمان سرو نهار و شام خیلی زود هنگام و کم بود
نقاط قوت:
هتل خیلی خوبی هست نزدیک به حرم
نقاط ضعف:
اتاق ساعت نداشت اگر چای ساز هم داخل اتاق بذارن خیلی خوب میشه
نقاط قوت:
همیشه همین هتلو انتخاب میکنم و کاملا راضی هستم
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
هتل فوق العاده ای بود و از نظر امکانات بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
سرویس ایرانی بیرون از اتاق بود که انچنان منفی هم نبود از نظر من منفی بود
نقاط قوت:
راضی بودم از هتل نزدیک حرم بود
نقاط ضعف:
چیزی ندیدم
نقاط قوت:
هتل بدی نبود نظافتش خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانشون خیلی ضعیف بود تنوع خوبی نداشت
نقاط قوت:
در کل راضی بودیم از هتل از نظر خدمات و تمیزی اتاق عالی بود خیلی خوب رسیدگی میکردن پرسنل
نقاط ضعف:
غذاش خیلی کیفیتش پایین بود
نقاط قوت:
تمام نکات هتل از نظر بنده متوسط بود
نقاط ضعف:
تمام نکات هتل از نظر بنده متوسط بود
نقاط قوت:
خیلی خیلی راضی بودم از هتل اتاقی که بهمون دادن خیلی بزرگ و تمیز بود هتل نزدیک به حرم بود با اینکه داخل کوچه بود پرسنل هتل خیلی خوب و قابل درک بودن با اینکه زود رسیدیم هتل اما اتاقو زود بهمون تحویل دادن
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی هتل این بود که غذاش واقعا بد بود اما اگر دوباره بخوام سفر کنم به مشهد باز هم همین هتلو رزرو میکنم
نقاط قوت:
فضای خوبی داشت هتل با توجه به هزینه ها بد نبود برخورد خوبی داشتن
نقاط ضعف:
سرویس صبحانه تنوع نداشت و زود هم جمع میکردن میزو در کل راضی بودیم
نقاط قوت:
-نزدیکی به حرم -پرسنل بسیار عالی خوش اخلاق -قیمت مناسب نسبت به هتل های مشابه -غذاب بسیار خوب لذیذ
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
نظم وآرامش
نقاط ضعف:
بی کیفیتی غذاومحدودیت تنوع غذا -عدم تمیزی سرویس بهداشتی-اصرار وتکرار بیش از حد پرسنل برای گرفتن انعام ادم اذیت میکرد.
نقاط قوت:
رفتار محترمانه پرسنل موقعیت مکانی بسیار مناسب با حرم
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی فرسوده تنوع غذایی محدود
نقاط قوت:
خانه داری خوش اخلاق و پرسنل خوب و صمیمی و خدمات کافی شاپ خوب بود.
نقاط ضعف:
صبحانه بوفه کاملی نداشت
نقاط قوت:
تخفیف خوب
نقاط ضعف:
برخورد آقای مسن قسمت پذیرش اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
تخفیف خوب
نقاط ضعف:
برخورد آقای مسن قسمت پذیرش اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
جای پارک خوب برخورد خوب پرسنل اتاق های بزرگ و پرنور عدم پذیرش عرب قیمت خوب در تخفیف
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف عدم ساعت دیواری در اتاق دیوارهای نازک اتاقها
نقاط قوت:
جای پارک خوب برخورد خوب پرسنل اتاق های بزرگ و پرنور عدم پذیرش عرب قیمت خوب در تخفیف
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف عدم ساعت دیواری در اتاق دیوارهای نازک اتاقها
نقاط قوت:
نزدیکی ب حرم و دسترسی ب خیابان اصلی
نقاط ضعف:
نبودن کتری برقی و سرویس چای در اتاق ها
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
وجود صدای آسانسور در اتاق های جنب آسانسور خراب بودن درجه تنظیم دما
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی و پرسنل خوش رفتار داشت
نقاط ضعف:
کیفیت غذاش یک مقدار پایین بود
نقاط قوت:
دسترسی عالی قیمت مناسب پرسنل خوب به نسبت قیمت و امکاناتش خیلی خوبه ولی عالی نیست
نقاط ضعف:
مینی بار غیر رایگان نبود سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق فقط فرنگی داره راننده گشت نیم روزی هتل در آخر کار از ما وجه اضافه گرفت
نقاط قوت:
پرسنل و خدمه ی مودب تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
بیمه آسانسور تمام شده بود دکمه های آسانسور به درستی کار نمی کردند. توالت فرنگی به درستی کار نمیکرد. چراغ دستشویی گیر میکرد و به سختی روشن میشد
به نظرم هتلی با این قیمت در شهر مقدس مشهد کم پیدا میشه همه چیز عالی بود پارکینگ هم داشت
1- رفتار مسئولین و کارکنان هتل بسیار عالی ، دوستانه و حرفه‌ای بود.2- فاصله تا حرم زیاد نیست میشه پیاده هم رفت ضمن اینکه موقعیت هتل طوری است که شلوغی اطراف حرم را نداره. 3- کیفیت غذا و شیوه مهمان‌نوازی و قیمت غذا و تنوع آن عالی بود. 4- قیمت گشت‌های گردشگری هم بسیار عالی و مناسب بود. نکته منفی نداره ..
این هتل خیلی خیلی عالی بود و به یاد ماندنی هست
سفری خوب در کنار همسرم در این هتل تجربه کردم
هتل از هر نظر خوب بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.