هتل هاترا مشهد

مشهد، خیابان امام رضا، دانش غربی، کوچه سرشور، نبش سرشور 37
3.5
امتیاز کاربران
125
نظرات کاربران

معرفی هتل هاترا مشهد

هتل سه ستاره هاترا مشهد یکی از تازه ساخت‌ترین هتل‌های احداث شده در نزدیکی حرم مطهر حضرت امام رضا (علیه السلام) می‌باشد که در فروردین ماه سال ۱۳۹۲ در خیابان سرشور افتتاح گردید. این هتل در ۹ طبقه با ۴۵ واحد به همراه پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل هاترا مشهد
هاترا-اتاق یک تخته (فولبرد)
اتاق یک تخته (فولبرد)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
200,000
تومان
4 بهمن
جمعه
200,000
تومان
5 بهمن
شنبه
200,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
200,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
200,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
200,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
290,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
290,000
تومان
11 بهمن
جمعه
200,000
تومان
12 بهمن
شنبه
200,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
190,000
تومان
4 بهمن
جمعه
190,000
تومان
5 بهمن
شنبه
190,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
190,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
190,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
190,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
265,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
265,000
تومان
11 بهمن
جمعه
205,000
تومان
12 بهمن
شنبه
205,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
200,000
تومان
4 بهمن
جمعه
200,000
تومان
5 بهمن
شنبه
200,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
200,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
200,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
200,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
200,000
تومان
12 بهمن
شنبه
200,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
190,000
تومان
4 بهمن
جمعه
190,000
تومان
5 بهمن
شنبه
190,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
190,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
190,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
190,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
265,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
265,000
تومان
11 بهمن
جمعه
190,000
تومان
12 بهمن
شنبه
190,000
تومان
هاترا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
170,000
تومان
4 بهمن
جمعه
170,000
تومان
5 بهمن
شنبه
170,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
170,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
170,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
170,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
170,000
تومان
12 بهمن
شنبه
170,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
170,000
تومان
4 بهمن
جمعه
170,000
تومان
5 بهمن
شنبه
170,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
170,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
170,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
170,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
180,000
تومان
12 بهمن
شنبه
180,000
تومان
هاترا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
180,000
تومان
4 بهمن
جمعه
180,000
تومان
5 بهمن
شنبه
180,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
180,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
180,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
180,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
190,000
تومان
12 بهمن
شنبه
190,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
180,000
تومان
4 بهمن
جمعه
180,000
تومان
5 بهمن
شنبه
180,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
180,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
180,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
180,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
180,000
تومان
12 بهمن
شنبه
180,000
تومان
هاترا-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
310,000
تومان
4 بهمن
جمعه
310,000
تومان
5 بهمن
شنبه
310,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
310,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
310,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
310,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
325,000
تومان
12 بهمن
شنبه
325,000
تومان
هاترا-اتاق دوتخته دبل (فولبرد)
اتاق دوتخته دبل (فولبرد)
ای‌گردش
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
4 بهمن
جمعه
210,000
تومان
5 بهمن
شنبه
210,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
210,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
210,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
210,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
315,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
315,000
تومان
11 بهمن
جمعه
210,000
تومان
12 بهمن
شنبه
210,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
230,000
تومان
4 بهمن
جمعه
230,000
تومان
5 بهمن
شنبه
230,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
230,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
230,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
230,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
315,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
315,000
تومان
11 بهمن
جمعه
230,000
تومان
12 بهمن
شنبه
230,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
4 بهمن
جمعه
210,000
تومان
5 بهمن
شنبه
210,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
210,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
210,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
210,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
285,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
285,000
تومان
11 بهمن
جمعه
235,000
تومان
12 بهمن
شنبه
235,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
4 بهمن
جمعه
210,000
تومان
5 بهمن
شنبه
210,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
210,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
210,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
210,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
315,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
315,000
تومان
11 بهمن
جمعه
210,000
تومان
12 بهمن
شنبه
210,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
4 بهمن
جمعه
210,000
تومان
5 بهمن
شنبه
210,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
210,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
210,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
210,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
240,000
تومان
12 بهمن
شنبه
240,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
4 بهمن
جمعه
210,000
تومان
5 بهمن
شنبه
210,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
210,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
210,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
210,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
285,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
285,000
تومان
11 بهمن
جمعه
210,000
تومان
12 بهمن
شنبه
210,000
تومان
هاترا-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
180,000
تومان
4 بهمن
جمعه
180,000
تومان
5 بهمن
شنبه
180,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
180,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
180,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
180,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
180,000
تومان
12 بهمن
شنبه
180,000
تومان
هاترا-اتاق دوتخته توئین (فولبرد)
اتاق دوتخته توئین (فولبرد)
ای‌گردش
2,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
2,100,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
2,100,000
تومان
4 بهمن
جمعه
2,100,000
تومان
5 بهمن
شنبه
2,100,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
2,100,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
2,100,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
2,100,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
315,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
315,000
تومان
11 بهمن
جمعه
2,100,000
تومان
12 بهمن
شنبه
2,100,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
4 بهمن
جمعه
210,000
تومان
5 بهمن
شنبه
210,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
210,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
210,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
210,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
315,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
315,000
تومان
11 بهمن
جمعه
210,000
تومان
12 بهمن
شنبه
210,000
تومان
هاترا-سوئیت یکخوابه دونفره (فولبرد)
سوئیت یکخوابه دونفره (فولبرد)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
415,000
تومان
4 بهمن
جمعه
415,000
تومان
5 بهمن
شنبه
415,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
415,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
415,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
415,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
510,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
510,000
تومان
11 بهمن
جمعه
415,000
تومان
12 بهمن
شنبه
415,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
355,000
تومان
4 بهمن
جمعه
355,000
تومان
5 بهمن
شنبه
355,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
355,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
355,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
355,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
465,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
465,000
تومان
11 بهمن
جمعه
390,000
تومان
12 بهمن
شنبه
390,000
تومان
هاترا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
265,000
تومان
4 بهمن
جمعه
265,000
تومان
5 بهمن
شنبه
265,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
265,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
265,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
265,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
280,000
تومان
12 بهمن
شنبه
280,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
265,000
تومان
4 بهمن
جمعه
265,000
تومان
5 بهمن
شنبه
265,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
265,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
265,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
265,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
265,000
تومان
12 بهمن
شنبه
265,000
تومان
هاترا-اتاق سه تخته (فولبرد)
اتاق سه تخته (فولبرد)
ای‌گردش
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
310,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
310,000
تومان
4 بهمن
جمعه
310,000
تومان
5 بهمن
شنبه
310,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
310,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
310,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
310,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
465,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
465,000
تومان
11 بهمن
جمعه
310,000
تومان
12 بهمن
شنبه
310,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
310,000
تومان
4 بهمن
جمعه
310,000
تومان
5 بهمن
شنبه
310,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
310,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
310,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
310,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
465,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
465,000
تومان
11 بهمن
جمعه
310,000
تومان
12 بهمن
شنبه
310,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
310,000
تومان
4 بهمن
جمعه
310,000
تومان
5 بهمن
شنبه
310,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
310,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
310,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
310,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
350,000
تومان
12 بهمن
شنبه
350,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
310,000
تومان
4 بهمن
جمعه
310,000
تومان
5 بهمن
شنبه
310,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
310,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
310,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
310,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
11 بهمن
جمعه
345,000
تومان
12 بهمن
شنبه
345,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
310,000
تومان
4 بهمن
جمعه
310,000
تومان
5 بهمن
شنبه
310,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
310,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
310,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
310,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
11 بهمن
جمعه
310,000
تومان
12 بهمن
شنبه
310,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
340,000
تومان
4 بهمن
جمعه
340,000
تومان
5 بهمن
شنبه
340,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
340,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
340,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
340,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
470,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
470,000
تومان
11 بهمن
جمعه
340,000
تومان
12 بهمن
شنبه
340,000
تومان
هاترا-سوئیت یکخوابه سه تخته
سوئیت یکخوابه سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
335,000
تومان
4 بهمن
جمعه
335,000
تومان
5 بهمن
شنبه
335,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
335,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
335,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
335,000
تومان
12 بهمن
شنبه
335,000
تومان
هاترا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
350,000
تومان
4 بهمن
جمعه
350,000
تومان
5 بهمن
شنبه
350,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
350,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
350,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
350,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
370,000
تومان
12 بهمن
شنبه
370,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
355,000
تومان
4 بهمن
جمعه
355,000
تومان
5 بهمن
شنبه
355,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
355,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
355,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
355,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
355,000
تومان
12 بهمن
شنبه
355,000
تومان
هاترا-اتاق چهارتخته (فولبرد)
اتاق چهارتخته (فولبرد)
ای‌گردش
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
4 بهمن
جمعه
410,000
تومان
5 بهمن
شنبه
410,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
615,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
615,000
تومان
11 بهمن
جمعه
410,000
تومان
12 بهمن
شنبه
410,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
4 بهمن
جمعه
410,000
تومان
5 بهمن
شنبه
410,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
555,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
555,000
تومان
11 بهمن
جمعه
410,000
تومان
12 بهمن
شنبه
410,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
450,000
تومان
4 بهمن
جمعه
450,000
تومان
5 بهمن
شنبه
450,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
450,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
450,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
450,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
620,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
620,000
تومان
11 بهمن
جمعه
450,000
تومان
12 بهمن
شنبه
450,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
4 بهمن
جمعه
410,000
تومان
5 بهمن
شنبه
410,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
555,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
555,000
تومان
11 بهمن
جمعه
455,000
تومان
12 بهمن
شنبه
455,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
4 بهمن
جمعه
410,000
تومان
5 بهمن
شنبه
410,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
460,000
تومان
12 بهمن
شنبه
460,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
4 بهمن
جمعه
410,000
تومان
5 بهمن
شنبه
410,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
615,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
615,000
تومان
11 بهمن
جمعه
410,000
تومان
12 بهمن
شنبه
410,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل هاترا مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
اتاق ویژه معلولین
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
استقبال رایگان
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
سرویس رایگان به حرم
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
خدمات تور
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
سرویس رایگان رفت به حرم
تلویزیون LED در لابی
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات ب