هتل فردوسی مشهد

مشهد، چهار راه چهار طبقه، بلوار مدرس، مدرس1
3
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران
معرفی هتل فردوسی مشهد
هتل سه ستاره بزرگ فردوسی واقع در مرکز شهر مقدس مشهد در سال ۱۳۷۷ افتتاح گردیده و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۶ بازسازی انجام داده است. از بهترین مزایای این هتل می‌توان به دسترسی راحت به مراکز تجاری و خرید اشاره نمود. هتل فردوسی مشهد با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما میهمانان عزیز می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل فردوسی مشهد
فردوسی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اسنپ تریپ
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
24 آبان
جمعه
250,000
تومان
25 آبان
شنبه
250,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 آبان
دوشنبه
250,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
1 آذر
جمعه
250,000
تومان
2 آذر
شنبه
250,000
تومان
هتل یار
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
24 آبان
جمعه
250,000
تومان
25 آبان
شنبه
250,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
250,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
250,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
250,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
1 آذر
جمعه
250,000
تومان
2 آذر
شنبه
250,000
تومان
فردوسی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اسنپ تریپ
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
500,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
500,000
تومان
24 آبان
جمعه
500,000
تومان
25 آبان
شنبه
500,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 آبان
دوشنبه
500,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
500,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
500,000
تومان
1 آذر
جمعه
500,000
تومان
2 آذر
شنبه
500,000
تومان
هتل یار
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
500,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
500,000
تومان
24 آبان
جمعه
500,000
تومان
25 آبان
شنبه
500,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
500,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
500,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
500,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
500,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
500,000
تومان
1 آذر
جمعه
500,000
تومان
2 آذر
شنبه
500,000
تومان
فردوسی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
هتل یار
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
24 آبان
جمعه
250,000
تومان
25 آبان
شنبه
250,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
250,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
250,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
250,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
1 آذر
جمعه
250,000
تومان
2 آذر
شنبه
250,000
تومان
اسنپ تریپ
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
24 آبان
جمعه
250,000
تومان
25 آبان
شنبه
250,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 آبان
دوشنبه
250,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
1 آذر
جمعه
250,000
تومان
2 آذر
شنبه
250,000
تومان
فردوسی-اتاق چهارتخته فولبرد
اتاق چهارتخته فولبرد
هتل یار
700,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
700,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
700,000
تومان
24 آبان
جمعه
700,000
تومان
25 آبان
شنبه
700,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
700,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
700,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
700,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
700,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
700,000
تومان
1 آذر
جمعه
700,000
تومان
2 آذر
شنبه
700,000
تومان
فردوسی-اتاق سه تخته (3تخت سینگل)
اتاق سه تخته (3تخت سینگل)
هتل یار
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
375,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
375,000
تومان
24 آبان
جمعه
375,000
تومان
25 آبان
شنبه
375,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
375,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
375,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
375,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
375,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
375,000
تومان
1 آذر
جمعه
375,000
تومان
2 آذر
شنبه
375,000
تومان
فردوسی-اتاق سه تخته فولبرد (دبل+سینگل)
اتاق سه تخته فولبرد (دبل+سینگل)
هتل یار
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
525,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
525,000
تومان
24 آبان
جمعه
525,000
تومان
25 آبان
شنبه
525,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
525,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
525,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
525,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
525,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
525,000
تومان
1 آذر
جمعه
525,000
تومان
2 آذر
شنبه
525,000
تومان
فردوسی-اتاق سه تخته فولبرد (سه تخت سینگل)
اتاق سه تخته فولبرد (سه تخت سینگل)
هتل یار
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
525,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
525,000
تومان
24 آبان
جمعه
525,000
تومان
25 آبان
شنبه
525,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
525,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
525,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
525,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
525,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
525,000
تومان
1 آذر
جمعه
525,000
تومان
2 آذر
شنبه
525,000
تومان
فردوسی-اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اسنپ تریپ
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
375,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
375,000
تومان
24 آبان
جمعه
375,000
تومان
25 آبان
شنبه
375,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 آبان
دوشنبه
375,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
375,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
375,000
تومان
1 آذر
جمعه
375,000
تومان
2 آذر
شنبه
375,000
تومان
هتل یار
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
375,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
375,000
تومان
24 آبان
جمعه
375,000
تومان
25 آبان
شنبه
375,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
375,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
375,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
375,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
375,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
375,000
تومان
1 آذر
جمعه
375,000
تومان
2 آذر
شنبه
375,000
تومان
فردوسی-اتاق دوتخته دبل فولبرد
اتاق دوتخته دبل فولبرد
هتل یار
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
350,000
تومان
24 آبان
جمعه
350,000
تومان
25 آبان
شنبه
350,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
350,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
350,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
350,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
350,000
تومان
1 آذر
جمعه
350,000
تومان
2 آذر
شنبه
350,000
تومان
فردوسی-اتاق دوتخته توئین فولبرد
اتاق دوتخته توئین فولبرد
هتل یار
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
350,000
تومان
24 آبان
جمعه
350,000
تومان
25 آبان
شنبه
350,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
350,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
350,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
350,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
350,000
تومان
1 آذر
جمعه
350,000
تومان
2 آذر
شنبه
350,000
تومان

امکانات اتاق های هتل فردوسی مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خدمات ویژه برای معلومین
لاندری
سالن اجتماعات
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
روم سرویس
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
سالن بیلیارد
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس رایگان رفت و برگشت به حرم
لابی
سرویس به مرکز شهر
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
خشکشویی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اینترنت غیر رایگان
ترانسفر رایگان به حرم
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
فتوكپي
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
سالن بيليارد
سرويس به حرم رايگان
اکواریوم اب شیرین در لابی

آدرس هتل فردوسی مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل فردوسی مشهد

(33 نظر)
نقاط قوت:
هتل بسیار عالی کیفیت غذا عالی خیل
نقاط ضعف:
ندارد
هتل خوب و تمیزی بود.برخورد کارکنانش هم خوب بود.صبحانش واقعا کامل و با کیفیت بود. ضعفش هم پارکینگ خیییلی کوچیکش بود البته پارکینگ شهرداری جلوی هتل هست.
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
موقعیت مکانیشون خیلی جای شلوغی بود پارکینگش برای ۸تا ماشین ظرفیت داشت یک آسانسور داشت هتل که خیلی وقت گرفته میشد سشوار داخل اتاق سوخته بود مینی بار داخل اتاق هم فقط یک آب معدنی بود
نظافت اتاقها تقریبا خوب بود. رستوران و کیفیت غذاها بد و نا منظم
همه قسمتها خوب بود جز ناهار
نقاط قوت:
صبحانه معقول در حد هتل
نقاط ضعف:
برخورد پذیرش و چک این چک اوت ضعیف کیفیت در حد هتل ۴ستاره نبود قیمت بالا ، سرویس بهداشتی قدیمی
سر در هتل 4 ستاره بود ولی ضعیف تر بود - اتاقها و شیر آلات قدیمی - نظافت ضعیف - فشار آب کم - سفارش چایی داخل اتاق دادیم که حدود 1 ساعت طول کشید و پس از آوردن، آبش سرد بود - روز دوم اقلام صبحانه خیلی سریع تمام میشد و مسافران برای نیمرو صف میکشیدند.
نقاط قوت:
قیمت مناسب رفتار پرسنل موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
قدیمی بودن
با سلام ما دو شب در این هتل اقامت داشتیم. برخورد کارکنان عالی بود. تمیزی و فضای هتل هم عالی بود. از نظر غذایی هم کیفیت غذاش خوب بود. کباب هاش خیلی خوبه ولی کیفیت جوجه هاش متوسطه. پیتزای عالی هم داره.
خیلی راضی بودم ، هم از هتل، هم از غذاش هم از پرسنلش
نقاط قوت:
۱.طرز برخورد پرسنل خوب و حرفه ای ۲.قیمت کافی شاپ مناسب و معقول ۳.آرامش بالا
نقاط ضعف:
۱.تهویه سرویس وجود نداشت!!!!!! ۲.مدیریت زمان آسانسور ضعیف بود
با سلام من در ایام شهادت امام رضا (ع) در این هتل اقامت داشتم امکانات خوب بود ، غذا هم در حد خوبی بود و تنوع زیادی داشت تنها مشکلس پارکینگ کوچک بود که جلوی هتل یک پارکینگ شهرداری داره که مشکلش رو حل میکنه.رفتار پرسنل هم خوب بود.به حرم هم سرویس داشت هم پیاده از مسیر خیابان طبسی بسیار نزدیک تر شده.
نقاط قوت:
همه چیش نسبتا خوب بود مخصوصا برخوردپرسنل هتل
نقاط ضعف:
کاش یه تایم برای چایی هم داشته باشیدواینکه سرومیوه نبود تنوع غذاهم کم بود مادوباروز بودیم تقریبا تکراری بودن
خوب
نقاط قوت:
احترام پرسنل به مشتریان و کیفیت غذا
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس فرنگی نداشتن جای مناسب امانات که می بایست قفسه مناسب داشته باشد که مشتریان با خیال راحت وسایل خود در آن محل بگذارند عدم اینترنت با کیفیت
نقاط قوت:
پرسنل خيلي اخلاق خوبي داشتند و پذيرايي بسيار خوب بود.
نقاط ضعف:
در اتاقها جالباسي وجود ندارد.
هتل خیلی خوبی بود و خیلی راضی بودم مشکلی نداشتم
نقاط قوت:
کیفیت غذا خوب ۱۰ دقیقه پیاده تا حرم امکانات هم خوب به نسبت قیمت به نظرم همه چیز خوب بود قطعا به بقیه هم پیشنهاد میدم این هتل رو
نقاط ضعف:
چیز خاصی ندیدم
نسبت به قیمتش خوبه، ولی پیشنهاد میکنم بدون ناهر و شام رزرو کنید، چون منو خوبی نداره و شام به صورت بوفه هستش، در ضمن پارکینگ مستقل هم نداشت ولی تو امکانات هتل پارکینگ هستش که هیچ وقت جا نداره و اگر هم داشته باشه از پشت هتل راه داره که من حتی راه پارکینگ رو پیدا نکردم، و جلو هتل پارکینگ شهرداری هستش و به صورت جداگانه هزینه پارک می گیرند،
هتل در حد دو ستاره تاپ مي باشد و بسيار قديمي بوده و احتياج به بروزرساني اساسي دارد. اتاقها قديمي؛ درب اتاق كليد خور؛ درب و پنجره ها قديمي بوده و عايق صدا و حرارت نمي باشند. سرويس بهداشتي حمام و توالت قديمي و البته تميز مي باشد. حوله ها بوي مواد نظافت مي دهند و دسترسي به كليد و پريزها سخت مي باشد. غذا كيفيت خوبي داشت؛ هرچند غذاهاي چرب هم كم نبود. دسترسي به حرم به صورت پياده حدود 20 دقيقه و با تاكسي هم حدود 10 دقيقه و با سرويس هتل هم حدود 20 دقيقه طول مي كشد. نبود پاركينگ براي يك هتل ده دوازده طبقه يكي از بزرگترين معضلات آن مي باشد. (كلا 18 جاي پارك خودرو دارد كه آنهم از يك مسير خوفناك از پشت هتل و با هماهنگي قبلي امكانپذير است) در مجموع با قيمت پايينتر ارزش رزرو دارد.
سرویس دهی، نظافت و رسیدگی خیلی خوب بود. با توجه به قیمت و خدمات دهی این هتل را توصیه می کنم.
هتل به نسبت خوبی بود. هر چند اتاق چهار تخته خیلی کوچیک بود ولی خوشرویی کارکنان و کیفیت غذا در حد هتل ۴ ستاره بود.
هتل و تمام وسایل آن قدیمی به طوری که احساس می کنید اوایل انقلاب است. شیر آلات قدیمی، نظافت مثل مسافرخانه، فشار آب ضعیف، سرویس بهداشتی ایرانی و .....
از نظر راحتی امکانات و وعده های غذایی واقعا هتل بسیار خوبی بود. برخورد کارکنان هتل هم واقعا خوب بود فقط اتاقهای 4 نفریش ی مقداری کوچیک بودن. کافی شاپش افتضاح بود(از نظر سرویس دهی امکانات و کادر)
تجربه بسیار بدی در این هتل داشتم در بدو ورود کنسل کردم چون اصرار داشت به خاطر دو بچه سه و پنج ساله به اتاق چهار تخته بروم و کلا به جای اجاره دادن اتاق بر اساس نفر حساب و می کرد و اصرار داشت چون نهار و شام می دهد قانون حودش را دارد. متحمل هزینه شدم و اوقاتم تلخ شد.
نسبت به قیمتش هتل خوبیه ولی از لحاظ مسافت نسبتا دوره از حرم البته با ماشین نزدیک تره. دستمال توالت نداشت
سلام ما برای یک شب اونجا بودیم هتل خوب و تمیزی بود . صبحانه هم خیلی خوب بوده تنوع غذاها بسیار عالی بود . ممنون از اسنپ تریپ ....
صبحانه و نهار و شام هتل در حد هتل ۳ ستاره خیلی خوب بود.برخورد کارکنان و نظافت اتاقها نیز بسیار خوب بود
برخورد کارکنان خیلی خوب بوده رسیدگی عالی
به نسبت ستاره هتل ، هتل مرتب و شیکی بود ، به نسبت هزینه اتاق دبل بسیار خوب بود، صبحانه در حد هتل 4 ستاره بود ، نهار و شام به نسبت خوب ، پرسنل مجرب و خوش اخلاقی داشت ، در کل خیلی خوب بود
نسبت به قیمتش خوبه
به غیر از سرویس بهداشتی و صدای خیابان مشکل دیگری نبود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.