هتل فردوس مشهد

مشهد، خيابان امام رضا، نبش امام رضا 8
-
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
معرفی هتل فردوس مشهد
هتل چهار ستاره فردوس مشهد در 10 طبقه، شامل 98 واحد و ظرفیت حدود 250 نفر می باشد که در خیابان امام رضا 8 واقع گردیده است. از مزیت‌های این مجموعه می‌توان: نزدیکی به حرم مطهر حضرت ثامن الحجج (علیه السلام)، بازار رضا و بازار هفده شهریور اشاره نمود. هتل فردوس با امکانات رفاهی مناسب درخور هتل چهار ستاره با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده پذیرایی از شما عزیزان و مهمانان گرانقدر حضرت امام رضا (علیه السلام) می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل فردوس
فردوس-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
198,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
198,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
198,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
198,000
تومان
3 خرداد
جمعه
198,000
تومان
4 خرداد
شنبه
198,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
198,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
198,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
198,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
198,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
198,000
تومان
10 خرداد
جمعه
198,000
تومان
اقامت 24
209,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
209,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
209,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
209,000
تومان
3 خرداد
جمعه
209,000
تومان
4 خرداد
شنبه
209,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
209,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
209,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
209,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
209,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
209,000
تومان
10 خرداد
جمعه
209,000
تومان
ایران هتل آنلاین
209,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
209,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
209,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
209,000
تومان
3 خرداد
جمعه
209,000
تومان
4 خرداد
شنبه
209,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
209,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
209,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
209,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
209,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
209,000
تومان
10 خرداد
جمعه
209,000
تومان
ایران مارکوپولو
211,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
211,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
211,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
211,000
تومان
3 خرداد
جمعه
211,000
تومان
4 خرداد
شنبه
211,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
211,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
211,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
211,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
211,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
211,000
تومان
10 خرداد
جمعه
211,000
تومان
علاءالدین
225,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
225,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
3 خرداد
جمعه
225,000
تومان
4 خرداد
شنبه
225,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
225,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
225,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
225,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
10 خرداد
جمعه
225,000
تومان
هتل یار
248,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
248,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
3 خرداد
جمعه
248,000
تومان
4 خرداد
شنبه
248,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
248,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
248,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
248,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
10 خرداد
جمعه
248,000
تومان
جاباما
248,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
248,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
3 خرداد
جمعه
248,000
تومان
4 خرداد
شنبه
248,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
248,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
248,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
248,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
10 خرداد
جمعه
248,000
تومان
فردوس-یک تخته (فولبرد)
یک تخته (فولبرد)
ایران مارکوپولو
263,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
263,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
263,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
263,000
تومان
3 خرداد
جمعه
263,000
تومان
4 خرداد
شنبه
263,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
263,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
263,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
263,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
263,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
263,000
تومان
10 خرداد
جمعه
263,000
تومان
اسنپ تریپ
267,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
267,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
267,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
267,000
تومان
3 خرداد
جمعه
267,000
تومان
4 خرداد
شنبه
267,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
267,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
267,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
267,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
267,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
267,000
تومان
10 خرداد
جمعه
267,000
تومان
جاباما
270,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
270,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
3 خرداد
جمعه
270,000
تومان
4 خرداد
شنبه
270,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
10 خرداد
جمعه
270,000
تومان
فردوس-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اسنپ تریپ
287,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
287,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
287,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
287,000
تومان
3 خرداد
جمعه
287,000
تومان
4 خرداد
شنبه
287,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
287,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
287,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
287,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
287,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
287,000
تومان
10 خرداد
جمعه
287,000
تومان
ایران هتل آنلاین
297,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
297,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
297,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
297,000
تومان
3 خرداد
جمعه
297,000
تومان
4 خرداد
شنبه
297,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
297,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
297,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
297,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
297,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
297,000
تومان
10 خرداد
جمعه
297,000
تومان
ایران مارکوپولو
299,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
299,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
299,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
3 خرداد
جمعه
299,000
تومان
4 خرداد
شنبه
299,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
299,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
299,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
299,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
299,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
10 خرداد
جمعه
299,000
تومان
اقامت 24
311,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
311,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
311,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
311,000
تومان
3 خرداد
جمعه
311,000
تومان
4 خرداد
شنبه
311,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
311,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
311,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
311,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
311,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
311,000
تومان
10 خرداد
جمعه
311,000
تومان
علاءالدین
315,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
315,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
3 خرداد
جمعه
315,000
تومان
4 خرداد
شنبه
315,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
315,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
315,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
315,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
10 خرداد
جمعه
315,000
تومان
هتل یار
336,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
336,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
336,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
336,000
تومان
3 خرداد
جمعه
336,000
تومان
4 خرداد
شنبه
336,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
336,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
336,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
336,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
336,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
336,000
تومان
10 خرداد
جمعه
336,000
تومان
جاباما
336,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
336,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
336,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
336,000
تومان
3 خرداد
جمعه
336,000
تومان
4 خرداد
شنبه
336,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
336,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
336,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
336,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
336,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
336,000
تومان
10 خرداد
جمعه
336,000
تومان
فردوس-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اسنپ تریپ
287,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
287,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
287,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
287,000
تومان
3 خرداد
جمعه
287,000
تومان
4 خرداد
شنبه
287,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
287,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
287,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
287,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
287,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
287,000
تومان
10 خرداد
جمعه
287,000
تومان
ایران هتل آنلاین
297,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
297,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
297,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
297,000
تومان
3 خرداد
جمعه
297,000
تومان
4 خرداد
شنبه
297,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
297,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
297,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
297,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
297,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
297,000
تومان
10 خرداد
جمعه
297,000
تومان
هتل یار
336,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
336,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
336,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
336,000
تومان
3 خرداد
جمعه
336,000
تومان
4 خرداد
شنبه
336,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
336,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
336,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
336,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
336,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
336,000
تومان
10 خرداد
جمعه
336,000
تومان
فردوس-اتاق دوتخته رویال
اتاق دوتخته رویال
اسنپ تریپ
318,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
318,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
318,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
318,000
تومان
3 خرداد
جمعه
318,000
تومان
4 خرداد
شنبه
318,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
318,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
318,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
318,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
318,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
318,000
تومان
10 خرداد
جمعه
318,000
تومان
ایران هتل آنلاین
331,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
331,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
331,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
331,000
تومان
3 خرداد
جمعه
331,000
تومان
4 خرداد
شنبه
331,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
331,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
331,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
331,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
331,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
331,000
تومان
10 خرداد
جمعه
331,000
تومان
ایران مارکوپولو
333,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
333,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
333,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
333,000
تومان
3 خرداد
جمعه
333,000
تومان
4 خرداد
شنبه
333,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
333,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
333,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
333,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
333,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
333,000
تومان
10 خرداد
جمعه
333,000
تومان
اقامت 24
347,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
347,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
347,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
347,000
تومان
3 خرداد
جمعه
347,000
تومان
4 خرداد
شنبه
347,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
347,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
347,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
347,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
347,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
347,000
تومان
10 خرداد
جمعه
347,000
تومان
علاءالدین
349,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
349,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
349,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
349,000
تومان
3 خرداد
جمعه
349,000
تومان
4 خرداد
شنبه
349,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
349,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
349,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
349,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
349,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
349,000
تومان
10 خرداد
جمعه
349,000
تومان
جاباما
370,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
370,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
3 خرداد
جمعه
370,000
تومان
4 خرداد
شنبه
370,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
370,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
370,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
10 خرداد
جمعه
370,000
تومان
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
370,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
3 خرداد
جمعه
370,000
تومان
4 خرداد
شنبه
370,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
370,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
370,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
10 خرداد
جمعه
370,000
تومان
فردوس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
345,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
345,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
3 خرداد
جمعه
345,000
تومان
4 خرداد
شنبه
345,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
345,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
345,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
345,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
10 خرداد
جمعه
345,000
تومان
اقامت 24
360,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
360,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
3 خرداد
جمعه
360,000
تومان
4 خرداد
شنبه
360,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
360,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
360,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
360,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
10 خرداد
جمعه
360,000
تومان
ایران هتل آنلاین
361,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
361,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
361,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
361,000
تومان
3 خرداد
جمعه
361,000
تومان
4 خرداد
شنبه
361,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
361,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
361,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
361,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
361,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
361,000
تومان
10 خرداد
جمعه
361,000
تومان
ایران مارکوپولو
363,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
363,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
363,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
363,000
تومان
3 خرداد
جمعه
363,000
تومان
4 خرداد
شنبه
363,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
363,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
363,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
363,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
363,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
363,000
تومان
10 خرداد
جمعه
363,000
تومان
علاءالدین
379,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
379,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
379,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
379,000
تومان
3 خرداد
جمعه
379,000
تومان
4 خرداد
شنبه
379,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
379,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
379,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
379,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
379,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
379,000
تومان
10 خرداد
جمعه
379,000
تومان
هتل یار
400,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
400,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
3 خرداد
جمعه
400,000
تومان
4 خرداد
شنبه
400,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
10 خرداد
جمعه
400,000
تومان
جاباما
400,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
400,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
3 خرداد
جمعه
400,000
تومان
4 خرداد
شنبه
400,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
10 خرداد
جمعه
400,000
تومان
فردوس-سوييت یکخوابه دو نفره
سوييت یکخوابه دو نفره
اسنپ تریپ
375,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
375,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
375,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
375,000
تومان
3 خرداد
جمعه
375,000
تومان
4 خرداد
شنبه
375,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
375,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
375,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
375,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
375,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
375,000
تومان
10 خرداد
جمعه
375,000
تومان
اقامت 24
396,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
396,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
396,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
396,000
تومان
3 خرداد
جمعه
396,000
تومان
4 خرداد
شنبه
396,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
396,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
396,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
396,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
396,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
396,000
تومان
10 خرداد
جمعه
396,000
تومان
ایران هتل آنلاین
396,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
396,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
396,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
396,000
تومان
3 خرداد
جمعه
396,000
تومان
4 خرداد
شنبه
396,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
396,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
396,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
396,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
396,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
396,000
تومان
10 خرداد
جمعه
396,000
تومان
ایران مارکوپولو
398,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
398,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
398,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
398,000
تومان
3 خرداد
جمعه
398,000
تومان
4 خرداد
شنبه
398,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
398,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
398,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
398,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
398,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
398,000
تومان
10 خرداد
جمعه
398,000
تومان
علاءالدین
415,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
415,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
3 خرداد
جمعه
415,000
تومان
4 خرداد
شنبه
415,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
415,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
10 خرداد
جمعه
415,000
تومان
جاباما
435,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
435,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
435,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
435,000
تومان
3 خرداد
جمعه
435,000
تومان
4 خرداد
شنبه
435,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
435,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
435,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
435,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
435,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
435,000
تومان
10 خرداد
جمعه
435,000
تومان
هتل یار
435,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
435,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
435,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
435,000
تومان
3 خرداد
جمعه
435,000
تومان
4 خرداد
شنبه
435,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
435,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
435,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
435,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
435,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
435,000
تومان
10 خرداد
جمعه
435,000
تومان
فردوس-دوتخته دبل (فولبرد)
دوتخته دبل (فولبرد)
ایران مارکوپولو
383,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
383,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
383,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
383,000
تومان
3 خرداد
جمعه
383,000
تومان
4 خرداد
شنبه
383,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
383,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
383,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
383,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
383,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
383,000
تومان
10 خرداد
جمعه
383,000
تومان
اسنپ تریپ
390,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
390,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
3 خرداد
جمعه
390,000
تومان
4 خرداد
شنبه
390,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
390,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
390,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
390,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
390,000
تومان