هتل فردوس مشهد

مشهد، خيابان امام رضا، نبش امام رضا 8
-
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
معرفی هتل فردوس مشهد
هتل چهار ستاره فردوس مشهد در 10 طبقه، شامل 98 واحد و ظرفیت حدود 250 نفر می باشد که در خیابان امام رضا 8 واقع گردیده است. از مزیت‌های این مجموعه می‌توان: نزدیکی به حرم مطهر حضرت ثامن الحجج (علیه السلام)، بازار رضا و بازار هفده شهریور اشاره نمود. هتل فردوس با امکانات رفاهی مناسب درخور هتل چهار ستاره با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده پذیرایی از شما عزیزان و مهمانان گرانقدر حضرت امام رضا (علیه السلام) می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل فردوس
فردوس-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
296,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
296,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
296,000
تومان
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
296,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
296,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
296,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
296,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
296,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
296,000
تومان
11 مرداد
جمعه
296,000
تومان
12 مرداد
شنبه
296,000
تومان
ایران مارکوپولو
298,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
298,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
298,000
تومان
4 مرداد
جمعه
298,000
تومان
5 مرداد
شنبه
298,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
298,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
298,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
298,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
298,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
298,000
تومان
11 مرداد
جمعه
298,000
تومان
12 مرداد
شنبه
298,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
295,000
تومان
5 مرداد
شنبه
295,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
295,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
295,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
295,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
295,000
تومان
11 مرداد
جمعه
295,000
تومان
12 مرداد
شنبه
295,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
فردوس-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
421,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
421,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
421,000
تومان
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
421,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
421,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
421,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
421,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
421,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
421,000
تومان
11 مرداد
جمعه
421,000
تومان
12 مرداد
شنبه
421,000
تومان
ایران مارکوپولو
423,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
423,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
423,000
تومان
4 مرداد
جمعه
423,000
تومان
5 مرداد
شنبه
423,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
423,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
423,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
423,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
423,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
423,000
تومان
11 مرداد
جمعه
423,000
تومان
12 مرداد
شنبه
423,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
420,000
تومان
5 مرداد
شنبه
420,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
420,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
420,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
11 مرداد
جمعه
420,000
تومان
12 مرداد
شنبه
420,000
تومان
فردوس-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
421,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
421,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
421,000
تومان
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
421,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
421,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
421,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
421,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
421,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
421,000
تومان
11 مرداد
جمعه
421,000
تومان
12 مرداد
شنبه
421,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
فردوس-اتاق دوتخته رویال
اتاق دوتخته رویال
اقامت 24
468,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
468,000
تومان
5 مرداد
شنبه
468,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
468,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
468,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
468,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
11 مرداد
جمعه
468,000
تومان
12 مرداد
شنبه
468,000
تومان
هتل یار
468,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
468,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
468,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
468,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
468,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
11 مرداد
جمعه
468,000
تومان
12 مرداد
شنبه
468,000
تومان
ایران مارکوپولو
470,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
4 مرداد
جمعه
470,000
تومان
5 مرداد
شنبه
470,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
470,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
470,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
11 مرداد
جمعه
470,000
تومان
12 مرداد
شنبه
470,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
فردوس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
511,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
511,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
511,000
تومان
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
511,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
511,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
511,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
511,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
511,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
511,000
تومان
11 مرداد
جمعه
511,000
تومان
12 مرداد
شنبه
511,000
تومان
ایران مارکوپولو
513,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
513,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
513,000
تومان
4 مرداد
جمعه
513,000
تومان
5 مرداد
شنبه
513,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
513,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
513,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
513,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
513,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
513,000
تومان
11 مرداد
جمعه
513,000
تومان
12 مرداد
شنبه
513,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
510,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
11 مرداد
جمعه
510,000
تومان
12 مرداد
شنبه
510,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
فردوس-سوييت یکخوابه دو نفره
سوييت یکخوابه دو نفره
هتل یار
561,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
561,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
561,000
تومان
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
561,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
561,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
561,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
561,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
561,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
561,000
تومان
11 مرداد
جمعه
561,000
تومان
12 مرداد
شنبه
561,000
تومان
اقامت 24
561,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
561,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
561,000
تومان
5 مرداد
شنبه
561,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
561,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
561,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
561,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
561,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
561,000
تومان
11 مرداد
جمعه
561,000
تومان
12 مرداد
شنبه
561,000
تومان
ایران مارکوپولو
563,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
563,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
563,000
تومان
4 مرداد
جمعه
563,000
تومان
5 مرداد
شنبه
563,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
563,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
563,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
563,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
563,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
563,000
تومان
11 مرداد
جمعه
563,000
تومان
12 مرداد
شنبه
563,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
فردوس-سوئیت یکخوابه دونفره رویال
سوئیت یکخوابه دونفره رویال
هتل یار
617,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
617,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
617,000
تومان
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
617,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
617,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
617,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
617,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
617,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
617,000
تومان
11 مرداد
جمعه
617,000
تومان
12 مرداد
شنبه
617,000
تومان
اقامت 24
617,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
617,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
617,000
تومان
5 مرداد
شنبه
617,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
617,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
617,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
617,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
617,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
617,000
تومان
11 مرداد
جمعه
617,000
تومان
12 مرداد
شنبه
617,000
تومان
ایران مارکوپولو
619,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
619,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
619,000
تومان
4 مرداد
جمعه
619,000
تومان
5 مرداد
شنبه
619,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
619,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
619,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
619,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
619,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
619,000
تومان
11 مرداد
جمعه
619,000
تومان
12 مرداد
شنبه
619,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
فردوس-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
اقامت 24
896,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
896,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
896,000
تومان
5 مرداد
شنبه
896,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
896,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
896,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
896,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
896,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
896,000
تومان
11 مرداد
جمعه
896,000
تومان
12 مرداد
شنبه
896,000
تومان
هتل یار
897,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
897,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
897,000
تومان
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
897,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
897,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
897,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
897,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
897,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
897,000
تومان
11 مرداد
جمعه
897,000
تومان
12 مرداد
شنبه
897,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه