هتل فرید مشهد

مشهد، خیابان احمدآباد ، حدفاصل خیابان محتشمی و خیابان عارف، جنب ایستگاه مترو قائم
-
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
معرفی هتل فرید مشهد
هتل دو ستاره فرید مشهد در خیابان احمد آباد در مرکز شهر و نزدیک به مراکز بزرگ خرید خورشید و زیست خاور، واقع شده است. این مجموعه فاقد آسانسور می باشد و با کارکنانی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی و خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل فرید
فرید-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
فرید-اتاق دوتخته
اتاق دوتخته
اسنپ تریپ
163,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
پنجشنبه
163,000
تومان
29 شهریور
جمعه
163,000
تومان
30 شهریور
شنبه
163,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
163,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
181,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
181,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
181,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
181,000
تومان
5 مهر
جمعه
181,000
تومان
6 مهر
شنبه
181,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
181,000
تومان
اقامت 24
163,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
پنجشنبه
163,000
تومان
29 شهریور
جمعه
163,000
تومان
30 شهریور
شنبه
163,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
163,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
163,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
163,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
163,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
163,000
تومان
5 مهر
جمعه
163,000
تومان
6 مهر
شنبه
163,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
163,000
تومان
ایران هتل آنلاین
163,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
پنجشنبه
163,000
تومان
29 شهریور
جمعه
163,000
تومان
30 شهریور
شنبه
163,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
163,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
163,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
163,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
163,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
163,000
تومان
5 مهر
جمعه
163,000
تومان
6 مهر
شنبه
163,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
163,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
فرید-دو تخته تویین
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
163,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
پنجشنبه
163,000
تومان
29 شهریور
جمعه
163,000
تومان
30 شهریور
شنبه
163,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
163,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
181,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
181,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
181,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
181,000
تومان
5 مهر
جمعه
181,000
تومان
6 مهر
شنبه
181,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
181,000
تومان
فرید-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
202,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
پنجشنبه
202,000
تومان
29 شهریور
جمعه
202,000
تومان
30 شهریور
شنبه
202,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
202,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
202,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
202,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
202,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
202,000
تومان
5 مهر
جمعه
202,000
تومان
6 مهر
شنبه
202,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
202,000
تومان
اقامت 24
202,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
پنجشنبه
202,000
تومان
29 شهریور
جمعه
202,000
تومان
30 شهریور
شنبه
202,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
202,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
202,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
202,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
202,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
202,000
تومان
5 مهر
جمعه
202,000
تومان
6 مهر
شنبه
202,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
202,000
تومان
اسنپ تریپ
202,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
پنجشنبه
202,000
تومان
29 شهریور
جمعه
202,000
تومان
30 شهریور
شنبه
202,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
202,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
223,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
223,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
223,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
223,000
تومان
5 مهر
جمعه
223,000
تومان
6 مهر
شنبه
223,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
223,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
فرید-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
244,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
پنجشنبه
244,000
تومان
29 شهریور
جمعه
244,000
تومان
30 شهریور
شنبه
244,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
244,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
244,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
244,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
244,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
244,000
تومان
5 مهر
جمعه
244,000
تومان
6 مهر
شنبه
244,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
244,000
تومان
اسنپ تریپ
244,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
پنجشنبه
244,000
تومان
29 شهریور
جمعه
244,000
تومان
30 شهریور
شنبه
244,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
244,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
265,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
265,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
265,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
265,000
تومان
5 مهر
جمعه
265,000
تومان
6 مهر
شنبه
265,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
265,000
تومان
اقامت 24
244,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
پنجشنبه
244,000
تومان
29 شهریور
جمعه
244,000
تومان
30 شهریور
شنبه
244,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
244,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
244,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
244,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
244,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
244,000
تومان
5 مهر
جمعه
244,000
تومان
6 مهر
شنبه
244,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
244,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
فرید-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
282,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
پنجشنبه
282,000
تومان
29 شهریور
جمعه
282,000
تومان
30 شهریور
شنبه
282,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
282,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
282,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
282,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
282,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
282,000
تومان
5 مهر
جمعه
282,000
تومان
6 مهر
شنبه
282,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
282,000
تومان
اقامت 24
282,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
پنجشنبه
282,000
تومان
29 شهریور
جمعه
282,000
تومان
30 شهریور
شنبه
282,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
282,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
282,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
282,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
282,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
282,000
تومان
5 مهر
جمعه
282,000
تومان
6 مهر
شنبه
282,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
282,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
فرید-اتاق شش تخته
اتاق شش تخته
اقامت 24
319,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
پنجشنبه
319,000
تومان
29 شهریور
جمعه
319,000
تومان
30 شهریور
شنبه
319,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
319,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
319,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
319,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
319,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
319,000
تومان
5 مهر
جمعه
319,000
تومان
6 مهر
شنبه
319,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
319,000
تومان
ایران هتل آنلاین
319,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
پنجشنبه
319,000
تومان
29 شهریور
جمعه
319,000
تومان
30 شهریور
شنبه
319,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
319,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
319,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
319,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
319,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
319,000
تومان
5 مهر
جمعه
319,000
تومان
6 مهر
شنبه
319,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
319,000
تومان

امکانات اتاق های هتل فرید مشهد

صندوق امانات
سالن کنفرانس
آسانسور
سالن همایش
رستوران
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
روم سرویس
کپسول اتش‌نشانی
روزنامه
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
سالن بدنسازی غیررایگان
لابی
سالن بیلیارد غیررایگان
کافی شاپ
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
میز بیلیارد
کپسول آتشنشانی
مبل
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
لاندري
فتوكپي
خدمات اینترنتی
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
پذيرش 24 ساعته
سالن همايش
شبكه پخش فيلم داخلی
محلی برای نشستن
اتاق VIP
خدمات باربري
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل مجلل درویشی مشهد
4.1
امتیاز کاربران
55
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 465,000 تومان
علاءالدین
از 465,500 تومان
اقامت 24
از 751,000 تومان
هتل یار
از 2,185,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بین المللی کوثر ناب مشهد
2.4
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران
علاءالدین
از 373,000 تومان
اسنپ تریپ
از 374,000 تومان
اقامت 24
از 374,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 374,000 تومان
جاباما
از 374,000 تومان
هتل یار
از 416,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بزرگ پارک حیات مشهد
3.3
امتیاز کاربران
46
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 307,000 تومان
اقامت 24
از 330,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 330,000 تومان
جاباما
از 330,000 تومان
علاءالدین
از 493,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل قصرالضیافة مشهد
3.7
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 529,000 تومان
علاءالدین
از 549,000 تومان
اسنپ تریپ
از 622,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سی نور مشهد
3.7
امتیاز کاربران
49
نظرات کاربران
علاءالدین
از 435,000 تومان
اقامت 24
از 436,000 تومان
هتل یار
از 436,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 436,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 1,000,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل بین المللی قصر مشهد
3.6
امتیاز کاربران
51
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 415,000 تومان
علاءالدین
از 416,000 تومان
اسنپ تریپ
از 417,000 تومان
اقامت 24
از 417,000 تومان
هتل یار
از 417,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 417,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل الماس 2 مشهد
3.9
امتیاز کاربران
129
نظرات کاربران
اقامت 24
از 451,000 تومان
هتل یار
از 451,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 469,000 تومان
علاءالدین
از 627,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل مدینة الرضا مشهد
3.9
امتیاز کاربران
80
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 465,000 تومان
علاءالدین
از 465,000 تومان
هتل یار
از 625,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 625,000 تومان
اقامت 24
از 775,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارس مشهد
3.6
امتیاز کاربران
48
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 270,000 تومان
علاءالدین
از 270,000 تومان
اسنپ تریپ
از 320,000 تومان
اقامت 24
از 320,000 تومان
هتل یار
از 320,000 تومان
جاباما
از 320,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 320,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی هما 1 مشهد
3.9
امتیاز کاربران
58
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 349,000 تومان
اقامت 24
از 349,000 تومان
علاءالدین
از 360,000 تومان
هتل یار
از 485,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 550,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 960,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل پردیسان مشهد
3.7
امتیاز کاربران
79
نظرات کاربران
علاءالدین
از 219,000 تومان
اسنپ تریپ
از 220,000 تومان
اقامت 24
از 220,000 تومان
هتل یار
از 220,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 220,000 تومان
جاباما
از 220,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 220,000 تومان
property-card-image
هتل پارسیس مشهد
3.8
امتیاز کاربران
59
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 456,000 تومان
اقامت 24
از 456,000 تومان
هتل یار
از 456,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 456,000 تومان
جاباما
از 456,000 تومان
علاءالدین
از 456,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 456,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی هما 2 مشهد
3.5
امتیاز کاربران
63
نظرات کاربران
علاءالدین
از 462,000 تومان
هتل یار
از 559,000 تومان
اسنپ تریپ
از 693,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 1,350,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل قصر طلایی مشهد
4.2
امتیاز کاربران
99
نظرات کاربران
علاءالدین
از 468,000 تومان
اقامت 24
از 470,000 تومان
هتل یار
از 470,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آسیا مشهد
3.5
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 185,000 تومان
علاءالدین
از 189,000 تومان
هتل یار
از 190,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 190,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل الغدیر مشهد
3
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
علاءالدین
از 389,000 تومان
اقامت 24
از 390,000 تومان
هتل یار
از 390,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل رفاه مشهد
4.5
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 248,000 تومان
علاءالدین
از 255,000 تومان
اقامت 24
از 257,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 257,000 تومان
اسنپ تریپ
از 575,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل خورشید تابان مشهد
4
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران
اقامت 24
از 195,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 197,000 تومان
علاءالدین
از 295,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل میثاق مشهد
3.5
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران
علاءالدین
از 155,000 تومان
اسنپ تریپ
از 157,000 تومان
اقامت 24
از 157,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 157,000 تومان
جاباما
از 162,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 164,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل آبان مشهد
3.8
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران
علاءالدین
از 209,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل فرید مشهد

(22 نظر)
من دیشب در هتل اقامت داشتم به شدت افتضاح بود بوی بد دستشویی کاملا داخل اتاق بود طوریکه تا صبح من نتونستم بخابم سرویس های دستشویی و حمام و سیستم فاضلاب به شدت مشکل دارد با توجه به اینکه این مورد ساعت 7 شب به مسئولین هتل اعلام شد ولی بعد از مراجعه دوباره به هتل در اخر شب فقط یک خوشبو کننده داخل سرویس گذاشته بودند من به هیچ وجه توصیه نمی کنم در این هتل اقامت داشته باشید و همچنین سیستم سرمایش هم اصلا پاسخگو نیست و غیر قابل تحمل هست ممکنه لابی نسبتا خوبی داشته باشه و ولی به هیچ وجه برای اقامت داخل اتاق مناسب نیست و من واقعا ناراضی هستم
از نظر نظافت متوسط بود درب سرویس بهداشتی خراب بود کسی هم رمز وای فای رو نمی دونست تقریبا ۱روز زمان برد تا برامون حوله بیارن و ریسپشن جدیدشون رفتار محترمانه ای نداشتند ...
امکانات هتل محدود بود ، امکان استفاده از اینترنت فراهم نبود ، موقعیت مکانی هتل خیلی خوب بود....
خوب بود....
نقاط قوت:
هتل در مکان بسیار مناسبی از شهر مشهد واقع شده است و امکانات آن تقریبا خوب بود
نقاط ضعف:
شیر آب و دوش حمام خراب بود
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
خوب بود...
ساعت ۲ باید تحویل میداد ما رو تا ۳ معطل کرد پذیرش گفت مهمون بالا بوده سرویس اجیل شم شارژ نکرده بود موفع تسویه پولشو گرفتن هر چی گفتم نزاشتین قبول نکردن...
اصلا با چیزی که در عکس دیده میشه تطبیق نداشت. یک مسواک داخل اتاق بود و ما عکس تخت دبل دیدم اما تویین بود....
اتاق و در واقع بهتر بگم سرویس بهداشتی بوی آزار دهنده می داد . سر و صدای زیادی از بیرون به داخل اتاق ها می اومد (احتمالا مربوط به سیستم تهویه ) ...
برخورد کارکنان و نظافت هتل خوب بود. قیمتش هم مناسبه. اما مگه میشه هتل پارکینگ نداشته باشه؟ بیرون هتل هم ماشین رو پارک کنی با جرثقیل میبرن. هتل توی خیابون خیلی خوبیه و تنها مشکلی که من دیدم پارکینگش بود....
كاركنان برخورد مناسبي نداشتن، سر وصدا بسيار زياد، هزيمه هم بالا. من ساعت ٣ صبح رسيدم و رزوشن اعلام كرد هزينه نيم بهاء مي شه ولي كامل گرفتن نداشتن پاركينگ هم ايراد بزرگي بود. در نهايت ديگه در اين هتل اقامت نخواهم داشت...
هتل فقط از نظر موقعیت مکانی خوب بود. آسانسور هتل خراب بود و از نظر تمیزی بالشت ها هم متوسط بود ...
در حد دو ستاره هتل خیلی خوبی بود توقع زیادی از هتل دو ستاره نباید داشته باشید....لابی بزرگ و تمیز ومناسبی داشت.
به عنوان یه هتل سه ستاره راضی کننده بود اما از نظر موقعیت مکانی خیلی شرایط خوبی نداشت.
امکانات هتل اصلا خوب نبود مثلا مایع ظرف شویی و چای نمیدادن میگفتن مگه لازمه؟!اینترنت هم گفتن مدیر باید بیاد مدیر هم اومد گفت حجم نداریم .
از سایت هتل رو رزرو کردم، از مراحل رزرو و سایت راضی بودم اما از هتل اصلا راضی نبودم. تو هتل بوی بدی می‌اومد. مسئولای هتل خودشون می‌دونستن اما اهمیت نمیدادن. هتل قدیمی بود و حتی پارکینگ هم نداشت.
خیلی خیلی راضی بودم! اصلا فکر نمیکردم در اون زمان هتلی پیدا کنم ولی به کمک اسنپ تریپ تونستم هتل رزرو کنم و برم سفر. خیلی خوشحالم که با اسنپ تریپ اشنا شدم. وقتی هم رسیدم هتل از دربون تا مدیریت هتل خیلی صمیمی و با احترام برخورد کردن. هتل نسبت به 2 ستااره بودنش خیلییییی عالی بود! کاملا راضی بودم. هتل برای اینکه صدا مسافرها رو اذیت نکنه شیشه دوجداره هم داره. کلا خاطره خوبی از این سفرمون داشتیم.
واقعا هتل خوبی بود.مدیریت خوش برخوردی داره، پرسنلش هم رفتارشون خیلی خوبه. نسبت به هزینه ای که پرداخت میکنید می ارزه.
فوق العاده نیست اما بد هم نیست. اگه امکاناتش بیشتر بود بهتر میشد. غذاش هم میتونست بهتر باشه.
هتل جالبی نیست. اتاق‌هاش کثیفن و محیطش خوب نبست. فقط یه کافی شاپ خوب داره اما رستوران نداره.اگه رستوران باز کنن خوب میشه. ددر کل اگه میرفتم مسافرخونه سنگینتر بود. تو سرویس بهداشتیش موجوداتی دیدم که تاحالا ندیده بودم! تختش جیرجیر میکرد. از بیرون صدا میومد تو اتاق.خلاصه افتضاح بود.
زیاد هزینه نکرده بودم برای این هتل واسه همین انتظار زیادی هم نداشتم و راضی بودم. باید نسبت به پولی که میدیم انتظار داشته باشیم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.