هتل آسیا مشهد

مشهد، خیابان پاسداران، مقابل سینما قدس
3.5
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
معرفی هتل آسیا مشهد
هتل چهار ستاره آسیا مشهد در سال ۱۳۶۷ افتتاح گردیده و آخرین بازسازی این مجموعه در سال ۱۳۸۸ انجام شده است. این هتل در خیابان پاسداران، مقابل سینما قدس واقع شده است. هتل آسیا در ۶ طبقه و ۱۵۴ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آسیا
آسیا-اتاق یک تخته قدیم
اتاق یک تخته قدیم
ایران مارکوپولو
145,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
145,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
145,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
145,000
تومان
3 خرداد
جمعه
145,000
تومان
4 خرداد
شنبه
145,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
145,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
145,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
145,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
145,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
145,000
تومان
10 خرداد
جمعه
145,000
تومان
اقامت 24
152,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
152,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
152,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
152,000
تومان
3 خرداد
جمعه
152,000
تومان
4 خرداد
شنبه
152,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
152,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
152,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
152,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
152,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
152,000
تومان
10 خرداد
جمعه
152,000
تومان
هتل یار
152,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
152,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
152,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
152,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
152,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
152,000
تومان
3 خرداد
جمعه
152,000
تومان
4 خرداد
شنبه
152,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
152,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
152,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
152,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
152,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
152,000
تومان
10 خرداد
جمعه
152,000
تومان
علاءالدین
287,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
287,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
287,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
287,000
تومان
3 خرداد
جمعه
287,000
تومان
4 خرداد
شنبه
287,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
287,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
287,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
287,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
287,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
287,000
تومان
10 خرداد
جمعه
287,000
تومان
آسیا-اتاق یک تخته جدید
اتاق یک تخته جدید
ایران مارکوپولو
169,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
169,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
169,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
169,000
تومان
3 خرداد
جمعه
169,000
تومان
4 خرداد
شنبه
169,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
169,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
169,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
169,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
169,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
169,000
تومان
10 خرداد
جمعه
169,000
تومان
هتل یار
171,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
171,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
171,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
171,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
171,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
171,000
تومان
3 خرداد
جمعه
171,000
تومان
4 خرداد
شنبه
171,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
171,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
171,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
171,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
171,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
171,000
تومان
10 خرداد
جمعه
171,000
تومان
اقامت 24
171,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
171,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
171,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
171,000
تومان
3 خرداد
جمعه
171,000
تومان
4 خرداد
شنبه
171,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
171,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
171,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
171,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
171,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
171,000
تومان
10 خرداد
جمعه
171,000
تومان
آسیا-اتاق دوتخته قدیم
اتاق دوتخته قدیم
ایران مارکوپولو
202,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
202,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
202,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
202,000
تومان
3 خرداد
جمعه
202,000
تومان
4 خرداد
شنبه
202,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
202,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
202,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
202,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
202,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
202,000
تومان
10 خرداد
جمعه
202,000
تومان
اقامت 24
204,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
204,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
204,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
204,000
تومان
3 خرداد
جمعه
204,000
تومان
4 خرداد
شنبه
204,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
204,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
204,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
204,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
204,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
204,000
تومان
10 خرداد
جمعه
204,000
تومان
هتل یار
204,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
204,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
210,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
210,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
3 خرداد
جمعه
210,000
تومان
4 خرداد
شنبه
210,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
210,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
210,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
210,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
10 خرداد
جمعه
210,000
تومان
علاءالدین
408,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
408,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
408,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
408,000
تومان
3 خرداد
جمعه
408,000
تومان
4 خرداد
شنبه
408,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
408,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
408,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
408,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
408,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
408,000
تومان
10 خرداد
جمعه
408,000
تومان
آسیا-اتاق دوتخته دبل جدید
اتاق دوتخته دبل جدید
ایران مارکوپولو
225,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
225,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
3 خرداد
جمعه
225,000
تومان
4 خرداد
شنبه
225,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
225,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
225,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
225,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
10 خرداد
جمعه
225,000
تومان
اقامت 24
226,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
226,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
226,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
226,000
تومان
3 خرداد
جمعه
226,000
تومان
4 خرداد
شنبه
226,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
226,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
226,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
226,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
226,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
226,000
تومان
10 خرداد
جمعه
226,000
تومان
هتل یار
226,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
226,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
250,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
250,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
3 خرداد
جمعه
250,000
تومان
4 خرداد
شنبه
250,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
250,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
250,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
250,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
10 خرداد
جمعه
250,000
تومان
آسیا-اتاق دوتخته توئین جدید
اتاق دوتخته توئین جدید
اقامت 24
226,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
226,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
226,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
226,000
تومان
3 خرداد
جمعه
226,000
تومان
4 خرداد
شنبه
226,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
226,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
226,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
226,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
226,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
226,000
تومان
10 خرداد
جمعه
226,000
تومان
آسیا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
249,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
249,000
تومان
آسیا-اتاق سه تخته جدید
اتاق سه تخته جدید
هتل یار
271,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
271,000
تومان
آسیا-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
297,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
297,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
297,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
297,000
تومان
3 خرداد
جمعه
297,000
تومان
4 خرداد
شنبه
297,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
297,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
297,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
297,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
297,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
297,000
تومان
10 خرداد
جمعه
297,000
تومان
ایران مارکوپولو
297,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
297,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
297,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
297,000
تومان
3 خرداد
جمعه
297,000
تومان
4 خرداد
شنبه
297,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
297,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
297,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
297,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
297,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
297,000
تومان
10 خرداد
جمعه
297,000
تومان
هتل یار
297,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
297,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
350,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
350,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
3 خرداد
جمعه
350,000
تومان
4 خرداد
شنبه
350,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
350,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
350,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
350,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
10 خرداد
جمعه
350,000
تومان
علاءالدین
624,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
624,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
624,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
624,000
تومان
3 خرداد
جمعه
624,000
تومان
4 خرداد
شنبه
624,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
624,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
624,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
624,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
624,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
624,000
تومان
10 خرداد
جمعه
624,000
تومان
آسیا-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
اقامت 24
378,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
378,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
378,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
378,000
تومان
3 خرداد
جمعه
378,000
تومان
4 خرداد
شنبه
378,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
378,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
378,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
378,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
378,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
378,000
تومان
10 خرداد
جمعه
378,000
تومان
هتل یار
378,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
378,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
388,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
388,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
388,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
388,000
تومان
3 خرداد
جمعه
388,000
تومان
4 خرداد
شنبه
388,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
388,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
388,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
388,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
388,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
388,000
تومان
10 خرداد
جمعه
388,000
تومان
ایران هتل آنلاین
434,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
434,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
434,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
434,000
تومان
3 خرداد
جمعه
434,000
تومان
4 خرداد
شنبه
434,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
434,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
434,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
434,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
434,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
434,000
تومان
10 خرداد
جمعه
434,000
تومان
علاءالدین
822,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
822,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
822,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
822,000
تومان
3 خرداد
جمعه
822,000
تومان
4 خرداد
شنبه
822,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
822,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
822,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
822,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
822,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
822,000
تومان
10 خرداد
جمعه
822,000
تومان
آسیا-سوئیت دونفره رویال
سوئیت دونفره رویال
هتل یار
384,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
384,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
394,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
394,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
3 خرداد
جمعه
394,000
تومان
4 خرداد
شنبه
394,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
394,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
394,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
394,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
10 خرداد
جمعه
394,000
تومان
علاءالدین
836,000 تومان
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
836,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
836,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
836,000
تومان
3 خرداد
جمعه
836,000
تومان
4 خرداد
شنبه
836,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
836,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
836,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
836,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
836,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
836,000
تومان
10 خرداد
جمعه
836,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
378,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
378,000
تومان
3 خرداد
جمعه
378,000
تومان
4 خرداد
شنبه
378,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
378,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
378,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
378,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
378,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
378,000
تومان
10 خرداد
جمعه
378,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آسیا مشهد

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اطفای حریق
کافی‌نت
پارکینگ سرپوشیده
سرویس رایگان رفت و برگشت به حرم
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سونا و جکوزی

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل مجلل درویشی مشهد
4.1
امتیاز کاربران
65
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 370,000 تومان
اقامت 24
از 370,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 370,000 تومان
جاباما
از 370,000 تومان
علاءالدین
از 370,500 تومان
هتل یار
از 560,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 608,000 تومان
property-card-image
هتل مدینة الرضا مشهد
3.9
امتیاز کاربران
51
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 315,000 تومان
علاءالدین
از 319,000 تومان
هتل یار
از 320,000 تومان
جاباما
از 360,000 تومان
اسنپ تریپ
از 428,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 428,000 تومان
اقامت 24
از 428,000 تومان
property-card-image
هتل الماس 2 مشهد
3.9
امتیاز کاربران
65
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 394,000 تومان
هتل یار
از 394,000 تومان
جاباما
از 394,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 394,000 تومان
اسنپ تریپ
از 394,000 تومان
اقامت 24
از 394,000 تومان
علاءالدین
از 395,000 تومان
property-card-image
هتل قصرالضیافة مشهد
3.7
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 490,000 تومان
علاءالدین
از 495,000 تومان
جاباما
از 804,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 975,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سی نور مشهد
3.7
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران
علاءالدین
از 229,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 230,000 تومان
اسنپ تریپ
از 230,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 230,000 تومان
اقامت 24
از 230,000 تومان
هتل یار
از 230,000 تومان
جاباما
از 230,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی قصر مشهد
3.6
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 330,000 تومان
اسنپ تریپ
از 330,000 تومان
هتل یار
از 330,000 تومان
اقامت 24
از 330,000 تومان
علاءالدین
از 349,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 379,502 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل پارس مشهد
3.6
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
علاءالدین
از 269,000 تومان
هتل یار
از 274,000 تومان
اقامت 24
از 274,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 274,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 274,000 تومان
جاباما
از 302,000 تومان
اسنپ تریپ
از 302,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی هما 1 مشهد
3.9
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 309,000 تومان
علاءالدین
از 309,000 تومان
اقامت 24
از 339,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 339,000 تومان
هتل یار
از 339,000 تومان
اسنپ تریپ
از 339,000 تومان
جاباما
از 339,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی هما 2 مشهد
3.5
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران
اقامت 24
از 212,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 252,000 تومان
علاءالدین
از 255,000 تومان
اسنپ تریپ
از 282,000 تومان
جاباما
از 282,000 تومان
هتل یار
از 282,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 282,000 تومان
property-card-image
هتل پارسیس مشهد
3.8
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 192,000 تومان
اقامت 24
از 192,000 تومان
هتل یار
از 192,000 تومان
اسنپ تریپ
از 192,000 تومان
علاءالدین
از 195,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 198,000 تومان
جاباما
از 221,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی کوثر ناب مشهد
2.4
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 280,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 350,000 تومان
اسنپ تریپ
از 350,000 تومان
اقامت 24
از 350,000 تومان
علاءالدین
از 355,000 تومان
جاباما
از 358,000 تومان
هتل یار
از 390,000 تومان
property-card-image
هتل پردیسان مشهد
3.7
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران
اقامت 24
از 190,000 تومان
هتل یار
از 190,000 تومان
اسنپ تریپ
از 190,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 190,000 تومان
علاءالدین
از 230,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 244,000 تومان
جاباما
از 244,000 تومان
property-card-image
هتل قصر طلایی مشهد
4.2
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 309,403 تومان
ایران مارکوپولو
از 330,000 تومان
اسنپ تریپ
از 365,000 تومان
هتل یار
از 368,000 تومان
علاءالدین
از 389,000 تومان
اقامت 24
از 392,000 تومان
جاباما
از 398,000 تومان
property-card-image
هتل عماد مشهد
2.4
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
علاءالدین
از 189,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 190,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آبان مشهد
3.8
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 194,000 تومان
اسنپ تریپ
از 194,000 تومان
اقامت 24
از 194,000 تومان
جاباما
از 200,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 220,000 تومان
علاءالدین
از 229,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل الغدیر مشهد
3
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اقامت 24
از 220,000 تومان
علاءالدین
از 412,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل خورشید تابان مشهد
4
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران
اقامت 24
از 135,000 تومان
اسنپ تریپ
از 135,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 234,000 تومان
علاءالدین
از 245,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل آسیا مشهد

(22 نظر)
هتل بسیار خوب و با کیفیتی بود.
نقاط قوت:
مهمان نوازي وهمراهي پرسنل
نقاط ضعف:
درخد هتل ٣ ستاره نكته منفي نداشت
نقاط قوت:
قیمت مناسب. اتاق تمیز.
نقاط ضعف:
استخر نداره الکی نوشتن داره!
این هتل را برای 2شب انتخاب کردیم هتل دارای اتاق های معمولی بازسازی شده و تمیز بود. هر روز هم نظافت میکردند و سکوت و برخورد کارکنان خوب بود ولی از نظر رستوران و غذاری هتل در عین گران بودن بسیارررررر بی کیفیت و ضعیف بود نهار اول که یک زرشک پلو و یک چلوکوبیده داشتیم که بعذ از یک ساعت و نیم آوردن حتی بعضی مسافران بعد از 2ساعت هنوز غذا واسشون نیاوردن مرغ زرشک پلو نپخته و بسیار سفت کوبیده نپخته به صورتی که داخلش کاملا قرمز بود که وقتی عنوان کردم و غذا را بردن که کباب را عوض کنن، در کمال تعجب بعد از 3 ربع ساعت یک خوراک کوبیده بدون پلو آوردن که اونم سوخته بود و وقتی گفتم پلوی کباب چرا نیست گفتن نیم ساعت دیگه و وقتی گفتم پلوی خود من چی شد گفتن پلو کم آوردیم و... یعنی چلوی دست خورده من را بخاطر کم آوردن دادن یکی دیگه شام همون شب یک خوراک جوجه معمولی گرفتیم که سیخ جوجه از یک کف دست کوچکتر و انقدر سوختگی داشت اصلا باید قیمت زیادی سطح رویی را جدا میکردیم و همین جوجه که 6چنجه هم نبود، 49.000تومان حساب کردن میز اوردر هم درواقع هیییچییی نداشت، فقط سالاد فصل و ماست کافی شاپ هم که واقعا افتضاح بود کیک مانده، قهوه و کافی بی کیفیت و بیمزه خود هتل معمولی و تمیز بود ولی از نظر کیفیت غذا بسیار بد بود که به قول بعضی مهمان ها بار آخر انتخاب این هتل است و متاسفانه چون توی ماه رمضان هم رفته بودیم خیلی اذیت شدیم بخاطر غذای بدشون و از بین بردن وقت زیاد از سفرمون که هیچ مسئولیت و ارزشی واسه وقت یا حداقل کیفیت غذای مسافر قائل نیستند
هرکس که حتی یک بار پا در این هتل بذاره میفهمه که چهار ستاره بودن این هتل جکی بیش نیست.هتل بسیار قدیمی.اتاق و لابی معمولی.صبحانه خیلی معمولی.فاصله از حرم برخلاف گفته ها حداقل۳۵ دقیقه پیاده روی هست.تنها نکته مثبت تمیزی اتاق و پرسنل نظافت اون هستند.در ضمن استخر هم فقط دو روز در هفته بود که گفتند کلرزنی داریم و از همونشم‌ نشد استفاده کنیم و تازه هزینه جدا هم داره.ما و همراهان که اصلا راضی نبودیم
نقاط قوت:
نزدیکی نسبی به حرم امکانات نسبتا خوب
نقاط ضعف:
شاید میشد بهتر و شیکتر از این هم باشه
نقاط قوت:
عالي بود همه چي
نقاط ضعف:
سروصداي خدمه ي هتل در صبح
کادری مجرب و مهربان و خوش برخورد درکل میهمان نواز مسئول و مدیریت هتل خوش اخلاق و درضمن متعهد و دلسوز و درشأن همه مهمانان خانه داری و نظافت درسطح عالی غذای رستوران عالی و البته قیمتها خیلی مناسب امیدوارم بااین نظرسنجی افزایش قیمت نداشته باشند استخر و سونا درسطح عالی حتی بهتر از هتل های با اصطلاح پنج ستاره که به اونها فقط حوضچه کودک میشه گفت توصیه میکنم زائران محترم یکبار هم شده هتل آسیا رو انتخاب نمایند فعلا هم ساکن این هتلم اگه مقدور باشه بعد به هفته اقامتم و تمدید کنم هتل عالی و آسایش را با زرق و برق جراغ دکوراسیون نمیشه ایجاد کرد پتانسیلی که این هتل داره از نظر بنده و پسرم که عاشق شناست در سطح عالی است با تشکر از همه عوامل هتل آسیا و شما خواننده گرامی متن نظربنده التماس دعای فراوان ٩٧/٠۵/٠١
نقاط قوت:
موقعیت مکانی پرسنل با ادب
نقاط ضعف:
کیفیت پایین غذا
تنها انتقادی که از هتل دارم تنوع کم صبحانه است که در حد هتل چهار ستاره نبود. بقیه امکانات و خدمات و همچنین قیمت آن، خیلی خوب بود....
از نظر قیمت بصرفه و خوب و اتاق بازسازی شده بسیار تمیز بود...
سرویس خدمات ضعیف...
مديريت سرو صبحانه بسيار ضعيف بود ، قيمت هتل مناسب بود شايد ديگه اين هتل رو انتخاب نكنم ...
در مجموع نسبت به قیمت بهترین انتخاب ممکن هستش اتاق های تمیز در کنار پرسنل حرفه ای و فوق العاده خوش برخورد و منطقه ساکت با دسترسی عالی...
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها. برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
کیفیت ضعیف صبحانه و رستوران
هتل از نظر تمیزی و نظافت خوب بود (البته ما در طبقه بازسازی شده اقامت داشتیم). رفتار کارکنان نیز احترام آمیز بود. اما امکانات هتل ضعیف بود. سشوار و تلفن اتاق ما خراب بود. فقط یک آب معدنی در اتاق سه تخته وجود داشت و برای تهیه آب آشامیدنی بیشتر باید پس از مراجعه به بوفه، آب معدنی را با قیمت بسیار بالاتر از خارج هتل تهیه می کردیم. منوی صبحانه تکراری بود. نظافت اتاق ها در ساعات بسیار بدی انجام می شد؛ به گونه ای که اتاق ما و اتاق های مجاور ما در ساعات استراحت ظهر مورد نظافت قرار گرفتند (ساعت 1 تا 4) و این امر موجب شد تا استراحت ظهر ما به طور کلی مختل گردد. در کل باید بگویم که اصلا در حد هتل های چهار ستاره نبود. یک هتل سه ستاره متوسط بود. ...
هتل خیلی خوبی بود و از نظافت و تمیزی اتاق خیلی راضی بودم. صبحونه و ناهارش معمولی بود . کارکنانش برخورد خوبی داشتن. کلا خوب بود و راضی بودم...
کیفیت صبحانه ضعیف بود، هتل قدیمی بود ولی درکل خوب بود...
هتل خوبی بود البته ما اتاق بازسازی شده گرفتیم. ولی ولی صبحانه در حد نون پنیر و تخم مرغ بود. ولی در کل خوب بود.3.5 ستاره بود...
نسبت به قیمت و امکاناتی که ارائه می دهد در بین هتل های این رنج قیمتی هتل بسیارخوبی هست ...
فوق العاده هتل عالی بود .ما از اتاق ۲ تخته دبل باسازی شده استفاده کردیم و دقیقا این اتاق مشابه اتاق هتل های۵ ستاره استانبول بود .واقعا این هتل در حد ۵ ستاره هست و فوق العاده پرسنل خوب و با تربیتی داشت و غذاش واقعا عالی بود و خانم های خانه دارش واقعا اتاق ها رو مثل خونه خودشون تمیز میکنند.افرین به این هتل .من تبریک‌میگم به صاحب هتل که این گونه پذیرایی میکنه از میهمانان .پیشنهاد میکنم همه از این هتل استفاده کنن .
نقاط قوت:
هتل، اتاق تمیز بود کتری برقی در اتاق وجود داشت قیمت کافی شاپ مناسب بود اطراف هتل رستوران و فست فود و فروشگاه ‌‌‌‌‌های مناسب بود
نقاط ضعف:
گرمایش خودکار خاموش نمیشد صبحانه خوب، اما هر روز تکراری بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.