هتل آسیا مشهد

مشهد، خیابان پاسداران، مقابل سینما قدس
3.5
امتیاز کاربران
53
نظرات کاربران
معرفی هتل آسیا مشهد
هتل چهار ستاره آسیا مشهد در سال ۱۳۶۷ افتتاح گردیده و آخرین بازسازی این مجموعه در سال ۱۳۸۸ انجام شده است. این هتل در خیابان پاسداران، مقابل سینما قدس واقع شده است. هتل آسیا در ۶ طبقه و ۱۵۴ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آسیا مشهد
آسیا-اتاق یک تخته قدیم
اتاق یک تخته قدیم
ای‌گردش
155,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
155,000
تومان
2 آذر
شنبه
155,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
155,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
155,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
155,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
155,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
155,000
تومان
8 آذر
جمعه
155,000
تومان
9 آذر
شنبه
155,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
155,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
155,000
تومان
هتل یار
155,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
155,000
تومان
2 آذر
شنبه
155,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
155,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
155,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
155,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
155,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
155,000
تومان
8 آذر
جمعه
155,000
تومان
9 آذر
شنبه
155,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
155,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
155,000
تومان
ایران هتل آنلاین
155,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
155,000
تومان
2 آذر
شنبه
155,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
155,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
155,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
155,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
155,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
155,000
تومان
8 آذر
جمعه
155,000
تومان
9 آذر
شنبه
155,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
155,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
155,000
تومان
اقامت 24
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
170,000
تومان
2 آذر
شنبه
170,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
170,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
170,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
170,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
170,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
170,000
تومان
8 آذر
جمعه
170,000
تومان
9 آذر
شنبه
170,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
170,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
170,000
تومان
آسیا-اتاق یک تخته جدید
اتاق یک تخته جدید
ای‌گردش
175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
175,000
تومان
2 آذر
شنبه
175,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
175,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
175,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
175,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
175,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
175,000
تومان
8 آذر
جمعه
175,000
تومان
9 آذر
شنبه
175,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
175,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
175,000
تومان
هتل یار
175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
175,000
تومان
2 آذر
شنبه
175,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
175,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
175,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
175,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
175,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
175,000
تومان
8 آذر
جمعه
175,000
تومان
9 آذر
شنبه
175,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
175,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
175,000
تومان
اقامت 24
192,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
192,000
تومان
2 آذر
شنبه
192,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
192,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
192,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
192,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
192,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
192,000
تومان
8 آذر
جمعه
192,000
تومان
9 آذر
شنبه
192,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
192,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
192,000
تومان
آسیا-اتاق دوتخته دبل قدیم
اتاق دوتخته دبل قدیم
ای‌گردش
218,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
218,000
تومان
2 آذر
شنبه
218,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
218,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
218,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
218,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
218,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
218,000
تومان
8 آذر
جمعه
218,000
تومان
9 آذر
شنبه
218,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
218,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
218,000
تومان
هتل یار
218,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
218,000
تومان
2 آذر
شنبه
218,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
218,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
218,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
218,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
218,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
218,000
تومان
8 آذر
جمعه
218,000
تومان
9 آذر
شنبه
218,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
218,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
218,000
تومان
ایران هتل آنلاین
218,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
218,000
تومان
2 آذر
شنبه
218,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
218,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
218,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
218,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
218,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
218,000
تومان
8 آذر
جمعه
218,000
تومان
9 آذر
شنبه
218,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
218,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
218,000
تومان
اقامت 24
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
239,000
تومان
2 آذر
شنبه
239,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
239,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
239,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
239,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
239,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
239,000
تومان
8 آذر
جمعه
239,000
تومان
9 آذر
شنبه
239,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
239,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
239,000
تومان
آسیا-سوئیت دونفره رویال
سوئیت دونفره رویال
هتل یار
384,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
384,000
تومان
2 آذر
شنبه
384,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
384,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
384,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
384,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
384,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
384,000
تومان
8 آذر
جمعه
384,000
تومان
9 آذر
شنبه
384,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
384,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
384,000
تومان
اقامت 24
422,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
422,000
تومان
2 آذر
شنبه
422,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
422,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
422,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
422,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
422,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
422,000
تومان
8 آذر
جمعه
422,000
تومان
9 آذر
شنبه
422,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
422,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
422,000
تومان
آسیا-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
هتل یار
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
315,000
تومان
2 آذر
شنبه
315,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
315,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
315,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
315,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
315,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
315,000
تومان
8 آذر
جمعه
315,000
تومان
9 آذر
شنبه
315,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
315,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
315,000
تومان
اقامت 24
346,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
346,000
تومان
2 آذر
شنبه
346,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
346,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
346,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
346,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
346,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
346,000
تومان
8 آذر
جمعه
346,000
تومان
9 آذر
شنبه
346,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
346,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
346,000
تومان
ای‌گردش
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
390,000
تومان
2 آذر
شنبه
390,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
390,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
390,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
390,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
390,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
390,000
تومان
8 آذر
جمعه
390,000
تومان
9 آذر
شنبه
390,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
390,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
390,000
تومان
آسیا-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
هتل یار
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
415,000
تومان
2 آذر
شنبه
415,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
415,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
415,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
415,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
415,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
415,000
تومان
8 آذر
جمعه
415,000
تومان
9 آذر
شنبه
415,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
415,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
415,000
تومان
ایران هتل آنلاین
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
415,000
تومان
2 آذر
شنبه
415,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
415,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
415,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
415,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
415,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
415,000
تومان
8 آذر
جمعه
415,000
تومان
9 آذر
شنبه
415,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
415,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
415,000
تومان
اقامت 24
456,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
456,000
تومان
2 آذر
شنبه
456,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
456,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
456,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
456,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
456,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
456,000
تومان
8 آذر
جمعه
456,000
تومان
9 آذر
شنبه
456,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
456,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
456,000
تومان
آسیا-اتاق دوتخته توئین جدید
اتاق دوتخته توئین جدید
اقامت 24
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
258,000
تومان
2 آذر
شنبه
258,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
258,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
258,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
258,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
258,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
258,000
تومان
8 آذر
جمعه
258,000
تومان
9 آذر
شنبه
258,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
258,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
258,000
تومان
آسیا-اتاق دوتخته دبل جدید
اتاق دوتخته دبل جدید
ای‌گردش
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
235,000
تومان
2 آذر
شنبه
235,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
235,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
235,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
235,000
تومان
8 آذر
جمعه
235,000
تومان
9 آذر
شنبه
235,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
هتل یار
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
235,000
تومان
2 آذر
شنبه
235,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
235,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
235,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
235,000
تومان
8 آذر
جمعه
235,000
تومان
9 آذر
شنبه
235,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
ایران هتل آنلاین
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
235,000
تومان
2 آذر
شنبه
235,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
235,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
235,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
235,000
تومان
8 آذر
جمعه
235,000
تومان
9 آذر
شنبه
235,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
اقامت 24
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
258,000
تومان
2 آذر
شنبه
258,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
258,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
258,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
258,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
258,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
258,000
تومان
8 آذر
جمعه
258,000
تومان
9 آذر
شنبه
258,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
258,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
258,000
تومان
آسیا-اتاق دوتخته توئین قدیم
اتاق دوتخته توئین قدیم
ای‌گردش
218,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
218,000
تومان
2 آذر
شنبه
218,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
218,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
218,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
218,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
218,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
218,000
تومان
8 آذر
جمعه
218,000
تومان
9 آذر
شنبه
218,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
218,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
218,000
تومان
آسیا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
249,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
249,000
تومان
2 آذر
شنبه
249,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
249,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
249,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
249,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
249,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
249,000
تومان
8 آذر
جمعه
249,000
تومان
9 آذر
شنبه
249,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
249,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
249,000
تومان
آسیا-اتاق سه تخته جدید
اتاق سه تخته جدید
هتل یار
271,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
271,000
تومان
2 آذر
شنبه
271,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
271,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
271,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
271,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
271,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
271,000
تومان
8 آذر
جمعه
271,000
تومان
9 آذر
شنبه
271,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
271,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
271,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آسیا مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اطفای حریق
کافی‌نت
پارکینگ سرپوشیده
سرویس رایگان رفت و برگشت به حرم
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
کافی نت
سونا خشک
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
لاندري
فتوكپي
سالن كنفرانس
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل آسیا مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آسیا مشهد

(53 نظر)
نقاط قوت:
راضی کننده
نقاط ضعف:
ندیدم
برخورد کارکنان خوب بود.
هتل قدیمیه برخورد پرسنل خوب نیست کارکنان استقبال تقاضای انعام می نمایند ، هتل چهار ستاره مایع دستشویی نداره جاش صابون گذاشتن که غیر بهداشتیه به پذیرش گفتیم گفتن مایع نمیذاریم.از حرم دوره یه کورس تاکسی باید بری.صبحانه خوب بود. نهار وشام استفاده نکردیم.
نسبت به قیمت خوب بود تو این فصل
اتاق های بازسازی شده خیلی خوب شده اند
معمولی بود.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی به ذهنم نمیرسه
به لحاظ موقعیت مکانی و محیطی آرام و تمیز، خوب بود .فقط روشنایی پارکینگ کم با احساس امنیت پایین
پارکینگ نا مناسب عدم وجود نگهبان در پارکینگ برای باز و بستن درب پارکینگ عدم وجود تابلوهای راهنما در پارکینگ پذیرش متوسط تمیزی اتاق‌ها متوسط کیفیت صبحانه خوب باز بودن سقف اتاق‌ها به یکدیگر بطوریکه صدای اتاق‌های مجاور کاملا شنیده می شد
کارکنان بی مسئولیت، امکانات ضعیف، اتاق های پر سر و صدا و بسیار بد. سیستم سرمایشی بسیار بد و در حد هتل آپارتمان
کارکنان آقا در پذیرش اصلا خوب نبود برخوردشون. استخرش تعطیل بود سرویس به حرم هم نداشت ولی بهمون نگفتن. صبحانش خوب بود. هتلم اروم بود. سوییت بازسازی شدش هم خیلی تمیز بود.
نقاط قوت:
تمیزی اتاق موقعیت مکانی مناسب به دور از شلوغی و در محلی آرام
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف تا متوسط تعطیلی استخر
هتل بسیار منظم و خوبی است
متاسفانه كافي شاب و رستوران هتل در حد هتل ٤ ستاره نميباشد و فاقد تنوع غذايي و نوشيدني ميباشد
نقاط قوت:
پرسنل خوب و وای فای عالی داشت
نقاط ضعف:
صبحانه کامل نبود و خیلی مختصر بود مثلا خامه و فراورده های لبنی نداشت
نقاط قوت:
همه چی عالی و مثبت بود
نقاط ضعف:
ما نکته منفی ندیدیم
عالي بود
قیمت هتل در هتل آنلاین مناسب بود. وجود پارکینگ برای خودرو شخصی از مزایای این هتل می باشد.هتل منظم و آرام بود اما هزینه غذای رستوران مقرون به صرفه نبود به این خاطر غذاها را در رستورانهای خارج از هتل تهیه کردیم.
نقاط قوت:
همه چی اوکی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
خیلی راضی بودیم
نقاط ضعف:
سیستم سرمایشی ضعیف بود
نقاط قوت:
اتاق تمیز سرویس خواب مناسب
نقاط ضعف:
خدمات رستوران و صبحانه‌ و ناهار و شام در حد هتل ۴ ستاره نیست
نقاط قوت:
راضی بودم خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نکته مننفی نداشت
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
در حد هتل ۴ ستاره نبود
نقاط قوت:
نزدیکی به دانشگاه فردوسی مشهد برخورد خوب پرسنل پذیرش
نقاط ضعف:
فاصله نسبتاً طولانی با حرم امام رضا و بازار کم بودن تنوع غذایی در رستوران هتل
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
تمیز بود هتل
نقاط ضعف:
صبحانه و نهار در حد هتل ۴ستاره نبود
هتلی آرام با محیطی تمیز
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود واقعا راضی بودم از همه نظر واسه همه چی
نقاط ضعف:
هیچی عالی بود عالی
نقاط قوت:
اتاق های استاندارد و مناسب لابی مناسب
نقاط ضعف:
ندارد به آن صورت
هتل مناسبی است با در نظر گرفتن اینکه 4 ستاره است ، اتاق ها بزرگ و جادار است البته در قسمت بازسازی نشده ساکن بودم ولی رویهم رفته خوب بود ، صبحانه معمولی بود و تنوع زیادی نداشت، لابی هتل خیلی بزرگ و قشنگ با پرسنل مودب ، فاصله تا حرم نیم ساعت پیاده وقتی به مشهد بیام باز هم دوست دارم که در این هتل اقامت داشته باشم .
بنده از اقامتم راضی ام فقط به کیفیت ناهار و شام توجه بیشتری شود .یاحق
نبودن صابون مایع در اتاقها ، حوله حمام بدون بسته بندی و نا مرتب ، برخورد کارکنان خوب و باادب، فقط یه بطری آب معدنی در یخچال موجود بود که برای گرفتن حتی یه آب اضافی باید از کافی شاپ و سه برابر بیرون پول پرداخت کرد. صبحانه هم دارای تنوع خیلی کم و کیفیت پایین بود
خوب
خيلي خوب
کمبود لوازم اولیه برای مسافران و همچنین نور کم اتاقها و نبود صبحانه کافی
نقاط قوت:
۱- برخورد خوب پرسنل ۲-جای بسیار خلوت شهر مشهد بود ۳-فضاسازی هتل که بسیار خوب بود و لابی های بسیار خوبی داشت
نقاط ضعف:
۱-این چهار ستاره بودن را من نفهمیدم به چی دادند همین امکانات را یه هتل دو یا سه ستاره هم میدهد می بایست علاوه بر فضاسازی هتل که بسیار خوب بود باید این تفاوت ستاره هارا اضافه بر امکانات هتل به مسافر هم هدیه داد به فرض امکانات استخر ( خود هتل استخردار و چند سال هست خراب هست و میتوان با استخر های سایر شهر مذاکره کرد ) و یا سینما ( سینما قدس در چند قدمی این هتل بود و میتوان خیلی راحت تخفیف گرفت برای مسافرها ) ۲-از سرویس به مراکز شهر هیچ خبری ندادند اگر هم داشتند هیچ اطلاعاتی ندادند
نقاط قوت:
مچکرم
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
هتل، اتاق تمیز بود کتری برقی در اتاق وجود داشت قیمت کافی شاپ مناسب بود اطراف هتل رستوران و فست فود و فروشگاه ‌‌‌‌‌های مناسب بود
نقاط ضعف:
گرمایش خودکار خاموش نمیشد صبحانه خوب، اما هر روز تکراری بود
نقاط قوت:
برخورد كاركنان مخصوصا رزوشن
نقاط ضعف:
سلام ازنظر سرويس صبحانه نسبت به قبل ضعيف ترشده بصورتي كه غذا ها همه سرد بودند وتنوع هم نبود
فوق العاده هتل عالی بود .ما از اتاق ۲ تخته دبل باسازی شده استفاده کردیم و دقیقا این اتاق مشابه اتاق هتل های۵ ستاره استانبول بود .واقعا این هتل در حد ۵ ستاره هست و فوق العاده پرسنل خوب و با تربیتی داشت و غذاش واقعا عالی بود و خانم های خانه دارش واقعا اتاق ها رو مثل خونه خودشون تمیز میکنند.افرین به این هتل .من تبریک‌میگم به صاحب هتل که این گونه پذیرایی میکنه از میهمانان .پیشنهاد میکنم همه از این هتل استفاده کنن .
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها. برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
کیفیت ضعیف صبحانه و رستوران
نقاط قوت:
موقعیت مکانی پرسنل با ادب
نقاط ضعف:
کیفیت پایین غذا
کادری مجرب و مهربان و خوش برخورد درکل میهمان نواز مسئول و مدیریت هتل خوش اخلاق و درضمن متعهد و دلسوز و درشأن همه مهمانان خانه داری و نظافت درسطح عالی غذای رستوران عالی و البته قیمتها خیلی مناسب امیدوارم بااین نظرسنجی افزایش قیمت نداشته باشند استخر و سونا درسطح عالی حتی بهتر از هتل های با اصطلاح پنج ستاره که به اونها فقط حوضچه کودک میشه گفت توصیه میکنم زائران محترم یکبار هم شده هتل آسیا رو انتخاب نمایند فعلا هم ساکن این هتلم اگه مقدور باشه بعد به هفته اقامتم و تمدید کنم هتل عالی و آسایش را با زرق و برق جراغ دکوراسیون نمیشه ایجاد کرد پتانسیلی که این هتل داره از نظر بنده و پسرم که عاشق شناست در سطح عالی است با تشکر از همه عوامل هتل آسیا و شما خواننده گرامی متن نظربنده التماس دعای فراوان ٩٧/٠۵/٠١
نقاط قوت:
عالي بود همه چي
نقاط ضعف:
سروصداي خدمه ي هتل در صبح
نقاط قوت:
نزدیکی نسبی به حرم امکانات نسبتا خوب
نقاط ضعف:
شاید میشد بهتر و شیکتر از این هم باشه
هرکس که حتی یک بار پا در این هتل بذاره میفهمه که چهار ستاره بودن این هتل جکی بیش نیست.هتل بسیار قدیمی.اتاق و لابی معمولی.صبحانه خیلی معمولی.فاصله از حرم برخلاف گفته ها حداقل۳۵ دقیقه پیاده روی هست.تنها نکته مثبت تمیزی اتاق و پرسنل نظافت اون هستند.در ضمن استخر هم فقط دو روز در هفته بود که گفتند کلرزنی داریم و از همونشم‌ نشد استفاده کنیم و تازه هزینه جدا هم داره.ما و همراهان که اصلا راضی نبودیم
این هتل را برای 2شب انتخاب کردیم هتل دارای اتاق های معمولی بازسازی شده و تمیز بود. هر روز هم نظافت میکردند و سکوت و برخورد کارکنان خوب بود ولی از نظر رستوران و غذاری هتل در عین گران بودن بسیارررررر بی کیفیت و ضعیف بود نهار اول که یک زرشک پلو و یک چلوکوبیده داشتیم که بعذ از یک ساعت و نیم آوردن حتی بعضی مسافران بعد از 2ساعت هنوز غذا واسشون نیاوردن مرغ زرشک پلو نپخته و بسیار سفت کوبیده نپخته به صورتی که داخلش کاملا قرمز بود که وقتی عنوان کردم و غذا را بردن که کباب را عوض کنن، در کمال تعجب بعد از 3 ربع ساعت یک خوراک کوبیده بدون پلو آوردن که اونم سوخته بود و وقتی گفتم پلوی کباب چرا نیست گفتن نیم ساعت دیگه و وقتی گفتم پلوی خود من چی شد گفتن پلو کم آوردیم و... یعنی چلوی دست خورده من را بخاطر کم آوردن دادن یکی دیگه شام همون شب یک خوراک جوجه معمولی گرفتیم که سیخ جوجه از یک کف دست کوچکتر و انقدر سوختگی داشت اصلا باید قیمت زیادی سطح رویی را جدا میکردیم و همین جوجه که 6چنجه هم نبود، 49.000تومان حساب کردن میز اوردر هم درواقع هیییچییی نداشت، فقط سالاد فصل و ماست کافی شاپ هم که واقعا افتضاح بود کیک مانده، قهوه و کافی بی کیفیت و بیمزه خود هتل معمولی و تمیز بود ولی از نظر کیفیت غذا بسیار بد بود که به قول بعضی مهمان ها بار آخر انتخاب این هتل است و متاسفانه چون توی ماه رمضان هم رفته بودیم خیلی اذیت شدیم بخاطر غذای بدشون و از بین بردن وقت زیاد از سفرمون که هیچ مسئولیت و ارزشی واسه وقت یا حداقل کیفیت غذای مسافر قائل نیستند
نقاط قوت:
قیمت مناسب. اتاق تمیز.
نقاط ضعف:
استخر نداره الکی نوشتن داره!
نقاط قوت:
برخورد گرم وحرفه ای پرسنل. صبحانه خوب ودر حد بهترین رستورانها. تمیزی وسرویس خوب. ادم لذت اقامت را حس میکند
نقاط ضعف:
لامپهای زرد در اتاقها. نداشتن سرویس دستشویی ایرانی در سوویتها.
نقاط قوت:
محيط آرام و دور از شلوغي مركز شهر قيمت مناسب برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
اينترنت ضعيف در طبقات هواي خيلي گرم محيط لابي محدوديت منو كافي شاپ و رستوران كمبود نيرو انساني در حد هتل ٣ ستاره نه ٤ ستاره
هتل بسیار خوب و با کیفیتی بود.
نقاط قوت:
إمكانات بسيار خوب اتاق و به روز بودن وسايل و تجهيزات برخورد عالي پرسنل سرويس جهت گشت ارامش هتل
نقاط ضعف:
تنوع كم منو صبحانه
نقاط قوت:
تمیزی اتاق اینترنت رایگان همکاری ارزنده پذیرش در جهت تخلیه اتاق با تاخیر
نقاط ضعف:
عدم وجود کتری برقی در اتاق صبحانه برای یک هتل چهار ستاره ناکافی بود بعضا سر و صدا در راهرو که مخل آرامش بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.