هتل آسیا مشهد

مشهد، خیابان پاسداران، مقابل سینما قدس
3.5
امتیاز کاربران
48
نظرات کاربران

معرفی هتل آسیا مشهد

هتل چهار ستاره آسیا مشهد در سال ۱۳۶۷ افتتاح گردیده و آخرین بازسازی این مجموعه در سال ۱۳۸۸ انجام شده است. این هتل در خیابان پاسداران، مقابل سینما قدس واقع شده است. هتل آسیا در ۶ طبقه و ۱۵۴ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آسیا مشهد

آسیا-اتاق یک تخته قدیم
اتاق یک تخته قدیم
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
آسیا-اتاق یک تخته جدید
اتاق یک تخته جدید
ای‌گردش
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
309,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
309,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
309,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
309,000
تومان
27 تیر
جمعه
309,000
تومان
28 تیر
شنبه
309,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
309,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
309,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
309,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
309,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
309,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
309,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
309,000
تومان
آسیا-اتاق دوتخته دبل قدیم
اتاق دوتخته دبل قدیم
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
381,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
381,000
تومان
آسیا-سوئیت دونفره رویال
سوئیت دونفره رویال
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
736,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
736,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آسیا-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
ای‌گردش
559,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
559,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
559,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
559,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
559,000
تومان
27 تیر
جمعه
559,000
تومان
28 تیر
شنبه
559,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
559,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
559,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
559,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
559,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
559,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
559,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
559,000
تومان
آسیا-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
726,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
726,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آسیا-اتاق دوتخته دبل جدید
اتاق دوتخته دبل جدید
ای‌گردش
422,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
422,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
422,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
422,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
422,000
تومان
27 تیر
جمعه
422,000
تومان
28 تیر
شنبه
422,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
422,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
422,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
422,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
422,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
422,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
422,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
422,000
تومان
آسیا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
471,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
471,000
تومان
آسیا-اتاق سه تخته جدید
اتاق سه تخته جدید
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آسیا مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سونا بخار
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
کافی‌نت
پارکینگ سرپوشیده
سرویس رایگان رفت و برگشت به حرم
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
لاندري
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسانسور
پاركينگ
صندوق امانات
رستوران
لاندري
خشکشویی
خدمات اتو
فتوكپي
اتاق چمدان
خدمات تهيه بليط
تاکسی سرویس
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
سالن همايش
سالن كنفرانس
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
استخر
آژانس مسافرتي
سرویسبهداشتیایرانی
سرویسبهداشتیفرنگی
رومسرویس
نماز خانه
سرویس به حرم

آدرس هتل آسیا مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آسیا مشهد

(48 نظر)
نقاط قوت:
راضی کننده
نقاط ضعف:
ندیدم
برخورد کارکنان خوب بود.
هتل قدیمیه برخورد پرسنل خوب نیست کارکنان استقبال تقاضای انعام می نمایند ، هتل چهار ستاره مایع دستشویی نداره جاش صابون گذاشتن که غیر بهداشتیه به پذیرش گفتیم گفتن مایع نمیذاریم.از حرم دوره یه کورس تاکسی باید بری.صبحانه خوب بود. نهار وشام استفاده نکردیم.
نسبت به قیمت خوب بود تو این فصل
اتاق های بازسازی شده خیلی خوب شده اند
معمولی بود.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی به ذهنم نمیرسه
به لحاظ موقعیت مکانی و محیطی آرام و تمیز، خوب بود .فقط روشنایی پارکینگ کم با احساس امنیت پایین
پارکینگ نا مناسب عدم وجود نگهبان در پارکینگ برای باز و بستن درب پارکینگ عدم وجود تابلوهای راهنما در پارکینگ پذیرش متوسط تمیزی اتاق‌ها متوسط کیفیت صبحانه خوب باز بودن سقف اتاق‌ها به یکدیگر بطوریکه صدای اتاق‌های مجاور کاملا شنیده می شد
کارکنان بی مسئولیت، امکانات ضعیف، اتاق های پر سر و صدا و بسیار بد. سیستم سرمایشی بسیار بد و در حد هتل آپارتمان
کارکنان آقا در پذیرش اصلا خوب نبود برخوردشون. استخرش تعطیل بود سرویس به حرم هم نداشت ولی بهمون نگفتن. صبحانش خوب بود. هتلم اروم بود. سوییت بازسازی شدش هم خیلی تمیز بود.
نقاط قوت:
تمیزی اتاق موقعیت مکانی مناسب به دور از شلوغی و در محلی آرام
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف تا متوسط تعطیلی استخر
هتل بسیار منظم و خوبی است
متاسفانه كافي شاب و رستوران هتل در حد هتل ٤ ستاره نميباشد و فاقد تنوع غذايي و نوشيدني ميباشد
نقاط قوت:
پرسنل خوب و وای فای عالی داشت
نقاط ضعف:
صبحانه کامل نبود و خیلی مختصر بود مثلا خامه و فراورده های لبنی نداشت
نقاط قوت:
همه چی عالی و مثبت بود
نقاط ضعف:
ما نکته منفی ندیدیم
عالي بود
قیمت هتل در هتل آنلاین مناسب بود. وجود پارکینگ برای خودرو شخصی از مزایای این هتل می باشد.هتل منظم و آرام بود اما هزینه غذای رستوران مقرون به صرفه نبود به این خاطر غذاها را در رستورانهای خارج از هتل تهیه کردیم.
نقاط قوت:
همه چی اوکی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
خیلی راضی بودیم
نقاط ضعف:
سیستم سرمایشی ضعیف بود
نقاط قوت:
اتاق تمیز سرویس خواب مناسب
نقاط ضعف:
خدمات رستوران و صبحانه‌ و ناهار و شام در حد هتل ۴ ستاره نیست
نقاط قوت:
راضی بودم خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نکته مننفی نداشت
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
در حد هتل ۴ ستاره نبود
نقاط قوت:
نزدیکی به دانشگاه فردوسی مشهد برخورد خوب پرسنل پذیرش
نقاط ضعف:
فاصله نسبتاً طولانی با حرم امام رضا و بازار کم بودن تنوع غذایی در رستوران هتل
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
تمیز بود هتل
نقاط ضعف:
صبحانه و نهار در حد هتل ۴ستاره نبود
هتلی آرام با محیطی تمیز
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود واقعا راضی بودم از همه نظر واسه همه چی
نقاط ضعف:
هیچی عالی بود عالی
نقاط قوت:
اتاق های استاندارد و مناسب لابی مناسب
نقاط ضعف:
ندارد به آن صورت
هتل مناسبی است با در نظر گرفتن اینکه 4 ستاره است ، اتاق ها بزرگ و جادار است البته در قسمت بازسازی نشده ساکن بودم ولی رویهم رفته خوب بود ، صبحانه معمولی بود و تنوع زیادی نداشت، لابی هتل خیلی بزرگ و قشنگ با پرسنل مودب ، فاصله تا حرم نیم ساعت پیاده وقتی به مشهد بیام باز هم دوست دارم که در این هتل اقامت داشته باشم .
بنده از اقامتم راضی ام فقط به کیفیت ناهار و شام توجه بیشتری شود .یاحق
نبودن صابون مایع در اتاقها ، حوله حمام بدون بسته بندی و نا مرتب ، برخورد کارکنان خوب و باادب، فقط یه بطری آب معدنی در یخچال موجود بود که برای گرفتن حتی یه آب اضافی باید از کافی شاپ و سه برابر بیرون پول پرداخت کرد. صبحانه هم دارای تنوع خیلی کم و کیفیت پایین بود
خوب
خيلي خوب
کمبود لوازم اولیه برای مسافران و همچنین نور کم اتاقها و نبود صبحانه کافی
نقاط قوت:
۱- برخورد خوب پرسنل ۲-جای بسیار خلوت شهر مشهد بود ۳-فضاسازی هتل که بسیار خوب بود و لابی های بسیار خوبی داشت
نقاط ضعف:
۱-این چهار ستاره بودن را من نفهمیدم به چی دادند همین امکانات را یه هتل دو یا سه ستاره هم میدهد می بایست علاوه بر فضاسازی هتل که بسیار خوب بود باید این تفاوت ستاره هارا اضافه بر امکانات هتل به مسافر هم هدیه داد به فرض امکانات استخر ( خود هتل استخردار و چند سال هست خراب هست و میتوان با استخر های سایر شهر مذاکره کرد ) و یا سینما ( سینما قدس در چند قدمی این هتل بود و میتوان خیلی راحت تخفیف گرفت برای مسافرها ) ۲-از سرویس به مراکز شهر هیچ خبری ندادند اگر هم داشتند هیچ اطلاعاتی ندادند
نقاط قوت:
مچکرم
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
هتل، اتاق تمیز بود کتری برقی در اتاق وجود داشت قیمت کافی شاپ مناسب بود اطراف هتل رستوران و فست فود و فروشگاه ‌‌‌‌‌های مناسب بود
نقاط ضعف:
گرمایش خودکار خاموش نمیشد صبحانه خوب، اما هر روز تکراری بود
نقاط قوت:
برخورد كاركنان مخصوصا رزوشن
نقاط ضعف:
سلام ازنظر سرويس صبحانه نسبت به قبل ضعيف ترشده بصورتي كه غذا ها همه سرد بودند وتنوع هم نبود
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها. برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
کیفیت ضعیف صبحانه و رستوران
نقاط قوت:
موقعیت مکانی پرسنل با ادب
نقاط ضعف:
کیفیت پایین غذا
نقاط قوت:
عالي بود همه چي
نقاط ضعف:
سروصداي خدمه ي هتل در صبح
نقاط قوت:
نزدیکی نسبی به حرم امکانات نسبتا خوب
نقاط ضعف:
شاید میشد بهتر و شیکتر از این هم باشه
نقاط قوت:
قیمت مناسب. اتاق تمیز.
نقاط ضعف:
استخر نداره الکی نوشتن داره!
نقاط قوت:
برخورد گرم وحرفه ای پرسنل. صبحانه خوب ودر حد بهترین رستورانها. تمیزی وسرویس خوب. ادم لذت اقامت را حس میکند
نقاط ضعف:
لامپهای زرد در اتاقها. نداشتن سرویس دستشویی ایرانی در سوویتها.
نقاط قوت:
محيط آرام و دور از شلوغي مركز شهر قيمت مناسب برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
اينترنت ضعيف در طبقات هواي خيلي گرم محيط لابي محدوديت منو كافي شاپ و رستوران كمبود نيرو انساني در حد هتل ٣ ستاره نه ٤ ستاره
نقاط قوت:
إمكانات بسيار خوب اتاق و به روز بودن وسايل و تجهيزات برخورد عالي پرسنل سرويس جهت گشت ارامش هتل
نقاط ضعف:
تنوع كم منو صبحانه
نقاط قوت:
تمیزی اتاق اینترنت رایگان همکاری ارزنده پذیرش در جهت تخلیه اتاق با تاخیر
نقاط ضعف:
عدم وجود کتری برقی در اتاق صبحانه برای یک هتل چهار ستاره ناکافی بود بعضا سر و صدا در راهرو که مخل آرامش بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آسیا مشهد

مهمانان هتل آسیا مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آسیا مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آسیا مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آسیا مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آسیا مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.