هتل آپارتمان ارمغان مشهد

مشهد، خیابان عنصری، نبش عنصری غربی 6
-
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان ارمغان مشهد

هتل آپارتمان ارمغان مشهد در سال ۱۳۸۵ افتتاح گردیده است. از بهترین مزایای این هتل نزدیکی به حرم مطهر رضوی و دسترسی آسان به مراکز تجاری و خرید از جمله بازار رضا می‌باشد. هتل ارمغان در ۴ طبقه و ۲۱ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان ارمغان مشهد
ارمغان-دوتخته برای یک نفر
دوتخته برای یک نفر
هتل یار
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 فروردین
یکشنبه
200,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
200,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
200,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
200,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
200,000
تومان
22 فروردین
جمعه
200,000
تومان
23 فروردین
شنبه
200,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
200,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
200,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
200,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
200,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
17 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ارمغان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
120,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 فروردین
یکشنبه
120,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
120,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
120,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
120,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
120,000
تومان
22 فروردین
جمعه
120,000
تومان
23 فروردین
شنبه
120,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
120,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
120,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
120,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
120,000
تومان
هتل یار
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 فروردین
یکشنبه
220,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
220,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
220,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
220,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
220,000
تومان
22 فروردین
جمعه
220,000
تومان
23 فروردین
شنبه
220,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
220,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
220,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
220,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
220,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
17 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ارمغان-اتاق دوتخته (فولبرد)
اتاق دوتخته (فولبرد)
اقامت 24
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 فروردین
یکشنبه
215,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
215,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
215,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
215,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
215,000
تومان
22 فروردین
جمعه
215,000
تومان
23 فروردین
شنبه
215,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
215,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
215,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
215,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
215,000
تومان
ارمغان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 فروردین
یکشنبه
165,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
165,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
165,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
165,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
165,000
تومان
22 فروردین
جمعه
165,000
تومان
23 فروردین
شنبه
165,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
165,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
165,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
165,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
165,000
تومان
هتل یار
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 فروردین
یکشنبه
250,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
250,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
250,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
250,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
250,000
تومان
22 فروردین
جمعه
250,000
تومان
23 فروردین
شنبه
250,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
250,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
250,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
250,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
250,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
17 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ارمغان-اتاق سه تخته (فولبرد)
اتاق سه تخته (فولبرد)
اقامت 24
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 فروردین
یکشنبه
315,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
315,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
315,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
315,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
315,000
تومان
22 فروردین
جمعه
315,000
تومان
23 فروردین
شنبه
315,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
315,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
315,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
315,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
315,000
تومان
ارمغان-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 فروردین
یکشنبه
180,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
180,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
180,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
180,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
180,000
تومان
22 فروردین
جمعه
180,000
تومان
23 فروردین
شنبه
180,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
180,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
180,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
180,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
180,000
تومان
هتل یار
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 فروردین
یکشنبه
320,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
320,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
320,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
320,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
320,000
تومان
22 فروردین
جمعه
320,000
تومان
23 فروردین
شنبه
320,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
320,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
320,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
320,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
320,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
17 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ارمغان-آپارتمان یکخوابه پنج نفره
آپارتمان یکخوابه پنج نفره
اقامت 24
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 فروردین
یکشنبه
220,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
220,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
220,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
220,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
220,000
تومان
22 فروردین
جمعه
220,000
تومان
23 فروردین
شنبه
220,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
220,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
220,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
220,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
220,000
تومان
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 فروردین
یکشنبه
370,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
370,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
370,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
370,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
370,000
تومان
22 فروردین
جمعه
370,000
تومان
23 فروردین
شنبه
370,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
370,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
370,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
370,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
370,000
تومان
ارمغان-آپارتمان یکخوابه شش نفره
آپارتمان یکخوابه شش نفره
اقامت 24
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 فروردین
یکشنبه
260,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
260,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
260,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
260,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
260,000
تومان
22 فروردین
جمعه
260,000
تومان
23 فروردین
شنبه
260,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
260,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
260,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
260,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
260,000
تومان
هتل یار
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 فروردین
یکشنبه
420,000
تومان
18 فروردین
دوشنبه
420,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
420,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
420,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
420,000
تومان
22 فروردین
جمعه
420,000
تومان
23 فروردین
شنبه
420,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
420,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
420,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
420,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
420,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
17 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان ارمغان مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
خدمات تور
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
اینترنت غیر‌رایگان در لابی
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل آپارتمان ارمغان مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان ارمغان مشهد

(12 نظر)
باسلام هتل عالی بود از نظر نظافت و خوش برخوردی پرسنل ونزدیک بودن به حرم امام رضا ع
این هتل خیلی خوب بود رفتار پذیرش خیلی خوب بود به همه پیشنهاد میکنم حتما بهتون این هتل او
افتضاح ترین انتخاب ممکن بود، به هیچ عنوان پیشنهاد نمیدم
هم هتل تمیزیه هم برخورد کارکنان و قیمتش هم نسبت به جاهای دیگه مناسب
سلام گول ۸۰٪ تخفیف نخورید قیمتش همین شبی ۳۰ ۴۰ تومنه دستشویی ها تا امروز جرم گیر ندیدن/ همه جا کثیف/ کارکنان بی ادب / اون چیزی که تو عکس میبینید نیست/ تو نظرات دوستانی که رای مثبت به این مجموعه دادن باید بگم یا هتل خوب تشریف نبردن یا از بستگانشان هستند خلاصه اگه صرفا برای خواب اینجارو میگیرین برای شبی ۱۰ هزار تومن خوبه وگرنه نگیرین
همه چی عالی بود و درجه یک بدون مشکل اسکان پیدا کردیم و برخورد خوبی با ما شد
خوب بود رفتار پرسنل و تمیزی اتاق‌ها خوب بود.
بسیار بد بود
با عرض سلام ممنونم از اسنپ تریپ من اربعین با همسرم در این هتل بودم رفتار پرسنل خیلی خوب بود اتاق تمیز و خوبی به ما دادند اتاق شماره 107 بود غذا به نسبت خوب بود فقط کسانی که روی غذا حساسیت خاصی دارند توسیه می کنم این هتل را بدون غذا سفارش بدن در کل همه چیز خوب بود من فقط از دو چیز گله داشتم اولی وقتی غذا سفرش می دادی چون از بیرون غذا می آوردند خیلی دیر به دست ما می رسید و گاهی غذا سرد می شد گاهی برای غذا من 55 دقیقه منتظر موندم دوم اینکه از گرمایشی اتاق ناراضی بودم اتاقش ولرم بود من دوست داشتم گرمای اتاق را خودمون تنظیم می کردیم من همین جا از رفتار پرسنل هتل به خاطر رفتار خوبشون تشکر می کنم
سلام.ممنون از اسنپ تریپ... من همراه پسر و همسرم به هتل ارمغان یک رفتیم... بدترین اتاق ممکن را به ما دادند..اصلا مثل عکسهای سایت نبود...اتاق سه تخته بسیار کوچک بود...فرش کثیف بود.. تهویه افتضاح بود..بوی توالت تمام اتاق را برداشته بود..نور و آفتاب اصلا نداشت..اسباب بازی پسرم افتاد زیر تخت خواستم بردارم به قدری زیر تخت کثیف بود که پشیموم شدم..درخواست تعویض اتاق دادم که قبول نکردن..وسایل اولیه هتل آپارتمان را نداشت فقط یک قوری و کتری با سه تا فنجان و بشقاب گذاشته بودند..محل بسیار مناسبی برای رشد قارچ و باکتری و میکروب بود...تنها نکته مثبتش ، خوب کارکردن سیستم خنک کننده بود...غیر ممکنه دفعه بعد به این هتل بروم.ولی امیدوارم نظرم رو در سایت بگذارید.
ما سوئیت دو تخته انتخاب کردیم که چون همسایه داشت تعمیرات می کرد اعتراض کردیم لطف کردن بهمون اتاق سه تخته دادن... برخورد پرسنل در مجموع خوب بود... اتاق تمیز بود و قابل قبول... کیفیت غذا معمولی بود... منتها ما روز دوم ملاحفه رو خواستیم عوض کنیم گفتن انجام میدن ولی گویا یادشون رفته بود دوباره تلفنی گفتم گفتن میارن نیاوردن و در نهایت بعد از 4 بار یادآوری خودم شخصا با ملاحفه رفتم تو لابی تا قانعشون کنم که بی دلیل تقاضای تعویض ملاحفه نداشتم... این بی توجهی شون در عین ظهر برخورد خوبشون منو خیلی ناراحت کرد... با اینحال میشه در یک کلام گفت در مجموع نسبت به قیمت قابل تحمل بود و برای رستوران و آوردن صبحانه و ناهار در اتاق باید تجدید نظر جدی کنند.
به نسبت کیفیت بالایی که داره،قیمت خیلی مناسب و خوبی هم داره،به برخورد پرسنل هم باید نمره ی ۲۰ داد،پیشنهاد میکنم اقامت توی این هتل رو حتما تجربه کنید
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل آپارتمان ارمغان مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان ارمغان مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان ارمغان مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان ارمغان مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان ارمغان مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.