هتل الماس 2 مشهد

مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
3.9
امتیاز کاربران
65
نظرات کاربران
معرفی هتل الماس 2 مشهد
هتل ۵ ستاره و مجلل الماس دو از گروه هتل های الماس در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ افتتاح شد. این هتل با نام هتل الماس دو با ۲۱۷ اتاق در۲۵ طبقه با الهام از معماری خاص ملل مختلف به سبک های مختلفی چون سبک ایران باستان، سبک روسی، ترکی، رومی، آفریقایی، عربی، ایرانی، اتاق صفوی و ... موزه ای از هنر های بین المللی را به نمایش گذاشته است.. نکته قابل ذکر : میهمانان عرب در اتاقهای دو تخته با حداقل اقامت ۶ شب به بالا با نرخ متفاوت پذیرش می‌گردد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل الماس 2
الماس 2-اتاق یک تخته الماس - مهمان ایرانی
اتاق یک تخته الماس - مهمان ایرانی
اسنپ تریپ
442,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
442,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
394,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
394,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
394,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
10 خرداد
جمعه
394,000
تومان
11 خرداد
شنبه
394,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
394,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
394,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
442,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
442,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
394,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
394,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
394,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
10 خرداد
جمعه
394,000
تومان
11 خرداد
شنبه
394,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
394,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
394,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
442,000
تومان
اقامت 24
442,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
442,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
394,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
394,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
394,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
10 خرداد
جمعه
394,000
تومان
11 خرداد
شنبه
394,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
394,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
442,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
442,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
394,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
394,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
394,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
10 خرداد
جمعه
394,000
تومان
11 خرداد
شنبه
394,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
394,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
394,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
445,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
445,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
445,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
395,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
395,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
10 خرداد
جمعه
395,000
تومان
11 خرداد
شنبه
395,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
395,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
395,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
595,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
الماس 2-دوتخته
دوتخته
علاءالدین
535,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
535,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
535,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
435,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
435,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
435,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
435,000
تومان
10 خرداد
جمعه
435,000
تومان
11 خرداد
شنبه
435,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
435,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
435,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
635,000
تومان
ایران مارکوپولو
545,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
545,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
437,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
437,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
437,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
437,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
437,000
تومان
10 خرداد
جمعه
437,000
تومان
11 خرداد
شنبه
437,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
437,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
437,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
637,000
تومان
الماس 2-اتاق دو تخته دبل(سبک معماری تمدن ها)
اتاق دو تخته دبل(سبک معماری تمدن ها)
اقامت 24
545,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
545,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
437,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
437,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
437,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
437,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
437,000
تومان
10 خرداد
جمعه
437,000
تومان
11 خرداد
شنبه
437,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
437,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
545,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
545,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
437,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
437,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
437,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
437,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
437,000
تومان
10 خرداد
جمعه
437,000
تومان
11 خرداد
شنبه
437,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
437,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
437,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
545,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
545,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
437,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
437,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
437,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
437,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
437,000
تومان
10 خرداد
جمعه
437,000
تومان
11 خرداد
شنبه
437,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
437,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
437,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
الماس 2-اتاق دو تخته توئین(سبک معماری تمدن ها)
اتاق دو تخته توئین(سبک معماری تمدن ها)
هتل یار
545,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
545,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
437,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
437,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
437,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
437,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
437,000
تومان
10 خرداد
جمعه
437,000
تومان
11 خرداد
شنبه
437,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
437,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
437,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
545,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
545,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
437,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
437,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
437,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
437,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
437,000
تومان
10 خرداد
جمعه
437,000
تومان
11 خرداد
شنبه
437,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
437,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
437,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
الماس 2-اتاق یک تخته الماس - مهمان خارجی
اتاق یک تخته الماس - مهمان خارجی
ایران هتل آنلاین
469,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
469,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
469,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
469,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
469,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
469,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
469,000
تومان
10 خرداد
جمعه
469,000
تومان
11 خرداد
شنبه
469,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
469,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
469,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
469,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
الماس 2-اتاق امپریال جونیور (هند)
اتاق امپریال جونیور (هند)
هتل یار
594,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
594,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
486,000
تومان
10 خرداد
جمعه
486,000
تومان
11 خرداد
شنبه
486,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
486,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
486,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
486,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
486,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
486,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
486,000
تومان
10 خرداد
جمعه
486,000
تومان
11 خرداد
شنبه
486,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
486,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
486,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
486,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
486,000
تومان
11 خرداد
شنبه
486,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
486,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
486,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
الماس 2-اتاق امپریال جونیور (آفریقا)
اتاق امپریال جونیور (آفریقا)
هتل یار
594,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
594,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
486,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
486,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
486,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
486,000
تومان
10 خرداد
جمعه
486,000
تومان
11 خرداد
شنبه
486,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
486,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
486,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
594,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
594,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
486,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
486,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
486,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
486,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
486,000
تومان
10 خرداد
جمعه
486,000
تومان
11 خرداد
شنبه
486,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
486,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
486,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
702,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
486,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
486,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
486,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
486,000
تومان
10 خرداد
جمعه
486,000
تومان
11 خرداد
شنبه
486,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
486,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
الماس 2-اتاق امپریال جونیور (تایلند)
اتاق امپریال جونیور (تایلند)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
486,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
486,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
486,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
486,000
تومان
11 خرداد
شنبه
486,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
486,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
486,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
486,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
486,000
تومان
11 خرداد
شنبه
486,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
486,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
486,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
الماس 2-اتاق امپریال جونیور (روسیه)
اتاق امپریال جونیور (روسیه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
486,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
486,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
486,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
486,000
تومان
11 خرداد
شنبه
486,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
486,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
486,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
486,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
486,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
الماس 2-سوئیت برلیان
سوئیت برلیان
علاءالدین
599,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
599,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
599,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
499,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
499,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
499,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
499,000
تومان
10 خرداد
جمعه
499,000
تومان
11 خرداد
شنبه
499,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
499,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
499,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
695,000
تومان
الماس 2-اتاق دوتخته برلیان - مهمان ایرانی
اتاق دوتخته برلیان - مهمان ایرانی
ایران مارکوپولو
610,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
610,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
502,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
502,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
502,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
502,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
502,000
تومان
10 خرداد
جمعه
502,000
تومان
11 خرداد
شنبه
502,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
502,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
502,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
702,000
تومان
هتل یار
610,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
610,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
502,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
502,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
502,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
502,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
502,000
تومان
10 خرداد
جمعه
502,000
تومان
11 خرداد
شنبه
502,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
502,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
502,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
610,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
610,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
502,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
502,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
502,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
502,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
502,000
تومان
10 خرداد
جمعه
502,000
تومان
11 خرداد
شنبه
502,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
502,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
610,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
610,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
502,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
502,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
502,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
502,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
502,000
تومان
10 خرداد
جمعه
502,000
تومان
11 خرداد
شنبه
502,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
502,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
502,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
718,000
تومان
اسنپ تریپ
610,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
610,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
502,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
502,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
502,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
502,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
502,000
تومان
10 خرداد
جمعه
502,000
تومان
11 خرداد
شنبه
502,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
502,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
502,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
الماس 2-اتاق امپریال جونیور (عرب)
اتاق امپریال جونیور (عرب)
علاءالدین
625,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
625,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
625,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
525,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
525,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
525,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
525,000
تومان
10 خرداد
جمعه
525,000
تومان
11 خرداد
شنبه
525,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
525,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
525,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
729,000
تومان
هتل یار
642,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
642,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
534,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
534,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
534,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
534,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
534,000
تومان
10 خرداد
جمعه
534,000
تومان
11 خرداد
شنبه
534,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
534,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
534,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل