هتل الماس 2 مشهد

مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا20
3.9
امتیاز کاربران
129
نظرات کاربران
معرفی هتل الماس 2 مشهد
هتل ۵ ستاره و مجلل الماس دو از گروه هتل های الماس در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ افتتاح شد. این هتل با نام هتل الماس دو با ۲۱۷ اتاق در۲۵ طبقه با الهام از معماری خاص ملل مختلف به سبک های مختلفی چون سبک ایران باستان، سبک روسی، ترکی، رومی، آفریقایی، عربی، ایرانی، اتاق صفوی و ... موزه ای از هنر های بین المللی را به نمایش گذاشته است.. نکته قابل ذکر : میهمانان عرب در اتاقهای دو تخته با حداقل اقامت ۶ شب به بالا با نرخ متفاوت پذیرش می‌گردد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل الماس 2
الماس 2-اتاق دوتخته برلیان - مهمان ایرانی
اتاق دوتخته برلیان - مهمان ایرانی
رزرواسیون مهر
692,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
692,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
692,000
تومان
29 شهریور
جمعه
692,000
تومان
30 شهریور
شنبه
692,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
692,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
570,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
604,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
604,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
604,000
تومان
5 مهر
جمعه
570,000
تومان
6 مهر
شنبه
570,000
تومان
جاباما
698,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
698,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
698,000
تومان
29 شهریور
جمعه
610,000
تومان
30 شهریور
شنبه
610,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
572,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
605,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
605,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
605,000
تومان
5 مهر
جمعه
572,000
تومان
6 مهر
شنبه
572,000
تومان
هتل یار
698,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
698,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
698,000
تومان
29 شهریور
جمعه
610,000
تومان
30 شهریور
شنبه
610,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
610,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
698,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
698,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
698,000
تومان
29 شهریور
جمعه
610,000
تومان
30 شهریور
شنبه
610,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
610,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
572,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
605,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
605,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
605,000
تومان
5 مهر
جمعه
572,000
تومان
6 مهر
شنبه
572,000
تومان
علاءالدین
698,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
698,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
698,000
تومان
29 شهریور
جمعه
610,000
تومان
30 شهریور
شنبه
610,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
610,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
698,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
698,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
698,000
تومان
29 شهریور
جمعه
610,000
تومان
30 شهریور
شنبه
610,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
610,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
572,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
605,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
605,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
605,000
تومان
5 مهر
جمعه
572,000
تومان
6 مهر
شنبه
572,000
تومان
اسنپ تریپ
698,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
698,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
698,000
تومان
29 شهریور
جمعه
610,000
تومان
30 شهریور
شنبه
610,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
610,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
572,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
605,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
605,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
605,000
تومان
5 مهر
جمعه
572,000
تومان
6 مهر
شنبه
572,000
تومان
الماس 2-اتاق یک تخته الماس - مهمان ایرانی
اتاق یک تخته الماس - مهمان ایرانی
رزرواسیون مهر
449,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
449,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
449,000
تومان
29 شهریور
جمعه
449,000
تومان
30 شهریور
شنبه
449,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
449,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
422,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
450,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
450,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
450,000
تومان
5 مهر
جمعه
422,000
تومان
6 مهر
شنبه
422,000
تومان
ایران هتل آنلاین
451,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
451,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
451,000
تومان
29 شهریور
جمعه
429,000
تومان
30 شهریور
شنبه
429,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
429,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
423,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
451,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
451,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
451,000
تومان
5 مهر
جمعه
423,000
تومان
6 مهر
شنبه
423,000
تومان
هتل یار
451,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
451,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
451,000
تومان
29 شهریور
جمعه
429,000
تومان
30 شهریور
شنبه
429,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
429,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
451,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
451,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
451,000
تومان
29 شهریور
جمعه
429,000
تومان
30 شهریور
شنبه
429,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
429,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
451,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
451,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
451,000
تومان
29 شهریور
جمعه
429,000
تومان
30 شهریور
شنبه
429,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
429,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
423,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
451,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
451,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
451,000
تومان
5 مهر
جمعه
423,000
تومان
6 مهر
شنبه
423,000
تومان
ایران مارکوپولو
451,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
451,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
451,000
تومان
29 شهریور
جمعه
429,000
تومان
30 شهریور
شنبه
429,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
429,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
423,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
451,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
451,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
451,000
تومان
5 مهر
جمعه
423,000
تومان
6 مهر
شنبه
423,000
تومان
جاباما
451,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
451,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
451,000
تومان
29 شهریور
جمعه
429,000
تومان
30 شهریور
شنبه
429,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
429,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
423,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
451,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
451,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
451,000
تومان
5 مهر
جمعه
423,000
تومان
6 مهر
شنبه
423,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
451,000
تومان
29 شهریور
جمعه
429,000
تومان
30 شهریور
شنبه
429,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
429,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
423,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
451,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
451,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
451,000
تومان
5 مهر
جمعه
423,000
تومان
6 مهر
شنبه
423,000
تومان
الماس 2-اتاق کانکت چهارنفره
اتاق کانکت چهارنفره
علاءالدین
1,254,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
1,254,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
1,254,000
تومان
29 شهریور
جمعه
1,100,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,100,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,100,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
1,254,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
1,254,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
1,254,000
تومان
29 شهریور
جمعه
1,100,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,100,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,100,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
1,100,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,100,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,100,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
1,012,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
1,078,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
1,078,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
1,078,000
تومان
5 مهر
جمعه
1,012,000
تومان
6 مهر
شنبه
1,012,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
1,100,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,100,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,100,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
1,100,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,100,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
1,012,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
1,078,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
1,078,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
1,078,000
تومان
5 مهر
جمعه
1,012,000
تومان
6 مهر
شنبه
1,012,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
1,100,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,100,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,100,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
1,012,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
1,078,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
1,078,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
1,078,000
تومان
5 مهر
جمعه
1,012,000
تومان
6 مهر
شنبه
1,012,000
تومان
الماس 2-اتاق امپریال جونیور (هند)
اتاق امپریال جونیور (هند)
رزرواسیون مهر
723,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
723,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
723,000
تومان
29 شهریور
جمعه
723,000
تومان
30 شهریور
شنبه
723,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
723,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
560,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
640,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
640,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
5 مهر
جمعه
560,000
تومان
6 مهر
شنبه
560,000
تومان
ایران هتل آنلاین
726,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
726,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
726,000
تومان
29 شهریور
جمعه
643,000
تومان
30 شهریور
شنبه
643,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
643,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
561,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
643,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
643,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
643,000
تومان
5 مهر
جمعه
561,000
تومان
6 مهر
شنبه
561,000
تومان
هتل یار
726,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
726,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
726,000
تومان
29 شهریور
جمعه
643,000
تومان
30 شهریور
شنبه
643,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
643,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
726,000
تومان
29 شهریور
جمعه
643,000
تومان
30 شهریور
شنبه
643,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
643,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
561,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
643,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
643,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
643,000
تومان
5 مهر
جمعه
561,000
تومان
6 مهر
شنبه
561,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
643,000
تومان
30 شهریور
شنبه
643,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
643,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
561,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
643,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
643,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
643,000
تومان
5 مهر
جمعه
561,000
تومان
6 مهر
شنبه
561,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
726,000
تومان
29 شهریور
جمعه
643,000
تومان
30 شهریور
شنبه
643,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
643,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
561,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
643,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
643,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
643,000
تومان
5 مهر
جمعه
561,000
تومان
6 مهر
شنبه
561,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
643,000
تومان
30 شهریور
شنبه
643,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
643,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
561,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
643,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
643,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
643,000
تومان
5 مهر
جمعه
561,000
تومان
6 مهر
شنبه
561,000
تومان
الماس 2-سوئیت ماه عسل (هانی مون) - مهمان ایرانی
سوئیت ماه عسل (هانی مون) - مهمان ایرانی
رزرواسیون مهر
999,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
999,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
999,000
تومان
29 شهریور
جمعه
999,000
تومان
30 شهریور
شنبه
999,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
999,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
805,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
925,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
925,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
925,000
تومان
5 مهر
جمعه
805,000
تومان
6 مهر
شنبه
805,000
تومان
هتل یار
1,000,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
1,000,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
1,000,000
تومان
29 شهریور
جمعه
929,500
تومان
30 شهریور
شنبه
929,500
تومان
31 شهریور
یکشنبه
929,500
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
1,000,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
1,000,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
1,000,000
تومان
29 شهریور
جمعه
929,000
تومان
30 شهریور
شنبه
929,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
929,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
808,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
929,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
929,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
929,000
تومان
5 مهر
جمعه
808,000
تومان
6 مهر
شنبه
808,000
تومان
علاءالدین
1,001,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
1,001,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
1,001,000
تومان
29 شهریور
جمعه
929,000
تومان
30 شهریور
شنبه
929,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
929,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
929,000
تومان
30 شهریور
شنبه
929,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
929,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
808,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
929,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
929,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
929,000
تومان
5 مهر
جمعه
808,000
تومان
6 مهر
شنبه
808,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
1,001,000
تومان
29 شهریور
جمعه
929,000
تومان
30 شهریور
شنبه
929,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
929,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
808,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
929,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
929,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
929,000
تومان
5 مهر
جمعه
808,000
تومان
6 مهر
شنبه
808,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
1,001,000
تومان
29 شهریور
جمعه
929,000
تومان
30 شهریور
شنبه
929,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
929,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
808,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
929,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
929,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
929,000
تومان
5 مهر
جمعه
808,000
تومان
6 مهر
شنبه
808,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
الماس 2-اتاق امپریال سوپریور(سبک ترکیه،ایتالیا،عرب)
اتاق امپریال سوپریور(سبک ترکیه،ایتالیا،عرب)
ایران مارکوپولو
819,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
819,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
715,000
تومان
30 شهریور
شنبه
715,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
715,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
671,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
715,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
715,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
715,000
تومان
5 مهر
جمعه
671,000
تومان
6 مهر
شنبه
671,000
تومان
الماس 2-اتاق دو تخته توئین(سبک معماری تمدن ها)
اتاق دو تخته توئین(سبک معماری تمدن ها)
هتل یار
627,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
627,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
627,000
تومان
29 شهریور
جمعه
550,000
تومان
30 شهریور
شنبه
550,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
550,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
627,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
627,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
627,000
تومان
29 شهریور
جمعه
550,000
تومان
30 شهریور
شنبه
550,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
550,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
506,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
539,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
539,000
تومان
4 مهر