هتل الماس نوین مشهد

مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 9، کوچه مهرآئین، پلاک 85
4.2
امتیاز کاربران
99
نظرات کاربران
معرفی هتل الماس نوین مشهد
هتل چهار ستاره الماس نوین مشهد در سال ۱۳۹۶ افتتاح گردیده، و با زیربنایی بالغ بر ۹۰۰۰ مترمربع در خیابان امام رضا (ع) واقع شده است. از بهترین مزایای این هتل مجاورت با حرم مطهر رضوی می‌باشد. این هتل در ۱۶ طبقه با ۱۲۳ واحد اقامتی آماده پذیرایی از شما میهمانان و زائرین گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل الماس نوین مشهد
الماس نوین-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
407,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
407,000
تومان
2 آذر
شنبه
407,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
407,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
407,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
407,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
407,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
407,000
تومان
8 آذر
جمعه
407,000
تومان
9 آذر
شنبه
407,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
407,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
407,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
الماس نوین-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ایران هتل آنلاین
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
590,000
تومان
2 آذر
شنبه
590,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
590,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
590,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
590,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
590,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
590,000
تومان
8 آذر
جمعه
590,000
تومان
9 آذر
شنبه
590,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
590,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
590,000
تومان
ایران مارکوپولو
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
595,000
تومان
2 آذر
شنبه
595,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
595,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
595,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
595,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
595,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
595,000
تومان
8 آذر
جمعه
595,000
تومان
9 آذر
شنبه
595,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
595,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
595,000
تومان
هتل یار
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
600,000
تومان
2 آذر
شنبه
600,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
600,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
600,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
600,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
600,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
600,000
تومان
8 آذر
جمعه
600,000
تومان
9 آذر
شنبه
600,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
600,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
600,000
تومان
اسنپ تریپ
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
600,000
تومان
2 آذر
شنبه
600,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
600,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
600,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
600,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
600,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
600,000
تومان
8 آذر
جمعه
600,000
تومان
9 آذر
شنبه
600,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
600,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
600,000
تومان
جاباما
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
605,000
تومان
2 آذر
شنبه
605,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
605,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
605,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
605,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
605,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
605,000
تومان
8 آذر
جمعه
605,000
تومان
9 آذر
شنبه
605,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
605,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
605,000
تومان
اقامت 24
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
660,000
تومان
2 آذر
شنبه
660,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
660,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
660,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
660,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
660,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
660,000
تومان
8 آذر
جمعه
660,000
تومان
9 آذر
شنبه
660,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
660,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
660,000
تومان
ای‌گردش
970,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
970,000
تومان
2 آذر
شنبه
970,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
970,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
970,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
970,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
970,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
970,000
تومان
8 آذر
جمعه
970,000
تومان
9 آذر
شنبه
970,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
970,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
970,000
تومان
الماس نوین-اتاق کانکت پنج نفره
اتاق کانکت پنج نفره
ایران مارکوپولو
955,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
955,000
تومان
2 آذر
شنبه
955,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
955,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
955,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
955,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
955,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
955,000
تومان
8 آذر
جمعه
955,000
تومان
9 آذر
شنبه
955,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
955,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
955,000
تومان
ایران هتل آنلاین
960,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
960,000
تومان
2 آذر
شنبه
960,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
960,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
960,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
960,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
960,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
960,000
تومان
8 آذر
جمعه
960,000
تومان
9 آذر
شنبه
960,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
960,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
960,000
تومان
جاباما
960,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
960,000
تومان
2 آذر
شنبه
960,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
960,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
960,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
960,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
960,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
960,000
تومان
8 آذر
جمعه
960,000
تومان
9 آذر
شنبه
960,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
960,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
960,000
تومان
هتل یار
960,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
960,000
تومان
2 آذر
شنبه
960,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
960,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
960,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
960,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
960,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
960,000
تومان
8 آذر
جمعه
960,000
تومان
9 آذر
شنبه
960,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
960,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
960,000
تومان
اقامت 24
1,056,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
1,056,000
تومان
2 آذر
شنبه
1,056,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
1,056,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
1,056,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
1,056,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
1,056,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
1,056,000
تومان
8 آذر
جمعه
1,056,000
تومان
9 آذر
شنبه
1,056,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
1,056,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
1,056,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
الماس نوین-اتاق چهارتخته فولبرد
اتاق چهارتخته فولبرد
ایران مارکوپولو
1,205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
1,205,000
تومان
2 آذر
شنبه
1,205,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
1,205,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
1,205,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
1,205,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
1,205,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
1,205,000
تومان
8 آذر
جمعه
1,205,000
تومان
9 آذر
شنبه
1,205,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
1,205,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
1,205,000
تومان
جاباما
1,220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
1,220,000
تومان
2 آذر
شنبه
1,220,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
1,220,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
1,220,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
1,220,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
1,220,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
1,220,000
تومان
8 آذر
جمعه
1,220,000
تومان
9 آذر
شنبه
1,220,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
1,220,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
1,220,000
تومان
هتل یار
1,220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
1,220,000
تومان
2 آذر
شنبه
1,220,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
1,220,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
1,220,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
1,220,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
1,220,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
1,220,000
تومان
8 آذر
جمعه
1,220,000
تومان
9 آذر
شنبه
1,220,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
1,220,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
1,220,000
تومان
اسنپ تریپ
1,220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
1,220,000
تومان
2 آذر
شنبه
1,220,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
1,220,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
1,220,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
1,220,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
1,220,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
1,220,000
تومان
8 آذر
جمعه
1,220,000
تومان
9 آذر
شنبه
1,220,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
1,220,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
1,220,000
تومان
الماس نوین-سوئیت گاردن چهارنفره فولبرد
سوئیت گاردن چهارنفره فولبرد
ایران مارکوپولو
1,245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
1,245,000
تومان
2 آذر
شنبه
1,245,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
1,245,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
1,245,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
1,245,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
1,245,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
1,245,000
تومان
8 آذر
جمعه
1,245,000
تومان
9 آذر
شنبه
1,245,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
1,245,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
1,245,000
تومان
هتل یار
1,255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
1,255,000
تومان
2 آذر
شنبه
1,255,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
1,255,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
1,255,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
1,255,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
1,255,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
1,255,000
تومان
8 آذر
جمعه
1,255,000
تومان
9 آذر
شنبه
1,255,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
1,255,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
1,255,000
تومان
اقامت 24
1,380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
1,380,000
تومان
2 آذر
شنبه
1,380,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
1,380,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
1,380,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
1,380,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
1,380,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
1,380,000
تومان
8 آذر
جمعه
1,380,000
تومان
9 آذر
شنبه
1,380,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
1,380,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
1,380,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
الماس نوین-سوئیت رویال یکخوابه چهارنفره فولبرد
سوئیت رویال یکخوابه چهارنفره فولبرد
ایران مارکوپولو
1,245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
1,245,000
تومان
2 آذر
شنبه
1,245,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
1,245,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
1,245,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
1,245,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
1,245,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
1,245,000
تومان
8 آذر
جمعه
1,245,000
تومان
9 آذر
شنبه
1,245,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
1,245,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
1,245,000
تومان
اسنپ تریپ
1,255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
1,255,000
تومان
2 آذر
شنبه
1,255,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
1,255,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
1,255,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
1,255,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
1,255,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
1,255,000
تومان
8 آذر
جمعه
1,255,000
تومان
9 آذر
شنبه
1,255,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
1,255,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
1,255,000
تومان
هتل یار
1,255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
1,255,000
تومان
2 آذر
شنبه
1,255,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
1,255,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
1,255,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
1,255,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
1,255,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
1,255,000
تومان
8 آذر
جمعه
1,255,000
تومان
9 آذر
شنبه
1,255,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
1,255,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
1,255,000
تومان
اقامت 24
1,380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
1,380,000
تومان
2 آذر
شنبه
1,380,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
1,380,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
1,380,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
1,380,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
1,380,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
1,380,000
تومان
8 آذر
جمعه
1,380,000
تومان
9 آذر
شنبه
1,380,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
1,380,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
1,380,000
تومان
الماس نوین-سوئیت رویال یکخوابه چهارنفره
سوئیت رویال یکخوابه چهارنفره
ایران مارکوپولو
855,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
855,000
تومان
2 آذر
شنبه
855,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
855,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
855,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
855,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
855,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
855,000
تومان
8 آذر
جمعه
855,000
تومان
9 آذر
شنبه
855,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
855,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
855,000
تومان
ای‌گردش
860,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
860,000
تومان
2 آذر
شنبه
860,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
860,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
860,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
860,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
860,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
860,000
تومان
8 آذر
جمعه
860,000
تومان
9 آذر
شنبه
860,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
860,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
860,000
تومان
ایران هتل آنلاین
860,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
860,000
تومان
2 آذر
شنبه
860,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
860,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
860,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
860,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
860,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
860,000
تومان
8 آذر
جمعه
860,000
تومان
9 آذر
شنبه
860,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
860,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
860,000
تومان
هتل یار
860,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
860,000
تومان
2 آذر
شنبه
860,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
860,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
860,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
860,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
860,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
860,000
تومان
8 آذر
جمعه
860,000
تومان
9 آذر
شنبه
860,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
860,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
860,000
تومان
اسنپ تریپ
860,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
860,000
تومان
2 آذر
شنبه
860,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
860,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
860,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
860,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
860,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
860,000
تومان
8 آذر
جمعه
860,000
تومان
9 آذر
شنبه
860,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
860,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
860,000
تومان
اقامت 24
946,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
946,000
تومان
2 آذر
شنبه
946,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
946,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
946,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
946,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
946,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
946,000
تومان
8 آذر
جمعه
946,000
تومان
9 آذر
شنبه
946,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
946,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
946,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
الماس نوین-سوئیت گاردن چهارنفره
سوئیت گاردن چهارنفره
ایران مارکوپولو
655,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
655,000
تومان
2 آذر
شنبه
655,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
655,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
655,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
655,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
655,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
655,000
تومان
8 آذر
جمعه
655,000
تومان
9 آذر
شنبه
655,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
655,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
655,000
تومان
ایران هتل آنلاین
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
660,000
تومان
2 آذر
شنبه
660,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
660,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
660,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
660,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
660,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
660,000
تومان
8 آذر
جمعه
660,000
تومان
9 آذر
شنبه
660,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
660,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
660,000
تومان
هتل یار
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
660,000
تومان
2 آذر
شنبه
660,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
660,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
660,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
660,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
660,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
660,000
تومان
8 آذر
جمعه
660,000
تومان
9 آذر
شنبه
660,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
660,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
660,000
تومان
ای‌گردش
665,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
665,000
تومان
2 آذر
شنبه
665,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
665,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
665,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
665,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
665,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
665,000
تومان
8 آذر
جمعه
665,000
تومان
9 آذر
شنبه
665,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
665,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
665,000
تومان
اقامت 24
726,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
726,000
تومان
2 آذر
شنبه
726,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
726,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
726,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
726,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
726,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
726,000
تومان
8 آذر
جمعه
726,000
تومان