هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال

ماسال، کیلومتر3 شاندرمن، خیابان شهید عبدالحسین زاده
2.6
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال
هتل آپارتمان مرزبانی ماسال دارای ۱۲ واحد آپارتمانی با امکانات فول است. رستوران این هتل از مشهورترین رستوران‌های شهر است که منوی غذاهای سنتی و ایرانی رنگارنگی را در اختیار مهمانان گرامی قرار می‌دهد. این هتل دارای محیطی تمیز و آرام است که اقامت را در آن دلپذیر می‌نماید.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال
مرزبانی شاندرمن-آپارتمان یک خوابه دو نفره
آپارتمان یک خوابه دو نفره
جاباما
212,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 آذر
پنجشنبه
212,000
تومان
22 آذر
جمعه
212,000
تومان
23 آذر
شنبه
212,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
212,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
212,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
212,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
212,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
212,000
تومان
29 آذر
جمعه
212,000
تومان
30 آذر
شنبه
212,000
تومان
1 دی
یکشنبه
155,000
تومان
اقامت 24
213,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 آذر
پنجشنبه
213,000
تومان
22 آذر
جمعه
213,000
تومان
23 آذر
شنبه
213,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
213,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
213,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
213,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
213,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
213,000
تومان
29 آذر
جمعه
213,000
تومان
30 آذر
شنبه
213,000
تومان
1 دی
یکشنبه
151,000
تومان
ایران هتل آنلاین
213,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 آذر
پنجشنبه
213,000
تومان
22 آذر
جمعه
213,000
تومان
23 آذر
شنبه
213,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
213,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
213,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
213,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
213,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
213,000
تومان
29 آذر
جمعه
213,000
تومان
30 آذر
شنبه
213,000
تومان
1 دی
یکشنبه
161,000
تومان
مرزبانی شاندرمن-آپارتمان دو خوابه سه نفره
آپارتمان دو خوابه سه نفره
جاباما
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 آذر
پنجشنبه
240,000
تومان
22 آذر
جمعه
240,000
تومان
23 آذر
شنبه
240,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
240,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
240,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
240,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
240,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
240,000
تومان
29 آذر
جمعه
240,000
تومان
30 آذر
شنبه
240,000
تومان
1 دی
یکشنبه
182,000
تومان
اقامت 24
241,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 آذر
پنجشنبه
241,000
تومان
22 آذر
جمعه
241,000
تومان
23 آذر
شنبه
241,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
241,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
241,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
241,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
241,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
241,000
تومان
29 آذر
جمعه
241,000
تومان
30 آذر
شنبه
241,000
تومان
1 دی
یکشنبه
182,000
تومان
ایران هتل آنلاین
241,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 آذر
پنجشنبه
241,000
تومان
22 آذر
جمعه
241,000
تومان
23 آذر
شنبه
241,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
241,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
241,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
241,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
241,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
241,000
تومان
29 آذر
جمعه
241,000
تومان
30 آذر
شنبه
241,000
تومان
1 دی
یکشنبه
192,000
تومان
مرزبانی شاندرمن-آپارتمان دو خوابه چهار نفره
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
جاباما
259,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 آذر
پنجشنبه
259,000
تومان
22 آذر
جمعه
259,000
تومان
23 آذر
شنبه
259,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
259,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
259,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
259,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
259,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
259,000
تومان
29 آذر
جمعه
259,000
تومان
30 آذر
شنبه
259,000
تومان
1 دی
یکشنبه
198,000
تومان
اقامت 24
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 آذر
پنجشنبه
260,000
تومان
22 آذر
جمعه
260,000
تومان
23 آذر
شنبه
260,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
260,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
260,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
260,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
260,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
260,000
تومان
29 آذر
جمعه
260,000
تومان
30 آذر
شنبه
260,000
تومان
1 دی
یکشنبه
198,000
تومان
ایران هتل آنلاین
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 آذر
پنجشنبه
260,000
تومان
22 آذر
جمعه
260,000
تومان
23 آذر
شنبه
260,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
260,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
260,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
260,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
260,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
260,000
تومان
29 آذر
جمعه
260,000
تومان
30 آذر
شنبه
260,000
تومان
1 دی
یکشنبه
208,000
تومان
مرزبانی شاندرمن-سوییت دوخوابه پنج تخته
سوییت دوخوابه پنج تخته
جاباما
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 آذر
پنجشنبه
300,000
تومان
22 آذر
جمعه
300,000
تومان
23 آذر
شنبه
300,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
300,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
300,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
300,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
300,000
تومان
29 آذر
جمعه
300,000
تومان
30 آذر
شنبه
300,000
تومان
1 دی
یکشنبه
214,000
تومان
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
22 آذر
جمعه
310,000
تومان
23 آذر
شنبه
310,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
310,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
310,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
310,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
310,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
29 آذر
جمعه
310,000
تومان
30 آذر
شنبه
310,000
تومان
1 دی
یکشنبه
224,000
تومان
مرزبانی شاندرمن-سوییت دوخوابه شش تخته
سوییت دوخوابه شش تخته
جاباما
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 آذر
پنجشنبه
340,000
تومان
22 آذر
جمعه
340,000
تومان
23 آذر
شنبه
340,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
340,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
340,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
340,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
340,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
340,000
تومان
29 آذر
جمعه
340,000
تومان
30 آذر
شنبه
340,000
تومان
1 دی
یکشنبه
230,000
تومان
هتل یار
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 آذر
پنجشنبه
350,000
تومان
22 آذر
جمعه
350,000
تومان
23 آذر
شنبه
350,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
350,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
350,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
350,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
350,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
350,000
تومان
29 آذر
جمعه
350,000
تومان
30 آذر
شنبه
350,000
تومان
1 دی
یکشنبه
240,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اسانسور
Business Center
پاركينگ
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
خدمات اینترنتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
تلويزيون LED در لابی

آدرس هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال

(15 نظر)
هتل تمیز بود کارکنان عالی بودند فقط اگر صبحانه نسبتا کامل بود بهتر بود و هزینه روی هتل بود
نقاط قوت:
رفتار شايسته پرسنل
نقاط ضعف:
انتظار يك هتل را نداشته باشيد ولي يك مسافر خانه خوب است
نقاط قوت:
هتل خوب بود نحوه برخورد پرسنل خیلی مهمان نواز بودن نظافت هتل هم خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی به چشم نیومد
۴ شب با خانواده اقامت داشتیم،هتلی تمیز و آرام در مرکز شهر شاندرمن میباشد که پرسنل بسیار مودب و با شخصیتی داره،کیفیت غذاهای رستوران هتل هم بسیار خوب و قابل قبول استنداشتن لابی،نداشتن روتختی مناسب،عدم نصب هود در آشپزخانه
باتوجه اینکه در ماسال تنوع انتخاب هتل بسیار کم است، می توان گفت نسبت به قیمت هتل مناسبی است. اما از لحاظ امکانات و خدمات متوسط می باشد.
برخورد فوق العاده مدیریت و پرسنلکیفیت و هزینه غذا بسیار عالی نظافت و نظم درخور
پاکیزگی و برخورد عالی با مسافران ، دستمریزاد به جناب مرزبانی مالک هتل که اقامت دلپذیری برایمان فراهم کردند
پاکیزگی و برخورد عالی با مسافران ، دستمریزاد به جناب مرزبانی مالک هتل که اقامت دلپذیری برایمان فراهم کردندهتل فاقد محوطه سازی و پارکینگ مناسب است
پاکیزگی و برخورد عالی با مسافران ، دستمریزاد به جناب مرزبانی مالک هتل که اقامت دلپذیری برایمان فراهم کردندهتل فاقد محوطه سازی و پارکینگ مناسب است
پاکیزگی و برخورد عالی با مسافران ، دستمریزاد به جناب مرزبانی مالک هتل که اقامت دلپذیری برایمان فراهم کردند
برخورد کارکنان و غذاش خوب بود
برخورد کارکنان عالی بود . غذا خوب بود . موقعیت مکانی خوب بود .
مديريت بسيار خوب بود محلش زياد خوب نبود
بنده به اتفاق همسرم یک شب شهریورماه ۹۶در این هتل اقامت داشتیم امیدوارم بتونم با منعکس کردن انچه دیدم بقیه عزیزان تصمیم بگیرند: تمیزی هتل و اتاق ها واقعا عالی بود . پارکینگ و نمای بیرونی هتل اصلا مناسب نبود بدون منظره خاصی بود. رستوران هتل نقطه ضعف بزرگ هتل هست که امیدوارم تغییرات اساسی بدهند از جمله استفاده از میز و صندلی ها ی اهنی قدیمی با ارتفاع زیاد و استفاده از پلاستیک نون جای رومیزی .عدم وجود لیوان شیشه ای در روی میز و.... سرویس بهداشتی اتاق ما فرنگی بود و جالب بود در جهت قبله بود که برای ما که مسلمان هستیم بایستی اصلاح گردد. برخورد پرسنل خوب و مودب ولی حرفه ای نبودند. صبحانه هتل بسیار ضعیف یک قوری چای با یک پنیر و مربای کوچک یک نفره که باز کردن دربش خودش معضل هست و عدم استفاده از استکان چینی یا سرامیکی یا شیشه ای مناسب جهت سرو
هتلی تمیز و واحدی بزرگ بود، کارکنان با ادب، امکانات بسیار پایین، صبحانه ضعیف، پیدا کردن هتل سخت بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.