هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال

ماسال، کیلومتر3 شاندرمن، خیابان شهید عبدالحسین زاده
2.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال
هتل آپارتمان مرزبانی ماسال در سال ۱۳۹۴ افتتاح گردید و با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی و خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن
مرزبانی شاندرمن-آپارتمان یک خوابه دو نفره
آپارتمان یک خوابه دو نفره
ایران هتل آنلاین
252,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
252,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
252,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
252,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
252,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
252,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
252,000
تومان
10 خرداد
جمعه
252,000
تومان
11 خرداد
شنبه
252,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
252,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
252,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
338,000
تومان
اقامت 24
252,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
252,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
252,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
252,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
252,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
252,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
252,000
تومان
10 خرداد
جمعه
252,000
تومان
11 خرداد
شنبه
252,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
252,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
252,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
338,000
تومان
جاباما
255,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
255,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
255,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
255,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
10 خرداد
جمعه
255,000
تومان
11 خرداد
شنبه
255,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
255,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
339,000
تومان
هتل یار
263,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
263,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
263,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
263,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
263,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
263,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
263,000
تومان
10 خرداد
جمعه
263,000
تومان
11 خرداد
شنبه
263,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
263,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
263,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
338,000
تومان
مرزبانی شاندرمن-آپارتمان دو خوابه سه نفره
آپارتمان دو خوابه سه نفره
جاباما
310,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
310,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
310,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
10 خرداد
جمعه
310,000
تومان
11 خرداد
شنبه
310,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
417,000
تومان
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
310,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
310,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
10 خرداد
جمعه
310,000
تومان
11 خرداد
شنبه
310,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
ایران هتل آنلاین
310,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
310,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
310,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
10 خرداد
جمعه
310,000
تومان
11 خرداد
شنبه
310,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
هتل یار
324,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
324,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
324,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
324,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
324,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
324,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
324,000
تومان
10 خرداد
جمعه
324,000
تومان
11 خرداد
شنبه
324,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
324,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
324,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
416,000
تومان
مرزبانی شاندرمن-آپارتمان دو خوابه چهار نفره
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
ایران هتل آنلاین
335,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
335,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
335,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
335,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
335,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
335,000
تومان
10 خرداد
جمعه
335,000
تومان
11 خرداد
شنبه
335,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
335,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
335,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
451,000
تومان
اقامت 24
335,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
335,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
335,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
335,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
335,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
335,000
تومان
10 خرداد
جمعه
335,000
تومان
11 خرداد
شنبه
335,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
335,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
335,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
451,000
تومان
جاباما
335,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
335,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
335,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
335,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
335,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
335,000
تومان
10 خرداد
جمعه
335,000
تومان
11 خرداد
شنبه
335,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
335,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
335,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
455,000
تومان
هتل یار
351,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
351,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
351,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
351,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
351,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
351,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
351,000
تومان
10 خرداد
جمعه
351,000
تومان
11 خرداد
شنبه
351,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
351,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
351,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
451,000
تومان
مرزبانی شاندرمن-سوییت دوخوابه پنج تخته
سوییت دوخوابه پنج تخته
جاباما
361,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
361,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
361,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
361,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
361,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
361,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
361,000
تومان
10 خرداد
جمعه
361,000
تومان
11 خرداد
شنبه
361,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
361,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
361,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
489,000
تومان
هتل یار
378,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
378,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
378,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
378,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
378,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
378,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
378,000
تومان
10 خرداد
جمعه
378,000
تومان
11 خرداد
شنبه
378,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
378,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
378,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
486,000
تومان
مرزبانی شاندرمن-سوییت دوخوابه شش تخته
سوییت دوخوابه شش تخته
جاباما
386,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
386,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
386,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
386,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
386,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
386,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
386,000
تومان
10 خرداد
جمعه
386,000
تومان
11 خرداد
شنبه
386,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
386,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
386,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
523,000
تومان
هتل یار
405,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
405,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
405,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
405,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
405,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
10 خرداد
جمعه
405,000
تومان
11 خرداد
شنبه
405,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
405,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
405,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
521,000
تومان

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال

(10 نظر)
هتلی تمیز و واحدی بزرگ بود، کارکنان با ادب، امکانات بسیار پایین، صبحانه ضعیف، پیدا کردن هتل سخت بود....
بنده به اتفاق همسرم یک شب شهریورماه ۹۶در این هتل اقامت داشتیم امیدوارم بتونم با منعکس کردن انچه دیدم بقیه عزیزان تصمیم بگیرند: تمیزی هتل و اتاق ها واقعا عالی بود . پارکینگ و نمای بیرونی هتل اصلا مناسب نبود بدون منظره خاصی بود. رستوران هتل نقطه ضعف بزرگ هتل هست که امیدوارم تغییرات اساسی بدهند از جمله استفاده از میز و صندلی ها ی اهنی قدیمی با ارتفاع زیاد و استفاده از پلاستیک نون جای رومیزی .عدم وجود لیوان شیشه ای در روی میز و.... سرویس بهداشتی اتاق ما فرنگی بود و جالب بود در جهت قبله بود که برای ما که مسلمان هستیم بایستی اصلاح گردد. برخورد پرسنل خوب و مودب ولی حرفه ای نبودند. صبحانه هتل بسیار ضعیف یک قوری چای با یک پنیر و مربای کوچک یک نفره که باز کردن دربش خودش معضل هست و عدم استفاده از استکان چینی یا سرامیکی یا ش...
مديريت بسيار خوب بود محلش زياد خوب نبود...
برخورد کارکنان عالی بود . غذا خوب بود . موقعیت مکانی خوب بود .
برخورد کارکنان و غذاش خوب بود ...
پاکیزگی و برخورد عالی با مسافران ، دستمریزاد به جناب مرزبانی مالک هتل که اقامت دلپذیری برایمان فراهم کردند
پاکیزگی و برخورد عالی با مسافران ، دستمریزاد به جناب مرزبانی مالک هتل که اقامت دلپذیری برایمان فراهم کردند
اولش که محدوده هتل رو دیدم، به خاطر نداشتن محوطه سازی، خیلی توی ذوقم خورد. ولی با گشتی که اطراف زدیم متوجه شدم که موقعیت مناسبی داره. سوییت ها واقعا بزرگ و تمیز بودند.
برخورد فوق العاده مدیریت و پرسنل کیفیت و هزینه غذا بسیار عالی نظافت و نظم درخور
باتوجه اینکه در ماسال تنوع انتخاب هتل بسیار کم است، می توان گفت نسبت به قیمت هتل مناسبی است. اما از لحاظ امکانات و خدمات متوسط می باشد....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.