هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال

ماسال، کیلومتر3 شاندرمن، خیابان شهید عبدالحسین زاده
2.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال
هتل آپارتمان مرزبانی ماسال دارای ۱۲ واحد آپارتمانی با امکانات فول است. رستوران این هتل از مشهورترین رستوران‌های شهر است که منوی غذاهای سنتی و ایرانی رنگارنگی را در اختیار مهمانان گرامی قرار می‌دهد. این هتل دارای محیطی تمیز و آرام است که اقامت را در آن دلپذیر می‌نماید.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن
مرزبانی شاندرمن-آپارتمان یک خوابه دو نفره
آپارتمان یک خوابه دو نفره
تورگردان
250,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
250,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
250,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
250,600
تومان
4 مرداد
جمعه
250,600
تومان
5 مرداد
شنبه
250,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
250,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
250,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
250,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
250,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
250,600
تومان
11 مرداد
جمعه
250,600
تومان
اقامت 24
251,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
251,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
251,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
251,000
تومان
4 مرداد
جمعه
251,000
تومان
5 مرداد
شنبه
251,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
251,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
251,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
251,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
251,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
251,000
تومان
11 مرداد
جمعه
251,000
تومان
جاباما
251,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
251,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
251,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
251,000
تومان
4 مرداد
جمعه
251,000
تومان
5 مرداد
شنبه
251,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
251,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
251,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
251,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
251,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
251,000
تومان
11 مرداد
جمعه
251,000
تومان
ایران هتل آنلاین
251,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
251,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
251,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
251,000
تومان
4 مرداد
جمعه
251,000
تومان
5 مرداد
شنبه
251,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
251,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
251,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
251,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
251,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
251,000
تومان
11 مرداد
جمعه
251,000
تومان
مرزبانی شاندرمن-آپارتمان دو خوابه سه نفره
آپارتمان دو خوابه سه نفره
تورگردان
309,300 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
309,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
309,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
309,300
تومان
4 مرداد
جمعه
309,300
تومان
5 مرداد
شنبه
309,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
309,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
309,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
309,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
309,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
309,300
تومان
11 مرداد
جمعه
309,300
تومان
ایران هتل آنلاین
310,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
4 مرداد
جمعه
310,000
تومان
5 مرداد
شنبه
310,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
11 مرداد
جمعه
310,000
تومان
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
4 مرداد
جمعه
310,000
تومان
5 مرداد
شنبه
310,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
11 مرداد
جمعه
310,000
تومان
جاباما
310,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
4 مرداد
جمعه
310,000
تومان
5 مرداد
شنبه
310,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
11 مرداد
جمعه
310,000
تومان
مرزبانی شاندرمن-آپارتمان دو خوابه چهار نفره
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
تورگردان
334,400 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
334,400
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
334,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
334,400
تومان
4 مرداد
جمعه
334,400
تومان
5 مرداد
شنبه
334,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
334,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
334,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
334,400
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
334,400
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
334,400
تومان
11 مرداد
جمعه
334,400
تومان
جاباما
335,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
335,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
335,000
تومان
4 مرداد
جمعه
335,000
تومان
5 مرداد
شنبه
335,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
335,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
335,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
335,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
335,000
تومان
11 مرداد
جمعه
335,000
تومان
اقامت 24
335,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
335,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
335,000
تومان
4 مرداد
جمعه
335,000
تومان
5 مرداد
شنبه
335,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
335,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
335,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
335,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
335,000
تومان
11 مرداد
جمعه
335,000
تومان
ایران هتل آنلاین
335,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
335,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
335,000
تومان
4 مرداد
جمعه
335,000
تومان
5 مرداد
شنبه
335,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
335,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
335,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
335,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
335,000
تومان
11 مرداد
جمعه
335,000
تومان
مرزبانی شاندرمن-سوییت دوخوابه پنج تخته
سوییت دوخوابه پنج تخته
جاباما
360,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
360,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
4 مرداد
جمعه
360,000
تومان
5 مرداد
شنبه
360,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
360,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
360,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
360,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
11 مرداد
جمعه
360,000
تومان
تورگردان
360,300 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
360,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
360,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
360,300
تومان
4 مرداد
جمعه
360,300
تومان
5 مرداد
شنبه
360,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
360,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
360,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
360,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
360,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
360,300
تومان
11 مرداد
جمعه
360,300
تومان
مرزبانی شاندرمن-سوییت دوخوابه شش تخته
سوییت دوخوابه شش تخته
جاباما
385,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
385,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
385,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
385,000
تومان
4 مرداد
جمعه
385,000
تومان
5 مرداد
شنبه
385,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
385,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
385,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
385,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
385,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
385,000
تومان
11 مرداد
جمعه
385,000
تومان
تورگردان
385,300 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
385,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
385,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
385,300
تومان
4 مرداد
جمعه
385,300
تومان
5 مرداد
شنبه
385,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
385,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
385,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
385,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
385,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
385,300
تومان
11 مرداد
جمعه
385,300
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال

پارکینگ
رستوران
اینترنت در قسمت لابی

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال

(13 نظر)
نقاط قوت:
هتل خوب بود نحوه برخورد پرسنل خیلی مهمان نواز بودن نظافت هتل هم خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی به چشم نیومد
۴ شب با خانواده اقامت داشتیم،هتلی تمیز و آرام در مرکز شهر شاندرمن میباشد که پرسنل بسیار مودب و با شخصیتی داره،کیفیت غذاهای رستوران هتل هم بسیار خوب و قابل قبول استنداشتن لابی،نداشتن روتختی مناسب،عدم نصب هود در آشپزخانه
باتوجه اینکه در ماسال تنوع انتخاب هتل بسیار کم است، می توان گفت نسبت به قیمت هتل مناسبی است. اما از لحاظ امکانات و خدمات متوسط می باشد....
برخورد فوق العاده مدیریت و پرسنلکیفیت و هزینه غذا بسیار عالی نظافت و نظم درخور
پاکیزگی و برخورد عالی با مسافران ، دستمریزاد به جناب مرزبانی مالک هتل که اقامت دلپذیری برایمان فراهم کردند
پاکیزگی و برخورد عالی با مسافران ، دستمریزاد به جناب مرزبانی مالک هتل که اقامت دلپذیری برایمان فراهم کردندهتل فاقد محوطه سازی و پارکینگ مناسب است
پاکیزگی و برخورد عالی با مسافران ، دستمریزاد به جناب مرزبانی مالک هتل که اقامت دلپذیری برایمان فراهم کردندهتل فاقد محوطه سازی و پارکینگ مناسب است
پاکیزگی و برخورد عالی با مسافران ، دستمریزاد به جناب مرزبانی مالک هتل که اقامت دلپذیری برایمان فراهم کردند
برخورد کارکنان و غذاش خوب بود ...
برخورد کارکنان عالی بود . غذا خوب بود . موقعیت مکانی خوب بود .
مديريت بسيار خوب بود محلش زياد خوب نبود...
بنده به اتفاق همسرم یک شب شهریورماه ۹۶در این هتل اقامت داشتیم امیدوارم بتونم با منعکس کردن انچه دیدم بقیه عزیزان تصمیم بگیرند: تمیزی هتل و اتاق ها واقعا عالی بود . پارکینگ و نمای بیرونی هتل اصلا مناسب نبود بدون منظره خاصی بود. رستوران هتل نقطه ضعف بزرگ هتل هست که امیدوارم تغییرات اساسی بدهند از جمله استفاده از میز و صندلی ها ی اهنی قدیمی با ارتفاع زیاد و استفاده از پلاستیک نون جای رومیزی .عدم وجود لیوان شیشه ای در روی میز و.... سرویس بهداشتی اتاق ما فرنگی بود و جالب بود در جهت قبله بود که برای ما که مسلمان هستیم بایستی اصلاح گردد. برخورد پرسنل خوب و مودب ولی حرفه ای نبودند. صبحانه هتل بسیار ضعیف یک قوری چای با یک پنیر و مربای کوچک یک نفره که باز کردن دربش خودش معضل هست و عدم استفاده از استکان چینی یا سرامیکی یا ش...
هتلی تمیز و واحدی بزرگ بود، کارکنان با ادب، امکانات بسیار پایین، صبحانه ضعیف، پیدا کردن هتل سخت بود....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.