هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال

ماسال، کیلومتر3 شاندرمن، خیابان شهید عبدالحسین زاده
2.6
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال

هتل آپارتمان مرزبانی ماسال دارای ۱۲ واحد آپارتمانی با امکانات فول است. رستوران این هتل از مشهورترین رستوران‌های شهر است که منوی غذاهای سنتی و ایرانی رنگارنگی را در اختیار مهمانان گرامی قرار می‌دهد. این هتل دارای محیطی تمیز و آرام است که اقامت را در آن دلپذیر می‌نماید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال

مرزبانی شاندرمن-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
اقامت 24
246,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
246,000
تومان
20 تیر
جمعه
246,000
تومان
21 تیر
شنبه
246,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
246,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
246,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
246,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
246,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
246,000
تومان
27 تیر
جمعه
246,000
تومان
28 تیر
شنبه
246,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
246,000
تومان
هتل یار
248,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
248,000
تومان
20 تیر
جمعه
248,000
تومان
21 تیر
شنبه
248,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
248,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
248,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
248,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
248,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
248,000
تومان
27 تیر
جمعه
248,000
تومان
28 تیر
شنبه
248,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
248,000
تومان
جاباما
248,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
248,000
تومان
20 تیر
جمعه
248,000
تومان
21 تیر
شنبه
248,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
248,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
248,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
248,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
248,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
248,000
تومان
27 تیر
جمعه
248,000
تومان
28 تیر
شنبه
248,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
248,000
تومان
ای‌گردش
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
270,000
تومان
20 تیر
جمعه
270,000
تومان
21 تیر
شنبه
270,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
270,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
270,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
270,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
270,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
270,000
تومان
27 تیر
جمعه
270,000
تومان
28 تیر
شنبه
270,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
270,000
تومان
مرزبانی شاندرمن-آپارتمان دوخوابه سه نفره
آپارتمان دوخوابه سه نفره
اقامت 24
286,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
286,000
تومان
20 تیر
جمعه
286,000
تومان
21 تیر
شنبه
286,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
286,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
286,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
286,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
286,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
286,000
تومان
27 تیر
جمعه
286,000
تومان
28 تیر
شنبه
286,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
286,000
تومان
هتل یار
288,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
288,000
تومان
20 تیر
جمعه
288,000
تومان
21 تیر
شنبه
288,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
288,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
288,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
288,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
288,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
288,000
تومان
27 تیر
جمعه
288,000
تومان
28 تیر
شنبه
288,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
288,000
تومان
جاباما
288,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
288,000
تومان
20 تیر
جمعه
288,000
تومان
21 تیر
شنبه
288,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
288,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
288,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
288,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
288,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
288,000
تومان
27 تیر
جمعه
288,000
تومان
28 تیر
شنبه
288,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
288,000
تومان
ای‌گردش
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
310,000
تومان
20 تیر
جمعه
310,000
تومان
21 تیر
شنبه
310,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
310,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
310,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
310,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
310,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
310,000
تومان
27 تیر
جمعه
310,000
تومان
28 تیر
شنبه
310,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
310,000
تومان
مرزبانی شاندرمن-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
315,000
تومان
20 تیر
جمعه
315,000
تومان
21 تیر
شنبه
315,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
315,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
315,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
315,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
315,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
315,000
تومان
27 تیر
جمعه
315,000
تومان
28 تیر
شنبه
315,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
315,000
تومان
هتل یار
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
315,000
تومان
20 تیر
جمعه
315,000
تومان
21 تیر
شنبه
315,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
315,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
315,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
315,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
315,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
315,000
تومان
27 تیر
جمعه
315,000
تومان
28 تیر
شنبه
315,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
315,000
تومان
جاباما
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
315,000
تومان
20 تیر
جمعه
315,000
تومان
21 تیر
شنبه
315,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
315,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
315,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
315,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
315,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
315,000
تومان
27 تیر
جمعه
315,000
تومان
28 تیر
شنبه
315,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
315,000
تومان
ای‌گردش
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
335,000
تومان
20 تیر
جمعه
335,000
تومان
21 تیر
شنبه
335,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
335,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
335,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
335,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
335,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
335,000
تومان
27 تیر
جمعه
335,000
تومان
28 تیر
شنبه
335,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
335,000
تومان
مرزبانی شاندرمن-سوییت دوخوابه پنج تخته
سوییت دوخوابه پنج تخته
اقامت 24
352,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
352,000
تومان
20 تیر
جمعه
352,000
تومان
21 تیر
شنبه
352,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
352,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
352,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
352,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
352,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
352,000
تومان
27 تیر
جمعه
352,000
تومان
28 تیر
شنبه
352,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
352,000
تومان
جاباما
352,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
352,000
تومان
20 تیر
جمعه
352,000
تومان
21 تیر
شنبه
352,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
352,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
352,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
352,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
352,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
352,000
تومان
27 تیر
جمعه
352,000
تومان
28 تیر
شنبه
352,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
352,000
تومان
هتل یار
352,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
352,000
تومان
20 تیر
جمعه
352,000
تومان
21 تیر
شنبه
352,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
352,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
352,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
352,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
352,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
352,000
تومان
27 تیر
جمعه
352,000
تومان
28 تیر
شنبه
352,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
352,000
تومان
مرزبانی شاندرمن-سوییت دوخوابه شش تخته
سوییت دوخوابه شش تخته
اقامت 24
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
380,000
تومان
20 تیر
جمعه
380,000
تومان
21 تیر
شنبه
380,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
380,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
380,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
380,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
380,000
تومان
27 تیر
جمعه
380,000
تومان
28 تیر
شنبه
380,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
هتل یار
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
380,000
تومان
20 تیر
جمعه
380,000
تومان
21 تیر
شنبه
380,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
380,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
380,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
380,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
380,000
تومان
27 تیر
جمعه
380,000
تومان
28 تیر
شنبه
380,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
جاباما
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
380,000
تومان
20 تیر
جمعه
380,000
تومان
21 تیر
شنبه
380,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
380,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
380,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
380,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
380,000
تومان
27 تیر
جمعه
380,000
تومان
28 تیر
شنبه
380,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
380,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اسانسور
Business Center
پاركينگ
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
خدمات اینترنتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
تلويزيون LED در لابی

آدرس هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال

(28 نظر)
تمیز بود. برخورد کارکنان بسیار خوب بود.ولی کاش رستوران هتل کار میکرد. یا با یک آشپزخانه و رستوران نزدیک کار میکردن. شب اول که رسیدیم همسرم روزه بود برای افطار که نه رستوران هتل کار میکرد نه شماره از رستورانی داشتن که غذا بیاره. پارکینگ هم محوطه جلو هتل هست. وسایل آشپزخانه هم دو عدد بشقاب و پیش دستی و چاقو چنگال و قاشق و کتری بود. قوری هم نداشت. قابلمه و... هم نداشت اینترنت هم فقط در لابی هتل بود. ولی به ما در مجموع خوش گذشت.
اتاق هتل تمیز بود. مدیریت و کارکنان رفتاری مناسب و صمیمی داشتند. غذای خوبی داشت. پارکینگ در جلوی هتل و محوطه بدون حصار و در کنار خیابان بود با این وجود دوربین امنیتی وجود داشت. از پنجره های هتل هیچ منظره جالبی دیده نمیشد.
برخورد دوستانه و محترمانه کارکنان کلا در یک جمله اینکه در حد خودش و جایگاهش خوب بود.
هتل تمیز بود کارکنان عالی بودند فقط اگر صبحانه نسبتا کامل بود بهتر بود و هزینه روی هتل بود
نقاط قوت:
رفتار شايسته پرسنل
نقاط ضعف:
انتظار يك هتل را نداشته باشيد ولي يك مسافر خانه خوب است
هتل در حد همون 2 ستاره است که پول بیشتری میگیره اما مثلا برای صبحانه پول میگیرن. نظافت متوسط. موقعیت خاصی نداره یه زمین خاکی کنار بلوار اصلی. رفتار پرسنل خوب.
نقاط قوت:
هتل خوب بود نحوه برخورد پرسنل خیلی مهمان نواز بودن نظافت هتل هم خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی به چشم نیومد
۴ شب با خانواده اقامت داشتیم،هتلی تمیز و آرام در مرکز شهر شاندرمن میباشد که پرسنل بسیار مودب و با شخصیتی داره،کیفیت غذاهای رستوران هتل هم بسیار خوب و قابل قبول استنداشتن لابی،نداشتن روتختی مناسب،عدم نصب هود در آشپزخانه
این هتل در یک مکان فرعی در شهر شاندرمن نزدیک ماسال بود. به قیمتش اصلن هتل خوبی نبود. با نصف قیمت این هتل می شد کلبه ای در جنگل گرفت. البته رفتار کارکنان هتل خوب بود ولی در بعضی از اتاقهاش حشرات مشاهده کردیم که مجبور به تعویض اتاق شدیم. خرداد ۹۸ ما به این هتل آپارتمان سفر کرده بودیم.
باتوجه اینکه در ماسال تنوع انتخاب هتل بسیار کم است، می توان گفت نسبت به قیمت هتل مناسبی است. اما از لحاظ امکانات و خدمات متوسط می باشد.
نکات مثبت: رفتار کارکنان بسیار مهربانانه و مودب . غذاها عالی و درجه یک . دسترسی خوب به اماکن دیدنی و مرکز شهر و بازار. نظافت کلا خوب . وسایل و ساختمان نو. برای اماکن دیدنی منطقه هم خیلی خوب راهنمایی میکنن. نکات منفی: داخل اتاقها تلفن نیست و برای تماس با پذیرش و درخواست خدمات باید با موبایل تماس گرفت. حوله نداشت . مینی بار خالی بود.
این هتل توی شهر شاندرمن قرار داره و فاصله اش با ماسال 5 کیلومتره. هتل نسبتا خوبی بود و بنظرم بهترین (و شاید تنها) انتخاب تو منطقه. پرسنل مهربان و خوشرویی داره. اینجا با نقطه بالای بام سبز ماسال حدود یک ساعت و نیم فاصله داشت. ما یه شب اینجا بودیم و از رستوران استفاده نکردیم.
با توجه به نوع هتل، انتظاری که از آن داشتیم برآورده شد و محیط آرامی داشت. نظافت سوییت خوب بود. برخورد آقای مرزبانی مدیریت محترم و پرسنل بسیار بسیار عالی بود و در خصوص مناطق اطراف از ایشان راهنمایی های خوبی گرفتیم و کسب تجربه کردیم.
برخورد فوق العاده مدیریت و پرسنلکیفیت و هزینه غذا بسیار عالی نظافت و نظم درخور
درمورد هتل اگر بخوام کامل براتون توضیح بدم موارد زیر رو در نظر بگیرید. ۱- هتل از لحاظ تمیزی خوبه و کیفیت خوبی داره ۲- هتل فاقد پارکینگه و روبروی دری هتل یه فضای خاکی برای پارک ماشین فقط هست ۳- برخورد پرسنل خوب و عالی بود ۴- امکانات واحدها برای سپری کردن اقامت کافی بود مثل گاز، یخچال و... ۵- تنوع غذایی صبحانه واقعا کم بود ۶- دسترسی به نقاط گردشگری دارای جاده های فوق العاده ضعیف و خرابی هست، بعد از دو روز گردش حتما دنبال مکانیکی و جلوبندی سازی باشید!!! در کل دیدن اون مناطق رو بهتون پیشنهاد میدم مثل بام سبز، و مناطق ییلاقی
با توجه به اینکه یک شب در این هتل اقامت داشتم،با معایب و مزایای زیر برخورد کردم مزایا: ۱- برخورد مناسب کارکنان ۲- تخت های مناسب برای استراحت ۳- راهنمایی خوب برای گردشگری در ماسال ۴- دسترسی راحت و سریع به همه جا معایب ۱- تلویزیون قدیمی و کم کیفیت ۲- نبود سرویس بهداشتی ایرانی در داخل سویت در کل راضی کننده بود
ضمن تشكر از ميزباني جناب مرزباني و همكاران ايشان، با توجه به سه شب اقامت در آپارتمان مذكور اين هتل را به طبيعت گردان توصيه مي كنم، به لحاظ نظافت فضاي داخلي اتاق و سرويس هاي خواب شرايط مطلوبي وجود داشت و همچنين غذاهاي با كيفيت با قيمت مناسب در رستوران هتل سرو مي شد و از همه مهمتر برخورد بسيار محترمانه جناب مرزباني بزرگ و پسر ايشان بود كه با عشق و علاقه توضيحات مربوط به مناطق گردشگري اطراف را ارائه مي نمودند.
بسیار ممنونم بابت برخورد پرسنل هتل مرزبانی،بسیار مودب،با حوصله،خوش رو،با صفا بودند و بسیار عالی توضیحات کامل برای بازدید نقاط مختلف شهر رو بیان کردند و راهنمایی های خوبی کردند.هتل و اطاق هم بسیار تمیز بود.در کل نمره کامل رو میشه به هتل داد.البته باید دقت داشته باشید که هتل مرکز قرار داره و جلوی هتل ویو خاصی نداره ولی در عوض به همه جا دسترسی راحت و سریع وجود داره و این یکی از حس های قابل توجهش بود.
پاکیزگی و برخورد عالی با مسافران ، دستمریزاد به جناب مرزبانی مالک هتل که اقامت دلپذیری برایمان فراهم کردند
پاکیزگی و برخورد عالی با مسافران ، دستمریزاد به جناب مرزبانی مالک هتل که اقامت دلپذیری برایمان فراهم کردند
پاکیزگی و برخورد عالی با مسافران ، دستمریزاد به جناب مرزبانی مالک هتل که اقامت دلپذیری برایمان فراهم کردندهتل فاقد محوطه سازی و پارکینگ مناسب است
هتل خوبی بود بسیار خوشرو و خوش برخورد غذا هم خیلی خوب بود(البته با در نظر گرفتن هتل درجه ۳)
برخورد کارکنان و غذاش خوب بود
برخورد کارکنان عالی بود . غذا خوب بود . موقعیت مکانی خوب بود .
در بدو ورود تو ذوقمون خورد چون برداشتم از تصویرهای مناظر موجود درسایت این بود که مربوط به موقعیت و فضای اطراف هتل هست که این طور نبود و مربوط به ییلاقات و مناطق گردشگری با فاصله حدود ۳۵ تا ۵۰ کیلومتری هتل می باشد.جلوی هتل یه زمین خاکی هست که به عنوان پارکینگ هم استفاده میشه و پنجشنبه ها هم پنجشنبه بازار برگزار میشه. فضای داخل واحد تمیز بود و تقریباً وسایلش کامل و مناسب بود. برخورد پرسنل خوب بود. من هتل رو با ۲۰ درصد تخفیف به همراه صبحانه رزرو کردم ولی در هتل هزینه صبحانه‌ رو جداگانه دریافت کردند. تنوع صبحانه کم بود و به صورت سلف سرویس هم نبود. کیفیت غذای رستوران و قیمتش مناسب بود. موقعیت هتل طوری بود که به مناطق تفریحی و گردشگری و ییلاقات نزدیک بود و با رانندگی بین نیم تا یک ساعت می رسیم به آن مناطق. در مجموع به ما خوش گذشت.هر چند جا داره که برخی کمبودها و نواقص مرتفع بشه
مديريت بسيار خوب بود محلش زياد خوب نبود
بنده به اتفاق همسرم یک شب شهریورماه ۹۶در این هتل اقامت داشتیم امیدوارم بتونم با منعکس کردن انچه دیدم بقیه عزیزان تصمیم بگیرند: تمیزی هتل و اتاق ها واقعا عالی بود . پارکینگ و نمای بیرونی هتل اصلا مناسب نبود بدون منظره خاصی بود. رستوران هتل نقطه ضعف بزرگ هتل هست که امیدوارم تغییرات اساسی بدهند از جمله استفاده از میز و صندلی ها ی اهنی قدیمی با ارتفاع زیاد و استفاده از پلاستیک نون جای رومیزی .عدم وجود لیوان شیشه ای در روی میز و.... سرویس بهداشتی اتاق ما فرنگی بود و جالب بود در جهت قبله بود که برای ما که مسلمان هستیم بایستی اصلاح گردد. برخورد پرسنل خوب و مودب ولی حرفه ای نبودند. صبحانه هتل بسیار ضعیف یک قوری چای با یک پنیر و مربای کوچک یک نفره که باز کردن دربش خودش معضل هست و عدم استفاده از استکان چینی یا سرامیکی یا شیشه ای مناسب جهت سرو
هتلی تمیز و واحدی بزرگ بود، کارکنان با ادب، امکانات بسیار پایین، صبحانه ضعیف، پیدا کردن هتل سخت بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال

مهمانان هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.