هتل آپادانا مرودشت

مرودشت، جنب مجموعه جهانی تخت جمشید
4.2
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران

معرفی هتل آپادانا مرودشت

هتل سه ستاره ی آپادانا واقع در یکصد متری تخت جمشید با امکانات رفاهی مناسب و پرسنلی مجرب آماده ی خدمت رسانی به شما میهمانان عزیز می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپادانا مرودشت
آپادانا -اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
204,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
204,000
تومان
9 اسفند
جمعه
204,000
تومان
10 اسفند
شنبه
204,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
204,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
204,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
204,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
204,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
204,000
تومان
16 اسفند
جمعه
204,000
تومان
17 اسفند
شنبه
204,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
204,000
تومان
اسنپ تریپ
204,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
204,000
تومان
9 اسفند
جمعه
204,000
تومان
10 اسفند
شنبه
204,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
204,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
204,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
204,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
204,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
204,000
تومان
16 اسفند
جمعه
204,000
تومان
17 اسفند
شنبه
204,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
204,000
تومان
هتل یار
204,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
204,000
تومان
9 اسفند
جمعه
204,000
تومان
10 اسفند
شنبه
204,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
204,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
204,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
204,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
204,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
204,000
تومان
16 اسفند
جمعه
204,000
تومان
17 اسفند
شنبه
204,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
204,000
تومان
ایران مارکوپولو
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
260,000
تومان
9 اسفند
جمعه
260,000
تومان
10 اسفند
شنبه
260,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
260,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
260,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
260,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
260,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
260,000
تومان
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
260,000
تومان
9 اسفند
جمعه
260,000
تومان
10 اسفند
شنبه
260,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
260,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
260,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
260,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
260,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
260,000
تومان
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
آپادانا -اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
204,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
204,000
تومان
9 اسفند
جمعه
204,000
تومان
10 اسفند
شنبه
204,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
204,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
204,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
204,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
204,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
204,000
تومان
16 اسفند
جمعه
204,000
تومان
17 اسفند
شنبه
204,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
204,000
تومان
هتل یار
204,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
204,000
تومان
9 اسفند
جمعه
204,000
تومان
10 اسفند
شنبه
204,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
204,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
204,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
204,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
204,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
204,000
تومان
16 اسفند
جمعه
204,000
تومان
17 اسفند
شنبه
204,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
204,000
تومان
اسنپ تریپ
204,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
204,000
تومان
9 اسفند
جمعه
204,000
تومان
10 اسفند
شنبه
204,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
204,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
204,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
204,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
204,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
204,000
تومان
16 اسفند
جمعه
204,000
تومان
17 اسفند
شنبه
204,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
204,000
تومان
آپادانا -اتاق دوتخته دبل ویژه (روبه تخت جمشید)
اتاق دوتخته دبل ویژه (روبه تخت جمشید)
اقامت 24
267,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
267,000
تومان
9 اسفند
جمعه
267,000
تومان
10 اسفند
شنبه
267,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
267,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
267,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
267,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
267,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
267,000
تومان
16 اسفند
جمعه
267,000
تومان
17 اسفند
شنبه
267,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
267,000
تومان
علاءالدین
267,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
267,000
تومان
9 اسفند
جمعه
267,000
تومان
10 اسفند
شنبه
267,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
267,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
267,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
267,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
267,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
267,000
تومان
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
267,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
267,000
تومان
9 اسفند
جمعه
267,000
تومان
10 اسفند
شنبه
267,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
267,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
267,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
267,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
267,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
267,000
تومان
16 اسفند
جمعه
267,000
تومان
17 اسفند
شنبه
267,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
267,000
تومان
ایران مارکوپولو
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
332,000
تومان
9 اسفند
جمعه
332,000
تومان
10 اسفند
شنبه
332,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
332,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
332,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
332,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
332,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
332,000
تومان
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
آپادانا -اتاق دوتخته توئین ویژه (روبه تخت جمشید)
اتاق دوتخته توئین ویژه (روبه تخت جمشید)
اقامت 24
267,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
267,000
تومان
9 اسفند
جمعه
267,000
تومان
10 اسفند
شنبه
267,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
267,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
267,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
267,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
267,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
267,000
تومان
16 اسفند
جمعه
267,000
تومان
17 اسفند
شنبه
267,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
267,000
تومان
هتل یار
267,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
267,000
تومان
9 اسفند
جمعه
267,000
تومان
10 اسفند
شنبه
267,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
267,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
267,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
267,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
267,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
267,000
تومان
16 اسفند
جمعه
267,000
تومان
17 اسفند
شنبه
267,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
267,000
تومان
اسنپ تریپ
267,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
267,000
تومان
9 اسفند
جمعه
267,000
تومان
10 اسفند
شنبه
267,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
267,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
267,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
267,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
267,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
267,000
تومان
16 اسفند
جمعه
267,000
تومان
17 اسفند
شنبه
267,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
267,000
تومان
آپادانا -دو تخته+سرویس اضافه
دو تخته+سرویس اضافه
علاءالدین
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
360,000
تومان
9 اسفند
جمعه
360,000
تومان
10 اسفند
شنبه
360,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
360,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
360,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
360,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
360,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
360,000
تومان
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
432,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
432,000
تومان
9 اسفند
جمعه
432,000
تومان
10 اسفند
شنبه
432,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
432,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
432,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
432,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
432,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
432,000
تومان
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپادانا مرودشت

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
کپسول آتش‌نشانی در لابی
رخت آویز

آدرس هتل آپادانا مرودشت روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپادانا مرودشت

(11 نظر)
نقاط قوت:
راضی بودیم خوب بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی نداشت
نقاط قوت:
نزديكي به تخت جمشيد.و در كل ، هتل خوبي بود و خاطره خوبي براي ما به جا گذاشت ممنونم
نقاط ضعف:
متاسفانه مارمولك و سوسك در حمام بود! يخچال هم سرماي بالايي نداشت! صبحانه هم در مقايسه با هتل ٣* نگين نور كمي كيفيت پايين تري داشت! ولي در كل خوب
واقعا یکی از هتل های خوب مرودشته، چون این هتل نزدیک به تخت جمشیده و پیاده میشه یه دقیقه ای رفت تخت جمشید رو دید
نقاط قوت:
عالی بود راضی بودم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
بر خورد عالی کارکنان و پرسنل هتل محیط سرسبز و عالی غذای خوشمزه و عالی
نقاط ضعف:
انتظار صبحانه خیلی بهتر از این رو داشتیم مراحل ورود به هتل بسیار بد بود از پارکینگ بعد در بسته ورودی هتل خیلی بد
موقعیت هتل از نظر نزدیکی به تخت جمشید عالی بود و برای عکاسی در شب فوق العاده بود.خود هتل خیلی دنج و ارامش بخش بود. غذاهای خوشمزه ای هم داشت. تنوع صبحانه خوب و با کیفیت بود
بسیار تمیز، مرتب برخورد خوب پرسنل هتل موقعیت عالی برای توریست های تخت جمشید صبحانه زیاد جالب نبود رستوران و کافی شاپ قوی نداشت
این هتل برای علاقه مندان به تاریخ باستانی ایران و تخت جمشید توصیه می شود. روبروی تخت جمشید قرار داره و از بعضی اتاق ها دید به تخت جمشید وجود دارد. و حیاط بسیار بسیار با صفا همراه با آواز دلنواز پرندگان داره، برخورد کارکنان هتل فوق العاده محترمانه بود. پذیرش فوق العاده مهربان و خوب، معماری براساس تخت جمشید و راهرو ها با کاغذ دیواری خیلی شیک، روان انسان را شاد می کند.صبحانه وقتی مسافر کم باشه به شکل بوفه سرو نمیشه و خودشون واستون میارند که ضعیف هست. برای ورود به پارکینگ هتل از پارکینگ تخت جمشید باید وارد شید که ورودی باید بدید ولی هتل قبض های پارکینگ را پرداخت می کند.
نقاط قوت:
فضای آرامبخش
نقاط ضعف:
منو رستوران و صبحانه
اتاق ها تمیز و رفتار مودبانه پرسنل.دید عالی به تخت جمشیدکیفیت غذا معمولی بود.تنوع صبحانه هم معمولی بود
نقاط قوت:
رفتار کارکنان خیلی عالی پارکینگ هتل با توجه به شلوغی پارکینگ مجموعه خیلی عالی
نقاط ضعف:
با توجه به شلوغی منطقه تخت جمشید در صورتی که بتوان یک جاده اختصاصی برای هتل احداث کرد بهترین هتل آن منطقه خواهد شد ( نداشتن جاده خصوصی به هتل یک نقطه ضعف بزرگ است )
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل آپادانا مرودشت در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپادانا مرودشت از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپادانا مرودشت بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپادانا مرودشت رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپادانا مرودشت را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.