هتل زریوار مریوان

کردستان، مريوان، بلوار درياچه
2.6
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
معرفی هتل زریوار مریوان
هتل ۳ ستاره زریوار در زمینی به مساحت ۲۴۰۰۰ مترمربع و با زیر ینای بالغ بر ۳۷۵۰ مترمربع در سال ۱۳۸۴ در شهر مریوان در كنار دریاچه نیلگون و سرسبز زریوار افتتاح گردیده است. رستوران هتل زریوار در طبقه‌ی هفتم با چشم اندازی زیبا بر دریاچه‌ی زریوار و کوه‌های اطراف و همچنین مشرف بر باغ بزرگ هتل در خدمت مهمان‌های محترم خواهد بود. لازم به ذكر است اين هتل حدود ۱۰ دقيقه پياده تا درياچه زريوار فاصله دارد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل زریوار
زریوار-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
246,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
246,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
246,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
246,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
246,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
257,700
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
257,700
تومان
4 مرداد
جمعه
257,700
تومان
5 مرداد
شنبه
246,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
246,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
246,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
246,100
تومان
اقامت 24
248,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
248,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
248,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
248,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
248,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
259,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
259,000
تومان
4 مرداد
جمعه
259,000
تومان
5 مرداد
شنبه
248,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
248,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
248,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
248,000
تومان
ایران هتل آنلاین
250,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
250,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
250,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
250,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
4 مرداد
جمعه
250,000
تومان
5 مرداد
شنبه
250,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
250,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
250,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
اسنپ تریپ
250,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
250,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
250,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
250,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
280,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
4 مرداد
جمعه
280,000
تومان
5 مرداد
شنبه
280,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
280,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
280,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
280,000
تومان
زریوار-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
246,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
246,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
246,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
246,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
246,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
257,700
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
257,700
تومان
4 مرداد
جمعه
257,700
تومان
5 مرداد
شنبه
246,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
246,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
246,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
246,100
تومان
اقامت 24
248,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
248,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
248,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
248,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
248,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
259,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
259,000
تومان
4 مرداد
جمعه
259,000
تومان
5 مرداد
شنبه
248,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
248,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
248,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
248,000
تومان
جاباما
249,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
249,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
249,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
249,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
249,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
4 مرداد
جمعه
269,000
تومان
5 مرداد
شنبه
249,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
249,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
249,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
249,000
تومان
اسنپ تریپ
250,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
250,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
250,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
250,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
280,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
4 مرداد
جمعه
280,000
تومان
5 مرداد
شنبه
280,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
280,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
280,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
280,000
تومان
زریوار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
328,600 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
328,600
تومان
30 تیر
یکشنبه
328,600
تومان
31 تیر
دوشنبه
328,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
328,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
339,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
339,600
تومان
4 مرداد
جمعه
339,600
تومان
5 مرداد
شنبه
328,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
328,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
328,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
328,600
تومان
اسنپ تریپ
332,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
332,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
332,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
332,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
380,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
4 مرداد
جمعه
380,000
تومان
5 مرداد
شنبه
380,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
380,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
380,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
380,000
تومان
اقامت 24
332,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
332,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
332,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
332,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
332,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
341,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
341,000
تومان
4 مرداد
جمعه
341,000
تومان
5 مرداد
شنبه
332,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
332,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
332,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
332,000
تومان
جاباما
332,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
332,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
332,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
332,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
332,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
351,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
351,000
تومان
4 مرداد
جمعه
351,000
تومان
5 مرداد
شنبه
332,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
332,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
332,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
332,000
تومان
زریوار-دو تخته ویژه
دو تخته ویژه
اسنپ تریپ
380,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
380,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
380,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
425,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
425,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
4 مرداد
جمعه
425,000
تومان
5 مرداد
شنبه
425,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
425,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
425,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
425,000
تومان
ایران هتل آنلاین
382,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
382,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
382,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
382,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
382,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
382,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
382,500
تومان
4 مرداد
جمعه
382,500
تومان
5 مرداد
شنبه
382,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
382,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
382,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
382,500
تومان
زریوار-سوئیت دو خوابه چهار نفره
سوئیت دو خوابه چهار نفره
جاباما
627,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
627,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
627,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
627,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
627,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
657,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
657,000
تومان
4 مرداد
جمعه
657,000
تومان
5 مرداد
شنبه
627,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
627,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
627,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
627,000
تومان
تورگردان
631,800 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
631,800
تومان
30 تیر
یکشنبه
631,800
تومان
31 تیر
دوشنبه
631,800
تومان
1 مرداد
سه شنبه
631,800
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
645,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
645,600
تومان
4 مرداد
جمعه
645,600
تومان
5 مرداد
شنبه
631,800
تومان
6 مرداد
یکشنبه
631,800
تومان
7 مرداد
دوشنبه
631,800
تومان
8 مرداد
سه شنبه
631,800
تومان
اسنپ تریپ
638,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
638,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
638,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
638,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
700,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
700,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
700,000
تومان
4 مرداد
جمعه
700,000
تومان
5 مرداد
شنبه
700,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
700,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
700,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
700,000
تومان
اقامت 24
638,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
638,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
638,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
638,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
638,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
647,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
647,000
تومان
4 مرداد
جمعه
647,000
تومان
5 مرداد
شنبه
638,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
638,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
638,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
638,000
تومان
زریوار-سوئیت سه خوابه شش نفره( پنج تخته+یک سرویس اضافه)
سوئیت سه خوابه شش نفره( پنج تخته+یک سرویس اضافه)
جاباما
660,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
660,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
660,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
660,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
660,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
700,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
700,000
تومان
4 مرداد
جمعه
700,000
تومان
5 مرداد
شنبه
660,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
660,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
660,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
660,000
تومان
تورگردان
674,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
674,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
674,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
674,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
674,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
688,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
688,500
تومان
4 مرداد
جمعه
688,500
تومان
5 مرداد
شنبه
674,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
674,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
674,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
674,000
تومان
اسنپ تریپ
680,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
680,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
680,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
680,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
740,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
740,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
740,000
تومان
4 مرداد
جمعه
740,000
تومان
5 مرداد
شنبه
740,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
740,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
740,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
740,000
تومان
اقامت 24
680,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
680,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
680,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
680,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
680,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
690,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
690,000
تومان
4 مرداد
جمعه
690,000
تومان
5 مرداد
شنبه
680,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
680,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
680,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
680,000
تومان

امکانات اتاق های هتل زریوار مریوان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
اشپزخانه
لابی
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل زریوار مریوان

(22 نظر)
نقاط قوت:
موقعيت مكاني عالي ديد درياچه
نقاط ضعف:
خيلي تميز نبود كيفيت صبحانه پايين چاي و نيمرو سرد بود
من خرداد 98 به این هتل رفتم در مجموع همه چی خوب بود برخورد پرسنل هم خیلی خوب بود دریاچه زریوار واقعا دیدنی هستش حتما امتحان کنید امکانات هتل هم در حد خودش واقعا خوبه
هیچ استقبالی در زمان ورود صورت نگرفت فکر کنم کلا سه نفر پرسنل هتل را اداره میکردند ، متاسفانه کمبود یک هتل در اون منطقه به شدت احساس میشه ، رستوران هتل کلا تعطیل بود در نتیجه هیچ نظری در مورد کیفیت غذا ندارم ...
محیط آرام و منظره دلنشینی دارد....
بدون امکانات ولی محیط آرام ...
اتاق خوب و‌تمیز بود، صبحانه خوب، مکان و منظره هتل عالی مشرف به دریاچه، پرسنل هم خوب بودند، پارکینگ خوب...
1- سالن صرف صبحانه سرد بود 2- پتو در اتاق موجود نبود 3- برخورد پرسنل خوب بود...
لوکیشن و منظره هتل خیلی خوب است.امکان دارد در پذیرش معطل شوید. طراحی و معماری و دکور اتاق‌ها اصلا خوب نیست. کیفیت زیادی از صبحانه انتظار نداشته باشید. اگر امکان رزرو و اقامت در هتل جهانگردی را دارید بهتر از زریوار است.
سلام با توجه به محل قرار گرفتن هتل و زیبایی منطقه توسعه می کنم که سفری به مریوان و اقامت در هتل زریوار داشته باشند
من تو آذر ماه تو این هتل اقامت داشتم فوق العاده افتضاح بود رستوران و کافی شاپ کلا تعطیل...کارکنان هتل هم انگار نه انگار که مسافر درخواستی داره یه جوری برخورد میکنن که انگار از روی دلسوزی بهمون جا دادن اگه ایندفعه مریوان برم تو چادر میخابم ولی پامو تو این هتل ( مسافرخونه بیشتر بهش میخوره) نمیزارم من موندم چجوری این چهار ستاره هست کلا پیشنهاد میکنم به این هتل نرید
من به همراه خانواده دو شب در هتل زریوار اقامت داشتیم شب اول لامپ ورودی اتاق خراب بود، فن نیز خراب بودوبا اطلاع درشب دوم رفع گردید.درآخر از دست اندرکاران ایران هتل کمال تشکررادارم....
من همین امروز از این هتل اومدم.خلاصه بخوام بگم اگه این هتل بار دیگه مجانی هم باشه نمیرم.برخورد کارکنان افتضاح.اعصاب داشتن.رستوران و کافی شاپ تعطیل بود.خیلی راحت گفتن کار نمیکنن.نمیدونم اگه نمیتونن خدمت رسانی کنن چرا مسافر میگیرن.صبحانه مونده و افتضاح.واقعا در حد یه مسافرخونه بود.اتاقای دو تخته شم اصلا ویو خوبی نداشت.بالکنم اتاقای سه تخته اش داشت.فنرای تخت رو کامل حس میکردی.کلا واقعا خورد تو ذوقمون.
به نظر من بیشتر دو ستاره هست . صبحانه اش خوب نبود. ولی خوب به قیمتش می ارزه . هر چی پول بدی آش می خوری . در ضمن انتخاب چندان زیاد دیگه ای وجود ندارد...
با موقعیت خوب و متاسفانه کارکنان آموزش ندیده همه چیز خراب میشه. شهر و مردمان خوب و مهمان دوست و شهر زنده و پویایی بود که ارزش سفر دارد. ای کاش دریاچه رو از بند نیزار رها می کردن....
امکانات اتاق و برخورد پرسنل خیلی خوب و گرم بود. سرویس بهداشتی تمیز بود. صبحانه خیلی متنوع نبود ولی حلیم و املت و عسل خوشمزه ای داشت. دیزاین اتاقها و متریال بکار رفته و رنگبندی اتاق می توانست زیباتر باشد. اتاق با دید دریاچه بود و منظره زیبایی داشت. ...
نکات مثبت: امکانات اتاق هتل و تنیزی اتاقها و نزدیکی به دریاچه نکات منفی؛ برخورد بسیار غیر دوستانه مسئول مذیرش انگار کهمجانی و به احبار هتل رو در اختیار گذاشتند ما ساعت دوازده و نیم رسیدین و با وجود گرمی هوا تا راس ساعت دو بهمون اتاق ندادند حتی در یک و پنجاه و پنج دقیقه هن گفتند اتاق اماده نیست!!! سرویس بهداشتی داخل لابی بسیار کثیف بود در حد حال به هم زن صبحانه کاملا مانده بود اصلا توصیه ننیکنم
داراي كيفيت خوبي نبود...
هتل نوساز و مرتبی بود، برخورد پرسنل خیلی خوب و نمای اتاق بسیار زیبا بود.
نقاط قوت:
نسبت به قیمت امکانات خوبی نداشت
نقاط ضعف:
-
اتاق تمیز، منظره خوب به دریاچه و رفتار خوب کارکنان
هتل مشرف به دریاچه بودصبحانه محلی خوبی داشت سیستم سرویس بهداشتی داخل اتاق نیاز به نوسازی دارد
نقاط قوت:
دسترسی راحت و نزدیک به دریاچه بدون نیاز به وسیله نقلیه و داشتن پله های کوتاه و راحت در صورت استفاده نکردن از اسانسور -پارکینگ خوب -برخورد خوب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
عدم سرویس خوب اسانسورها - دکمه های اسانسورها خرابه- فضای داخل لابی زیاد دلنشین و راحت نیست -صندلی های استفاده شده در سالن رستوران راحت نیست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.