هتل زریوار مریوان

کردستان، مريوان، بلوار درياچه
2.6
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
معرفی هتل زریوار مریوان
هتل ۳ ستاره زریوار در زمینی به مساحت ۲۴۰۰۰ مترمربع و با زیر ینای بالغ بر ۳۷۵۰ مترمربع در سال ۱۳۸۴ در شهر مریوان در كنار دریاچه نیلگون و سرسبز زریوار افتتاح گردیده است. رستوران هتل زریوار در طبقه‌ی هفتم با چشم اندازی زیبا بر دریاچه‌ی زریوار و کوه‌های اطراف و همچنین مشرف بر باغ بزرگ هتل در خدمت مهمان‌های محترم خواهد بود. لازم به ذكر است اين هتل حدود ۱۰ دقيقه پياده تا درياچه زريوار فاصله دارد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل زریوار
زریوار-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اسنپ تریپ
248,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
248,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
248,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
248,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
248,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
10 خرداد
جمعه
248,000
تومان
11 خرداد
شنبه
248,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
248,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
248,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
250,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
250,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
250,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
250,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
250,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
10 خرداد
جمعه
250,000
تومان
11 خرداد
شنبه
250,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
250,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
248,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
248,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
10 خرداد
جمعه
248,000
تومان
11 خرداد
شنبه
248,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
248,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
248,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
زریوار-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اسنپ تریپ
248,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
248,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
248,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
248,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
248,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
10 خرداد
جمعه
248,000
تومان
11 خرداد
شنبه
248,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
248,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
248,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
250,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
250,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
250,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
250,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
250,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
10 خرداد
جمعه
250,000
تومان
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
248,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
248,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
10 خرداد
جمعه
248,000
تومان
11 خرداد
شنبه
248,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
248,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
248,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
زریوار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
331,500 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
331,500
تومان
5 خرداد
یکشنبه
331,500
تومان
6 خرداد
دوشنبه
331,500
تومان
7 خرداد
سه شنبه
331,500
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
331,500
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
331,500
تومان
10 خرداد
جمعه
331,500
تومان
11 خرداد
شنبه
331,500
تومان
12 خرداد
یکشنبه
331,500
تومان
13 خرداد
دوشنبه
331,500
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
332,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
332,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
332,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
332,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
332,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
10 خرداد
جمعه
332,000
تومان
11 خرداد
شنبه
332,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
332,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
332,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
332,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
332,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
332,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
332,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
332,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
10 خرداد
جمعه
332,000
تومان
11 خرداد
شنبه
332,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
332,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
زریوار-دو تخته ویژه
دو تخته ویژه
ایران هتل آنلاین
382,500 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
382,500
تومان
5 خرداد
یکشنبه
382,500
تومان
6 خرداد
دوشنبه
382,500
تومان
7 خرداد
سه شنبه
382,500
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
382,500
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
382,500
تومان
10 خرداد
جمعه
382,500
تومان
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
382,500 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
382,500
تومان
5 خرداد
یکشنبه
382,500
تومان
6 خرداد
دوشنبه
382,500
تومان
7 خرداد
سه شنبه
382,500
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
382,500
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
382,500
تومان
10 خرداد
جمعه
382,500
تومان
11 خرداد
شنبه
382,500
تومان
12 خرداد
یکشنبه
382,500
تومان
13 خرداد
دوشنبه
382,500
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
زریوار-سوئیت دو خوابه چهار نفره
سوئیت دو خوابه چهار نفره
اسنپ تریپ
637,500 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
637,500
تومان
5 خرداد
یکشنبه
637,500
تومان
6 خرداد
دوشنبه
637,500
تومان
7 خرداد
سه شنبه
637,500
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
637,500
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
637,500
تومان
10 خرداد
جمعه
637,500
تومان
11 خرداد
شنبه
637,500
تومان
12 خرداد
یکشنبه
637,500
تومان
13 خرداد
دوشنبه
637,500
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
638,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
638,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
638,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
638,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
638,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
638,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
638,000
تومان
10 خرداد
جمعه
638,000
تومان
11 خرداد
شنبه
638,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
638,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
638,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
638,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
638,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
638,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
638,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
638,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
638,000
تومان
10 خرداد
جمعه
638,000
تومان
11 خرداد
شنبه
638,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
638,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
638,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
زریوار-سوئیت سه خوابه شش نفره( پنج تخته+یک سرویس اضافه)
سوئیت سه خوابه شش نفره( پنج تخته+یک سرویس اضافه)
اسنپ تریپ
680,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
680,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
680,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
680,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
680,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
680,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
680,000
تومان
10 خرداد
جمعه
680,000
تومان
11 خرداد
شنبه
680,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
680,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
680,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
680,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
680,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
680,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
680,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
680,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
680,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
680,000
تومان
10 خرداد
جمعه
680,000
تومان
11 خرداد
شنبه
680,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
680,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
680,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
680,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
680,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
680,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
680,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
680,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
680,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
680,000
تومان
10 خرداد
جمعه
680,000
تومان
11 خرداد
شنبه
680,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
680,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل زریوار مریوان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
اشپزخانه
لابی
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل زریوار مریوان

(16 نظر)
نقاط قوت:
دسترسی راحت و نزدیک به دریاچه بدون نیاز به وسیله نقلیه و داشتن پله های کوتاه و راحت در صورت استفاده نکردن از اسانسور -پارکینگ خوب -برخورد خوب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
عدم سرویس خوب اسانسورها - دکمه های اسانسورها خرابه- فضای داخل لابی زیاد دلنشین و راحت نیست -صندلی های استفاده شده در سالن رستوران راحت نیست
هتل مشرف به دریاچه بود صبحانه محلی خوبی داشت
در هتل همه چیز خوب بود و اقامت خوبی داشتم. ...
البته اونطوري كه من در سايتها ديده بودم فكر مي كردم كنار درياچه است ولي در واقع كنار جاده اي است كه اونطرف جاده درياچست شايد به علت وجود جاده ترانزيت كه محل رفت و آمد كاميونها بود و عدم رسيدگي به فضاي جلوي هتل كه كلي نخاله ساختماني و تير آهن ريخته شده بود باعث مي شد حس خوب طبيعت از ادم گرفته بشود البته اگر بخواهم از محاسنش بگم 1.عسل با موم و حليم خوشمزه در صبحانه 2. منظرره بسيار عالي و بدون ديد به ساختمانهاي مسكوني ، بطوريكه صبحها با ويوي درياچه و مه روي درياچه بيدار مي شدي 3. ويوي كوهستان سر سبز پشت هتل 4. نزديك بودن به درياچه براي دسترسي و پياده روي كنار دياچه براي دويدن و پياده روي 5.خارج از محيط شلوغ شهري البته چون هتل ديگري بغير از جهانگردي ندارد(كه البته من اطلاعي از امكاناتش ندارم) شما حق انتخاب نداريد...
خوب...
با سلام این هتل نزدیک به دریاچه زیبای زریوار قرار داره و ویو دریاچه مناسبی داره .از نظر فضای پارکینگ خوب بود. صبحانه مناسبی داشت
اتاقها اصلا تمییز نبود و سرویس بهداشتی و حمام واقعا وضع بدی داشتن. کیفیت صبحانه معمولی ولی با تنوع بسیار کم. مینی بار بسیار گران و غیر منطقی...
اتاق تمیز، منظره خوب به دریاچه و رفتار خوب کارکنان
شهر خوب با هتل خوب به من خیلی خوش گذشت. ماهی کباب هم حتما بخورید:)) . با توجه به طرح هایی که داشتند عالی هم میشه. فقط شیرآلات مشکل داشت با مسئولینش صحبت کردند، گفتند که در برنامه بازسازی ما هستش. ...
هتل نوساز و مرتبی بود، برخورد پرسنل خیلی خوب و نمای اتاق بسیار زیبا بود.
داراي كيفيت خوبي نبود...
نکات مثبت: امکانات اتاق هتل و تنیزی اتاقها و نزدیکی به دریاچه نکات منفی؛ برخورد بسیار غیر دوستانه مسئول مذیرش انگار کهمجانی و به احبار هتل رو در اختیار گذاشتند ما ساعت دوازده و نیم رسیدین و با وجود گرمی هوا تا راس ساعت دو بهمون اتاق ندادند حتی در یک و پنجاه و پنج دقیقه هن گفتند اتاق اماده نیست!!! سرویس بهداشتی داخل لابی بسیار کثیف بود در حد حال به هم زن صبحانه کاملا مانده بود اصلا توصیه ننیکنم
امکانات اتاق و برخورد پرسنل خیلی خوب و گرم بود. سرویس بهداشتی تمیز بود. صبحانه خیلی متنوع نبود ولی حلیم و املت و عسل خوشمزه ای داشت. دیزاین اتاقها و متریال بکار رفته و رنگبندی اتاق می توانست زیباتر باشد. اتاق با دید دریاچه بود و منظره زیبایی داشت. ...
با موقعیت خوب و متاسفانه کارکنان آموزش ندیده همه چیز خراب میشه. شهر و مردمان خوب و مهمان دوست و شهر زنده و پویایی بود که ارزش سفر دارد. ای کاش دریاچه رو از بند نیزار رها می کردن....
به نظر من بیشتر دو ستاره هست . صبحانه اش خوب نبود. ولی خوب به قیمتش می ارزه . هر چی پول بدی آش می خوری . در ضمن انتخاب چندان زیاد دیگه ای وجود ندارد...
من به همراه خانواده دو شب در هتل زریوار اقامت داشتیم شب اول لامپ ورودی اتاق خراب بود، فن نیز خراب بودوبا اطلاع درشب دوم رفع گردید.درآخر از دست اندرکاران ایران هتل کمال تشکررادارم....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.