مسافرخانه جهانگردی مریوان

جنب دریاچه زیوران
-
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران

معرفی مسافرخانه جهانگردی مریوان

{قیمت های اعلام شده هتل های جهانگردی بر روی سایت علی الحساب می‌باشد، و ما به التفاوت در هتل اخذ می‌گردد.} مهمانسرای جهانگردی مریوان با قرار گرفتن در دل کوه و دشت و همجواری با دریاچه‌ی آب شیرین زریوار و جلوه‌های طبیعی، شما را غرق در زیبایی و رنگ می‌کند. دریاچه در 3 کیلومتری مریوان قرار دارد. شناور بودن جزایر کوچک و سرسبز بر روی سطح آب این دریاچه، منحصربه فرد بودن منطقه را دو چندان می‌کند که دستیابی به این چشم انداز زیبا از درون این مهمانسرا به راحتی میسر است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مسافرخانه جهانگردی مریوان

جهانگردی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
325,000
تومان
20 تیر
جمعه
325,000
تومان
21 تیر
شنبه
325,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
325,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
325,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
325,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
325,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
325,000
تومان
27 تیر
جمعه
325,000
تومان
28 تیر
شنبه
325,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
325,000
تومان
هتل یار
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
325,000
تومان
20 تیر
جمعه
325,000
تومان
21 تیر
شنبه
325,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
325,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
325,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
325,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
325,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
325,000
تومان
27 تیر
جمعه
325,000
تومان
28 تیر
شنبه
325,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
325,000
تومان
ای‌گردش
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
330,000
تومان
20 تیر
جمعه
330,000
تومان
21 تیر
شنبه
330,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
330,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
330,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
330,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
330,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
330,000
تومان
27 تیر
جمعه
330,000
تومان
28 تیر
شنبه
330,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
330,000
تومان
علاءالدین
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
330,000
تومان
20 تیر
جمعه
330,000
تومان
21 تیر
شنبه
330,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
330,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
330,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
330,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
330,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
330,000
تومان
27 تیر
جمعه
330,000
تومان
28 تیر
شنبه
330,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
330,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-اتاق چهارتخته استاندارد - رو به دریاچه
اتاق چهارتخته استاندارد - رو به دریاچه
اقامت 24
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
390,000
تومان
20 تیر
جمعه
390,000
تومان
21 تیر
شنبه
390,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
390,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
390,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
390,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
390,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
390,000
تومان
27 تیر
جمعه
390,000
تومان
28 تیر
شنبه
390,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
390,000
تومان
هتل یار
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
390,000
تومان
20 تیر
جمعه
390,000
تومان
21 تیر
شنبه
390,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
390,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
390,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
390,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
390,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
390,000
تومان
27 تیر
جمعه
390,000
تومان
28 تیر
شنبه
390,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
390,000
تومان
ای‌گردش
392,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
392,000
تومان
20 تیر
جمعه
392,000
تومان
21 تیر
شنبه
392,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
392,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
392,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
392,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
392,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
392,000
تومان
27 تیر
جمعه
392,000
تومان
28 تیر
شنبه
392,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
392,000
تومان
علاءالدین
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
405,000
تومان
20 تیر
جمعه
405,000
تومان
21 تیر
شنبه
405,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
405,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
405,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
405,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
405,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
405,000
تومان
27 تیر
جمعه
405,000
تومان
28 تیر
شنبه
405,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
405,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-سوئیت پنج تخته
سوئیت پنج تخته
اقامت 24
453,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
453,000
تومان
20 تیر
جمعه
453,000
تومان
21 تیر
شنبه
453,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
453,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
453,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
453,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
453,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
453,000
تومان
27 تیر
جمعه
453,000
تومان
28 تیر
شنبه
453,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
453,000
تومان
هتل یار
453,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
453,000
تومان
20 تیر
جمعه
453,000
تومان
21 تیر
شنبه
453,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
453,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
453,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
453,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
453,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
453,000
تومان
27 تیر
جمعه
453,000
تومان
28 تیر
شنبه
453,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
453,000
تومان
ای‌گردش
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
20 تیر
جمعه
460,000
تومان
21 تیر
شنبه
460,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
460,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
460,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
27 تیر
جمعه
460,000
تومان
28 تیر
شنبه
460,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
460,000
تومان

امکانات اتاق های مسافرخانه جهانگردی مریوان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
Business Center
پاركينگ
نمازخانه
صندوق امانات
رستوران
فكس
فتوكپي
روم سرويس 24 ساعته
نمای رو به حیاط
تاکسی سرویس
كافی شاپ
باغچه
فضای سبز
نمای دریاچه

نظرات کاربران برای مسافرخانه جهانگردی مریوان

(31 نظر)
آبگرمکن خراب بود و کولر مکرر به داخل اتاق آب میداد نقطه قوت این هتل منظره رو به دریاچه بود
منظره هتل بسیار عالی است. واحد ها بصورت کومه ای و جدا از سایت اصلی هستند برای افرادی که ترجیح میدن داخل ساختمان اصلی و مجتمع باشن توصیه نمیشه. پرسنل عالی بودن من راضی بودم
سوييتهاي دلباز و تميزبا استقلال كامل، بالكنها با ديد رويايي، محيط عالي، تعداد كل اتاقها ١٠، ظرفيت كل ٣٠ با توجه به تعداد كم مسافران تعداد پرسنل هم كم است و رسيدگي شايد مطلوب نباشد، صبحانه بوفه نبود و يك سيني با كره و مربا و عسل كوچك، يك بشقاب نيمرو و قوري چاي، رفتار پرسنل خوب بود اما بايد تدابير ديگري براي كيفيت رسيدگي غذايي و اتاقها كرد
متوسط متمایل به خوب
سلام هتل جهانگردی مریوان با توجه به موقعیت مکانی خود می تواند با رعایت این موارد تبدیل به یک هتل ممتاز گردد : 1- توجه به نور محیط در شب که چشم اندازی رویایی را می تواند خلق نماید . 2-مزاحمت سگ ها در خواب شبانه بسیار زیاد است باید راهکاری اندیشیده شود . 3- در بخش رستوران پذیرایی بسیار نا مطلوب است خصوصا در زمان ناهار و شام . 4- کمبود نیروی انسانی در این هتل بسیار مشهود است . لازم است از عزیزان زحمت کش این هتل که با توجه به تمام محدودیت ها تلاش می نمایند تشکر گردد . قطعا این هتل با توجه به حضور مسافرین خارجی و تورهای گردشگری با ارتقای امکانات و مقداری تعمیر و دقت در نگهداری خود به عنوان یک جاذبه می تواند مطرح گردد .
هتل با چشم انداز عالی
هتل دنج و آرومی بود.. پیشنهاد می کنم حتما از این هتل و منظره زیبای دریاچه استفاده کنید. فقط نیاز داره کمی به امکاناتش اضافه کنند .
هتلی بسیار آرام با چشم اندازی بی نظیر .
موقعیت مکانی هتل عالی بود. صبح ها با دید دریاچه بیدار می شوید. رفتار پرسنل مودبانه است. اتاق ها بزرگ و تمیز بودند. صبحانه بسیار ضعیف است و حتی نیمرو یا املت موجود نیست! کیفیت غذای هتل خوب است. برای سفر به مریوان بهترین گزینه همین هتل می باشد، زیرا خود شهر جایی برای گردش ندارد و قیمت خدمات رفاهی دریاچه (قایق رانی، تنقلات، وعده غذایی و...) نسبت به کیفیت آنها بسیار زیاد است. لذا بهترین کار اقامت و استراحت در هتل با دید رویایی است.
واقعا از این هتل و شهر زیبای مریوان و مردم عزیز و مهمان نوازش هر چه بگوئیم کم است.مکان هتل با چشم اندازی بینظیر .اتاقهای هتل تمیز و دلباز.برخورد کارکنان خوب بود.صبحانه معمولی.من حتما توصیه میکنم حتما از مریوان دیدن کنید
از نظر تمیزی خوب بود. برخورد پرسنل خوب و مناسب بود. ای کاش که یک فضای بازی برای سرگرمی بچه ها در نظر گرفته می شد. صبحانه هم خوب بود ولی متاسفانه در سه روزی که ما اقامت داشتیم تکرار می شد و تنوع نداشت.
با تشکر از کارمندان محترم هتل نکات مثبت برخورد خوب و محترمانه کارکنان هتل + منظره زیبا و موقعیت عالی هتل هست نکاتی که یک مقدار میانگین نمره نهایی رو از رتبه بندی کلی به سطح متوسط تقلیل داده یکی نظافت داخل هتل و سطل های زباله محوطه میباشد متاسفانه توالت فرنگی که در کنار دسشویی گذاشته بودند به دلیل عدم نظافت از زمان مهمانان قبلی غیر قابل استفاده بود هوای رستوران خیلی خنک نبود کیفیت غذا و صبحانه با توجه به سایر هتل های جهانگردی که در سالهای گذشته مراجعه کرده بودیم از خلخال بهتر بود ولی از گرگان ( ناهارخوران و خرم اباد ) پایین تر بود . به هر حال برخورد خوب کارکنان رو اصلا نمیشه ندید گرفت و منصفانه نیست در کنار نقاط ضعف از این مورد راحت گذر کنیم .
برای دوستانی که دنبال لاکچری بازی نباشند، این هتل تمیز و ساده و زیبا بود.توالت فرنگی و لوازم و حوله یکبار مصرف نداشت اما منظره خیره کننده و آرامش هتل جای همه اینها رو پر کرده بود.من واسه رکاب زدن اونجا رفتم و کلا از اقامتم خیلی راضیم واقعا خوش گذشت.در واقع در مریوان دنبال از این بهتر نمیشه بگردید
هتل با منظره زیبا و امکانات خوبی بود.
با توجه به موقعیت هتل، امکانات و صبحانه ضعیف بود و می تواند خیلی بهتر از این باشد.
منظره فوق العاده و تمیز بودن اتاق ها نقاط قوت این مجموعه میباشد.صبحانه ضعیف و تعداد کم کارکنان نقطه ضعف میباشد.
ما در تاریخ 11 تیر تو این مهمانسرا اقامت داشتیم به مدت 2 شب از نظر امکانات داخل هتل اتاقها تمیز و مرتب بود در حد هتل 1 ستاره خوب بود یه کم بوی نم میومد که مربوط به دریاچه میشه کولر یکم اب میداد روی یکی از تخت ها .در بالکن کامل قفل نمیشد و صبحانه هم خیلی ضعیف بود ولی اگه در حد هتل تک ستاره توقع داشته باشین خوب بود بیشتر به خاطر منظره و دیدی که به دریاچه داره این هتل رو انتخاب میکنن چون تنها هتلی هست که مستقیم به دریاچه دید داره.
واقعا زیبا بود
برخورد کارکنان خیلی خوب بود ، ملحفه ها تمیز بود و کیفیت اتاق مناسب بود، چشم انداز اتاق و محوطه هم که عالی بود.تنها ایرادش این بود که بوی دستشویی زیاد بود و احتمالا به خاطر قدیمی بودن است .
موقعیت مکانی عالیولی سرویس دهی ضعیف و عدم پاسخگویی پرسنل جزو معایب این هتل بود.
خاطره خوبی برامون نشد . به دلیل اینکه اتاق کثیف بود حتی جارو کشیده نشده بود . تمام مدت بوی مثل نم و کهنگی در اتاق به مشام میرسید . اتاق ارزانی هم نبود که کثیف باشه .انتظار میرفت رسیدگی خیلی میشد . در کل فقط ویو داشت . با این قیمت در شهر های دیگه اقامت داشتیم که واقعا از هر لحاظ راضی بودیم .
کلا رضایتبخش بود با توجه به موقعیت هتل می‌توانست بهتر باشد
آرامش و زیبایی منطقه ارزش بودن در محل را دارد.دسترسی به کنار دریاچه از هتل وجود ندارد.منظره زیبا وبکر کنار هتل عالی است.
زیبایی آرامش سکوت و آزادی و نظافت همه باهم جمع شدنیست.
متاسفانه خدمات هتل پایین‌تر از سطح انتظار از یک هتل سه‌ستاره -و اون هم با نام هتل جهانگردی- بود! برخورد کارکنان بسیار سرد و بی‌تفاوت و کیفیت صبحانه بسیار بسیار معمولی -وحتی می‌شه گفت پایین‌تر از حد معمول!- بود. هتل قطعا چشم‌انداز بی‌نظیری به دریاچه داره که خیلی از کمبودها رو جبران می‌کنه؛ اما متاسفانه این‌طور به نظر می‌رسه که به‌واسطه‌ی این چشم‌انداز، از زمان ساختش تا به امروز دیگه هیچ تلاشی در جهت ارتقای کیفیتش نشده! ساختمون ویلاها به وضوح قدیمی‌ه و متاسفانه این هتل «جهانگردی» سرویس بهداشتی فرنگی نداره!
از نظر موقعیت مکانی بسیار عالی بود. منظره دریاچه از بالکن اتاق ها بسیار دلپذیر بود. اشراف سالن غذا خوری به دریاچه صرف صبحانه رو به لحظاتی خاطره انگیز تبدیل می کرد. ممنون از کارکنان خوشرو و مهربان مجموعه.
موقعیت هتل و چشم انداز فوق العاده ای داره. قطعا تو مریوان این هتل از لحاظ موقعیت تک هست.فوق العاده آرامش بخش هست. پرسنل خوب و مودبی داره. امکانات هتل نسبتا پائین هست. مخصوصا صبحانه ش که خیلی درجه پائین و بی کیفیت هست. ولی در کل موقعیت هتل از همه چیز بهتر بود.
هتل بسیار تمیز و مرتبی بود. با ویوی دریاچه که بسیار زیبا بود. نزدیک مراکز تفریحی بود. برخورد پرسنل هم عالی بود. نظر منفی ندارم فقط تنوع بیشتر در صبحانه و منوی غذایی داشته باشند در جلب مشتری موفقتر خواهند بود.
من و خانواده‌ام رضایت کامل داشتیم.
من اردیبهشت این هتل اقامت داشتم. منظره بسیار عالی داره و فضاش خیییلی خوبه. اتاق امکاناتش کمه مثلا سشوار نداره! رستوران غذاش خوب بود به نظرم بر عکسه نظره دوستان. البته من باتوجه به تجربه ای که داشتم سفارش های لازم رو موقع سفارش غذا داده بودم و شاید بی تأثیر نبوده. اینترنت هم فقط در رستوران هستش و در حد دایالاپ! ولی این هتل رو چون به دریاچه مشرف هست و منظره بسیار عالی داره مخصوصا موقع غروب آفتاب، حتمن توصیه میکنم.
هتل خوبی بود فقطرکیفیت غذای رستوران هتل خیلی خوب نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مسافرخانه جهانگردی مریوان

مهمانان مسافرخانه جهانگردی مریوان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مسافرخانه جهانگردی مریوان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مسافرخانه جهانگردی مریوان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مسافرخانه جهانگردی مریوان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مسافرخانه جهانگردی مریوان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.