هتل بزرگ مراغه

مراغه، میدان گاز، بلوار شهید شکاری
2.5
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
معرفی هتل بزرگ مراغه
هتل ۴ ستاره بزرگ مراغه(دریا سابق) در جنوب غربی شهر به فاصله ۸ کیلومتر از فرودگاه و ۵۰۰ متر از پایانه مسافربری و ۱۰۰۰ متر از راه آهن احداث گردیده و مکانی آرام و زیبا را برای رفاه و آسایش مهمانان فراهم نموده است هتل بزرگ مراغه در سال ۱۳۶۴ با نام هتل دریا شروع بکار نموده و در سال ۱۳۸۳ با اجراي پروژه اي عظيم سيماي هتل بصورت زيبا و مدرن تغيير يافت و هم اکنون با نام هتل بزرگ مراغه با استانداردهاي بالاي صنعت هتلداري در خدمت مسافرین شهر مراغه است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل بزرگ
بزرگ -اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
189,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
189,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
189,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
189,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
3 خرداد
جمعه
189,000
تومان
4 خرداد
شنبه
189,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
189,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
189,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
189,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
189,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
189,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
189,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
189,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
189,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
189,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
3 خرداد
جمعه
189,000
تومان
4 خرداد
شنبه
189,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
189,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
189,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
189,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
189,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
190,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
190,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
3 خرداد
جمعه
190,000
تومان
4 خرداد
شنبه
190,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
190,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
190,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
190,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
هتل یار
198,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
198,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
198,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
198,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
198,000
تومان
3 خرداد
جمعه
198,000
تومان
4 خرداد
شنبه
198,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
198,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
198,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
198,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
198,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
198,000
تومان
بزرگ -اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
هتل یار
227,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
227,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
227,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
227,000
تومان
3 خرداد
جمعه
227,000
تومان
4 خرداد
شنبه
227,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
227,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
227,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
227,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
227,000
تومان
جاباما
227,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
227,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
227,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
227,000
تومان
3 خرداد
جمعه
227,000
تومان
4 خرداد
شنبه
227,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
227,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
227,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
227,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
227,000
تومان
ایران هتل آنلاین
237,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
237,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
237,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
237,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
237,000
تومان
3 خرداد
جمعه
237,000
تومان
4 خرداد
شنبه
237,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
237,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
237,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
289,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
289,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
289,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
295,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
295,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
295,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
295,000
تومان
3 خرداد
جمعه
295,000
تومان
4 خرداد
شنبه
295,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
295,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
295,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
295,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
295,000
تومان
بزرگ -اتاق سه  تخته
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
275,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
275,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
275,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
275,000
تومان
3 خرداد
جمعه
275,000
تومان
4 خرداد
شنبه
275,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
275,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
275,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
290,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
290,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
290,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
3 خرداد
جمعه
290,000
تومان
4 خرداد
شنبه
290,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
290,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
290,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
290,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
جاباما
299,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
299,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
299,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
299,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
3 خرداد
جمعه
299,000
تومان
4 خرداد
شنبه
299,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
299,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
299,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
299,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
299,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
علاءالدین
359,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
359,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
359,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
382,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
382,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
382,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
382,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
382,000
تومان
3 خرداد
جمعه
382,000
تومان
4 خرداد
شنبه
382,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
382,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
382,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
382,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
382,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
382,000
تومان
بزرگ -اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
299,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
299,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
299,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
299,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
3 خرداد
جمعه
299,000
تومان
4 خرداد
شنبه
299,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
299,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
299,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
299,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
299,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
بزرگ -سوئیت رویال سه نفره
سوئیت رویال سه نفره
علاءالدین
449,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
449,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
449,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
بزرگ -سوئیت رویال یکخوابه چهار نفره
سوئیت رویال یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
474,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
474,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
474,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
474,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
474,000
تومان
3 خرداد
جمعه
474,000
تومان
4 خرداد
شنبه
474,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
474,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
474,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
474,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
474,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
474,000
تومان

امکانات اتاق های هتل بزرگ مراغه

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
پارکینگ
استخر
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی

نظرات کاربران برای هتل بزرگ مراغه

(11 نظر)
از هر لحاظ عالی بود بدون هیچ حرف و حدیثی...
برخورد پرسنل خوب بود ٬ اما به عنوان یک مسافر خانم تنها از موقعیت اتاق رضایت نداشتم و همچنان تا پایان اقامت حل نشده باقی ماند ....
ازهمه نظر خیلی عالی کارکنان باشخصیت ومودب...
هتل از همه نظر بسیار خوب بود. بخصوص اتاقها بسیار تمیز و دل‌ باز و نورگیر بود. وقتی از مسئول مربوط خواهش کردم که 2 ساعت اتاق را دیرتر تحویل بدهیم با روی خوش و پذیرفتند و هیچ هزینه‌ای هم از ما نگرفتند. از اینترنت هتل راضی نبودیم و تقریبا اصلا نتوانستیم از آن استفاده کنیم. ...
هتل بزرگ مراغه هتلی است با نظافت قابل قبول و کارکنانی با رفتار مناسب که سعی در رضایت میهمان هتل دارند. محیط آرامی دارد و اگر توقع شما کمتر از ستاره های هتل باشد و با هتل های چهار ستاره دیگر مقایسه نشود به احتمال بسیار زیاد در مراغه هتلی بهتر از آن وجود ندارد. اما از یک هتل چهار ستاره این توقع وجود دارد که صبحانه بهتر و متنوع تری ارائه نماید و یا خانه داری آن در تمام ساعات بتواند به شما خدمات دهد. معماری داخل ساختمان با وجود چندین پله قبل و بعد از آسانسور برای رسیدن به اتاقها مناسب هتل نیست و تجهیزات داخل اتاق و سرویس حمام (لوله کشی رو کار، تلویزیون کوچک لامپ تصویری و کولر آبی با کنترل از پذیرش نه داخل اتاق) در مرتبه یک هتل چهار ستاره نیست....
هتل عالی بود هیچ مشکلی نداشتم و خیلی راضی بودم ...
یک شب در این هتل اقامت داشتیم و همه چیز خوب و راضی کننده بود....
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل هتل. آرامش داخل و خارج هتل. کیفیت خوب غذاها. تمیزی مطلوب هتل
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه را بیشتر کنید. کافی شاب فعالتر شود و جذابتر از نظر تزیینات و چراغ ها. کیفیت موسیقی در غذاخوری و کافی شاب بهتر شود
سرویس دهی در رستوران و کافی شاپ کمی ضعیف است که امید است اصلاح شود...
بسیار مناسب...
طبقه ۵ و ۴ خوب است اما اتاقهای طبقه ۳ واقعا ضعیف!!! در حد یک هتل ۳ ستاره شاید هم ... فقط در طبقه ۴ یا ۵ اقامت بگیرید...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.