هتل آلیانس مراغه

مراغه، بلوار طبیعت، 200متر بالاتر از هاشم آباد، سه راهی علویان
2.5
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران

معرفی هتل آلیانس مراغه

هتل دو ستاره آلیانس مراغه با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آلیانس مراغه
آلیانس-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
120,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
120,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
120,000
تومان
4 بهمن
جمعه
120,000
تومان
5 بهمن
شنبه
120,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
120,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
120,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
120,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
120,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
120,000
تومان
11 بهمن
جمعه
120,000
تومان
12 بهمن
شنبه
120,000
تومان
اقامت 24
120,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
120,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
120,000
تومان
4 بهمن
جمعه
120,000
تومان
5 بهمن
شنبه
120,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
120,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
120,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
120,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
120,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
120,000
تومان
11 بهمن
جمعه
120,000
تومان
12 بهمن
شنبه
120,000
تومان
جاباما
120,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
120,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
120,000
تومان
4 بهمن
جمعه
120,000
تومان
5 بهمن
شنبه
120,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
120,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
120,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
120,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
120,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
120,000
تومان
11 بهمن
جمعه
120,000
تومان
12 بهمن
شنبه
120,000
تومان
هتل یار
120,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
120,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
120,000
تومان
4 بهمن
جمعه
120,000
تومان
5 بهمن
شنبه
120,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
120,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
120,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
120,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
120,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
120,000
تومان
11 بهمن
جمعه
120,000
تومان
12 بهمن
شنبه
120,000
تومان
آلیانس-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
178,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
178,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
178,000
تومان
4 بهمن
جمعه
178,000
تومان
5 بهمن
شنبه
178,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
178,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
178,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
178,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
178,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
178,000
تومان
11 بهمن
جمعه
178,000
تومان
12 بهمن
شنبه
178,000
تومان
اقامت 24
178,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
178,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
178,000
تومان
4 بهمن
جمعه
178,000
تومان
5 بهمن
شنبه
178,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
178,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
178,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
178,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
178,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
178,000
تومان
11 بهمن
جمعه
178,000
تومان
12 بهمن
شنبه
178,000
تومان
جاباما
178,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
178,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
178,000
تومان
4 بهمن
جمعه
178,000
تومان
5 بهمن
شنبه
178,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
178,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
178,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
178,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
178,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
178,000
تومان
11 بهمن
جمعه
178,000
تومان
12 بهمن
شنبه
178,000
تومان
هتل یار
178,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
178,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
178,000
تومان
4 بهمن
جمعه
178,000
تومان
5 بهمن
شنبه
178,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
178,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
178,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
178,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
178,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
178,000
تومان
11 بهمن
جمعه
178,000
تومان
12 بهمن
شنبه
178,000
تومان
آلیانس-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
178,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
178,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
178,000
تومان
4 بهمن
جمعه
178,000
تومان
5 بهمن
شنبه
178,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
178,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
178,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
178,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
178,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
178,000
تومان
11 بهمن
جمعه
178,000
تومان
12 بهمن
شنبه
178,000
تومان
آلیانس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
250,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
250,000
تومان
4 بهمن
جمعه
250,000
تومان
5 بهمن
شنبه
250,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
250,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
250,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
250,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
250,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
250,000
تومان
11 بهمن
جمعه
250,000
تومان
12 بهمن
شنبه
250,000
تومان
ای‌گردش
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
250,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
250,000
تومان
4 بهمن
جمعه
250,000
تومان
5 بهمن
شنبه
250,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
250,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
250,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
250,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
250,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
250,000
تومان
11 بهمن
جمعه
250,000
تومان
12 بهمن
شنبه
250,000
تومان
جاباما
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
250,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
250,000
تومان
4 بهمن
جمعه
250,000
تومان
5 بهمن
شنبه
250,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
250,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
250,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
250,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
250,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
250,000
تومان
11 بهمن
جمعه
250,000
تومان
12 بهمن
شنبه
250,000
تومان
هتل یار
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
250,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
250,000
تومان
4 بهمن
جمعه
250,000
تومان
5 بهمن
شنبه
250,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
250,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
250,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
250,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
250,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
250,000
تومان
11 بهمن
جمعه
250,000
تومان
12 بهمن
شنبه
250,000
تومان
آلیانس-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
ای‌گردش
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
370,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
370,000
تومان
4 بهمن
جمعه
370,000
تومان
5 بهمن
شنبه
370,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
370,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
370,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
370,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
370,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
370,000
تومان
11 بهمن
جمعه
370,000
تومان
12 بهمن
شنبه
370,000
تومان
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
370,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
370,000
تومان
4 بهمن
جمعه
370,000
تومان
5 بهمن
شنبه
370,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
370,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
370,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
370,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
370,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
370,000
تومان
11 بهمن
جمعه
370,000
تومان
12 بهمن
شنبه
370,000
تومان
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
370,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
370,000
تومان
4 بهمن
جمعه
370,000
تومان
5 بهمن
شنبه
370,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
370,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
370,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
370,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
370,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
370,000
تومان
11 بهمن
جمعه
370,000
تومان
12 بهمن
شنبه
370,000
تومان
جاباما
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
370,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
370,000
تومان
4 بهمن
جمعه
370,000
تومان
5 بهمن
شنبه
370,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
370,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
370,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
370,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
370,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
370,000
تومان
11 بهمن
جمعه
370,000
تومان
12 بهمن
شنبه
370,000
تومان
آلیانس-سوییت پنج نفره
سوییت پنج نفره
ای‌گردش
452,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
452,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
452,000
تومان
4 بهمن
جمعه
452,000
تومان
5 بهمن
شنبه
452,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
452,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
452,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
452,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
452,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
452,000
تومان
11 بهمن
جمعه
452,000
تومان
12 بهمن
شنبه
452,000
تومان
هتل یار
452,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
452,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
452,000
تومان
4 بهمن
جمعه
452,000
تومان
5 بهمن
شنبه
452,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
452,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
452,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
452,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
452,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
452,000
تومان
11 بهمن
جمعه
452,000
تومان
12 بهمن
شنبه
452,000
تومان
جاباما
452,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
452,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
452,000
تومان
4 بهمن
جمعه
452,000
تومان
5 بهمن
شنبه
452,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
452,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
452,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
452,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
452,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
452,000
تومان
11 بهمن
جمعه
452,000
تومان
12 بهمن
شنبه
452,000
تومان
آلیانس-سوئیت شش نفره
سوئیت شش نفره
اقامت 24
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
520,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
520,000
تومان
4 بهمن
جمعه
520,000
تومان
5 بهمن
شنبه
520,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
520,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
520,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
520,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
520,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
520,000
تومان
11 بهمن
جمعه
520,000
تومان
12 بهمن
شنبه
520,000
تومان
ای‌گردش
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
520,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
520,000
تومان
4 بهمن
جمعه
520,000
تومان
5 بهمن
شنبه
520,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
520,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
520,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
520,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
520,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
520,000
تومان
11 بهمن
جمعه
520,000
تومان
12 بهمن
شنبه
520,000
تومان
هتل یار
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
520,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
520,000
تومان
4 بهمن
جمعه
520,000
تومان
5 بهمن
شنبه
520,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
520,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
520,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
520,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
520,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
520,000
تومان
11 بهمن
جمعه
520,000
تومان
12 بهمن
شنبه
520,000
تومان
جاباما
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
520,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
520,000
تومان
4 بهمن
جمعه
520,000
تومان
5 بهمن
شنبه
520,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
520,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
520,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
520,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
520,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
520,000
تومان
11 بهمن
جمعه
520,000
تومان
12 بهمن
شنبه
520,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آلیانس مراغه

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
تلویزیون lcd
پنجره
اسانسور
Business Center
پاركينگ
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
محلی برای نشستن
فضای سبز
نمای فضای سبز
مسلط به زبان ترکی

آدرس هتل آلیانس مراغه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آلیانس مراغه

(14 نظر)
نقاط قوت:
خیلی معمولی
نقاط ضعف:
باید رسیدگی بشه به هتل ضعیف بود
نقاط قوت:
فضاي اطراف هتل بسيار زيبا وسبز
نقاط ضعف:
امكانات هتل ميتوانست باسليقه بهتر در اختيار مهمانان قرار ميگرفت
کیفیت هتل بد نبود. البته من با اینکه اتاق یک تخته گرفتم یه سوییت کامل بهم دادن که خیلی خوب بود و تر تمییز. ولی صبحانه هتل خوب نبود! برخورد کارکنان هم خوب نبود
نقاط قوت:
معمولی سیستم سرمایشی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ضعیف بود ، سشوار نداشت ، بین یکی از حوله ها پر از مو بود
ملحفه های کثیف ، درب شامپوی استفاده شده در کف حمام باقی مانده از اقامت قبلی، فریزر مملو از موادی که ظاهر خوبی نداشتند و معلوم نبود که چه هستند، نبود کوچکترین امکانات برای خوردن صبحانه و ... اگر به صورت اتفاقی در هنگام میل صبحانه و در حالی که دنبال یک قاشق برای هم زدن چای خود می گردید نگاهتان به آشپزخانه ای که بر روی درب آن نوشته شده: "ورود افراد متفرقه ممنوع" بیفتد با انبوهی از ظروف کثیف و غذاهای مانده و ... مواجه خواهید شد. به عنوان کسی که حداقل سالی 15 تا 20 روز را برای گردش در اقامتگاه های مختلف این کشور گذرانده ام این هتل را توصیه نمی کنم. همانطور که در بانک اطلاعاتی ایران هتل موجود می باشد بنده ابتدا درخواست رزرو هتلی دیگر را داشتم که حسن شهرت مناسبی دارد ولی متاسفانه به دلیل نبود اتاق خالی مجبور به اقامت در این مسافرخانه شدم.
كادر خوب و خوش برخورد منظره و ويو عالی داره در كل عالی
هتل تمیز نبود متوسط بود برخورد پرسنل خیلی خشک وبی روح وخسته بود مخصوصا شخص رزروشن..اصلا سلام وخوش آمد گویی در کار نبود.. وای فای بسیار ضعیف من اصلا استفاده نکردم صبحانه ضعیف و تکراری تخم آب پز کره پنیر هرروز فقط همین..
سلاممن خیلی راضی نبودم ؛ در حد یه مسافرخانه پیشرفته صبحانه بسیار ضعیف
هتل به نسبت قیمتش خوب بود و راضی بودم
در كل متوسط و در حد يك شهر كوچك
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان . فضای مناسب.آسانسور .
نقاط ضعف:
صبحانه کامل نبود و وقت آن کم بود
نظافت، سیستم سرمایش و آرامش اتاق در حد قابل قبول بود. برخورد کارکنان هم خوب بود. در مجموع از اقامت یک شبه ای که در این هتل داشتیم راضی بودیم
نقاط قوت:
مدیریت و پرسنل خوب و خوش برخورد داره و در جای بسبار خوش آب و هوایی قرار داره. اتاق ها بالکن با چشم انداز قشنگی هم دارن. یه باغ سیب هم کنار هتل قرار داره که به ما اجازه دادن بریم توش یه قدمی بزنیم. در کل خوب بود.
نقاط ضعف:
اتاق ها می تونست تمییز تر باشه. و یه مورد ضعیفم صبحانه نه چندان کاملش بود.
هتل می تونست بهتر باشه چه از لحاظ سرویس دهی چه از لحاظ امکانات. اما به نسبت هزینه گزینه مناسبی بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل آلیانس مراغه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آلیانس مراغه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آلیانس مراغه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آلیانس مراغه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آلیانس مراغه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.