هتل آلیانس مراغه

مراغه، بلوار طبیعت، 200متر بالاتر از هاشم آباد، سه راهی علویان
2.5
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
معرفی هتل آلیانس مراغه
هتل دو ستاره آلیانس مراغه با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آلیانس
آلیانس-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
119,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
119,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
119,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
119,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
119,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
119,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
119,100
تومان
4 مرداد
جمعه
119,100
تومان
5 مرداد
شنبه
119,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
119,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
119,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
119,100
تومان
ایران هتل آنلاین
120,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
120,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
120,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
120,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
120,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
120,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
120,000
تومان
4 مرداد
جمعه
120,000
تومان
5 مرداد
شنبه
120,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
120,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
120,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
120,000
تومان
جاباما
120,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
120,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
120,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
120,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
135,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
135,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
135,000
تومان
4 مرداد
جمعه
135,000
تومان
5 مرداد
شنبه
135,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
135,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
135,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
135,000
تومان
اقامت 24
120,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
120,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
120,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
120,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
120,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
120,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
120,000
تومان
4 مرداد
جمعه
120,000
تومان
5 مرداد
شنبه
120,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
120,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
120,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
120,000
تومان
آلیانس-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
تورگردان
176,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
176,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
176,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
176,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
176,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
176,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
176,500
تومان
4 مرداد
جمعه
176,500
تومان
5 مرداد
شنبه
176,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
176,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
176,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
176,500
تومان
اقامت 24
178,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
178,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
178,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
178,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
178,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
178,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
178,000
تومان
4 مرداد
جمعه
178,000
تومان
5 مرداد
شنبه
178,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
178,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
178,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
178,000
تومان
آلیانس-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
176,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
176,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
176,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
176,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
176,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
176,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
176,500
تومان
4 مرداد
جمعه
176,500
تومان
5 مرداد
شنبه
176,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
176,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
176,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
176,500
تومان
اقامت 24
178,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
178,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
178,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
178,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
178,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
178,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
178,000
تومان
4 مرداد
جمعه
178,000
تومان
5 مرداد
شنبه
178,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
178,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
178,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
178,000
تومان
آلیانس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
248,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
248,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
248,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
248,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
248,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
248,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
248,500
تومان
4 مرداد
جمعه
248,500
تومان
5 مرداد
شنبه
248,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
248,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
248,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
248,500
تومان
اقامت 24
250,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
250,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
250,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
250,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
4 مرداد
جمعه
250,000
تومان
5 مرداد
شنبه
250,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
250,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
250,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
جاباما
250,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
250,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
250,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
250,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
255,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
4 مرداد
جمعه
255,000
تومان
5 مرداد
شنبه
255,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
255,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
255,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
255,000
تومان
ایران هتل آنلاین
250,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
250,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
250,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
250,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
4 مرداد
جمعه
250,000
تومان
5 مرداد
شنبه
250,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
250,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
250,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
آلیانس-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
تورگردان
368,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
368,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
368,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
368,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
368,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
368,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
368,500
تومان
4 مرداد
جمعه
368,500
تومان
5 مرداد
شنبه
368,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
368,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
368,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
368,500
تومان
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
370,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
370,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
4 مرداد
جمعه
370,000
تومان
5 مرداد
شنبه
370,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
370,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
370,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
370,000
تومان
آلیانس-سوئیت شش نفره
سوئیت شش نفره
تورگردان
517,600 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
517,600
تومان
30 تیر
یکشنبه
517,600
تومان
31 تیر
دوشنبه
517,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
517,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
517,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
517,600
تومان
4 مرداد
جمعه
517,600
تومان
5 مرداد
شنبه
517,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
517,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
517,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
517,600
تومان
اقامت 24
520,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
520,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
520,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
520,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
520,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
4 مرداد
جمعه
520,000
تومان
5 مرداد
شنبه
520,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
520,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
520,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آلیانس مراغه

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل آلیانس مراغه

(10 نظر)
ملحفه های کثیف ، درب شامپوی استفاده شده در کف حمام باقی مانده از اقامت قبلی، فریزر مملو از موادی که ظاهر خوبی نداشتند و معلوم نبود که چه هستند، نبود کوچکترین امکانات برای خوردن صبحانه و ... اگر به صورت اتفاقی در هنگام میل صبحانه و در حالی که دنبال یک قاشق برای هم زدن چای خود می گردید نگاهتان به آشپزخانه ای که بر روی درب آن نوشته شده: "ورود افراد متفرقه ممنوع" بیفتد با انبوهی از ظروف کثیف و غذاهای مانده و ... مواجه خواهید شد. به عنوان کسی که حداقل سالی 15 تا 20 روز را برای گردش در اقامتگاه های مختلف این کشور گذرانده ام این هتل را توصیه نمی کنم. همانطور که در بانک اطلاعاتی ایران هتل موجود می باشد بنده ابتدا درخواست رزرو هتلی دیگر را داشتم که حسن شهرت مناسبی دارد ولی متاسفانه به دلیل نبود اتاق خالی مجبور به اقامت در این م...
كادر خوب و خوش برخورد منظره و ويو عالی داره در كل عالی...
هتل تمیز نبود متوسط بود برخورد پرسنل خیلی خشک وبی روح وخسته بود مخصوصا شخص رزروشن..اصلا سلام وخوش آمد گویی در کار نبود.. وای فای بسیار ضعیف من اصلا استفاده نکردم صبحانه ضعیف و تکراری تخم آب پز کره پنیر هرروز فقط همین.....
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان . فضای مناسب.آسانسور .
نقاط ضعف:
صبحانه کامل نبود و وقت آن کم بود
در كل متوسط و در حد يك شهر كوچك...
هتل به نسبت قیمتش خوب بود و راضی بودم ...
نظافت، سیستم سرمایش و آرامش اتاق در حد قابل قبول بود. برخورد کارکنان هم خوب بود. در مجموع از اقامت یک شبه ای که در این هتل داشتیم راضی بودیم...
نقاط قوت:
مدیریت و پرسنل خوب و خوش برخورد داره و در جای بسبار خوش آب و هوایی قرار داره. اتاق ها بالکن با چشم انداز قشنگی هم دارن. یه باغ سیب هم کنار هتل قرار داره که به ما اجازه دادن بریم توش یه قدمی بزنیم. در کل خوب بود.
نقاط ضعف:
اتاق ها می تونست تمییز تر باشه. و یه مورد ضعیفم صبحانه نه چندان کاملش بود.
هتل می تونست بهتر باشه چه از لحاظ سرویس دهی چه از لحاظ امکانات. اما به نسبت هزینه گزینه مناسبی بود...
سلاممن خیلی راضی نبودم ؛ در حد یه مسافرخانه پیشرفته صبحانه بسیار ضعیف
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.