هتل آپارتمان اکسین محمودآباد

محمودآباد، کیلومتر 6 جاده بابلسر
3.6
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان اکسین محمودآباد
این هتل در کیلومتر ۶ جاده بابلسر و منطقه دریاسر واقع شده است. با اقامت در این مجموعه سفری خاطره انگیز را تجربه نمایید.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان اکسین
اکسین-آپارتمان یکخوابه دو نفره توئین
آپارتمان یکخوابه دو نفره توئین
اقامت 24
189,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
189,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
189,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
189,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
189,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
10 خرداد
جمعه
189,000
تومان
11 خرداد
شنبه
189,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
189,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
189,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
جاباما
203,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
203,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
203,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
203,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
203,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
203,000
تومان
10 خرداد
جمعه
203,000
تومان
11 خرداد
شنبه
203,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
203,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
203,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اکسین-آپارتمان یکخوابه دو نفره دبل
آپارتمان یکخوابه دو نفره دبل
ایران هتل آنلاین
189,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
189,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
189,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
189,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
189,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
10 خرداد
جمعه
189,000
تومان
11 خرداد
شنبه
189,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
189,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
189,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
243,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
243,000
تومان
اقامت 24
189,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
189,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
189,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
189,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
189,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
10 خرداد
جمعه
189,000
تومان
11 خرداد
شنبه
189,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
189,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
189,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
243,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
243,000
تومان
علاءالدین
247,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
247,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
247,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
247,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
247,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
247,000
تومان
10 خرداد
جمعه
247,000
تومان
11 خرداد
شنبه
247,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
247,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
247,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
247,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
247,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اکسین-آپارتمان دو خوابه چهار نفره
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
ایران هتل آنلاین
266,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
266,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
266,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
266,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
266,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
266,000
تومان
10 خرداد
جمعه
266,000
تومان
11 خرداد
شنبه
266,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
266,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
266,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
342,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
اقامت 24
266,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
266,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
266,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
266,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
266,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
266,000
تومان
10 خرداد
جمعه
266,000
تومان
11 خرداد
شنبه
266,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
266,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
266,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
342,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
ایران مارکوپولو
280,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
280,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
10 خرداد
جمعه
280,000
تومان
11 خرداد
شنبه
280,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
280,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
355,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
جاباما
285,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
285,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
285,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
285,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
285,000
تومان
10 خرداد
جمعه
285,000
تومان
11 خرداد
شنبه
285,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
285,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
285,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
351,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
351,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
351,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
351,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
351,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
351,000
تومان
10 خرداد
جمعه
351,000
تومان
11 خرداد
شنبه
351,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
351,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
351,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
351,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
351,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اکسین-آپارتمان سه خوابه شش نفره
آپارتمان سه خوابه شش نفره
ایران هتل آنلاین
350,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
350,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
350,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
350,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
10 خرداد
جمعه
350,000
تومان
11 خرداد
شنبه
350,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
350,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
350,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
450,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
اقامت 24
350,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
350,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
350,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
350,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
10 خرداد
جمعه
350,000
تومان
11 خرداد
شنبه
350,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
350,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
350,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
450,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
جاباما
365,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
365,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
365,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
365,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
10 خرداد
جمعه
365,000
تومان
11 خرداد
شنبه
365,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
365,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
365,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
370,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
370,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
370,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
10 خرداد
جمعه
370,000
تومان
11 خرداد
شنبه
370,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
370,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
465,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
465,000
تومان
علاءالدین
520,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
520,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
520,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
520,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
10 خرداد
جمعه
520,000
تومان
11 خرداد
شنبه
520,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
520,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
520,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
520,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اکسین-آپارتمان دو خوابه چهار نفره VIP
آپارتمان دو خوابه چهار نفره VIP
ایران هتل آنلاین
805,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
805,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
805,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
805,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
805,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
805,000
تومان
10 خرداد
جمعه
805,000
تومان
11 خرداد
شنبه
805,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
805,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
805,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
1,035,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
1,035,000
تومان
اقامت 24
805,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
805,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
805,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
805,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
805,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
805,000
تومان
10 خرداد
جمعه
805,000
تومان
11 خرداد
شنبه
805,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
805,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
805,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
1,035,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
1,035,000
تومان
جاباما
818,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
818,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
818,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
818,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
818,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
818,000
تومان
10 خرداد
جمعه
818,000
تومان
11 خرداد
شنبه
818,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
818,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
818,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اکسین-آپارتمان دو خوابه چهار تخته(رو به شالیزار)
آپارتمان دو خوابه چهار تخته(رو به شالیزار)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اکسین-آپارتمان یکخوابه دوتخته (رو به شالیزار)
آپارتمان یکخوابه دوتخته (رو به شالیزار)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اکسین-آپارتمان یکخوابه سه نفره
آپارتمان یکخوابه سه نفره
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان اکسین محمودآباد

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان اکسین محمودآباد

(24 نظر)
نزدیکی آن به شهر محمود آباد بهترین مزیت آن است. همچنین پاساژ و رستوران خیلی خوبی جنب این هتل آپارتمان بود. همه ی اتاق ها بالکن داشت که رو به یک شالیزار زیبا بود.
به نظرم یکی از بهترین انتخاب ها برای اقامت در منطقه محمودآباد میباشد.پذیرایی مناسب ،ساختمان نو ساز،اتاق های بسیار بزرگ و برخورد مناسب و نسبت به قیمت و خدمات کاملا ارزش خرید دارد.نزدیکی به مراکز تفریحی و خرید و همچنین همجواری با رستوران حاج محسن از دیگر مزایای این هتل است.
در تاریخ 10 اردیبهشت 96 به مدت سه شب با همسرم در این بودم. هتل در حالت تقریبا تعطیل بود. ، رستوران تعطیل بود و اینترنت لابی قطع بود و صبحانه بسیار ابتدایی بدون هیچ حق انتخابی و فقط در اتاق. نظافت اتاق قابل قبول نبود و بطور کلی نیازمند سرویس کلی بود. بدلیل ساخت و ساز مجتمع و مرکز خرید اکسین در جلوی هتل، اطراف هتل پر از مصالح و زباله های ساختمانی بود. در سرویس هتل مسواک، خمیردندان، شامپو، بدن شور، اتو وجود ندارد و سشوار بر اساس تقاضا ارایه می گردد! چنانچه علاقمند به استفاده از دریا هستید این هتل مکان خوبی نیست چون از دریا فاصله دارد و باید از جاده عبور کنید. با توجه به تجربه سی ساله ام از سفرهای داخلی و خارجی، این هتل در پایین ترین مکان قرار می گیرد و آن را توصیه نمی کنم.
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
به نسبت درجه هتل از امکانات خوبی برخورداره حتما پیشنهاد میشه برای یکبار شده استفاده کنید مشتری همیشگی خواهید شد
سلام بنده چند بار در این هتل اقامت داشتم متاسفانه خدمات اصلا خوب نبود ولی از ابان ماه مدیریت هتل عوض شده و خدمات هتل بسیار عالی و خوب شده در اخرین اقامتم در هفته قبل برخورد پرسنل و نظافت واحدها بسیار خوب بود . صبحانه هم خیلی بهر شده بود . و ارامش خوبی در هتل داشتم من از اقامتم خیلی راضی بودم و اقامت در این هتل رو به دوستانی که به دنبال ارامش هستن پیشنهاد میدم و برای تیم مدیریت جدید ارزوی موفقیتهای بیشتر دارم.
بنده چند بار در این هتل اقامت داشته ام که متاسفانه خدمات خوبی ارائه نمیشد ولی از آبان ماه مدیریت هتل عوض شده و خدمات هتل خیلی بهتر شده . نظافت ،رفتار پرسنل،محیط هتل،لابی،همه واقعا خوب شده و من ارامش خوبی در زمان اقامت خودم داشتم و امیدوارم با مدیریت جدید هتل هر روز این هتل بیشتر بدرخشه. و دوست دارم که مجدد اقامت مجددی در این هتل داشته باشم
غیر از یک کارمند پذیرش مابقی خیلی خوب بود...
هنوز مدیریت هتل بطور کامل برقرار نشده بود - بیشتر اوقات کسی در قسمت پذیرش نبود - صبحانه با تاخیر زیاد آن هم در اتاق داده شد - ساعت 9:30 اتاق و تخت ها تمیز بود...
آرامش بسیار خوبی داره .تعداد پرسنل خیلی کمه .در طول ۴ شب اقامت کسی واسه نظافت نیامد. صبحانه خیلی معمولی . سوییت نوساز و خیلی راحت و تمییزی داشتیم.اشپزخانه با وسایل کامل جهت پخت و پز بود.اگر مرکز تجاری اکسین شروع به کار کنه حتما ارامش هتل از دست میره.اصولا دید جالبی به اطراف نداره....
نقاط قوت:
نظافت روزانه هتل، لاندری، داشتن رستوران و نمای شیک هتل و وسایل چوبی اتاق ها عالی بود. پکیج واحد ما مشکل داشت ولی تاسیسات هتل سریعا مشکل رو حل میکرد.
نقاط ضعف:
وجود سوسک و حشرات در اتاق نشیمن و آشپزخانه و اهمیت ندادن و عادی برخورد کردن مسئولین با این موضوع
ظاهر هتل شیک و نوساز می باشد. تمیزی اتاق قابل قبول بود. اما متاسفانه ارائه خدمات به هیچ عنوان در حد هتل 3 ستاره نمی باشد. اقلام بهداشتی مانند مسواک و ... موجود نبود. صبحانه به هیچ عنوان قابل قبول نبود و پاسخگویی پرسنل نیز اصلا مناسب نبود. تنها جمله ای که زیاد شنیدیم این بود که موجودی در انبار تمام شده است.
برخورد کارکنان کاملا مناسب و آموزش دیده بود. نظافت کلی هتل خوب بود. قیمت مناسب بود. صبحانه خوب بود. تا دریا حدود 200 متر فاصله داره که باید با ماشین از خیابون رد شد و به دریا رسید. یک مجتمع تجاری اکسین هم چسبیده به هتل وجود داره که بیشتر پوشاک می فروشه....
هتلی تمیز باموقعیت مکانی نه چندان مناسب ...
به نسبت، مناسب است!
هتل تمیز و مرتبی هست رفتار کارکنان بسیار خوب و مودب موقعیت مکانی هتل به نسبت خوب هست منظره شالیزار زیبا بود.نسبت به قیمت خوب هست شاید تنها نقطه ضعف صبحانه بود که تنوع زیادی نداشت.
با توجه به مکان هتل و عمومیت کیفیت هتل های شمال ایران هتل خوبی هست. برخورد پرسنل و امکانات اتاق خوب بود. اما چند نکته ضعیف هم مثل همه جا که خوب و بد داره به چشم میخورد ۱- هتل فاقد رستوران هست و برای وعده ناهار و شام با توجه به فاصله هتل از شهر محمود اباد دچار مشکل خواهید شد. مکان های اقامتی با این مسافت معمولا متل هستند. ۲- صبحانه در اتاق سرو شد که با توجه به اینکه هتل سه درجه کیفی داره بسیار دور از انتظار بود (یک سالن رستوران فقط برای مواقع شلوغی به صورت بوفه در هتل تعبیه شده که قبل از ورود شما به هتل اطلاعی از باز یا بسته بودنش ندارید) ۳-سرویس بهداشتی و حمام معمولی و تمیزی قابل قبولی داره ۴- در اتاق امکانات حداقلی خوبی در نظر گرفته شده ۵- پنجره های اتاق ها عایق بندی خوبی نشده و با توجه به عملیات عمرانی جنب هتل...
در قسمت پشت هتل ساخت و ساز در حال انجام است و در برخی ساعات روز رفت و آمد ماشین آلات سنگین از کنار هتل انجام میشود.هتل ساکت و اتاقها تمیزند. برخی امکانات جانبی مانند ساعت دیواری و رخت آویز موجود نیست. به دریا نزدیک است ولی با وسیله نقلیه ای باید به آنجا بروید. ...
اواخر مرداد 97 در این هتل اقامت داشتیم. هتل لابی بزرگ و مرتبی داره، اتاق های هتل در مجموع تمیز هستن به غیر از ملحفه و روبالشی که لکه داشتن و کثیف به نظر میرسیدن. پیشنهاد میشه برای اقامت ملحفه شخصی همراه داشته باشید. وسایل اتاق کامل نیست و وسایلی مثل سشوار، مسواک و خمیر دندون موجود نبود. اگه هتل خلوت باشه صبحانه رو براتون میارن داخل اتاق که شامل کره، پنیر، مربا، عسل، تخم مرغ آب پز و نون هست ولی اگه تعداد مهمونای هتل زیاد باشه صبحانه داخل رستوران سرو میشه که علاوه بر موارد فوق املت، نیمرو، عدسی، شیر، چای و شربت موجوده که در مجموع بسیار معمولی هستش. ظاهرا قیمت اتاق ها از اول شهریور افزایش پیدا کرده و با توجه به این ارزش بالایی در برابر قیمت نداره.
با نوجه به قیمت پرداختی بسیار هتل خوبی است و برخورد کارکنان هنل هم بسیار خوب است ولی اگر رستوران هتل هم فعال بود بی نظیر میشد. در کل هتل قابل قبولی است.
باخانواده جهت گردش امده بودیم مثلا درواحد vip ولی نظافت بسیار بد در حدمسافر خانه چون فقط یک پرسنل نیمه وقت نظافت می کرد صبحانه به دلیل نداشتن پرسنل در اطاق ان هم در حد صبحانه مسافرخانه های اطراف تهران تمام شب فقط یک پرسنل داشت تمام هتل اب هتل قطع می شد. یا فشار نداشت ....
تنها ایراد میشه گفت سرویس بهداشتی و سر و صدای کارگاه کناری زمان صبحانه ...
من از اقامت در این هتل خیلی راضی بودم . اتاقها تمیز بود و رفتار کارکنان هم خوب بود.
نسبت‌ فاصله تا محمودآباد زیاد بود رستوران فقط برای سرو صبحانه بود.از لحاظ کیفیت انتظار بیشتری بود. ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.