هتل باغ سنتی متولی باشی ماهان

کرمان، ماهان، خیابان ولیعصر، تقاطع بهداری، بخش غربی شاه نعمت الله
3.2
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
معرفی هتل باغ سنتی متولی باشی ماهان
خانه باغ سنتی متولی باشی بین سال‌های ۱۲۵۰ و ۱۲۶۰ هجری قمری در زمان حکومت محمد شاه قاجار در شهر ماهان استان کرمان ساخته شده است و سال ۱۳۱۰ در لیست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. آغاز کاربری این مجموعه به عنوان هتل باغ نیز در سال ۱۳۹۲ انجام شده است. قابل ذکر است، به دلیل اینکه این هتل باغ در نوبت ثبت جهانی می‌باشد و امکان تغییر و دست بردن در اتاق‌ها وجود ندارد، اتاق‌ها فاقد سرویس بهداشتی و حمام و تلویزیون می‌باشند و برای استفاده از این امکانات باید به لابی و راهرو مراجعه نمود. این مجموعه با تعداد ۸ واحد و ظرفیت ۲۲ نفر در دو طبقه بدون آسانسور آماده خدمت رسانی و پذیرایی از شما عزیزان می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل باغ سنتی متولی باشی
باغ سنتی متولی باشی-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
تورگردان
274,300 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
274,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
274,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
274,300
تومان
4 مرداد
جمعه
274,300
تومان
5 مرداد
شنبه
274,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
274,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
274,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
274,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
274,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
274,300
تومان
11 مرداد
جمعه
274,300
تومان
اقامت 24
275,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
275,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
275,000
تومان
4 مرداد
جمعه
275,000
تومان
5 مرداد
شنبه
275,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
275,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
275,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
275,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
275,000
تومان
11 مرداد
جمعه
275,000
تومان
هتل یار
281,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
281,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
281,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
281,000
تومان
4 مرداد
جمعه
281,000
تومان
5 مرداد
شنبه
281,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
281,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
281,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
281,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
281,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
281,000
تومان
11 مرداد
جمعه
281,000
تومان
ایران هتل آنلاین
290,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
4 مرداد
جمعه
290,000
تومان
5 مرداد
شنبه
290,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
290,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
11 مرداد
جمعه
290,000
تومان
باغ سنتی متولی باشی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
302,800 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
302,800
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
302,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
302,800
تومان
4 مرداد
جمعه
302,800
تومان
5 مرداد
شنبه
302,800
تومان
6 مرداد
یکشنبه
302,800
تومان
7 مرداد
دوشنبه
302,800
تومان
8 مرداد
سه شنبه
302,800
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
302,800
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
302,800
تومان
11 مرداد
جمعه
302,800
تومان
اقامت 24
304,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
304,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
304,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
304,000
تومان
4 مرداد
جمعه
304,000
تومان
5 مرداد
شنبه
304,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
304,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
304,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
304,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
304,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
304,000
تومان
11 مرداد
جمعه
304,000
تومان
هتل یار
305,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
305,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
4 مرداد
جمعه
305,000
تومان
5 مرداد
شنبه
305,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
305,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
305,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
305,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
11 مرداد
جمعه
305,000
تومان
ایران هتل آنلاین
325,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
4 مرداد
جمعه
325,000
تومان
5 مرداد
شنبه
325,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
325,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
325,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
11 مرداد
جمعه
325,000
تومان
باغ سنتی متولی باشی-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
340,700 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
340,700
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
340,700
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
340,700
تومان
4 مرداد
جمعه
340,700
تومان
5 مرداد
شنبه
340,700
تومان
6 مرداد
یکشنبه
340,700
تومان
7 مرداد
دوشنبه
340,700
تومان
8 مرداد
سه شنبه
340,700
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
340,700
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
340,700
تومان
11 مرداد
جمعه
340,700
تومان
هتل یار
342,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
342,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
4 مرداد
جمعه
342,000
تومان
5 مرداد
شنبه
342,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
342,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
342,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
342,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
11 مرداد
جمعه
342,000
تومان
اقامت 24
342,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
342,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
4 مرداد
جمعه
342,000
تومان
5 مرداد
شنبه
342,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
342,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
342,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
342,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
11 مرداد
جمعه
342,000
تومان
ایران هتل آنلاین
355,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
355,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
4 مرداد
جمعه
355,000
تومان
5 مرداد
شنبه
355,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
355,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
355,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
355,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
11 مرداد
جمعه
355,000
تومان

امکانات اتاق های هتل باغ سنتی متولی باشی ماهان

یخچال
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
تلفن در اتاق

نظرات کاربران برای هتل باغ سنتی متولی باشی ماهان

(2 نظر)
این مسافرخانه درجه ۲ دارای مشکلات زیر است : ۱ ـ هتل فاقد تلویزیون دراتاقهاست. ۲ ـ فشارآب بسیارکم است. ۳ ـ بجای بخاری گازی باید ازپکیج استفاده کرد.چون درزمستان بدلیل سردی هوا عملا نمیتوان ازحمام استفاده کرد. ۴ ـ درپذیرائی شام ونهار از نان بیات استفاده شده بود. ۵ ـ نظافت اتاق خوب نبود. تنها نکته مثبت این هتل پرسنل مودب ومهربان آن بود....
هتل از لحاظ إمكانات معمولي بود ولي به دليل قدمت و فضاي بيرون هتل (باغ و صداي اب رودخانه )هتل را به مكاني ارامش بخش تبديل كرده بود . البته بخاطر معماري و قدمت ساختمان نبايد توقع هتل لوكس را داشت. غذاهاش هم خيلي خوب بود...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.