هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

محلات، جاده سلفچگان به اصفهان، 18 کیلومتری نرسیده به دلیجان، جاده آبگرم، کیلومتر 21، شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محلات
3.2
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
معرفی هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات
مجتمع جهانگردی محلات در ۲۵ کيلومتري محلات درجاده دليجان در کنار چشمه های آبگرم می باشد . اماکن ديدني محلات که اطراف هتل میباشد شامل آتشکده آتشکوه ، باغات گل، پارک سرچشمه آب سرد و ستونهاي خورهه که در فاصله ۲۰ کيلومتري هتل محلات واقع شده است.. لازم به ذکر است طبق قوانین هتل، در شهریور ماه به هیچ عنوان کنسلی و تغییر تاریخ رزرو انجام نمی گردد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات
آبگرم محلات-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
437,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
437,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
437,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
437,000
تومان
22 آذر
جمعه
437,000
تومان
23 آذر
شنبه
437,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
437,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
437,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
437,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
437,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
437,000
تومان
29 آذر
جمعه
437,000
تومان
ای‌گردش
437,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
437,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
437,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
437,000
تومان
22 آذر
جمعه
437,000
تومان
23 آذر
شنبه
437,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
437,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
437,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
437,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
437,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
437,000
تومان
29 آذر
جمعه
437,000
تومان
هتل یار
437,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
437,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
437,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
437,000
تومان
22 آذر
جمعه
437,000
تومان
23 آذر
شنبه
437,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
437,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
437,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
437,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
437,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
437,000
تومان
29 آذر
جمعه
437,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
آبگرم محلات-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
437,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
437,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
437,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
437,000
تومان
22 آذر
جمعه
437,000
تومان
23 آذر
شنبه
437,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
437,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
437,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
437,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
437,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
437,000
تومان
29 آذر
جمعه
437,000
تومان
آبگرم محلات-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
585,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
585,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
585,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
585,000
تومان
22 آذر
جمعه
585,000
تومان
23 آذر
شنبه
585,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
585,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
585,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
585,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
585,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
585,000
تومان
29 آذر
جمعه
585,000
تومان
اقامت 24
585,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
585,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
585,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
585,000
تومان
22 آذر
جمعه
585,000
تومان
23 آذر
شنبه
585,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
585,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
585,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
585,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
585,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
585,000
تومان
29 آذر
جمعه
585,000
تومان
هتل یار
585,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
585,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
585,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
585,000
تومان
22 آذر
جمعه
585,000
تومان
23 آذر
شنبه
585,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
585,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
585,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
585,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
585,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
585,000
تومان
29 آذر
جمعه
585,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
آبگرم محلات-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
هتل یار
652,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
652,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
652,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
652,000
تومان
22 آذر
جمعه
652,000
تومان
23 آذر
شنبه
652,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
652,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
652,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
652,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
652,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
652,000
تومان
29 آذر
جمعه
652,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
آبگرم محلات-ویلا یکخوابه چهارنفره
ویلا یکخوابه چهارنفره
ای‌گردش
785,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
785,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
785,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
785,000
تومان
22 آذر
جمعه
785,000
تومان
23 آذر
شنبه
785,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
785,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
785,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
785,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
785,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
785,000
تومان
29 آذر
جمعه
785,000
تومان
اقامت 24
785,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
785,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
785,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
785,000
تومان
22 آذر
جمعه
785,000
تومان
23 آذر
شنبه
785,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
785,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
785,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
785,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
785,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
785,000
تومان
29 آذر
جمعه
785,000
تومان
هتل یار
785,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
785,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
785,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
785,000
تومان
22 آذر
جمعه
785,000
تومان
23 آذر
شنبه
785,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
785,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
785,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
785,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
785,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
785,000
تومان
29 آذر
جمعه
785,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
آبگرم محلات-اتاق چهارنفره
اتاق چهارنفره
ای‌گردش
652,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
652,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
652,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
652,000
تومان
22 آذر
جمعه
652,000
تومان
23 آذر
شنبه
652,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
652,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
652,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
652,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
652,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
652,000
تومان
29 آذر
جمعه
652,000
تومان
اقامت 24
670,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
670,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
670,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
670,000
تومان
22 آذر
جمعه
670,000
تومان
23 آذر
شنبه
670,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
670,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
670,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
670,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
670,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
670,000
تومان
29 آذر
جمعه
670,000
تومان
آبگرم محلات-کانکت شش تخته
کانکت شش تخته
هتل یار
862,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
862,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
862,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
862,000
تومان
22 آذر
جمعه
862,000
تومان
23 آذر
شنبه
862,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
862,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
862,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
862,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
862,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
862,000
تومان
29 آذر
جمعه
862,000
تومان
ای‌گردش
862,885 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
862,885
تومان
20 آذر
چهارشنبه
862,885
تومان
21 آذر
پنجشنبه
862,885
تومان
22 آذر
جمعه
862,885
تومان
23 آذر
شنبه
862,885
تومان
24 آذر
یکشنبه
862,885
تومان
25 آذر
دوشنبه
862,885
تومان
26 آذر
سه شنبه
862,885
تومان
27 آذر
چهارشنبه
862,885
تومان
28 آذر
پنجشنبه
862,885
تومان
29 آذر
جمعه
862,885
تومان

امکانات اتاق های هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اسانسور
پاركينگ
نمازخانه
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
لاندري
خشکشویی
خدمات اتو
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلويزيون LED در لابی
اتاق چمدان
باغچه
فضای بيرون هتل برای نشستن
مسير پياده روی
استخر
سفره خانه سنتی

آدرس هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

(22 نظر)
نقاط قوت:
منظره عالی و انظباط کارکنان و کامل بودن امکانات مانند فروشگاه و کافی شاپ و......
نقاط ضعف:
کامل نبودن منوی رستوران بدلیل کمی مسافران آزاد و تلفیق زمان ارائه خدمات به تورهاومسافران آزاد
ساعت اتاق کار نمی کرد. دوش و توالت یکی بود. استخر مجانی نبود. سشوار در استخر نبود. موکت راهرو طبقه دوم خیلی کثیف و جارو نزده بود. تنوع غدایی رستوران کم بود.
کارکنان آموزش کامل برخورد با میهمان را ندیده اند.گاز ویلا قطع بود.
با سلام خدمت شما عزیزان من در پاییز 97 در این هتل اقامت داشتم . متاسفانه اطلاعات اتاق ها درست درج نشده مثلا اتاق کانکت 6 تخته دو اتاق با 3 تخت میباشد که سرویس و تلوزیون و حمام آن یکی است با یک راه ورود و خروج . همچنین با توجه به رزرو سوئیت 4 تخته هنگام پذیرش ،متصدی مربوطه (که خیلی هم بداخلاق بودند ) بما پیشنهاد ویلا یا اتاق 3 تخته با یک تخت اضافه را دادند . در ضمن برای ورودی استخر ابگرم مجزا باید پول پرداخت کنید و صبحانه هتل بسیار ضعیف بود.
نقاط قوت:
وجود سوئیت در هتل
نقاط ضعف:
تعداد زیاد مورچه در اتاقها نبود تریا نبود فست قدر در هتل
حوضچه اب گرم ویلا ها اب ولرم داره تا اب گرم و فقط از ساعت 7 تا 8 عصر باز میشه- نظافت ویلا ها افتضاح خیلی داخل ویلا ها کثیف- در مورد صبحانه اصلا خوب نبود-با این امکانات کم و مشکلات ذکر شده ... قیمت زیاده -ارزش اقامت هر شب ویلا ها نصف نرخ هتل می باشد. در کل توصیه نمی کنم
براساس امکانات این قیمت اتاق هایش خیلی بالاست
سرویس دهی هتل بسیار ضعیف صبحانه بسیار ضعیف در حد هتل تک ستاره حوله و ملافه ها لک و کثیف رومیزی ها لک دار تشک ها غیر استاندارد هزینه رزرو اتاق بسیار بالا نسبت به کیفیت ارائه شده در پایان حد از گذاشتن یک عدد انبرک جهت برداشتن نان در صبحانه خوری خوداری شده این هتل را اصلا نسبت به کیفیت ارائه شده پیشنهاد داده نمی‌شود
در کل با این قیمت که تو تخفیف اسنپ تریپ بود خوب بود ولی گرونتر از این نه!! در ضمن به نظرم از تو امکانات هتل استخر رو بردارین بهتره، چون به ازای هر نفر برای هر بار استفاده 8000 تومن میگرفت!!! در صورتی که تا آنجایی که من میدونم از مهمونای هتل برای استخر پول نمیگیرن هتل های دیگه. برای مسافرت آبدرمانی خوبه چون تو همون مجموعه کلی استخر و وان هست، رفتار کارمنداش هم خوب بود
چون در سوئیت ها آبگرم داشتیم من به دیگران هم اگر قصد سفر به محلات داشته باشند همین هتل پیشنهاد میکنم ، از همه لحاظ راضی بودم . فقط ما نفر اضافه داشتیم و سرویس می خواستیم که از قبل موقع رزرو اعلام کرده بویم ولی هنگامی اتاق تحویل گرفتیم آماده نبود و بعد از پیگیری دوباره ما، سرویس آورند.
در مجموع بد نبود اما چون من از هتل جهانگردی در شهر های دیگر هم استفاده کرده ام این هتل نسبت آنها خدمات کمتری ارایه کرد
حتی در هنگام ورود می بایست وسایل رو از پارکینگ به داخل اتاق خودمان حمل کنیم و امکان دریافت یک بالشت نیز نبود
فقط هزینه بسیار بالایی جهت استفاده از ابگرم طبیعی پرداخت کردم که اصلا آبگرم طبیعی را برای استفاده در داخل اتاق نداشت و از استخر عمومی هم بدلیل عمومی بودن آن نمیخواستم استفاده کنم امکانات داخل اتاق خوب بود . صبحانه در حد متوسط و در کل پرداخت یکشب اجاره ویلا به قیمت 700 هزارتومان را نداشت.
امکانات داخل اتاق و شارژ وسایل و نحوه چیدمان ضعیف . نحوه چیدمان وسایل ضعیف . صبحانه بسیار ضعیف . ولی تمیزی و موقعیت هتل و آرامش حاکم بر هتل خوب . رفتار پرسنل متوسط . با توجه به جمیع موارد یک مقدار قیمت بالا ست ولی ارزش رفتن و اقامت دارد من از اقامتم در مجموع لذت بردم خصوصا از مکان هتل و آرامش و تمیزی آن
درکل عالی و خوب بود
ما در بخش ویلا ها با نرخ آزاد بودیم ویلا از آرامش و دنج بودن بی نظیری برخوردار بود آبگرم یکساعت در روز در ویلاها بینظیر بود تمیزی ویلا در جمع خوب بود وسایل خوب تختخواب ها استاندارد جای جاروبرقی خالی بود صبحانه جای کار دارد و میتواند خیلی بهتر باشد درست است صبحانه سالم مد نظر است اما با تنوع بیشتر بطور مثال پنیر پروبیوتیک شاید برای خیلی ها مورد انتخاب نباشد میتوان رضایتمندی بیشتری را بوجود آورد برخورد پرسنل عالی و در جمع ما از سفرمان لذت بردیم و برای بار بعدی منتظر هستیم از همه دست اندرکاران متشکر هستم
به نظر من هتل خوبی بوده و همه امکانات را دارا بوده است. مخصوصا اون اب نمای دم در که صدای زیبایی به اتاق میدهد.پرسنل نیز پاسخگوی سوالات ما بوده اند وباتشکر از انها. وهمچنین خدمات خوب بود. فقط یک نکته اینکه برای حمام در پوش قراردهید.وغذای رستوران نیز متنوع باشد.باتشکر از زحمات شما
رفتار پرسنل اصلا مناسب نیست. رفتار پرسنل رستوران به شدت بد می باشد. مسئول پذیرش آقا اصلا رفتار مناسبی ندارند و حتی گفتند که این هتل اتاق با تخت دبل ندارد. تنها و تنها یکی از خانم های پذیرش رفتارشان قابل قبول بود. پرسنل باید آموزش ببینند که با مشتری چگونه رفتار کنند
نقاط قوت:
نزدیکی به آبگرم
نقاط ضعف:
کیفیت غدا
محیطی دوستانه و آرام
امکانات مهمانسرا خوب بود و به نسبت مکانی که مهمانسرا قرار داشت انتظار چنین امکانات خوب و برخورد عالی را نداشتم .فقط کیفیت غذا رستوران پایین بود و قیمت بالایی داشت .
ویلاهای هتل در محیطی باصفا واقع شده و تمیز و مرتب و مناسب است .صبحانه بسیار مختصر است و منوی آن و سایر وعده های غذایی جا برای کار اضافه تر و تکمیل بیشتر با هزینه نه چندان زیاد دارد.اینترنت ضعیف و کم سرعت بود.در کل با توجه به محلی که واقع شده و امکاناتی که دارد جا برای بهتر شدن دارد.لطفا توجه کنید که تمام مسافرین را بازنشستگان تشکیل نمیدهند .از پرسنل هتل با جناب آقای سلیمی برخورد داشتم که بسیار از برخورد و عملکرد ایشان راضی بوده و سپاسگزارشان هستم .در کل راضی بودیم .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.