هتل ستاره دریا لنگرود

لنگرود، چمخاله
3.4
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
معرفی هتل ستاره دریا لنگرود
هتل ۵ ستاره تجاری مسکونی ستاره دریا در شهر توريستی چمخاله که یکی از قطب های توريستی شمال کشور می باشد واقع گردیده است. این مجتمع علاوه بر کاربری توريستی دارای کاربری هايی از جمله فرهنگی، ورزشی، مسکونی و تجاری می باشد. این هتل دارای دوبخش آپارتمانی و ويلايی می‌باشد که بخش آپارتمانی آن شامل آپارتمان‌هايی با چشم انداز منحصر به فرد درياچه يا دريا می‌باشد. متراژ آپارتمانها از کمترین متراژ با ۸۳ متر مربع دو خوابه و تا ۴۰۰ مترمربع متغیر می باشد. اولین عملیات اجرایی مجتمع ستاره دریا در سال ۱۳۷۰ آغاز و در سال ۱۳۷۲ اولین فاز افتتاح گردید و در نهایت بخش اقامتی آن در سال ۱۳۹۰ شروع به کار نمود.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ستاره دریا
ستاره دریا-سوئیت رویال دو نفره
سوئیت رویال دو نفره
تورگردان
677,400 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
677,400
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
677,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
677,400
تومان
4 مرداد
جمعه
677,400
تومان
5 مرداد
شنبه
677,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
677,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
677,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
677,400
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
677,400
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
677,400
تومان
11 مرداد
جمعه
677,400
تومان
هتل یار
678,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
678,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
678,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
678,000
تومان
4 مرداد
جمعه
678,000
تومان
5 مرداد
شنبه
678,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
678,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
678,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
678,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
678,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
678,000
تومان
11 مرداد
جمعه
678,000
تومان
اقامت 24
678,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
678,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
678,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
678,000
تومان
4 مرداد
جمعه
678,000
تومان
5 مرداد
شنبه
678,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
678,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
678,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
678,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
678,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
678,000
تومان
11 مرداد
جمعه
678,000
تومان
ایران مارکوپولو
689,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
689,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
689,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
689,000
تومان
4 مرداد
جمعه
689,000
تومان
5 مرداد
شنبه
689,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
689,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
689,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
689,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
689,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
689,000
تومان
11 مرداد
جمعه
689,000
تومان
ایران هتل آنلاین
689,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
689,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
689,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
689,000
تومان
4 مرداد
جمعه
689,000
تومان
5 مرداد
شنبه
689,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
689,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
689,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
689,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
689,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
689,000
تومان
11 مرداد
جمعه
689,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ستاره دریا-سوئیت رویال سه نفره
سوئیت رویال سه نفره
تورگردان
803,300 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
803,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
803,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
803,300
تومان
4 مرداد
جمعه
803,300
تومان
5 مرداد
شنبه
803,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
803,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
803,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
803,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
803,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
803,300
تومان
11 مرداد
جمعه
803,300
تومان
اقامت 24
804,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
804,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
804,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
804,000
تومان
4 مرداد
جمعه
804,000
تومان
5 مرداد
شنبه
804,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
804,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
804,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
804,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
804,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
804,000
تومان
11 مرداد
جمعه
804,000
تومان
هتل یار
804,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
804,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
804,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
804,000
تومان
4 مرداد
جمعه
804,000
تومان
5 مرداد
شنبه
804,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
804,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
804,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
804,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
804,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
804,000
تومان
11 مرداد
جمعه
804,000
تومان
ایران هتل آنلاین
814,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
814,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
814,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
814,000
تومان
4 مرداد
جمعه
814,000
تومان
5 مرداد
شنبه
814,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
814,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
814,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
814,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
814,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
814,000
تومان
11 مرداد
جمعه
814,000
تومان
ایران مارکوپولو
814,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
814,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
814,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
814,000
تومان
4 مرداد
جمعه
814,000
تومان
5 مرداد
شنبه
814,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
814,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
814,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
814,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
814,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
814,000
تومان
11 مرداد
جمعه
814,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ستاره دریا-سوئیت کوچک نیمه دوبلکس رویال چهار نفره
سوئیت کوچک نیمه دوبلکس رویال چهار نفره
تورگردان
803,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
803,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
803,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
803,600
تومان
4 مرداد
جمعه
803,600
تومان
5 مرداد
شنبه
803,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
803,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
803,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
803,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
803,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
803,600
تومان
11 مرداد
جمعه
803,600
تومان
اقامت 24
804,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
804,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
804,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
804,000
تومان
4 مرداد
جمعه
804,000
تومان
5 مرداد
شنبه
804,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
804,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
804,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
804,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
804,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
804,000
تومان
11 مرداد
جمعه
804,000
تومان
هتل یار
804,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
804,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
804,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
804,000
تومان
4 مرداد
جمعه
804,000
تومان
5 مرداد
شنبه
804,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
804,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
804,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
804,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
804,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
804,000
تومان
11 مرداد
جمعه
804,000
تومان
ایران هتل آنلاین
814,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
814,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
814,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
814,000
تومان
4 مرداد
جمعه
814,000
تومان
5 مرداد
شنبه
814,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
814,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
814,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
814,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
814,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
814,000
تومان
11 مرداد
جمعه
814,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ستاره دریا-سوئیت بزرگ نیمه دوبلکس رویال پنج نفره
سوئیت بزرگ نیمه دوبلکس رویال پنج نفره
تورگردان
956,300 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
956,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
956,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
956,300
تومان
4 مرداد
جمعه
956,300
تومان
5 مرداد
شنبه
956,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
956,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
956,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
956,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
956,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
956,300
تومان
11 مرداد
جمعه
956,300
تومان
اقامت 24
957,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
957,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
957,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
957,000
تومان
4 مرداد
جمعه
957,000
تومان
5 مرداد
شنبه
957,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
957,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
957,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
957,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
957,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
957,000
تومان
11 مرداد
جمعه
957,000
تومان
هتل یار
957,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
957,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
957,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
957,000
تومان
4 مرداد
جمعه
957,000
تومان
5 مرداد
شنبه
957,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
957,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
957,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
957,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
957,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
957,000
تومان
11 مرداد
جمعه
957,000
تومان
ایران هتل آنلاین
967,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
967,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
967,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
967,000
تومان
4 مرداد
جمعه
967,000
تومان
5 مرداد
شنبه
967,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
967,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
967,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
967,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
967,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
967,000
تومان
11 مرداد
جمعه
967,000
تومان
ایران مارکوپولو
967,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
967,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
967,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
967,000
تومان
4 مرداد
جمعه
967,000
تومان
5 مرداد
شنبه
967,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
967,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
967,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
967,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
967,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
967,000
تومان
11 مرداد
جمعه
967,000
تومان
ستاره دریا-آپارتمان دوبلکس رویال سه نفره
آپارتمان دوبلکس رویال سه نفره
تورگردان
956,300 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
956,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
956,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
956,300
تومان
4 مرداد
جمعه
956,300
تومان
5 مرداد
شنبه
956,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
956,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
956,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
956,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
956,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
956,300
تومان
11 مرداد
جمعه
956,300
تومان
اقامت 24
957,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
957,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
957,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
957,000
تومان
4 مرداد
جمعه
957,000
تومان
5 مرداد
شنبه
957,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
957,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
957,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
957,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
957,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
957,000
تومان
11 مرداد
جمعه
957,000
تومان
هتل یار
967,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
967,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
967,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
967,000
تومان
4 مرداد
جمعه
967,000
تومان
5 مرداد
شنبه
967,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
967,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
967,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
967,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
967,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
967,000
تومان
11 مرداد
جمعه
967,000
تومان
ایران هتل آنلاین
967,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
967,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
967,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
967,000
تومان
4 مرداد
جمعه
967,000
تومان
5 مرداد
شنبه
967,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
967,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
967,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
967,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
967,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
967,000
تومان
11 مرداد
جمعه
967,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ستاره دریا-آپارتمان رویال یکخوابه دو نفره
آپارتمان رویال یکخوابه دو نفره
تورگردان
956,300 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
956,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
956,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
956,300
تومان
4 مرداد
جمعه
956,300
تومان
5 مرداد
شنبه
956,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
956,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
956,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
956,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
956,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
956,300
تومان
11 مرداد
جمعه
956,300
تومان
اقامت 24
957,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
957,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
957,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
957,000
تومان
4 مرداد
جمعه
957,000
تومان
5 مرداد
شنبه
957,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
957,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
957,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
957,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
957,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
957,000
تومان
11 مرداد
جمعه
957,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ستاره دریا-آپارتمان رویال یکخوابه چهارنفره(دوتخته+دوسرویس اضافه)
آپارتمان رویال یکخوابه چهارنفره(دوتخته+دوسرویس اضافه)
هتل یار
957,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
957,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
957,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
957,000
تومان
4 مرداد
جمعه
957,000
تومان
5 مرداد
شنبه
957,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
957,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
957,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
957,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
957,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
957,000
تومان
11 مرداد
جمعه
957,000
تومان
ایران مارکوپولو
967,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
967,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
967,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
967,000
تومان
4 مرداد
جمعه
967,000
تومان
5 مرداد
شنبه
967,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
967,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
967,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
967,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
967,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
967,000
تومان
11 مرداد
جمعه
967,000
تومان
ایران هتل آنلاین
967,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
967,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
967,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
967,000
تومان
4 مرداد
جمعه
967,000
تومان
5 مرداد
شنبه
967,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
967,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
967,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
967,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
967,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
967,000
تومان
11 مرداد
جمعه
967,000
تومان
ستاره دریا-آپارتمان رویال دو خوابه پنج نفره
آپارتمان رویال دو خوابه پنج نفره
تورگردان
1,093,300 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
1,093,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
1,093,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
1,093,300
تومان
4 مرداد
جمعه
1,093,300
تومان
5 مرداد
شنبه
1,093,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
1,093,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
1,093,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
1,093,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
1,093,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
1,093,300
تومان
11 مرداد
جمعه
1,093,300
تومان
اقامت 24
1,094,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
1,094,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
1,094,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
1,094,000
تومان
4 مرداد
جمعه
1,094,000
تومان
5 مرداد
شنبه
1,094,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
1,094,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
1,094,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
1,094,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
1,094,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
1,094,000
تومان
11 مرداد
جمعه
1,094,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ستاره دریا-آپارتمان دو خوابه رویال پنج نفره + دوکاناپه تخت شو
آپارتمان دو خوابه رویال پنج نفره + دوکاناپه تخت شو
هتل یار
1,094,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
1,094,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
1,094,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
1,094,000
تومان
4 مرداد
جمعه
1,094,000
تومان
5 مرداد
شنبه
1,094,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
1,094,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
1,094,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
1,094,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
1,094,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
1,094,000
تومان
11 مرداد
جمعه
1,094,000
تومان
ایران هتل آنلاین
1,100,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
1,100,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
1,100,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
1,100,000
تومان
4 مرداد
جمعه
1,100,000
تومان
5 مرداد
شنبه
1,100,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
1,100,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
1,100,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
1,100,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
1,100,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
1,100,000
تومان
11 مرداد
جمعه
1,100,000
تومان
ستاره دریا-آپارتمان رویال دوخوابه شش نفره(پنج تخته+یک سرویس اضافه)
آپارتمان رویال دوخوابه شش نفره(پنج تخته+یک سرویس اضافه)
ایران مارکوپولو
1,100,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
1,100,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
1,100,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
1,100,000
تومان
4 مرداد
جمعه
1,100,000
تومان
5 مرداد
شنبه
1,100,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
1,100,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
1,100,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
1,100,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
1,100,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
1,100,000
تومان
11 مرداد
جمعه
1,100,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ستاره دریا-آپارتمان رویال سه خوابه هشت نفره
آپارتمان رویال سه خوابه هشت نفره
تورگردان
2,719,400 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
2,719,400
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
2,719,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
2,719,400
تومان
4 مرداد
جمعه
2,719,400
تومان
5 مرداد
شنبه
2,719,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
2,719,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
2,719,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
2,719,400
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
2,719,400
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
2,719,400
تومان
11 مرداد
جمعه
2,719,400
تومان
هتل یار
2,720,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
2,720,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
2,720,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
2,720,000
تومان
4 مرداد
جمعه
2,720,000
تومان
5 مرداد
شنبه
2,720,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
2,720,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
2,720,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
2,720,000
تومان