هتل ستاره دریا لنگرود

لنگرود، چمخاله
3.4
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران

معرفی هتل ستاره دریا لنگرود

هتل ۵ ستاره تجاری مسکونی ستاره دریا در شهر توريستی چمخاله که یکی از قطب های توريستی شمال کشور می باشد واقع گردیده است. این مجتمع علاوه بر کاربری توريستی دارای کاربری هايی از جمله فرهنگی، ورزشی، مسکونی و تجاری می باشد. این هتل دارای دوبخش آپارتمانی و ويلايی می‌باشد که بخش آپارتمانی آن شامل آپارتمان‌هايی با چشم انداز منحصر به فرد درياچه يا دريا می‌باشد. متراژ آپارتمانها از کمترین متراژ با ۸۳ متر مربع دو خوابه و تا ۴۰۰ مترمربع متغیر می باشد. اولین عملیات اجرایی مجتمع ستاره دریا در سال ۱۳۷۰ آغاز و در سال ۱۳۷۲ اولین فاز افتتاح گردید و در نهایت بخش اقامتی آن در سال ۱۳۹۰ شروع به کار نمود.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ستاره دریا لنگرود

ستاره دریا-آپارتمان رویال سه خوابه هشت نفره
آپارتمان رویال سه خوابه هشت نفره
هتل یار
3,146,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
3,146,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
3,146,000
تومان
16 خرداد
جمعه
3,146,000
تومان
17 خرداد
شنبه
2,900,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
2,900,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
2,900,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
2,900,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
2,900,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
2,900,000
تومان
23 خرداد
جمعه
2,900,000
تومان
24 خرداد
شنبه
2,900,000
تومان
اقامت 24
3,147,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
3,147,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
3,147,000
تومان
16 خرداد
جمعه
3,147,000
تومان
17 خرداد
شنبه
2,900,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
2,900,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
2,900,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
2,900,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
2,900,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
2,900,000
تومان
23 خرداد
جمعه
2,900,000
تومان
24 خرداد
شنبه
2,900,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
ستاره دریا-سوئیت رویال دونفره
سوئیت رویال دونفره
هتل یار
775,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
775,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
775,000
تومان
16 خرداد
جمعه
775,000
تومان
17 خرداد
شنبه
715,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
715,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
715,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
715,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
715,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
715,000
تومان
23 خرداد
جمعه
715,000
تومان
24 خرداد
شنبه
715,000
تومان
اقامت 24
776,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
776,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
776,000
تومان
16 خرداد
جمعه
776,000
تومان
17 خرداد
شنبه
715,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
715,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
715,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
715,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
715,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
715,000
تومان
23 خرداد
جمعه
715,000
تومان
24 خرداد
شنبه
715,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
ستاره دریا-آپارتمان رویال یکخوابه چهارنفره (دوتخته+دوسرویس اضافه)
آپارتمان رویال یکخوابه چهارنفره (دوتخته+دوسرویس اضافه)
هتل یار
1,099,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
1,099,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,099,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,099,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,015,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,015,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
1,015,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
1,015,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
1,015,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
1,015,000
تومان
23 خرداد
جمعه
1,015,000
تومان
24 خرداد
شنبه
1,015,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
ستاره دریا-آپارتمان رویال یکخوابه دونفره
آپارتمان رویال یکخوابه دونفره
اقامت 24
1,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
1,100,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,100,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,100,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,015,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,015,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
1,015,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
1,015,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
1,015,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
1,015,000
تومان
23 خرداد
جمعه
1,015,000
تومان
24 خرداد
شنبه
1,015,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
ستاره دریا-سوئیت رویال سه نفره
سوئیت رویال سه نفره
اقامت 24
921,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
921,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
921,000
تومان
16 خرداد
جمعه
921,000
تومان
17 خرداد
شنبه
849,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
849,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
849,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
849,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
849,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
849,000
تومان
23 خرداد
جمعه
849,000
تومان
24 خرداد
شنبه
849,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
920,000
تومان
17 خرداد
شنبه
849,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
849,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
849,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
849,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
849,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
849,000
تومان
23 خرداد
جمعه
849,000
تومان
24 خرداد
شنبه
849,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
ستاره دریا-آپارتمان دوبلکس رویال سه نفره
آپارتمان دوبلکس رویال سه نفره
اقامت 24
1,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
1,100,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,100,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,100,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,015,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,015,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
1,015,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
1,015,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
1,015,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
1,015,000
تومان
23 خرداد
جمعه
1,015,000
تومان
24 خرداد
شنبه
1,015,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
1,099,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,015,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,015,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
1,015,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
1,015,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
1,015,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
1,015,000
تومان
23 خرداد
جمعه
1,015,000
تومان
24 خرداد
شنبه
1,015,000
تومان
ستاره دریا-سوئیت کوچک نیمه دوبلکس رویال چهارنفره
سوئیت کوچک نیمه دوبلکس رویال چهارنفره
اقامت 24
921,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
921,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
921,000
تومان
16 خرداد
جمعه
921,000
تومان
17 خرداد
شنبه
849,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
849,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
849,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
849,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
849,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
849,000
تومان
23 خرداد
جمعه
849,000
تومان
24 خرداد
شنبه
849,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
849,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
849,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
849,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
849,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
849,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
849,000
تومان
23 خرداد
جمعه
849,000
تومان
24 خرداد
شنبه
849,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
ستاره دریا-آپارتمان رویال دوخوابه شش نفره (پنج تخته+یک سرویس اضافه)
آپارتمان رویال دوخوابه شش نفره (پنج تخته+یک سرویس اضافه)
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
ستاره دریا-آپارتمان رویال دوخوابه پنج نفره
آپارتمان رویال دوخوابه پنج نفره
اقامت 24
1,259,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
1,259,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,259,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,259,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,161,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,161,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
1,161,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
1,161,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
1,161,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
1,161,000
تومان
23 خرداد
جمعه
1,161,000
تومان
24 خرداد
شنبه
1,161,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
ستاره دریا-سوئیت بزرگ نیمه دوبلکس رویال پنج نفره
سوئیت بزرگ نیمه دوبلکس رویال پنج نفره
اقامت 24
1,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
1,100,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,100,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,100,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,015,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,015,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
1,015,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
1,015,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
1,015,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
1,015,000
تومان
23 خرداد
جمعه
1,015,000
تومان
24 خرداد
شنبه
1,015,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
1,015,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,015,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
1,015,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
1,015,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
1,015,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
1,015,000
تومان
23 خرداد
جمعه
1,015,000
تومان
24 خرداد
شنبه
1,015,000
تومان
ستاره دریا-آپارتمان دوخوابه رویال پنج نفره+دوکاناپه
آپارتمان دوخوابه رویال پنج نفره+دوکاناپه
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
1,258,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,161,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,161,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
1,161,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
1,161,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
1,161,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
1,161,000
تومان
23 خرداد
جمعه
1,161,000
تومان
24 خرداد
شنبه
1,161,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ستاره دریا لنگرود

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
اسانسور
Business Center
پاركينگ
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان انگليسی
مبل
ميز
لاندري
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
كافی شاپ
نمای دریاچه
نمای دريا
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل ستاره دریا لنگرود روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ستاره دریا لنگرود

(36 نظر)
عالی زیبا و تمیز
طرز برخورد پرسنل عالی قیمت های غذا و کیفیت خوب اتاق ها و سرویس دهی عالی هتل5ستاره هس ولی1000 تا ستاره هم براش کمع
فقط محیط بسیار زیبایی دارد و قیمت بسیار بالا ولی در حد هتل سه ستاره خدمات می دهد اتاقها مستهلک هستند شیرآلات حمام از بین رفته مبل و مان کهنه پرسنل غیر حرفه ای رستوران و غذای بسیار گران با کیفیت معمولی
محیط خوب، ویو خوب، غذا عالی قیمت هتل بالا، قیمت غذا معمولی
لوکس، تمیز، خوش منظره و با خدمات خوب
نقاط قوت:
خوب بود بد نبود
نقاط ضعف:
قیمتش بالا بود
سلام ,دریاچه عالی ,اتاقها چای ساز نداره ,وای فای خیلی ضعیفه,در حد هتل پنج ستاره نیست اما خیلی آرامش داره در کل راضی بودیم,
این هتل محیط و منظره بسیار زیبا و جذابی داره مخصوصا آپارتمان های رو به دریا که تراس بزرگ داره. اما از نظر من پنج ستاره نیست چون امکانات یک هتل پنج ستاره رو نداره. وسایل داخل آپارتمان قدیمی هستن داخل آپارتمان چای ساز و یا کتری برقی نیست ما یک آپارتمان پنج نفره رزرو کردیم که دو خوابه بود اما داخل اتاق ها آینه نبود فقط یک میز آرایش جلو در بود. لوازمی مثل گوش پاک کن و پاشنه کش و... که یک هتل یا اقامتگاه پنج ستاره باید داشته باشه نداشت. صبحانه بوفه بود ولی در حد پنج ستاره نبود کیفیت غذای رستوران هم جالب نبود. قیمت هتل در حد پنج ستارس که به نظر من منطقی نیست.
کیفیت همه چیز در حد متوسط رو به بالا بود و در حد هتل های سه ستاره و نهایتا چهار ستاره پایتخت می باشد.
عدم وجود امكانات سرگرمي و بازي براي كودكان ،غذا و نوشیدنی گران است .
محل قرارگیری هتل به جهت ساحلی بودن مناسب است. صبحانه متوسط، رستوران متوسط ، کارمندان پذیرش حوصله کافی ندارند وکارمندان نا آشنا با امور هتل داری که اموزش هتل داری ندیده بودند.
۱.برخورد پرسنل عالی۲. اتاق تمیز با ویو عالی ۳. متاسفانه در اتاق چای ساز نیست۴.وان اتاقها کوچک و غیر قابل استفاده۵. صبحانه خوب ۶. کافی شاپ دریاچه تقریبا تعطیل ۷. دریاچه با پرندگان عالی و آرامش بخش ۸. رستوران هتل تقریبا حالت زیر زمین داره و من خوشم نیومد.در گیلان رستورانهای بسیار بهتری هست.با تشکر در ضمن وای فای هتل هم با نبودنش زیاد فرقی نمی کرد.
با توجه به پنج ستاره بودن هتل امکانات باید ارتقا یابد مثل امکانات داخل اتاق جهت چای مثل چای ساز یا مسواک و و دمپایی و سوییت چهار نفره دارای یک سجاده نماز بود. برنامه صبحانه نیز از ضعفهای این هتل بود از نظر شروع ساعت و تنوع مواد غذایی پایین بود که به نظر بسیار اقتصادی برنامه ریزی شده بود. در پایان بنده توقع دارم این هتل به عنوان یک هتل 5 ستاره امکانات بهتری داشته باشم .با توجه به موقعیت مکانی هتل فرصت بهتری دارد .
حمام بسیار کوچک، جای پا هنگام نشستن در توالت نبود، پرده کثیف، و جمع شدن اب کف دستشوی . پرسنل پیگیر نبودن و رفتار مناسبی نداشتن
اتاق تمیز و تهویه خوب داشت در کل تمیز بود ساحل چمخاله هم بی نظیر بود محوطه اطراف هتل خوب بود کافی شاپ متوسط و صبحانه فوق العاده ضعیف بود امکانات داخلی مثل دمپایی و آب جوش کن و ... نداشت مسیر های ارتباطی هتل با ساحل دریا رها شده بود و ضعیف در کل در حد 4 ستاره بود نسبت به قیمت بالایی که داشت
با سلام هتل به لحاظ مناظر دیدنی وزیبایی فوق العاده بود و صبحانه نسبتا خوبی داشت -دریا خیلی تمیز بود- فقط توالت اتاق کوچک و در موقعیت مناسبی قرارنداشت - برای جاهای دیدنی اطلاعات و بروشور در هتل موجود نبود و بخش پذیرش نیز اطلاعات کافی نداشت-ولی در مجموع به ما خیلی خوش گذشت
پرسنل رستوران هتل خیلی بی ادب با مهمانان برخورد داشتند و نرخ غذاهای هتل بسیار گران بود
نقاط قوت:
تمیزی اتاق و ارامش مکان
نقاط ضعف:
اقلام بهداشتی مانند مسواک و خمیر دندان و.. در اتاق قرار نداده بودند . در مینی بار چیزی جز اب نبود
فضای اطراف هتل بسیار زیبا اهستش. هتل تمیزه و صبحانه خیلی خوبی داره ولی امکاناتش ضعیفه، پرسنلش حرفه ای نیستن و قیمتش به نسبت شرایط هتل گرونه.
فضاي بسيار عالي تنها نكته منفي زمان بسيار زيادي بود كه براي پذيرش صرف شد ضمن اينكه سرعت اينترنت در اتاق ها بسيار ضعيف بود
نقاط قوت:
نزديكي به دريا و محوطه خوب
نقاط ضعف:
اتاق ها خوب تميز نميشدن
آنچه در بدو ورود جلب توجه می کند محوطه بزرگ و زیبای اطراف هتل به خصوص دریاچه وسط محوطه است. اتاق ما سه تخته بود که دلباز، بزرگ و تمیز بود. از تراس منظره زیبای محوطه و دریاچه مشخص بود. این هتل را در مجموع می توان در حد یک هتل 4 ستاره تاپ در نظر گرفت. البته صبحانه هتل بسیار معمولی و از نظر تنوع در حد هتل های 3 ستاره بود. اولین شب در رستوران سنتی هتل شام خوردیم که قیمت آن در مقایسه با هتل های مشابه دیگری که در لاهیجان و فومن اقامت داشتیم بسیار بالا بود به گونه ای که ترجیح دادیم در روز بعد در داخل لنگرود غذا بخوریم که بسیار باکیفیت و یک سوم قیمت های هتل بود. دسترسی مناسب به ساحل مزیت دیگر هتل بود که البته مهمترین دلیل من برای انتخاب این هتل همین مورد بود. ساحل بسیار تمیز و خلوت بود ولی هیچگونه دخالتی از سوی هتل برای بهینه سازی فضای مرتبط به دریا انجام نشده بود.
بسیار گران. در مقابل پولی که پرداخت میکنید هیچ دریافتی قابل قبولی نخواهید داشت. خدماتی هم که مثه کافه هتل ارائه میدن بسیار معمولی و گرون قیمته
نقاط قوت:
بد نبود
نقاط ضعف:
بوفه صبحانه در حد هتل ۳ ستاره بوده-- و امکانات هتل خوب نبود
فقط محوطه خوب و زیبایی داره دیگه هیچی ندارهبه این هتل بیش از سه ستاره نمیشه داد ،صبحانه خیلی بد ،پرسنل بسیار ناشی، وضعیت بهداشت در حد متوسط ،ورودی نگهبانی بسیار ضعیف و وقت گیر ، هماهنگی پرسنل بسیار ضعیف، و از همه جالب تر شماره گذاری طبقات از طبقه سه شروع میشه و وقتی به شما اتاق در طبقه اول میدن میگن طبقه سه دادیم😳 تو آسانسور میری طبقات به این صورته:لابی-٣-٤-٥😂😂😂منکه دیگه نمیرم
ما آبان ۹۶ به مدت ۲شب در این هتل اقامت داشتیم. بهترین نکته منظره بسیار زیبای هتل هست. کارکنان خوش برخورد، هتل نسبتا تمیز و غذا خوب بود. سرعت و کیفیت اینرنت بسیار پایینه و هتل امکانات خاصی نداره. در کل نمیشه هتل رو ۵ستاره در نظر گرفت و هزینه‌ای که دریافت میشه در مقابل هتل و امکاناتش موجه نیست.
سلام . صبحانه هتل خیلی خوب بود . سوییت دو خوابه خیلی مرتب و عالی بود با منظره فوق العاده دریا . دریاچه هتل خیلی عالی بود . فقط چیزی که خیلی به نظر تعجب آور بود این بود که هتل قسمت مربوط دریا و ساحل به طرز عجیبی رسیدگی نشده بود
با سلام. کارکنان بخش خانه داری متوسط و لاندری اصلا همکاری نمیکرد.
کارکنان برخوردی مناسب داشتند ولی از خدمات رضایت نداشتم .
با توجه به موقعیت خوب هتل و واقع شدن ان در ساحلی ارام و وجود محوطه زیبا با بهره بردن از دریاچه چشم نواز، اشکالات اساسی به شرح ذیل میاید: 1- عدم مکانیزه بودن درب ورود و خروج که معطلی را بدنبال دارد. 2- کل هتل صرفا یک اسانسور به ظرفیت 6 تا 8 نفردارد. 3- در اپارتمان رویال دو خوابه فقط یک سرویس بهداشتی وجوددارد در حالیکه این واحد جهت 5 تا 7 نفر طراحی شده است. 4- واحدها با کمبود ائینه مواجه هستند. 5- در اتاق خوابها دراور و مبلمان وجود ندارد. 6- سیستمهای تهویه مطبوع (اسپلیت ها) درست کار نمیکنند و قطع نمی کردند. 7- سطل اشغال در واحدها کم است. 8- صبخانه در حد یک هتل 4 ستاره می باشد.
این هتل هیچ گونه امکاناتی به غیر محیط زیبا ندارد.
سلام. صبحانه هتل در حد يك هتل سه ستاره يا ٤ ستاره ضعيف بود. چينش ميز و صندلى در رستوران جهت صرف صبحانه بسيار درهم و نزديك به هم بود كه گاهى براى عبور از بين آنها با مشكل مواجه ميشديد. اينترنت در اتاق ضعيف بود و قطعى آن بشدت زياد بود. كاركنان جهت نظافت هتل در زمانى مراجعه مى كنند كه مسافران در اتاق حضور دارند. مثلا در ساعت يك ظهر به بعد. پيشنهاد مى شود كه درب ورودى اصلى هتل بصورت مكانيزه باشد نه بصورت دستى توسط نگهبان. هتل با چنين ديد عالى به درياچه و دريا ، چرا بايد رستوران سنتى در زيرزمين و بدون ديد مناسب قرار بگيرد؟ در كل هتل خوبى است ولى تا رسيدن به يك هتل ٥ ستاره واقعى جاى تلاش زيادى دارد. با تشكر
محوطه بسيار عالي و برخورد كاركنان هم خيلي خوب
نقاط قوت:
با تشکر از اقای محسن قمی محوطه بسیار جالب و زیبایی فراهم نمودند و ما از اقامت در هتل و سی دی اهدایی ایشان بسیار لذت بردیم.
نقاط ضعف:
مطلبی قابل ذکر نیست.
نقاط قوت:
منظره و آرامش فوق العاده
نقاط ضعف:
مشکل اینتر نت
نقاط قوت:
چشم انداز بسیار زیبا
نقاط ضعف:
عدم امکان استفاده از اینترنت در اتاق ، خرابی تلویزیون به دلیل پائین بودن کیفیت سیستم آنتن ، نداشتن ريموت درب ورودی مجموعه برای نگهبانی .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ستاره دریا لنگرود

مهمانان هتل ستاره دریا لنگرود در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ستاره دریا لنگرود از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ستاره دریا لنگرود بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ستاره دریا لنگرود رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ستاره دریا لنگرود را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.