هتل ستاره دریا لنگرود

لنگرود، چمخاله
3.4
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
معرفی هتل ستاره دریا لنگرود
هتل ۵ ستاره تجاری مسکونی ستاره دریا در شهر توريستی چمخاله که یکی از قطب های توريستی شمال کشور می باشد واقع گردیده است. این مجتمع علاوه بر کاربری توريستی دارای کاربری هايی از جمله فرهنگی، ورزشی، مسکونی و تجاری می باشد. این هتل دارای دوبخش آپارتمانی و ويلايی می‌باشد که بخش آپارتمانی آن شامل آپارتمان‌هايی با چشم انداز منحصر به فرد درياچه يا دريا می‌باشد. متراژ آپارتمانها از کمترین متراژ با ۸۳ متر مربع دو خوابه و تا ۴۰۰ مترمربع متغیر می باشد. اولین عملیات اجرایی مجتمع ستاره دریا در سال ۱۳۷۰ آغاز و در سال ۱۳۷۲ اولین فاز افتتاح گردید و در نهایت بخش اقامتی آن در سال ۱۳۹۰ شروع به کار نمود.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ستاره دریا
ستاره دریا-سوئیت رویال دو نفره
سوئیت رویال دو نفره
هتل یار
535,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
535,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
535,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
535,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
593,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
593,000
تومان
3 خرداد
جمعه
593,000
تومان
4 خرداد
شنبه
593,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
593,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
593,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
593,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
593,000
تومان
اقامت 24
535,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
535,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
535,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
535,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
583,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
583,000
تومان
3 خرداد
جمعه
583,000
تومان
4 خرداد
شنبه
583,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
583,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
583,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
583,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
583,000
تومان
ایران مارکوپولو
550,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
550,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
550,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
550,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
593,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
639,000
تومان
3 خرداد
جمعه
639,000
تومان
4 خرداد
شنبه
639,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
593,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
593,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
593,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
593,000
تومان
ایران هتل آنلاین
550,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
550,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
550,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
550,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
593,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
593,000
تومان
3 خرداد
جمعه
593,000
تومان
4 خرداد
شنبه
593,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
593,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
593,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
593,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
956,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
956,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
956,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
956,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ستاره دریا-سوئیت رویال سه نفره
سوئیت رویال سه نفره
اقامت 24
633,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
633,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
633,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
633,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
690,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
690,000
تومان
3 خرداد
جمعه
690,000
تومان
4 خرداد
شنبه
690,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
690,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
690,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
690,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
690,000
تومان
هتل یار
633,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
633,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
633,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
633,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
700,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
700,000
تومان
3 خرداد
جمعه
700,000
تومان
4 خرداد
شنبه
700,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
700,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
700,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
700,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
700,000
تومان
ایران مارکوپولو
640,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
640,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
640,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
640,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
700,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
755,000
تومان
3 خرداد
جمعه
755,000
تومان
4 خرداد
شنبه
755,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
700,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
700,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
700,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
700,000
تومان
ایران هتل آنلاین
645,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
645,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
645,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
645,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
700,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
700,000
تومان
3 خرداد
جمعه
700,000
تومان
4 خرداد
شنبه
700,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
700,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
700,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
700,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
1,134,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
1,134,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
1,134,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
1,134,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ستاره دریا-سوئیت کوچک نیمه دوبلکس رویال چهار نفره
سوئیت کوچک نیمه دوبلکس رویال چهار نفره
هتل یار
633,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
633,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
633,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
633,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
700,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
700,000
تومان
3 خرداد
جمعه
700,000
تومان
4 خرداد
شنبه
700,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
700,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
700,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
700,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
700,000
تومان
اقامت 24
633,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
633,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
633,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
633,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
690,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
690,000
تومان
3 خرداد
جمعه
690,000
تومان
4 خرداد
شنبه
690,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
690,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
690,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
690,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
690,000
تومان
ایران هتل آنلاین
645,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
645,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
645,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
645,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
700,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
700,000
تومان
3 خرداد
جمعه
700,000
تومان
4 خرداد
شنبه
700,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
700,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
700,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
700,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
1,350,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
1,350,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
1,350,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
1,350,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ستاره دریا-آپارتمان رویال یکخوابه چهارنفره(دوتخته+دوسرویس اضافه)
آپارتمان رویال یکخوابه چهارنفره(دوتخته+دوسرویس اضافه)
هتل یار
754,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
754,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
754,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
754,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
832,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
832,000
تومان
3 خرداد
جمعه
832,000
تومان
4 خرداد
شنبه
832,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
832,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
832,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
832,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
832,000
تومان
ایران هتل آنلاین
765,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
765,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
765,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
765,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
832,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
832,000
تومان
3 خرداد
جمعه
832,000
تومان
4 خرداد
شنبه
832,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
832,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
832,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
832,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
765,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
765,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
765,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
765,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
832,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
899,000
تومان
3 خرداد
جمعه
899,000
تومان
4 خرداد
شنبه
899,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
832,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
832,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
832,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
832,000
تومان
ستاره دریا-سوئیت بزرگ نیمه دوبلکس رویال پنج نفره
سوئیت بزرگ نیمه دوبلکس رویال پنج نفره
هتل یار
754,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
754,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
754,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
754,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
832,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
832,000
تومان
3 خرداد
جمعه
832,000
تومان
4 خرداد
شنبه
832,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
832,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
832,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
832,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
832,000
تومان
اقامت 24
755,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
755,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
755,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
755,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
822,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
822,000
تومان
3 خرداد
جمعه
822,000
تومان
4 خرداد
شنبه
822,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
822,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
822,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
822,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
822,000
تومان
ایران هتل آنلاین
765,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
765,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
765,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
765,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
832,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
832,000
تومان
3 خرداد
جمعه
832,000
تومان
4 خرداد
شنبه
832,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
832,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
832,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
832,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
765,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
765,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
765,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
765,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
832,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
899,000
تومان
3 خرداد
جمعه
899,000
تومان
4 خرداد
شنبه
899,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
832,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
832,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
832,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
832,000
تومان
ستاره دریا-آپارتمان دوبلکس رویال سه نفره
آپارتمان دوبلکس رویال سه نفره
هتل یار
754,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
754,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
754,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
754,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
832,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
832,000
تومان
3 خرداد
جمعه
832,000
تومان
4 خرداد
شنبه
832,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
832,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
832,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
832,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
832,000
تومان
اقامت 24
755,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
755,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
755,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
755,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
822,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
822,000
تومان
3 خرداد
جمعه
822,000
تومان
4 خرداد
شنبه
822,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
822,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
822,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
822,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
822,000
تومان
ایران هتل آنلاین
765,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
765,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
765,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
765,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
832,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
832,000
تومان
3 خرداد
جمعه
832,000
تومان
4 خرداد
شنبه
832,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
832,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
832,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
832,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ستاره دریا-آپارتمان رویال یکخوابه دو نفره
آپارتمان رویال یکخوابه دو نفره
اقامت 24
755,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
755,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
755,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
755,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
822,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
822,000
تومان
3 خرداد
جمعه
822,000
تومان
4 خرداد
شنبه
822,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
822,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
822,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
822,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
822,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ستاره دریا-آپارتمان رویال دو خوابه پنج نفره
آپارتمان رویال دو خوابه پنج نفره
اقامت 24
846,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
846,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
846,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
846,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
939,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
939,000
تومان
3 خرداد
جمعه
939,000
تومان
4 خرداد
شنبه
939,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
939,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
939,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
939,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
939,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ستاره دریا-آپارتمان دو خوابه رویال پنج نفره + دوکاناپه تخت شو
آپارتمان دو خوابه رویال پنج نفره + دوکاناپه تخت شو
هتل یار
862,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
862,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
862,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
862,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
949,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
949,000
تومان
3 خرداد
جمعه
949,000
تومان
4 خرداد
شنبه
949,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
949,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
949,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
949,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
949,000
تومان
ایران هتل آنلاین
875,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
875,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
875,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
875,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
949,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
949,000
تومان
3 خرداد
جمعه
949,000
تومان
4 خرداد
شنبه
949,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
949,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
949,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
949,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ستاره دریا-آپارتمان رویال دوخوابه شش نفره(پنج تخته+یک سرویس اضافه)
آپارتمان رویال دوخوابه شش نفره(پنج تخته+یک سرویس اضافه)
ایران مارکوپولو
875,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
875,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
875,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
875,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
949,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
1,025,000
تومان
3 خرداد
جمعه
1,025,000
تومان
4 خرداد
شنبه
1,025,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
949,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
949,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
949,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
949,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ستاره دریا-آپارتمان رویال سه خوابه هشت نفره
آپارتمان رویال سه خوابه هشت نفره
هتل یار
2,150,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
2,150,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
2,150,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
2,150,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
2,520,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
2,520,000
تومان
3 خرداد
جمعه
2,520,000
تومان
4 خرداد
شنبه
2,520,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
2,520,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
2,520,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
2,520,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
2,520,000
تومان
اقامت 24
2,150,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
2,150,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
2,150,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
2,150,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
2,333,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
2,333,000
تومان
3 خرداد
جمعه
2,333,000
تومان
4 خرداد
شنبه
2,333,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
2,333,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
2,333,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
2,333,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
2,333,000
تومان
ایران هتل آنلاین
2,155,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
2,155,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
2,155,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
2,155,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
2,520,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
2,520,000
تومان
3 خرداد
جمعه
2,520,000
تومان
4 خرداد
شنبه
2,520,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
2,520,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
2,520,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
2,520,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

نظرات کاربران برای هتل ستاره دریا لنگرود

(13 نظر)
نقاط قوت:
چشم انداز بسیار زیبا
نقاط ضعف:
عدم امکان استفاده از اینترنت در اتاق ، خرابی تلویزیون به دلیل پائین بودن کیفیت سیستم آنتن ، نداشتن ريموت درب ورودی مجموعه برای نگهبانی .
فقط محوطه خوب و زیبایی داره دیگه هیچی نداره
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
آنچه در بدو ورود جلب توجه می کند محوطه بزرگ و زیبای اطراف هتل به خصوص دریاچه وسط محوطه است. اتاق ما سه تخته بود که دلباز، بزرگ و تمیز بود. از تراس منظره زیبای محوطه و دریاچه مشخص بود. این هتل را در مجموع می توان در حد یک هتل 4 ستاره تاپ در نظر گرفت. البته صبحانه هتل بسیار معمولی و از نظر تنوع در حد هتل های 3 ستاره بود. اولین شب در رستوران سنتی هتل شام خوردیم که قیمت آن در مقایسه با هتل های مشابه دیگری که در لاهیجان و فومن اقامت داشتیم بسیار بالا بود به گونه ای که ترجیح دادیم در روز بعد در داخل لنگرود غذا بخوریم که بسیار باکیفیت و یک سوم قیمت های هتل بود. دسترسی مناسب به ساحل مزیت دیگر هتل بود که البته مهمترین دلیل من برای انتخاب این هتل همین مورد بود. ساحل بسیار تمیز و خلوت بود ولی هیچگونه دخالتی از سوی هتل برای بهینه سا...
فضاي بسيار عالي تنها نكته منفي زمان بسيار زيادي بود كه براي پذيرش صرف شد ضمن اينكه سرعت اينترنت در اتاق ها بسيار ضعيف بود ...
فضای اطراف هتل بسیار زیبا اهستش. هتل تمیزه و صبحانه خیلی خوبی داره ولی امکاناتش ضعیفه، پرسنلش حرفه ای نیستن و قیمتش به نسبت شرایط هتل گرونه....
پرسنل رستوران هتل خیلی بی ادب با مهمانان برخورد داشتند و نرخ غذاهای هتل بسیار گران بود ...
اتاق تمیز و تهویه خوب داشت در کل تمیز بود ساحل چمخاله هم بی نظیر بود محوطه اطراف هتل خوب بود کافی شاپ متوسط و صبحانه فوق العاده ضعیف بود امکانات داخلی مثل دمپایی و آب جوش کن و ... نداشت مسیر های ارتباطی هتل با ساحل دریا رها شده بود و ضعیف در کل در حد 4 ستاره بود نسبت به قیمت بالایی که داشت ...
با سلام هتل به لحاظ مناظر دیدنی وزیبایی فوق العاده بود و صبحانه نسبتا خوبی داشت -دریا خیلی تمیز بود- فقط توالت اتاق کوچک و در موقعیت مناسبی قرارنداشت - برای جاهای دیدنی اطلاعات و بروشور در هتل موجود نبود و بخش پذیرش نیز اطلاعات کافی نداشت-ولی در مجموع به ما خیلی خوش گذشت...
با توجه به پنج ستاره بودن هتل امکانات باید ارتقا یابد مثل امکانات داخل اتاق جهت چای مثل چای ساز یا مسواک و و دمپایی و سوییت چهار نفره دارای یک سجاده نماز بود. برنامه صبحانه نیز از ضعفهای این هتل بود از نظر شروع ساعت و تنوع مواد غذایی پایین بود که به نظر بسیار اقتصادی برنامه ریزی شده بود. در پایان بنده توقع دارم این هتل به عنوان یک هتل 5 ستاره امکانات بهتری داشته باشم .با توجه به موقعیت مکانی هتل فرصت بهتری دارد ....
حمام بسیار کوچک، جای پا هنگام نشستن در توالت نبود، پرده کثیف، و جمع شدن اب کف دستشوی . پرسنل پیگیر نبودن و رفتار مناسبی نداشتن...
۱.برخورد پرسنل عالی۲. اتاق تمیز با ویو عالی ۳. متاسفانه در اتاق چای ساز نیست۴.وان اتاقها کوچک و غیر قابل استفاده۵. صبحانه خوب ۶. کافی شاپ دریاچه تقریبا تعطیل ۷. دریاچه با پرندگان عالی و آرامش بخش ۸. رستوران هتل تقریبا حالت زیر زمین داره و من خوشم نیومد.در گیلان رستورانهای بسیار بهتری هست.با تشکر در ضمن وای فای هتل هم با نبودنش زیاد فرقی نمی کرد....
محل قرارگیری هتل به جهت ساحلی بودن مناسب است. صبحانه متوسط، رستوران متوسط ، کارمندان پذیرش حوصله کافی ندارند وکارمندان نا آشنا با امور هتل داری که اموزش هتل داری ندیده بودند. ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.