هتل فجر (آبشار) لاهیجان

لاهیجان، کیلومتر سه جاده لاهیجان به لنگرود، جنب کلوچه نادری
3.1
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران
معرفی هتل فجر (آبشار) لاهیجان
هتل دو ستاره فجر آبشار در سال ۱۳۴۶ در زمينی به مساحت ۱۹۵۰۰ مترمربع تاسيس گردیده و دارای ۲۵ واحد اقامتی با ظرفيت تقريبی ۸۰ نفر می‌باشد. هتل فجر از سوی شمال به جاده لاهيجان به لنگرود، جنوب به کوه، غرب به باغ چای و از شرق به جنگل و مزارع مشرف می‌باشد. فاصله هتل تا ساحل دريای چمخاله لنگرود ۱۵ کيلومتر و تا شهرستان رامسر ۷۰ کيلومتر می‌باشد. هتل با برخورداری از پوشش گياهی متنوع و چشمه آب از موقعيت ويژه برخوردار است، همچنین می‌توان لذت بالا رفتن از یک کوه جنگلی را در این هتل تجربه کرد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل فجر (آبشار)
فجر (آبشار)-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
209,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
209,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
209,100
تومان
31 خرداد
جمعه
209,100
تومان
1 تیر
شنبه
209,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
209,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
209,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
209,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
209,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
209,100
تومان
7 تیر
جمعه
209,100
تومان
8 تیر
شنبه
209,100
تومان
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
31 خرداد
جمعه
210,000
تومان
1 تیر
شنبه
210,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
210,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
210,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
210,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
210,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
210,000
تومان
7 تیر
جمعه
210,000
تومان
8 تیر
شنبه
210,000
تومان
ایران هتل آنلاین
214,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
214,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
214,000
تومان
31 خرداد
جمعه
214,000
تومان
1 تیر
شنبه
214,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
214,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
214,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
214,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
214,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
214,000
تومان
7 تیر
جمعه
214,000
تومان
8 تیر
شنبه
214,000
تومان
اسنپ تریپ
214,200 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
214,200
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
214,200
تومان
31 خرداد
جمعه
214,200
تومان
1 تیر
شنبه
214,200
تومان
2 تیر
یکشنبه
214,200
تومان
3 تیر
دوشنبه
214,200
تومان
4 تیر
سه شنبه
214,200
تومان
5 تیر
چهارشنبه
214,200
تومان
6 تیر
پنجشنبه
214,200
تومان
7 تیر
جمعه
214,200
تومان
8 تیر
شنبه
214,200
تومان
هتل یار
215,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
31 خرداد
جمعه
215,000
تومان
1 تیر
شنبه
220,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
220,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
220,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
220,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
220,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
220,000
تومان
7 تیر
جمعه
220,000
تومان
8 تیر
شنبه
220,000
تومان
فجر (آبشار)-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
209,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
209,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
209,100
تومان
31 خرداد
جمعه
209,100
تومان
1 تیر
شنبه
209,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
209,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
209,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
209,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
209,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
209,100
تومان
7 تیر
جمعه
209,100
تومان
8 تیر
شنبه
209,100
تومان
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
31 خرداد
جمعه
210,000
تومان
1 تیر
شنبه
210,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
210,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
210,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
210,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
210,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
210,000
تومان
7 تیر
جمعه
210,000
تومان
8 تیر
شنبه
210,000
تومان
ایران هتل آنلاین
214,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
214,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
214,000
تومان
31 خرداد
جمعه
214,000
تومان
1 تیر
شنبه
214,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
214,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
214,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
214,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
214,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
214,000
تومان
7 تیر
جمعه
214,000
تومان
8 تیر
شنبه
214,000
تومان
اسنپ تریپ
214,200 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
214,200
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
214,200
تومان
31 خرداد
جمعه
214,200
تومان
1 تیر
شنبه
214,200
تومان
2 تیر
یکشنبه
214,200
تومان
3 تیر
دوشنبه
214,200
تومان
4 تیر
سه شنبه
214,200
تومان
5 تیر
چهارشنبه
214,200
تومان
6 تیر
پنجشنبه
214,200
تومان
7 تیر
جمعه
214,200
تومان
8 تیر
شنبه
214,200
تومان
فجر (آبشار)-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
284,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
284,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
284,100
تومان
31 خرداد
جمعه
284,100
تومان
1 تیر
شنبه
284,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
284,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
284,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
284,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
284,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
284,100
تومان
7 تیر
جمعه
284,100
تومان
8 تیر
شنبه
284,100
تومان
اقامت 24
285,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
285,000
تومان
31 خرداد
جمعه
285,000
تومان
1 تیر
شنبه
285,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
285,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
285,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
285,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
285,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
285,000
تومان
7 تیر
جمعه
285,000
تومان
8 تیر
شنبه
285,000
تومان
اسنپ تریپ
290,700 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
290,700
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
290,700
تومان
31 خرداد
جمعه
290,700
تومان
1 تیر
شنبه
290,700
تومان
2 تیر
یکشنبه
290,700
تومان
3 تیر
دوشنبه
290,700
تومان
4 تیر
سه شنبه
290,700
تومان
5 تیر
چهارشنبه
290,700
تومان
6 تیر
پنجشنبه
290,700
تومان
7 تیر
جمعه
290,700
تومان
8 تیر
شنبه
290,700
تومان
هتل یار
295,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
295,000
تومان
31 خرداد
جمعه
295,000
تومان
1 تیر
شنبه
300,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
300,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
300,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
300,000
تومان
7 تیر
جمعه
300,000
تومان
8 تیر
شنبه
300,000
تومان
فجر (آبشار)-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
361,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
361,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
361,100
تومان
31 خرداد
جمعه
361,100
تومان
1 تیر
شنبه
361,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
361,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
361,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
361,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
361,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
361,100
تومان
7 تیر
جمعه
361,100
تومان
8 تیر
شنبه
361,100
تومان
اقامت 24
362,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
362,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
362,000
تومان
31 خرداد
جمعه
362,000
تومان
1 تیر
شنبه
362,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
362,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
362,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
362,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
362,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
362,000
تومان
7 تیر
جمعه
362,000
تومان
8 تیر
شنبه
362,000
تومان
ایران هتل آنلاین
369,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
369,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
369,000
تومان
31 خرداد
جمعه
369,000
تومان
1 تیر
شنبه
369,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
369,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
369,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
369,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
369,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
369,000
تومان
7 تیر
جمعه
369,000
تومان
8 تیر
شنبه
369,000
تومان
اسنپ تریپ
369,240 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
369,240
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
369,240
تومان
31 خرداد
جمعه
369,240
تومان
1 تیر
شنبه
369,240
تومان
2 تیر
یکشنبه
369,240
تومان
3 تیر
دوشنبه
369,240
تومان
4 تیر
سه شنبه
369,240
تومان
5 تیر
چهارشنبه
369,240
تومان
6 تیر
پنجشنبه
369,240
تومان
7 تیر
جمعه
369,240
تومان
8 تیر
شنبه
369,240
تومان
هتل یار
375,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
375,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
375,000
تومان
31 خرداد
جمعه
375,000
تومان
1 تیر
شنبه
380,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
380,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
380,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
380,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
380,000
تومان
7 تیر
جمعه
380,000
تومان
8 تیر
شنبه
380,000
تومان
فجر (آبشار)-آپارتمان دو خوابه چهار نفره
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
تورگردان
379,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
379,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
379,100
تومان
31 خرداد
جمعه
379,100
تومان
1 تیر
شنبه
379,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
379,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
379,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
379,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
379,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
379,100
تومان
7 تیر
جمعه
379,100
تومان
8 تیر
شنبه
379,100
تومان
اقامت 24
380,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
31 خرداد
جمعه
380,000
تومان
1 تیر
شنبه
380,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
380,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
380,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
380,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
380,000
تومان
7 تیر
جمعه
380,000
تومان
8 تیر
شنبه
380,000
تومان
اسنپ تریپ
387,600 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
387,600
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
387,600
تومان
31 خرداد
جمعه
387,600
تومان
1 تیر
شنبه
387,600
تومان
2 تیر
یکشنبه
387,600
تومان
3 تیر
دوشنبه
387,600
تومان
4 تیر
سه شنبه
387,600
تومان
5 تیر
چهارشنبه
387,600
تومان
6 تیر
پنجشنبه
387,600
تومان
7 تیر
جمعه
387,600
تومان
8 تیر
شنبه
387,600
تومان
ایران هتل آنلاین
389,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
389,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
389,000
تومان
31 خرداد
جمعه
389,000
تومان
1 تیر
شنبه
389,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
389,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
389,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
389,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
389,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
389,000
تومان
7 تیر
جمعه
389,000
تومان
8 تیر
شنبه
389,000
تومان
هتل یار
395,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
31 خرداد
جمعه
395,000
تومان
1 تیر
شنبه
400,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
400,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
400,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
400,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
400,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
400,000
تومان
7 تیر
جمعه
400,000
تومان
8 تیر
شنبه
400,000
تومان
فجر (آبشار)-سوییت ویژه چهار نفره
سوییت ویژه چهار نفره
تورگردان
388,600 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
388,600
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
388,600
تومان
31 خرداد
جمعه
388,600
تومان
1 تیر
شنبه
388,600
تومان
2 تیر
یکشنبه
388,600
تومان
3 تیر
دوشنبه
388,600
تومان
4 تیر
سه شنبه
388,600
تومان
5 تیر
چهارشنبه
388,600
تومان
6 تیر
پنجشنبه
388,600
تومان
7 تیر
جمعه
388,600
تومان
8 تیر
شنبه
388,600
تومان
اقامت 24
390,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
31 خرداد
جمعه
390,000
تومان
1 تیر
شنبه
390,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
390,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
390,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
390,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
390,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
390,000
تومان
7 تیر
جمعه
390,000
تومان
8 تیر
شنبه
390,000
تومان
ایران هتل آنلاین
397,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
397,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
397,000
تومان
31 خرداد
جمعه
397,000
تومان
1 تیر
شنبه
397,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
397,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
397,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
397,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
397,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
397,000
تومان
7 تیر
جمعه
397,000
تومان
8 تیر
شنبه
397,000
تومان
اسنپ تریپ
397,800 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
397,800
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
397,800
تومان
31 خرداد
جمعه
397,800
تومان
1 تیر
شنبه
397,800
تومان
2 تیر
یکشنبه
397,800
تومان
3 تیر
دوشنبه
397,800
تومان
4 تیر
سه شنبه
397,800
تومان
5 تیر
چهارشنبه
397,800
تومان
6 تیر
پنجشنبه
397,800
تومان
7 تیر
جمعه
397,800
تومان
8 تیر
شنبه
397,800
تومان
هتل یار
400,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
31 خرداد
جمعه
400,000
تومان
1 تیر
شنبه
410,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
410,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
410,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
410,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
410,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
410,000
تومان
7 تیر
جمعه
410,000
تومان
8 تیر
شنبه
410,000
تومان
فجر (آبشار)-آپارتمان دو خوابه پنج نفره
آپارتمان دو خوابه پنج نفره
تورگردان
455,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
455,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
455,100
تومان
31 خرداد
جمعه
455,100
تومان
1 تیر
شنبه
455,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
455,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
455,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
455,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
455,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
455,100
تومان
7 تیر
جمعه
455,100
تومان
8 تیر
شنبه
455,100
تومان
اقامت 24
456,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
456,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
456,000
تومان
31 خرداد
جمعه
456,000
تومان
1 تیر
شنبه
456,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
456,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
456,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
456,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
456,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
456,000
تومان
7 تیر
جمعه
456,000
تومان
8 تیر
شنبه
456,000
تومان
ایران هتل آنلاین
465,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
465,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
465,000
تومان
31 خرداد
جمعه
465,000
تومان
1 تیر
شنبه
465,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
465,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
465,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
465,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
465,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
465,000
تومان
7 تیر
جمعه
465,000
تومان
8 تیر
شنبه
465,000
تومان
اسنپ تریپ
465,120 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
465,120
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
465,120
تومان
31 خرداد
جمعه
465,120
تومان
1 تیر
شنبه
465,120
تومان
2 تیر
یکشنبه
465,120
تومان
3 تیر
دوشنبه
465,120
تومان
4 تیر
سه شنبه
465,120
تومان
5 تیر
چهارشنبه
465,120
تومان
6 تیر
پنجشنبه
465,120
تومان
7 تیر
جمعه
465,120
تومان
8 تیر
شنبه
465,120
تومان
هتل یار
476,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
476,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
476,000
تومان
31 خرداد
جمعه
476,000
تومان
1 تیر
شنبه
480,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
480,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
480,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
480,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
480,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
480,000
تومان
7 تیر
جمعه
480,000
تومان
8 تیر
شنبه
480,000
تومان

امکانات اتاق های هتل فجر (آبشار) لاهیجان

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
لابی
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
سوئیت

نظرات کاربران برای هتل فجر (آبشار) لاهیجان

(35 نظر)
اوکی بود ولی امکانات خاصی نداشت و از نظرم اونقدرا هم به پولش نمی ارزید.
با اینکه بافتش قدیمیه ولیکن امکانات اتاقاش عالیه! غذا و پدیراییش هم میتونه بهتر بشه.
هتل مقبولیه ولی اگربه صبحونش تنوع بیشتری بده همه مسافرها خوشحال تر میشن.
در حد هتل دو ستاره خوبه. اما یخچال و کولرش قدیمی بود. رسیدگیشون ضعیف! ویلا اگه اجاره میکردیم به صرفه تر بود برامون.
نقاط قوت:
لاهیجان؛ شهر دوستداشتنی من... فضای بیرونی هتل بسیار عالی است. کارکنان فوق‌العاده مهربان و خونگرم می‌باشند. امکانات اتاقها مناسب است. فضای مبله در راهروی اتاق‌ها دلچسب است.
نقاط ضعف:
دکور رستوران و غذاهای آن در حد هتل نمی‌باشد. فضای لابی بی روح و تاریک است. این هتل با توجه به موقعیت مکانی پتانسیل بسیار بالایی دارد و می‌توان با مدیریت بهینه آن را تبدیل به بهترین هتل لاهیجان نمود.
ارتباط و روابط اجتماعی ایشان ضعیف بود....
هتل خوبی بود و در کل راضی بودم،تنها اینترنت سرعت خیلی پایینی داشت و عملا قابل استفاده نبود ...
ضمن تشکر از ایران هتل ؛ برخورد کارکنان هتل خوب بود و مخصوصا" محوطه زیبا و جنگلی هتل مطلوب بود ، همچنین محیط هتل آرام بخش بود . ...
خوب ...
نسبت به قيمت مناسب بود. ...
هتل فجر آبشار عالی عالی عالی
جای دنج و در دامنه کوه که بسیار زیباست. با اینکه هتل قدیمی هست اما داخل فضای نوستالژیکی داره و کاملا حس یک هتل خوب رو به شما منتقل میکنه. ما از صبحانه استفاده کردیم که خوب بود. برخورد پرسنل هم بسیار مودبانه و خوب. در کل به اندازه ستاره هایی که داره و هزینه مناسبش خوب بود.
هتل خیلی خوبی بود و با توجه به قیمتش مورد قبول بود ...
جای نسبتاً خوبی هست. ساختمان قدیمی و لوله های آن همش چکه میکنه طوری که صبح از خواب بیدارتون میکنه هرچی گفتیم کاری نتونستن کنن. اینترنت wifi از روز اول تا موقع خروج ما قطع بود و میشه گفت اصلاً ندارند! سرویس بهداشتی فرنگی نداره. منظره طبیعی و سر سبز خوب و صبحانه نیز کامل سلف سرویس هست و شب موقع خواب آرام و تخت ها راحته. کولر گازی داره که خنک بودن برای گرمای تابستان. در کل خوبه ولی نسبت به قیمت امکاناتش کمه. ضمناً در حال ساخت ساختمان جدید هستند و باید دید در آینده چطوره. ...
هتل خیلی خوبی بود و با توجه به قیمتش مورد قبول بود ...
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار زیبا پرسنل خوش برخورد و مودب قیمت مناسب
نقاط ضعف:
صبحانه های هتل منوی خیلی کمی دارد
محوطه هتل با صفا و دوست داشتنی است. موقعیت هتل نسبتا دور از شهر و هیاهوی شهری می باشد.فقط مشکلی که جای بهبود دارد کمی امکانات داخل اتاق مانند مسواک و کفش روفرشی و ... وهمچنین تنوع کم صبحانه است.ولی در مجموع اقامت خوبی را تجربه کردیم....
از نظر موقعیت جغرافیایی محیطی زیبا دارد....
از نظر موقعیت جغرافیایی محیطی زیبا دارد....
نقاط قوت:
موقعیت مکانی زیبا ،سهولت دسترسی،فضای باز
نقاط ضعف:
بعنوان پایتخت چای کشور بهتر است این هتل با قرارداد بایک ،کارخانه چای درجه یک،رایگان چای لاهیجان سرو ومعرفی شود
برخورد کارکنان خوب. منظره بیرونی هتل عالی. دسترسی سریع به آژانس ساختمان قدیمی. بوی نم در داخل اطاق. امکانات داخل اطاق ضعیف. هتل با فاصله کمی خارج از شهر لاهیجان واقع شده. برای حداکثر ۲ شب خوب است...
برخورد کارکنان خوب. منظره بیرونی هتل عالی. دسترسی سریع به آژانس ساختمان قدیمی. بوی نم در داخل اطاق. امکانات داخل اطاق ضعیف. هتل با فاصله کمی خارج از شهر لاهیجان واقع شده. برای حداکثر ۲ شب خوب است...
نقاط قوت:
مکان مناسب و در دسترس ، حیاط زیبا . پرسنل مودب و کاردان .
نقاط ضعف:
امکانات اتاق بسیار کم . برای تابستان بدلیل نداشتن کولر گازی داخل اتاقها مناسب نیست.
مناسب...
هتل قدیمی و نوستالژیک اما بسیار خوب و تمیز و مرتب . امیدوارم همیشه همینطور باقی بمونه . پرسنل بسیار خوش برخورد و محترم بودن . تنها نقطه ضعف نبود اسانسور هست ...
بنظرم هتل خوب و تمیزی هست تو دل جنگل قرار داره سلف سرویس صبحانش خوبه کارمنداش احترام کافی به مشتری میزارن
هتل خیلی خوب بود .برخورد پرسنل خوب بود .فضای ارومی داره .ولی داخل اتاق یخچالی ک گذاشته بودن تا صبح سر وصدا داشت ...
با سلام / ابتدا لازمه از پرسنل سایت خوب اسنپ تریپ تشکر کنم که امکان نقد کارشون رو فراهم کردن و بعد هم یه تشکر ویژه از پرسنل هتل فجر لاهیجان داشته باشم ، که واقعا دستشون درد نکنه اگه تو یک کلمه بگم عالی بود همه چیز تقریبا خوب بود اگه نگم 100 ولی واقعا بیشتر از 90 نمرشون میشه ، این هتل رو دوست داشتم : اول بخاطر منطقه زیبا ، طبیعت قشنگ و محوطه دوست داشتنیش دوم بخاطر برخورد خوبشون سوم بخاطر هزینه کمی که برامون داشت ولی در کل من راضی هستم و به بقیه هم توصیه میکنم و البته اگه باز بخوام برم لاهیجان حتما میرم هتل فجر اونم تازه با اسنپ تریپ هم رزروش میکنم ، روز و روزگار بر شما خوش باشه ... انشالا
محوطه هتل بسیار زیبا و با صفا است. اتاقها بزرگ و راحت، صبحانه مناسب، برخورد کارکنان خوب. هتلی قدیمی که به دلیل قدیمی بودن مشکلاتی دارد. مثلا عایق نبودن درها و پنجره ها که باعث می شود در فصل سرما اتاقها خوب گرم نشود. تجهیزات قدیمی ولی قابل قبول. ...
نقاط قوت:
صبحانه خوب پرسنل عالی تمیز و مرتب بودن اتاق ها
نقاط ضعف:
چیزی ندیدم
نقاط قوت:
کارکنان مودب محل باصفا ودنج
نقاط ضعف:
وای فای نداشت
اتاق بسیار تمیز بطوری که ملحفه ها از نو و تمیزی برق می زند، کیفیت غذایی خوب و خوشمزه و کارکنان بسیار مودب، هتل شیکی نیست ولی بسیار خوبه...
اتاق کثیف بود، تخت دو نفره نداشت، تلوزیون معلق و نا امن بود، پرسنل بی تفاوت. صبحانه قابل قبول بود و دسترسی به جنگل خوب...
هتل خوبی جهت اقامتهای كوتاه مدت يك و دو روزه می باشد. با توجه به موقعيت محلی و ديد بسيار عالی و فاصله از جاده مكان آرامی می باشد. تشك روي تخت ها راحت نمي باشد. با توجه به هزينه و امكاناتي كه اين هتل دارد انتخاب مقرون به صرفه اي مي باشد....
نقاط قوت:
محیط بسیار زیبا و تمیز
نقاط ضعف:
بازسازی نشده و هتل قدیمی هست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.