هتل دهدار لاهیجان

لاهیجان، کیلومتر یک جاده لاهیجان، جنب ایران خودرو
2.2
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران
معرفی هتل دهدار لاهیجان
هتل چهارستاره دهدار لاهیجان در منطقه‌ی آب و هوایی دلنشین، بین شهرهای آستانه اشرفیه، لاهیجان و سیاهکل قرار دارد و از زیباترین هتل‌های شمال کشور به شمار می‌رود. این هتل بین کوه و دریا قرار دارد و دسترسی آسانی به قلعه رودخان، استخر لاهیجان، رستوران و کافه های سنتی دارد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل دهدار
دهدار-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
201,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
201,000
تومان
30 شهریور
شنبه
201,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
230,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
230,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
230,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
230,000
تومان
5 مهر
جمعه
230,000
تومان
6 مهر
شنبه
230,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
230,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
230,000
تومان
علاءالدین
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
205,000
تومان
30 شهریور
شنبه
205,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
205,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
235,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
235,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
235,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
235,000
تومان
5 مهر
جمعه
235,000
تومان
6 مهر
شنبه
235,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
235,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
235,000
تومان
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
210,000
تومان
30 شهریور
شنبه
210,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
210,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
239,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
239,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
239,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
239,000
تومان
5 مهر
جمعه
239,000
تومان
6 مهر
شنبه
239,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
239,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
239,000
تومان
اسنپ تریپ
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
210,000
تومان
30 شهریور
شنبه
210,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
210,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
210,000
تومان
30 شهریور
شنبه
210,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
210,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
244,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
244,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
244,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
244,000
تومان
5 مهر
جمعه
244,000
تومان
6 مهر
شنبه
244,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
244,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
244,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
210,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
210,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
249,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
249,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
249,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
249,000
تومان
5 مهر
جمعه
249,000
تومان
6 مهر
شنبه
249,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
249,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
249,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
210,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
210,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
235,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
235,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
235,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
235,000
تومان
5 مهر
جمعه
235,000
تومان
6 مهر
شنبه
235,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
235,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
235,000
تومان
دهدار-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ای‌گردش
294,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
294,000
تومان
30 شهریور
شنبه
294,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
340,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
340,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
340,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
340,000
تومان
5 مهر
جمعه
340,000
تومان
6 مهر
شنبه
340,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
340,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
340,000
تومان
علاءالدین
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
295,000
تومان
30 شهریور
شنبه
295,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
295,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
345,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
345,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
345,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
345,000
تومان
5 مهر
جمعه
345,000
تومان
6 مهر
شنبه
345,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
345,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
345,000
تومان
اقامت 24
302,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
302,000
تومان
30 شهریور
شنبه
302,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
302,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
347,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
347,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
347,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
347,000
تومان
5 مهر
جمعه
347,000
تومان
6 مهر
شنبه
347,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
347,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
347,000
تومان
ایران هتل آنلاین
302,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
302,000
تومان
30 شهریور
شنبه
302,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
302,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
351,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
351,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
351,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
351,000
تومان
5 مهر
جمعه
351,000
تومان
6 مهر
شنبه
351,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
351,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
351,000
تومان
اسنپ تریپ
302,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
302,000
تومان
30 شهریور
شنبه
302,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
302,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
310,000
تومان
30 شهریور
شنبه
310,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
310,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
343,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
343,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
343,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
343,000
تومان
5 مهر
جمعه
343,000
تومان
6 مهر
شنبه
343,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
343,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
343,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
302,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
302,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
390,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
390,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
390,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
390,000
تومان
5 مهر
جمعه
390,000
تومان
6 مهر
شنبه
390,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
390,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
390,000
تومان
دهدار-سوئیت دو نفره دبل
سوئیت دو نفره دبل
علاءالدین
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
359,000
تومان
30 شهریور
شنبه
359,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
359,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
409,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
409,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
409,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
409,000
تومان
5 مهر
جمعه
409,000
تومان
6 مهر
شنبه
409,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
409,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
409,000
تومان
ای‌گردش
363,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
363,000
تومان
30 شهریور
شنبه
363,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
410,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
410,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
410,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
410,000
تومان
5 مهر
جمعه
410,000
تومان
6 مهر
شنبه
410,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
410,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
410,000
تومان
اقامت 24
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
366,000
تومان
30 شهریور
شنبه
366,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
366,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
409,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
409,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
409,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
409,000
تومان
5 مهر
جمعه
409,000
تومان
6 مهر
شنبه
409,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
409,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
409,000
تومان
اسنپ تریپ
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
366,000
تومان
30 شهریور
شنبه
366,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
366,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
371,000
تومان
30 شهریور
شنبه
371,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
371,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
407,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
407,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
407,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
407,000
تومان
5 مهر
جمعه
407,000
تومان
6 مهر
شنبه
407,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
407,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
407,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
366,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
366,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
475,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
475,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
475,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
475,000
تومان
5 مهر
جمعه
475,000
تومان
6 مهر
شنبه
475,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
475,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
475,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
366,600
تومان
31 شهریور
یکشنبه
366,600
تومان
1 مهر
دوشنبه
410,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
410,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
410,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
410,000
تومان
5 مهر
جمعه
410,000
تومان
6 مهر
شنبه
410,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
410,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
410,000
تومان
دهدار-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ای‌گردش
294,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
294,000
تومان
30 شهریور
شنبه
294,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
340,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
340,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
340,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
340,000
تومان
5 مهر
جمعه
340,000
تومان
6 مهر
شنبه
340,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
340,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
340,000
تومان
اقامت 24
302,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
302,000
تومان
30 شهریور
شنبه
302,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
302,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
347,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
347,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
347,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
347,000
تومان
5 مهر
جمعه
347,000
تومان
6 مهر
شنبه
347,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
347,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
347,000
تومان
ایران هتل آنلاین
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
366,000
تومان
30 شهریور
شنبه
366,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
366,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
415,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
415,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
415,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
415,000
تومان
5 مهر
جمعه
415,000
تومان
6 مهر
شنبه
415,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
415,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
415,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
302,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
302,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
302,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
302,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
341,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
341,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
341,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
341,000
تومان
5 مهر
جمعه
341,000
تومان
6 مهر
شنبه
341,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
341,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
341,000
تومان
دهدار-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
علاءالدین
435,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
435,000
تومان
30 شهریور
شنبه
435,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
435,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
485,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
485,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
485,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
485,000
تومان
5 مهر
جمعه
485,000
تومان
6 مهر
شنبه
485,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
485,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
485,000
تومان
ایران هتل آنلاین
438,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
438,000
تومان
30 شهریور
شنبه
438,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
438,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
493,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
493,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
493,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
493,000
تومان
5 مهر
جمعه
493,000
تومان
6 مهر
شنبه
493,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
493,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
493,000
تومان
اسنپ تریپ
438,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
438,000
تومان
30 شهریور
شنبه
438,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
438,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
438,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
438,000
تومان
30 شهریور
شنبه
438,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
480,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
480,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
480,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
480,000
تومان
5 مهر
جمعه
480,000
تومان
6 مهر
شنبه
480,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
480,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
480,000
تومان
اقامت 24
439,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
439,000
تومان
30 شهریور
شنبه
439,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
439,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
489,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
489,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
489,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
489,000
تومان
5 مهر
جمعه
489,000
تومان
6 مهر
شنبه
489,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
489,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
489,000
تومان
ایران مارکوپولو
443,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
443,000
تومان
30 شهریور
شنبه
443,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
443,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
486,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
486,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
486,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
486,000
تومان
5 مهر
جمعه
486,000
تومان
6 مهر
شنبه
486,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
486,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
486,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
438,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
438,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
571,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
571,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
571,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
571,000
تومان
5 مهر
جمعه
571,000
تومان
6 مهر
شنبه
571,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
571,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
571,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
438,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
438,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
485,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
485,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
485,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
485,000
تومان
5 مهر
جمعه
485,000
تومان
6 مهر
شنبه
485,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
485,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
485,000
تومان
دهدار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
392,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
392,000
تومان
30 شهریور
شنبه
392,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
460,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
460,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
460,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
460,000
تومان
5 مهر
جمعه
460,000
تومان
6 مهر
شنبه
460,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
460,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
460,000
تومان
ایران مارکوپولو
399,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
399,000
تومان
30 شهریور
شنبه
399,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
399,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
447,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
447,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
447,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
447,000
تومان
5 مهر
جمعه
447,000
تومان
6 مهر
شنبه
447,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
447,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
447,000
تومان
ایران هتل آنلاین
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
405,000
تومان
30 شهریور
شنبه
405,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
405,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
453,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
453,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
453,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
453,000
تومان
5 مهر
جمعه
453,000
تومان
6 مهر
شنبه
453,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
453,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
453,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
405,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
405,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
510,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
510,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
510,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
510,000
تومان
5 مهر
جمعه
510,000
تومان
6 مهر
شنبه
510,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
510,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
510,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
439,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
439,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
445,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
445,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
445,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
445,000
تومان
5 مهر
جمعه
445,000
تومان
6 مهر
شنبه
445,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
445,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
445,000
تومان
دهدار-سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
500,000
تومان
30 شهریور
شنبه
500,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
500,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
558,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
558,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
558,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
558,000
تومان
5 مهر
جمعه
558,000
تومان
6 مهر
شنبه
558,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
558,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
558,000
تومان
ایران هتل آنلاین
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
500,000
تومان
30 شهریور
شنبه
500,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
500,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
562,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
562,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
562,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
562,000
تومان
5 مهر
جمعه
562,000
تومان
6 مهر
شنبه
562,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
562,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
562,000
تومان
ای‌گردش
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
500,000
تومان
30 شهریور
شنبه
500,000
تومان