هتل ابریشمی لاهیجان

لاهیجان، میدان بسیج
3.7
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
معرفی هتل ابریشمی لاهیجان
هتل چهار ستاره ابریشمی لاهیجان در تابستان ۱۳۹۶ افتتاح شده است، این هتل در مجاورت با دریاچه مصنوعی لاهیجان قرار دارد و با چشم اندازی زیبا و دلنشین و با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ابریشمی
ابریشمی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
261,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
261,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
261,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
261,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
261,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
261,000
تومان
10 خرداد
جمعه
261,000
تومان
11 خرداد
شنبه
261,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
261,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
261,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
261,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
261,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
261,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
261,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
261,000
تومان
10 خرداد
جمعه
261,000
تومان
11 خرداد
شنبه
261,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
261,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
261,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
261,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
261,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
261,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
261,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
261,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
261,000
تومان
10 خرداد
جمعه
261,000
تومان
11 خرداد
شنبه
261,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
261,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
268,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
268,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
268,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
268,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
268,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
268,000
تومان
10 خرداد
جمعه
268,000
تومان
11 خرداد
شنبه
268,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
268,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
280,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
280,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
10 خرداد
جمعه
280,000
تومان
11 خرداد
شنبه
280,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
280,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ابریشمی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اسنپ تریپ
320,896 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
320,896
تومان
6 خرداد
دوشنبه
320,896
تومان
7 خرداد
سه شنبه
320,896
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
320,896
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
320,896
تومان
10 خرداد
جمعه
320,896
تومان
11 خرداد
شنبه
320,896
تومان
12 خرداد
یکشنبه
320,896
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
321,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
321,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
321,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
321,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
321,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
321,000
تومان
10 خرداد
جمعه
321,000
تومان
11 خرداد
شنبه
321,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
321,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
321,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
321,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
321,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
321,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
321,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
321,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
321,000
تومان
10 خرداد
جمعه
321,000
تومان
11 خرداد
شنبه
321,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
321,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
330,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
330,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
330,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
330,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
10 خرداد
جمعه
330,000
تومان
11 خرداد
شنبه
330,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
330,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ابریشمی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اسنپ تریپ
321,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
321,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
321,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
321,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
321,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
321,000
تومان
10 خرداد
جمعه
321,000
تومان
11 خرداد
شنبه
321,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
321,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
321,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
321,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
321,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
321,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
321,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
321,000
تومان
10 خرداد
جمعه
321,000
تومان
11 خرداد
شنبه
321,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
321,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
321,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
329,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
329,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
329,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
329,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
329,000
تومان
10 خرداد
جمعه
329,000
تومان
11 خرداد
شنبه
329,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
329,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
329,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
330,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
330,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
330,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
330,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
10 خرداد
جمعه
330,000
تومان
11 خرداد
شنبه
330,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
330,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
340,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
340,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
340,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
340,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
10 خرداد
جمعه
340,000
تومان
11 خرداد
شنبه
340,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
340,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ابریشمی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
415,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
415,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
10 خرداد
جمعه
415,000
تومان
11 خرداد
شنبه
415,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
415,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
517,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
517,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
517,000
تومان
اقامت 24
416,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
416,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
416,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
416,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
416,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
416,000
تومان
10 خرداد
جمعه
416,000
تومان
11 خرداد
شنبه
416,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
416,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
416,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
416,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
416,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
416,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
416,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
416,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
416,000
تومان
10 خرداد
جمعه
416,000
تومان
11 خرداد
شنبه
416,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
416,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
423,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
423,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
423,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
423,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
423,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
423,000
تومان
10 خرداد
جمعه
423,000
تومان
11 خرداد
شنبه
423,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
423,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
425,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
425,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
425,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
425,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
10 خرداد
جمعه
425,000
تومان
11 خرداد
شنبه
425,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
425,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
435,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
435,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
435,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
435,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
435,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
435,000
تومان
10 خرداد
جمعه
435,000
تومان
11 خرداد
شنبه
435,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
435,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ابریشمی-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اسنپ تریپ
478,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
478,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
478,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
478,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
478,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
478,000
تومان
10 خرداد
جمعه
478,000
تومان
11 خرداد
شنبه
478,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
478,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
625,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
625,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
625,000
تومان
ایران هتل آنلاین
478,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
478,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
478,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
478,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
478,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
478,000
تومان
10 خرداد
جمعه
478,000
تومان
11 خرداد
شنبه
478,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
478,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
478,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
478,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
478,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
478,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
478,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
478,000
تومان
10 خرداد
جمعه
478,000
تومان
11 خرداد
شنبه
478,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
478,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
478,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
487,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
487,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
487,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
487,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
487,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
487,000
تومان
10 خرداد
جمعه
487,000
تومان
11 خرداد
شنبه
487,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
487,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
489,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
489,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
489,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
489,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
489,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
489,000
تومان
10 خرداد
جمعه
489,000
تومان
11 خرداد
شنبه
489,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
489,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
489,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
497,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
497,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
497,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
497,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
497,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
497,000
تومان
10 خرداد
جمعه
497,000
تومان
11 خرداد
شنبه
497,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
497,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ابریشمی-سوئيت رويال دوخوابه 4 نفره
سوئيت رويال دوخوابه 4 نفره
جاباما
1,100,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
1,100,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,100,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,100,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,100,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,100,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,100,000
تومان
11 خرداد
شنبه
1,100,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
1,100,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
1,120,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
1,120,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,120,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,120,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,120,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,120,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,120,000
تومان
11 خرداد
شنبه
1,120,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
1,120,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
1,600,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
1,600,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
1,600,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ابریشمی-سوئیت دو خوابه چهار نفره
سوئیت دو خوابه چهار نفره
اسنپ تریپ
612,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
612,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
612,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
612,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
612,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
612,000
تومان
10 خرداد
جمعه
612,000
تومان
11 خرداد
شنبه
612,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
612,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
857,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
857,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
857,000
تومان
اقامت 24
612,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
612,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
612,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
612,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
612,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
612,000
تومان
10 خرداد
جمعه
612,000
تومان
11 خرداد
شنبه
612,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
612,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
612,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
612,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
612,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
612,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
612,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
612,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
612,000
تومان
10 خرداد
جمعه
612,000
تومان
11 خرداد
شنبه
612,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
612,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
619,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
619,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
619,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
619,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
619,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
619,000
تومان
10 خرداد
جمعه
619,000
تومان
11 خرداد
شنبه
619,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
619,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
619,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
621,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
621,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
621,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
621,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
621,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
621,000
تومان
10 خرداد
جمعه
621,000
تومان
11 خرداد
شنبه
621,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
621,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
631,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
631,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
631,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
631,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
631,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
631,000
تومان
10 خرداد
جمعه
631,000
تومان
11 خرداد
شنبه
631,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
631,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ابریشمی-سوئیت یک خوابه برای پنج نفر
سوئیت یک خوابه برای پنج نفر
اسنپ تریپ
639,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
639,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
639,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
639,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
639,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
639,000
تومان
10 خرداد
جمعه
639,000
تومان
11 خرداد
شنبه
639,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
639,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
912,548
تومان
14 خرداد
سه شنبه
912,548
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
912,548
تومان
ایران مارکوپولو
648,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
648,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
648,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
648,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
648,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
648,000
تومان
10 خرداد
جمعه
648,000
تومان
11 خرداد
شنبه
648,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
648,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
648,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
648,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
648,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
648,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
648,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
648,000
تومان
10 خرداد
جمعه
648,000
تومان
11 خرداد
شنبه
648,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
648,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
649,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
649,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
649,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
649,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
649,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
649,000
تومان
10 خرداد
جمعه
649,000
تومان
11 خرداد
شنبه
649,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
649,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
649,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل ابریشمی لاهیجان

تلویزیون
یخچال
پارکینگ
استخر
اینترنت در لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت

نظرات کاربران برای هتل ابریشمی لاهیجان

(27 نظر)
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز لوازم داخل اتاق ها مناسب اینترنت فضای پارکینگ مناسب موقعیت مکانی مناسب هتل
نقاط ضعف:
در منوی صبحانه از میوه استفاده نشده بود
این هتل به دلیل نوساز بودن بسیار تمیز و با کیفیت است
هتل نوساز ابریشمی در مرکز شهر و نزدیک استخر معروف شهر لاهیجان قرار گرفته است. برخورد کارکنان خوب، اندازه‌ی اتاقها مناسب، و تمیزی امکانات و رختخواب آن متناسب و قابل قبول است. اما ظاهرن در ساخت آن و خرید امکانات رفاهی، به عنوان هتلی 4ستاره، کم‌توجهی شده است. امکانات داخل حمام و دستشویی ناکافی و نامتناسب، اما تمیزند. این موضوع شامل مبلمان، تلویزیون، اقلام موجود در بوفه‌ی صبحانه و ... هم می‌شود. این همه باعث شده است ارزش آن در برابر قیمت، متناسب نباشد.
تاریخ سفر از ۲۴ خرداد ۹۷ تا ۲۶ خرداد همه چیز عالی بود ، تهویه اتاق ، تمیزی و نوساز بودن ، خوشرویی کارکنان ، دسترسی اسان به مکانهای دیدنی و رستوران های خوب و ... حتما توصیه میکنم
از نظر موقعیت مکانی مرکز شهر لاهیجانه که دسترسی به شهر رو راحت میکنه، پرسنل مودبن کیفیت صبحانه و تنوعش قابل قبوله...
اقامت خوبی داشتیم و خدمات هتل مناسب بود. ...
نقاط قوت:
رفتار پرسنل و موقعیت و سرویس دهی و قیمت حتی غذای رستوران همه عالی بود. با تشکر از مدیریت هتل
نقاط ضعف:
پیشنهاد می گردد وقتی تعداد نفرات از یک نفر بیشتر می باشد بهتره که مسواک و حوله و... در رنگهای مختلف گذاشته شود.
سلام موقعيت هتل خوبه و از لحاظ تميزي هم خوبه سايز اتاق مناسبه صبحانه هتل ميتونه بهتر باشه و كامل تر البته با كمي نظارت مثلا وقتي اعلام ميشه صبحانه از ساعت هشت شروع ميشه ، حدود هشت و چهل و پنج رفتيم هنوز بصورت كامل اماده نبود يا دو تا خانوم از كارمنداي هتل به جاي توجه به مهمان ها داشتن صحبت دو نفره ميكردند رسپسن ها خوش برخورد بودند
هتل بسیار خوب و مرتبی بود فقط از لحاظ ملافه ها یکی 2 تا لک رویشان بود که ظاهرا شسته نشده بود که فکر کنم قصور یکی از کارکنان بود.... ولی در کل هتل خوبی است...
نوساز بودن
نقاط قوت:
کارکردکارکنان در حدعالی و برخورد عالی ومدیریت عالی ونظافت درحدعالی
نقاط ضعف:
هیچ نقطه ی ضعفی دراین هتل وجود ندارد
نقاط قوت:
تمیز بود استخر رایگان داخل شهر آرام و ساکت
نقاط ضعف:
در روز حضور ما برای شام کل رستوران برای مراسمی رزرو شده بود و امکان استفاده نداشت
نداشتن پارکینگ مسقف ...
هتل خوبی بود؛ من سال گذشته هم در این هتل اقامت داشتم؛بنظرم در مجموع اتاقهای 4 تخته نسبت به 2 تخته از کیفیت بهتری برخوردار است و کیفیت صبحانه در سال گذشته بهتر بود و اینکه تاکید دارند راس ساعت 12 اتاق تخلیه شود؛ جالب نیست.
موقعیت هتل در مرکز شهر و نزدیک استخر (دریاچه شهر) خوب هست رفتار خوب کارکنان خوب بود دکوراسیون برای هتل چهارستاره ساده بود فقط نکته ای که بود ما اتاق چهار تخته رزرو کرده بودیم و معمولا در قسمتی که اسنپ تریپ می نویسه آیا درخواست خاصی از هتل دارید نیازی به ذکر این مطلب نیست که یک خانواده نیاز به یک تخت دبل و دو تخت سینگل داره و ما هم درخواست نکرده بودیم به همین دلیل وقتی ساعت ۲۳ رسیدیم اتاقی رو مجردی با ۴ تا تخت سینگل تحویل دادند و وقتی هم اعتراض کردیم گفتند که اتاق دیگری ندارند و بنده خدا یکی از پرسنل هتل رو فرستادند که تخت ها رو به هم بچسبونه به هر حال تا اینجا بد نبود ولی وقتی صبح از خواب بیدار شدیم و پرده رو کنار زدیم دیدیدم که تقریبا صفر جا رو میشه دید چون از اتاق های پشت هتل به ما داده بودند نه اتاق های جلو که رو به استخر هست و جلوی پنجره کاملا سقف پارتیشنی زشتی بود که حالمون گرفته شد و موقع خروج به پذیرش اعتراض کردیم گفتند که اون مربوط به استخر هست و به بهای زشت شد نمای برخی اتاق ها هتل استخر دار شده در کل بد نبود ولی اگر خواستید رزرو کنید حتما در درخواستتون ذکر کنید اتاق رو به استخر (خیابون) و اگر نشد کنسل کنید و اگر اسنپ تریپ امکان و پیگیری هم این درخواست ها رو قبل از رزرو فراهم میکرد بهتر بود
نقاط قوت:
پرسنل خوب
نقاط ضعف:
فضای سبز معمولی .
لابی بسیار کوچک، یک عدد آسانسور کوچک جوابگوی هتل نمی باشد، اطاق تحویلی به ما در طبقه دوم قرار داشت که از پشت پنجره تنها سقف استخر دیده میشد. تهویه دستشویی مناسب نبود و بوی دستشویی داخل اطاق می آمد که به ناچار پنجره های اطاق در طول اقامت باز بود. ظروف داخل اطاق تمیز نبود. در کل اصلا راضی کننده نبود. تنها امتیاز هتل امکان استفاده رایگان از استخر بود...
هتل بسیار تمیز و مرتب بود ، پرسنل خوشرو و مهربان، تنوع صبحانه خوب بود ، سرعت اینترنت داخل اتاق عالی بود. موقعیت هتل هم از نظر دسترسی بسیار مناسب بود در کل هتل بسیار خوبی بود و راضی بودیم از اقامتمون....
سلام من شهریور ماه در این هتل اقامت داشتم . بهیچ عنوان این هتل و توصیه نمیکنم . برخورد بسیار بد و طلبکارانه پرسنل ، عدم سرویس و تمیز کاری اتاقها و ... ضمنا صبحانه هم در حد هتل چهار ستاره نبود .
نقاط قوت:
روبروی استخر صبحونه عالی برخورد پرسنل عالی
نقاط ضعف:
دست پخت ضعیف
خوب...
من یکشب سی مهر ماه در این هتل اقامت داشتم رفتار پذیرش و وپرسنل خدماتی بسیار عالی بود هتل استخر رایگان خوبی داره پیشنهاد میکنم حتما مایو همراه داشته باشین اتاقها خیلی شیک نیست ولی تمیز وهمه امکانات رو داره قسمت سورپرایزش صبحونه ورستورانشه که خیلی شیکه وصبحونه بسیار خوشمزه وکاملی داره البته اونجوری که من فهمیدم آشپز واکثر پرسنل رستوران خانم هستن که سلیقه چیدمانش نشون میده
کارکنان خیلی خوب. صبحانه هم خیلی خوب...
نظری ندارم...
مودب خوشرو و تعلیم دیده...
نوساز بودن و تمیزی... در کل قابل قبول
جای هتل عالیست صبحانه متنوع گرم و باکیفیتی دارد استخر رایگان دارد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.