هتل تعطیلات کیش

جزیره کیش، بعد از پردیس2، میدان سیری
2.5
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران

معرفی هتل تعطیلات کیش

هتل تعطیلات کیش واقع در میدان سیری در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع در سال ۱۳۷۸ مورد بهره برداری قرار گرفت. ساختمان هتل در ۲ طبقه بنا و دارای ۷۰ باب واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب و ظرفیت ۲۲۵ تخت می‌باشد. موقعیت مکانی مناسب هتل موجب دسترسی آسان به اماکن دیدنی از جمله ساحل نیلگون خلیج فارس و مراکز خریدی همچون پردیس ۱ و ۲ گردیده است. هتل تعطیلات با کادری مجرب و آموزش دیده پذیرای میهمانان جزیره زیبای کیش می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل تعطیلات کیش
تعطیلات-اتاق دوتخته
اتاق دوتخته
اقامت 24
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
220,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
220,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
220,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
320,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
320,000
تومان
9 اسفند
جمعه
320,000
تومان
10 اسفند
شنبه
320,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
320,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
320,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
ایران هتل آنلاین
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
320,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
320,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
320,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
320,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
320,000
تومان
9 اسفند
جمعه
320,000
تومان
10 اسفند
شنبه
320,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
320,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
320,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
ایران مارکوپولو
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
345,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
345,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
345,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
345,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
345,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
345,000
تومان
9 اسفند
جمعه
345,000
تومان
10 اسفند
شنبه
345,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
345,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
345,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
345,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 اسفند
یکشنبه
220,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
220,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
320,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
320,000
تومان
9 اسفند
جمعه
320,000
تومان
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
تعطیلات-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
250,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
250,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
250,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
370,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
9 اسفند
جمعه
370,000
تومان
10 اسفند
شنبه
370,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
ایران هتل آنلاین
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
370,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
370,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
9 اسفند
جمعه
370,000
تومان
10 اسفند
شنبه
370,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
ایران مارکوپولو
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
395,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
395,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
395,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
395,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
395,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
395,000
تومان
9 اسفند
جمعه
395,000
تومان
10 اسفند
شنبه
395,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
395,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
395,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
395,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 اسفند
یکشنبه
250,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
250,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
370,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
9 اسفند
جمعه
370,000
تومان
10 اسفند
شنبه
370,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
تعطیلات-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
280,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 اسفند
دوشنبه
280,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 اسفند
چهارشنبه
420,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
9 اسفند
جمعه
420,000
تومان
10 اسفند
شنبه
420,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
420,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
420,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
420,000
تومان
ایران هتل آنلاین
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
420,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
420,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
420,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
420,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
420,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
9 اسفند
جمعه
420,000
تومان
10 اسفند
شنبه
420,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
420,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
420,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
420,000
تومان
ایران مارکوپولو
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
445,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
445,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
445,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
445,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
445,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
445,000
تومان
9 اسفند
جمعه
445,000
تومان
10 اسفند
شنبه
445,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
445,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
445,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
445,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 اسفند
یکشنبه
280,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
280,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
420,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
420,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
9 اسفند
جمعه
420,000
تومان
10 اسفند
شنبه
420,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
420,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
420,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
420,000
تومان
تعطیلات-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
360,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
360,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
470,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
470,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
470,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
470,000
تومان
9 اسفند
جمعه
470,000
تومان
10 اسفند
شنبه
470,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
470,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
470,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
470,000
تومان
ایران هتل آنلاین
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
470,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
470,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
470,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
470,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
470,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
470,000
تومان
9 اسفند
جمعه
470,000
تومان
10 اسفند
شنبه
470,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
470,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
470,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
470,000
تومان

امکانات اتاق های هتل تعطیلات کیش

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
اتاق چمدان
کمد لباس
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
سرویس بهداشتی درلابی

آدرس هتل تعطیلات کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل تعطیلات کیش

(43 نظر)
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
نظافت ضعیف بود آب معدنی که برامون گذاشته بودن هزینه داشت میتوننه خیلی بهتر هم بشه
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
چیزی به ذهنم نمیرسه
نقاط قوت:
ساختمان هاي كرتاه و محيط و فضاي دنج
نقاط ضعف:
سرويس صبحانه ضعيف
خوب بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
ايراد درب دستشويي
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چند نکته کوچک بود که حلش کردن
نقاط قوت:
عالی این باره سوم هست من این هتل میام
نقاط ضعف:
اگه فست فودم به منوی هتل اضاف کنن عالی میشه
نقاط قوت:
خیلی خوب و راضی کننده
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
اصلا نکته مثبتی وجود نداشت
نقاط ضعف:
کولر کم و زیاد نمیشد خیلی سرد بود که مجبور شدیم روی زمین بخوابیم از سرما تا باد نخوره بهمون برای آب روزانه پول میگرفتن در صورتیکه رایگان بود نظافت افتضاح حمام و دستشویی که تار عنکبوت بسته شده بود قوری و کتری از قبل تمیز نشده بود که چای کیسه ای از قبل هنوز داخلش بود صبح زود داخل هتل بنایی میکردن آژیر آتش نشانی خود به خود به صدا در میومد که باعث اذیت بود
نقاط قوت:
هتل خیلی معمولی
نقاط ضعف:
معمولی
بسیار مودب و محترم
نقاط قوت:
خیلی راضی بودیم از هتل
نقاط ضعف:
ندیدم چیزی
کافی شاپ بسیار عالی... تنها ضعف ،فضای کم رستوران برای صبحانه که اونم قابل چشم پوشیه،بهترین هتل ممکن که میشد انتخاب کرد. اگه یه بار بری هتل تعطیلات عاشقش میشی، همه چی عالی بود. از پرسنل مودب و مهمان نواز، کافی شاپ عالی و فضای رمانتیک و دل انگیز... مرسی
خوب بود ، صبحانه متوسط ، اتاقها بهم نزدیکن سر و صدا زیاد بود ، وای فای فقط یک نفر کانکت میشد ، نظافت سرویس بهداشتی متوسط بود ، برای نظافت باید هماهنگ می شد ، فضای سبز و زمین بازی کودک بد نبود .
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل راحتي تشك ها از تخفيف استغاده كردم قيمت خوب بود
نقاط ضعف:
مستهلك بودن سرويس بهداشتي عدم اطلاع رساني كمبود چاي ، قهوه قند و شكر
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی هتل به ساحل مراکز خرید
نقاط ضعف:
به نظرم اگه تو اتاق ها ساعت دیواری گذاشته شه خیلی بهتره
سلام وقتتون بخیر در حد هزینه ای که می‌پردازید خوبه ولی از نظر بهداشت خوب نیست .ما روز اولی که رسیدیم وارد لابی هتل شدیم بوی شدید شوینده و غذا که باهم ترکیب شده بود اذیتمون کرد. موقع تحویل اتاق کسی که مارو تا اتاق راهنمایی کرد برای تحویل اتاق با کفش وارد اتاق شد که خیلی حرکت غیر بهداشتی بود و فکر کنم براشون طبیعی بود چون خیلی راحت داخل شدن .زمین اتاق کثیف بود و ما مجبور بودیم همش با دمپایی بگردیم.پتو که کاملا بوی شدید شوینده میداد خیلی شدید و خیلی اذیت کننده.صبحانه معمولی بود ولی یه وعده ناهار که خوردیم خوب بود نسبت به قیمتش. اگر جا براتون خیلی مهمه هتل های دیگه رو هم یه چک بکنید.
نقاط قوت:
صبحانه هاش خوب بود اتاق ها نسبتا خوب بود فضای باز هتل خوب بود قیمتش هم مناسب بود
نقاط ضعف:
دور بودن از اسکله های تفریحی و بازار نکته منفی بود
نقاط قوت:
تمیزی نسبی وارامش اتاقها ازنکات مثبت این هتل بود
نقاط ضعف:
به اندازه هتل سه ستاره ارزش قیمتی نداشت
در حد یه هتل سه ستاره ارزان قیمت خوبه. هتل نسبتاً قدیمی ولی تمیز و جمع و جوره و امکانات اتاق هم خوب بود. لوازم بهداشتی و حوله و ... فراهم هست. صبحانه ساده ولی قابل قبوله. ترانسفر هتل داشت. رفتار پرسنل هم خوب بود. تنها مشکلی که ما داشتیم این بود که پشت اتاقهای ما داشتن ظاهرن ساخت وساز می کردن و کل روز تا 10 شب سر و صدای بلند جوشکاری و بنایی می اومد. طوری که اگه طی روز می خواستی استراحت کنی اصلا امکان نداشت. و آب هم قطع شد یک بار به خاطر همین مساله که قبلش اطلاع رسانی نکرده بودن. ضمنا ما اتاق دوخوابه با تخت تویین خریده بودیم ولی تختی که بهمون دادن دوبلکس بود. در کل به نسبت قیمتش قابل قبول بود.
باسلام در نگاه کلی بابت پولی که بابت این هتل پرداخت کردم راضی هستم به هر حال هتل داری هم مخارج بالایی داره.لابی وحیاط معمولی بود وسایل بازی حیاط اعم از فوتبال دستی...فرسوده بود.رستوران غذاش ضعیف داشت، اتاق و امکاناتش ایراد نداشت و سالم بود.تهویه ی دستشویی ضعیف و شیرآلات فرسوده بود.برخورد پرسنل خوب بود.درکل باپولی که دادم تو اون تایم پیک مسافر بهتر از این گیرم نمی اومد
نقاط قوت:
با سلام خدایی دست اشپزتون درد نکنه بهترین عدسی ولوبیا چیتی را درست میکردند برای صبحانه هر۳نفرمون خیلی راضی بودیم .همچنین محل هتل را هم دوست داشتیم
نقاط ضعف:
فقط نظافت سرویس بهداشتی اصلا خوب نبود هم کثیف بود وهم توالت فرنگی نداشت یک توالت فرنگی سیار اوردن ولی خیلی کثیف بود اصلا استفاده نکردیم با سختی گذراندیم
هتلی خوب و آرام است ولی صبحانه های مختصر داشت ولی مکانش عالی بود....
خوب بود
هتل نسبت به پولی که میدید خوبه. برخورد کارکنان و همکاری آنها عالی است. موقعیت مکانی خوبی داره. یه سری از اتاقها در طبقه دوم است که به دلیل نبود آسانسور رفت و آمد کمی مشکل می شود البته نه برای جوانها. فضای رستوران در زمانهای پیک کاری هتل برای پذیرایی کم است و برای صبحانه باید کمی منتظر باشید تا میز خالی شود البته نه بیشتر از 5 6 دقیقه
در کل خوب و محیط آرام بخشی داشت. ولی پارکینگ ندارد
نقاط قوت:
سلام وقت بخیر. خدا قوت. نکته مثبت ، اخلاق و رفتار خوب و شایسته پذیرش و خدمه بود.
نقاط ضعف:
_ با توجه به نزدیکی اتاق ها و راهروها و نیز تردد افراد و مهمانان بعضا با سر و صدا ، عدم موکت کردن راهروها. ( چون خوده موکت باعث کاهش سر و صدا رفت و آمد میشود.) _ عدم نصب ساعت دیواری در اتاقها _ آب دادن زیر یخچال _ کوچک بودن فضای رستوران _ _ تعدد کم صبحانه _عدم گذاشتن دستمال توالت در سرویس اتاقها _ نامرتب بودن دستشویی لابی هتل مجددا ضمن تشکر و خدا قوتی
رفتار پرسنل مناسب بود ولی بخاطر نزدیکی اتاق ها به محوطه خیلی سرو صدا بود.
نقاط قوت:
بسيار بسيار ارامش داره.پرسنل بسيار بسيار عالي هستن.ممنون از شما
نقاط ضعف:
ي كوچولو فقط بايد از نظر ما،به نو ساز كردن هتل رسيدگي بشه،وگرنه هتل بسيار خوبي هست.
پیاده حدوده 10 دقیقه می توانید به بازار برسیدما در بلوک های چند طبقه در طبقه دوم بودیم و راضی بودیم تحویل اتاق در زمان تحویل کند بود
ما بسیار راضی بودیم , هتل خیلی تمیز و با ضفا بود , اگر مجدد به کیش سفر کنیم حتما هتل تعطیلات رو انتخاب می کنیم ,قیمتشم مناسب بود ,
اتاق ۲۱۲ واقعا خوب نبود ، هیچ حرفی در موردش نمیشه زد
ما ۳ شب در این هتل اقامت داشتیم که به نظر من هتل خوبی بود، دسترسی مناسبی داشت، فضای باز خیلی خوبی داشتسرویس دهی خوب بود. به نظر من نسبت به قیمتش مناسبه واقعا.
برخورد خوب پرسنلوجود حیاط و محوطه بازی برای کودکان عکس یادگاری رایگان تمیزی و نظافت در حد قابل قبول صبحانه تقریبا متنوع در کل اگر دوباره به کیش سفر کنم حتما یکی از گزینه های من خواهد بود. کمی از ساحل و مرکز شهر فاصله داشت. حدود 20 دقیقه پیاده. ولی با ماشین مشکلی نداشت
کارکنان بسیار با ادب مخصوصا بچه های خانه داری و بسیار گل تشکر ویژه دارم فقط صبحانه کمی ضعیف
کارکنان عالی، اتاقها خوب، غذا عالی مخصوصا ماهی کبابی، همکاری و راهنمایی خوب، با این قیمت عالیه
متوسط
سه روز اقامت داشتیم رفتار پرسنل خوب بود از نظر فنی کولر مشکل داشتیم که حل شد، کلا بد نبود
بخش آرامش هتل بسیار کم بود و اتاق رطوبت داشت ولی از نظر تخت و تشک و پتو بسیار خوب بود
نقاط قوت:
هتل خوب تمیزباقیمت مناسب
نقاط ضعف:
ظرفیت پایین رستوران
توی شش روزی که در هتل بودیم، مشکلی در صبحانه و رفتار پرسنل وجود نداشت ولی نظافت مناسب نبود، رو تختی ها و بالشت ها کثیف تحویل شد.
نقاط قوت:
قیمت مناسب بود. اتاق‌ها تمیز و بوی پاکی می‌داد. سرویس صبح و عصر به بازار و مراکز خرید وجود داشت.
نقاط ضعف:
صبحانه مناسب نبود
نقاط قوت:
- برخورد و اخلاق بسیار عالی پرسنل - دسترسی خیلی خوب به مراکز مهم
نقاط ضعف:
- وسایل داخل اتاقها عمدتا مستعمل و قدیمی است مخصوصا سرویس ها -
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل تعطیلات کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل تعطیلات کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل تعطیلات کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل تعطیلات کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل تعطیلات کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.