هتل تماشا کیش

کیش، میدان امیر کبیر
3
امتیاز کاربران
45
نظرات کاربران
معرفی هتل تماشا کیش
هتل تماشا کیش در سال ۱۳۷۷ به عنوان یک هتل دو ستاره به بهره برداری رسید، در سال ۱۳۹۱ برای رفاه بیشتر میهمانان گرامی بازسازی شد. هتل تماشا کیش نسبت به ساحل زیبای دریای خلیج همیشه فارس و بازار در موقعیت مناسبی قرار گرفته است که همین امر باعث می‌شود مسافرین محترم تعطیلات خوبی را دراین هتل بگذرانند. این هتل برای رفاه میهمانان عزیز در جزیره زیبای کیش سرویس استقبال فرودگاهی را درنظر گرفته است. هتل تماشا در جزیره کیش و در موقعیتی مناسب از نظر بازار و ساحل زیبای خلیج فارس قرار گرفته که می توانید تعطیلات وسفر خوبی را در آن بگذرانید.. ضمنا هتل تماشا از پذیرش مهمان عرب معذور می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل تماشا
تماشا-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
105,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
105,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
105,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
133,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
133,000
تومان
3 آبان
جمعه
133,000
تومان
4 آبان
شنبه
133,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
133,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
133,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
133,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
112,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
112,000
تومان
رهی نو
105,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
105,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
105,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
135,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
135,000
تومان
3 آبان
جمعه
135,000
تومان
4 آبان
شنبه
135,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
135,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
135,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
135,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
120,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
120,000
تومان
جاباما
105,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
105,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
105,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
135,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
135,000
تومان
3 آبان
جمعه
135,000
تومان
4 آبان
شنبه
135,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
135,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
135,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
135,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
115,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
115,000
تومان
ایران مارکوپولو
108,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
108,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
108,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
138,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
138,000
تومان
3 آبان
جمعه
138,000
تومان
4 آبان
شنبه
138,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
138,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
138,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
138,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
118,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
118,000
تومان
ای‌گردش
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
110,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
110,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
110,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
110,000
تومان
3 آبان
جمعه
110,000
تومان
4 آبان
شنبه
110,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
110,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
110,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
110,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
110,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
110,000
تومان
ایران هتل آنلاین
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
110,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
110,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
140,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
140,000
تومان
3 آبان
جمعه
140,000
تومان
4 آبان
شنبه
140,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
140,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
140,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
140,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
120,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
120,000
تومان
علاءالدین
118,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
118,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
118,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
148,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
148,000
تومان
3 آبان
جمعه
148,000
تومان
4 آبان
شنبه
148,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
148,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
148,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
148,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
127,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
127,000
تومان
تماشا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
133,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
133,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
133,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
162,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
162,000
تومان
3 آبان
جمعه
162,000
تومان
4 آبان
شنبه
162,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
162,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
162,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
162,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
142,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
142,000
تومان
جاباما
133,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
133,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
133,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
165,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
165,000
تومان
3 آبان
جمعه
165,000
تومان
4 آبان
شنبه
165,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
165,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
165,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
165,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
145,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
145,000
تومان
رهی نو
135,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
135,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
135,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
165,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
165,000
تومان
3 آبان
جمعه
165,000
تومان
4 آبان
شنبه
165,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
165,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
165,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
165,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
150,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
150,000
تومان
ایران مارکوپولو
138,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
138,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
138,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
167,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
167,000
تومان
3 آبان
جمعه
167,000
تومان
4 آبان
شنبه
167,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
167,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
167,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
167,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
148,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
148,000
تومان
ای‌گردش
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
140,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
140,000
تومان
3 آبان
جمعه
140,000
تومان
4 آبان
شنبه
140,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
140,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
140,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
140,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
140,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
140,000
تومان
ایران هتل آنلاین
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
170,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
170,000
تومان
3 آبان
جمعه
170,000
تومان
4 آبان
شنبه
170,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
170,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
170,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
170,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
150,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
150,000
تومان
علاءالدین
147,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
147,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
147,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
180,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
180,000
تومان
3 آبان
جمعه
180,000
تومان
4 آبان
شنبه
180,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
180,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
180,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
180,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
158,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
158,000
تومان
تماشا-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
162,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
162,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
162,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
190,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
190,000
تومان
3 آبان
جمعه
190,000
تومان
4 آبان
شنبه
190,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
190,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
190,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
190,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
170,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
170,000
تومان
جاباما
162,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
162,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
162,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
190,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
190,000
تومان
3 آبان
جمعه
190,000
تومان
4 آبان
شنبه
190,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
190,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
190,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
190,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
175,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
175,000
تومان
رهی نو
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
165,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
165,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
195,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
195,000
تومان
3 آبان
جمعه
195,000
تومان
4 آبان
شنبه
195,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
195,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
195,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
195,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
180,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
180,000
تومان
ایران مارکوپولو
167,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
167,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
167,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
197,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
197,000
تومان
3 آبان
جمعه
197,000
تومان
4 آبان
شنبه
197,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
197,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
197,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
197,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
177,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
177,000
تومان
ای‌گردش
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
170,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
170,000
تومان
3 آبان
جمعه
170,000
تومان
4 آبان
شنبه
170,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
170,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
170,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
170,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
170,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
170,000
تومان
ایران هتل آنلاین
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
200,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
200,000
تومان
3 آبان
جمعه
200,000
تومان
4 آبان
شنبه
200,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
200,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
200,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
200,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
180,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
180,000
تومان
علاءالدین
176,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
176,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
176,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
210,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
210,000
تومان
3 آبان
جمعه
210,000
تومان
4 آبان
شنبه
210,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
210,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
210,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
210,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
190,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
190,000
تومان
تماشا-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
190,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
190,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
220,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
220,000
تومان
3 آبان
جمعه
220,000
تومان
4 آبان
شنبه
220,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
220,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
220,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
220,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
200,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
200,000
تومان
جاباما
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
190,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
190,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
220,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
220,000
تومان
3 آبان
جمعه
220,000
تومان
4 آبان
شنبه
220,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
220,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
220,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
220,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
200,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
200,000
تومان
رهی نو
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
195,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
195,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
230,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
230,000
تومان
3 آبان
جمعه
230,000
تومان
4 آبان
شنبه
230,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
230,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
230,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
230,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
214,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
214,000
تومان
ایران مارکوپولو
197,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
197,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
197,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
226,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
226,000
تومان
3 آبان
جمعه
226,000
تومان
4 آبان
شنبه
226,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
226,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
226,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
226,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
206,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
206,000
تومان
ای‌گردش
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
200,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
200,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
200,000
تومان
3 آبان
جمعه
200,000
تومان
4 آبان
شنبه
200,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
200,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
200,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
200,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
200,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
200,000
تومان
ایران هتل آنلاین
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
200,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
230,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
230,000
تومان
3 آبان
جمعه
230,000
تومان
4 آبان
شنبه
230,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
230,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
230,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
230,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
210,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
210,000
تومان
علاءالدین
206,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
206,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
206,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
235,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
235,000
تومان
3 آبان
جمعه
235,000
تومان
4 آبان
شنبه
235,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
235,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
235,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
235,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
216,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
216,000
تومان

امکانات اتاق های هتل تماشا کیش

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
تاکسی سرویس
رستوران
تلفن
اینترنت
کافی شاپ
خشکشویی
حمام
پاركينگ
كافی شاپ
روم سرويس
خودپرداز
Business Center

آدرس هتل تماشا کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل تماشا کیش

(45 نظر)
هتل نسبت به سه ستاره بودنش خوب بود. ولی اونقدر که به لابی هتل رسیدگی شده به اتاق های هتل توجهی نشده است. محوطه هتل خوب و با صفا بود.
نظافت ضعیف سرویس بهداشتی کثیف خدمات پایین
سردی اتاقها و داشتن حشره
توصیه می کنم نام این مرکز به مسافرخانه تماشا عوض شود.متاسفانه در روز اول اقامت هیچ ملحفه ای روی تختها نبود .در زمان خروج هزینه های اضافه مبنی بر مصرف موارد رانی به دروغ در صورتحساب قید شده بود .هتل داران باید ارزش مردم ایران را بیشتر بدانند
از نظر موقعیت عالی بود و ما اکثرا پیاده به مکان های تفریحی و ساحل میرفتیم، اما کیفیت و تنوع صبحانهضعیف بود و کلا ساختمان هتل قدیمیه و اتاق هاش امکانات چندانی ندارند؛ در حدی که حتی حوله هم نذاشته بودن؛ فقط جایی برای خواب محسوب میشه، رفتار کارکنانش خیلی خوب و مودبانه بود
کیفیت صبحانه خوب نبود، هتل موقعیت خیلی خوبی داشت، در کل نسبت به قیمت پرداخت شده، راضی کننده بود و مشکل خاصی داخل اتاق نداشتیم.
كاركنان خوب .
نبودن آب آشامیدنی در هتل و اتاق نداشتن اینترنت در اتاق
کارکنان هتل نسبتا خوب بودن ولی خانمی که گذاشته بودن واسه قسمت گردشگری اصلا خوب نبود. نه رفتارش نه صحبت کردنش... محل هتل نسبت به ساحل و مجتمع های تجاری خوب بود. ولی توصیه میکنم به صحبت های لیدرهای گردشگری جزیره که به صورت رایگان از هتل هماهنگ میشن زیاد توجه نکنید
صبحانه افتضاح
نقاط قوت:
فقط برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
از همه نظر افتضاح
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
خوب و پرفکت
با سلام و تشکراز راهنمایی کارشناسان ایران هتل، درمدت اقامتم درهتل تماشای کیش برخوردکارکنان درهنگام ورود بسیار عالی بود و در سایرقسمتها و رستوران رضایت بخش و مودبانه بود، غذای رستوران درحدخوب بود و فقط اگرظرفهایی که پس ازشتشو آورده می شد خشک بشود خیلی بهتر است، نظافت محوطه وزیبایی آن مناسب بود، وسایل داخل اتاقها کمی فرسوده شده وفرش کف اتاق تمیزنبود، کلید و پریزها دربعضی قسمتها بیرون آمده بود که ازنظر ایمنی و مخصوصا کسی که فرزند خردسال دارد خطرناک می باشد که البته با کمی رسیدگی برطرف می شود، ولی درمجموع نسبت به هزینه ای که می کنید امکانات هتل خوب است.
نقاط قوت:
بزرگ بودن اتاق ها ، دسترسي آسان
نقاط ضعف:
سرويس ها خيلي تميز نبودند
موقعیت مکانی عالینزدیک به مراکز خرید و تالار شهر اتاق چهارتخته بسیار قدیمی و وسایل ان کهنه
خيلي بدخيلي بد
هتلی خوب و با امکانات و تمیز و مدیریت خوب و قیمت مناسب هتلی به یادماندنی هست
هتل خوبی بود، راضی بودم فقط سرویس بهداشتی اتاق خیلی تمیز نبود همچنین صبحانه کیفیت پایینی داشت و تنوع هم نداشت
رفتار کارکنان غیرحرفه ای و کیفیت صبحانه افتضاح بود. اتاق ها قدیمی و کثیف بوده و از ظاهر قضیه مشخص بود که مدیریت هتل هیچ نظارت و توجهی نسبت به رفتار کارکنان و خدمات ارائه شده به مهمانان ندارد.
این بدترین تاکید میکنم بدترین هتلی بود که من در عمرم رفته بودم...ملحفه کثیف بود...حوله نداشت...دستشویی کثیف بود...مبلها پاره بودند...توی دمپایی خرده شیشه بود...کنار خیابان بخوابید بهتر از اینجاست
سلام دوست عزیز ما دو اتاق داشتیم بکی از اتاق ها به مشکلی توی تاسیسات داشت که مسولین سعی به رفعش داشتن اون زمان با هزینه ای که ما پرداختیم برای اتاق ها متناسب بود و راضایت بخش بود
افتضاح ترین هتلی هست که تا به حال رفتم هتل داغون با امکانات افتضاح اینترنت نوشته دارد در صورتی که هیچ جا هتل اینترنت نداشت صبحانه افتضاح علاوه بر اینکه گفته بود ساعت ۸ تا ۱۰ من رفتم رستوران نیم ساعت نشستم هنوز صبحانه گذاشته نشده بود وقتی هم گذاشتن نون و پنیر و مربا ماکارونی گذاشته که فقط رب توش زده بود دیگه هیچی نداشت بوی قوطی رب تودهن ادم بود 😣😣😣😣😣 واقعا نسبت به پولی که من تازه تو تخفیف دادم اصلا ارزش نداشت اخرین بارم شد
نقاط قوت:
برخورد خوب و محترمانه کارکنان. قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نور کم اتاق. کیفیت صبحانه
هتل دارای بافت فرسوده و قدیمی ست، حوضچه با اب راکد و حشرات فراوان، داشتن درز برای درب اتاق ها که باعث ورود حشرات موذی و مارمولک می شود، دیوار های اتاق نمور و کپک زده، سرویس اتاق بسیار فرسوده و کثیف،اتاق را بدون نظافت تحویل میدهند و تشک و روتختی کثیف و نمور و.....برای اقامت خوش در کیش اصلا این هتل را توصیه نمیکنم شمامیتوانیدمبلغ بیشتری پرداخت کنید وامکانات خیلی بهتر رو دراختیارداشته باشید.به شماتوصیه میکنم به مبلغ پایین توجه نکنیدچون به همون نسبت سطح امکانات هم پایین خواهدبود.
هتل قدیمی بود ولی اصلن بهش نرسیده بودن، ریموت کولر رو برداشته بودن و شب خیلی سرد شده بود، نظافت تخت و ملحفه اصلن خوب نبود، من شب دوم اقامت رو به هتل گراند رفتم که خیلی خیلی بهتر بود، در کل چه برای کار و چه برای تفریح توصیه نمیکنم
تمیزی اتاق ها افتضاح بود صبحانه بسیار افتضاح نزدیکی به مکان های خرید بسیار خوب با توجه به قیمت اصلا توصیه نمیشود
نزدیکی به مراکز خریدصبحانه بسیار بد و افتضاح تمیزی اتاق ها خیلی بد نسبت به قیمت اصلا توصیه نمیشود
همه چی خوب بود
از لحاظ موقعیت عالیه هتل قشنگیه فقط باید تعمییرات اساسی بشه و بازسازی کامل میخواد تمام وسایل کهنه و خراب بود صبحانه هم قابل خوردن نبود این هتل میتونه خوب باشه ولی باید درستش کنن در مجموع هتل دوست داشتنی هستش.
هتل مرتب و خوبی بود. نزدیک مرکز خرید زیتون و ... بود. مشکلی هم ابتدا در برخورد یکی از عزیزان داشتیم که با آقای نعمتی مدیریت هتل مطرح کردیم و بسیار خوش برخورد و مودب در کمال احترام حل کردند و اقامتی خوبی داشتیم. ما اتاق های 4 تخته رو انتخاب کرده بودیم. اتاق ها تهویه مناسب داشت و تمیز بود. اینکه بعضی از دوستان هم میگن اونجا قدیمی هست، کلا خاک کیش چون مرجانی هست بافت خانه ها زود فرسوده میشن و یقینا این هتل هم مستثنی نیست. ولی اصلا به مرتب بودن ظاهر و ... هتل اشکالی وارد نشده بود و مثل خیلی جاهای دیگه حشرات و جانور و ... هم نداشت اصلا. اتاق ما دلباز بود و حیاط پر از گیاه و قشنگی هم داشت. کلا خوش گذشت و باز هم ان شاء الله جزو انتخابامون خواهد بود.
نقاط قوت:
موقعت و اتاق ها خوب بوده
نقاط ضعف:
سرویس چای را خودت باید بری بگیری وبازخودت بایدتحویل بدی عدم جمع آوری تخت وظایعات در طول مدت اقامتم از جلوی اتاقم
نقاط قوت:
ازنظرمکانی صبحانه و برخورد خوب پرسنل ویژه امکانات راحت سالن انتظار
نقاط ضعف:
ابتدا اتاق نامناسبی رادراختیارگذاشتند ولی بعدازاعتراض بنده اتاق بسیارخوب دادند
نقاط قوت:
موقعیت خوب اتاقها خوب رفتارخوب
نقاط ضعف:
عدم جمع آوری تخت وظایعات در طول مدت اقامتم از جلوی اتاقم سرویس چای را خودت باید بری بگیری وبازخودت بایدتحویل بدی محل سرو صبحانه به شدت گرمه و بنظرم به قصد این چنین است تا مسافران زودتربروند
هر چند برخورد پرسنل خوب و صميمي است ولي هتل بسيار فرسوده و قديمي است . ديگر به آنجا نمي روم .
خیلی هتل خوبی بود با اتاق های تمیز و بهداشتی غذاهای بسیار عالیاینترنت پولی بود
کارکنان و فضای اتاقها خوب بود ولی از لحاظ غذا و رستوران و ظروف پذیرایی خیلی ضعیف بود
کارکنان بسیار خوب رفتار میکنن وهمه چی منظم است ولی حیف که به زیبایی اتاقها وتمیزی ان بی توجهی شده.فقط نبود اینترنت برای مسافر مشکل سازه.دیگه امروز دنیای اینترنته.نمیشه که هتل wifiنداشته باشه.یه کار قشنگی که این هتل انجام داده بود وجود خانوم عکاس هنرمندی بود که عکسهای خوبی برای ما به یادگاری ایجاد کرد.
نسبت به قيمت خوب بود ديگه، هرچقد پول بدي آش ميخوري :))
برخورد کارکنان مناسب تمیزی اتاق ها ضعیف اتاقها فرسوده کیفت غذا خوب قیمت هتل باتوجه به امکانات هتل بسیار زیاد
کولر گازی بد بود خنک نمیکرد توی اون گرمای کیش
کیفیت ناهار خیلی بد بود
در کل خوش گذشت ما که سفر خوبی داشتیم
در مجموع راضی بودم من برای سمینار اونجا رفته بودم سرویس برای شهر نداشتن برای ما که خیلی اونجارو نمی شناختیم
خیلی راضی نبودم سرویس دهی نامناسب و کثیفی اتاق ها از مشکلات بارز این هتل بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.