هتل سیمرغ کیش

كيش، ابتدای خیابان جهان، بعد از بازار مرجان
3
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران

معرفی هتل سیمرغ کیش

هتل سه ستاره ساحلی سیمرغ با دارا بودن امکانات رفاهی و کادر مجرب پذیرای میهمانان عزیز میباشد. بر اساس اطلاعیه مجتمع ساحلی سیمرغ، اقامت مردان مجرد در این مجموعه ممنوع می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سیمرغ کیش

سیمرغ-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 تیر
سه شنبه
140,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
140,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
140,000
تومان
27 تیر
جمعه
140,000
تومان
28 تیر
شنبه
140,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
140,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
140,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
140,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
175,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
175,000
تومان
3 مرداد
جمعه
175,000
تومان
ای‌گردش
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 تیر
سه شنبه
160,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
160,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
160,000
تومان
27 تیر
جمعه
160,000
تومان
28 تیر
شنبه
160,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
160,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
160,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
160,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 تیر
سه شنبه
160,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
160,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
160,000
تومان
27 تیر
جمعه
160,000
تومان
28 تیر
شنبه
160,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
160,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
160,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
160,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
155,000
تومان
3 مرداد
جمعه
155,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
سیمرغ-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 تیر
سه شنبه
160,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
160,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
160,000
تومان
27 تیر
جمعه
160,000
تومان
28 تیر
شنبه
160,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
160,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
160,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
160,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
3 مرداد
جمعه
185,000
تومان
ای‌گردش
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 تیر
سه شنبه
190,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
190,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
190,000
تومان
27 تیر
جمعه
190,000
تومان
28 تیر
شنبه
190,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
190,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
190,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
190,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 تیر
سه شنبه
190,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
190,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
190,000
تومان
27 تیر
جمعه
190,000
تومان
28 تیر
شنبه
190,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
190,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
190,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
190,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
3 مرداد
جمعه
185,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
سیمرغ-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 تیر
سه شنبه
180,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
180,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
180,000
تومان
27 تیر
جمعه
180,000
تومان
28 تیر
شنبه
180,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
180,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
180,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
180,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
195,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
195,000
تومان
3 مرداد
جمعه
195,000
تومان
علاءالدین
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 تیر
سه شنبه
210,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
210,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
210,000
تومان
27 تیر
جمعه
210,000
تومان
28 تیر
شنبه
210,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
210,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
210,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
210,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
3 مرداد
جمعه
215,000
تومان
ای‌گردش
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 تیر
سه شنبه
220,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
220,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
220,000
تومان
27 تیر
جمعه
220,000
تومان
28 تیر
شنبه
220,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
220,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
220,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
220,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
سیمرغ-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ای‌گردش
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 تیر
سه شنبه
390,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
390,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
390,000
تومان
27 تیر
جمعه
390,000
تومان
28 تیر
شنبه
390,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
390,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
390,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
390,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سیمرغ کیش

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
ساحل اختصاصی
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
خود پرداز بانک
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
پاركينگ
رستوران
فكس
فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
سرویسبهداشتیایرانی
سیستمسرمایشوگرمایش
فضای پیاده روی

آدرس هتل سیمرغ کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سیمرغ کیش

(56 نظر)
مزایا: رفتار خوب کارمندها، غذای خوب رستوران (نهار یا شام) صبحانه معمولی رو به پایین بود نزدیکی به دریا (ولی دریاش مرجانی نیست وبرای غواصی مناسب نیستو محیط اطراف تاریک و بدون زیبایی های مرکز شهر کیش هست) معایب: اینجا اصلا شباهتی به هتل نداره شبیه مسافرخانه هست، کف اتاق ها یک فرش هست و سرامیک و موکت نیست، در اتاق ها یک کمد خیلی کوچک، یک سینک ظرفشویی وسط سالن که فقط آب گرم داشت و شیر آبسردش کار نمیکرد و از این شیر قدیمی های پیچی، پنجره اتاق قدیمی و بدون هیچ دید خوبی، موقعیت هتل خیلی دور افتاده
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی ندیدیم ، قیمت بالا
پذیرش خوب،فضای سبز محوطه قشنگ،نزدیک دریا،ترنسفر فقط برای ورود داشت،تخفیف تفریحات کم، ،اتاق و تخت یخچال تلوزیون خوب،حموم سقفش کثیف،سشوار نداشت،ظرفشویی هم نداشت در کل به نسبت قیمت نسبتا خوب بود
در انتهای آبان ماه 98، دو شب مهمان این هتل بودم. دلیل انتخاب این هتل هم نزدیک بودن به ساحل بود. چون قصد داشتم فقط در این دو روز فقط از آرامش کنار دریا استفاده کنم و نه خرید و تفریحات دریایی و... به نظر من اگر به دنبال هدفی که در بالا ذکر کردم باشید، گزینه بسیار خوبیه. چون قیمت نسبتا خوبی داره. سایر مزایا و امکانات هتل از متوسط بالاتر نیست. بویژه صبحانه که تنوع بسیار کمی داره.
دو ایراد داشت 1.داخل اتاق سینک نداشت و ما برای درست کردن چای و شستن ظروف از اب توالت استفاده میکردیم. 2. هیچ خدمتکاری برای نظافت اتاق مراجعه نمیکرد و خودمان نظافت میکردیم
محیطی گرم و صمیمی با پرسنلی مهربان و دوست داشتنی مخصوصا جناب آقای ناصری مسئول پذیرش هتل. نظافت، غذا و کافی شاپ و میزبانی پرسنل رستوران و نزدیکی هتل به دریا برای یک هتل سه ستاره بسیار خوب بود. نکات منفی نداشتن وای فای، نداشتن مسواک و خمیر دندان و طراحی نامناسب سرویس بهداشتی اتاق بود.
برخورد کارکنان عالی با سرویس دهی خوب ، محیطی ارام سرسبز و دلنشین با ساحلی عالی که ما هر روز صبح زود از آن استفاده میکردیم ، صبحانه خوب ،اتاقها با توجه به هزینه ای که پرداخت کردیم خیلی خوی بود قیمت غذاها تقریبا با کیفیت و بوفه هم مناسب بود ، دسترسی به وسیله نقلیه عمومی مینی بوس و تاکسی جلو هتل همیشه آماده بود و در مجموع با توجه به هزینه پرداختی قابل قبول بود
در کل نسبت به قیمتش هتل مناسبی است به خصوص اگه هدف سفر تفریح باشه به خاطر موقعیت مکانی و دسترسی به ساحل فوق‌العاده است
بسیار عالی...دور از انتظارم بود با کامنت هایی که خونده بودم فکر میکردم خیلی دور از شهر و بد باشه ولی عالی بود تمیز ترین ساحل..خوش برخورد ترین کارمندان..اتاق ۴تخته تمیز و بسیار خوش قیمت..
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی
خیلی برخورد خوب و محترمانه
زیبا ترین هتل ارزان قیمت کبش
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
همه چی این هتل عالیه
نقاط ضعف:
رفتار کارمند پذیرش بعد از ظهر خوب نیست
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
وضعیت غذا و رستوران جالب نبود پرسنل رستوران فعال نبودن
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل غذای با کیفیت
نقاط ضعف:
قدیمی بودن هتل
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
هتل خوب
نقاط قوت:
عالی بود به دریا نزدیک کافه رستوران غذا و صبحانه عالیه
نقاط ضعف:
از بازار دوره تایم صبحانه کمه
نقاط قوت:
هتل خوبی هست من همیشه همین هتلو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
از نظر کیفیت غذایی ضعیف هستن
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
راضی بودیم از هتل در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
کولرش زیاد جالب نبود
هدف ما از مسافرت تفریح بود که این هتل مکان خوبی در این خصوص می‌باشد.
هتل خوبیه تمیز اتاقهای دلباز و شیک و نزدیک به ساحل در مقایسه با سه ستاره های دیگه فکر میکنم خیلی بهتره
نقاط قوت:
ندیدم
نقاط ضعف:
اصلا راضی نبودم در حد مسافرخونه بود
نقاط قوت:
پارکینگ نزدیک اتاق وکافی وویلابودن و نزدیک به ساحل و دوری ازشلوغی شهر وداخل اتاق ها بوی بسیارمطبوع واقعا عالی
نقاط ضعف:
نداشتن خمیر مسواک و شامپو وصابون اصلا کیفیت نداشت و شیر دستشویی ایرانی مکانش بدجوره
خوب
نقاط قوت:
برخورد خوبی داشتن همه مخصوصا کارکنان رستوران. کتری برقی در اتاق بسیار مورد استفاده بود. تمیزی اتاق و تخت و ملاحفه ها خیلی خوب بود فضای سبز داخل هتل خیلی جالب و خوب بود در کل بسیار راضی بودیم ممنونم
نقاط ضعف:
یخچال های اتاق ها قدیمی بودن و شیر آلات کمی فرسوده بودن
نقاط قوت:
لوکیشن هتل در جزیره عالیه نسبت به هتل ۳ستاره باید بگم بهتر ازین نگردید که نیست. از طلوع خورشید تو ساحل هتل سیمرغ حتما لذت ببرید.گفتم ک تو برنامتون براش ی صبح وقت بذارین.ارزششو داره از خوابتون بزنین :-) در کل که کیش مخارج بالا هست ولی من از انتخاب سیمرغ راضی بودم.به دیگران هم پیشنهاد میکنم با تشکر از پرسنل محترم سیمرغ و همچنین اقامت ۲۴ که تو انتخاب هتل کمک کردن
نقاط ضعف:
بدون اغراق،ایراد گیر نباشین هیچ نکته منفی نداره فقط اگه برای لحظه لحظه سفرتون برنامه دارین،گشت دور جزیره هتل به کارتون نمیاد چون وقتتون هدر میره
سلام- من دی ماه 97 این هتل بودم- هتلی ویلایی و دارای فضای سبز عالی ، کنار دریا و پارک ساحلی خیلی خوب برای بازی بچه ها- غذاهای عالی و رسیدگی مناسب و تمیز- از هر جهت مناسب-
نقاط قوت:
نزدیک بودن به ساحل قیمت مناسب اتاق ها تمیزی اتاق ها قیمت مناسب غذا در رستوران هتل وجود سرویس ایاب و ذهاب از هتل به بازار
نقاط ضعف:
سرعت پایین اینترنت در اتاق صبحانه معمولی قدیمی بودن شیرآلات سرویس بهداشتی عدم وجود مسواک و خمیر دندان در اتاق
هتلش به صورت سوییت های یک طبقه هست و کنار ساحل واقع شده و محیط اروم و خوبی دارهدوری به مراکز خرید و قدیمی شدن اتاقها
هتل در واقع متعلق به صندوق رفاهی وزارت دفاع میباشد.... سه ستاره، کارمندان مؤدب و اتاقهای تمیز.... برای اقامت ارزان در کیش مناسبه.... نزدیکی به ساحل زیبای سیمرغ و امکان پیاده روی و دوچرخه‌سواری در ساحل از مزایای این هتله
کثیف و قدیمی ، اتاق پر پشه و سوسک و هراز گاهی مارمولک ، بدون امکانات
این هتل فقط به دریا نزدیکه و از همه جای دیگه کیش فاصله داره - تاکسی براحتی گیر نمیاد چون دوره کیفیت اتاقها افتضاح - بجز 2 تا عکس مابقی عکسها دروغه بیشتر مهمانسراست تا هتل دوستانی که تسهیلات ویژه برای استفاده دارن شاید بصرفه باشه براشون وگرنه این هتل نیست
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل اجاره دوچرخه در هتل اجابت سریع درخواست‌ها درخصوص ملزومات اتاق
نقاط ضعف:
تنوع کم صبحانه اشتباهات رستوران در سفارشات و پیگیری های مکرر
هتل خوب ومناسب از لحاظ هزینه
بوی گند اتاق اصلا پیشنهاد نمیشه مثل مسافر خونست.درو پنجره واسه زمان قاجار بود چقدر صدا داشت ولی کیفیت غذا خوب بود.
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها و محوطه نزدیکی به ساحل و محوطه بازی کودکان برخورد مودبانه پرسنل تمیزی ملافه ها و پتوها وجود کتری برقی در اتاق
نقاط ضعف:
نبود صندلی کودک در رستوران طعم و تنوع غذاها می توانست بهتر باشد البته قلیه ماهی خوب بود
نقاط قوت:
صبحانه بسیار مفصل کادر اداری مجرب و خوش اخلاق زبان از بیان نکات + این هتل قاصر است حتما تشریف ببرید
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل
نقاط ضعف:
سرویس دهی کند
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل
نقاط ضعف:
سرویس دهی کند
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل و محل اجاره دوچرخه تمیزی اتاقها و ملحفه ها برخورد خوب پرسنل هتل رستوران خوب با تنوع غذایی و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
عدم سرو شیر در وعده صبحانه قدیمی بودن شیرآلات سرویس بهداشتی
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود شرایطش از عکس های موجود بهتره
نقاط ضعف:
فقط قدیمیه در و پنجره و ... قدیمی و اسقاطی هستن
مکان هتل جهت استفاده از دریا و کلوبهای دریایی عالیه . اگه قصد پاساژگردی دارید توصیه نمی شه (هرچند که دیگه کیش محل مناسبی برای خرید نیست ) صبحانه معمولی عدسی یا لوبیا / نیمرو یا تخم مرغ پخته / پنیر کره مربا عسل خیار گوجه / آب پرتقال غیر طبیعی و چای متاسفانه دکوراسیون اتاقها قدیمی و کهنه بودن مثلا درب حیاط جلویی ویلا اصلا باز نمی شد و پنجره رو با یه چوب بلند قفل کرده بودن . درب و چارچوب سرویس بسیار کهنه بود و شده بود لانه مورچه آب آشامیدنی فقط جزو مینی بار بود و سهمیه روزانه نداشت . نظافت ملحفه و تخت و پتو قابل قبول بود . غرفه کرایه دوچرخه و اسکوتر برقی و رزرو تفریحات کیش تو هتل بود لازم به ذکر میدونم هتل متعلق به یه نهاد دولتی هست بنابراین مهمان سازمانی توش زیاده .
درود برشما ، ما 4 شب اینجا اقامت داشتیم. درکل خوب بود. هتل برای وزارت دفاع هست. نکات خوبش: رفتار خوب کارکنان و خوشرویی بود و اگر در اتاق کم و کسری بود پذیرش سریع براتون فراهم میکنن. رستورانش غذاش خوب بود و اگر غذای جنوبی دوست دارید این هتل نیازتون رو برطرف میکنه. قیمت غذاهاش نسبتا با تهران یکی بود. بضیا 20% ارزون تر مثل جوجه و کوبیده، بضیا مثل ماهی شوریده 20% گرونتر از رستورانها بود. شام هم ساندویچ داشتن دیگه اینکه خلاصه خیلی خوب بود مثلا حامّامش تمیز بود، نوشابا دادن ، پرتغال دان زادان دادن. :)) صبحانه تنوعش مناسب بود... دسترسی به مرکز شهر ندارید اما صبح و عصر مینی بوس هتل رایگان میبردتون همه ی بازارهارو میبینید و برتون میگردونه. اما نکات منفی: خونه های ویلایی دارای پنجره و در معمولی بود و چون دوجداره نبود سر و صدا از بیرون به داخل میومد و باد پنجره اتاق مارو میلرزوند ( اتاق 308) .نکته دیگه اینکه رستوران وقتی شلوغ بشه کارکنانش خیلی سردرگم میشن مثلا یکبار برات نوشیدنی میارن بعد دوباره میرن لیوان میارن بعد میان میبینن تازه قاشق چنگال نیاورند! از بس گفتیم قاش چی؟ هر دفعه یاد مرحوم خاشقچی زنده میشد! درکل هتل خوبیه . 3ستاره ارزش داره.
یه هتل دنج و خلوت با محیط آروم و زیبا که لب دریا ساخته شده اتفاقا ساحل زیبایی هم داره چون دسترسیش به ساحل ازطریق پارک ساحلی سیمرغه که پارک خیلی قشنگیه، این پارک بهترین جا برای بازی بچه ها و وقت گذروندنه. اتاق ما بزرگ و مرتب و بسیار تمیز بود. برخورد پرسنل خیلی خوب وحتی در مقایسه با بعضی هتل های دیگه ای که تجربه کردم عالی هست. محدودبودن منوی صبحانه و نداشتن ویوی پنجره تنها نقاط ضعفشه دسترسی به مرکز شهر باوجود دور بودن خیلی راحته. من و خانوادم هربار میخواستیم بریم مرکزشهر جلوی در یه مینی بوس وایساده بود که ده دقیقه ای میرسید به مرکز جزیره. من هرچندبار دیگه هم برم کیش بازم این هتل رو انتخاب میکنم.
هتل فوق العاده. من دو شب اونجا بودم. همه چی عالی. برخورد کارکنان عالی. غذا عالی. نزدیک به ساحل. امکانات غذایی و سوپری کم. تمیزی عالی. هیچ ایرادی نداشت واقعا. اگه برگردم دوباره همین جا میام. دوچرخه و موتور اختصاصی.
با سلام.. نسبت به قیمت واقعا راضی بودم.. کیفیت رستوران خوب بود.. نظافت اتاق مناسب بود.. نزدیک به ساحل .. برخورد پرسنل خوب بود.. دفتر گردشگری و کرایه خودرو هم داخل هتل بود که رضایتمندی از مالرو بیشتر میکنه..
اتاق های هتل به صورت ویلایی است و به ساحل بسیار نزدیک است. هتل در دو نوبت سرویس به مرکز شهر دارد اما دسترسی به شهر در ساعات دیگه نیز بوسیله مینی بوس هایی که هر پنج دقیقه تردد می نمایند و همچنین تاکسی آسان می باشد. هتل دارای دفتر خدمات تفریحی، اجاره خودرو و همچنین اجاره دوچرخه و موتور می باشد. کیفیت غذا و قیمت آن قابل قبول بود و صبحانه از تنوع متوسط برخوردار بود (کره-پنیر-مربا-عسل-عدسی یا لوبیا- سوسیس تخم مرغ یا تخم مرغ و قارچ- آب پرتقال - شیر گرم قیمت منوی کافی شاپ گران بود. وضعیت اتاق ها و سیستم سرمایش با توجه به 2 ستاره بودن آن آن هم خوب بود. نزدیک هتل کلوپ تفریحی هست که انواع تفریحات دریایی از جمله غواصلی- شاتل-پاراسل را دارد. در کل محل این هتل برای کسانی که بیشتر تمایل به استفاده از دریا و ورزش های آبی را دارند بسیار مناسب است
سلام من به اتفاق خانواده سه شب اینجا بودم مثبت : نزدیکی به ساحل و پارک جهت تفریح فرزندان قیمت مناسب کافی شاپ و به خصوص رستوران در دسترس بودن رنت کار و دوچرخه کرایه و باغ پرندگان و دلفین سرویس مینی بوس به داخل جزیره منفی : نداشتن سرویس فرنگی نسبتا قدیمی بودن محیط
هتل خوبیهفضای پیاده روی عالی کنار ساحل دوچرخه سواری فرح بخش کیفیت پایین اتاق ها و تخت ها و امکانات
سلام من 2 شب مهمان اين هتل بودم. اول نقاط مثبت : برخورد كاركنان بسيار خوب و مودبانه بود. نزديكي به ساحل محيط خانوادگي نكات منفي: دور بودن به بازارهاي خريد قديمي بودن وسائل اتاق وسرويسهاي بهداشتي نداشتن سرويس فرنگي اتاقي كه مابوديم اب گرم نداشت و مشكلش هم تا اخر سفر حل نشد رستوران هم سلف نداشت و فقط يك نوع سوپ بود شايد اين موارد بدرد بعضي از عزيزان بخوره
ساحلی بودن هتل برای ما که بیشتر تمایل به استفاده از آرامش دریا و ساحل داشتیم علی بود. دقیقا جلوی درب ورودی هتل همیشه مینی بوس و تاکسی برای مراجعه به مرکز شهر وجود داشت.مینی بوس نفری 1000 تومان و تاکسی دربست 10000 تومان فاصله اش تا اسلحه تفریحی و مراکز خرید و مرکز شهر با مینی بوس حدود 10 الی 15 دقیقه بود. قیمت رستوران و کافی شاپ و مینی بار معقول و منطقی بود و کیفیت قابل قبولی هم داشت. ویلایی بودن و بزرگ بودن اتاق ها هم برای من خیلی مزیت بود. فضای سبز مناسب و دلبازی هم داشت در حد هتل سه ستاره خیلی خوب بود. دوچرخه و اتومبیل در داخل خود هتل با قیمت مصوب ارائه می شود. تمام تورهای گردشگری هم در داخل هتل با قیمت مصوب ارائه می شود. پارک و وسایل بازی کودکان و ساحل ماسه ای هم که در جلوی هتل وجود دارد. در کل نسبت به قیمت به نظرم انتخاب خوبی بود. امکانات هتل در حد هتل سه یا دو ستاره می باشد
سلام.ما هفته پیش 4 روز تو هتل سیمرغ بودیم.یکی از دلایل انتخاب ما نزدیکی به ساحل بود که واقعا از انتخابمون راضی بودیم.برای رفتن به بازار هم خودش دوبار تو روز سرویس داشت و در غیر اینصورت مینی بوس جلو در هتل هر دودقیقه یکبار میومد و هیچ مشکلی بابت رفت و آمد نبود .برخورد پرسنلش عالی بود و همه جوره رعایت مسافر رو میکردن. در کل در حد یه هتل سه ستاره خوب بود.ممنون
فضای هتل خوب و ارام و در محلی دنج قرار داشتبه نسبت قیمت اتاقها از کیفیت پایینی برخوردار بودن با این میالغ هتل بهتر هم میشه گرفت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سیمرغ کیش

مهمانان هتل سیمرغ کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سیمرغ کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سیمرغ کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سیمرغ کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سیمرغ کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.