هتل شایلی کیش

کیش، بلوار دریا
3.7
امتیاز کاربران
74
نظرات کاربران
معرفی هتل شایلی کیش
هتل سه ستاره شایلی کیش (هتل عالی قاپو سابق) در سال ۱۳۸۵ افتتاح گردید و در سال ۱۳۹۴ آخرین بازسازی این مجموعه انجام شده است. این هتل دارای ۴۰ واحد با ظرفیت ۸۷ تخت می باشد که در ۲ طبقه بدون آسانسور بنا گردیده است. هتل شایلی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی و خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل شایلی
شایلی-اتاق دو تخته ممتاز
اتاق دو تخته ممتاز
اسنپ تریپ
170,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
170,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
170,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
170,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
10 خرداد
جمعه
170,000
تومان
11 خرداد
شنبه
170,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
170,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
170,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
330,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
جاباما
170,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
170,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
170,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
170,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
10 خرداد
جمعه
170,000
تومان
11 خرداد
شنبه
170,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
170,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
170,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
320,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
اقامت 24
173,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
173,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
173,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
173,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
173,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
173,000
تومان
10 خرداد
جمعه
173,000
تومان
11 خرداد
شنبه
173,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
173,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
173,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
330,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
ایران هتل آنلاین
180,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
180,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
180,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
180,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
10 خرداد
جمعه
180,000
تومان
11 خرداد
شنبه
180,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
180,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
180,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
320,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
علاءالدین
195,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
195,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
195,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
195,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
195,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
195,000
تومان
10 خرداد
جمعه
195,000
تومان
11 خرداد
شنبه
195,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
195,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
195,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
195,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
195,000
تومان
شایلی-اتاق دو تخته لوکس
اتاق دو تخته لوکس
جاباما
179,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
179,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
179,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
179,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
179,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
179,000
تومان
10 خرداد
جمعه
179,000
تومان
11 خرداد
شنبه
179,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
179,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
179,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
332,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
اسنپ تریپ
179,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
179,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
179,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
179,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
179,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
179,000
تومان
10 خرداد
جمعه
179,000
تومان
11 خرداد
شنبه
179,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
179,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
179,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
342,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
اقامت 24
181,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
181,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
181,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
181,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
181,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
181,000
تومان
10 خرداد
جمعه
181,000
تومان
11 خرداد
شنبه
181,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
181,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
181,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
340,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
ایران هتل آنلاین
188,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
188,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
188,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
188,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
188,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
188,000
تومان
10 خرداد
جمعه
188,000
تومان
11 خرداد
شنبه
188,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
188,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
188,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
332,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
شایلی-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
جاباما
187,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
187,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
187,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
187,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
187,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
187,000
تومان
10 خرداد
جمعه
187,000
تومان
11 خرداد
شنبه
187,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
187,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
187,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
190,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
190,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
190,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
190,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
190,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
190,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
شایلی-سوئیت رویال دو تخته + نفراضافه
سوئیت رویال دو تخته + نفراضافه
اسنپ تریپ
187,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
187,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
187,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
187,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
187,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
187,000
تومان
10 خرداد
جمعه
187,000
تومان
11 خرداد
شنبه
187,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
187,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
187,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
360,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
ایران هتل آنلاین
196,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
196,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
196,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
196,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
196,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
196,000
تومان
10 خرداد
جمعه
196,000
تومان
11 خرداد
شنبه
196,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
196,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
196,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
348,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
348,000
تومان
شایلی-اتاق  دو تخته لوکس + نفراضافه
اتاق دو تخته لوکس + نفراضافه
علاءالدین
205,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
205,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
205,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
205,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
205,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
205,000
تومان
10 خرداد
جمعه
205,000
تومان
11 خرداد
شنبه
205,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
205,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
205,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
205,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
205,000
تومان
جاباما
250,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
250,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
250,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
250,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
10 خرداد
جمعه
250,000
تومان
11 خرداد
شنبه
250,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
250,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
250,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
شایلی-سوئیت رویال سه تخته
سوئیت رویال سه تخته
جاباما
260,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
260,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
260,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
260,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
260,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
260,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
260,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
شایلی-سوئیت رویال چهارتخته
سوئیت رویال چهارتخته
جاباما
320,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
320,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
320,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
320,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
10 خرداد
جمعه
320,000
تومان
11 خرداد
شنبه
320,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
320,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
320,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل شایلی کیش

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
لاندری
اینترنت در لابی
استقبال رایگان
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
اتاق چمدان
فضای سبز
تلفن
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
سرویس به مرکز شهر
کافی شاپ
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل مارینا پارک کیش
3.9
امتیاز کاربران
46
نظرات کاربران
علاءالدین
از 745,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 748,000 تومان
جاباما
از 802,000 تومان
اقامت 24
از 802,000 تومان
هتل یار
از 802,000 تومان
اسنپ تریپ
از 802,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 1,134,000 تومان
property-card-image
هتل کوروش کیش
3.7
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 270,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 550,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل ایران کیش
3
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
جاباما
از 350,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 360,000 تومان
علاءالدین
از 365,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 370,000 تومان
اقامت 24
از 560,000 تومان
اسنپ تریپ
از 560,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل بین المللی کیش
3.1
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
جاباما
از 255,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 260,000 تومان
اقامت 24
از 265,000 تومان
هتل یار
از 265,000 تومان
علاءالدین
از 279,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 367,000 تومان
اسنپ تریپ
از 501,000 تومان
property-card-image
هتل میراژ کیش
3.2
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 400,000 تومان
هتل یار
از 400,000 تومان
اقامت 24
از 400,000 تومان
جاباما
از 400,000 تومان
علاءالدین
از 409,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 420,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل شایان کیش
3.7
امتیاز کاربران
48
نظرات کاربران
اقامت 24
از 395,000 تومان
هتل یار
از 395,000 تومان
جاباما
از 395,000 تومان
اسنپ تریپ
از 395,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 552,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 564,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل ویدا کیش
4.2
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
علاءالدین
از 479,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 520,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 530,000 تومان
اقامت 24
از 565,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل ترنج کیش
3.8
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران
هتل یار
از 1,270,000 تومان
اسنپ تریپ
از 1,270,000 تومان
اقامت 24
از 1,270,000 تومان
علاءالدین
از 1,275,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 1,280,000 تومان
جاباما
از 1,280,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 1,280,000 تومان
property-card-image
هتل داریوش کیش
3.7
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران
علاءالدین
از 565,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 572,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 650,000 تومان
اقامت 24
از 652,000 تومان
جاباما
از 792,000 تومان
اسنپ تریپ
از 792,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل پارمیس کیش
3.6
امتیاز کاربران
51
نظرات کاربران
علاءالدین
از 549,000 تومان
اقامت 24
از 555,000 تومان
جاباما
از 555,000 تومان
اسنپ تریپ
از 555,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 596,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 746,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل شایگان کیش
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اقامت 24
از 215,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 270,000 تومان
جاباما
از 310,000 تومان
علاءالدین
از 369,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 370,000 تومان
هتل یار
از 420,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل آراميس کیش
2.9
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 165,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 185,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 290,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل سورینت مریم کیش
4
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران
اقامت 24
از 310,000 تومان
جاباما
از 310,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 320,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 330,000 تومان
علاءالدین
از 425,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل هلیا کیش
3.5
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 200,000 تومان
اقامت 24
از 210,000 تومان
علاءالدین
از 369,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آریان کیش
3.5
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
اقامت 24
از 190,000 تومان
علاءالدین
از 219,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 220,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 250,000 تومان
هتل یار
از 260,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل فلامینگو کیش
4
امتیاز کاربران
49
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 415,000 تومان
جاباما
از 420,000 تومان
اقامت 24
از 420,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 440,000 تومان
علاءالدین
از 455,000 تومان
اسنپ تریپ
از 560,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل گامبرون کیش
2.7
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
اقامت 24
از 175,000 تومان
جاباما
از 180,000 تومان
علاءالدین
از 470,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارمیدا کیش
3.9
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران
اقامت 24
از 250,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 250,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل صدف کیش
3.7
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
جاباما
از 140,000 تومان
اسنپ تریپ
از 145,000 تومان
اقامت 24
از 145,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 308,000 تومان
علاءالدین
از 319,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آفتاب شرق کیش
2.8
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 118,000 تومان
جاباما
از 118,000 تومان
اقامت 24
از 135,000 تومان
علاءالدین
از 169,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سان رایز کیش
2.9
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 300,000 تومان
علاءالدین
از 330,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل تعطیلات کیش
2.5
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اقامت 24
از 130,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 135,000 تومان
جاباما
از 360,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سارا کیش
3.6
امتیاز کاربران
38
نظرات کاربران
اقامت 24
از 180,000 تومان
علاءالدین
از 199,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 200,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل شایلی کیش

(75 نظر)
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
نبست به ستارش عالی بود اما اسانسور نداشت برای طبقه های بالا خیلی سخت بود
هزینه به اندازه خود هتل نبود میتونست بهتر از این ها هم باشه
نقاط قوت:
قیمت خوب به نسبت امکانات
نقاط ضعف:
ندیدم
رزروم 3 ساعت بعد رفت اگر بشه همون موقع رزرو انجام شه خیلی عالی میشه
رفتار کارکنان بسیار عالی بود و بسیار احترام گذار بودند امکانات هتل اما اونقدر زیاد نبود
بسیار دنج.مکان عالی.به نسبت قیمت همه چیز مناسبه
من و خانواده‌ام آبان ۹۶ چهار شب اونجا بودیم باتوجه به قیمتش بسیار خوب و در حد عالیه هتلهای دیگه با همین قیمت و بالاتر وضعیت مناسبی ندارند. من از طریق نظرات دیگران انتخابش کردم و راضیم و به دیگران توصیه می‌کنم
هتل نوساز و عالی ای بود. تمیز و مرتب و همه چیز با احتیاط و دقت بررسی شده بود. به نسبت قیمت ارزشمند بود. رفتار پرسنل هم محترمانه بود. چون غیر از همکف تنها یک طبقه دیگر هست نبود آسانسور آزاردهنده نیست. خیلی راضی بودم و به دیگران هم توصیه میکنم
من تاریخ 4 آذر 96 تا 7 آذر 96 در این هتل اقامت داشتم. قیمت این هتل نسبت به امکانات ش عالیه. از ابتدا بخوام شروع کنم برخورد پرسنل بسیار بسیار عالی بود. خیلی برخورد گرمی داشتند و بعد از اون اتاق هتل تمیز و مرتب بود. هتل هزینه اضافی برای آدم اضافه نمی کنه فاصله تا دریا 10 دقیقه پیاده در یک مسیر مستقیم در مسیر دریا دو مرکز خرید وجود داره . داخل هتل هم اگه بخواید میتونید دوچرخه اجاره کنید به ازای هر ساعت 7000 تومان. د رکل من از این هتل راضی بودم.
هتل بسیار تمیز با امکانات مناسب و کارکنانی آموزش دیده. صبحانه هتل نیز در حد خوب و قابل قبولی بود در کل اقامت در این هتل را به همه پیشنهاد می کنم
کلی بخوام بگم هتل خیلی خوبی بود کسایی که به تمیزی اهمیت میدن واقعا خیالشون راحت باشه اتاق ها واقعا تمیز هست و موقعیت مکانی هتل طوری هست که راحت میتونین قدم بزنین تا اسکله و از منظره لذت ببرید, صبحانه کامل و خوب و همچنین ترنسفر سر موقع منتظر بود و برخورد کارکنان عالی بود و فضای هتل و اتاق ها شیک و مدرن بود
همه چی عالی رستوران معمولی
نقاط قوت:
اتاق تمیز برخورد مودب پرسنل هر روزی که خواستیم اتاق مرتب و تمیز شد
نقاط ضعف:
صبحانه بهتر از ۷.۳۰ شروع بشه بجای ۸ یکنفر در هتل هست که عکاسی میکنه و ادعا داره عکس مجانیه و روی هزینه ی اتاقه ولی فقط یک عکس رایگانه و مجبور میکنه چندتا عکس ازش بخریم. البته ما زود فهمیدیم و گولشو نخوردیم. این کار ناخوشایند بود. ترنسفر برگشت به فرودگاه داشته باشه خیلی خوب میشه
هتل خوبی بود نزدیک به مراکز تفریحی و خرید نظافت اتاق ها - برخورد پرسنل و کیفیت و تنوع صبحانه خوب بود فقط در بخش خدمات خانه داری کند عمل می کنند
برای سفر تجاری به کیش رفته بودم و از اقامتم راضی بودم. به نسبت قیمتش هتل خیلی خوبی بود ...
نقاط قوت:
کارمندان مودب و پیگیر و منظم محیط دنج و آرام نزدیک به اسکله بسیار تمیز و مرتب تجربه خوبی از این هتل داشتم و اگر باز هم قصد سفر به کیش داشته باشم، قطعا یکی از گزینه های من این هتل هست. ممنون از اقامت۲۴
نقاط ضعف:
ندارد
هتل نوساز و نسبت به قیمت عالی بود. طبیعتا ورودی هتل قابل مقایسه با هتل های لوکس نیست و امکانات خاصی نیز در اختیار مسافران قرار نمی دهد که از همه آن ها مهمتر نداشتن استخر، حیاط یا فضای بازی مناسب برای کودکان هست اما در کل برای استفاده عادی بسیار مناسب هست. رستوران هتل رو هم اصلا پیشنهاد نمی کنم و برای صرف غذا پیشنهادم رستوران ها و فست فودهای جنب بازار مروارید هست....
نقاط قوت:
هتل كوچيك ، تميز و بسيار خوبي هستش. صبحانه هم خيلي خوب بود. كارمندان خوش برخورد و منظمي داشت. اتاق ها خوب بودند.
نقاط ضعف:
البته ملحفه ها كمي كهنه بودند و دستشويي هم كاملا تميز نبود يعني لكه هايي روي سراميك ها ديده ميشد كه البته به نسبت قيمتي كه داره خيلي خوب بود.
کلا هتل خوبی بود ،من این هتل پیشنهاد میکنم . فقط ۳ نکته ۱ _ قیمت محصولات شارژ شده داخل یخچال با اون چیزی که رو درب یخچال نوشته شده خیلی متفاوت بود . ۲ _ کیفیت غذا و قیمتش اصلا مناسب نبود ۳ _ اتاقها نیاز به ساعت دیواری داره
هتل خوبی بود اما میتونست بهتر باشه. مایه سوئیت لوکس شو رزرو کرده بودیم تنها مشکل سرویس بهداشتی خیلی تمیز نبود و بوی بدی میداد. برای حموم آب همیشه سرد بود. ولی اتاق تمیز بود. کارکنانش مهربون و خوش برخورد بودن. به جز قسمت گردشگری که فکر میکرد ازمون طلب داره...
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
اتاق ها تميز بودند ولي صداي اتاق كناري كمي اذيت كننده بود و يك مشكل بزرگ كه هنگام ورود به اتاق بوي نامطبوعي ميومد مثل بوي سيگار خيلي شديد ... رفتار كاركنان و پرسنل پذيرش به غير از يك نفر خوب بود، در مورد صبحانه كه به نظرم خيلي مهمه ، خيلي متنوع نبود اما در همون اندازه هم كيفيت خوبي داشت...
بنده در تیرماه ۹۷ مهمان این هتل بودم ،برخورد کارکنان خوب بود ،کیفیت صبحانه و نهار هم خوب بود،از وضعیت نظافت کاملا راضی بودم. فقط اینترنت گفتن داره که اصلا نداشت و هر روز میگفتن خرابه. در کل از نظر موقیت مکانی و پذیرایی خوب بود
سلام من بعد از 4 روز اقامت در هتل آفتاب 2 روز در این هتل اقامت داشتم.همه چیز عالی بود.همون اتاق داخل عکس رو بهم دادن.نزدیک به همه جا بود.کارکنان همه خوش رو و توجیح شده بودن. نکته ای که در ادامه میخوام بگم اینه که بین دو هتل هتل شایلی پیشنهاد میشه به دوستان.
سلام من در تاریخ8/4/97 بمدت4 شب در این هتل اقامت داشتم 1- برخورد کارکنان بسیار خوب بود 2-امکانات هتل و نظافت خوب بود 3-صبحانه خوب بود 4-بدلیل نداشتن آسانسور در صورت مشکل داشتن هماهنگ نمایید طبق پایین اقامت کنید در مجموع به عنوان هتل سه ستاره بسیار خوب بود
هتل عالی بود اما اسانسور نداشت،البته تعداد پله ها هم کم بود و در کل نسبت به هتل های هم رده خیلی خوب بود.
خيلي راضي بودم ؛ هم تميز بود هم پرسنل با اخلاق و مهرباني داشت ؛ از نظر مكاني هم عالي بود به اسكله نزديك بود...
ازنظرتمیزی و رفتارپرسنل بسیارعالی فقط صبحانه تنوع کمی داشت ...
سلام تیر 97 اونجا بودم بسیار عالی همه چیز در حد خوب بود. از نظر موقعی مکانی به نظرم خوب بود چون به خیلی جاها نزدیک بود هرچند تو این گرما نمیشد خیلی پیاده رفت ولی برای فصول دیگه به نظرم بهترین جاست. کیفیت صبحونه عالی.... و نهار هم خوب بود...شام هم که اصلا نداشت نقطه ضعفش به نظرم نبود کتری برقی تو اتاق ها بود نقطه قوتش هم بقیه گفتن: تمیزی اتاق ها برخورد پرسنل موقعیت مکانی و.... اینترنت هم نامحدود و رایگان بود. تو اتاقها هم اینترنت داشت ولی خیلی قطع و وصل میشد در ضمن هتل شایلی یه هتل سه ستارس نه 4 ستاره....از خود مسئول پذیرش هم سوال کردم گفت هتل سه ستارس ولی امکانات 4 ستاره داره فقط به خاطر یه سری مسائل (من جمله نبود فضای سبز و...) بهشون 4 ستاره ندادن ..... درکل من اینجارو بهتون پیشنهاد میکنم چون با توجه به قیمتی که داره واقعا به صرفس....
راضی کننده س و برای چندمین بار از خدمات خوب هتل استفاده کردم.نسبت به قیمت در زمان تخفیفات خوبه....
خب نسبت به قیمت بسیار مناسب ه صبحانه خوب بود. نهار نخوردیم. نمیدونم. دسترسی هاش خوب بود. اما بازم باید همه جا با تاکسی می رفتید. یک نکته مهم منفی تو این هتل نفر اضافی هست. چون برای نفر اضافه تخت نداره. و کاناپه هست که پستی بلندی زیادی داره و راحت نیستید. توصیه میکنم به هیچ وجه نفر اضافه نگیرید. یا دو اتاق بگیرین. یا هتل بگیرین که تخت اضافه داشته باشه. نه کاناپه
هتل کوچک و تمیز و در کل خودمونی و دوست داشتنی بر خورد کارکنان عالی اتاق بزرگ و تمیز صبحانه کامل اما ساده اینترنت کم سرعت
من و مادرم حدود دو هفته پیش در این هتل اقامت دل تیم و هر دومون به شدت راضی بودیم و خوب بود همه چی. ...
سلام خدمت همگي عزيزان من چون هميشه نظر مسافران را مطالعه كرده و سپس هتل را بر طبق نظرات انتخاب ميكنم ضروري ميدانم كه خودم هم براي انتخاب صحيح تر ديگران نظرم را بنويسم من اين هتل را صد در صد به همه توصيه ميكنم از هر لحاظي كه فكرش را بكنيد عالي بود تراسفر خيلي زود و اماده جلوي فرودگاه امده بود يك ميني بوس فقط براي ما سه نفر رفتار پرسنل فوق العاده بود لابي و اتاق از لحاظ طراحي و تميزي بي نظير بود صبحانه بسيار تميز وشيك قيمت كاملا متعادل و به نظر من اين هتل را ميتوان چهار ستاره محسوب كرد اميدوارم كه خداىند خير و بركت به صاحب هتل و تمام دست اندر كاران عطا كند به اميد ديدار مجدد
در مجموع بد نبود اما شب اول با ورود به اتاق متوجه نظافت بسیار ضعیف شدم وقتی بیان کردم گفتند اولین نفری هستی که از نظافت ایراد میگیری! و متاسفانه از دادن اتاق در همکف به من خودداری کردند و مدیریت پذیرش گفت مال آدمهای سن بالاست! بجز همبن دومورد رفتارشون خوب بود. من همون شب اول وقتی وارد اون اتاق شدم تو ذوقم خورد رو زمین آشغالای ریز دیدم وروی ملحفه لک و درنهایت قبل مستقر شدن جابجا شدم. نظافت اتاق جدید نسبتا بهتر بود شاید استثنائا اون اتاق خوب نظافت نشده بود در مجموع نظافت متوسطه و بد نیست. اما توالت فرنگی خیلی خوب نظافت نشده بود ودارای لک بود. اگه از توالت فرنگی استفاده میکنین قبل ورود چک کنین و اگه لکی داشت و خوب برس توالت نخورده بود حتما بهشون بگین دوباره نظافت کنن. از دستشویی بوی کمی می آمد شایدم این بو مربوط به مواد ضدعفونی کننده که توش ریخته بودن بود. البته بوش خیلی اذیت نمیکرد و اگه در توالتو ببندین تو اتاق نمیاد. توالت فرنگی و حمام و روشویی یکجاست و حمام بوسیله شیشه از توالت جدا شده. به این نکته خیلی خیلی دقت کنید: هتل دو بخش است که هنگام ورود و ایستادن روبروی پذیرش هم سمت راست و هم سمت چپ خودتان، راه پله و مجموعه اتاق مجزا میبینید. سمت چپ خودتان دارای لابی خوب و جدا از لابی اصلی هتل و محیط بیرون اتاقهاش روشن و خنک و همچنین دارای توالت ایرانی! بود و مجموعه اتاق سمت راستتان بدون لابی و دارای محیط بیرون اتاقهای تاریک و گرم بود (منظورم فضای بیرون اتاقها و محیط است نه داخل خود اتاقها) متاسفانه به من از مجموعه اتاقهای سمت راست اتاق دادند. آنهم طبقه بالاش. مجموعه اتاقهای سمت چپتان حتی طبقه بالاش هم می ارزه به مجموعه اتاقهای سمت راست. من که از توالت ایرانی استفاده میکردم باید مسیری رو میرفتم و میومدم و هی از جلوی پذیرش رد میشدم! اگه تو مجموعه اتاق سمت چپ اتاق بگیرین برای استفاده از توالت ایرانی نیاز به عبور از جلوی پذیرش نیست و مسیرش کمتره. اگه هنوز متوجه نشدین یعنی از اتاق که بیرون می آمدم تا برسم به لابی اصلی هتل و هنگام عبور از راه پله با محیط تاریک و گرمی مواجه میشدم که مجموعه اتاقهای سمت چپ اینطور نبودو محیط بیرون اتاقهاش دلنشین بود. توضیح بیشتر: هنگام ورود به هتل، سمت راست و سمت چپ خودتان رو نگاه کنین (هنگام ایستادن جلوی پذیرش) دو بخش کاملا مجزا میبینین . اگر تونستین اتاقهای سمت چپ رو بگیرین. هیچ اشکالی نداره اگه قبل گرفتن کلید از پذیرش اینایی که میگم رو خودتون نگاه کنین. به پذیرش بگین قبل اینکه کلید اتاق بدین میخوام اتاق و محیط رو نگاه کنم البته بسته به این داره که اونجا تاق خالی داشته باشن یا نه! البته لابی اصلی خود هتل از دو مجموعه اتاقهایی که گفتم جداست و در ورودی است اما کوچیکه. از کولر اتاق مقدار کمی صدای ویز ویز می آمد اما خوب خنک میکرد. هتل امکانات خاصی نداره و فصای سبز و... نداره و معمولیه. که به نظرم چون زیاد تو هتل نمیمونین مهم نیس. بنده دیدم کارکنان با کفش وارد اتاق میشوند پس اگر عادت دارید بدون کفش تو اتاق راه بروید حتما از دمپایی استفاده کنید. راستی صبحانش خوب بود غذاهاش خیلی متنوع نبود اما خوب بود ناهار رو نمیدونم. اتاق پرده داره و تو روز خوب تاریک میکرد و اگه عادت به خوابیدن تا لنگه ظهر رو دارین راحت میتونین بخوابین! سوسک و حشره رو اصلا تو اتاق ندیدم. از لحاط مکانی تا ساحل میشه پیاده رفت. حدودا ۱۰ دقیقه تا ۱۵ دقیقه. ساحل رو از دست ندیدن. بجای بلیط گرفتن های زیاد بشینین کنار ساحل و حالشو ببرین! تو شب میشه شنا کرد. تا اونجا که تونستم سعی کردم واقعیات رو بنویسم. در کل هر چقدر پول بدین آش میخورین! نسبت به قیمتش خوبه و اشکالاتش بخاطر قیمت قابل تحمل و چشم پوشیه. فقط توصیه من اینه که تو تابستان به کیش نرید پشیمون میشید بسیار شرجیه.
کارکنان فوق العاده بودن، مودب و تمیز وخوش برخورد، هتل تمیز و صبحانه خوب بود...
از همه نظر عالی بود جز عکاسی هتل که دروغ زیاد میگن
15 تا 18 مرداد 97 به مدت سه شب به اتفاق همسرم در هتل شایلی بودیم. هتل از نظر نظافت و تمیزی عالی بود. برخورد کارکنان خوب بود. اتاق و لابی با صفا بود. به نسبت قیمتش عالیه و این هتل رو توصیه می کنم.
در ارديبهشت ٩٧ در اين هتل اقمت داشتيم همراه همسرم ك بسيار عالي بود همه چيز
با سلام من و خانواده در مرداد 1397 به این هتل رفتیم. متمایزترین نکته هتل برخورد فوق العاده خوب کارکنانش بود که واقعا دلنشین بود. متاسفانه کیفیت غذا(نهار و شام) جالب نبود(بخصوص برنج که بشدت بو مشمئز کننده ای داشت) دسترسی به مناطق شهری اش خوب بود امکانات هتل خوب بود اما میتونست خیلی بهتر باشه کلا اگه در حد هتل 3ستاره انتظار دارید گزینه خوبی هست
هتل عالی. تو سایت 4* گفته شده ولی 3* است. امکانات خوب و بهتر از سایر هتلهای سه ستاره مثل گراند و پارس نیک و هلیا. پرسنل مودب و اتاقهای تمیز. فقط خانم مسوول گردشگری خیلی توجه به خواسته های مهمان نمی کنه.
سلام این هتل خیلی خوب بود کاملا شبیه عکس هایی که از هتل هست بود تمیز و مرتب فقط غذای اونجا خوب نبود پیشنهاد میونم از رستوران رودکی استفاده کنین
هتلش خیلی تمیزه و پرسنلش عالی ،خیلی مودب بودن، دسترسی هتل به جاهای تفریحی و مراکز خرید کمتر از ده دقیقه با پای پیاده ،،،صبحانه کامل در محل بسیار تمیز و زیبا ، اگه قصد انتخاب دارین سریع انتخاب کنید پشیمون نمیشید، دنبال بیست سی هزار ارزونتر سایر هتل ها هم نباشید چون واقعا هتلش می ارزه و اتاق های سوپر لوکس هم که حرف نداره و یه کانا په تخت شو دو نفره تو اتاق هاش موجوده مخصوص کسانی که بچه دارن زیر ۵ سال رایگان هستش ،،در کل من سه شب تو این هتل اقامت داشتم و خیلی راضی هستم ،از اسکله تفریحی مستقیم پیاده روی کنید تو بلوار دریا مرسید به این هتل واقعا زیبا و مهربون ،؟: فقط نقطه ضعفش یه خانومه بودن که بلیط تفریحات کیش رو می فروختن و خیلی سیریش بودن
هتل بسیار تمیز و مرتبی بود و کارمندانش هم خیلی خوب و مودب بودند. اگر کف اتاق ها موکت میداشت و صبحانه هم تنوع بیشتری میداشت خیلی عالی بود...
من از 4 مهر سال 97 الی 9 مهر همراه با همسرم در اتاق دو تخته این هتل اقامت داشتیم.هتل بسیار مرتب و تر و تمیزی هست.اتاق ها بسیار تمیز و رسیدگی به اتاق ها خیلی عالیست.اینترنت خوبی داره و تقریبا همه جای هتل آنتن میداد. صبحانه خیلی مفصل و عالی نیست ولی بد هم نیست. به نظرم نسبت به قیمتی که در ایران هتل داره هیچ هتلی نمیتونه با شایلی رقابت کنه. من خیلی خیلی راضی بودم....
هتل تمیز و آرومیه،موقعیت مکانی خیلی خوبی داره،نسبت به قیمتش خوبه،من راضی بودم و توصیه میکنم مخصوصا اگه از اسنپ تریپ بگیرید که تخفیف خیلی خوبی داره
من ٤روز در اين هتل اقامت داشتم و به پيشنهاد اسنپ تريپ انتخاب كردم اينجارو .نسبت به قيمت واقعا عالي بود .تميز بود رفتار پرسنل عالي بود.نظافت خيلي خيلي خوب بود.صبحانه قايل قبول بود در كل در حد يك هتل ٤ستاره هست.من پيشنهادش ميكنم.ممنون از اسنپ تريپ
نقاط قوت:
نسبت به قیمت مشابه هتل های دیگه عالیه
نقاط ضعف:
ندارد
نسبت به سه ستاره بودن و قیمت مناسب، هتل بسیااار خوبی است.من از سوئیت رویال استفاده کردم و بنظرم از همه نظر خوب بود.میتونم بگم از خیلی هتلهای ۴ ستاره کیش که قیمت به مراتب بالاتری دارن قطعا بهتره. جا داره از مسئول گردشگری هتل خانم رضایی هم بابت راهنمایی های صادقانشون تشکر کنم.
با سلام، هتل بسیار تمیز و آرامی است. پرسنل مؤدب و خوش برخوردی دارد. صبحانه کمی محدود است و هر ذائقه ای را پاسخگو نیست. ناهار را اصلاً توصیه نمیکنم. با مبلغی که برای ناهار هتل باید بپردازید به راحتی می توانید در جاهای دیگر غذای بهتر و با کیفیت تری میل نمایید. کافی شاپ هم امکانات کمی دارد ولی بد نیست. در مجموع به نسبت قیمت بسیار خوب است.
هتل تمیز و خوبی بود با پرسنل مودب و مسلط نسبت به قیمتش امکانات و خدماتش خوب و راضی کننده بود تنها ایرادش نداشتن اسانسور درست که دو طبقه است ولی برلی مسافر سالمند یک طبقه هم سخته
هتل شایلی با توجه به اینکه 3 ستاره است نسبت به بعضی از هتل های چهار ستاره کیفیت و نظافت بهتری دارد ضمن اینکه برخورد کارکنان خیلی خوب بود و منوی صبحانه ی عالی دارد و باید از جوان های با تجربه عکاس مستقر در هتل تشکر کنم که عکسهای حرفه ای از خودم و خانواده ام گرفتند و خاطره را برایمان تثبیت کردند . پیشنهاد میکنم خرید و رزرو هتلها را از اسنپ تریپ انجام دهید کهکتخفیف هایش مناسب تر از شرکتهای دیگر است.
هتل خوب و تمیزی بود. کاملا در حد هتل های چهارستاره بود. مخصوصا سوییت رویال که بزرگ و عالی بود. ما از بین چندین هتل چهار ستاره و سه ستاره این هتل رو انتخاب کردیم و واقعا رضایت بخش بود. صبحانه قابل قبول، دسترسی مناسب، رسیدگی کارکنان و تازه ساز بودن هتل از مهمترین نکات قابل ذکر هتل است.
همه چیز عالی بود اقامت بسیار خوبی داشتیم هتل بسیار آروم و منظمیه و تمیزه
ما دو شب در این هتل اقامت داشتیم. هتل خوب و تمیزی هست. محل هتل به همه جا تقریبا نزدیک هست. کارکنان هتل مخصوصا کارکنان رستوران بسیار مودب و حرفه ای هستند. ابعاد اتاقها خوبه. به نظرم همه چی مخصوا قیمتهای این هتل عالیه. اگه از اسنپ تریپ رزرو کنید خب تخفیف بیشتر هم میگرید. دفعه بعد هم همین هتل رو انتخاب میکنم. به همه توصیه میکنم
سلام. نظرم رو مینویسم تا دوستان دیگه هم بتونند تصمیم درستی بگیرند. من دوروز برای انجام کاری در کیش بودم و در اتاق دو تخته این هتل بودم و در هر زمینه سعی میکنم از ده نمره بدم به هتل و دلیل رو بنویسم. ( رفتار کارکنان بسیار مودب و با احترام: 10 از 10 ) ( مدیریت هتل ضعیف چون سیستم خدمات کلی هتل رو نتونستند مدیریت کنن و در کل مشتری با رضایت کامل بیرون نمیاد از هتل: 6 از 10) ( صبحانه هتل منوی محدود با انتخابهای کم که همون انتخابها هم کیفیت خوبی نداشتند. غذاهای گرم خوب پخت نشدند. یک نوع نوشیدنی گرم و یک نوع نوشیدنی سرد : 6 از 10 ) ( اتاق طبقه پایین گرفته و بدون دید مناسب بود ولی ساختمان هتل مرتب و تمیز و خبری از حشرات نبود. نظافت اتاقها هم خوب بود. سرویسها تمیز و مرتب و فقط فرنگی بود. ولی آب اصلا گرم نبود و در تمام مدت فقط ولرم بود که برای دوش گرفتن سرد احساس میشد. 4 از 10 ) ( اینترنت بسیار ضعیف: 0 از 10 ) در کل مزیتهای هتل: رفتار خوب کارکنان ، ساختمان تمیز و تقریبا بازسازی شده، دسترسی نسبتا مناسب به اکثر مراکز خرید( کیش و پانیز و ونوس و ... ) و تفریحی ( اسکله تفریحی ، سایت ورزشهای آبی ، پلاژ آقایان و بانوان ، .....) بصورت پیاده با نهایتا ده دقیقه پیاده. معایب هتل: صبحانه ضعیف ، عدم تامین آب گرم و عدم رسیدگی علیرغم چند بار تماس برای رفع مشکل ، اینترنت بسیار ضعیف و عملا غیر قابل استفاده. مسول گردشگری هم بسیار خوب و با توضیحات کامل شما رو راهنمایی میکنند ولی پیشنهاد میکنم سطح شهر رو دور بزنید بعد خرید کنید. چون من تونستم قیمت مناسبتری همون خدمات رو از سطح شهر بگیرم. در کل این هتل رو برای اقامت پیشنهاد نمیکنم چون رضایت کلی من رو تامین نکرد و اگر ایندفه بخوام برم جای دیگه رو انتخاب میکنم. خوش بگذره
سلام بر همگي هتل آروم و خوبيه اتاقاشم تميزه فقط يه موضوعي هست آب گرم حمامش ضعيفه و توي اتاق دمپايي نداره بايد با كفش رفت كه زياد جالب نيست و داخل اتاق هيچي نيست مثلا يه قندون يا حتي زير سيگاري با تشكر از اسنپ تريپ و همه شما
سلام من به همراه همسر و فرزندم از تاریخ 10 تا 15 مهر در این هتل اقامت داشتیم. از اینکه شایلی رو انتخاب کردم بسیار راضی هستم. تمامی هتل ها(داریوش، کوروش، هلیا و...) با مینی بوس ترنسفر می کردن ولی شایلی با یک اسپورتیج به استقبال ما اومد. بدون اغراق امکانات و آرامش در حد هتل 4 ستاره و حتی بیشتر بود. کیفیت و تنوع صبحانه خوب بود. دسترسی به مراکز اطراف و ساحل با کمتر از 15دقیقه پیاده روی امکانپذیر بود. و اینکه تشکر می کنم از سر کار خانم رضایی مسئول گردشگری هتل که همه جوره هوای ما رو داشتن و راهنمایی هاشون واقعا تاثیر گذار بود. همچنین بابت اجاره ماشین آقای مهدی تولایی رو معرفی کردن که هم تخفیف خوبی بهمون داد و هم اینکه بر خلاف سایر شرکت های اجاره دهنده ماشین هزینه خلافی رو سر یک ماه به حسابم واریز کردن. خلاصه اگر قصد سفر مجدد به کیش رو داشته باشم حتما و حتما به این هتل مراجعه میکنم.
دسترسی هتل و امکاناتش خوبه ولی هماهنگیشون خیلی ضعیفه مخصوصا هماهنگی با ترانسفرشون در صورتیکه از اسنپ تریپ تماس گرفتن و ساعت ورود پرواز رو هم پرسیدن ولی تو فرودگاه نیم ساعت معطل ماشین شدم ولی دریغ از ماشین هتل.اخرشم با یه عذرخواهی ساده سر و ته شو ماست مالی کردن.
سلام من از 16 تا 18 آبان 97 در این هتل حضور داشتم. در رابطه با این هتل فقط میتونم از واژه تاسف استفاده کنم. برخورد پرسنل بسیار بد وضعیت حمام و سرویس بهداشتی و آب بسیار بسیار بسیار بد این هتل فقط و فقط ظاهر خوبی داره و در و دیوارش رو قشنگ کردن. از کسانی که در هتل مشغول هستند فقط کسی که مسئولیت گردشگری بود برخود خوب و محترمانه ای داشت. صبحانه بد نبود، ناهار کیفیت نداشت، شام هم که کلا تعطیل بود. از اینترنت هم که نگم بهتره، اصلا وصل نمیشد. کافی شاپ افتضاح. کلا از هرچی هتله ناامیدمون کرد. ما از شیراز به کیش رفتیم و در شیراز در هتل اطلس اقامت داشتیم که اون هم سه ستاره بود. ولی اصلا نمیشه این دوتا رو با هم مقایسه کرد. در خصوص هتل اطلس هم اونجا نظر میدم.
سلام به همگی . من از تاریخ 10 الی 17 آبان در هتل اقامت داشتم. هتل از نظر تمیزی در سطح بسیار مناسبیه . رفتار پرسنل بسیار خوبه . آب گرم کمی مشکل داشت . صبحانه متنوع نیست و میتونه بهتر باشه . امکانات کافی شاپ محدوده ولی سرویس دهی پرسنل عالیه. در صورتی تصمیم به استفاده از هتل به عنوان یه محل اقامت خوب و اروم دارید کاملا این هتل رو پیشنهاد میکنم. هتل لاکچری نیست ولی بسیار تمیز و مرتبه. نسبت به قیمت و هتل 3 ستاره کاملا مناسبه.
بسیار تمیز، صبحانه کامل و عالی پرسنل خوب و با شخصیت و موجه مدیریتی کارآمد و عالی صد درصد رضایتمندی....
سلام 4 شب اقامت داشتم در کل راضی بودم نقاط مثبت : موقعیت هتل - صبحانه خوب - نظافت خوب - رفتار پرسنل عالی - آرامش هتل عالی - وجود سیف باکس نقاط ضعف : آبگرم گل آلود - یخچال ضعیف - دمپایی ها روفرشی بودن اما کف اتاق سرامیک
هتل بسیار خوبی بود به نسبت قیمت، کارکنان مؤدب و اتاق‌های تمیز و مناسب. صبحانه در حد معمولی هتل ۳ ستاره ولی ناهار رو اصلا" توصیه نمی‌کنم از هتل استفاده کنید. اینترنت وای فای هم تعریفی نداشت.
یک هتل معمولی در حد 3 ستاره بسه شه آب گرم آن کاملا زرد به طوریکه اگه لباس بشورید جاش روی آن میماند . صبحانه ساده . خانه داری ضعیف . من 3 بار زنگ زدم برایم حوله ای که کم بود بیاورند اما توجهی نشد . قسمت پذیرشم من بلد و در زمان شلوعی حول میشود . در تاریخی که ما آنجا بودیم یعنی 4آذر باران شدیدی در کیش میبارید و از سقف هتل آب میچکید در لابی و پذیرش که زیر آن سطل های زیادی گذاشته بودند که اصلا زیبنده یک هتل نمیباشد .
نظافت هتل عالی بود. اتاقی که تحویل می گیرید به خوبی عکسهایی است که می بینید. کارکنان خوش برخورد بودند. از لحاظ دسترسی خوب بود. تا ساحل فقط 7 دقیقه پیاده راه بود. (همین طور تا بسیاری از مراکز خرید) اتاقها فضای بزرگی داشتند. صبحانه زیاد متنوع نبود ولی کیفیت خوبی داشت. (لوبیا، عدسی، املت، تخم مرغ آب پز، بندری، کره، مربا، عسل، پنیر، خرما، گوجه، خیار، شیر، چای، آب پرتقال)
سلام حسینی هستم من در تاریخ 8/18 /97 به مدت چهار شب در این هتل به توصیه نظرات دوستان در اسنپ انتخاب کردم . هتل بسیار جمع جور نقلی بود اروم و غیر قابل قیاس با هتل های مشابه مثل هلیا و گراند و لوتوس که قبلا در سالهای پیش اقامت داشتیم. همه چیز خوب و عالی ترانسفر به موقع بود و صبحانه مطلوب با اینکه ساعت 9 صبح رسیدم هتل و تحویل اتاق 14 بعدظهر بود همون موقع اتاق رو بهمون تحویل دادن خانه داری هم خوب بود و همینطور تمیزی اتاق ها که واقعا عالیییی بود.
سلام 5 شب اقامت داشتم در کل راضی بودم نقاط مثبت : موقعیت هتل - صبحانه خوب - نظافت خوب - رفتار پرسنل عالی - آرامش هتل عالی - نقلی و جمع و جور - دسترسی به نقاط مهم نسبتا خوب. نقاط ضعف : آبگرم گل آلود - آب سردی که سرد نیست، به صورت پیش فرض ولرم و بعضا گرمه - یخچال ضعیف - دمپایی ها به صورت یک بار مصرف بود در کل نسبت به قیمتش ارزش داشت. حوله و مسواک و شامپو و شامپو بدن هم توی اتاق هست در صورتی که اینجا جز امکانات اعلام نشده، مینی بار هم فقط 2 تا بطری اب معدنی است. تمیزی و مرتبی اتاق ها و دیزاین اتاق کاملا مشابه عکس بود. من از طریق اسنپ تریپ انلاین رزرو کردم و کاملا راضی بودم. در سفر های بعدی هم از این هتل استفاده می کنم.
هتل بسیار تمیز و خوبی بود. دفعه های بعد هم از این هتل استفاده می کنم.
من 23 آذر 97 4 شب کیش بودم، سه شب اول هتل لوتوس که فقط پشیمونیش برام موند و شب آخر اتاق دابل لوکس هتل شایلی که واقعآ حسرتم رو بیشتر کرد که چرا از روز اول هتل شایلی رو نگرفتم. خدا وکیلی تمیزی و نظافت و لوکس بودن در حد خودش و همکاری عوامل هتل و برخوردِ خوبشون و همه و همه واقعآ راضی کننده بود. قطعآ اگر قیمت هتل جهشِ غیرمنطقی نداشته باشه، دفعه ی بعد 100% هتل شایلی رو انتخاب میکنم. امیدوارم این نکاتِ مثبت همچنان حفظ شه.
چون هتل دو طبقه است خیلی راحت به اتاقتون میرسید و دیگه آسانسور راهرو و این ماجرا ها رو ندارید. از لحاظ برخورد پرسنل که بسیار خوب و عالی بود. تمیزی هتل هم در حد خوب و قابل قبول بود. البته یه مشکلی آب گرم هتل داشت که بعضی وقت ها حالت کدر و گل آلود داشت بدترین قسمت رستوران هتل بود افتضاح ترین غذایی که ممکنه توی زندگیتون خورده باشید. دسترسی به نقاط مهم هم که در کل خوب بود تا اسکله تفریحی پیاده 10 -15 دقیقه پیاده راه بود
هتل خیلی آرام و تمیزی بود . برخورد کارکنان بسیار خوب و مودبانه بود . صبحانه خوب و کاملی هم داشت .. در کل از هتل راضی بودم تشکر ویژه از مدیریت هتل جناب آقای صدری که در این مدت لطف خیلی زیادی به ما داشتن .
سلام من چهارشب تو دی ماه ۹۷ هتل شایلی اقامت داشتم واقعا ازشون بعنوان هتل سه ستاره راضی بودم اتاقها تمیز و عالی بود رفتار پرسنل بسیار خوب بود مخصوصا خانم فلکی مسوول گردشگری به مراکز خرید و اسکله هم بسیار نزدیک هست از لحاظ صبحانه هم کمی محدود و تکراری بود ولی در کل خوب بود اینترنت ش هم ضعیفه و روش خیلی حساب باز نکنید
نقاط قوت:
تمیزی اتاقها برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف نبود کتری برقی در اتاقها
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.