هتل شایلی کیش

کیش، بلوار دریا
3.7
امتیاز کاربران
129
نظرات کاربران
معرفی هتل شایلی کیش
هتل سه ستاره شایلی کیش (هتل عالی قاپو سابق) در سال ۱۳۸۵ افتتاح گردید و در سال ۱۳۹۴ آخرین بازسازی این مجموعه انجام شده است. این هتل دارای ۴۰ واحد با ظرفیت ۸۷ تخت می باشد که در ۲ طبقه بدون آسانسور بنا گردیده است. هتل شایلی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی و خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل شایلی
شایلی-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ای‌گردش
135,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
135,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
135,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
135,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
135,000
تومان
26 مهر
جمعه
135,000
تومان
27 مهر
شنبه
135,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
135,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
135,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
135,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
135,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
135,000
تومان
شایلی-اتاق دو تخته لوکس
اتاق دو تخته لوکس
ای‌گردش
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
140,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
26 مهر
جمعه
140,000
تومان
27 مهر
شنبه
140,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
140,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
140,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
140,000
تومان
اقامت 24
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
145,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
145,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
145,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
145,000
تومان
26 مهر
جمعه
145,000
تومان
27 مهر
شنبه
145,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
145,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
145,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
145,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
145,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
145,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
145,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
145,000
تومان
26 مهر
جمعه
145,000
تومان
27 مهر
شنبه
145,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
145,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
145,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
145,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
148,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
148,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
148,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
148,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
148,000
تومان
26 مهر
جمعه
148,000
تومان
27 مهر
شنبه
148,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
148,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
148,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
148,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
150,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
150,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
150,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
150,000
تومان
26 مهر
جمعه
150,000
تومان
27 مهر
شنبه
150,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
150,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
150,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
150,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
شایلی-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
اقامت 24
155,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
155,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
155,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
155,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
155,000
تومان
26 مهر
جمعه
155,000
تومان
27 مهر
شنبه
155,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
155,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
155,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
155,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
155,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
155,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
155,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
155,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
155,000
تومان
26 مهر
جمعه
155,000
تومان
27 مهر
شنبه
155,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
155,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
155,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
155,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
شایلی-اتاق دو تخته ممتاز
اتاق دو تخته ممتاز
اقامت 24
135,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
135,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
135,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
135,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
135,000
تومان
26 مهر
جمعه
135,000
تومان
27 مهر
شنبه
135,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
135,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
135,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
135,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
135,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
135,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
135,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
135,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
135,000
تومان
26 مهر
جمعه
135,000
تومان
27 مهر
شنبه
135,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
135,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
135,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
135,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
140,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
26 مهر
جمعه
140,000
تومان
27 مهر
شنبه
140,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
140,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
142,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
142,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
142,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
142,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
142,000
تومان
26 مهر
جمعه
142,000
تومان
27 مهر
شنبه
142,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
142,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
142,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
142,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
شایلی-سوئیت رویال دو تخته + نفراضافه
سوئیت رویال دو تخته + نفراضافه
ای‌گردش
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
145,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
145,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
145,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
145,000
تومان
26 مهر
جمعه
145,000
تومان
27 مهر
شنبه
145,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
145,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
145,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
145,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
145,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
145,000
تومان
ایران هتل آنلاین
155,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
155,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
155,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
155,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
155,000
تومان
26 مهر
جمعه
155,000
تومان
27 مهر
شنبه
155,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
155,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
155,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
155,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
156,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
156,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
156,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
156,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
156,000
تومان
26 مهر
جمعه
156,000
تومان
27 مهر
شنبه
156,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
156,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
156,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
156,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
شایلی-اتاق  دو تخته لوکس + نفراضافه
اتاق دو تخته لوکس + نفراضافه
جاباما
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
230,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
230,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
230,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
230,000
تومان
26 مهر
جمعه
230,000
تومان
27 مهر
شنبه
230,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
230,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
230,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
230,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
شایلی-سوئیت رویال سه تخته
سوئیت رویال سه تخته
جاباما
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
240,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
240,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
240,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
240,000
تومان
26 مهر
جمعه
240,000
تومان
27 مهر
شنبه
240,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
240,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
240,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
240,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
شایلی-سوئیت رویال چهارتخته
سوئیت رویال چهارتخته
جاباما
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
315,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
315,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
315,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
315,000
تومان
26 مهر
جمعه
315,000
تومان
27 مهر
شنبه
315,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
315,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
315,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
315,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل شایلی کیش

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
لاندری
اینترنت در لابی
استقبال رایگان
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
اتاق چمدان
فضای سبز
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
تلفن
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
لابی
سرویس به مرکز شهر
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
ترانسفر فرودگاهی (رفت)
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
لباسشویی
روم سرويس 24 ساعته

آدرس هتل شایلی کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل شایلی کیش

(129 نظر)
به نظرم هتل پاکیزه و خوبیه و آرامش داشتیم داخل این هتل.
نکته بسيار مهم در مورد هتل برخورد خوب پرسنل هتل هستش. با تشکر ویژه از آقای عباسی سرپرست پذیرش هتل
اين هتل در مقايسه با ساير هتلهاي سه ستاره كيش پيشنهاد مي كنم
کارکنان خوب و مودب و خونگرم بودند ، هتل تمیز و خوبی بود فقط قالیچه اتاق نیاز به شستشو داشت رستوران تمیز و مرتب بود صبحانه خوب بود غذا به نسبت خیلی از رستورانهای داخل شهر کیفیت خیلی بهتری داشت فقط اگر به جای برنج هندی ، ایرانی سرو کنند عالی میشه
در مجموع هتل قابل قبولی است
هتل شايلي تميز است ولي صبحانه خيلي معمولي بود
رستوران بابت غذای ظهر اصلا جالب نبود
مودب و پاسخگو
هتل شیک و تمیز و کارکنان مودب و وظیفه شناس
تمیز و با کیفیت بود. اگر در رستوران شام نیز سرو شود بهتر است
خوب بود همه چیدسترسی به مرکزخرید ها و جاهای تفریحی و ... به نسبت پولی که دادیم امکاناتش مناسب بود
با سلام. بنده از یک مهر تا پنج مهر در این هتل اقامت داشتم. چهارمین سفرم به کیش بود. به جرات میتونم بگم شایلی از هتل های قبلی خیلی بهتر بود. برخورد کارکنان و گردشگری حتی آقا محب که دوچرخه میدادند عالی بود. صبحانه در حد متوسط بود.
راستی در پیام قبلی یادم رفت از برخورد خوب کارکنان هتل ( پذیرش و رستوران و گردشگری ) تشکر کنم همه برخوردی گرم و صمیمی داشتند
سه شب همراه باهمسرم و دوتا کوچولو اقامت داشتیم که چون تمام روزها راازقبل رزرو نداشتیم از سوییت به لوکس جابجایی داشتیم که البته لوکسش بهترم بود نسبت به قیمت ودر مقایسه باهتل 4ستاره اقامت قبلیمون که خیلی بدبود شایلی اتاق بزرگتر و کیفیت نرمالی داشت و جهت دریافت اتاق و چک شدن زمان تحویل معطلی نداره در کل بسته به توقعات اولیه از جایی جهت اقامت کیفیت غذا وصبحانه و تمیزی اتاقها هتل راضی کننده ایست که مطالعه کامنتها هم در انتخاب این هتل خیلی کمک کننده بود
تنوع و کیفیت غذا بسیار پایین و بقیه موارد کاملا معمولی بودند.
هتل شایلی رو یک بار امتحان کنید حتما
سلام من و همسرم ۵شب در این هتل بودیم بنظرم به عنوان یک هتل ۳ ستاره بسیار عالی و درجه یک بود کافی شاپ قیمت مناسب و خوبی داشت و سریعاً براتون آماده میشد. همه چیز خوب بود ولی ناهار و صبحونه ضعیف بود البته برای یک هتل ۳ ستاره با این قیمت بسیار ارزش داشت و اوکی بود.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل .تمیز بودن هتل
نقاط ضعف:
کیفیت نهار می تواند بهتر از این باشد
نقاط قوت:
همه چیز عالی بود.
نقاط ضعف:
نکته منفی رويت نشد.
برخورد کارکانان خیلی خوب بود. هتل خیلی ساکت و ارام بود. هیچ گونه مشکلی نداشتیم. پذیرش خیلی سریع به مشکلات رسیدگی میکرد. صبحانه متنوع وخوبی داشت. قسمت کافی ب شاپ هتل هم قیمتش خوبه هم کیفیت. کسانی که چای زیاد مینوشند یک بسته تی بگ بیارند و از آب جوش اینجا استفاده کنند چون قیمت مناسبی دارد. چون نزدیک گ اسکله است هرشب میتونید لب ساحل هم تشریف ببرید.
بسیار عالی بود ممنون از اسنپ تریپ
من در اوایل مرداد98 اتاق دو تخته روگرفتم . هتل شایلی واقعا هتل بسیار خوبی بود . خودرو ترنسفر فرودگاهی در زمان ورود منتظر ما بود . اتاق تمیز و شیک بود . برخورد پرسنل بسیار عالی بود. خیلی ساکت و بی سروصدا بود. فقط مشکلش دسترسی به مکان های دیدنی بود چون که حتما باید با تاکسی رفت، که البته در فصل گرم سال هر کجا بخوای بری (چه دور چه نزدیک) باید تاکسی بگیری . صبحانه خیلی عالی و متنوع بود.
من سوئیت دو تخته را گرفتم و می تونم بگم هتل شایلی واقعا هتل بسیار خوبی بود در حد یک هتل ۵ ستاره بود. اتاق خیلی بزرگ و تمیز و شیک بود . برخورد پرسنل بسیار عالی بود. مثل بیشتر هتلا نبود که سر و صدای اتاقای کنار و پرسنل داخل راهرو شنیده بشه. خیلی ساکت بود. دسترسی به مکان های دیدنی بد نبود . اما بهترین نکتش رستورانش بود که هم صبحانه خیلی عالی داشت و هم ناهار نسبت به قیمت خیلی خوب بود. همراه با ناهار سوپ و سالاد بصورت رایگان سرو میشد. خلاصه از هر لحاظ توصیه میکنم
هتل نياز به خانه دار خانم داره كه نظافت و جرم گيرى سرويسهاى بهداشتى و موگيرى ازرو تختى و لحاف را دقيقتر انجام دهند.
برخورد کارکنان خیلی خوب، اتاق تمیز و مرتب و صبحانه خوبی داشت، تنها مشکل نبود اتاق دونفره تویین در لیست رزرو بود، که مجبورید دبل انتخاب کنید،
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز برخورد بسیارخوب کارکنان کیفیت و تنوع خوب صبحانه قیمت مناسب هتل و ناهار کافی شاپ بسیار خوب
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب و عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداره
نقاط قوت:
قيمت مناسب كيفيت متوسط پرسنل خوش برخورد
نقاط ضعف:
صبحانش واقعاً تنوع نداره بهداشت غذايي و محيطيشون نست به پارسال افت كرده
خیلی خوب
نقاط قوت:
برخورد کارکنان هتل خیلی عالی بود کیفیت غذاها و نوشیدنی هاش و کیفیت اتاق بسیار بالا بود در حد هتل ۵ ستاره من سه شب کیش بودم اینقدر تو خود هتل بهم خوش گذشت که دلم نمیخاست برم بیرون خدایی من نمره ۲۰ بهش میدم خسته نباشید
نقاط ضعف:
بنظر من هیچ نکته منفی این هتل نداشت
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
هتل فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی نداشت
با توجه به نظرات کسانی که اقامت داشتند، آب کدر نبود، وای فای وصل میشد اما بسیار ضعیف، صبحانه متوسط، ولی اتاق ها تمیز رفتار پرسنل خوب بود و در کل نسبت به هتل سه ستاره خوب بود
سلام وقت بخیر.... من در ماه فروردین 98در این هتل به مدت 3شب اقامت داشتم..در این مدت اقامت هتل بسیار خوبی بودش و از نظر موقعیت مکانی هتل و دسترسی به بازار ها بسیار خوب بود برخورد پرسنل بخصوص پرسنل شیفت شب اقای احمدی و پذیرش خوش رو و خوش برخورد قای پیشوایی بسیار خوب بود فضایی کاملا صمیمی برای ما فراهم ساختن...صبحونه بد نبود...در کل هتلی خوب و تمیزی بود.
نقاط قوت:
نزدیک بودن به اسکله محیط آرام و تمیز برخورد خوب پرسنل کافی شاپ ۲۴ ساعته تمیز و مرتب بودن اتاق
نقاط ضعف:
ملحفه روبالشتی و روتختی یکبار مصرف نبوده وایفای ضعیف داخل اتاق ها نداشتن توالت ایرانی حمام خیلی کوچک بود و حوله ها یکبار مصرف نبود
خوب
عالیییییی
خوب بود
نقاط قوت:
از لحاظ موقعیت و برخورد کارکنان عالی بود. از لحاظ قیمت در حد هتل ۳ ستاره هم عالی بود.
نقاط ضعف:
کیفیت ناهارش رضایت بخش نبود. ولی قیمتش خوب بود. در حد قیمتش خوب بود.
متاسفانه برای برای چهارم که این هتل رو رزرو میکنم و ترنسفر فرودگاهی مشکل دارد. دوبار نیامدن و مجبور شدیم خودمون ماشین بگیریم و دوبار دیگه با تاخیر زیاد و پیگیری اومدن. برای اینترنت وای فای هم حتی یوزر نیم و پس ورد ندادن و متاسفانه اینترنت گوشی هم اینجا ضعیف و دچار قطعی است. و اینبار با توجه به عوض شدن مسولین و شرایط پشیمون شدم از رزرو این هتل و دیگه از این هتل استفاده نخواهم کرد.
درود من دو شب تو این هتل اقامت داشتم اتاقها تمیز بودن سرویس بهداشتی و حمام تمیز بود برخورد پرسنل خوب بود دسترسی به بازار خرید و ساحل و سایتهای تفریحی خوبه با ۱۰دیقه پیاده روی به ملشون دسترسی داشتیم ولی رستورانش به هیچ عنوان نرید غذاهاشون فوق العاده افتضاحه اصلا پیشنهاد نمیدم رستورانا
هتل کاملا خوب نسبت به قیمت .و تمیز و به روز پیشنهاد میشود
نقاط قوت:
رفتار کارکنان هتل عالی، نزدیکی به مراکز خرید و رستوران ها تمیز بودن اتاق و سرویس بهداشتی قیمت مناسب خدمات کافی شاپ سرعت خوب در پذیرش استقبال فرودگاهی خوب نزدیکی به اسکله تفریحی و دریا ( کمتر از ۱۵ دقیقه پیاده )
نقاط ضعف:
صبحانه معمولی بود ولی میتوانست بهتر باشد اگر چای ساز توی اتاق داشت خیلی خیلی بهتر می شد نکته منفی ندارد
من ۴ شب اردیبهشت ماه ۹۸ توی این هتل بودم سعی میکنم واقع بینانه و با عدالت برسیش کنم نکات مثبت: هتل نو ساز بود که این نکته خیلی مهمیه توی جزیره بخاطر بوی فاضلاب... چینش و طراحی اتاق و هتل شیک و جالب بود و حس خوبی داشت. برخورد کارکنان هتل با ادب و مودبانه بود. ناهار هتل با توجه به قیمت های بالای غذا توی کیش قابل قبول بود هم کیفیتش هم طعمش و سوپ و سالاد رایگان داشت... نکات منفی: صبحانه هتل راضی کننده نیست از نظر تنوع و کیفیت، سوسیس کیفیت خوبی اصلا نداشت، املت خیلی بد بود و کلا صبحانه راضیمون نکرد.. فضاییی که هتل داشت بسیار خسته کننده بود و اون حس حالی که باید توی هتل از نظر نشاط جاری بشه رو نداشت... فضای اتاق به نظر من برای دو نفر کوچیک و نقلی بود و میتونست بزرگتر باشه... هتل هیچ برنامه خاصی از نظر گشت یا سرویس رفت امد و ... نداشت اما به صورت کلی هتل خوب و پر ارامشی بود و من از انتخابم تا حدودیییی (نه کامل) راضیم....
نقاط قوت:
ما اردیبهشت ۹۸ برای ۳ شب اقامت داشتیم که به نظر من : نظافت بسیار خوب بود رفتار کارکنان عالی بود کافی شاپ ۲۴ ساعته داشت که خیلی خوب بود و قیمت ها هم عالی بود باتوجه به قیمت هتل کیفیت صبحانه عالی بود بسیار جای دنج و آرومی بود ترانسفر از فرودگاه تا هتل داشت قطعا این هتل رو به بقیه پیشنهاد میکنم و اگر خودم دوباره برم کیش این هتل رو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
داخل اتاق چای ساز نبود. ترنسفر برگشت نداشت.
نقاط قوت:
باسلام رفتار کارکنان هتل عالی، اتاق خیلی تمیز،کیفیت صبحانه و ساعت سرو ان عالی، چیزی از هتل های ۴ ستاره با قیمت های بالاتر کم نداشت،در سفر های بعدی به کیش هم حتما همین هتل رو انتخاب میکنیم.
نقاط ضعف:
در اتاق فقط سرویس بهداشتی فرنگی بود که البته باتوجه به موقعیت و شرایط هتل طبیعی بنظر میرسه. دوش حمام ثابت بود.
نقاط قوت:
تمیزی اطاق‌ها رفتار خوب کارکنان آرامش هتل به نسبت هتل ۳ستاره به نظرم بهترین انتخاب هست
نقاط ضعف:
حمام کمی معمولی بود آب معدنی فقط ۲عدد کوچک روز اول رایگانه و شارژی در کار نیست نبود کتری برقی در اطاق های سوئیت و لوکس
فوق العاده بود. آخر بهمن 97 رفتم. صبحانه خوب بود، دسترسی خوب بود، تمیز بود، رفتار کارکنان هم خوب بود. در کل خوب بود.
خوب بود ولی پرسنل به تعداد کافی نبود .
هنوز تا استاندارد هتل داري خيلي فاصله دارند
خوب
ما در نوروز ۹۸ به مدت ۴ شب در این هتل بودیم. از محاسن هتل میشه به موقعیت مکانی هتل اشاره کنم. تمیزیش قابل قبول بود. و یک خانمی که مسوول تورهای گردشگری بود کارش خوب بود قیمتهاش هم با آژانسهای مسافرتی بیرون فرقی نداشت. و اما معایب این هتل: صبحانه در حد بسیار بسیار معمولی و سطح پایین. پنجره ها مستقیم به خیابون باز میشن و کاملا داخل اتاقها از بیرون معلومه. باید همیشه پرده را بکشید. سیفون دستشویی خراب بود. سر و صدا هم از اتاقهای جانبی میومد.
25 اسفتد اجبارا برای یک شب رزرو کردیم برای 3 نفر ، تعداد دو نفر سرویس گذاشتن دو تا آب معدنی کوچک برای سه نفر دو تا هم تو یخچال بود موقع رفتن پولشو گرفتن و در اعتراض به اینکه سه نفر بودیم گفتن قرارداد ما اینجوریه ،صبحانه معمولی ، نور اتاق کم ، در کل نسبت به قیمت ارزش ندارد. دوستان اسنپ تریپ با توجه به مبلغی که دریافت کردید وظیفه اخلاقی دارید نظر را ثبت بفرمائید.
نقاط قوت:
تمیزی اتاقها برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف نبود کتری برقی در اتاقها
نقاط قوت:
تمیزی اتاقها برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف نبود کتری برقی در اتاقها
نقاط قوت:
مکان مناسب نسبت به مراکز خرید و تفریحی، برخورد شایسته پرسنل با مسافرین، صبحانه با کیفیت خوب، آرام و ساکن بودن هتل، تمیز بودن اتاق ها
نقاط ضعف:
نداشت
هتل خوبی بود از نظر نظافت. علی رغم ۳ ستاره بودن ولی خیلی خوب بود و رفتار کارکنان بسیار رضایت بخش بود
فقط اینترنت خوب نبود . ولی بقیه موارد در حد یک هتل سه ستاره خوب بود .
موقعیت عالی، برخورد پرسنل خوب و نظافت عالی
درود.با وجود اینکه من سویت رو که از همه اتاقها گرانتر بود برای رفاه بیشتر رزرو کرده بودم.نه اطو وجود داشت نه چایساز و نه حتی شارژ اب که توی همه هتلها معمول هست.در ضمن چک اوت همه جا ساعت 2 بعد از ظهر میباشد که در هتل شایلی ساعت 12 هست و برای من که پروازم ساعت 5 عصر بود مجبور شدم ساعتی 25 هزار تومان اضافی پرداخت کنم که این اصلا بدترین مورد این هتل بود
نقاط قوت:
تمیز بانظم رفتار خوب پرسنل موقعیت مکانی کیفیت قابل قبول صبحانه و ناهار
نقاط ضعف:
خانه داری متوسط عدم دقت در بازرسی اتاق پس از تحویل و گوشزد کردن وسایل جا مانده تخفیف های هتل اصلا جذاب نبود
باسلام- من به اتفاق خانواده دوروزدراین هتل اقامت داشتیم-نظافت وتمیزی هتل اعم ازداخل هتل واتاق قابل تحسین است-صبحانه عالی ومتنوع بود-برخورددپرسنل خصوصا اقای عباسی قسمت پذیرش بسیارمودبانه ومهربانانه بود-فضای هتل ارام وخاطره انگیزبود-فاصله هتل تااسکله تفریحی 10دقیقه بیشترنبود انهم مسیری زیبا - ازگروه محترم اسنپ تریپ بخاطررزروجا صمیمانه سپاسگزارم -من درسفریعدی به کیش بازهمین هتل روانتخاب خواهم کرد .
عالی من چند روز فلامینگو بودم بعدش اومدم شایلی. به مراتب بهتر بود. خیلی تمیز و مرتب.
هتل بسیار عالی. فضای آرام و نزدیک به دریا و مراکز خرید. کارکنان خوشرو. درکل این هتل رو دوست داشتم و پیشنهاد میکنم.
سلام بنده چهار شب در این هتل اقامت داشتم واقعآ عالیه از همه نظر این هتل پرفکت هسته بی نظیر بی نظیر از لحاظ موقعیت مکانی عالیه
بسیار عالی از نظر دسترسی و امکانات . سرویس بهداشتی کمی کثیف بود. منوی صبحانه تکراری. در کل نسبت به قیمت مناسب است
در کل خدماتش با توجه به 3 ستاره بودنش خوب بود
خوب بود
سلام من هفته پیش این هتل اقامت داشتم بسیار اقامت خوبی داشتم هتل ساکت و ارام همه چی تمیز و منظم صبحانه بسیار کامل فاصله تا دریا ۱۰ دقیقه پیاده که مسیرش هم زیبا و دلنشین غذای رستوران هم خوب بود قیمت غذاش از پرسی ۲۵ تومن بود به بالا در کل من راضی بودم فقط نور اتاق کم بود و اینترنت ضعیف اینترنت خط هم خوب جواب نمیداد که اونم زیاد مهم نبود برای ما با تشکر از انسپ تریپ و عوامل هتل شایلی
عالی بود ، یک خاطره خوب از یک سفر به یاد ماندنی برخوردها عالی ، تمیزی و نظافت اتاق به نسبت هزینه پرداختی عالی ، حتما درسفر بعدی به کیش همین هتل را انتخاب میکنیم. هیچ مورد منفی وجود نداشت.
سلام من چهارشب تو دی ماه ۹۷ هتل شایلی اقامت داشتم واقعا ازشون بعنوان هتل سه ستاره راضی بودم اتاقها تمیز و عالی بود رفتار پرسنل بسیار خوب بود مخصوصا خانم فلکی مسوول گردشگری به مراکز خرید و اسکله هم بسیار نزدیک هست از لحاظ صبحانه هم کمی محدود و تکراری بود ولی در کل خوب بود اینترنت ش هم ضعیفه و روش خیلی حساب باز نکنید
هتل خیلی آرام و تمیزی بود . برخورد کارکنان بسیار خوب و مودبانه بود . صبحانه خوب و کاملی هم داشت .. در کل از هتل راضی بودم تشکر ویژه از مدیریت هتل جناب آقای صدری که در این مدت لطف خیلی زیادی به ما داشتن .
چون هتل دو طبقه است خیلی راحت به اتاقتون میرسید و دیگه آسانسور راهرو و این ماجرا ها رو ندارید. از لحاظ برخورد پرسنل که بسیار خوب و عالی بود. تمیزی هتل هم در حد خوب و قابل قبول بود. البته یه مشکلی آب گرم هتل داشت که بعضی وقت ها حالت کدر و گل آلود داشت بدترین قسمت رستوران هتل بود افتضاح ترین غذایی که ممکنه توی زندگیتون خورده باشید. دسترسی به نقاط مهم هم که در کل خوب بود تا اسکله تفریحی پیاده 10 -15 دقیقه پیاده راه بود
نقاط قوت:
تمیزی هتل صبحانه خوب
نقاط ضعف:
ندارد
من 23 آذر 97 4 شب کیش بودم، سه شب اول هتل لوتوس که فقط پشیمونیش برام موند و شب آخر اتاق دابل لوکس هتل شایلی که واقعآ حسرتم رو بیشتر کرد که چرا از روز اول هتل شایلی رو نگرفتم. خدا وکیلی تمیزی و نظافت و لوکس بودن در حد خودش و همکاری عوامل هتل و برخوردِ خوبشون و همه و همه واقعآ راضی کننده بود. قطعآ اگر قیمت هتل جهشِ غیرمنطقی نداشته باشه، دفعه ی بعد 100% هتل شایلی رو انتخاب میکنم. امیدوارم این نکاتِ مثبت همچنان حفظ شه.
نقاط قوت:
از نظر تمیزی عالی بود برای کسانی که روی نوسازی و تمیزی اتاق ها و سرویس حساس هستند گزینه خوبی است . برخورد کارکنان عالی بود . صبحانه تقریبا کاملی داشت و بیشتر تمیزی نحوه سرو صبحانه برایمان مهم بود که خوب بود نکته خوب دیگر وجود نان تازه داغ برای صبحانه بود که هتل های دیگر این را نداشتند. در این هتل احترام مهمان خیلی حفظ میشد. اگر هر بار به کیش بروم در صورت حفظ کیفیت و سالم ماندن وسایل اتاق ها این هتل را انتخاب خواهم کرد. به تمام مکان ها بخصوص اسکله تفریحی نزدیک بود . فضای بسیار آرام و دنجی داشت . البته ما که ماشین داشتیم اما کسی که نداشته باشد هم راحت هست.
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت . فقط پیشنهاد هایی دارم . اگر داخل اتاق ها یک چای ساز باشد خوب است .
هتل بسیار تمیز و خوبی بود. دفعه های بعد هم از این هتل استفاده می کنم.
تمیزی هتل و اینکه اخیرا بازسازی شده استدکوراسیون اتاقها و کیفیت تجهیزات داخل ان از قبیل خوشخواب و بالش بسیار خوب است با توجه به تخفیف های جاباما به نظر من از بسیاری از هتلهای ۴ ستاره بهتر است نزدیکی به اسکله چوبی کمی از مراکز خرید دور است
سلام 5 شب اقامت داشتم در کل راضی بودم نقاط مثبت : موقعیت هتل - صبحانه خوب - نظافت خوب - رفتار پرسنل عالی - آرامش هتل عالی - نقلی و جمع و جور - دسترسی به نقاط مهم نسبتا خوب. نقاط ضعف : آبگرم گل آلود - آب سردی که سرد نیست، به صورت پیش فرض ولرم و بعضا گرمه - یخچال ضعیف - دمپایی ها به صورت یک بار مصرف بود در کل نسبت به قیمتش ارزش داشت. حوله و مسواک و شامپو و شامپو بدن هم توی اتاق هست در صورتی که اینجا جز امکانات اعلام نشده، مینی بار هم فقط 2 تا بطری اب معدنی است. تمیزی و مرتبی اتاق ها و دیزاین اتاق کاملا مشابه عکس بود. من از طریق اسنپ تریپ انلاین رزرو کردم و کاملا راضی بودم. در سفر های بعدی هم از این هتل استفاده می کنم.
سلام حسینی هستم من در تاریخ 8/18 /97 به مدت چهار شب در این هتل به توصیه نظرات دوستان در اسنپ انتخاب کردم . هتل بسیار جمع جور نقلی بود اروم و غیر قابل قیاس با هتل های مشابه مثل هلیا و گراند و لوتوس که قبلا در سالهای پیش اقامت داشتیم. همه چیز خوب و عالی ترانسفر به موقع بود و صبحانه مطلوب با اینکه ساعت 9 صبح رسیدم هتل و تحویل اتاق 14 بعدظهر بود همون موقع اتاق رو بهمون تحویل دادن خانه داری هم خوب بود و همینطور تمیزی اتاق ها که واقعا عالیییی بود.
نظافت هتل عالی بود. اتاقی که تحویل می گیرید به خوبی عکسهایی است که می بینید. کارکنان خوش برخورد بودند. از لحاظ دسترسی خوب بود. تا ساحل فقط 7 دقیقه پیاده راه بود. (همین طور تا بسیاری از مراکز خرید) اتاقها فضای بزرگی داشتند. صبحانه زیاد متنوع نبود ولی کیفیت خوبی داشت. (لوبیا، عدسی، املت، تخم مرغ آب پز، بندری، کره، مربا، عسل، پنیر، خرما، گوجه، خیار، شیر، چای، آب پرتقال)
یک هتل معمولی در حد 3 ستاره بسه شه آب گرم آن کاملا زرد به طوریکه اگه لباس بشورید جاش روی آن میماند . صبحانه ساده . خانه داری ضعیف . من 3 بار زنگ زدم برایم حوله ای که کم بود بیاورند اما توجهی نشد . قسمت پذیرشم من بلد و در زمان شلوعی حول میشود . در تاریخی که ما آنجا بودیم یعنی 4آذر باران شدیدی در کیش میبارید و از سقف هتل آب میچکید در لابی و پذیرش که زیر آن سطل های زیادی گذاشته بودند که اصلا زیبنده یک هتل نمیباشد .
هتل بسیار خوبی بود به نسبت قیمت، کارکنان مؤدب و اتاق‌های تمیز و مناسب. صبحانه در حد معمولی هتل ۳ ستاره ولی ناهار رو اصلا" توصیه نمی‌کنم از هتل استفاده کنید. اینترنت وای فای هم تعریفی نداشت.
سلام 4 شب اقامت داشتم در کل راضی بودم نقاط مثبت : موقعیت هتل - صبحانه خوب - نظافت خوب - رفتار پرسنل عالی - آرامش هتل عالی - وجود سیف باکس نقاط ضعف : آبگرم گل آلود - یخچال ضعیف - دمپایی ها روفرشی بودن اما کف اتاق سرامیک
بسیار تمیز، صبحانه کامل و عالی پرسنل خوب و با شخصیت و موجه مدیریتی کارآمد و عالی صد درصد رضایتمندی....
سلام به همگی . من از تاریخ 10 الی 17 آبان در هتل اقامت داشتم. هتل از نظر تمیزی در سطح بسیار مناسبیه . رفتار پرسنل بسیار خوبه . آب گرم کمی مشکل داشت . صبحانه متنوع نیست و میتونه بهتر باشه . امکانات کافی شاپ محدوده ولی سرویس دهی پرسنل عالیه. در صورتی تصمیم به استفاده از هتل به عنوان یه محل اقامت خوب و اروم دارید کاملا این هتل رو پیشنهاد میکنم. هتل لاکچری نیست ولی بسیار تمیز و مرتبه. نسبت به قیمت و هتل 3 ستاره کاملا مناسبه.
سلام من از 16 تا 18 آبان 97 در این هتل حضور داشتم. در رابطه با این هتل فقط میتونم از واژه تاسف استفاده کنم. برخورد پرسنل بسیار بد وضعیت حمام و سرویس بهداشتی و آب بسیار بسیار بسیار بد این هتل فقط و فقط ظاهر خوبی داره و در و دیوارش رو قشنگ کردن. از کسانی که در هتل مشغول هستند فقط کسی که مسئولیت گردشگری بود برخود خوب و محترمانه ای داشت. صبحانه بد نبود، ناهار کیفیت نداشت، شام هم که کلا تعطیل بود. از اینترنت هم که نگم بهتره، اصلا وصل نمیشد. کافی شاپ افتضاح. کلا از هرچی هتله ناامیدمون کرد. ما از شیراز به کیش رفتیم و در شیراز در هتل اطلس اقامت داشتیم که اون هم سه ستاره بود. ولی اصلا نمیشه این دوتا رو با هم مقایسه کرد. در خصوص هتل اطلس هم اونجا نظر میدم.
دسترسی هتل و امکاناتش خوبه ولی هماهنگیشون خیلی ضعیفه مخصوصا هماهنگی با ترانسفرشون در صورتیکه از اسنپ تریپ تماس گرفتن و ساعت ورود پرواز رو هم پرسیدن ولی تو فرودگاه نیم ساعت معطل ماشین شدم ولی دریغ از ماشین هتل.اخرشم با یه عذرخواهی ساده سر و ته شو ماست مالی کردن.
سلام من به همراه همسر و فرزندم از تاریخ 10 تا 15 مهر در این هتل اقامت داشتیم. از اینکه شایلی رو انتخاب کردم بسیار راضی هستم. تمامی هتل ها(داریوش، کوروش، هلیا و...) با مینی بوس ترنسفر می کردن ولی شایلی با یک اسپورتیج به استقبال ما اومد. بدون اغراق امکانات و آرامش در حد هتل 4 ستاره و حتی بیشتر بود. کیفیت و تنوع صبحانه خوب بود. دسترسی به مراکز اطراف و ساحل با کمتر از 15دقیقه پیاده روی امکانپذیر بود. و اینکه تشکر می کنم از سر کار خانم رضایی مسئول گردشگری هتل که همه جوره هوای ما رو داشتن و راهنمایی هاشون واقعا تاثیر گذار بود. همچنین بابت اجاره ماشین آقای مهدی تولایی رو معرفی کردن که هم تخفیف خوبی بهمون داد و هم اینکه بر خلاف سایر شرکت های اجاره دهنده ماشین هزینه خلافی رو سر یک ماه به حسابم واریز کردن. خلاصه اگر قصد سفر مجدد به کیش رو داشته باشم حتما و حتما به این هتل مراجعه میکنم.
سلام بر همگي هتل آروم و خوبيه اتاقاشم تميزه فقط يه موضوعي هست آب گرم حمامش ضعيفه و توي اتاق دمپايي نداره بايد با كفش رفت كه زياد جالب نيست و داخل اتاق هيچي نيست مثلا يه قندون يا حتي زير سيگاري با تشكر از اسنپ تريپ و همه شما
سلام. نظرم رو مینویسم تا دوستان دیگه هم بتونند تصمیم درستی بگیرند. من دوروز برای انجام کاری در کیش بودم و در اتاق دو تخته این هتل بودم و در هر زمینه سعی میکنم از ده نمره بدم به هتل و دلیل رو بنویسم. ( رفتار کارکنان بسیار مودب و با احترام: 10 از 10 ) ( مدیریت هتل ضعیف چون سیستم خدمات کلی هتل رو نتونستند مدیریت کنن و در کل مشتری با رضایت کامل بیرون نمیاد از هتل: 6 از 10) ( صبحانه هتل منوی محدود با انتخابهای کم که همون انتخابها هم کیفیت خوبی نداشتند. غذاهای گرم خوب پخت نشدند. یک نوع نوشیدنی گرم و یک نوع نوشیدنی سرد : 6 از 10 ) ( اتاق طبقه پایین گرفته و بدون دید مناسب بود ولی ساختمان هتل مرتب و تمیز و خبری از حشرات نبود. نظافت اتاقها هم خوب بود. سرویسها تمیز و مرتب و فقط فرنگی بود. ولی آب اصلا گرم نبود و در تمام مدت فقط ولرم بود که برای دوش گرفتن سرد احساس میشد. 4 از 10 ) ( اینترنت بسیار ضعیف: 0 از 10 ) در کل مزیتهای هتل: رفتار خوب کارکنان ، ساختمان تمیز و تقریبا بازسازی شده، دسترسی نسبتا مناسب به اکثر مراکز خرید( کیش و پانیز و ونوس و ... ) و تفریحی ( اسکله تفریحی ، سایت ورزشهای آبی ، پلاژ آقایان و بانوان ، .....) بصورت پیاده با نهایتا ده دقیقه پیاده. معایب هتل: صبحانه ضعیف ، عدم تامین آب گرم و عدم رسیدگی علیرغم چند بار تماس برای رفع مشکل ، اینترنت بسیار ضعیف و عملا غیر قابل استفاده. مسول گردشگری هم بسیار خوب و با توضیحات کامل شما رو راهنمایی میکنند ولی پیشنهاد میکنم سطح شهر رو دور بزنید بعد خرید کنید. چون من تونستم قیمت مناسبتری همون خدمات رو از سطح شهر بگیرم. در کل این هتل رو برای اقامت پیشنهاد نمیکنم چون رضایت کلی من رو تامین نکرد و اگر ایندفه بخوام برم جای دیگه رو انتخاب میکنم. خوش بگذره
ما دو شب در این هتل اقامت داشتیم. هتل خوب و تمیزی هست. محل هتل به همه جا تقریبا نزدیک هست. کارکنان هتل مخصوصا کارکنان رستوران بسیار مودب و حرفه ای هستند. ابعاد اتاقها خوبه. به نظرم همه چی مخصوا قیمتهای این هتل عالیه. اگه از اسنپ تریپ رزرو کنید خب تخفیف بیشتر هم میگرید. دفعه بعد هم همین هتل رو انتخاب میکنم. به همه توصیه میکنم
همه چیز عالی بود اقامت بسیار خوبی داشتیم هتل بسیار آروم و منظمیه و تمیزه
هتل خوب و تمیزی بود. کاملا در حد هتل های چهارستاره بود. مخصوصا سوییت رویال که بزرگ و عالی بود. ما از بین چندین هتل چهار ستاره و سه ستاره این هتل رو انتخاب کردیم و واقعا رضایت بخش بود. صبحانه قابل قبول، دسترسی مناسب، رسیدگی کارکنان و تازه ساز بودن هتل از مهمترین نکات قابل ذکر هتل است.
هتل شایلی با توجه به اینکه 3 ستاره است نسبت به بعضی از هتل های چهار ستاره کیفیت و نظافت بهتری دارد ضمن اینکه برخورد کارکنان خیلی خوب بود و منوی صبحانه ی عالی دارد و باید از جوان های با تجربه عکاس مستقر در هتل تشکر کنم که عکسهای حرفه ای از خودم و خانواده ام گرفتند و خاطره را برایمان تثبیت کردند . پیشنهاد میکنم خرید و رزرو هتلها را از اسنپ تریپ انجام دهید کهکتخفیف هایش مناسب تر از شرکتهای دیگر است.
با سلام، هتل بسیار تمیز و آرامی است. پرسنل مؤدب و خوش برخوردی دارد. صبحانه کمی محدود است و هر ذائقه ای را پاسخگو نیست. ناهار را اصلاً توصیه نمیکنم. با مبلغی که برای ناهار هتل باید بپردازید به راحتی می توانید در جاهای دیگر غذای بهتر و با کیفیت تری میل نمایید. کافی شاپ هم امکانات کمی دارد ولی بد نیست. در مجموع به نسبت قیمت بسیار خوب است.
نسبت به سه ستاره بودن و قیمت مناسب، هتل بسیااار خوبی است.من از سوئیت رویال استفاده کردم و بنظرم از همه نظر خوب بود.میتونم بگم از خیلی هتلهای ۴ ستاره کیش که قیمت به مراتب بالاتری دارن قطعا بهتره. جا داره از مسئول گردشگری هتل خانم رضایی هم بابت راهنمایی های صادقانشون تشکر کنم.
هتل تمیز و خوبی بود با پرسنل مودب و مسلط نسبت به قیمتش امکانات و خدماتش خوب و راضی کننده بود تنها ایرادش نداشتن اسانسور درست که دو طبقه است ولی برلی مسافر سالمند یک طبقه هم سخته
من ٤روز در اين هتل اقامت داشتم و به پيشنهاد اسنپ تريپ انتخاب كردم اينجارو .نسبت به قيمت واقعا عالي بود .تميز بود رفتار پرسنل عالي بود.نظافت خيلي خيلي خوب بود.صبحانه قايل قبول بود در كل در حد يك هتل ٤ستاره هست.من پيشنهادش ميكنم.ممنون از اسنپ تريپ
هتل تمیز و آرومیه،موقعیت مکانی خیلی خوبی داره،نسبت به قیمتش خوبه،من راضی بودم و توصیه میکنم مخصوصا اگه از اسنپ تریپ بگیرید که تخفیف خیلی خوبی داره
هتلش خیلی تمیزه و پرسنلش عالی ،خیلی مودب بودن، دسترسی هتل به جاهای تفریحی و مراکز خرید کمتر از ده دقیقه با پای پیاده ،،،صبحانه کامل در محل بسیار تمیز و زیبا ، اگه قصد انتخاب دارین سریع انتخاب کنید پشیمون نمیشید، دنبال بیست سی هزار ارزونتر سایر هتل ها هم نباشید چون واقعا هتلش می ارزه و اتاق های سوپر لوکس هم که حرف نداره و یه کانا په تخت شو دو نفره تو اتاق هاش موجوده مخصوص کسانی که بچه دارن زیر ۵ سال رایگان هستش ،،در کل من سه شب تو این هتل اقامت داشتم و خیلی راضی هستم ،از اسکله تفریحی مستقیم پیاده روی کنید تو بلوار دریا مرسید به این هتل واقعا زیبا و مهربون ،؟: فقط نقطه ضعفش یه خانومه بودن که بلیط تفریحات کیش رو می فروختن و خیلی سیریش بودن
سلام این هتل خیلی خوب بود کاملا شبیه عکس هایی که از هتل هست بود تمیز و مرتب فقط غذای اونجا خوب نبود پیشنهاد میونم از رستوران رودکی استفاده کنین
هتل عالی. تو سایت 4* گفته شده ولی 3* است. امکانات خوب و بهتر از سایر هتلهای سه ستاره مثل گراند و پارس نیک و هلیا. پرسنل مودب و اتاقهای تمیز. فقط خانم مسوول گردشگری خیلی توجه به خواسته های مهمان نمی کنه.
با سلام من و خانواده در مرداد 1397 به این هتل رفتیم. متمایزترین نکته هتل برخورد فوق العاده خوب کارکنانش بود که واقعا دلنشین بود. متاسفانه کیفیت غذا(نهار و شام) جالب نبود(بخصوص برنج که بشدت بو مشمئز کننده ای داشت) دسترسی به مناطق شهری اش خوب بود امکانات هتل خوب بود اما میتونست خیلی بهتر باشه کلا اگه در حد هتل 3ستاره انتظار دارید گزینه خوبی هست
در ارديبهشت ٩٧ در اين هتل اقمت داشتيم همراه همسرم ك بسيار عالي بود همه چيز
15 تا 18 مرداد 97 به مدت سه شب به اتفاق همسرم در هتل شایلی بودیم. هتل از نظر نظافت و تمیزی عالی بود. برخورد کارکنان خوب بود. اتاق و لابی با صفا بود. به نسبت قیمتش عالیه و این هتل رو توصیه می کنم.
از همه نظر عالی بود جز عکاسی هتل که دروغ زیاد میگن
در مجموع بد نبود اما شب اول با ورود به اتاق متوجه نظافت بسیار ضعیف شدم وقتی بیان کردم گفتند اولین نفری هستی که از نظافت ایراد میگیری! و متاسفانه از دادن اتاق در همکف به من خودداری کردند و مدیریت پذیرش گفت مال آدمهای سن بالاست! بجز همبن دومورد رفتارشون خوب بود. من همون شب اول وقتی وارد اون اتاق شدم تو ذوقم خورد رو زمین آشغالای ریز دیدم وروی ملحفه لک و درنهایت قبل مستقر شدن جابجا شدم. نظافت اتاق جدید نسبتا بهتر بود شاید استثنائا اون اتاق خوب نظافت نشده بود در مجموع نظافت متوسطه و بد نیست. اما توالت فرنگی خیلی خوب نظافت نشده بود ودارای لک بود. اگه از توالت فرنگی استفاده میکنین قبل ورود چک کنین و اگه لکی داشت و خوب برس توالت نخورده بود حتما بهشون بگین دوباره نظافت کنن. از دستشویی بوی کمی می آمد شایدم این بو مربوط به مواد ضدعفونی کننده که توش ریخته بودن بود. البته بوش خیلی اذیت نمیکرد و اگه در توالتو ببندین تو اتاق نمیاد. توالت فرنگی و حمام و روشویی یکجاست و حمام بوسیله شیشه از توالت جدا شده. به این نکته خیلی خیلی دقت کنید: هتل دو بخش است که هنگام ورود و ایستادن روبروی پذیرش هم سمت راست و هم سمت چپ خودتان، راه پله و مجموعه اتاق مجزا میبینید. سمت چپ خودتان دارای لابی خوب و جدا از لابی اصلی هتل و محیط بیرون اتاقهاش روشن و خنک و همچنین دارای توالت ایرانی! بود و مجموعه اتاق سمت راستتان بدون لابی و دارای محیط بیرون اتاقهای تاریک و گرم بود (منظورم فضای بیرون اتاقها و محیط است نه داخل خود اتاقها) متاسفانه به من از مجموعه اتاقهای سمت راست اتاق دادند. آنهم طبقه بالاش. مجموعه اتاقهای سمت چپتان حتی طبقه بالاش هم می ارزه به مجموعه اتاقهای سمت راست. من که از توالت ایرانی استفاده میکردم باید مسیری رو میرفتم و میومدم و هی از جلوی پذیرش رد میشدم! اگه تو مجموعه اتاق سمت چپ اتاق بگیرین برای استفاده از توالت ایرانی نیاز به عبور از جلوی پذیرش نیست و مسیرش کمتره. اگه هنوز متوجه نشدین یعنی از اتاق که بیرون می آمدم تا برسم به لابی اصلی هتل و هنگام عبور از راه پله با محیط تاریک و گرمی مواجه میشدم که مجموعه اتاقهای سمت چپ اینطور نبودو محیط بیرون اتاقهاش دلنشین بود. توضیح بیشتر: هنگام ورود به هتل، سمت راست و سمت چپ خودتان رو نگاه کنین (هنگام ایستادن جلوی پذیرش) دو بخش کاملا مجزا میبینین . اگر تونستین اتاقهای سمت چپ رو بگیرین. هیچ اشکالی نداره اگه قبل گرفتن کلید از پذیرش اینایی که میگم رو خودتون نگاه کنین. به پذیرش بگین قبل اینکه کلید اتاق بدین میخوام اتاق و محیط رو نگاه کنم البته بسته به این داره که اونجا تاق خالی داشته باشن یا نه! البته لابی اصلی خود هتل از دو مجموعه اتاقهایی که گفتم جداست و در ورودی است اما کوچیکه. از کولر اتاق مقدار کمی صدای ویز ویز می آمد اما خوب خنک میکرد. هتل امکانات خاصی نداره و فصای سبز و... نداره و معمولیه. که به نظرم چون زیاد تو هتل نمیمونین مهم نیس. بنده دیدم کارکنان با کفش وارد اتاق میشوند پس اگر عادت دارید بدون کفش تو اتاق راه بروید حتما از دمپایی استفاده کنید. راستی صبحانش خوب بود غذاهاش خیلی متنوع نبود اما خوب بود ناهار رو نمیدونم. اتاق پرده داره و تو روز خوب تاریک میکرد و اگه عادت به خوابیدن تا لنگه ظهر رو دارین راحت میتونین بخوابین! سوسک و حشره رو اصلا تو اتاق ندیدم. از لحاط مکانی تا ساحل میشه پیاده رفت. حدودا ۱۰ دقیقه تا ۱۵ دقیقه. ساحل رو از دست ندیدن. بجای بلیط گرفتن های زیاد بشینین کنار ساحل و حالشو ببرین! تو شب میشه شنا کرد. تا اونجا که تونستم سعی کردم واقعیات رو بنویسم. در کل هر چقدر پول بدین آش میخورین! نسبت به قیمتش خوبه و اشکالاتش بخاطر قیمت قابل تحمل و چشم پوشیه. فقط توصیه من اینه که تو تابستان به کیش نرید پشیمون میشید بسیار شرجیه.
سلام خدمت همگي عزيزان من چون هميشه نظر مسافران را مطالعه كرده و سپس هتل را بر طبق نظرات انتخاب ميكنم ضروري ميدانم كه خودم هم براي انتخاب صحيح تر ديگران نظرم را بنويسم من اين هتل را صد در صد به همه توصيه ميكنم از هر لحاظي كه فكرش را بكنيد عالي بود تراسفر خيلي زود و اماده جلوي فرودگاه امده بود يك ميني بوس فقط براي ما سه نفر رفتار پرسنل فوق العاده بود لابي و اتاق از لحاظ طراحي و تميزي بي نظير بود صبحانه بسيار تميز وشيك قيمت كاملا متعادل و به نظر من اين هتل را ميتوان چهار ستاره محسوب كرد اميدوارم كه خداىند خير و بركت به صاحب هتل و تمام دست اندر كاران عطا كند به اميد ديدار مجدد
خب نسبت به قیمت بسیار مناسب ه صبحانه خوب بود. نهار نخوردیم. نمیدونم. دسترسی هاش خوب بود. اما بازم باید همه جا با تاکسی می رفتید. یک نکته مهم منفی تو این هتل نفر اضافی هست. چون برای نفر اضافه تخت نداره. و کاناپه هست که پستی بلندی زیادی داره و راحت نیستید. توصیه میکنم به هیچ وجه نفر اضافه نگیرید. یا دو اتاق بگیرین. یا هتل بگیرین که تخت اضافه داشته باشه. نه کاناپه
هتل کوچک و تمیز و در کل خودمونی و دوست داشتنی بر خورد کارکنان عالی اتاق بزرگ و تمیز صبحانه کامل اما ساده اینترنت کم سرعت
سلام تیر 97 اونجا بودم بسیار عالی همه چیز در حد خوب بود. از نظر موقعی مکانی به نظرم خوب بود چون به خیلی جاها نزدیک بود هرچند تو این گرما نمیشد خیلی پیاده رفت ولی برای فصول دیگه به نظرم بهترین جاست. کیفیت صبحونه عالی.... و نهار هم خوب بود...شام هم که اصلا نداشت نقطه ضعفش به نظرم نبود کتری برقی تو اتاق ها بود نقطه قوتش هم بقیه گفتن: تمیزی اتاق ها برخورد پرسنل موقعیت مکانی و.... اینترنت هم نامحدود و رایگان بود. تو اتاقها هم اینترنت داشت ولی خیلی قطع و وصل میشد در ضمن هتل شایلی یه هتل سه ستارس نه 4 ستاره....از خود مسئول پذیرش هم سوال کردم گفت هتل سه ستارس ولی امکانات 4 ستاره داره فقط به خاطر یه سری مسائل (من جمله نبود فضای سبز و...) بهشون 4 ستاره ندادن ..... درکل من اینجارو بهتون پیشنهاد میکنم چون با توجه به قیمتی که داره واقعا به صرفس....
هتل عالی بود اما اسانسور نداشت،البته تعداد پله ها هم کم بود و در کل نسبت به هتل های هم رده خیلی خوب بود.
سلام من در تاریخ8/4/97 بمدت4 شب در این هتل اقامت داشتم 1- برخورد کارکنان بسیار خوب بود 2-امکانات هتل و نظافت خوب بود 3-صبحانه خوب بود 4-بدلیل نداشتن آسانسور در صورت مشکل داشتن هماهنگ نمایید طبق پایین اقامت کنید در مجموع به عنوان هتل سه ستاره بسیار خوب بود
نقاط قوت:
موقعیت مناسب
نقاط ضعف:
آب حمام گرم و مناسب استحمام نبود
سلام من بعد از 4 روز اقامت در هتل آفتاب 2 روز در این هتل اقامت داشتم.همه چیز عالی بود.همون اتاق داخل عکس رو بهم دادن.نزدیک به همه جا بود.کارکنان همه خوش رو و توجیح شده بودن. نکته ای که در ادامه میخوام بگم اینه که بین دو هتل هتل شایلی پیشنهاد میشه به دوستان.
بنده در تیرماه ۹۷ مهمان این هتل بودم ،برخورد کارکنان خوب بود ،کیفیت صبحانه و نهار هم خوب بود،از وضعیت نظافت کاملا راضی بودم. فقط اینترنت گفتن داره که اصلا نداشت و هر روز میگفتن خرابه. در کل از نظر موقیت مکانی و پذیرایی خوب بود
کلا هتل خوبی بود ،من این هتل پیشنهاد میکنم . فقط ۳ نکته ۱ _ قیمت محصولات شارژ شده داخل یخچال با اون چیزی که رو درب یخچال نوشته شده خیلی متفاوت بود . ۲ _ کیفیت غذا و قیمتش اصلا مناسب نبود ۳ _ اتاقها نیاز به ساعت دیواری داره
هتل نوساز و نسبت به قیمت عالی بود. طبیعتا ورودی هتل قابل مقایسه با هتل های لوکس نیست و امکانات خاصی نیز در اختیار مسافران قرار نمی دهد که از همه آن ها مهمتر نداشتن استخر، حیاط یا فضای بازی مناسب برای کودکان هست اما در کل برای استفاده عادی بسیار مناسب هست. رستوران هتل رو هم اصلا پیشنهاد نمی کنم و برای صرف غذا پیشنهادم رستوران ها و فست فودهای جنب بازار مروارید هست....
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل امکانات خوب قیمت مناسب
نقاط ضعف:
سرعت کم وای فای
هتل خوبی بود نزدیک به مراکز تفریحی و خرید نظافت اتاق ها - برخورد پرسنل و کیفیت و تنوع صبحانه خوب بود فقط در بخش خدمات خانه داری کند عمل می کنند
همه چی عالی رستوران معمولی
هتل نوساز و عالی ای بود. تمیز و مرتب و همه چیز با احتیاط و دقت بررسی شده بود. به نسبت قیمت ارزشمند بود. رفتار پرسنل هم محترمانه بود. چون غیر از همکف تنها یک طبقه دیگر هست نبود آسانسور آزاردهنده نیست. خیلی راضی بودم و به دیگران هم توصیه میکنم
من و خانواده‌ام آبان ۹۶ چهار شب اونجا بودیم باتوجه به قیمتش بسیار خوب و در حد عالیه هتلهای دیگه با همین قیمت و بالاتر وضعیت مناسبی ندارند. من از طریق نظرات دیگران انتخابش کردم و راضیم و به دیگران توصیه می‌کنم
نقاط قوت:
تمیزی و کیفیت خوب اتاق. برخوردخوب پرسنل. کیفیت قابل قبول غذای رستوران هتل نسبت به سایررستورانهای کیش
نقاط ضعف:
دوری به مراکزخرید. صبحانه هتل نقطه ضعف این هتله. خوب نبود.
رفتار کارکنان بسیار عالی بود و بسیار احترام گذار بودند امکانات هتل اما اونقدر زیاد نبود
رزروم 3 ساعت بعد رفت اگر بشه همون موقع رزرو انجام شه خیلی عالی میشه
هزینه به اندازه خود هتل نبود میتونست بهتر از این ها هم باشه
نبست به ستارش عالی بود اما اسانسور نداشت برای طبقه های بالا خیلی سخت بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.