هتل شایگان کیش

کیش، ابتدای بلوار رودکی
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
معرفی هتل شایگان کیش
هتل 5 ستاره شایگان کیش در سال 1382 در زمینی به مساحت 15000 مترمربع و در بهترین نقطه از نوار سیاحتی جزیره زیبای کیش افتتاح گردید. دسترسی آسان به مراکز خرید و بازارهایی نظیر پردیس یک و دو، مرکز تجاری پانیذ، هایپرمارکت و همچنین نزدیکی به دریا، اسکله، اماکن تفریحی و گردشگری، ادارات و بانک ها سبب شده تا هتل شایگان انتخاب اول میهمانان جزیره کیش باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل شایگان
شایگان-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
جاباما
280,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
280,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
280,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
330,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
330,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
330,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
330,000
تومان
8 شهریور
جمعه
330,000
تومان
9 شهریور
شنبه
330,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
330,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
430,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
430,000
تومان
ایران مارکوپولو
460,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
460,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
460,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
460,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
460,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
460,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
460,000
تومان
8 شهریور
جمعه
460,000
تومان
9 شهریور
شنبه
460,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
460,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
460,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
460,000
تومان
تورگردان
1,357,200 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
1,357,200
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,372,200
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,384,500
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,384,500
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,384,500
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,384,500
تومان
8 شهریور
جمعه
1,384,500
تومان
9 شهریور
شنبه
1,384,500
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,384,500
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,402,200
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,402,200
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
شایگان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جاباما
320,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
320,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
320,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
380,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
380,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
380,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
380,000
تومان
8 شهریور
جمعه
380,000
تومان
9 شهریور
شنبه
380,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
380,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
480,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
480,000
تومان
ایران مارکوپولو
510,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
510,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
510,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
510,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
510,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
510,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
510,000
تومان
8 شهریور
جمعه
510,000
تومان
9 شهریور
شنبه
510,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
510,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
510,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
510,000
تومان
تورگردان
1,369,200 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
1,369,200
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,384,200
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,399,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,399,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,399,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,399,000
تومان
8 شهریور
جمعه
1,399,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,399,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,399,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,417,200
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,417,200
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
شایگان-سوئیت چهار نفره یکخوابه
سوئیت چهار نفره یکخوابه
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
418,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
418,000
تومان
8 شهریور
جمعه
418,000
تومان
9 شهریور
شنبه
418,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
418,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
480,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
480,000
تومان
شایگان-سوئیت دو خوابه چهار نفره
سوئیت دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل شایگان کیش

صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
فست‌فود
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
اتاق چمدان
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
حمام سنتی
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
کافی شاپ
اینترنت در قسمت لابی
میز بیلیارد
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
لباسشویی
خودپرداز
سالن كنفرانس
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
سالن بيليارد

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل مارینا پارک کیش
3.9
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 952,000 تومان
اسنپ تریپ
از 972,000 تومان
اقامت 24
از 972,000 تومان
جاباما
از 972,000 تومان
property-card-image
هتل کوروش کیش
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 465,000 تومان
اقامت 24
از 480,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل بین المللی کیش
3.1
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
جاباما
از 310,400 تومان
اسنپ تریپ
از 320,000 تومان
اقامت 24
از 320,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 320,000 تومان
property-card-image
هتل میراژ کیش
3.2
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 685,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل شایان کیش
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 646,000 تومان
اقامت 24
از 646,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ویدا کیش
4.2
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 330,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 460,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل پانوراما کیش
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 352,000 تومان
جاباما
از 352,000 تومان
اقامت 24
از 616,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل ترنج کیش
3.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 1,270,000 تومان
اقامت 24
از 1,270,000 تومان
جاباما
از 1,270,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 1,275,000 تومان
property-card-image
هتل ایران کیش
3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 410,000 تومان
اقامت 24
از 410,000 تومان
جاباما
از 410,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 410,000 تومان
property-card-image
هتل داریوش کیش
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 650,000 تومان
جاباما
از 911,000 تومان
اسنپ تریپ
از 931,000 تومان
اقامت 24
از 1,111,000 تومان
property-card-image
هتل پارمیس کیش
3.6
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 495,000 تومان
اقامت 24
از 495,000 تومان
جاباما
از 500,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 502,000 تومان
property-card-image
هتل پارمیدا کیش
3.9
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 192,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرامیس کیش
2.9
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 190,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 235,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل گامبرون کیش
2.7
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
اقامت 24
از 170,000 تومان
جاباما
از 170,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل فلامینگو کیش
4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 210,000 تومان
اسنپ تریپ
از 225,000 تومان
اقامت 24
از 235,000 تومان
جاباما
از 235,000 تومان
property-card-image
هتل سورینت مریم کیش
4
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
جاباما
از 210,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 390,000 تومان
اسنپ تریپ
از 400,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل شایلی کیش
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 135,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل تعطیلات کیش
2.5
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 130,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل شایگان کیش

(60 نظر)
نقاط قوت:
رفتار کارکنان پذیرش و گارد عالی بود
نقاط ضعف:
نداشتن اب روزانه که در شان هتل پنج ستاره نیست نظافت نکردن روزانه خانه داری شدیدا ضعیف
نقاط قوت:
سرویس دهی خیلی خوبی داشتین و من شخصا تا وسایل بهداشتی میخواستم تا زنگ میزدم قسمت خانه داری سریع میاوردن.
نقاط ضعف:
سلام با عرض تشکر ی چیزی که لازمه در اتاق رخت اویزی که بشه لباس کوچیکی که شسته میشه ،بشه روش پهن کرد واینکه کتری برقی اتاق ما پر از گچ بود که طمع و رنگ چایی رو خراب میکرد.
نقاط قوت:
برخورد گرم و خوب پرسنل نظافت خوب اتاق ها استخر تمیز دسترسی عالی به مراکز خرید
نقاط ضعف:
منوی محدود رستوران اینترنت وای فای ضعیف
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
فقط اینکه دوتا ساختمانه تا بخوای ی مسیریو طی کرد برای اتاق با هوای گرم خوب نیست
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
کیفیت اتاق ضعیف بود
نقاط قوت:
همه چی عالی
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
امکانات استخر عالی بود. تمیزی و سکوت اتاقها فوق العاده. داشتن خانه بازی کودک جهت اوقات فراغت بچه ها در داخل هتل. استفاده رایگان از میز بیلیارد. کیفیت صبحانه عالی.
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد.
نقاط قوت:
استخر وسونای تمییز
نقاط ضعف:
فاقد امکانات بدنسازی تبلیغ شده در سایت هتل
نقاط قوت:
عالی بود فوق العاده
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
همه چی خوب وعالی و بدون مشکل شاید برای خود من هم قبل سفر زیاد برخورد کارکنان مهم نبود و اهمیت نمیدادم به نظرها ولی زمانی که برخورد و همکاری و سرویس دهی و .... کارکنان رو دیدم فوق العاده نظرم تغییر کرد و واقعا یکی از آیتم های مهم برای هتل برخورد کارکنان بود که کارکنان هتل شایگان تو این موضوع عالی بودن
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
بعلت بازسازی ناهار نداشت خراب بودن تلفن ها
نقاط قوت:
همه چی اوکی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
نقاط قوت:
هتل خیلی خوبیه
نقاط ضعف:
فقط خیلی تعمیرات داشتن
نقاط قوت:
نکته خیلی مثبت موقعیت مکانی هتل هست که راحت با دو دقیقه پیاده روی به مراکز خرید دسترسی پیدا می کنید. پرسنل هتل فوق العاده خوش اخلاق و خوشرو بودند.در کل همه چی عالی
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
همه چی اوکی و فول بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
خیلی راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی ای ندیدیم
نقاط قوت:
محیط خوب وتمیز وشیک،پرسنل خوب
نقاط ضعف:
سرویس دهی و امکانات کافی شاپ خوب نیست،اتاق بازی مراقب ندارد
نقاط قوت:
دسترسی اسان به مراکز خرید نزدیکی به ساحل تمیزی واتاق ها و استخر برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
نبودن چای ساز در اتاق ها بالا بودن قیمت ناهار وشام نداشتن سرویس
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
عدم تنوع غذایی در رستوران.
نقاط قوت:
کارکنان بسیار مهربان و داسوز
نقاط ضعف:
نداشتن اب معدنی داخل اتاق ها بصورت رایگان فلاسک چای
نقاط قوت:
کارکنان بسیار مهربان و داسوز
نقاط ضعف:
نداشتن اب معدنی داخل اتاق ها بصورت رایگان فلاسک چای
هتل بسیار عالی به نسبت قیمت ...
هتلی دنج و آرام با دسترسی عالی به مراکز خرید و مراکز تفریحی. کارکنان مودب و منظم. قیمتی بسیار مناسب...
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
در حد هتل ۵ستاره نیست ، صبحانه خیلی ضعیف بود
نقاط قوت:
صبحانه خوب بود لابی هتل خوب بود و موقعیت مکانی خوبی داشت
نقاط ضعف:
برخورد آقایان پذیرش اصلا خوب نبود اتاق امکاناتش خیلی ضعیف بود اصلا در حد ۵ستاره نبود برخورد پرسنل قسمت عکاسی خیلی بد بود
نقاط قوت:
مجموعه كاركنان هتل خوش برخورد و باادب و نزاكت
نقاط ضعف:
منو غذايي در اتاق ها نبود
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز اصلی خرید سرعت در سرویس دهی کیفیت عالی غذا
نقاط ضعف:
هیچی ندیدیم
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز خرید
نقاط ضعف:
کیفیت بسیار پایین غذای رستوران با قیمت بالا
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
تشکهای تخت خیلی بد بود من حتی یک شب هم نتونستم خواب عمیق داشته باشم.
هم از نظر مکانی و هم سرویس دهی عالی و نسبت به قیمت فوق العاده خوب است
نقاط قوت:
هتل شايگان کیش فوق العاده خوب بود در حد هتل ۵ستاره تاپ هست امکانات هتل اتاق فضای لابی بسیار عالی
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی نداره
نقاط قوت:
راضی بودیم از هتل از نظر برخوردشون نظافت غذا
نقاط ضعف:
قسمت تفریحی ورزرشی خوب نبود
نقاط قوت:
اتاق های لوکس و یا چهار نفره یک خوابه و ۲ خوابه سرویس چایی و کاری برقی دارد
نقاط ضعف:
تمیزی هتل به اندازه یک هتل ۵ ستاره نبود
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل صبحانه عالی استخر تمیز و مرتب دسترسی خوب به مراکز خرید در کل اقامت ما در هتل شایگان عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی رو من ندیدم
نقاط قوت:
اخلاق خوب پرسنل مخصوصا خانه داری دمای اتاق ها خوب بود با اینکه اشپزخانه ی هتل در دست تعمیر بود ولی غذای هتل بد نبود ولی جای تعریفی هم نداشت
نقاط ضعف:
صبحانه به شدت افتضاح مخصوصا نسبت به دیماه که رفته بودم صبحنه اصلا درحد هتل سه ستاره هم نبود مخصوصا اون اشپزی که نیمرو درست میکرد انگار طلب باباشو از ادم میخواست ولی در کل بخوام نظرمو بگم هتل بدی نیست
نقاط قوت:
هتل خوبی بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
غذاش بسیار افتضاح و ضعیف در حد هتل ۲ستاره بود
نقاط قوت:
تمیزی اتاق برخورد کارکنان نظافت اتاق به درخواست مهمان که موجب کاهش مصرف آب و ... می شود غذای خوب رستوران
نقاط ضعف:
آسانسورها کند و ناکافی بودند و زمان انتظار زیاد بود اتاق سه تخته خیلی کوچک بود و در واقع همان اتاق استاندارد دو تخته بود که یک تخت اضافه شده بود همکاری و دادن اتاق قبل از زمان معمول
رفتار کارکنان کاملا کودکانه بود...
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
در حد هتل ۵ستاره نیست
نقاط قوت:
امنیت فوق العاده برای بچه‌ها دسترسی سریع به همه مراکز خرید پرسنل با ادب و خندان سکوت داخل اتاق
نقاط ضعف:
هزینه بالای روم سرویس اتاق سه تخته دو کاناپه داشت نبود کتری برقی جزو لوازم اتاق
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
نظافت اتاقها میبایستی بیشتر انجام شود
نقاط قوت:
خیلی راضی بودم از هتل ، هتل تمیزی بود و رفتار پرسنل خیلی خوب و محترمانه بود
نقاط ضعف:
چیزی نبود
باعرض ادب، در مورد رستوران بايد گفت صبحانه جالبي سرو نميشه و حتي صرف هر نوع غذا طبخ شده در هر وعده نهار يا شام قيمت با كيفيت همخواني ندارد ولي در مورد پرسنل و كادر سرپرستي هتل بايد به عرض برسانم، بسيار با شخصيت و مؤدب و...میباشند....
نقاط قوت:
همه امکانات ورفتار همه کارکنان عالی بود.ممنون از مدیریت خوبتون
نقاط ضعف:
اگر قیمت ها مناسبتر باشد خیلی عالی میشود
نقاط قوت:
در سالهای پیش خیلی بهتر بود خدمات هتل
نقاط ضعف:
کیفیت داخلی هتل خیلی ضعیف شده الان در حد ۳ستاره شده
نقاط قوت:
کاملا راضی هستم
نقاط ضعف:
ندیدم
هتل تمیز و بسیار عالی...
عالی...
غذا خورى از نظر تميزى عالى - برخورد پرسنل هم خوب بود يه كمبودهايى بود مثلاً در اتاق سرويس چاى خورى باشه بهتره و مورد بعدى از روز اول اقامت ما صندوق داخل اتاق مشكل داشت كه قرار بود برطرف بشه اما بااينكه سه بار به پذيرش اعلام كردم تا روز آخر درستش نكردند...
نقاط قوت:
نظافت عالی رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
ترانسفر فرودگاهی فقط از فرودگاه به هتل صورت گرفت و بالعکس صورت نپذیرفت. اتاق ها فاقد توالت ایرانی و وان حمام بود. منوی رستوران در زمان ناهار و شام یکی بود.
رفتار كاركنان كاملا مؤدبانه بود، جاى پارك اتومبيل مسافران بيشتر و مناسب تر لحاظ گردد. تجهيزات هتل (سوييت ها در محوطه) ميتواند كمى به روزتر و لوكس تر باشد. البته همه چيز مرتب و منظم و تميز بود. رفتار خوب پرسنل متمايز بود. بهتر است ترانسفر برگشت به فرودگاه از هتل نيز لحاظ گردد....
عالی...
خوب...
من به همراه خانواده یک سوییت 4 نفره یک خوابه در هتل شایگان رزرو کردیم. با اینکه من معمولا به رفتار کارکنان و اهمیت دادن به مسافر و همچنین تمیزی و امکانات هتل خیلی حساس هستم. ولی در این هتل هیچ چیزی پیدا نکردم که ناراحتم کنه. رفتار پرسنل عالی بود، تمیزی اتاق ها خیلی خوب بود. امکاناتی که در اتاق ها بود کامل بود. قیمت واقعا ارزش داشت. از نظر مکانی هم که دسترسی به اسکله و مراکز خرید خیلی راحت بود. ما با اینکه بچه نوزاد داشتیم به راحتی با کالسکه از پارک قدم میزدیم و به اسکله و یا مراکز خرید می رفتیم.تنها موردی که من در این هتل دیدم شل بودن پایه های میز ناهار خوری بود که وقتی چیزی روش میگذاشتیم تکون می خورد. و برام خیلی عجیب بود. و البته یخچال رو داخل یک کمد قرار داده بودند که پدر یخچال بنده خدا در اومده بود و به صدا میفتاد. دلیل اینکه از تمیزی و پاکی یک امتیاز کم کردم همین بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل و خدمه هتل
نقاط ضعف:
خرابی درب یکی از آسانسورها نبود چایساز در اتاق
همه چی عالی بوداتاق های تمیز صبحانه های متنوع و با کیفیت و کلا خوب بود
هتل دارای استخر و سونا میباشد که هتل را جذاب گرده
بنده به همراه دوستانم دو شب در این هتل اقامت داشتم و خیلی راضی بودم. با سپاس از پرسنل و مدیریت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.