هتل شایان کیش

کیش، میدان ساحل - بلوار ساحل
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
معرفی هتل شایان کیش
هتل پنج ستاره پارس شایان در زمینی به مساحت ۵۵۰۰۰ متر مربع در سال ۱۳۵۱ بنا شده و بعنوان یکی از بزرگ‌ترین و بهترین هتل‌های جزیره کیش در سال ۱۳۸۸ به جمع گروه هتل‌های پارس افزوده شد. این هتل در بهترین منطقه جزیره و نزدیک به ساحل درخشان خلیج همیشه فارس و بسیاری از جاذبه‌های گردشگری از جمله بزرگ‌ترین اسکله تفریحی جزیره قرار دارد. فضای داخلی مدرن هتل، چشم انداز زیبای اسکله و آرامش خلیج نیلگون فارس لحظات به یاد ماندنی زیبایی را در خاطر میهمانان عزیز نقش خواهد زد.. لازم به ذکر است واحدهای ساحلی هتل فاقد اینترنت می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل شایان
شایان-سوئیت ساحلی دو نفره
سوئیت ساحلی دو نفره
اسنپ تریپ
646,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
646,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
646,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
646,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
646,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
646,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
646,000
تومان
8 شهریور
جمعه
646,000
تومان
9 شهریور
شنبه
646,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
646,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
646,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
646,000
تومان
اقامت 24
646,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
646,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
646,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
646,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
646,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
646,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
646,000
تومان
8 شهریور
جمعه
646,000
تومان
9 شهریور
شنبه
646,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
646,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
646,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
646,000
تومان
تورگردان
722,400 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
722,400
تومان
3 شهریور
یکشنبه
722,400
تومان
4 شهریور
دوشنبه
722,400
تومان
5 شهریور
سه شنبه
722,400
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
722,400
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
722,400
تومان
8 شهریور
جمعه
722,400
تومان
9 شهریور
شنبه
722,400
تومان
10 شهریور
یکشنبه
722,400
تومان
11 شهریور
دوشنبه
722,400
تومان
12 شهریور
سه شنبه
722,400
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
شایان-اتاق دو تخته جزیره
اتاق دو تخته جزیره
اقامت 24
799,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
799,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
799,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
799,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
799,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
799,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
799,000
تومان
8 شهریور
جمعه
799,000
تومان
9 شهریور
شنبه
799,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
799,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
799,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
799,000
تومان
اسنپ تریپ
799,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
799,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
799,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
799,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
799,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
799,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
799,000
تومان
8 شهریور
جمعه
799,000
تومان
9 شهریور
شنبه
799,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
799,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
799,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
799,000
تومان
تورگردان
850,600 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
850,600
تومان
3 شهریور
یکشنبه
850,600
تومان
4 شهریور
دوشنبه
850,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
850,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
850,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
850,600
تومان
8 شهریور
جمعه
850,600
تومان
9 شهریور
شنبه
850,600
تومان
10 شهریور
یکشنبه
850,600
تومان
11 شهریور
دوشنبه
850,600
تومان
12 شهریور
سه شنبه
850,600
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
شایان-سوئیت ساحلی سه نفره
سوئیت ساحلی سه نفره
اسنپ تریپ
824,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
824,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
824,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
824,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
824,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
824,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
824,000
تومان
8 شهریور
جمعه
824,000
تومان
9 شهریور
شنبه
824,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
824,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
824,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
824,000
تومان
اقامت 24
825,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
825,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
825,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
825,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
825,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
825,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
825,000
تومان
8 شهریور
جمعه
825,000
تومان
9 شهریور
شنبه
825,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
825,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
825,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
825,000
تومان
تورگردان
922,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
922,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
922,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
922,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
922,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
922,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
922,000
تومان
8 شهریور
جمعه
922,000
تومان
9 شهریور
شنبه
922,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
922,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
922,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
922,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
شایان-اتاق دوتخته دریا
اتاق دوتخته دریا
اقامت 24
901,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
901,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
901,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
901,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
901,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
901,000
تومان
8 شهریور
جمعه
901,000
تومان
9 شهریور
شنبه
901,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
901,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
901,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
901,000
تومان
اسنپ تریپ
901,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
901,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
901,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
901,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
901,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
901,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
901,000
تومان
8 شهریور
جمعه
901,000
تومان
9 شهریور
شنبه
901,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
901,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
901,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
901,000
تومان
تورگردان
1,007,500 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
1,007,500
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,007,500
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,007,500
تومان
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
1,007,500
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,007,500
تومان
8 شهریور
جمعه
1,007,500
تومان
9 شهریور
شنبه
1,007,500
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,007,500
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,007,500
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,007,500
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
شایان-سوئیت ساحلی چهار نفره
سوئیت ساحلی چهار نفره
اسنپ تریپ
977,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
977,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
977,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
977,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
977,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
977,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
977,000
تومان
8 شهریور
جمعه
977,000
تومان
9 شهریور
شنبه
977,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
977,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
977,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
977,000
تومان
اقامت 24
978,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
978,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
978,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
978,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
978,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
978,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
978,000
تومان
8 شهریور
جمعه
978,000
تومان
9 شهریور
شنبه
978,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
978,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
978,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
978,000
تومان
تورگردان
1,093,100 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
1,093,100
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,093,100
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,093,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,093,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,093,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,093,100
تومان
8 شهریور
جمعه
1,093,100
تومان
9 شهریور
شنبه
1,093,100
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,093,100
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,093,100
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,093,100
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
شایان-اتاق سه تخته جزیره
اتاق سه تخته جزیره
اسنپ تریپ
1,020,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
1,020,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,020,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,020,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,020,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,020,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,020,000
تومان
8 شهریور
جمعه
1,020,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,020,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,020,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,020,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,020,000
تومان
اقامت 24
1,020,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
1,020,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,020,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,020,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,020,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,020,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,020,000
تومان
8 شهریور
جمعه
1,020,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,020,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,020,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,020,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,020,000
تومان
تورگردان
1,140,600 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
1,140,600
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,140,600
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,140,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,140,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,140,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,140,600
تومان
8 شهریور
جمعه
1,140,600
تومان
9 شهریور
شنبه
1,140,600
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,140,600
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,140,600
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,140,600
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
شایان-اتاق سه تخته دریا
اتاق سه تخته دریا
اقامت 24
1,105,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
1,105,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,105,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,105,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,105,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,105,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,105,000
تومان
8 شهریور
جمعه
1,105,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,105,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,105,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,105,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,105,000
تومان
اسنپ تریپ
1,105,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
1,105,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,105,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,105,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,105,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,105,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,105,000
تومان
8 شهریور
جمعه
1,105,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,105,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,105,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,105,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,105,000
تومان
تورگردان
1,235,600 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
1,235,600
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,235,600
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,235,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,235,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,235,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,235,600
تومان
8 شهریور
جمعه
1,235,600
تومان
9 شهریور
شنبه
1,235,600
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,235,600
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,235,600
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,235,600
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
شایان-دوبلکس جزیره چهار نفره
دوبلکس جزیره چهار نفره
اقامت 24
1,190,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
1,190,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,190,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,190,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,190,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,190,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,190,000
تومان
8 شهریور
جمعه
1,190,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,190,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,190,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,190,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,190,000
تومان
اسنپ تریپ
1,190,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
1,190,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,190,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,190,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,190,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,190,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,190,000
تومان
8 شهریور
جمعه
1,190,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,190,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,190,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,190,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,190,000
تومان
تورگردان
1,330,700 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
1,330,700
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,330,700
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,330,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,330,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,330,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,330,700
تومان
8 شهریور
جمعه
1,330,700
تومان
9 شهریور
شنبه
1,330,700
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,330,700
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,330,700
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,330,700
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
شایان-دوبلکس دریا چهار نفره
دوبلکس دریا چهار نفره
اقامت 24
1,360,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
1,360,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,360,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,360,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,360,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,360,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,360,000
تومان
8 شهریور
جمعه
1,360,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,360,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,360,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,360,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,360,000
تومان
اسنپ تریپ
1,360,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
1,360,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,360,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,360,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,360,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,360,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,360,000
تومان
8 شهریور
جمعه
1,360,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,360,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,360,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,360,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,360,000
تومان