هتل سارا کیش

کیش، جنب بازار پردیسان، خیابان رودکی
3.6
امتیاز کاربران
63
نظرات کاربران
معرفی هتل سارا کیش
در دسترس بودن و قرار داشتن در کانون همیشه می تواند مطلوب باشد، خصوصاً اگر هتلی ۳ستاره و در قلب مراکز خرید و بازارهای جزیره زیبای کیش واقع شده باشد. هتل سارا کیش علاوه بر بهره مندی از این مزیت تا سواحل زیبای خلیج فارس فاصله چندانی ندارد، چنانکه چشم انداز دیدنی دریا از پنجره های این هتل مقابل دیدگان شماست.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سارا
سارا-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ای‌گردش
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
160,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
26 مهر
جمعه
160,000
تومان
27 مهر
شنبه
160,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
160,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
26 مهر
جمعه
160,000
تومان
27 مهر
شنبه
160,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
160,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
26 مهر
جمعه
160,000
تومان
27 مهر
شنبه
160,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
192,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
192,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
192,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
192,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
192,000
تومان
26 مهر
جمعه
192,000
تومان
27 مهر
شنبه
210,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
210,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
210,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
210,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
رهی نو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سارا-دو تخته تویین
دو تخته تویین
ای‌گردش
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
160,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
26 مهر
جمعه
160,000
تومان
27 مهر
شنبه
160,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سارا-سوئیت سه نفره رویال
سوئیت سه نفره رویال
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
190,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
190,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
190,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
190,000
تومان
26 مهر
جمعه
190,000
تومان
27 مهر
شنبه
190,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
190,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
190,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
190,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
190,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
190,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
190,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
190,000
تومان
26 مهر
جمعه
190,000
تومان
27 مهر
شنبه
190,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
190,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
190,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
190,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
195,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
195,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
195,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
195,000
تومان
26 مهر
جمعه
195,000
تومان
27 مهر
شنبه
195,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
195,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
195,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
195,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
رهی نو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سارا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
26 مهر
جمعه
170,000
تومان
27 مهر
شنبه
170,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
170,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
26 مهر
جمعه
170,000
تومان
27 مهر
شنبه
170,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
170,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
26 مهر
جمعه
170,000
تومان
27 مهر
شنبه
170,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
170,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
240,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
240,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
240,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
240,000
تومان
26 مهر
جمعه
240,000
تومان
27 مهر
شنبه
240,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
240,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
240,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
240,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
رهی نو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سارا-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
180,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
180,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
180,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
180,000
تومان
26 مهر
جمعه
180,000
تومان
27 مهر
شنبه
180,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
180,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
180,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
180,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
180,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
180,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
180,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
180,000
تومان
26 مهر
جمعه
180,000
تومان
27 مهر
شنبه
180,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
180,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
180,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
180,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
180,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
180,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
180,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
180,000
تومان
26 مهر
جمعه
180,000
تومان
27 مهر
شنبه
180,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
180,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
180,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
180,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
رهی نو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سارا کیش

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
رستوران
ماهواره
لاندری
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
روم سرویس
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
سالن بدنسازی غیررایگان
اطفای حریق
بازی‌های کامپیوتری غیررایگان
چایخانه سنتی
اینترنت
کافی شاپ
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
گشت جزیره رایگان
پاركينگ
كافی شاپ
روم سرويس
فكس
تلویزیون در لابی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
تبديل ارز
فتوكپي
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
چايخانه سنتی
سالن همايش
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
خدمات باربري
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center

آدرس هتل سارا کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سارا کیش

(63 نظر)
به نظر بنده در رستوران نباید برنج هندی سرو میشد
برخورد کارمندان رضایت بخش بود در کل هتل بدی نیست فقط صدای کافه سنتی که پشت هتل واقع است تا ساعت ۱ بامداد آزاردهنده بود از نظر پاکیزگی قابل قبول بوود فقط پیشنهاد من به هتل اینه که اگر در اتاق پیش دستی برای میوه گذاشتن پس باید چاقو هم در کنارش باشه ما که ندیدیم و از هتل چاقو میوه خوری خواستیم که متاسفانه نداشتند ولی در کل همه چیز متوسط بود.البته سرعت اینترنت هتل هم اصلا قابل قبول نبود.
سرویس ها قدیمی و بعضا شکستگی داشت. لولا دربها صدا میداد. در اتاقها اگر چایساز یا کتری برقی باشد بهتر است. هزینه آب جوش هم که نسبتا بالا بود
خوب
هتل خوبی هست. همیشه همین هتل رو انتخاب میکنم وهر بار هم رضایت داشتم
اگر از اتاق سه تخته رویال استفاده کنید اقامتی بسیار خوب برای شما وجود دارد.
برخورد کارکنان خوب است اما این قانون که اگر مسافر در روز دیگری غیر از روز اول رزرو برسد ترانسفر وجود ندارد مناسب نیست. روزی که مسافر برای ترانسفر اعلام می کند باید ملاک باشد.
من از همه چی راضی بودم و واقعا این هتل رو به همه پیشنهاد می کنم...ازخیلی از هتل های 4 ستاره حتی بهتر بود. تنها انتقاد من به ترانسفر فرودگاهی هست که حدود یک ربع ما معطل شدیم توی فرودگاه...بقیه موارد واقعا عالی
خوب در حد سه ستاره قابل قبول
از نظر موقعيت جغرافيايى و رفتار پرسنل بسيار خوب بود ولى اتاق بسيار قديمى و به اندازه كافى تميز نبود و بوى شديد رطوبت مى داد و صبحانه خوب نبود.
خوب
به طور کلی هتل خوبی بود و از اقاتم راضی بودم .
نقاط قوت:
برخورد خوب کادر هتل. محیط آرام و موقعیت خوب
نقاط ضعف:
نبود وای فای و وعده شام
نقاط قوت:
پرسنل سالن رستوران فوق العاده عالی هستند همیشه از همه نظر عالیه هتل
نقاط ضعف:
حوله ها خیلی بوی بدی میدادن
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز خرید
نقاط ضعف:
برخورد بد پرسنل و نداشتن امکانات رفاهی
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
هیچ
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی نبود
نقاط قوت:
اصلاراضی نبودیم
نقاط ضعف:
خیلی سطح هتل پایین بود
نقاط قوت:
خیلی راضی بودیم
نقاط ضعف:
تنوع و کیفیت صبحانه خوب نبود
ما سه شب اینجا بودیم .هتل خوب نسبت به قیمتشه .به ساحل و مراکز خرید نزدیکه .برخورد پرسنل خوب بود . فقط غذاش تعریفی نداشت
همه چیز تمیز و در حد خودش عالی بود. و اینکه فقط غذا و صبحانه مناسبی نداشت
با توجه به قیمت به نظرم بهترین انتخابه
من و خانوادم چهار شب در این هتل اقامت داشتیم. از ۲۲ اردیبهشت ۹۸ تا ۲۶ اردیبهشت ۹۸. رزرو هتل رو از همین سایت اسنپ تریپ انجام دادم و به راحتی صورت پذیرفت. ترانسفر از فرودگاه به هتل با کمی تاخیر و با تماس انجام گرفت که البته خیلی نکته منفی در ایران نیست. نظافت هتل، خوب و در حد معقول بود. رفتار پرسنل هتل، خوب و دوستانه بود. سرویس بهداشتی و حمام یکی بود ولی تمیز بود و مشکلی نداشت. جای هتل از لحاظ دسترسی به مراکز خرید خوب بود. با ساحل کمی فاصله داشت ولی ما پیاده میرفتیم و برمیگشتیم. صبحانه هتل معمولی بود و تنوعش کم بود. اتاقی که به ما دادن تراس داشت که خیلی خوب بود. البته فکر میکنم همه اتاق های هتل، تراس داشت. امکانات هتل معمولی بود. در کل با توجه به قیمت، هتل خوبی بود و من هتل رو توصیه میکنم.
خوب بود
تنوع صبحانه کم، برخورد پرسنل خوب
خوب
سلام دوستان بنده از همه کسانی که نظر میگذارند در خواست میکنم که واقعا حقیقت را بنویسند من فریب نظرات گذاشته شده را که بعضا ضد و نقیض هم بود خوردم و با توجه به اینکه در زمان پیک مسافر هم به کیش آمدم و انتخاب خیلی کمی داشتم با توجه به چهار ستاره بودن هتل را انتخاب کردم که واقعا پشیمانم و متوجه شدم نظرات بد واقعی و نظرات مثبت غیر واقعی و ممکن است از طرف خود هتل جهت تبلیغ باشه پس این هتل را پیشنهاد نمیکنم ....اول اینکه ترانسفر فرودگاه را انجام ندادن و ما را یک ساعت معطل کردن و دست آخر با تاکسی آمدم و بعد هم که رسیدم بدون اینکه عذر خواهی کنند در همان ابتدا گفتند اتاق چهار تخته ای که رزرو کردید باید فردا شب با یک اتاق سه تخته عوض کنید چون رزرواسیون هتل اشتباه کرده ‌......چون بنده سفر های متعدد به کیش و جا های مختلف ایران و دنیا داشتم اصلا امکانات هتل را در حد یک هتل چهار ستاره اصلا ندیدم ... یک هتل چهار ستاره بایستی حداقل امکانات رفاهی کامل را داشته باشد .....در صورتی که این هتل امکاناتش در حد یک هتل دو ستاره است ....و بهتر است کسی که این هتل را انتخاب میکند با تجهیزات کامل تشریف بیاورد.در هتل واکس ، مسواک ، دم پایی ، پتو ، قران ، کیت خیاطی ، ساعت ، رخت آویز، دستگاه چاهی ساز و امکانات چایی ، کارد ، چنگال ، قاشق ... در اتاق نبود....موکت کهنه و کثیف و سرویس بهداشتی کهنه ،نظافت حمام بد ، حمام آنقدر کوچک است که با دستشویی یکی است و محفظه جدا نداردو حتی فاقد پرده ناقابل است و اگر کسی حمام باشد کسی دیگر دستشویی نمی تواند برود، .....اما در مورد صبحانه بهتر است دوستانی که معنای هتل چهار ستاره به بالا را می دانند به چند هتل دیگر در همین جزیره سر بزنند تا بهتر درک کنند که در همین جزیره هتل های چهار ستاره ای وجود دارد که در صبحانه حداقل بالای بیست مدل تنوع غذایی وجود دارد مثلا غذای کودک کرون فلکس نداشت ، هیچ گونه شرینی و یا بیسکویت وجود نداشت و حتی در هتل های چهار ستاره میوه سرو میشود که وجود نداشت و در مورد چایی یک چایی کهنه جوش تلخ بود .....و آب میوه که حداقل در هتل چهار ستاره دو مدل است فقط آب آناناس بود ....و یا نان که در هتل چهار ستاره حداق سه مدل است ..... غدا هایی که بایست گرم سرو شود سرد بود و از لحاظ طعم و مزه بد بود و حتی تخم مرغ نیمرو که رکن اصلی صبحانه است به دلیل اینکه تخم مرغ آپ پز است سرو نمی شد..... و در هتل های چهار ستاره حداقل دو سه مدل کمپوت میوه و یا سالاد میوه در صبحانه سرو میشود که وجود نداشت ..... ببینید دوستان من این نکات را بصورت ریز عنوان میکنم چون هتل چهار ستاره با این امکانات و همین هزینه با نهار بصورت بوفه آزاد کامل و عالی در جزیره کیش زیاد دیدم که واقعا خوب عمل میکنند و این هتل فقط از اسم چهار ستاره خود بهره می برد که نمی دانم که چگونه و چرا نظارت درستی نشده و این ستاره ها را چگونه دادند؟ و رزرو کردن هتل با این امکانات فعلی که دارد با این مبلغ فقط هدر دادن هزینه و پول وقت است و از همه می خواهم که تجربه بد و ضرر ما را تجربه نکنند..... خدا کند سایت اسنپ این مطلب را سانسور نکند و کامل ذکر کند.... و بفهمد که پیشرفت سایت در صداقت است نه حذف مطلب و اگر هم ذکر شد و شما خواندید ...از سایت تشکر میکنم چون به نفع همه است .....هم مشتری ...هم هتل که نقاط ضعف خود را میفهمد و شاید در سدد جبران آن براید و هم سایت اسنپ که برای همه به صداقت معروف میشه و مشتری جهت رزو هتل به سایت اعتماد میکنه.....
سلام بنده از 7 تا 10 دی ماه امسال تو اتاق دو تخته این هتل اقامت داشتم.هتل از نظر امکانات در حد و اندازه هتل 4 ستاره هستش بعضی از دوستان که یه سری مطالب نوشتن اما واقع بینانه نگاه نمی کنن مگه هتل های دیگه ما چی داره که این هتل رو در حد 2 ستاره یا کمتر میدونن. امکانات لابی و اتاق ها کامل بود. تو طبقات تجهیزاتی که نیاز بود باشه وجود داشت مثل دستگاه واکس و کولر گازی و ... اون دوستی که نوشته آسانسور خراب بوده مطمئنه که هتل سارا بوده چون طی اقامت بنده هیچ وقت آسانسور خراب نبود.راهرو طبقات و اتاق ها کاملا موکت بود و تمیز .داخل اتاق ها امکانات لازم بود فقط به نظرم ساعت ، چوب لباسی و رخت آویز نیازه که به مسئولان هتل هم گفتم.تراس زیبایی خاصی به اتاق داده بود.تخت و آباژور و میز و صندلی و آیینه و یخچال با مینی بار غیر رایگان، سشوار و کمد لباس ،تلفن ، گاو صندوق ، مسواک و حوله و دمپایی و صابون و شامپو موجود بود.نظافت اتاق و سرویس ها قابل قبول بود. هتل از نظر دسترسی در بهترین نقطه جزیره واقع شده. محوطه هتل واقعا دلنشین و زیبا بود. کیفیت و تنوع صبحانه عالی و قابل تحسین بود نیمرو ، تخم مرغ آب پز ، عدسی ، دو نوع آبمیوه ، شیر ، خوراک لوبیا ، خوراک سوسیس و سیب زمینی، چای و قهوه ، دو نوع نان ، املت ، پنیر ، کره، مربا و عسل، خیار و گوجه. مگه بیشتر از این آدم می تونه بخوره که ایراد می گیریم.اما باید ایرادات رو هم گفت که رعایت عدالت رو هم کرده باشیم خب ساختمان هتل یه مقدار قدیمیه و با توجه به عدم رعایت ما مسافرا قطعا بعضی از وسایل مستهلک می شه.مثلا دکوراسیون و درب ها از چوب بود و معلومه که وقتی منه مسافر مراعات نکنم با فاصله حداقل دو متری درب سرویس از دوش اگه درب چوبی رو خیس کنی معلومه که رنگ و روش میره.در حالت عادی این اتفاق ها نمی افته مگر اینکه ما بخوایم خراب کنیم چیزی رو. یا اینکه داخل سرویس قسمتی رو با سنگ قرنیز جدا کردن به عنوان حمام . من خودم هر جوری حساب کردم در حالت عادی این سنگا کنده نمی شد مگه اینکه واقعا کمر بسته باشی خرابش کنی. پس واقعا باید قبول کنیم که اگه خودمون درست استفاده کنیم هیچ ایرادی حاصل نمی شه غیر از بی مبالاتی و بی فرهنگی خودمون.موقع صبحونه من دقت کردم خانواده ای بودن دو نفر و سر میزشون به اندازه چند نفر غذا دست خورده شده بود حتما همچین فردی هم اگه جلوش خاویار بزاری بازم ناراضیه. از نظر ادب و خوشرویی پرسنل هم کسی شک نکنه چون واقعا کارشون بی نقص بود.این ایرادات جزء هم می تونه با سرکشی مداوم رفع بشه اما باید همیشه کنترل کرد که این همت والای مدیر داخلی رو می طلبه و اون وقته که دیگه بیسته بیست می شه. ترانسفر به موقع بود و بچه های گردشگری هم بسیار کاردان. بنده خودم مسئول رفاهیات محل کارم هستم و بسیار سخت گیر ولی واقعا بپذیریم که نسبت به هزینه پرداختیمون ارزشش رو داره.پیشنهاد من اینه که اگه بشه یه بازسازی کوچولو براش انجام داد بی نظیر میشه. مثلا طراحی داخل اتاق ها رو از نظر کاغذ دیواری و پرده تغییر داد. یا با یه نور پردازی می شه همیشه نظر ها رو خیره کرد مخصوصا تو محوطه راهرو ها ، اتاق ها و لابی
عالي بود
به نظر من اين هتل ٢ ستاره هست صبحانه فوق العاده بد اتاق ها موكت هاي كثيف حمام كوچك و كاشي هاي شكسته امكانات صفر.حتي ابجوش هم پول ميگيرند اسانسور اكثرا خراب
هتل سارا قبلاً سه ستاره بوده و الان شده چهار ستارهدر مجموع هتل تمیز و معقولیه جای هتل خوبه و دسترسی پیاده به مراکز مهم میسره سرویس اجاره خودرو خوبی داره سرویس و کیفیت غذاش مناسبه برخورد کارکنانش خیلی محترمانه ست به نسبت هزینه امکانات و شرایطش خوبه و نمیشه با این هزینه ازش ایراد خاصی گرفت فقط یه سرویس عکاسی دارن که برخورد پرسونلش جالب نیست
از حوله های هتل استفاده نکنید. تنوع صبحانه کم بود.
در مجموع نسبت به قیمت مناسب بود البته 4 ستاره نمیشه گفت بهش
باسلام بنده اقامت در هتلهاي بسياري در كيش را داشتم ولي ازسالهاي قبل وقتي در هتل سارا اقامت داشتم اولا بخاطر قيمت خيلي مناسب و دوما بخاطر موقعيت مكاني عالي اين هتل و سوما بخاطر رفتار كاركنان اين هتل و چهارما بخاطر كيفيت غذايي اين هتل در برابر قيمت مناسب اين هتل را به همه هموطنان عزيزم پيشنهاد ميكنم كه هيچ نقصي اين هتل نداشته حتما تجربه كنيد.
سلام دوستان من در اواسط مهرماه با همسرم در اين هتل بودم . هتل خوبي بود ترانسفر امد فرودگاه برخورد كاركنان خوب بود نيروي خدماتي و رستوراني برخوردشون عالي بود . صبحانه هم همه چي بود و عالي فقط چون ما ٧ روز بوديم صبحانه ش هم تغيير نميكرد خستمون كرده بود . تا پرديس ١-٢ پياده ٣ دقيقه راه هست تا ونوس و اسكله تفريحي با ماشين ٤ دقيقه پياده ١٣ دقيقه ورزشهاي تفريحي (غواصي و پاراسل و بنانا و شاتل ) حتما بريد جنگ اكبر اقبالي هم فوق فوق العاده بود
من تمام دوران دانشجویی رو تو این هتل اقامت داشتم از نظر برخورد پرسنل عالی هست در جای مناسبی قرار گرفته
برخورد مناسب کارکنان و دسترسی خوب به مراکز تجاری و خرید . به نظر بهتر است که تشک ها تعویض و اثاثه اتاقهای نوسازی و بهسازی شوند. در کل به نسبت قیمت آن خوب بود. با تشکر.
ما شش شب تو این هتل بودیم از هر لحاظ عالی بود رستوران خوبی هم داشت از قسمت تفریحاتشم بلیط دلفینها و پاراسل خردیم مشکلی نداشتیم پرسنل هتل خوش برخورد و حرفه ای بودن فاصله اش تا مراکز تجاری هم عالی بود کلا اگر هر بار دیگه هم بریم کیش هتل سارا رو انتخاب خواهیم کرد
هتل تمیز و مرتب ، دسترسی عالی به همه جا ، کارکنان مودب و خوب ، فقط صبحانه عادی داشت که اکثر هتل ها همینن. من خیلی راضی بودم. حالا اینکه اومدن نوشتن بو فاضلاب میداد و بد رفتار بودن و هتل قدیمی بود رو نمیفهمم !! شاید جای دیگه اقامت داشتن. اگه بخوام ایراد بگیرم از هتل ، چشم اندازشه که بخاطر ساختمون های اطراف چنگی به دل نمیزنه. اگه اقامت آسوده میخواین من پیشنهادش میکنم
من به همراه خانواده سه شب در اواسط مرداد 97 در این هتل اقامت داشتم که با توجه به قیمت همه چیز خوب و رضایتبخش بود. فقط یه کم تنوع صبحانه پایین بود اما کیفیت صبحانه خوب بود. تا حالا هشت بار کیش رفته بودم و هتل های مختلف رفتم اما الان این هتل رو پیشنهاد می کنم به خصوص که موقعیت مکانیش عالیه و در مرکز بازارهای زیتون، مرکز تجاری کیش، هایپر مارکت کیش، پانیذ، پردیس 1 و 2 و رویا مال هستش تا ساحل هم خیلی فاصله نداره. پرسنل هم خیلی حرفه ای و مودب و مهربان بودند.
در ضمن ترانسفر؟؟؟؟ کو؟؟؟ نیم ساعت نشستم هیچکس نیومد. خیلی الکی فقط اطلاعات پروازمو پرسیدین که چی؟ وقتی رسیدم هتل همه درحال چرت و استراحت بودن.
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
خوب بوده
نقاط ضعف:
موقع خروج ، پرسنل در بخش رزرواسیون کمی کند عمل میکردند
نقاط قوت:
نزدیک بودن به همه جا تمیز بودن اتاق ها وسرویس ها
نقاط ضعف:
استقبال از مسافر در فرودگاه نداشتن تنوع نداشتن صبحانه
هنگام ورود به حمام بوی فاضلاب می آمد. صبحانه تنوع زیادی نداشت و کارکنان رستوران خوب سرویس نمی دادند. ازنظرموقیعت مکانی خیلی خوب است .برخوردکارکنان درکل خوب بود.سرویس wifi دراتاقها جواب نمی داد.
نقاط قوت:
تمیز بودن و نزدیکی به همه جا
نقاط ضعف:
کهنه بودن وسایل و تجهیزات از جمله حمام و دستشویی
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز خرید .تمیزی. برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
عدم چای ساز.دمپایی مناسب.رخت لباس
نقاط قوت:
جای هتل رفتارمحترمانه پرسنل قیمت‌مناسب
نقاط ضعف:
کهنه بودن لوازم داخل اتاق و لابی هتل
نیاز به توجه بیشتر برای پاکیزگی دارد.
نقاط قوت:
نزدیکی به بازارها برخورد مناسب کارکنان کیفیت متوسط غذای رستوران در کل واسه خرید عالی بود مکان هتل
نقاط ضعف:
قدیمی بودن وسایل داخل اتاق یکی از منفی ترین مسائل هتل موکتهای کثیف و قدیمی اتاق بود که خیلی آزاد دهنده بودن
ما خیلی سفر خوبی داشتیم. دستشون درد نکنه. همه چی عالی بود و به اندازه هزینه ای که پرداخت کردیم امکانات کافی بود
حمامش داغون بود اما کلهم چسبید. به نظرم بازم اینجا میرم اقامت
به نسبت قیمتش اصلاً نمیارزید، امکاناتی هم آنچنان نداشت ولی خب هتل جای خوبی است و برای رفت و آمد نیز مناسب است. برخورد کارکنان هم خوب بود
با کارکناش به یه مشکل کوچیک برخوردیم ولی در کل اوکی بود
در حد خودش عالی بود از همه مهم تر در مورد هتل رفتار کارکنان که واقعا عالی بودن
عالی بود آقا! بنده رضایت خود را اعلام کرده و به دوستان هتل سارا را معرفی می کنم.
واقعا افتضاح بود هم از نظر مدیریت و از نظر سیستم هیچ نکته مثبتی نداشت. امیدوارم این کامنت رو منتظر کنید
نقاط قوت:
موقیت مناسب نسبت به بازار عالی
نقاط ضعف:
بوی بد فاضلاب در اتاق ها خرابی قفل درب ها نبود خط دهی اینترنت در اتاق ها
من به همراه خانواده از تاریخ ۳۱خرداد ۹۶ الی ۲ تیر در هتل سارا اقامت داشتیم از برخورد خوب کارکنان هتل هر چی بگم کم گفتم واقعا از مدیریت هتل و کارکنان خوبش کمال تشکر رو دارم که چند روز خوب رو برای من و همراهانم رقم زدن اتاقها تمیز ،محیط آروم ،رستوران عالی به همراه خدمه خوب در کل همه چیز عالی...
هتل قدیمیه و بیشتر از این ازش انتظار نمیرفت. کیفیت غذا هم خیلی جا داره بهتر شه
من فقط چند ساعت اونجا بودم در کل همه چی معمولی بود. ارزش نسبت به قیمت هم به نظرم زیاد بود
کیفیت اتاقا عالی بود موقعیت مکانی هتل هم مناسب بود
اصلا جالب نبود، اتاق بوی فاضلاب میداد و وضعیت برخورد پرسنل نیز مناسب نبود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.