هتل پارس نیک کیش

کیش، میدان امیر کبیر، بلوار دریا، حدفاصل آنا و فلامینگو
2.3
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران
معرفی هتل پارس نیک کیش
هتل سه ستاره پارس نیک کیش واقع در بلوار دریا در سال ۱۳۷۰ افتتاح و جهت بهبود سطح کیفی خدمات در سال ۱۳۹۵ مورد بازسازی قرار گرفت. هتل در ۲ طبقه بنا و دارای ۳۷ باب واحد اقامتی مناسب بوده و در فاصله‌ای کمتر از ۱۰ دقیقه از بازار زیتون، مریم، مروارید و ونوس در مرکز جزیره واقع شده است. هتل پارس نیک با داشتن کادر مجرب و امکانات رفاهی مناسب، میزبان شما میهمانان عزیز می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پارس نیک
پارس نیک-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ای‌گردش
80,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
80,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
80,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
80,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
80,000
تومان
3 آبان
جمعه
80,000
تومان
4 آبان
شنبه
80,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
80,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
80,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
80,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
80,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
80,000
تومان
اقامت 24
102,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
102,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
102,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
102,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
102,000
تومان
3 آبان
جمعه
157,000
تومان
4 آبان
شنبه
157,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
157,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
157,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
157,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
157,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
157,000
تومان
ایران هتل آنلاین
105,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
105,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
105,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
105,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
105,000
تومان
3 آبان
جمعه
162,000
تومان
4 آبان
شنبه
162,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
162,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
162,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
162,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
162,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
162,000
تومان
علاءالدین
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
رهی نو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
پارس نیک-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
110,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
110,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
110,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
110,000
تومان
3 آبان
جمعه
110,000
تومان
4 آبان
شنبه
110,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
110,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
110,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
110,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
110,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
110,000
تومان
اقامت 24
130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
130,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
130,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
130,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
130,000
تومان
3 آبان
جمعه
185,000
تومان
4 آبان
شنبه
185,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
185,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
185,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
185,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
185,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
185,000
تومان
ایران هتل آنلاین
133,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
133,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
133,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
133,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
133,000
تومان
3 آبان
جمعه
190,000
تومان
4 آبان
شنبه
190,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
190,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
190,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
190,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
190,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
190,000
تومان
علاءالدین
269,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
269,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
269,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
رهی نو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
پارس نیک-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ای‌گردش
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
140,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
140,000
تومان
3 آبان
جمعه
140,000
تومان
4 آبان
شنبه
140,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
140,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
140,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
140,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
140,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
140,000
تومان
اقامت 24
157,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
157,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
157,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
157,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
157,000
تومان
3 آبان
جمعه
212,000
تومان
4 آبان
شنبه
212,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
212,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
212,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
212,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
212,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
212,000
تومان
ایران هتل آنلاین
162,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
162,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
162,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
162,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
162,000
تومان
3 آبان
جمعه
219,000
تومان
4 آبان
شنبه
219,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
219,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
219,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
219,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
219,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
219,000
تومان
رهی نو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل پارس نیک کیش

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس
فضای سبز
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
چایخانه سنتی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
ترانسفر فرودگاه
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
فوتبال دستی
پینگ پنگ
ترانسفر فرودگاهی (رفت)
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
تلویزیون در لابی
تبديل ارز
دستگاه ATM
امكانات برای معلولين
Business Center

آدرس هتل پارس نیک کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارس نیک کیش

(56 نظر)
فرسودگي تجهيزات، فقدان آسانسور، اشكال تجهيزات رفاهي اتاق
موكت قرمز پاره شده بروي راه پله طبقه دوم كثيفي پرده ها سرويس بهداشتي بد .
با سلام. اولاً باید بگم که زیاد رو هتل محل اقامتتون حساس نباشین چون فقط برای خواب هتل میرین و از امکاناتش استفاده ی خاصی نمیتونین بکنین. دوماً که در کل رفتار پرسنل محترمانه و خیلی خوب بود ولی متاسفانه کارت درب اتاق ما از لحظه ی ابتدایی خراب بود و درب باز نمیشد و هر بار که نیاز به باز کردن درب داشتیم باید پرسنل با کارت اصلی خودشون درب اتاق رو برامون باز میکردن.تنها موردی که اذیتمون کرد همین بود در بقیه موارد خوب بود.
من دانشجو دکترا هستم و چند مرتبه به این هتل رفتم.
رفتار خوب و محترمانه
خیلی خوب و تمیز بود
امکانات، خدمات و سرویس دهی هتل ضعیف بود. به دلیل سروصدا اطراف اتاق مان درخواست تعویض اتاق را کردیم که با ما همکاری نکردند
نقاط قوت:
در حد قیمتش بود متوسط رو به پایین
نقاط ضعف:
داخل اتاق بو میداد نظافت سرویس بهداشتی و حمام بسیار ضعیف بود
نقاط قوت:
مدیر هتل خیلی خوش اخلاق بودن و رسیدگی خیلی خوبی داشتن کیفیت اتاق ها قابل قبول بود صبحانه کاملی داشت در مجموع برای سفرهای بعدی هم این هتل را انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
کارمند رزرواسیون تازه کار بودن و موقع پذیرش یه مقدار معطل شدیم ای کاش به محوطه بیرونی رسیدگی بیشتری بشه
تا حدودی رضایتبخش می باشد
هتلی زیر کیفیت 3 ستاره ولی با قیمت پرداختی متناسب بود. پذیرش و خانه داری کیفیت متوسط ولی کیفیت رستوران مخصوصا صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
اتاق خیلی خوب و تمیز بود.حمام و سرویس بهداشتی تمیز و خوبی داشت خدمات روم سرویس خوب بود غذاهای دریایی رستوران هم خوب بود در کل نسبت به هزینه ای که دادیم خیلی راضی بودیم
نقاط ضعف:
محوطه بیرونی هتل که آلاچیق هایی داشت میتونست رسیدگی بیشتری بهش بشه.یکم نامرتب بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
در حد معمولی بود
نقاط قوت:
اتاقها خیلی لوکس هستند و اصلاً در حد ۳ستاره نیست دیزاین داخلی اتاقها در حد یه ۴ستاره خیلی خوب بود برخورد پرسنل رضایت بخش بود و رسیدگی خوبی داشتن غذاهای دریایی رستوران خیلی عالی بود به نظرم که قیمتش نسبت به خدماتش واقعاً پایینه
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت به نظرم
نقاط قوت:
همه چیز عالی در حد ۵ ستاره
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
اتاقاش هیچ سرویسی نداشت نه دستمال نه صابون نه حوله. اسپیلتش خراب بود و زیرش سطل گذاشته بودن ملافه ها کثیف بود برخورد پرسنلش واقعا تند و بد بود در کل بدترین هتلی بود که میشد انتخاب کرد برای اقامت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
نقاط قوت:
من همیشه همین هتلو انتخاب میکنم راضیم
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
نقاط قوت:
-
نقاط ضعف:
من از هتل راضی نیستم - برخورد پرسنل خوب نبود و آسانسور نداشت - داخل اتاقمون کولرش آب میداد
برخورد خوب کارکنان ،رستوران و صبحانه ضعیف
در مجموع در حد 3 ستاره خوب
هتل پارس نیک هتل آروم و از همه مهمتر دسترسی راحت به دریا و مرکز خرید مروارید و ونوس و در واقع موقعیت مکانی خیلی خوب و دسترسی های راحت به همه جا و همچنین سرویس ایرانی و فرنگی مجزا تو لابی یکی از محسناتش بود برای یک اتاق 5 نفره که تعداد بالاست.منوی صبحانه تکراری و خسته کننده بدون ذره ای تنوع ، روز آخر دلم نمی خواست برم صبحونه بخورم 5 روز تکراری.
بسیار بد و ناهماهنگ
بدترین اتاق رو به ما دادند و سرویس بهداشتی کاملا غیر بهداشتی و نا مناسب موکت کف کثیف و الوده .تهویه هوا اصلا ندارد اتاق دم داشت .میز و سرویس خواب شکسته و کهنه اتاق ۲۱۷ در کل ناراضی
در حد 3 ستاره خوب است.
برخورد پرسنل پذیرش زیاد جالب نبود‌. ما دو تا اتاق چهارتخته گرفته بودیم یکی از اتاق ها خوب بود واقعا و دیگری بد. کولر قدیمی و کهنه که به ما گفتن خاموشش نکنید اتاق بو میگیره!! سرویس بهداشتی بد بود همش بوی سیگار میداد. حمام داغون تر از سرویس بهداشتی. در کل از دو اتاقی که داشتیم یکیش بد بود. کیفیت غذای رستوران خوب بود واقعا نمیشه از حق گذشت ما یک ناهار در هتل بودیم و واقعا از کیفیت غذا راضی بودیم ولی حدود ۴۰ دقیقه طول کشید تا غذا حاضر بشه!!! تایم صبحانه تا ۱۰ بود که ساعت ۹/۳۰ همه چیز رو از روی میزها جمع میکردن و این توهین به مهمان هاست. پرسنل هتل همگی نوجوان و بی تجربه بودن و معلوم بود آموزش های لازم رو ندیدن. برخورد مسئول گردشگری و عکاس هتل خوب بود
نقاط قوت:
قیمت مناسب رفتار خوب حیاط قشنگ محیط آرام
نقاط ضعف:
کاقی شاپ ضعیف دکوراسیون قدیمی صبحانه متوسط
فاقد امکانات اولیه.کلا در سطح مسافر خانه میباشد
بهترین هتل ۳ ستاره
موقعیتش بدک نبود. پذیرش خیلی سریع و ساده اتفاق افتاد.ابعاد تختش خیلی بزرگ و مناسب بود. حوله نذاشته بودند که به محض درخواست برامون آوردند. پاسخگوییشون و رفتارشون مناسب بود. قیمتش هم مناسب بود. ظاهر هتل تاریک و خیلی جالب نبود. تنوع صبحانه خیلی کم بود. متاسفانه تلویزیون اتاق ما خراب بود. وقتی هم اومدند برای تعمیر نتونستند درستش کنند. چیدمان دستشویی و حمامش جالب نبود. ولی به طور کلی برای یک اقامت اقتصادی و تمیز توصیه میشه.
نقاط قوت:
نظافت خوب کارکنان خوش اخلاق
نقاط ضعف:
صبحانه کامل نبود
نقاط قوت:
اتاق تمیز بودن و خدمه هتل برخوردشان عالی بود شیفت شب کافی شاپ برخودش خوب بود.
نقاط ضعف:
موقع صبحانه شیر وجود نداشت . آب سرد کن در لابی وجود نداشت . فقط دستشویی فرنگی در اتاق وجود داشت ودستشوی ایرانی توی راهرو یکی بود که جواب گوی همه نبود .
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب آقای محمودی
نقاط ضعف:
کثیف بودن دیوار حمام کیفیت پایین صبحانه و ناهار رستوران
سلام. اگر بخواهید اقتصادی مسافرت کنید؛ بله پیشنهاد می کنم به این هتل بروید. محیط مناسب + صبحانه ساده و البته تا حدودی متنوع + دسترسی راحت به سایر مکان های گزارشگری از امتیازات مثبت هتل است. ولی برخورد تا حدودی سرد لابی من هتل و اهمیت ندادن به تعمیرات دستشویی خرابی که ما خواسته بودیم از مشکلات هتل بود.
نسبت به قیمت خوبههتل کهنه شده و بسته به شانس شما امکان خرابی وسایل اتاق وجود داره البته رسیدگی میشه و تعمیر انجام میشه
عکس های اتاق اصلا شباهتی به خود اتاق نداشت هتل آسانسور ندارد و کل هتل بوی نم میده از مسئولین تور و برنامه های گردشگری هم که توی هتل هستن ترجیحا چیزی نگیرید و خودتون اقدام به خرید بکنید
۴ شب در این هتل اقامت داشتیم و همه چیز آن عالی بود امکانات درسترسی بسیار خوب و برخورد کارکنان و رسیدگی عالی بود اگه قصد اقامت راحت و محیط آروم دارین بیشنهاد اول و آخرم این هتل و بی شک از تمام هتل های ۴ ستاره جزیره بهتره
هتل خوبیه. تازه بازسازی شده و تمیز. صبحانه خیلی جالب نیست. برخورد پرسنل خوبه و تنها مسئله ای که داشت وجود حشرات مزاحم تو اتاق بود. چند بار هم تذکر دادم ظاهرا اومدن سم پاشی کردن ولی خیلی تاثیری نداشت.
وقتی که وارد اطاق میشید الکی فرم را امضا نکنین. چون من امضا کردم و اصلا حتی تلویزیون هم روشن نکردم موقع تحویل گفتند کنترل تلویزیون نیست . اخه من کنترل اون تلویزیون قدیمی به چه دردم میخورد. ۲۵هزار تومن از من گرفتن. خود تلویزیون ۲۵ تومن نمیارزید. چون عجله داشتم و از پرواز جا نمونم سریع حساب کردم. اینو گفتم مواظب باشید چون با کوچکترین اشتباه ، بیشترین سواستفاده رو ازتون میکنن باتشکر
نقاط قوت:
خوب بوده
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
خوب بوده
نقاط ضعف:
نداشت
با سلام بنده 2 اتاق 3 تخته به مدت یک هفته ابتدای تیر ماه 97 گرفتم تا دلتون بخواد ایراد هست وسو مدیریت صبحانه خیلی ضعیف بود و بی کیفیت اتاقها به نسبت تمیز بود چون تازه بازسازی شده بود رزوشن هتل هیچ برشی نداشت وگیج بود پرسنل خانه داری افتضاح بودن وحرف گوش نمیدادن حوله تمیز میخواستی 1 ساعت طول میکشید و10 بار باید درخواست میدادی در کل اگر آدم حساسی هستید اینجا رو پیشنهاد نمیدم خود دانید
نقاط قوت:
نزدیک بودن به بازار ها و ساحل تفریحی
نقاط ضعف:
سرویس حمام و دستشویی مناسبی نداشت حشره کش نداشت. نظافت اتاق و سالن ها مناسب نبود.
نقاط قوت:
ندیدم
نقاط ضعف:
نظافت وقدیمی بودن نیروهای اداری ضعیف ۱۳۹۷/۱/۱۴
الف) برخورد پرسنل رسپشن محترمانه بود اما حضور دو خانم در ورودی هتل که به اصطلاح عکاس و فروشنده تفریحات بودند نامناسب بود. ب) نظافت اتاق، دستشویی و حمام بسیار نامناسب بود. آبگرمکن برقی حمام آب را گرم نمیکرد، از کولر گازی اتاق آب چکه می کرد و صدای بسیار ناهنجاری تولید میکرد که واقعا مخل اعصاب بود. ج)صبحانه اصلا تعریفی نداشت؛ خوراک لوبیا قابل خوردن نبود. در کل نکته مثبتی درباره این هتل مشاهده نشد.
برخورد کارکنان واقعا عالی ومحترمانه و فضای اطراف هتل خوب وزیبا ، تختها خوب بود .اما هتل قدیمی ودر حد سه ستاره نبود . موکت جلوی یخچال کثیف ، موکت راهرو فرسوده و کاشی سرویسها رنگ پریده بود .
نقاط قوت:
دسترسی به مراکز خرید واسکله تفریحی
نقاط ضعف:
کیفیت نظافت اتاق خیلی پایین بود،سرویش بهداشتی کثیف ومستعمل بود ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
نقاط قوت:
اتاق تمیز بود هر روز هم که تمایل داشتی تمیز می‌کردند
نقاط ضعف:
اتاق چهار تخته خیلی کوچک بود داخل اتاق چای ساز و کتری برقی نبود صبحانه خیلی مختصر و بی کیفیت دو نفر شیفت روز پذیرش هتل خیلی بد اخلاق بودند ۱۳۹۶/۱۲/۶
نقاط قوت:
موقعیت نسبتا مناسب هتل رفتار مناسب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
کولر خراب داشتن موجودات گزنده(کک) در اتاق نداشتن مسواک و خمیردندان ۱۳۹۶/۱۲/۵
نقاط قوت:
نزدیکی نسبی به مراکز خرید و ساحل برخورد نسبتا مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
خراب بودن کولر نداشتن مسواک و خمیر دندان تمیز نبودن اتاقها و داشتن حشرات گزنده(کک) در اتاق ۱۳۹۶/۱۲/۳
اتاقهای خیلی معمولی ودستشویی وحمام بد که بیشتر به مسافر خونه شبیه است تا هتل
نقاط قوت:
تمیزی .برخورد خوب کارمندان جزء هتل.آرام بودن محیط
نقاط ضعف:
برخورد نه زیاد دوستانه مسول روزانه اطلاعات پاسخگو نبودن ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
من ۴ شب مهمان این هتل بود هتل خوبی بود رفتار پرسنل خوب بود و نزدیک به جاهای دیدنی هم هست که این خودش خیلی خوب بود کیفیت غذا شون فقط کمی پایین بود
نقاط قوت:
* برخورد رسپشنیست مناسب و با احترام بود. خیلی خوب به حرفتان گوش میداد، لیکن در اجرا لنگ میزدند. محیط داخل هتل تمیز بود.
نقاط ضعف:
* آنچه رسپشنیست قبول میکرد که انجام دهد، یا انجام نمیدادند و یا بعد از چندین بار درخواست انجام میدادند. در مدت سه روز اقامت ما در هتل، کنترل اسپلیت سویت پیدا نشد تا در اختیار ما قرار دهند. بطور مرتب برای تمیز کردن اتاق ها مراجعه نمیکردند و در جواب این سؤال که سطل آشغال را چه کنیم میگفتند آن را در راهرو هتل بگذارید تا خالیشان کنیم. از نظر حوله و مسواک و خمیر دندان و لیوان و . . . ،سویت از قبل برای تعداد نفرات آماده نشده بود و تا آخرین روز هم برخی اقلام در اختیار قرار نگرفت. ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
من سه شب توی این هتل بودم روی هم رفته هتل بدی نبود چند تا مورد داشت که برطرف شدنیه که اگر برطرف بشه هتل قابل توصیه ای میشه .من دو تا اتاق گرفته بودم یک سه تخته یه دوتخته دو تخته خیلی شیک و تر تمیز بود ولی سه تخته یه در مشترک با اتاق بقلی داشت که خودش خیلی جای سوال داشت و صدای اتاق بقلی راحت توی اتاق ما میومد و با توجه به اینکه معمولا مسافرا تا دیر وقت بیرون هستن موقع خواب سرو صدااتاق بقل مزاحم بود یه چند باری هم اب قطع شد !! نکته اخر هم اینکه موقع تصفیه یه سری اقلام به نام اتاق ما ثبت شده بود که اصلا ربطی به ما نداشت که البته وقتی صحبت کردیم از لیست ما خارج شد.اما هتل به نسبت ستاره ها و قیمتش و سایر هتل های کیش خوب بود .کارمنداش مودب بودن .
فوق العاده تمیزوسایل اتاق همگی نو بود موقعیت مکانی مناسب قیمت مناسب صبحانه و رستوران بسیار ضعیف بود ، انگار رستورانش متعلق به این هتل نبود انقدر کیفیتش پایین بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.