هتل پانوراما کیش

میدان امیر کبیر، بلوار ساحل، روبروی برج دیپلمات، هتل پانوراما کیش
-
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران

معرفی هتل پانوراما کیش

هتل پانوراما کیش در زمینی به مساحت 13000 متر مربع و با زیربنای 24000 متر مربع قرار دارد. این هتل دارای 15 طبقه و 276 واحد اقامتی می‌باشد. قرارگیری هتل پانوراما در بلوار ساحل و جنب هتل تماشا، موجب سهولت در تردد گردشگران به مناطق مختلف جزیره می‌شود. شایان ذکر است هتل پانوراما عضو گروه هتل‌های هلیا است. هتل پنج ستاره پانوراما کیش از هتل‌های تازه تاسیس جزیره کیش است که ابتدای سال 1398 به بهره برداری رسیده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پانوراما کیش
پانوراما-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
هتل یار
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
600,000
تومان
12 بهمن
شنبه
600,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
600,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
600,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
600,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
600,000
تومان
جاباما
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
600,000
تومان
12 بهمن
شنبه
600,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
600,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
600,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
600,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
600,000
تومان
اقامت 24
720,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
720,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
720,000
تومان
12 بهمن
شنبه
720,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
720,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
720,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
720,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
720,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
720,000
تومان
پانوراما-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
600,000
تومان
12 بهمن
شنبه
600,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
600,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
600,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
600,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
600,000
تومان
جاباما
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
600,000
تومان
12 بهمن
شنبه
600,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
600,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
600,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
600,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
600,000
تومان
ایران مارکوپولو
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
600,000
تومان
12 بهمن
شنبه
600,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
600,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
600,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
600,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
600,000
تومان
علاءالدین
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
720,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
720,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
720,000
تومان
11 بهمن
جمعه
600,000
تومان
12 بهمن
شنبه
600,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
600,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
600,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
600,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
600,000
تومان
اقامت 24
720,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
720,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
720,000
تومان
12 بهمن
شنبه
720,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
720,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
720,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
720,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
720,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
720,000
تومان
پانوراما-پانوراما سوئیت دونفره
پانوراما سوئیت دونفره
جاباما
960,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
960,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,150,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
1,150,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
1,150,000
تومان
11 بهمن
جمعه
960,000
تومان
12 بهمن
شنبه
960,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
960,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
960,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
960,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
960,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
960,000
تومان
پانوراما-اتاق دو تخته دبل لوکس پانوراما
اتاق دو تخته دبل لوکس پانوراما
ایران مارکوپولو
960,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
960,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,150,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
1,150,000
تومان
11 بهمن
جمعه
960,000
تومان
12 بهمن
شنبه
960,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
960,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
960,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
960,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
960,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
960,000
تومان
هتل یار
960,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
960,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,150,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
960,000
تومان
12 بهمن
شنبه
960,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
960,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
960,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
960,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
960,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
960,000
تومان
ایران هتل آنلاین
960,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
960,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,150,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
1,150,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
1,150,000
تومان
11 بهمن
جمعه
960,000
تومان
12 بهمن
شنبه
960,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
960,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
960,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
960,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
960,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
960,000
تومان
علاءالدین
960,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
960,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,150,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
1,150,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
1,150,000
تومان
11 بهمن
جمعه
960,000
تومان
12 بهمن
شنبه
960,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
960,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
960,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
960,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
960,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
960,000
تومان
اقامت 24
1,150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
1,150,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,150,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
1,150,000
تومان
11 بهمن
جمعه
1,150,000
تومان
12 بهمن
شنبه
1,150,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
1,150,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
1,150,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
1,150,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
1,150,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
1,150,000
تومان
پانوراما-پانوراما سوئیت سه نفره
پانوراما سوئیت سه نفره
علاءالدین
1,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,320,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
1,320,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
1,320,000
تومان
11 بهمن
جمعه
1,100,000
تومان
12 بهمن
شنبه
1,100,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
1,100,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
1,100,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
1,100,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
1,100,000
تومان
جاباما
1,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,320,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
1,320,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
1,320,000
تومان
11 بهمن
جمعه
1,100,000
تومان
12 بهمن
شنبه
1,100,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
1,100,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
1,100,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
1,100,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
1,100,000
تومان
پانوراما-اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
علاءالدین
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
820,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
950,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
950,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
950,000
تومان
11 بهمن
جمعه
820,000
تومان
12 بهمن
شنبه
820,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
820,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
820,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
820,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
820,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
820,000
تومان
ایران هتل آنلاین
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
820,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
950,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
950,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
950,000
تومان
11 بهمن
جمعه
820,000
تومان
12 بهمن
شنبه
820,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
820,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
820,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
820,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
820,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
820,000
تومان
هتل یار
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
820,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
950,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
820,000
تومان
12 بهمن
شنبه
820,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
820,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
820,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
820,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
820,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
820,000
تومان
ایران مارکوپولو
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
820,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
950,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
950,000
تومان
11 بهمن
جمعه
820,000
تومان
12 بهمن
شنبه
820,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
820,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
820,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
820,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
820,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
820,000
تومان
جاباما
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
820,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
950,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
950,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
950,000
تومان
11 بهمن
جمعه
820,000
تومان
12 بهمن
شنبه
820,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
820,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
820,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
820,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
820,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
820,000
تومان
اقامت 24
950,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
950,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
950,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
950,000
تومان
11 بهمن
جمعه
950,000
تومان
12 بهمن
شنبه
950,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
950,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
950,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
950,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
950,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
950,000
تومان
پانوراما-اتاق پانوراما سه تخته لوکس
اتاق پانوراما سه تخته لوکس
ایران مارکوپولو
1,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,320,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
1,320,000
تومان
11 بهمن
جمعه
1,100,000
تومان
12 بهمن
شنبه
1,100,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
1,100,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
1,100,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
1,100,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
1,100,000
تومان
هتل یار
1,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,320,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
1,100,000
تومان
12 بهمن
شنبه
1,100,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
1,100,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
1,100,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
1,100,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
1,100,000
تومان
ایران هتل آنلاین
1,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,320,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
1,320,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
1,320,000
تومان
11 بهمن
جمعه
1,100,000
تومان
12 بهمن
شنبه
1,100,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
1,100,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
1,100,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
1,100,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
1,100,000
تومان
اقامت 24
1,300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,320,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
1,320,000
تومان
11 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
12 بهمن
شنبه
1,300,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
1,300,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
1,300,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
1,300,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
1,300,000
تومان
پانوراما-اتاق کانکت چهارنفره (دبل+توئین)
اتاق کانکت چهارنفره (دبل+توئین)
ایران مارکوپولو
1,300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
شنبه
1,300,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
1,300,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
1,300,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
1,300,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
1,300,000
تومان
علاءالدین
1,300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,500,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
1,500,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
1,500,000
تومان
11 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
12 بهمن
شنبه
1,300,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
1,300,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
1,300,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
1,300,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
1,300,000
تومان
هتل یار
1,300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
12 بهمن
شنبه
1,300,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
1,300,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
1,300,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
1,300,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
1,300,000
تومان
جاباما
1,300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
12 بهمن
شنبه
1,300,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
1,300,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
1,300,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
1,300,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
1,300,000
تومان
اقامت 24
1,500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
1,500,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
1,500,000
تومان
12 بهمن
شنبه
1,500,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
1,500,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
1,500,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
1,500,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
1,500,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
1,500,000
تومان
پانوراما-سوئیت کانکت چهارنفره (پانوراما+توئین)
سوئیت کانکت چهارنفره (پانوراما+توئین)
هتل یار
1,650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
1,650,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
1,900,000
تومان
11 بهمن
جمعه
1,650,000
تومان
12 بهمن
شنبه
1,650,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
1,650,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
1,650,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
1,650,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
1,650,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
1,650,000
تومان
علاءالدین
1,650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
1,650,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
1,900,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
1,900,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
1,900,000
تومان
11 بهمن
جمعه
1,650,000
تومان
12 بهمن
شنبه
1,650,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
1,650,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
1,650,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
1,650,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
1,650,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
1,650,000
تومان
اقامت 24
1,900,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
1,900,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
1,900,000
تومان
11 بهمن
جمعه
1,900,000
تومان
12 بهمن
شنبه
1,900,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
1,900,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
1,900,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
1,900,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
1,900,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
1,900,000
تومان
پانوراما-کانکت لوکس (دبل لوکس+توئین)
کانکت لوکس (دبل لوکس+توئین)
ایران مارکوپولو
1,650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
1,650,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
1,900,000
تومان
11 بهمن
جمعه
1,650,000
تومان
12 بهمن
شنبه
1,650,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
1,650,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
1,650,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
1,650,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
1,650,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
1,650,000
تومان
جاباما
1,650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
1,650,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
1,650,000
تومان
12 بهمن
شنبه
1,650,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
1,650,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
1,650,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
1,650,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
1,650,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
1,650,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پانوراما کیش

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
اسپا
ماساژ
اتاق چمدان
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
اباژور
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
ترانسفر فرودگاهی (رفت)
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
دستگاه ATM
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
حوضچه آب سرد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
حمام مغربی
اینترنت بی سیم
سیستم اطفاء حریق دراتاق
لوازم بهداشتی
استخر شنا
خشکشویی (لاندری)
ترانسفر استقبال رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
ip tv

نظرات کاربران برای هتل پانوراما کیش

(3 نظر)
هتل خیلی خوبی ولی کامل نشده بود تو طبقه ای که به ما اتاق داده بودن داشتن بازسازی میکردن هرچی میگفتیم میگفتن تموم میشه الان ولی ۳روز کار کردن
فعلا که پنج ستاره نیست چون تمام قسمتها از جمله استخر سونا افتتاح نشده ولی صبحانه عالی , اتاق بزرگ با ویو دریا و موقعیت هتل از جهت دسترسی خیلی خوب
بد نيست ولي عالي هم نيست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل پانوراما کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پانوراما کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پانوراما کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پانوراما کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پانوراما کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.