هتل پانوراما کیش

میدان امیر کبیر، بلوار ساحل، روبروی برج دیپلمات. - هتل پانوراما کیش
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
معرفی هتل پانوراما کیش
هتل پانوراما کیش در زمینی به مساحت 13000 متر مربع و با زیربنای 24000 متر مربع در حال ساخت است. این هتل دارای 15 طبقه و 300 واحد اقامتی خواهد بود. قرارگیری هتل پانوراما در بلوار ساحل و جنب هتل تماشا، موجب سهولت در تردد گردشگران به مناطق مختلف جزیره می شود. شایان ذکر است هتل پانوراما عضو گروه هتل های هلیا نیز می باشد. برآوردها بر آنست که هتل پنج ستاره پانوراما کیش تا پایان سال 1397 به بهره برداری برسد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پانوراما
پانوراما-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
320,000 تومان
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
320,000
تومان
2 شهریور
شنبه
320,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
320,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
320,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
320,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
320,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
320,000
تومان
هتل یار
350,000 تومان
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
350,000
تومان
2 شهریور
شنبه
350,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
350,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
350,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
350,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
350,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
350,000
تومان
جاباما
352,000 تومان
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
352,000
تومان
2 شهریور
شنبه
352,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
352,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
352,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
352,000
تومان
9 شهریور
شنبه
352,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
352,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
352,000
تومان
ایران مارکوپولو
352,000 تومان
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
352,000
تومان
2 شهریور
شنبه
352,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
352,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
352,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
352,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
352,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
352,000
تومان
8 شهریور
جمعه
352,000
تومان
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
پانوراما-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
هتل یار
350,000 تومان
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
350,000
تومان
2 شهریور
شنبه
350,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
350,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
350,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
350,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
350,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
350,000
تومان
جاباما
352,000 تومان
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
352,000
تومان
2 شهریور
شنبه
352,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
352,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
352,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
352,000
تومان
9 شهریور
شنبه
352,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
352,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
352,000
تومان
پانوراما-اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
علاءالدین
420,000 تومان
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
420,000
تومان
2 شهریور
شنبه
420,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
420,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
420,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
420,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
420,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
420,000
تومان
هتل یار
440,000 تومان
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
440,000
تومان
2 شهریور
شنبه
440,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
440,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
440,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
440,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
440,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
440,000
تومان
ایران مارکوپولو
440,000 تومان
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
440,000
تومان
2 شهریور
شنبه
440,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
440,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
440,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
440,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
440,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
440,000 تومان
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
440,000
تومان
2 شهریور
شنبه
440,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
440,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
440,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
440,000
تومان
9 شهریور
شنبه
440,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
440,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
440,000
تومان
پانوراما-اتاق دوتخته دبل پانوراما
اتاق دوتخته دبل پانوراما
علاءالدین
580,000 تومان
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
580,000
تومان
2 شهریور
شنبه
580,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
580,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
580,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
580,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
580,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
580,000
تومان
پانوراما-پانوراما سوئیت دونفره
پانوراما سوئیت دونفره
ایران مارکوپولو
616,000 تومان
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
616,000
تومان
2 شهریور
شنبه
616,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
616,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
616,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
616,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
616,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
616,000 تومان
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
616,000
تومان
2 شهریور
شنبه
616,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
616,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
616,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
616,000
تومان
9 شهریور
شنبه
616,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
616,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
616,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
پانوراما-پانوراما سوئیت سه نفره
پانوراما سوئیت سه نفره
علاءالدین
690,000 تومان
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
690,000
تومان
2 شهریور
شنبه
690,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
690,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
690,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
690,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
690,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
690,000
تومان
ایران مارکوپولو
720,000 تومان
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
720,000
تومان
2 شهریور
شنبه
720,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
720,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
720,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
720,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
720,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
720,000 تومان
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
720,000
تومان
2 شهریور
شنبه
720,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
720,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
720,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
720,000
تومان
9 شهریور
شنبه
720,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
720,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
720,000
تومان
هتل یار
720,000 تومان
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
720,000
تومان
2 شهریور
شنبه
616,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
616,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
720,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
720,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
616,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
616,000
تومان
پانوراما-اتاق کانکت چهارنفره (دبل+توئین)
اتاق کانکت چهارنفره (دبل+توئین)
علاءالدین
780,000 تومان
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
780,000
تومان
2 شهریور
شنبه
780,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
780,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
780,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
780,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
780,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
780,000
تومان
جاباما
800,000 تومان
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
800,000
تومان
2 شهریور
شنبه
800,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
800,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
800,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
800,000
تومان
9 شهریور
شنبه
800,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
800,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
800,000
تومان
هتل یار
800,000 تومان
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
800,000
تومان
2 شهریور
شنبه
800,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
800,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
800,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
800,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
800,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
800,000
تومان
ایران مارکوپولو
800,000 تومان
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
800,000
تومان
2 شهریور
شنبه
800,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
800,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
800,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
800,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
800,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
پانوراما-سوئیت کانکت چهارنفره (پانوراما+توئین)
سوئیت کانکت چهارنفره (پانوراما+توئین)
علاءالدین
780,000 تومان
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
780,000
تومان
2 شهریور
شنبه
780,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
780,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
780,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
780,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
780,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
780,000
تومان
جاباما
1,120,000 تومان
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
1,120,000
تومان
2 شهریور
شنبه
1,120,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,120,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,120,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
1,120,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,120,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,120,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,120,000
تومان
هتل یار
1,120,000 تومان
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
1,120,000
تومان
2 شهریور
شنبه
1,120,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,120,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,120,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
1,120,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,120,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,120,000
تومان
ایران مارکوپولو
1,120,000 تومان
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
1,120,000
تومان
2 شهریور
شنبه
1,120,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,120,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,120,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,120,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,120,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل پانوراما کیش

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اينترنت (Wifi)
ترانسفر فرودگاهی (رفت)
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
خودپرداز

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل مارینا پارک کیش
3.9
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
هتل یار
از 876,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 950,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 952,000 تومان
اسنپ تریپ
از 972,000 تومان
اقامت 24
از 972,000 تومان
جاباما
از 972,000 تومان
علاءالدین
از 1,380,000 تومان
property-card-image
هتل کوروش کیش
3.7
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
اقامت 24
از 330,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 420,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 465,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل میراژ کیش
3.2
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 235,000 تومان
جاباما
از 235,000 تومان
هتل یار
از 280,000 تومان
اقامت 24
از 325,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 370,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 380,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل شایان کیش
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 494,000 تومان
هتل یار
از 494,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 494,000 تومان
جاباما
از 494,000 تومان
علاءالدین
از 639,000 تومان
اقامت 24
از 646,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ویدا کیش
4.2
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 330,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 460,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 470,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل ترنج کیش
3.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 1,270,000 تومان
اقامت 24
از 1,270,000 تومان
هتل یار
از 1,270,000 تومان
جاباما
از 1,270,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 1,275,000 تومان
علاءالدین
از 1,279,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 1,280,000 تومان
property-card-image
هتل ایران کیش
3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 409,000 تومان
اسنپ تریپ
از 410,000 تومان
اقامت 24
از 410,000 تومان
هتل یار
از 410,000 تومان
جاباما
از 410,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 410,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 415,000 تومان
property-card-image
هتل داریوش کیش
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 650,000 تومان
اقامت 24
از 751,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 911,000 تومان
اسنپ تریپ
از 931,000 تومان
جاباما
از 931,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل پارمیس کیش
3.6
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 495,000 تومان
اقامت 24
از 495,000 تومان
هتل یار
از 495,000 تومان
جاباما
از 500,000 تومان
علاءالدین
از 502,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 502,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 507,000 تومان
property-card-image
هتل شایگان کیش
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 200,000 تومان
جاباما
از 200,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 460,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل پارمیدا کیش
3.9
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 192,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 220,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل لیلیوم کیش
-
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
جاباما
از 140,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 370,000 تومان
هتل یار
از 380,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرامیس کیش
2.9
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 190,000 تومان
اقامت 24
از 190,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 235,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 240,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل گامبرون کیش
2.7
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
علاءالدین
از 155,000 تومان
اقامت 24
از 170,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 170,000 تومان
جاباما
از 170,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل فلامینگو کیش
4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 205,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 210,000 تومان
هتل یار
از 215,000 تومان
اسنپ تریپ
از 225,000 تومان
اقامت 24
از 235,000 تومان
جاباما
از 235,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل هلیا کیش
3.5
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 165,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 200,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سورینت مریم کیش
4
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
جاباما
از 210,000 تومان
اقامت 24
از 215,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 390,000 تومان
اسنپ تریپ
از 400,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل آریان کیش
3.5
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 260,000 تومان
اقامت 24
از 285,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل صدف کیش
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 245,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 255,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل سان رایز کیش
2.9
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
اقامت 24
از 80,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 110,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل شایلی کیش
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 135,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 135,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل جام جم کیش
-
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
هتل یار
از 130,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 130,000 تومان
جاباما
از 130,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل تعطیلات کیش
2.5
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 60,000 تومان
اقامت 24
از 130,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.