هتل پانیذ کیش

کیش، خیابان رودکی جنب رویامال
2.3
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران
معرفی هتل پانیذ کیش
هتل دو ستاره پانيذ کیش با موقعيت استثنائى (روبه روی پاساژ مروارید) نزديك به مراكز تجاری جزيره و با دارا بودن امکانات رفاهی و کادر مجرب آماده پذيرايى از شما ميهمانان محترم مى باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پانیذ کیش
پانیذ-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 آبان
جمعه
170,000
تومان
25 آبان
شنبه
170,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
170,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
170,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
170,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
170,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
170,000
تومان
1 آذر
جمعه
170,000
تومان
2 آذر
شنبه
170,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
170,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
170,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 آبان
یکشنبه
140,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
140,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
140,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
140,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
140,000
تومان
1 آذر
جمعه
140,000
تومان
2 آذر
شنبه
140,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
140,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
140,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 آبان
دوشنبه
170,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
170,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
170,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
170,000
تومان
1 آذر
جمعه
170,000
تومان
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
پانیذ-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
پانیذ-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 آبان
جمعه
200,000
تومان
25 آبان
شنبه
200,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
200,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
200,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
200,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
200,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
200,000
تومان
1 آذر
جمعه
200,000
تومان
2 آذر
شنبه
200,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
200,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
200,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
180,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
180,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
180,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
180,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
180,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
180,000
تومان
1 آذر
جمعه
180,000
تومان
2 آذر
شنبه
180,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
180,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
180,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
پانیذ-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 آبان
جمعه
230,000
تومان
25 آبان
شنبه
230,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
230,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
230,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
230,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
230,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
230,000
تومان
1 آذر
جمعه
230,000
تومان
2 آذر
شنبه
230,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
230,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
200,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
200,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
200,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
200,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
200,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
200,000
تومان
1 آذر
جمعه
200,000
تومان
2 آذر
شنبه
200,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
200,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
200,000
تومان
پانیذ-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
پانیذ-سوئیت دوخوابه دوبلکس هفت نفره
سوئیت دوخوابه دوبلکس هفت نفره
ایران هتل آنلاین
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 آبان
جمعه
290,000
تومان
25 آبان
شنبه
290,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
290,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
290,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
290,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
290,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
290,000
تومان
1 آذر
جمعه
290,000
تومان
2 آذر
شنبه
290,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
290,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
290,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

آدرس هتل پانیذ کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پانیذ کیش

(32 نظر)
در تاریخ های 97/07/12 و 98/03/14 در این هتل اقامت داشتیم. نظافت اتاق ها خوب بود اما رسیدگی لازم داره. کیفیت و نوع سرویس دهی رستوران کاملا ساده و معمولی هست که با توجه به ستارهاش نباید بیشتر انتظار داشت. پرسنل چه در پذیرش و چه بقیه جاها خیلی حال و حوصله معاشرت رو ندارن و ترجیح میدن کاری برای شما پیش نیاد که بهشون مراجعه کنین. بعضی اتاق ها بوی نم خیلی بالاس و آزار دهنده. قیمت نسبتا خوبی داره. اگر رفتین انتظارتون رو بالا نبرین تا بهتون خوش بگذره
نقاط قوت:
در کل بد نبود
نقاط ضعف:
نظافت اتاق ضعیف بود وسیله های سرویس بهداشتی باید تعویض بشه
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب و عالیه
نقاط ضعف:
فقط صبحانه ضعیفه یکم
نقاط قوت:
اتاق ها خیلی تمیز و خوب بود، سرویس های تخت و رختخواب ها نو و تمیز بود، سوئیت ۷ تخته دوبلکس و دو تخته هاش عالی بود. صبحانه ها خوب بود و پرسنل هتل همگی خوش برخورد بودند، در کل از دو ستاره بیشتر ب نظر میرسید
نقاط ضعف:
اتاق های سه تخته ش کمی خفه بود لیدری ک توی هتل قرار داشت آدم رو خفه میکرد اینقدر اصرار میکرد برای خدمات گردشگری
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
برای پذیرش اذیت شدیم
نقاط قوت:
در مجموع هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
سیستم تهویه اتاق مشکل داشت کولر خیلی صدای بدی میداد صبحانه هم به شدت افتضاح بود
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
نقاط قوت:
از نظر موقعیت مکانی عالی بود اتاقی که دادن بهمون خیلی خوب بود صبحانه متنوعی داشت
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل رستوران اصلا خوب نبود موزیکشون خیلی بد بود
در کل نظرم مثبت نیست،داخل اتاق حشره بود و نظافت مطلوب نبود،خدمات ضعیف بود امیدوارم ارتقا پیدا کنه،اما قیمت نسبتا خوب بود.
پرسنل برخورد خوبی نداشتن ،در صورت نیاز وقتی تماس میگرفتی بعد از یک ساعت برات میاوردن
نظافت اتاق ضعیف به طوری که اتاق ما مجددا بعد از ورود کاملا نظافت شد , رفتار پرسنل پذیرش ضعیف , رفتار پرسنل اشپزخانه عالی , صبحانه عالی , پاسخگویی به درخواست ها از پذیرش بد
نقاط قوت:
سلام ببخشید که جواب شما دیر داده می شود الحمدلله به بنده خوش گذشت
نقاط ضعف:
آقای سهراب که مسوولیت رزبشن آنجا را دارد خودش انسان و آقا بود ولی متاسفانه پرسنل هتل بجز خانم ها تمامی خانم ها از پذیرش گرفته تا خانه داری فقط به فکر خودشان بودند ..........برای امتحان به حرفهای بنده ی بازرس به عنوان مهمان بفرستین ببیند و یک آقا لابی ورودی درب برای خودش صندلی و میز گذاشته بود برای خودش دکان باز کرده بود حتی یک روز بعد صبحانه بنده رفتم لابی نشستم آقای سهراب اومده به آن آقا گفته اینها رو جمع کن ظاهراً به عنوان بازرس اومده بساط رو جمع کن ولی بازم جمع نکرد؛ بنده نشسته بودم نزدیک آن میز و صندلی ترتیب بار مسافر این حرف رو شنیدم حتی یک روز بنام مصطفی به من گفته که من احساس میکنم شما از طرف گردشگری برای ماموریت اومدی بطور مخفی بنده برگشتم گفتم نه بابا بنده مسافر هستم بنده اصلا کارمند نیستم
پرسنل بی تفاوت و بی حوصله
داخل اتاق تا ساعت دو نصف شب صدای آهنگ غذاخوری میومد و نمیذاشت استراحت کنیم اتاق ها از لحاظ تمیزی وضعیت مناسبی نداشتند.حوله ها هم لک داشتن.سیفون دستشویی اصلا خوب کار نمی‌کرد.
نسبت به قیمت خوب بود و موقعیت هتل بدک نیست. صبحانش خوب نبود و زودتمام میشد. آسانسور هم نداشت که اگه طبقات بالا باشین کمی اذیت میشید
این هتل از لحاظ دسترسی تو موقعیت خوبی قرار داشت و به همه جا نزدیک بود.ما تو مدت ۳ روز اکثر جاها رو پیاده میرفتیم.منوی صبحانه خوب بود.هرچی تموم میشد مدام شارژ میشد.رفتار پرسنل هم خوب و مودبانه بود.فقط داخل اتاقاش سینک ظرفشویی و گاز نداره و امکان پخت و پز نیست.در کل نسبت به قیمتش امکاناتش خوبه‌.من اگه بازم کیش برم همین هتلو انتخاب میکنم
از نظر دسترسی به بازارها و پاساژها برای خرید بسیار نزدیک هست. برای رفتن به ساحل مرجان با مینی بوس های ون، باید پیاده تا بازار پردیس 1 رفت . یعنی ون نزدیک هتل ایستگاه نداره. ما بیشتر با تاکسی رفت آمد میکردیم. مهمترین نکته اتاق تمیز بود ولی کوچک هست یعنی اتاق دوتخته بیشتر به اندازه اتاق یکنفره میخورد.آسانسور هم نداشت.دمپایی 2عدد بود یکی برای سرویس بهداشتی و دومی برای داخل اتاق که بنده برای گرفتن دمپایی دیگر برای داخل اتاق یک مرتبه حضوری رفتم ویک مرتبه هم تماس تلفنی با پذیرش داشتم که البته نتیجه نداشت و دمپایی نیاوردند. در کل متوسط بود.
رفتار پرسنل بسیار خوب بود
از نظر دسترسی عالیه،منو همسرم ۱۰ شب اقامت داشتیم واکثرا پیاده بیرون میرفتیم،صبحانه و برخورد پرسنل آشپزخانه خوب نیست ،در حدی که آشپز میاد وسط داد میزنه صبحونه تموم شده .
سلام من 4 شب در هتل پانیذ بودم اتاق خیلی قدیمی بود از لای دروینچره صدا به داخل می آمد وضعت صبحانه بد بود و برخورد کارکنان بد بود دو روز هوا باراننی بود وکسی آب های محوطه را جمع نمیکرد حتی سویس به بازارهاهم نداشت این هتل من 10سال پیشر اومد خیلی خوب ولی الان بد بود
با توجه به اینکه نام آن هتل است بایستی حداقل های لازم به عنوان یک هتل را داشته باشد که متاسفانه از نظر فضای لازم، تمییز نبودن فرش، مدار برق یخچال که باید جدا از سیستم برق اتاق باشد ، با توجه به اینکه مسافرین حداقل زمان را در محل اقامت طی می نمایند صاحبان هتل تمهیدات لازم جهت ارتقائ خدمات و رضایت مندی بالاتر ودر نهایت سود بیشتر با بهره وری از امکانات موجود مد نظر می باشد.
نقاط قوت:
تنها نكته ى مثبت اين هتل موقعيت مكانى مناسبش بود.
نقاط ضعف:
همه چى صفر واقعا اتاقها بسيار بسيار كثيف ملافه ها كثيف انگار يكسال بود عوض نكرده بودن اتاقها كوچيك و بسيار نمور و تاريك به طوري كه ما تو اين چهار شب حتى با پوشيدن لباس گرم از سرما لرزيديم برخورد پرسنل بد فقط مى خواستن هر جور شده ازت پول بكشن مسئول گردشگريشون كه چون برنامه هاى تفريحى رو گرونتر از ايشون نخريديم نمى ذاشت گشت رايگان رو بريم( گشت رايگان رو سازمان مناطق ازاد براى همه ى مسافرا گذاشتن)مى گفت برناه هاتونو از كجا گرفتين از همونجام گشتتون رو برين!! سرويس بهداشتى و حموم داغون و ... خلاصه به نظر من كه اگه شب رو تو خيابون خوابيدين اين به اصطلاح هتل رو نرين
مهمان نوازی بسیار عالی و کارکنان خوش برخود بودند
رفتار پرسنل خوب بود غیر از دونفر در رستوران
به نسبت پولی که گرفته شده خوبه
من به همراه همسرم 14 دی ماه 97 به مدت سه شب در این هتل اقامت داشتیم این هتل در نخست با توجه به قیمت خود خیلی خوب و از نظر پزیرایی صبحانه بصورت سلف سرویس و دارای تنوع و ارزش غذایی خوب بود از نظر مکانی هم به فاصله 200 تا 300 متر به میدان پردیس که شروع مراکز خرید می باشد و نزدیک به تمامی مراکز خرید است باتوجه به قیمت اقامت در این هتل را برای همه توصیه می کنم در ضمن برای رفت و آمد در کلیه نقاط شهر و مراکز خرید مینی بوسهای ون با کرایه نفری 1500 تومان در میدان پردیس بر قرار است
کسی در این هتل پاسخگو مشکلات نیست و یه بزرگتر که حرف آخر رو بزنه نداره. اتاق هاش یه میز نداره که سینی چایی ات رو بذاری یا بخوای چیزی بخوری. کلا با تخفیف ۵۰ درصد می ارزه وگرنه زیاد جالب نیست.
سلام من هتل رو رزور كرده بودم واسه ٤ روز اما وقتي وضعيت هال رو ديدم واقعا پشيمون شدم هرچقدر هم تلاش كردم كه هتل رو پس بدم نشد و گفتند بايد سه روز رو پرداخت كنيد در مجموع اصلا شبيه هتل نيست بيشتر شبيه خوابگاهه دانشجوييه فوق العاده قديميه اكثر اتاق ها بوي بد و نم ميده( چند اتاق رو نشونمون دادن تا بالجبار يكي كه بوي كمتري ميداد رو انتخاب كرديم) آسانسىور نداره و نزديك فرودگاهه و صداي هواپيماها اذيت ميكنه وقتي كسي از روي پله هاي بالاي سر شما ميره انگار زلزله مياد روتختي ها كثيف سقف اتاق ها نم گرفته لابي فوق العاده كثيف( گول عكس رو مث بنده نخوريد) آشغال ها خيلي دير به دير جمع ميشه درب حمام خراب بوده حمام بوي بد مي داد( يه بوي سيگار مونده در آب) پتو ها كثيف، فقط تنها مزيتش مركزيت هتل بود و به بعضي از مراكز تجاري نزديك بود و فضاي سبزش نسبتا خوب بود، در كل اصلا پيشنهاد نمي كنم كه اين هتل رو انتخاب كنيد من از ١٠٠ بهشون ١٠ ميدم
اتاقها کوچک بود
صبحانه به شدت تکراری بود، اصلا تنوع نداشت. در کل ما سوییت 7 نفره داشتیم خوب بود ولی اتاقا قدیمی بود، بعضی امکانات به تعداد نبود. ولی دسترسی خوبی به تمام بازارها داشت.
من به اتفاق همسرم در آذرماه ۹۷به این هتل اومدیم.اتاق ما تمیز بود.هتل خوبی بود .صبحانه اش هم کامل و خوب بود. تنوع داشت،ولی تو لابی هتل تبلیغات زیادی بابت تور ها می شد.
برخورد پرسنل و مسئولیت پذیری بسیار مناسب بود اتاق ها به دلیل بازسازی که صورت گرفته وضعیت خوب و تمیزی داشت صبحانه میتونست بهتر باشه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.