هتل لوتوس کیش

کیش، میدان امیر کبیر (روبروی پاساژ مروارید ) هتل لوتوس
2.2
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران
معرفی هتل لوتوس کیش
هتل لوتوس که با الهام از معماری زیبای ایران باستان و بناهای دوره هخامنشیان به بهترین وجه تزیین و آراسته شده است، نام قدیم این هتل لاله بوده است، بازسازی شده و در زمستان ۱۳۹۰ بازگشایی و به بهره برداری رسیده، همچنین باغی با مساحت بالغ بر ۱۲۰۰ متر مربع این هتل را احاطه نموده است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل لوتوس
لوتوس-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
114,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
114,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
114,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
165,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
165,000
تومان
3 آبان
جمعه
165,000
تومان
4 آبان
شنبه
165,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
165,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
165,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
165,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
145,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
145,000
تومان
ای‌گردش
114,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
114,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
114,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
170,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
170,000
تومان
3 آبان
جمعه
170,000
تومان
4 آبان
شنبه
170,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
170,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
170,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
170,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
150,000
تومان
جاباما
114,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
114,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
114,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
165,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
165,000
تومان
3 آبان
جمعه
165,000
تومان
4 آبان
شنبه
165,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
165,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
165,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
165,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
145,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
145,000
تومان
ایران مارکوپولو
118,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
118,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
118,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
167,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
167,000
تومان
3 آبان
جمعه
167,000
تومان
4 آبان
شنبه
167,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
167,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
167,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
167,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
148,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
148,000
تومان
علاءالدین
128,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
128,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
128,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
176,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
176,000
تومان
3 آبان
جمعه
176,000
تومان
4 آبان
شنبه
176,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
176,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
176,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
176,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
160,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
160,000
تومان
لوتوس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
143,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
143,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
143,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
190,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
190,000
تومان
3 آبان
جمعه
190,000
تومان
4 آبان
شنبه
190,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
190,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
190,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
190,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
175,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
175,000
تومان
ای‌گردش
143,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
143,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
143,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
200,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
200,000
تومان
3 آبان
جمعه
200,000
تومان
4 آبان
شنبه
200,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
200,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
200,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
200,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
180,000
تومان
جاباما
143,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
143,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
143,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
190,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
190,000
تومان
3 آبان
جمعه
190,000
تومان
4 آبان
شنبه
190,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
190,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
190,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
190,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
175,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
175,000
تومان
ایران مارکوپولو
148,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
148,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
148,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
197,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
197,000
تومان
3 آبان
جمعه
197,000
تومان
4 آبان
شنبه
197,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
197,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
197,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
197,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
177,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
177,000
تومان
علاءالدین
157,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
157,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
157,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
210,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
210,000
تومان
3 آبان
جمعه
210,000
تومان
4 آبان
شنبه
210,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
210,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
210,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
210,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
190,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
190,000
تومان
لوتوس-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
220,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
220,000
تومان
3 آبان
جمعه
220,000
تومان
4 آبان
شنبه
220,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
220,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
220,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
220,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
200,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
200,000
تومان
ای‌گردش
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
230,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
230,000
تومان
3 آبان
جمعه
230,000
تومان
4 آبان
شنبه
230,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
230,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
230,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
230,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
210,000
تومان
جاباما
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
220,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
220,000
تومان
3 آبان
جمعه
220,000
تومان
4 آبان
شنبه
220,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
220,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
220,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
220,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
200,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
200,000
تومان
ایران مارکوپولو
177,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
177,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
177,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
226,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
226,000
تومان
3 آبان
جمعه
226,000
تومان
4 آبان
شنبه
226,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
226,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
226,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
226,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
205,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
205,000
تومان
علاءالدین
186,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
186,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
186,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
235,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
235,000
تومان
3 آبان
جمعه
235,000
تومان
4 آبان
شنبه
235,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
235,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
235,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
235,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
220,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
220,000
تومان
لوتوس-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ای‌گردش
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
200,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
260,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
260,000
تومان
3 آبان
جمعه
260,000
تومان
4 آبان
شنبه
260,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
260,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
260,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
260,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
240,000
تومان
اقامت 24
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
200,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
3 آبان
جمعه
250,000
تومان
4 آبان
شنبه
250,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
250,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
250,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
250,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
230,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
230,000
تومان
جاباما
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
200,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
3 آبان
جمعه
250,000
تومان
4 آبان
شنبه
250,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
250,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
250,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
250,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
230,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
230,000
تومان
ایران مارکوپولو
206,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
206,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
206,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
255,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
255,000
تومان
3 آبان
جمعه
255,000
تومان
4 آبان
شنبه
255,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
255,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
255,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
255,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
236,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
236,000
تومان

امکانات اتاق های هتل لوتوس کیش

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
اینترنت در لابی
فست‌فود
استقبال رایگان
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
خدمات خانه‌داری
فضای سبز
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
تلفن
رستوران ایرانی
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
کافی شاپ
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
كافی شاپ
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
کپسول آتشنشانی در راهرو
گشت شهری رایگان
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل لوتوس کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل لوتوس کیش

(36 نظر)
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی نداشت
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب و عالی بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
بسیار مطلوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
ما سه روز دراین هتل اقامت داشتیم برخورد کارکنان خیلی خوب بود از نظر تمیزی اتاقها خیلی خوب و تمیز بود به اکثر مراکز خرید کیش بسیار نزدیک بود و به راحتی میشد پیاده رفت ما خیلی راضی بودیم و هربار دیگه برم کیش حتما همین هتل رو انتخاب میکنم
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
هیچی نداشت
نقاط قوت:
هشتاد در صد راضی بودم از هتل
نقاط ضعف:
امکانات خاصی نداره هتل چند بار برای تمیزی اتاق بهشون گفتم اما توجهی نشد
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل موقعیت خوب مکانی
نقاط ضعف:
ترانسفر برگشت وجود نداشت و همچنین درخصوص خرید تفریحات مانند گشت کشتی نیز ترانسفر به بندرگاه وجود نداشت.
هتلی قدیمی که از نکات مثبتش میشه به برخورد خوب کارکنان نظم خوب در اجرای کارها و ویو و نورگیری خیلی خوب اتاق هاش اشاره کرد البته نکات منفی زیادی هم داشت از جمله اینکه فاصله توالت و فضای اطراف اون خیلی کم بود کف اتاق موکت یا قالی نداشت صبحانه بدون هیچ تنوعی بود و هروز یک چیز سرو میشد که املت و پنیر و کره و سیب زمینی و مربا و شیر و ابمیوه بود ، با سوسیس هایی که خیلی بی کیفیت بودن ولی املتی خوشمزه که تقریبا هروز من املت خوردم با همه این اوصاف به نسبت اینکه ۳ ستاره است و قیمت مناسبی (۲۰۰۰۰۰۰ ریال) برای هر شب داره میتونه گزینه خوبی باشه با نزدیکی به مراکز خرید و اسکله
نقاط قوت:
برخورد پرسنل محترمانه و مودبانه بود ملحفه ها و حوله ها تمیر بودند
نقاط ضعف:
علی رغم حضور به موقع، ترانسفر فرودگاهی نیامد و هزینه شخصی پرداخت شده پی گیری نشد برای اتاق چهارنفره سرویس های جانبی دونفره در نظر گرفته شده بود فرش لابی و اتاق بسیار کثیف بودند بر روی نشیمن توالت در بخش جلو و عقب دو لکه کثیف شک برانگیز وجود داشت مایع صابون وجود نداشت صابون جامد سریعا آلوده می شود
برخورد خوب- فضای عالی- غذا عالیدر مقایسه با هتل های 3 ستاره ای که توشهرهای دیگه رفتم نقطه منفی نداره.
نقاط قوت:
برخورد کارکنان هتل عالی بود ، بسیار مودب و با شخصیت و با احترام برخورد می کردند. با توجه به قیمت و نزدیکی به اسکله هتل خوبی بود صبحانه هم خوب بود
نقاط ضعف:
با توجه به این که هتل قدیمی است دیوارهای اتاق ها و یا راهروها کمی کثیف بود و نقاشی نشده بود بوی رطوبت می اومد در راهرو ها ولی امکانات اتاق کامل بود
با 3نفر از دوستانم 4شب در این هتل اقامت داشتیمو البته اکثرا بیرون بودیم:) صبحانه نسبت به هتل قائم که تقریبا2ماه پیش اونجا بودم خیلی بهتر بود و تنوع بیشتری داشت برخورد کارکان عالی بود مخصوصا اقای ادیبی عکس رایگان هم داره که البته ما یادمون رفت بگیریم رنت خودرو هم داخل هتل هست سرویس بهداشتی سنتی هم داخل هتل موجود هست که هم تمیز بود و هم شیرآلات و... هوشمند بودند(چشمی) موقعیت مکانی هم مناسبه و پیاده تا اسکله 15دقیقه طول میکشه که البته چون ما4نفر بودیم با تاکسی تردد میکردیم (5الی7هزار تومان) قفل در اتاق مشکل داشت و بد باز میشد و کارت هم هیچ استفاده ای نداشت اتاق اندازه2نفر لوازم داشت(حوله؛شامپو صابون مسواک) اتاق ما طبقه همکف بود و پنجره به سمت فضای سبر و شب ها صدای جیرجیرک میومد
ما تاریخ 15 تا 19 دی ماه تو این هتل اقامت داشتیم و واقعا راضی نبودیم این هتل رو با هتل های بالاتر مقایسه نمیکنم اصلا ولی حتی با هتل جام جم هم قابل مقایسه نبود نظافت اتاق ها خیلی بد بود اتاق های طبقه اول بوی نم میدن که ما به پذیرش مراجعه کردیم که پولمون رو پس بدن و بریم که موافقت نکردن و از اتاق های طبقه دوم به ما دادن که باز بهتر بود صبحانه هتل بسیار بی کیفیت بود و در طول 4 شب اقامت ما هیچ تنوعی نداشت و همه چی تکراری بود در کل هتلیه که به نظرم اصلا برای اقامت خوب و راحت مناسب نیست
نقاط قوت:
کاملا معمولی. نکته مثبت خاصی نداشت فقط صبحانه خوبی داشت و به مراکز خرید نسبتا نزدیک بود.
نقاط ضعف:
- به علت نداشتن پمپ سیرکوله، حداقل بیست دقیقه طول میکشه تا آب گرم به اتاق شما برسه. - نبود کتری برقی و عدم شارژ آب رایگان روزانه در اتاق ها، به شکلی که آب جوش و چای هزینه جداگانه داشت. -تمیزی سرویس ها و اتاق مناسب نبود. -وسایل اتاق به علت رطوبت هوا فرسوده شده بود. - عدم برخورد مناسب پرسنل. - تمیزی راهرو ها قابل قبول نبود. -سقف لابی و اتاق ها نم زده بود.
با سلام ما از تاريخ 6 تا 9 دي ماه در اين هتل حضور داشتيم،نظافت اتاق خوب ولي سرويس بهداشتي قديمي و زياد تميز نبود ،صبحانه كامل ولي تنوع نداشت ،پنجره ها بسته بود و با توجه به اين كه هوا دي ماه بسيار عالي بود برخورد كاركنان خوب بود و دسترسي اتاق به ساحل و مراكز خريد عالي بود ما هم وقتي نظرات را خوانديم تصميم به كنسل كردن اتاق كرديم ولي از آنجايي كه ما فقط براي خواب به اتاق مي رفتيم براي ما خوب بود و اگر بخواين مثل ما بيشتر تايم را درگير تفريح و خريد باشيد اين هتل گزينه خوبيه.
ما چهار شب در این هتل بودیم و به نظر من حتما قبل از گرفتن اتاق نظرات رو بخونید تا مثل ما بعدش حالتون گرفته نشه!!! اول اینکه همیشه یه بوی خاصی مثل بوی نم میده هتل. دوم داخل اتاقش فقط یه قالیچه کوچیک کثیف وسط افتاده که خیلی بده. سوم سرویس بهداشتی مایع دستشویی نداشت و من به قسمت پذیرش گفتم و گفت هیچ کدوم از اتاقها نداره و صابون براتون گذاشتیم!!!! آخه کی دیگه الان از صابووون استفاده میکنه برای دستشویی. سوم میخواستیم دوش بگیریم دیدم هر چی منتظر شدیم آب گرم نمیشه دوباره تماس گرفتم و گفتن ده دقیقه باید آب باز بمونه تا گرم بشه. چهارم پنجره ها باز نمیشه و به خاطر اون بوی نم و عدم تهویه آدم احساس خفگی میکنه. اینم بگم من اولین بار بود میرفتم کیش و هتلهای دیگشو نرفتم و لی شهرهای دیگه هتل سه ستاره رفتم و هیچ کدوم به بدی این هتل نبودن
سه شب در این هتل اقامت داشتم و به هیچ عنوان این هتل را توصیه نمیکنم. پنجره اتاق ها باز نمیشد و نظافت سرویس بهداشتی خیلی ضعیف بود . کیفیت صبحانه اصلا مورد قبول نبود و برخورد پرسنل مخصوصا پرسنل قسمت گردشگری و عکاسی بسیار بد و توهین آمیز بود . قطعا در سفر بعدی به این هتل مراجعه نخواهم کرد .
هتل خوب و مناسبه ولی مشکل آن این است که پنجره ها قابل باز شدن نیست بنابراین هوای تازه وارد اتاق نمیشود و بعد از چند ساعت بخصوص شبها باعث سردرد میشود.
این هتل رو اصلا پیشنهاد نمیکنم. من و همسرم و دختر 14ماهم 4شب تو این هتل بودیم صبحانه هتل افضاحه یه ماکارونی داره که هروز صبح پاییه ثابت هست ماکارونی با سیب زمینی.دونوع مربا و کره.یه روز صبح پنیر با خیار روز دیگه پنیر با گوجه که خیلی تنوع میبخشن از نظر خودشون.یه روز دز میان تخم مرغ که نفری دوتا بیشتر بهت نمیده من بهشون گفتم 6تا تخم مرغ برام درست کن پسری که تخم مرغ درست میکرد گفت تخم مرغ کمه نفری دوتا بیشتر نمیدیم (گویا جزیره مرغاشون زیاد تخم نمیزارن).در ضمن گسی که تخم مرغ درست میکرد بسیار کند وگیج بود.راستی یه به اصطلاح سوسیس و سیب زمینی هم داشت که سوسسیسش صفر درصد بود و اصلا قابل خوردن نبود. اتاق ما راهی به هوای تازه نداشت پنجره پیچ شده بود. یه بار ذاشتیم اتاق تمیز بشه که از صبح ساعت 8 که ما رفتیم بیرون تا ساعت 5 که برگشتیم خبری نبود همسرم بهشونتذکر داد عصر که رفتیم بیرون بالاخره اتاق رو تمیز کردن. یه خانومه مسول رستوران به نظر میاد باشه که اصلا اعصاب نداشت دوبار دوختر14 ماهه من صندلی غذتش رو رو زمین کشید با یه حالت تهاجمی به ما تذکر داد نزارید این کارو بکنه که ما هم اعتنایی نکردیم. در کل خوب نبود
صبحانه أصلا خوب نبود و تنوع نداشت. اتاق مرطوب بود. سيفون سرويس بهداشتي مشكل داشت و مدام صداي نشت آب مي آمد بطوري كه مزاحم خواب و استراحت بود. خدمه در بيرون اتاقها هنگام نظافت سر و صداي زيادي داشتند و با هم بلند بلند حرف مي زدند. من قبلا در كيش هتل ٣ ستاره بوده أم كه هم كيفيت غذاش بهتر بوده و هم اتاقها...
من این هتل رو به شدت بهتون پیشنهاد میکنم با توجه به قیمت بسیار عالی مزیت های خیلی زیادی داره
نقاط قوت:
-
نقاط ضعف:
رفتار نامناسب کیفیت معمولی و در کل پیشنهادنمیکنم وبجاش هتل تماشا را تاییدمیکنم-رفتار بد کارکنان
با سلام، ما در یک اتاق چهار تخته به مدت چهار شب اقامت داشتیم،‌ مزایا: -نزدیکی به بازار مروارید و مجموعه رستورانهای پشت بازار(۱۰ دقیقه پیاده)ُ بازار ونوس و مریم (۲۵ دقیقه) -تمیزی اتاق و سرویس بهداشتی -امکان اجاره خودرو در محل هتل -امکان استفاده از کافی شاپ هتل تا ساعت ۱ شب (قوری آبجوش در اتاق تحویل میشود که ۲۰۰۰ هزینه آن است) -برخورد پرسنل هتل معایب -یک روز سیستم سرمایش هتل خراب شد که شب سختی را در گرمای خرداد کیش برای ما رقم زد. -علیرغم اینکه برای ترانسفر فرودگاهی هماهنگ شده بود این عمل انجام نشد، البته پذیرش بعدا گفت که باید سوار مینی بوسهای هتل هلیا می شدید که برای کسی که اولین بار است این هتل را رزرو می کند غیر منطقی بود -کیفیت صبحانه و نهار متوسط -اکثر لیوانها و ظروف چه در اتاق و چه در رستوران لب پر شده و برای استفاده از آنها باید احتیاط می شد -سرویس در اتاق چهار تخته فقط برای دو نفر بود که با تماس حل شد، در کل نسبت به قیمت (خرداد ۹۷ -۱۵۰ برای اتاق ۴ نفر) و سه ستاره بودن آن، هتل مناسبی است
با سلام نسبت به سه ستاره بودنش هتل خوبی بود می خواستم از مدیریت خوب این هتل آقای عموئی به خاطر رفتار خوبشون تشکر کنم.
من وهمسرم ازطریق تور،ازتهران به این هتل اومدیم،رفتارکارکنان هتل خوب بود،صبحانه متنوع وخوب بود،غذای رستوران متنوع وباکیفیت بودوظروف تمیزبودند.حمام وتوالت فرنگی ودستشوئی وکمدلباس ودراور و ملافه وبالش تمیزوبهداشتی بودند.اینترنت درتمام سه روزاقامت ماقطع بود.چون اتاق رابجای ساعت 12ظهر،درساعت 14تحویل دادیم مبلغ سی هزارتومن اضافه گرفتند.محل هتل خوب بود.
با سلام. در کل مناسب بود . صبحانه تنوع زیادی نداشت و صبحانه هر روز عدسی املت پنیر خیار گوجه سوسیس پاستا و کره مربا عسل و چای شیر و سن ایچ پرتقال بود . متاسفانه کیفیت غداها متوسط بود ناهار با خودتونه که کیفیش خوبه .ولی مقدارش کمه شام هم میتونید از فست فود هتل استفاده کنید . داخل هتل خدمات کرایه اتومبیل گردشگری ماساژ عکس موجوده . پرسنل خوش برخورد داره و از نظر موقعیت نزدیک به ساحل و بازار هست .نسبت به قیمت خوبه.یه کوچولو اتاقها بوی نم میده. از نظر تمیزی هم نسبتا خوبه
نقاط قوت:
قیمت مناسب برخورد مناسب پرسنل تمیزی اتاق صبحانه مفید و متنوع اتاق بزرگ دلواز محیط زیبا
نقاط ضعف:
ظاهر اتاق وسایل شخصی بهداشتی خراب بودن دیوارها عدم شارژ و تمیز کردن خودکار اتاقها
من خانومم و بچه هامو اونجا فرستادم خیلی راضی بودن
اتاق که قرار بود رزرو شه با اتاقی که ما میدن خیلی بهتر میشه
کافی شاپ اصلا خرید نداشتیم برامون صورت حساب کافی شاپ اومده
تو خود اتاق مرطوب بود در ضمن اتاق هم اونقدرا مرتب و تمییز نبود
تزیین اتاق میتونست بهتر باشه صبحانه هم چنگی به دل نمیزد
همه چی همینجوری بود که میخواستم جایه هتلو خب خودمون انتخاب کرده بودیم ولی خیلی خوب بود دسترسی به همه جا داشتیم
خوب بود همه چی مننون از کارکنان هتل و اسنپ تریپ
هتل متوسطی بود واقعا نمیشه اسمشو خوب گذاشت
رستوران مگس داشت این تنها چیزی بود که مارو اذیت کرد وگرنه در کل سفر خوبی بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.